REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560400178805 Yeshodha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ 1/42PHH(NK) / NCS------120000000-
560400179308 SIDDAMMA - W/O ರಾಜಕುಮಾರ - - ಸಾಂಗಾವಿ -PHH(NK) / NCSBiometric****155519/05/2022FPS****155519/05/2022180012000019/05/2022
560400179385 Jagadevi Atangi - W/O ಈರಣ್ಣ 1/7 ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸಿದPHH(NK) / NCS------90000000-
560400179452 Surekha - ೪೬ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಯರನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400179647 Lalita - W/O ಶರಣಪ್ಪ 1/35/2 ಸಿದ್ದಾಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400180149 Jyoti - ಸಂಗೊಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಯರನಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560400180180 Vanitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯ ಕುಮಾರ 2/63 PHH(NK) / NCS------60000000-
560400180239 Priyanka Sharma - W/O ಸತೀಶ್ #1/56 ಸಿದ್ಧಾಪುರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400180697 Rekha - ಸಿದ್ದಾಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400180861 Suhashini - W/O ರಮೇಶ್ ಗುಪ್ತ # ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400181029 Meerabai - W/O ದಟ್ಟು ಸಿದ್ದಾಪುರ 1/46PHH(NK) / NCS------90000000-
560400181089 Mallamma - W/O ಮನೋಹರ 1/6 ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸಿದPHH(NK) / NCS------90000000-
560400181131 LAXMI KUNDE - ಸಿದ್ದಾಪುರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400181139 Pooja - W/O ಮೌಲಪ್ಪ್ಪಾ #2/52 ಕ್ಕ ರೋಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400181234 Annapurna Bai - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಿದ್ದಾಪುPHH(NK) / NCS------120000000-
560400181280 Jaishree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 1/46 PHH(NK) / NCS------60000000-
560400181444 Aruna - ಸಿದ್ದಾಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400181601 Ashwini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನಿಲಕುಮಾರ 405 PHH(NK) / NCS------60000000-
560400181852 ಚಂದ್ರಕಲಾ - W/O ಸಾಯಿನಾಥ ೧/೩೪ ಸಿದ್ದಾಪೂPHH(NK) / NCS------150000000-
560400181893 Neelamma - W/O ಉದಯ್ ಕುಮಾರ 1/7 ಸಿದ್ದಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400182017 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನೀಲಕಂಟ್ 2/63 PHH(NK) / NCS------120000000-
560400182996 Lakshmi - W/O ಸಂಜೀವಕುಮಾರ 1/6/1 ಸಿದ್ದಾಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560400184022 KUNDUMATEE - W/O ಕಂಟೆಪ್ಪ , , ಸಂಗವಿ , PHH(NK) / NCS------120000000-
560400184203 Sangamma - ಸಿದ್ದಾಪುರ ಯರನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400184769 ಲಲಿತಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ 1/14 PHH(NK) / NCS------90000000-
560400184782 SANGAMMA - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ 1/30 ನಿಯರ್ ಹನುಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560400186108 Aiswarya - ೫೦ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಯರನಳ್ಳಿ ಯರನಳ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400186652 ಸಂಗೀತ - W/O ಬಾಬುರಾವ್ 1-189 - ಸಾಂಗವಿ PHH(NK) / NCSBiometric****798722/05/2022FPS****798722/05/20226004000022/05/2022
560400187061 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾರಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560400187173 Budevi - ೨೩ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಯರಹಳ್ಳಿ ಯರನಳ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560400187799 Mamitha - W/O ಪ್ರಕಾಶ 2/51 ನಿಯರ ಬೌಡ್ ಮಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560400187934 Kamalabai - ಸಿದ್ದಾಪುರ ಯರನಳ್ಳಿ ಯರನಳ್ಳಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560400188201 Shivaleela - W/O ಶಿವಕುಮಾರ 1/32 ಹನುಮಾನ್ ಟೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560400188228 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಯರನಳ್ಳಿ ಅಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560400188230 SHIVAKUMAR - ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಯರನಳ್ಳಿ ಅಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560400188248 ವಿಜಯಶ್ರೀ ಅಟ್ಟಂಗೆ - ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ 1/6/2 ಸಿದ್ದಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400188664 NAGENDRA - ಯರನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400189090 Meenakshi - W/O ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ್ 2/39 - ಸಾಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560400189445 Mahadeavi - W/O ಕಾಶೀನಾಥ 2/41/2 ಸಾಂಗವಿ ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400189533 Sumangala - W/O ಸುಭಾಷ #1/19 ಸಿದ್ದಾಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400189864 Svarupa Rani - W/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂಗವಿ ಬೀದರ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560400189933 Nirmala - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ #2/16 ನಿಯರ್ ವಾಟರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400190071 Prema - W/O ಸಂತೋಷ ಪತ್ತೆಪುರೆ 1/33 ಸಿದPHH(NK) / NCS------150000000-
