REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560400176836 Amita - S/O: ಘಾಳೆಪ್ಪಾ 12-1-331/1 ಹೈದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400176837 Tejamma - W/O: ರಾಮೈಯ 105/1 ಶಾಮರಾಜಪುರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560400176943 Raichal Rani - W/O: ವಿಲಸನ್ 3/44 ಗಾದಗೀ ರೋಡ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400177009 Shabana Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಇಕ್ಬಲ್ #50 - ಮಾರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400177023 Surekha - W/O ರವಿ 1-19 ಮಿರ ಗಂಜ ಕಬಿರವದPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400177024 Shahen Begum - ಬೀದರ ಶಂಮರಾಜಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20226004000018/05/2022
560400178220 ಆಫ್ಸರಿ ಬೆಗುಂ - S/O ರಫಿ ಮಿಯಾನ್ ೮೬ ಶಂರಜಪುರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/202212008000021/05/2022
560400178252 Asma Begum - S/O ಎಮ್ ಡಿ ಸಲಿಮ ಶಾಮರಾಜಪುPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/202212008000022/05/2022
560400178471 Sapna - S/O ರಾಜಪ್ಪ ೩೪ ಗಾದಗಿ ರೋಡ ಕಬPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022150010000018/05/2022
560400178694 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನೀಲಕಂತ ಮಮಂಕೆರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400178758 Monika - W/O ಸತೀಶ್ 1/98 ಶಂರಾಜಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400178759 Shridevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪ 43PHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/20226004000019/05/2022
560400178810 Ruksana Begum - S/O ಸಯೆದ್ ಗಫ್ಫಾರ್ ಮಿಯಾನ್ ೪೭ PHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400179265 Paramma - W/O ಶರಣಪ್ಪ /೧೩ ಸಿಪ್ಪಾಲ್ ಗೆರPHH(NK) / NCSBiometric****731418/05/2022FPS****731418/05/20223002000018/05/2022
560400179464 Shabhana Begum - S/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ವಹೀದ ಮಿಯನ್ ೧೨೩PHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/202212008000022/05/2022
560400179497 Sushma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅರ್ಜುನ್ 2PHH(NK) / NCSBiometric****753516/05/2022FPS****753516/05/20226004000016/05/2022
560400179501 ರುಹೀನ ಬೇಗುಂ - S/O ರಜಕ ಮಿಯಾ ಶಂರಾಜ್ ಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400179502 Afreen Fatima - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಜೀದ್ ಮಿಯPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/20229006000022/05/2022
560400179503 Tasleem Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮನ್ಸೂರ್ ಮಿPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20226004000018/05/2022
560400179504 Ashwini - S/O ಸಿದ್ರಾಮ 01 . ಅಗ್ರಹಾರ .PHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/20229006000019/05/2022
560400179505 FARHANA BEGAM - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಅಗ್ರರ PHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/2022150010000019/05/2022
560400179506 Yasmeen Begum - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲೀಮ ಅಗ್ರಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400179507 Uzma Jabeen - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾಲಿಖ್ ೧/೮೧ ಶಂರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20226004000018/05/2022
560400179511 Kaveri - S/O ಶಂಕರ ಅಗ್ರರ ೯೧೨ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400179750 Irram Fatima - S/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ವಹೀದ ಮಿಯನ್ ೧೨೩PHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/20229006000022/05/2022
560400180184 Sumalata - S/O ಮಾಣಿಕ್ ರಾವ್ ೩/೫ ಸಿಪ್ಪಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/20229006000019/05/2022
560400180358 Sujata - W/O ಉಮಾಕಾಂತ್ 29 ಗಾದಗಿ ರೋಡ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022150010000018/05/2022
560400180452 Anita - S/O: ವೈಜಿನಾಥ 3/22 PHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/20226004000022/05/2022
560400180455 Irfana Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕರೀಮ ಖಾನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/20226004000019/05/2022
