REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560400176731 Pallavi - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ 37 ಗಾದಗಿ ಗಾದಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400176751 Shakuntala - W/O ಸಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400176773 Anjum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ ಮಿಯ - - ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400176792 Bhagyashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಜ 251 PHH(NK) / NCSBiometric****155020/05/2022FPS****155020/05/2022150010000020/05/2022
560400176796 Qudsiya Talat - S/O ರಫೇಕ ಅಹ್ಮೆದ್ ೩೪೩ ನಿಯರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400176881 Fathima Begum - W/O ಶ್ರಫೂದ್ದೀನ ಗಾದಗಿ ೧೪PHH(NK) / NCSBiometric****155021/05/2022FPS****155021/05/2022150010000021/05/2022
560400176893 Munni Begum - W/O ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್ ಗಾದಗಿ ೧PHH(NK) / NCS------150000000-
560400176961 Khairun Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೈಖ ಮಹೆಬೂಬ್ ಶಾಬ 3PHH(NK) / NCS------180000000-
560400177092 Mahadevi - W/O ಧನರಾಜ #443 . . . PHH(NK) / NCSBiometric****155020/05/2022FPS****155020/05/20229006000020/05/2022
560400177732 Parvati - W/O ಸೋಮಯ್ಯ 221 . . . ಗಾದಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400177951 Wajeeda Begum - C/O ಮೊಹಮ್ಮದ ಫಾರೀದ್ 366/02 ಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560400178596 Ashwini - W/O ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ 227 - ಗಾದಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400178608 Shridevi - W/O ಜಾನಸನ್ 00 - ಗಾದಗಿ - PHH(NK) / NCSBiometric****155021/05/2022FPS****155021/05/20226004000021/05/2022
560400179461 Sundar - S/O ಪ್ರಭು ೫೨೦ ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560400179462 Zareena Begum - W/O ಫರೋಕ ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****155021/05/2022FPS****155021/05/20226004000021/05/2022
560400179468 ಶೋಭಾ - S/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400179519 Kundamma - W/O ಬಾಬು ರಾವ 391 . ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560400180327 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶಕುಮಾರ್ ನ 78 PHH(NK) / NCSBiometric****333519/05/2022FPS****333519/05/20226040000019/05/2022
560400180442 Anita - W/O ಶ್ರೀಪತಿ ೩೯೫ ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400180812 ಕೀರ್ತಿ - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 44 ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400181157 Surekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕ 531PHH(NK) / NCS------150000000-
560400181269 Maheshwari - W/O ಕುಮಾರ್ ಗಾದಗಿ ೧೮೩ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400181725 Muttamma - W/O ಶ್ರೀಕಾಂತ 414 ಮರಿಗೇಮ್ಮ ಮಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560400181730 Ruth - S/O ನಾಗಪ್ಪಾ ೫೦೮ ಗಾದಗಿ ಗಾದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400181976 ಕಾವೇರಿ - W/O ಅಬ್ರಹಾಂ ಗಾದಗಿ ೧೯೫ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400182015 Pinku - C/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 450 ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****155021/05/2022FPS****155021/05/20226004000021/05/2022
560400182248 Preeti - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕುಶಾಲ ರಾವ್ 177 ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560400182481 Suganda - W/O ಶಿವರಾಜ 426 ಮೇನ್ ರೋಡ ಗಾದಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560400182500 Arun - W/O ಶಿವನಂದ ರೆಡ್ಡಿ 378 ಪಾಂಡುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400182995 Meenakshi - S/O ಶಂಕರ ಗಾದಗಿ ೫೧೧೨ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400183500 Chandrakala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ 41 ಗಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560400184187 Mugta - W/O ಬಿಚ್ಚಪ್ಪ ಗಾದಗಿ ೫೭೧ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400184324 Savita - W/O ಶಿವಪುತ್ರ 481 PHH(NK) / NCSBiometric****155020/05/2022FPS****155020/05/2022150010000020/05/2022
560400184440 Narasamma - S/O ಶಿವಪ್ಪಾ ೬೧/೧ ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400184740 Kasturi Bai - W/O ಮಾರುತಿ ಗಾದಗಿ ೨೦೯ ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****155021/05/2022FPS****155021/05/20226004000021/05/2022
560400184775 Nasrin - D/O ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಬ ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****155020/05/2022FPS****155020/05/20226004000020/05/2022