560400190157 Rajamma - ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಯರನಳ್ಳಿ ಅಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560400190280 Laxmibai - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಂಗೊಳಗಿ ರೋಡ ಸಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400190323 Datamma - ಸಿದ್ರಮಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ 11 ಸಿದ್ದಾಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560400190352 Rita - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560400190493 Bandemma - W/O ಶಿವರಾಜ ಸಾಂಗವಿ ಬೀದರ ಸಾಂಗವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400190601 Neelamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣೀಕರಾವ 64 ಸಾಂಗವPHH(NK) / NCS------30000000-
560400190911 SONABAI - S/O ಶ್ರೀಪತ್ ರಾವ್ #0 ಸ್ಕೂಲ್ ರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400190915 Vijayalaxmi Iragonde - ೧/೯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****314515/05/2022FPS****314515/05/20229060000015/05/2022
560400191850 Sunita - W/O ಸಿದರಾಮೇಶ್ ಸಂಗವಿ ಸಾಂPHH(NK) / NCS------180000000-
560400192021 Ananth Reddy - S/O: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ 141 ಅದೇರಶ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560400192280 Sudharani - W/O ಸುಧಾಕರ ಸಾ೦ಗವಿ ಯರನಳ್ಳಿ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560400192365 Shreedevi - C/O ಶಿವಕುಮಾರ ಸಾಂಗವಿ ಬೀದರ ಸಾಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560400192494 Mavita - W/O ಮಾತೇಶ 98 ನಿಯರ್ ವೀರಭದ್ರೆಶPHH(NK) / NCS------60000000-
560400192632 Meenakshi - ಸಂಗೊಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಯರನಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದPHH(NK) / NCS------60000000-
560400192633 SUREKHA - ೯೯ ಯರನಳ್ಳಿ ಸಾಂಗವಿ ಯರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400193306 Pooja - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ 1/27 ಸಿದ್ದಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400198606 ವ್ಯೆಜಿನಾಥ - ಮನೆ.ನಂ.1-80 ಸಾಂಗವಿ ಯರನಳ್ಳಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560400198607 ಪದ್ಮಾವತಿ ಗುರುನಾಥ್‌ - ಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400198608 ಪದ್ಮಾವತಿ ಪ್ರಭು ಶೆಟ್ಟಿ - ಸಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400198609 ಭಾಗ್ಯ ವತಿ ಭೀಮ ರಾವ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400198610 AYYAMMA - ಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400198611 BEBAVATI - ಸಾಗಂವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400198612 ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400198613 ಶೋಭಾವತಿ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ - ಮನೆ ನಂ. 2/63 ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400198614 ರತ್ನಮ್ಮಾ ಜೀತಪ್ಪ - ಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400198615 ದಸರಾಥ ತುಳಸಿ ರಾಮ - ಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400198616 Tejamma gnani - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560400198617 ಜೇತಪ್ಪಾ ಸೈದಪ್ಪಾ - ಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400198618 ಕಲ್ಲಾಪ್ಪ ಘಾಳಪ್ಪಾ - ಮನೆ ನಂ. 1-33 ಸಾಂಗವಿ ಯರನಳ್ಳಿ ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560400198619 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಅಪರಾವ್‌ - ಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400198620 ಕಾಶಿನಾಥ ಬಸ್ವಂತ ರಾವ - ಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400198621 Kalavati - ಮನೆ.ನಂ.1-8 ಸಾಂಗವಿ ಯರನಳ್ಳಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400198622 ರಾಜಮ್ಮ - ಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400198662 ಪಾರಮ್ಮ - ಸಿದ್ದಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400198663 sundramma - ಸಿದ್ದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400198664 ಸಲಿಮ ಸಾಬ ಅಮ್ರತ ಸಾಬ - ಸಿದ್ದಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400198665 ತಿಪ್ಪಣ್ನಾ ನರಸಪ್ಪಾ - ಸಿದ್ದಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400198666 Padmavati - ಸಿದ್ದಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400198667 ratanmma CHANNAPPA - ಸಿದ್ದಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400198668 ಸಂಜು ಕುಮಾರ ಜೀತಪ್ಪ - ಸದ್ದಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400198669 Tarabee - ಮನೆ ನಂ. 