560400180698 Ratnamala - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ೨ ಶಾಮರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560400180720 Ambika - S/O: ಶರಣಪ್ಪಾ 36 ಸಿಪ್ಪಿಲಗೇರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400180758 ಇರ್ಫಾನ ಬೇಗುಂ - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಜ್ಜಕ ೩೨ ಶಮ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400180760 Munni Bi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋಹಮದ ಮುಕ್ತರ ಮಿಯಾ PHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400181383 Nusrath Yasmeen - S/O ಎಮ್ ಡಿ ಸಲೀಂ PHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400181489 ಸಂಗೀತಾ - W/O ಜಗನಾಥ್ ೪೬ ದ ಕ ಹೌಸ್ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400181657 Dropati - S/O ಲಕ್ಷ್ಮನ ಶಮ್ರಜ್ಪುರ್ ಅಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560400181658 Begun Bee - W/O ರಹೀಂ ಮಿಯನ್ ಅಗ್ರರ PHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/20229006000019/05/2022
560400181659 Fathima - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20226004000018/05/2022
560400181900 Nandini - S/O ರಮೇಶ್ ೩೮ ಕಬ ಕಬೀರ ವಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400181923 Sukeshini - W/O ಸಾಮಸನ್ - - PHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/20226004000021/05/2022
560400182249 Jyoti - S/O: ತುಕಾರಾಮ 29 ಮೀರಗುಂಜ PHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400182250 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - W/O ಸುಬಶ್ ೩೧ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400182257 Sunandha - S/O: ವೈಜನಾಥ 30 ಗಾದಗಿ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400182389 Veeramani - S/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ೧೦೪ ಅಗರಾರ್ ಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/20229006000019/05/2022
560400182414 Indumati - W/O ದಿಲೀಪ್ ೨೭PHH(NK) / NCS------30000000-
560400182416 RADHIKA B SHREEVATSAV - ಶಾಮರಾಜಾಪುರ ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400182418 Sapna - W/O ಪ್ರವೀಣ 18 ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ PHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400182419 Gundamma - W/O ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಮನಕೆರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400182420 ಶೋಭಾ ಬಾಯಿ ತಡ್ಗುರೆ - W/O ಕಿಶನ್ ರಾವ್ ತಡ್ಗುರೆ ೧/೧೮ PHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400182421 Kalavati - S/O: ಶಂಕರೇಪ್ಪ ಮನೆ ನ 1/90 PHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400182452 Pooja - W/O ರವಿಕಾಂತ 46 . ಮಾಮನಕೇರಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/20229006000021/05/2022
560400183066 Meenamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕ್ಕಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400183190 Jyoti - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನಾಥ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400183627 Rehana Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚಂದ್ ಪಶಾ 1/83 ಚಾಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022150010000018/05/2022
560400183835 ರೇಷ್ಮಾ - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ . ಕಬಿರವಾಡಾ (ಮೀರಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560400184247 Nag Laxmi - W/O ಅಶೋಕ್ ಶಮ್ರಜ್ಪುರ್ ಅಗ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400184395 Priyanka - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ 38/1 ನಾರ್ ಸ್ಕೂPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/202212008000021/05/2022
560400184512 Rojamma - W/O ಶಿವರಾಜ್ ಮಿರಗಂಜ್ PHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400184518 Shahida - W/O ಂಡ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/2022180012000019/05/2022
560400184542 Ambika - S/O ದೀಗಮ್ಬರ್ ದೇವರಮನಿ ೩೭ ಸಿಪPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400184543 Shobha - W/O: ಘಾಳೆಪ್ಪ 28 ಸಿಪ್ಪಿಲಗೇರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400184545 Gundama - W/O ದಿಗಂಬರ್ ದೇವರಮಣಿ 39 ಗಾದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20226004000018/05/2022
560400184550 Savita - S/O ಚಂದ್ರಪ್ಪ ೩/೪೨ ಶಮ್ರಜ್ಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400184736 Ashwini - W/O ರುಬೆನ್ ಸಿಪ್ಪ್ಲಗಿರ 48PHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/202212008000022/05/2022
560400184771 Haleema Begum - S/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಫ್ಖಾನ್ 1/94 . PHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/2022180012000019/05/2022
560400184795 Ismail Bee - S/O ಸಯೆದ್ ಗಫ್ಫಾರ್ ಮಿಯ ಶಮPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022150010000018/05/2022
560400184797 Nazima Begum - S/O ಎಮ್‌ಡಿ ಸಲ್ಟನ್ ಉದ್ದಿನ್ 89 PHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022180012000018/05/2022
560400184798 Chayabai Tadgure - S/O ರಾಮರಾವ್ ತಡಗುರೆ ೧/೧೮ ಗಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560400184799 Sangitha - S/O: ಘಾಳೆಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಜಿ 4/30 ನಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400184800 Jagadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಘಳಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400184908 Subbamma - W/O ನಾಗಪ್ಪ - - ಬೀದರ ಮೀರಾ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/2022180012000022/05/2022
