REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
350100402469 Kanakshi - W/O ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ 158 - ಅಲಿಯಂಬರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100133196 Shridevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಆನಂದ 11-56 . ಅಲಿಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560100149780 Lakshmibayi - S/O ಹುಲೇಪ್ಪ 119 ಅಳಿಯಂಬರ್ ಅಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560100159840 Indubai - W/O ರಾಮ #117 ಅಲ್ಲಿಯಂಬರ ಅಲಿಯPHH(NK) / NCSBiometric****563622/05/2022FPS****563622/05/20223002000022/05/2022
560400176127 Sudharani - ರವಿ 19 ಗವರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್ ಹೈಯರ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400176285 Siddamma - W/O ಸಂತೋಷ ಖಂಡ್ರೆ 54 .NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400176402 Saraswati - W/O ತುಳಸಿರಾಮ್ ಅಲಿಯಂಬರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400176882 Rekha - W/O ಹುಲೇಪ್ಪ 8/9 ಅಳಿಎಂಬರ್PHH(NK) / NCSBiometric****136916/05/2022FPS****136916/05/2022150010000016/05/2022
560400176883 Geeta - W/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 3-27 ಅಲಿಯಂಬರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400176890 Jagdevi - S/O ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಚಂದಾ ಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400176934 Jagadevi - W/O ಅಶೋಕ್ 78 ಅಲಿಯಂಬರ್PHH(NK) / NCSBiometric****136916/05/2022FPS****136916/05/20226004000016/05/2022
560400176981 ರೇಖಾ - W/O ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400176990 Arati - W/O ಶಿವಾನಂದಪ್ಪ 155 ಅಲಿಯಂಬಾರ್PHH(NK) / NCSBiometric****136916/05/2022FPS****136916/05/20229006000016/05/2022
560400178185 ಮಾಲಾಶ್ರೀ - S/O ಲಕ್ಷ್ಮನ ೧೦೬ ವಿಲ್ಲಸ್ಪುರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178442 Neeta - W/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ #0 - ಅಳಿಯಂಬರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178716 Sangeeta - S/O: ರಾಮಣ್ಣಾ 119 ಅಲಿಯಂಬರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400178773 Neelamma - W/O: ಸಂಗಪ್ಪ ಗಾದಗೆ #10-10 PHH(NK) / NCS------120000000-
560400178777 Sunita - S/O ಲಕ್ಷ್ಮನ ೦೩ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400178822 Rajeshri - W/O ನೀಲಕಂಠ 83,ಅಲಿಯಂಬರ ಅಲಿಯಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560400178823 Kavita - W/O: ರಮೇಶ 7-87 ಅಲಿಯಂಬಾರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400178824 Ameena Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಘುಡುಸಾಬ PHH(NK) / NCSBiometric****136919/05/2022FPS****136919/05/20229006000019/05/2022
560400178826 Anita - W/O ಶಿವ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಚಯೇತ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400178827 Gausha Begum - W/O ವಾಜೋದ್ದೀನ #154 ಅಲ್ಲಿಯಂಬರPHH(NK) / NCSBiometric****136919/05/2022FPS****136919/05/20226004000019/05/2022
560400178828 Shobha - W/O ಶ್ರೀಮಂತ್ ಚಂದಾ ಪುರ ರೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560400178834 Shaheeda Begum - W/O ಮಹಮದ್ ಅನೀಸ್ ಚೌಸ್ #99 ಅಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****136920/05/2022FPS****136920/05/20229006000020/05/2022
560400178836 Renuka - W/O ಶಂಕರ 5-254 ರಾಜ್ನಾಲ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****558620/05/2022FPS****558620/05/20226004000020/05/2022
560400178837 Laxmi - W/O ರಾಜಕುಮಾರ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178839 Shridevi - W/O ಹಣಮ೦ತ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560400178841 Anita - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178843 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪರಶುರಾಮ #183 PHH(NK) / NCS------90000000-
560400178850 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ ಅಲಿಯಂಬರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178852 Jagadevi - W/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಕಪಲಾಪುರೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400178855 Farzana Begum - D/O ಜೆಲಾನಿ ಸಾಬ ೭-೨೧ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400178859 Devika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 149,ಅಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400178863 Reshma Begum - S/O ಇಸ್ಮೈಲ ಸಾಬ ೭-೨೧ PHH(NK) / NCSBiometric****136917/05/2022FPS****136917/05/20229006000017/05/2022
560400178864 Shridevi - W/O ಶರಣಪ್ಪ ೧-೫೯ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178865 Anitha - W/O ಘಾಳೆಪ್ಪಾ 24 . PHH(NK) / NCS------120000000-
560400178867 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - W/O ವಿಶ್ವಾನಾಥ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400178870 Mubeena Begum - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಹಬೀಬ್ ೪-PHH(NK) / NCSBiometric****136917/05/2022FPS****136917/05/20229006000017/05/2022
560400178879 Reshama - W/O: ಪಂಡರಿನಾಥ 165 ಅಲಿಯಂಬರ PHH(NK) / NCS------180000000-
560400178884 ಸವಿತಾ - W/O: ಉಮೇಶ 37 PHH(NK) / NCSBiometric****136917/05/2022FPS****136917/05/20229006000017/05/2022
560400178903 Rajeshwari - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂತೋಷ ಗಾಣಿಗಾ 107 ಅPHH(NK) / NCSBiometric****136916/05/2022FPS****136916/05/202212008000016/05/2022