1-62 ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಯರನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400198670 ರುಕ್ಕಮಿಣಿ ಮುಕುಂದ - ಸಿದ್ದಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400198671 Dhulamma Badiger - ಸಿದ್ದಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400198672 chitramma - ಸಿದ್ದಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400198673 LAXMI - ಸಿದ್ದಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400198674 ಕವಿತಾ - ಸಿದ್ದಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400214325 KAMBALAMMA - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400214326 chandramma - ಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400214327 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400214328 ಶಕುಂತಲ ಸಂಗಪ್ಪ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400214329 ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಮಾಹದೇವಪ್ಪ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400214330 ಖುಶಾಲ ರಾವ ಬೀಮರಾಜ್‌ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400214331 SUNITA - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400214332 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400214333 ಶಂಕರ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560400214334 ಲಕ್ಷಣ ತಂದೆ ಶಂಕರ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400214335 ಅರ್ಜುನ ನಾಗಪ್ಪ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400214336 ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಮನೆ ನಂ 53 ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400214337 MANGALA - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400214338 ಭೀಮ ರಾವ ತುಳಸಿರಾಮ - ಸಂಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400214339 ಮಾರುತಿ ತುಳಸಿರಾಮ - ಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400214340 ಶೋಭಾವತಿ ರಘುನಾಥ್‌ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400214341 ಅಶೋಕ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400214342 ಶರಣಪ್ಪಾ ಘಾಳಪ್ಪಾ - ಮನೆ ನಂ. 1-32 ಸಾಂಗವಿ ಯರನಳ್ಳಿ ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560400214343 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560400214344 ಗೌರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಅನಿಲ ಕುಮಾರ - ಮನೆ.ನಂ.1-37 ಸಾಂಗವಿ 585402PHH(NK) / NCS------150000000-
560400214345 JAGADEVI - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400214346 Kavita - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400214347 ಶಂಕರ ವಿಠಲ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400214348 ಮೌಲಪ್ಪಾ - ಮನೆ ನಂ 2/61 ಸಾಂಗವಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400214349 ಸರಸ್ವತಿ - ಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400214350 ಈರಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಂಬಾಜಿ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400214436 ಗಣಪತಿ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಸಿದ್ದಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400214437 ಲಿಂಗಪ್ಪಾ ವಿಠಲ - ಸಿದ್ದಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400214438 ರಘುನಾಥ - ಸಿದ್ದಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400214439 hanamanta - ಸಿದ್ದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400214440 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ ಕಾಶಿನಾಥ - ಸಿದ್ದಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400214441 esmail bi abdul sab - ಸಿದ್ದಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400214444 ಶರುಫೋ ದ್ದಿನ ಖಾಜಾ ಸಾಬ - ಸಿದ್ದಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400214445 ಹಣಮಂತ ಹುಲೆಪ್ಪಾ - ಸಿದ್ದಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400214446 ಬಸವ ರಾಜ ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ - ಸಿದ್ದಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400214447 ಅಮೃತ ಗುರಪ್ಪಾ - ಸಿದ್ದಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400214448 ಗಂಗಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರಪ್ಪಾ - ಸಿದ್ದಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400214449 ಶಾಮರಾವ್‌ ಚನ್ನಪ್ಪ - ಸಿದ್ದಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400214450 saraswati - ಸಿದ್ದಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400214451 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಶರಣಪ್ಪ - ಸಿದ್ದಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400214452 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಸಿದ್ದಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400214453 ಶಿವರಾಜ - ಸಿದ್ದಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400214454 Ramchandar - ಸಿದ್ದಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400214456 ರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಚನ್ನಪ್ಪ - ಸಿದ್ದಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400214457 ವ್ಯೆಜಿನಾಥ ಭೀಮಣ್ಣಾ - ಸಿದ್ದಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400214458 ಬಾಬು - ಸಿದ್ದಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400214459 ಬಾಬುರಾವ - ಸಿದ್ದಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400214460 ಶಾಮರಾವ್‌ ರಾಮಪ್ಪಾ - ಸಿದ್ದಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400233497 Nagamma - W/O ವಿಜಯ ಕುಮಾರ 2/42 ಸಾಂಗವಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400265435 ಇಂದು ಮತಿ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400265436 ಜಗನಾಥ ಬೀರಾದರ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400265442 SUREKHA - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400265445 Renuka - ಸಿದ್ದಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400265446 ಸುಭಾಷ ರೆಡ್ಡಿ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400265449 ಚೆನ್ನಮ್ಮಾ - ಸಿದ್ದಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400265451 RENUKA - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400265453 ಸಂತೋಷ ಹಾಲಗಾ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400265455 jyothi - ಸಿದ್ದಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400265456 ಹಣಮಂತರಾವ ಬೀರಾದರ - ಸಿದ್ದಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400265460 Nikita - ಸಿದ್ದಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400265462 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಸಿದ್ದಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****798722/05/2022FPS****798722/05/2022200015000022/05/2022
560400265464 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಬೀರಾದರ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400265467 JAGADEVI - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400265469 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400265475 Laxmi - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400265477 Usha - W/O ಸುಭಾಶ್ . . . . ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400265479 ಸುದ್ರಾಮಪ್ಪ ಏಕಶೇಟ್ಟ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400265481 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400265483 siddamma revappa - sidhapurPHH(NK) / NCS------30000000-
560400265485 ಕಾಶಮ್ಮ - ಸಿದ್ದಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400265486 ಮಲೀಕಾರ್ಜುನ ಬೀರಾದ - ಸಿದ್ದಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400265487 RENUKA - ಸಿದ್ದಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400265488 Sangappa biradar - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400265490 ಸಿದ್ರಾಮ ಮ್ಯಾಕಡ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400265492 RENUKA - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400265493 Girija - ಸಿದ್ದಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400265494 SHRIDEVI - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400265495 punnavati - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400265496 ಶಾಲಿವಾನ್‌ ಬೀರಾದರ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400265497 Nagamma swami - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400265498 ಪ್ರಹ್ಲಾದ್‌ ಬೀರಾದರ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400265499 NEELAMA - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400265500 ಸಂಜಿವಕುಮಾರ ಹೆಡಗಾಪುರೆ - ಸಿದ್ದಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400265501 ದೈವತಾ - ಸಿದ್ದಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400265502 renuka - ಸಿದ್ದಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400265503 Sundramma badiger - ಸಿದ್ದಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400265504 ಭೀಮಣ್ಣಾ ಬಡಿಗೆ - ಸಿದ್ದಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400265505 ಶಿವರಾಜ ಬೀರಾದರ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400265506 Kasturabai - ಸಿದ್ದಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400265507 Lalitabai reddy - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560400270871 ಗುಂಡಮ್ಮಾ ಮಾದಪ್ಪಾ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400271102 Sharnappa bagdure - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560400271140 PRABHAVATI - ಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400271763 ಶಿವಲೀಲಾ ಬಸ್ವರಾಜ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400271764 SHANTAMMA GUNDAPPA - ಸಿದ್ದಾಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400271765 Arjun Jeetappa - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400271766 SANTOSH HANMANTH - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400271767 ಘಣಪತರಾವ ಬಸವಂತರಾವ - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****798722/05/2022FPS****798722/05/20226004000022/05/2022