560400185193 Gangamma - W/O ವೈಜೀನಾಥ ಮಾಮನಕೇರಿ ತಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400185194 Vidyavati - W/O ಸಂಬಣ್ಣ 55 ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/2022150010000022/05/2022
560400186045 ಸುನೀತಾ - W/O ಅಶೋಕ ಗಾದಗಿ ರೋಡ ಕಬಿರವಾಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400186325 Mamata Gopanpalli - W/O ಗಣೇಶ ಮಾಮನಕೇರಿ ಪ್ಲಾಟ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560400186481 Pooja - W/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ 4/38 . ಮಾಮನಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560400186517 Rita - W/O ಜೀವನ #9 ಸಿಪಲಗೇರಾ (ಮೀರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/20226004000021/05/2022
560400188216 Bhagyavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ 1 ಮಾಮನಕೇರಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/2022150010000022/05/2022
560400188271 Laxmi - W/O ಎಶಾಪ್ಪ ಮಿರಗಂಜ ಕಬಿರವಡಾ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400188389 Subamma - W/O ಗಣಪತಿ 66/1 ವಾಲ್ಡೋಡ್ಡಿ ಓಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400189525 Rahimunnisa Begum - W/O ಎಂಡಿ ನಯೀಮೂದ್ದೀನ ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/2022180012000021/05/2022
560400189699 Ayesha Siddiqha - W/O ಎಂಡಿ ಅಸ್ಲಂ ಸಾಮ್ರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/20229006000019/05/2022
560400190120 Shaheen Begum - S/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶೌಕತ್ ಅಲ್ಲಿ 88 PHH(NK) / NCS------150000000-
560400190146 ನಿರ್ಮಲ - W/O ನಂದ ಕಿಶೋರ ಶಾಮರಾಜಪುರ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400191230 Shivani - W/O ರಾಜು ಅಗ್ರಹಾರ ಶಾಮರಾಜಪುPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20226004000018/05/2022
560400192521 Aasha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ್ - ಮೀರಗುಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560400192700 Shantamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಂಶೆಟ್ಟಿ ಹುPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400192750 Godavari - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಪ್ಪ #1/PHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/20226004000019/05/2022
560400193130 Afreen Sultana - C/O ಮೊಹಮ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ ಸಮದ 58 ಸಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400197731 ಶರಣ್ಣಾಮ್ಮ ಬಾಳಪ್ಪಾ - ಕಬೀರ್ ವಾಡಾ ಮೀರಾಗಂಜ್AAY(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022200015000018/05/2022
560400197732 ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ - ಕಬೀರವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/2022200015000019/05/2022
560400197733 ರುಕಮಣಿ ತುಕರಮ - ಮನೆ ನಂ. 44 ಕಬಿರ್ ವಾಡಾ ಮಿರಗಂಜ್ AAY(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/2022200015000021/05/2022
560400197734 ಚನದ್ರಮ್ಮಾ ಜಳಿರಾಮ - ಕಬಿರವಾಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022200015000018/05/2022
560400197735 ಪ್ರಭು ತುಕಾರಾಮ - ಕಬಿರವಾಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022200015000018/05/2022
560400197736 Renuka - ಮನೆ ನಂ. 44 ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾ ಗಾದಗಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022150010000018/05/2022
560400197737 ವೈಜನಾಥ ನರಸಪ್ಪಾ - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022200015000018/05/2022
560400197738 kalpana - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022200015000018/05/2022
560400197739 Shridevi - ಸಿಪ್ಪಲಗೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022150010000018/05/2022
560400197740 ಶಾಂತಕುಮಾರ ಜೈವಂತ - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/2022200015000019/05/2022
560400197741 ಭಾಸ್ಕರ್‌ ಬಸ್ಸಪ್ಪಾ - ಶಾಮರಾಜಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/20226004000021/05/2022
560400197742 ಸಂಬಾಜಿ ಬಾಂಡ್‌ ಗಪ್ಪಾ - ಸಿಪಲ್ ಗೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022200015000018/05/2022
560400197743 chandramma arjun - ಸಿಪ್ಪಾಲಗೇರಏPHH(NK) / NCS ****644518/05/2022FPS****644518/05/20223002000018/05/2022
560400197744 ರಾಣೆಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಎಸೆಪ್ಪಾ - ಮಿರಾ ಗಂಜ ಕಬಿರವಾಡಾ ಬೀದರ 585401AAY(NK) / NCS------200000000-
560400197745 ಮಾಣಿಕ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/2022200015000019/05/2022