560400184818 Shweta - W/O ಸುನೀಲ ಕುಮಾರ್ 489 ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400184893 Nagamma - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ೧೪೬ ಗಾದಗಿ ಗಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560400185128 ಲಲಿತ - W/O ಸ್ವಾಮಿದಾಸ್ # 648/1 . ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****155021/05/2022FPS****155021/05/2022180012000021/05/2022
560400185438 Jyothi Vaijinatha Swami - W/O ವೈಜೀನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ 3-719 ಅಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400185516 Asma Begum - W/O ಸೈಯದ ಅಹ್ಮೆದ 140 ಗಾದಗಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****155021/05/2022FPS****155021/05/20229006000021/05/2022
560400185585 Ambika - W/O ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ 317 - ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400185586 Ningamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತಿಪ್ಪಣ್ಣ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400185635 Mahananda - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವಕುಮಾರ್ 447 ಚಿಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560400185732 Shahjahan Begum - W/O ಜಾನಿ ಮಿಯನ್ ಗಾದಗಿ ೩೫PHH(NK) / NCS------150000000-
560400185808 Ratnamma - W/O ಭೀಮಣ್ಣ ಗಾದಗಿ ೨೧೪ ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****155021/05/2022FPS****155021/05/202212008000021/05/2022
560400185936 Muktamma - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 301 - ಗಾದಗಿ -PHH(NK) / NCS------120000000-
560400186596 Renuka - S/O ಮಾರುತಿ ೨೬ ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400186718 Renuka - S/O ಸನಮುಖಸ್ವಾಮಿ 15 ಗಾದಗಿ ಗಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560400186758 Pooja - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಗಾದಗಿ 3/5 PHH(NK) / NCS------150000000-
560400186831 Umadevi - W/O ಸಿದ್ದ್ರಂ ಗಾದಗಿ ೨೮ PHH(NK) / NCS------180000000-
560400186893 Rajeshwari - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿದ್ಯಾಸಾಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400186931 Iremaa - W/O ಸಾಯಿನಾಥ್ ಗಾದಗಿ ಗಾದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****155021/05/2022FPS****155021/05/202212008000021/05/2022
560400187026 Maheshwari - W/O ಪ್ರಥ್ವಿಸಗರ್ ಗಾದಗಿ ೬PHH(NK) / NCS------90000000-
560400187049 Vijay Kumar - S/O ರಾಮಣ್ಣಾ ೨೨೪ ಗಾದಗಿ ಗಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560400187080 Kamalamma - S/O ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಗಾದಗಿ ೬೯ PHH(NK) / NCSBiometric****155021/05/2022FPS****155021/05/20226004000021/05/2022
560400187126 Ratanamma - W/O ವೀರಯ್ಯ 263 ಗಾದಗಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400187153 ರೇಣುಕಾ - W/O ತುಕಾರಾಮ ೯೨೦ ಗಾದಗಿ ಗಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560400187167 Sharmma - W/O ಶಿವರಾಜ್ ಗಾದಗಿ ೨೦ ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400187178 Jaishree - W/O ಶಿವ್ನಾಥ್ ಗಾದಗಿ ಗಾದಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400187219 Yasmeen - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಫೀಕ್ ಖಾನ 182 ಗಾದಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560400187259 Aruna - S/O ಅಶೋಕ ೯೯ ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400187520 Priyadarshini - W/O ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಗಾದಗಿ ಬೀದರ ಗಾದಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400187535 Mangala - S/O ವೀರಸಂಗಪ್ಪ ಗಾದಗಿ ೩೯/PHH(NK) / NCS------150000000-
560400187684 Narasamma - S/O ರಾಮಣ್ಣ ೫೫೨ ಗಾದಗಿ ಗಾದಗPHH(NK) / NCSBiometric****155021/05/2022FPS****155021/05/20229006000021/05/2022
560400187821 Preeti - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪಪ್ಪು 486 ಗಾದಗಿ ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560400187874 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೀತೇಂದ್ರ 460 PHH(NK) / NCS------60000000-
560400187909 Sujatha - W/O ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ೪೮೬ ಗಾದಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400187910 Manjula - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವೀಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****155020/05/2022FPS****155020/05/202212008000020/05/2022
560400187944 Nandani - W/O ಸುರೇಶ # 432 . . . ಗಾದಗPHH(NK) / NCSBiometric****155020/05/2022FPS****155020/05/202212008000020/05/2022
560400187981 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕರ್ಮಣೀಕರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400188015 Kalavathi - W/O ಹಣಮಂತ 459 ಗಾದಗಿ ಗಾದಗಿ ಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560400188081 Yasmeen Begum - S/O ಮಖಸುದಮಿಯ್ಯಾ 366 ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCS------180000000-