560400178929 Parvati - S/O ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ೧೬೧ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178936 Bakkamma - W/O ಸತೀಶ ಮಲಪೆಟ್ಟೆದವರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178955 Iramma - D/O ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400178965 Divyabharathi - S/O ಶಿವರಾಜ ಹಾಲಕೂಡೆ 01 ಅಳಿಯಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560400178966 Anusiyabai - S/O ಮಲಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400178976 Indumati - S/O ಬಸ್ವಂತ್ ರಾವ ನಿಯರ ಪಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****136919/05/2022FPS****136919/05/20226004000019/05/2022
560400178981 Jyoti - S/O: ದಾಶಾಪ್ಪ 1-34/3 ಅಲಿಂಬಾರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560400178984 ಶೋಭಾ - S/O ಶಂಕರ ಮಾಳೆ ೧೯೫ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178988 Babita - S/O ಮೊತಿರಂ ಬಿ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400179022 Kavita - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂPHH(NK) / NCSBiometric****136919/05/2022FPS****136919/05/2022150010000019/05/2022
560400179024 Nirmalabai - S/O ಬನ್ಸಿ ತಾಂಡ ಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400179144 Sunita - W/O ಸುನಿಲ್ ರಾಜನಳ ರೋಡ ೫`PHH(NK) / NCS------150000000-
560400179200 Sunitha - W/O ಶಿವಜಿ ತಾ೦ಡಾ ೨-೧೬ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400179373 ನೀಲಮ್ಮ - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 203,ಅಲಿಯಂಬರ ಅಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560400179427 Sharanamma - W/O ಅಂಕುಶ ನಿಯರ ಪ್ರೈಮರೀ ಸ್ಕೂಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560400179638 Shivsharnappa - S/O ಶಿವರಾಜ ಪಾಂಡು ರಂಗ್ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****136921/05/2022FPS****136921/05/20223002000021/05/2022
560400179981 Geeta - W/O ಪ್ರಕಾಶ . ನಿಯರ್ ರಾಚೇಟೆಶ್ವPHH(NK) / NCSBiometric****054612/05/2022FPS****054612/05/20229006000012/05/2022
560400180203 Shivlila - S/O ವೈಜಿನಾಥ ಪಂಚಯೇತ್ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560400180204 Sangeeta - W/O ಅಶೋಕ 12 ನಿಯರ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚPHH(NK) / NCS------180000000-
560400180214 Malashri - W/O ಸುರೆಕಂತ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400180218 Shakunthala - W/O ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ 00 - - - PHH(NK) / NCS------60000000-
560400180221 Nagamma - W/O: ಜೀತಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400180222 Nilamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ ರಾಯಗೊಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560400180223 Swati - W/O ಆನಂದ 141 ನಿಯರ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560400180230 Shreedevi - W/O ದಸರಥ 1/37 ರಾಜನಾಳ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400180235 Shivamangala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಬದಬದೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400180246 Asha Begum - S/O ಮಹೇಬೂಬ್ ಸಬ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400180252 Laxmi - W/O ರಾಜಪ್ಪಾ ಪಟನೆ ೭೦ ಪಾಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560400180268 Sunita - W/O ಫುಲಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾನ್ 212 . ಅPHH(NK) / NCS------240000000-
560400180277 Dattamma Goutamkar - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌತಂಕರ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560400180653 Anita - S/O: ರಾಜಪ್ಪಾ 231 ಅಲಿಯಂಬರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400180660 Asharani - W/O ರಮೇಶ್ 8-91/13 ನಿಯರ್ ಭವಾನPHH(NK) / NCS------120000000-
560400180661 ಸವಿತಾ - W/O ಓಂಕಾರ್ ಪಂಚಯೇತ್ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400180662 Kashamma - W/O ಸುಭಾಷ್ ೩-೧೨ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400180664 Anita - W/O ನರಸಪ್ಪ ಇಸ್ಲಾಮ್ಪುರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560400180678 Surekha Halage - S/O ಸಿದ್ರಾಮ ಹಲಗೆ ಸಮುದಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560400180681 Shweta - W/O ಬಸವರಾಜ #89 ನಿಯರ ಗ್ರಾಮಪಂಚPHH(NK) / NCS------90000000-
560400180805 Sunita Khandre - ಅಪ್ಪರಾವ್ 48/2 ಗವರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****440420/05/2022FPS****440420/05/20226004000020/05/2022
560400180820 Shilpa - S/O: ಜಗನ್ನಾಥ ಗಾದಗೆ 164 PHH(NK) / NCS------90000000-
560400180961 Sheshikalla - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400181054 Anisa Begum - W/O ನಾಸೀರೋದ್ದೀನ 160 ಅಲ್ಲಿಯಂಬPHH(NK) / NCS------180000000-
560400181107 Renuka - W/O ಸುನೀಲ #75. ಅಲ್ಲಿಯಂಬೆರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400181145 Jyothi - W/O ರಾಹುಲ್ 103 ಅಲಿಯಂಬರ್ ಅಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400181191 Shridevi - W/O ಸುನೀಲ 62 ಅಲಿಯಂಬರ ಅಲಿಯಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****136916/05/2022FPS****136916/05/202212008000016/05/2022
560400181198 Chinnamma - S/O ಶಂಕರ ಹಡಪದ ೩೨ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400181243 Sridevi - W/O ಸಂಜು ಕುಮರ್ ತಾ೦ಡ ೭-೧PHH(NK) / NCS------60000000-
560400181244 Priya - S/O ಬಂಡಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****136919/05/2022FPS****136919/05/202212008000019/05/2022
560400181246 Sapna - W/O ನವನತ್ 122 ನಿಯರ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲPHH(NK) / NCSBiometric****136917/05/2022FPS****136917/05/20221500100