560400197746 ಬಾಬು ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022200015000018/05/2022
560400197747 ಬಾನು ಬಿ ಪಾಶಾಮೀಯ್ಯಾ - ಮಾಮಿನಕೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197748 ಬಾಳಪ್ಪ ನರಸಪ್ಪಾ - ಮಾಮಿನಕೇರಾAAY(NK) / NCS ****644522/05/2022FPS****644522/05/2022200015000022/05/2022
560400197749 ನಾಗಪ್ಪಾ ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಮಾಮನ್ಕೆರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197750 Tippamma - ಮಾಮಿನಕೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197751 ಸುಭಾನೀ ಹಣಮಂತ - ಮಾಮನಕೇರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197752 ತುಕ್ಕಮ್ಮಾ ಲಾಲಪ್ಪಾ - ಮಾಮನಕೇರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197753 Sankramma - ಮಮನ್ಕೆರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197754 rukkamma shivappa - ಮಾಮನಕೇರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197755 ಬಸವರಾಜ ಘಾಳಪ್ಪಾ - ಮಾಮನಕೇರಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400197756 ಮಾರುತೇಪ್ಪಾ ಈರಪ್ಪಾ - ಮಾಮನಕೇರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197757 sharnappa chanbasappa - ಮನೆ ನಂ. 34 ಮಾಮನಕೇರಿ ಗಾದಗಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400197786 ರಜನಿ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಶಾಮರಾಜಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/2022200015000022/05/2022
560400197787 chandramma - ಶಾಮರಾಜಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197788 Shabana Begam - ಶಾಮರಾಜಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/2022200015000019/05/2022
560400197789 ಅಸದ ಮಿಯ್ಯ ತಂದೆ ಹಮೀದ ಮಿಯ್ಯಾ - ಮನೆ.ನಂ. 182 ಶಾಮರಾಜಪೂರ ಅಗ್ರಹಾರ AAY(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022200015000018/05/2022
560400197790 ಬಾಬು - ಶಾಮರಾಜಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/2022200015000021/05/2022
560400197791 ನಿಂಗಮ್ಮಾ - ಶಾಮರಾಜಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/2022200015000022/05/2022
560400197792 Shantamma - ಶಾಮರಾಜಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022200015000018/05/2022
560400197793 ರಿಯಾಜ್‌ - ಶಾಮರಾಜಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022200015000018/05/2022
560400197794 ಮಹೊರುನ್ನಿಸಾ ಬೇಗಂ - ಶಾಮರಾಜಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022200015000018/05/2022
560400197795 Srinivas - ಮ ನಂ 62 ಶಾಮರಾಜಪುರ ಗಾದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022200015000018/05/2022
560400197796 Pooja - ಶಾಮರಾಜಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/20226004000021/05/2022
560400197797 ಬಿಪಾಶಾ ಗಂಡ ಗೌಸ ಪಾಶಾ - ಮನೆ.ನಂ.103 ಶಾಮರಾಜಪುರ ಗಾದಗಿ ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022200015000018/05/2022
560400197798 Shabana Begum - ಮನೆ.ನಂ.85 ಶಾಮರಾಜಪುರ ಬೀದರ 58540AAY(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022200015000018/05/2022
560400197799 ಶನ್ನು ಬೇಗಂ ಗಂಡ ವಾಜಿದ ಪಾಷಾ - ಶಾಮರಾಜಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/2022200015000019/05/2022
560400197800 Zebunnisa - ಮನೆ.ನಂ.72 ಶಾಮರಾಜಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022200015000018/05/2022
560400197801 ಮಹ್ಮದ ಖಾದಿರ ಶಬಿರ ಮಿಯ್ಯ - ಶಾಮರಾಜಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/2022200015000019/05/2022
560400197802 ಅನೀತಾ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400197803 ಆನಷಾ ಬಾಯಿ - ಶಾಮರಾಜಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/2022200015000021/05/2022
560400197804 ಸುನೀಲ್‌ ಕುಮಾರ - ಶಾಮರಾಜಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022200015000018/05/2022
560400197805 nagamma - ಶಾಮರಾಜಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022200015000018/05/2022
560400197806 Siddamma - ಶಾಮರಾಜಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400197807 ಸತ್ತಾರ್‌ ಮಿಯಾ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCS ****644522/05/2022FPS****644522/05/20226004000022/05/2022
560400197808 Shahanaz Begum - ಶಾಮರಾಜಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/2022200015000019/05/2022
560400197809 ಸತ್ಯಮ್ಮ - ಶಾಮರಾಜಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022200015000018/05/2022
560400211251 ಮಾಡೆಪ್ಪಾ ಹಣಮಂತ - ಕಬಿರವಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20226004000018/05/2022
560400211252 ಜಗದೇವಿ - ಕಬಿರವಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400211253 ರಮೇಶ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ - ಕಬೀರವಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400211254 ಪ್ರಭು - ಕಬೀರವಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022210014000018/05/2022