560400188150 Seema - S/O ಶೆಶಿನಾಥ್ ರಾವ 283 . ಗಾದಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400188180 Savithramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಧಾಕರ - ಗದಗಿ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****155020/05/2022FPS****155020/05/202212008000020/05/2022
560400188281 Jaishri - W/O ನೋಹಾನ ಬೀದರ #508ಏ ಗಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560400188425 Sumitra - W/O ಪ್ರಕಾಶ 332 ಗಾದಗಿ ಗಾದಗಿ ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560400188443 Shantamma - W/O ಶರಂಬಸಪ್ಪ 332 . ಗಾದಗಿ ಗಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560400188500 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಓಂಕಾರ ಗಾದಗಿ ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560400188504 Shridevi - W/O ಶಿವರಾಜ್ 224 ಗದಗಿ ಗಾದಗಿ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****155021/05/2022FPS****155021/05/2022150010000021/05/2022
560400188529 Shreedevi - S/O ಕಾಶೀನಾಥ ೪೩೯ ಗಾದಗಿ ಗಾದPHH(NK) / NCSBiometric****155021/05/2022FPS****155021/05/20226004000021/05/2022
560400188604 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ 426 ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400188717 Divyalaxmi - S/O ತುಕಾರಾಮ ೨೨೩ ಗಾದಗಿ ಗಾದPHH(NK) / NCSBiometric****155020/05/2022FPS****155020/05/20226004000020/05/2022
560400188749 Sana Fatima - S/O ಅನ್ವರ ಮಿಯ್ಯ ೩೬೦ ಗಾದಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400188782 Padmavathi - W/O ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ೪೪೩ ಗಾದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****155020/05/2022FPS****155020/05/202212008000020/05/2022
560400188792 Kamalamma - W/O ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ೩೦೫ ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560400188824 Yashoda - W/O ಐಸಾಕ್ 0 ಗದಗಿ ಗದಗಿ ಅಡ್ಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560400188940 pradipa - S/O ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ೨೭೮ ಗಾದಗಿ ಗPHH(NK) / NCS------210000000-
560400188990 Sajida Begum - W/O ಹಮೀದ ಮಿಯಾ ೧೪೨ ಗಾದಗಿ ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560400189018 Renuka - W/O ಜೈಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400189054 Sangeeta - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ್ 385 ಗಾದಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560400189158 Shilpa - W/O ಹಣಮಂತ ಗೊಂಡ 455 ಬೊಂಬಗೊಂಡೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560400189182 Padmavati - W/O ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಗಾದಗಿ ೩೭೬PHH(NK) / NCS------90000000-
560400189296 Mahadevi - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 378 ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400189316 Shakuntala - W/O ಅಶೋಕ್ ೧೨೧ ಗಾದಗಿ ಗಾದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****155020/05/2022FPS****155020/05/202212008000020/05/2022
560400189318 Sudharani - W/O ಕಾಶೀನಾಥ 253 ಗದಗಿ ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400189393 Mina Kumari - W/O ರುಬೀನ ೯೯೯೯ ಗಾದಗಿ ಗಾದಗPHH(NK) / NCSBiometric****155020/05/2022FPS****155020/05/20229006000020/05/2022
560400189448 Mohita - W/O ರಾಜಕುಮಾರ # 536 , ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400189471 Sheelarani - W/O ಜಗನಾಥ # 495 , ಗಾದಗಿ , PHH(NK) / NCS------60000000-
560400189614 Sangeeta Janshetty - W/O ಬಸವರಾಜ ಜೆನಶೆಟ್ಟಿ ಗಾದಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560400190059 Gayatri - S/O ತಮ್ಮಣ್ಣ ಫತೇಪುರ್ ರೋಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400190085 Sunita - W/O ಜೀವನ ಗದಗಿ ೪೮೧ ಗದಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****155020/05/2022FPS****155020/05/202212008000020/05/2022
560400190349 Sailaja - W/O ನಾಗ ರೆಡ್ಡಿ ಗಾದಗಿ ೩೫PHH(NK) / NCS------60000000-
560400190449 Lalitha - S/O ಅಂಬಾಜಿ ೨೧೭ ಗಾದಗಿ ಗಾದಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400190460 Bebita - W/O ರಮೇಶ ಗಾದಗಿ ಬೀದರ ಗಾದಗಿ ಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560400190555 Saraswati - W/O ಹಾವೆಪ್ಪಾ ಗಾದಗಿ ೧೩೪ PHH(NK) / NCSBiometric****155020/05/2022FPS****155020/05/20223002000020/05/2022
560400190654 Arunadevi Beda Jangam - W/O ವರದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಡ ಜಂಗಮ 32PHH(NK) / NCS------90000000-