560400271768 VAIJINATH SIDRAMAPPA - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400271769 Shruti - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400271770 Sunita - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400271771 GANGASHETTY CHANDRAPPA - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400271772 Shila - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400271773 SANTOSH SHARNAPPA - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400271774 MAYADEVI BHIMANNA - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400271775 VITHAL APPARAO - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400271776 kashinath veershetty - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400271777 KASHAPPA SANGAPPA - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400271778 SHARNAPPA SHANKREPPA - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400271779 sanjukumar tippanna - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400271780 jagdevi bhimrao - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400271781 sujata - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400271782 SUJATA - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400271783 SATISH KALLAPPA - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400271784 TIPPANNA MANIKA - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400271785 Shivmangala - ಮು : ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400274303 ವಿಜಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ - H.NO. 2/36/1, SANGAVI, TQ & DIPHH(NK) / NCSBiometric****433613/05/2022FPS****433613/05/2022150100000013/05/2022
560400274789 sharnappa gurappa - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400277080 Sushilabai - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400278804 Mayadevi - ಭೀಮಣ್ಣಾ 2-59 ಸಾಂಗವಿ ಚಿಮಕೋಡ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400278848 Shilpa - ಶಿವಕುಮಾರ #1/27 ಯರನಳ್ಳಿ ಯರನಳNPHH(NK) / NCS------50000000-
560400279237 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಶಿವರಾಜ 1-113/2 ಬೊಂಪಲ್ಲಿ ಯರನPHH(NK) / NCS------60000000-
560400279239 Shilavati - ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ರೆಡ್ಡಿ 2/35/2 ಸಾಂಗವPHH(NK) / NCS------120000000-
560400279526 Mahadevi - ಸೈದಪ್ಪ 1-42 ಸಾಂಗವಿ ಯರನಳ್ಳಿ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560400281260 PARAMMA N BIRADARA - ೬೬ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಯರನಳ್ಳಿ ಯರನಳ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560400283626 SANGMMA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400283890 Hanifa Bi - ೦೭೩ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಯರನಳ್ಳಿ ಯರನಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560400283900 Arati. - C/O ಕೃಷ್ಣ 2/57/1 ಸಂಗವಿ ಸಾಂಗವPHH(NK) / NCS------90000000-
560400283967 HALIM BEGAM - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ಡಿ ಹುಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560400284076 Rajamma - ಸಿದ್ದಾಪುರ ಯರನಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400284431 PRAYOGBAI - C/O ಕಾಶೀನಾಥ #2/24 ಸಾಂಗವಿ ಸಾಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560400284437 SARSWATHI - W/O ಮಹಾದಪ್ಪಾ #2/7 ಸಾಂಗವಿ ಯರನPHH(NK) / NCS------90000000-
560400286475 LALEETHA - C/O ಅಣೆಪ್ಪಾ ಸಂಗ್ವಿ ಬೀದರ . ಸPHH(NK) / NCS------30000000-
560400286838 PARVATI - C/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಗ್ವಿ ಬೀದರ . PHH(NK) / NCS------90000000-
560400286841 Iramma - W/O ಶಿವಾನಂದ 2/38 ಸಾಂಗವಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------90000000-
560400289110 Dhanrani Sadmaki - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಲ್ಳು 14/NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400289490 Madhumati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹರೀಶ ಹರೂರಗೇರಿ ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400290142 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರೆಡ್ಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560400290278 Shivani - C/O ರಾಜಕುಮಾರ್ 2/39 ಸಂಗವಿ ಸಾಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560400290844 Mamtha - W/O ಸಂತೋಷ ೧೨ ಸಾ೦ಗವಿ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560400291209 Pooja - W/O ಓಂಕಾರ 1/55 . ಸಿದ್ದಾಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
Top