560400211255 ಭಾರತ - ಕಬೀರವಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/20229006000021/05/2022
560400211256 ಎಶಪ್ಪಾ - ಕಬೀರವಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20226004000018/05/2022
560400211257 ಸವಿದಾಸ - ಕಬೀರವಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400211258 maruti - ಕಬೀರವಾಡಾPHH(NK) / NCS ****644518/05/2022FPS****644518/05/20223002000018/05/2022
560400211259 jain chand - ಕಬಿರಾಬಾದ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20223002000018/05/2022
560400211260 gundamma huteppa - ಕಬಿರಾಬಾದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560400211261 ದಶರಥ್‌ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಕಬಿರವಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/20229006000021/05/2022
560400211262 rangamma rajappa - ಮನೆ ನಂ. 34 ಕಬಿರ ವಾಡಾ ಶಾಮರಾಜಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022180012000018/05/2022
560400211263 Sumitra - ಕಬೀರವಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/202212008000022/05/2022
560400211264 ಜ್ಞಾನೊಬಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಕಬಿರವಾಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/2022200015000019/05/2022
560400211265 ರಾಜು - ಕಬೀದವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/202212008000019/05/2022
560400211266 ಸಂಬಾಜೀ - ಮನೆ ನಂ. 11PHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400211267 ಝುರೆಪ್ಪಾ - ಕಬೀರವಾಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560400211268 havamma - ಕಬೀರವಾಡಾPHH(NK) / NCS ****644519/05/2022FPS****644519/05/20223002000019/05/2022
560400211269 ರವಿ - kabirabadwadiPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/202212008000021/05/2022
560400211270 ರಾಜಕುಮಾರ - ಮನೆ ನಂ. 21 ಕಬಿರಾ ವಾಡಾ ಗಾದಗ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400211271 ಗುಜಮ್ಮ - ಕಬೀರವಾಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560400211272 ಶಿವ ರಾಜ - ಕಬೀರವಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/202212008000021/05/2022
560400211273 ನರಸಮ್ಮಾ - ಕಬೀರವಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/2022180012000021/05/2022
560400211274 Surekha - ಮನೆ ನಂ. 29 ಕಬಿರಾ ವಾಡಾ ಗಾದಗೀ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022150010000018/05/2022
560400211275 shubha raju - ಕಬೀರ್ ವಾಡ ಶಾಮರಾಜಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400211276 Laxmi - W/O ಶಾಮಣ್ಣ ೫೨ ಕಬೀರ್ ವದ .PHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/2022180012000019/05/2022
560400211277 ಪಾರಮ್ಮ - ಕಬೀರವಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022150010000018/05/2022
560400211278 ಬಾಬು - ಕಬೀರವಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400211279 ಶೇಖರ್ - ಕಬೀರವಾಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560400211280 ಪಾಪುರಾಜ್‌ - ಕಬೀರವಾಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560400211281 ಸೈದಪ್ಪಾ - ಮನೆ ನಂ. 8 ಕಬೀರ್ ವಾಡಾ ಮೀರಾ ಗಂಜ್PHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/2022150010000019/05/2022
560400211282 nagamma prabhu - ಸಿಪ್ಪಲಾಗೇರPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/2022180012000021/05/2022
560400211283 ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪ್ರಭು - ಸಿಪ್ಪಲಾಗೇರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400211284 Paramma - ಸಪ್ಪಲಾಗೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20226004000018/05/2022
560400211285 Nilamma - sipalgeraPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022150010000018/05/2022
560400211286 shivraj tukaram - ಮೀರಗಂಜ ಶಿಪ್ಪಲಗೇರ್PHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/20223002000021/05/2022
560400211287 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022150010000018/05/2022
560400211288 ಶಿವಕುಮಾರ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400211289 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಗಪ್ಪಾ - ಸಿಪ್ಪಲಗೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20226004000018/05/2022
560400211290 ರಮೇಶ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/2022150010000022/05/2022
560400211291 ಸ್ವಾಮಿದಾಸ ಜಯವಂತ್‌ - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/202212008000022/05/2022
560400211292 Sabita - ಸಿಮಪಲ ಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022180012000018/05/2022
560400211293 Sushilamma - ಸಿಪ್ಪಲಗೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400211294 ಅರ್ಜುನ ರುದ್ರಪ್ಪ - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/202212008000021/05/2022