560400190673 Bhagyavanthi - C/O ಸೀದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ 326 ಗಾದಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560400190710 Vijay Laxmi - S/O ಬಸವರಾಜ 552 . ಗಾದಗಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560400190824 Nageshwari - S/O ಶೆಶಿನಾಥ ೨೮೩ ಗಾದಗಿ ಗಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560400190825 Chitralikha - W/O ಶಶಿನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗಾದಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400190853 Uma Rani - S/O ನಾಗ ರೆಡ್ದಿ ನಿಯರ ಪಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560400190872 Jagdevi - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ೨೮೧ ಗಾದಗಿ ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560400190888 Kambalamma - W/O ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಗಾದಗಿ ಗಾದಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560400190894 Nagamma - W/O ಅರ್ಜುನ್ ಗೊಂಡ ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400190919 Shiddamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಣವಂತ ರಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400190987 Sugandha - W/O ಶಂಕರ ೨೦ ಗಾದಗಿ ಗಾದಗಿ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****155016/05/2022FPS****155016/05/20229006000016/05/2022
560400191012 Eeramma - W/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ೩೪ ಗಾದಗಿ ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400191168 Shailaja - S/O ಶಂಕರ ೨೪೨ ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400191170 Devika - W/O ಶಿವರಾಜ ಕನ್ನಾಳೆ #27 PHH(NK) / NCS------60000000-
560400191173 Sangeetaa - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಮೇಶ 293 ಗಾದಗಿ ಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560400191175 Prematayi - W/O ಶೈಲೇಂದ್ರ ೮೧ ಗಾದಗಿ ಗಾದPHH(NK) / NCSBiometric****155021/05/2022FPS****155021/05/2022150010000021/05/2022
560400191760 Shekuntala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 13 ಹನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400191761 Shilpa - W/O ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ೩೨೧ ಗಾದಗಿ ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560400191952 Shantamma - W/O ಶಿವಪ್ಪಾ ೨೩೪ ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400191962 Ambamma - W/O ಭಿಮಗೊಂಡ ೬೯೬ ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400192129 Priti - W/O ವಿನೋದ ಸಾಗರ 214 ಗಾದಗಿ ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560400192197 Kalavati - W/O ಗುರಯ್ಯಾ ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****155021/05/2022FPS****155021/05/20226004000021/05/2022
560400192421 Vaishali Dhumansure - S/O ಶರಣಪ್ಪ ನಾಶೆ ೨೬೩ ಗಾದಗಿ ಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560400192473 Vijaylaxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಓಂಕಾರ್ 52 ಗಾದಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560400192493 Sundramma - S/O ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅನಂದೆ ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400192508 Shridevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ 10PHH(NK) / NCSBiometric****155021/05/2022FPS****155021/05/202212008000021/05/2022
560400192549 Mallamma - C/O ರಾಮಣ್ಣಾ 437 ಗಾದಗಿ ಬೀದರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400192569 Bhavani - S/O ಮಣಿಕಪ್ಪಾ 267 ಗಾದಗಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****155020/05/2022FPS****155020/05/20229006000020/05/2022
560400192584 Sudharani - S/O ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ೩೨೯ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****155021/05/2022FPS****155021/05/20226004000021/05/2022
560400192611 Meenakshi - W/O ಸೂರಜ 168 ಗಾದಗಿ ಬೀದರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****155020/05/2022FPS****155020/05/202212008000020/05/2022
560400192641 Lalita Bai - W/O ಬಸವರಾಜ 60 . ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400192655 Khairun Be - W/O ಗಣೇಮಿಯ ಗಾದಗಿ ೨೧೫ ಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560400192668 Nandini - S/O ಅರ್ಜುನ ೧೯೪ ಗಾದಗಿ ಗಾದಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560400192680 Ambika - S/O ಬಸಪ್ಪಾ ೩೫ ಗಾದಗಿ ಗಾದಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400192701 Asra Begum - S/O ಸಿದ್ದಿಕ ಖಾನ ೧೫೫ ಗಾದಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400192746 Subbamma - W/O ಮಲಶೆಟ್ಟಿ ೨೬೫ ಗಾದಗಿ ಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560400192876 Sheshamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪ ನಾಸೆ ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400192933 Yasmeen Begum - S/O ಮುಸ್ತಫಾ ೧೫೦ ಗಾದಗಿ ಗಾದPHH(NK) / NCSBiometric****155020/05/2022FPS****155020/05/2022150010000020/05/2022
560400192939 Khalleda Begam - S/O ಗೌಸೊದ್ದಿನ ಗಾದಗಿ ೧೦೮PHH(NK) / NCSBiometric****155020/05/2022FPS****155020/05/20229006000020/05/2022
560400192979 Jaymangala - S/O ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಗಾದಗಿ ಗಾNPHH(NK) / NCS------000