560400211295 ಬಾಬು ಗೋಪಾಲ - ಮೀರಾಗಂಜ್PHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400211296 ರಮೇಶ - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560400211297 ರಾಜು ಜಯವಂತ್‌ - ಸಿಪ್ಪಲಾಗೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/202212008000021/05/2022
560400211298 ಸಿದ್ರಮ ತುಕ್ಕಪ್ಪಾ - ಶಾಮ್ರಾಜಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400211299 ಅನಿಲ ಜಯವಂತ್‌ - ಸಿಪಲಗೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022210014000018/05/2022
560400211300 Bharti Bai - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/202212008000021/05/2022
560400211301 ಹಣಮಂತ ಅಡೆಪ್ಪಾ - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/2022180012000021/05/2022
560400211302 Puniyavati - ಮನೆ ನಂ 12ಸೇಪಲ್ಗೀರ ಗಾದಗೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400211303 kamalamma rajappa - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರ ಮಿರಗಂಜ್ ಗಾದಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400211304 Sugamma - ಸಿಪ್ಪಲಗೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/2022150010000021/05/2022
560400211305 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಗಪ್ಪ - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/202212008000021/05/2022
560400211306 ಪ್ರಮೋದ ಲಾಲಪ್ಪಾ - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/2022180012000022/05/2022
560400211307 Ghalemma - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560400211308 lalita - ಮನೆ ನಂ. 48 ಸಿಪ್ಪಾಲ್ ಗೆರ ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400211309 ಅಮ್ರತ ನಾಗಪ್ಪಾ - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/20226004000021/05/2022
560400211311 ratnamma gnani - ಮಾಮನಕೇರಿPHH(NK) / NCS ****644522/05/2022FPS****644522/05/20223002000022/05/2022
560400211312 ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ಹಣಮಂತಪ - ಮಾಮನಕೇರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560400211313 ಹಣಮಂತ ಮಾರುತೇಪ್ಪಾ - ಮನೆ ನಂ. 37/2 ಮಾಮನಕೇರಿ ಗಾದಗಿ ಬೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560400211314 ಕಾವೇರಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಮಾಮನಕೇರಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400211315 ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ಘಾಳಪ್ಪಾ - ಮಾಮಿನಕೇರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400211316 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿ - ಮಾಮನಕೇರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400211317 kavita bakkappa - ಮಾಮನಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/20226004000022/05/2022
560400211318 Laxmi - ಮಾಮನಕೇರಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400211319 kamalamma bakkappa - ಮಾಮನಕೇರಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400211320 ಬಂಡೆಮ್ಮಾ ಕಾಶಿನಾಥ - ಮಾಮನಕೇರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400211321 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಮಾಮನಕೇರಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400211322 mallamma GHALEPPA - ಮಾಮನಕೇರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400211323 ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ಶಿವಪ್ಪಾ - ಮಾಮನಕೇರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400211324 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಮಾಣಿಕರಾವ್‌ - ಮಾಮಿನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560400211432 laxmi bai - ಮನ ನಂ. 1 ಶಾಮರಾಜಪೂರ ಅಗ್ರಾಹಾರ ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20226004000018/05/2022
560400211433 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20223002000018/05/2022
560400211434 ಮನೋಹರ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400211436 Mutaj Begum - ಮನೆ ನಂ. 67 ಶಾಮರಾಜಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/202212008000019/05/2022
560400211437 vijay laxmi - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400211438 ಪದ್ಮಮ್ಮ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400211439 ಗಂಗಾ ಶೆಟ್ಟಿ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400211440 Sharada Bai - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022150010000018/05/2022
560400211441 Sri Shelama - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400211443 ರಮೇಶ - ಮನೆ ನಂ. 92/1 ಶಾಮರಾಜಪೂರ್ ಗದಗೀ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400211444 ಹಾಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಶೆಟ್ಟಿ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400211445 ಹವಾಪ್ಪ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/20229006000021/05/2022
560400211446 Vimala Bai - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400211447 ಬಸಪ್ಪಾ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCS------270000000-
560400211448 Mallamma - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022180012000018/05/2022
560400211449 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/2022150010000022/05/2022
560400211450 ಬಾಬುರಾವ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400211451 Bharati Bai - ಮೆ ನೆ. 31 ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022180012000018/05/2022
560400211452 Rizwana Begum - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400211453 ಭಾಗಮ್ಮ - ಮನೆ ನಂ. 35 ಶಾಮರಾಜಪುರ ಗಾದಗಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022150010000018/05/2022
560400211454 ಶಿವರಾಜ - ಮನೆ ನಂ. 35 ಶಾಮರಾಜಪುರ ಗಾದಗಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------90000000-
560400211455 ratnamma - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400211456 ಅಬ್ದುಲ ರಜಾಕ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400211457 Maryam Bee - ಮ ನಂ.114 ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022150010000018/05/2022
560400211458 Raziya Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಸುಲಾಸಹಾಬ 1/34 ಶPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022150010000018/05/2022
560400211459 ಪದಮಿಣಿ - ಶಾಮರಾಜಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022200015000018/05/2022
560400211460 ನರಸಿಂಗ - ಶಾಮರಾಜಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022200015000018/05/2022
560400211461 sharnamma - ಶಾಮರಾಜಪುರ,PHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/202212008000019/05/2022
560400211462 shobhavati - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/202212008000021/05/2022
560400211463 ಶಿವಕುಮಾರಿ - ಶಾಮರಾಜಪುರ, ತಾ.ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/202212008000019/05/2022
560400211464 Godhavari - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/20223002000022/05/2022
560400211465 Bhagamma - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/20229006000022/05/2022
560400211466 ಅಶಿಯ್ಯ ಬೀ - ಮನೆ ನಂ. 98 ಶಾಮರಾಜಪೂರ ಅಗ್ರಹಾರ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/2022210014000021/05/2022
560400211467 ಸಂಗಿತಾ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400211468 Kamalamma - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/2022210014000022/05/2022
560400211469 ವ್ಯೆಜಿನಾಥ - ಮನೆ ನಂ. 91 ಶಾಮರಾಜಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400211470 Zaheda Begum - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/202212008000021/05/2022
560400211471 ಕರೀಮ ಸಾಬ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/20226004000022/05/2022
560400211472 ಮಹಮದ್‌ ಹುಸೇನ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20223002000018/05/2022
560400211473 ಮಾರುಫ ನಬಿ ಸಾಬ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/2022270018000019/05/2022
560400211474 ಸಲೇಹ ಬೆಗಂ - ಮನೆ ನಂ. 73 ಅಗ್ರಾರ್ ಶಾಮರಾಜಪೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400211475 ಕರೀಮ ಖಾನ ಇಸ್ಮಾಯಲ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/20226004000021/05/2022
560400211476 ಜಮರದ ಬೀ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400211477 ರಹಿಸಾ ಬೇಗಂ ಶರೀಫ - ಮನೆ ನಂ. 71 ಶಾಮರಾಜಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560400211478 Naseema begum - ಮನೆ ನಂ. 124/1 ಶಾಮರಾಜಪೂರ ಗಾದಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022150010000018/05/2022
560400211479 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಮನೆ ನಂ. 124 ಶಾಮರಾಜಪೂರ ಅಗ್ರರ ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400211480 ಇಸ್ಮಾಲ ಬೀ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20223002000018/05/2022
560400211481 ಬಾಬುಮಿಯ್ಯ - ಮನೆ ನಂ. 129 ಶಾಮರಾಜಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/20229006000019/05/2022
560400211482 ಗಫೂರ ಸಾಬ - ಮನೆ ನಂ. 131 ಶಾಮರಾಜಪೂರ ಅಗ್ರರ ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/20226004000021/05/2022
560400211483 ಖಾಜಾಮಿಯಾ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400211484 ಶಂಕರ - ಶಾಮರಾಜಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022200015000018/05/2022
560400211485 Rafat Begum - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022180012000018/05/2022
560400211486 ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400211487 ಅಫಾ ಖಾನ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022150010000018/05/2022
560400211488 Khairati Bi - ಮನೆ ನಂ. 146/2 ಶಾಮರಾಜಪೂರ ಗಾದಗಿ AAY(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/2022200015000019/05/2022
560400211489 Alaknanda - ಕಬೀರವಾಡಾ ಅಗ್ರಹರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400211490 Manemma - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/20229006000022/05/2022
560400211491 ranemma - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022150010000018/05/2022
560400211493 Siddamma - ಶಾಮರಾಜಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/2022180012000019/05/2022
560400211494 ನಾಗಯ್ಯ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400211495 ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಯಾ - ಶಾಮರಾಜಪೂರ ಗಾದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/20226004000021/05/2022
560400211496 ಶಿವರಾಜ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/202212008000019/05/2022
560400211497 shakuntala - ಮನೆ ನಂ. 177 ಶಾಮರಾಜಪೂರ ಗಾದಗಿ ಬೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560400211498 ಖೈರುಬಿ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400211499 Nasreen Begum - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022150010000018/05/2022
560400211500 ದ್ರೌಪತಿ ಗಂಡ ಗೋವಿಂದ - ಶಾಮರಾಜಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022200015000018/05/2022
560400211501 Paramma - ಮ ನಂ 21/1 ಶಾಮರಾಜಪುರ ಗಾದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/2022150010000021/05/2022
560400211502 Khairoon Bee - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20226004000018/05/2022
560400214871 Jagdevi - ತಾಜಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022150010000018/05/2022
560400218851 ತುಕಾರಾಮ ನರಸಪ್ಪಾ - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218861 ಸಂಜಯ ಕುಮಾರ - ಶಾಮರಾಜಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218862 ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ - ಶಾಮರಾಜಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218863 ನೀರಂಜಪ್ಪಾ - ಶಾಮರಾಜಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218864 ದಿಗಂಬರ್ ರಾವ - ಶಾಮರಾಜಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218865 ಭಾರತ ಕುಮಾರ - ಶಾಮರಾಜಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218866 ಶ್ರೀಧರ - ಶಾಮರಾಜಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218867 ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಿದ್ರಾಮ - ಶಾಮರಾಜಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218868 ಜಗನಾಥ - ಶಾಮರಾಜಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400219927 ಇಂದಿರಾ ಬಾಯಿ - ಏಚ್-ನೋ 24/1 ಶಾಮ್ರಾಜ್ಪೂರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560400226590 Padmavati - W/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ #66 ಯರನಳ್ಳಿ (ದPHH(NK) / NCS------60000000-
560400243467 Raikha - C/O ಕಾಶೀನಾಥ ಶಂರಾಜಪುರ ಅಗ್ರಹಾರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400244808 Godavari - W/O ರಾಜಕುಮಾರ . ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾ ಶPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/202212008000022/05/2022
560400247994 Sumitra - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ # 4/22 . ಮಾಮನPHH(NK) / NCSBiometric****328221/05/2022FPS****328221/05/2022150010000021/05/2022
560400251892 Tulsi Bai - W/O ನೀಲಕಂಠ ರಾವ್ ಮಮನ್ಕೆರಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400259019 ಮನೋಹರ - ಕಬಿರವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/2022150010000019/05/2022
560400265907 ನಾಮದೇವ್ - ಕಬಿರವಾಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400265908 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಕಬಿರವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400265909 ಬಸವರಾಜ - ಮಾಮನಕೇರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400266308 SUNITHA - ಶಾಮರಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/202212008000021/05/2022
560400266310 Noorjahan Begam - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400266311 ದೇವಿಕ - ಮಾಮನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560400266312 ಮಾಣಿಕ ಸೈಬಣ್ಣ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400266314 ಕಾಶೀನಾಥ - ಕಬಿರವಾಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560400266316 ದ್ರೌಪತಿ - ಶಾಮರಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20226004000018/05/2022
560400266317 Shubha - ಕಬಿರವಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/20223002000022/05/2022
560400266319 ಭಾರತಿ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/20226004000019/05/2022
560400266320 Mahejabeen - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/2022180012000021/05/2022
560400266321 laxmi pundlik - sipalgeraPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/20223002000022/05/2022
560400266323 bharatibai subhash - sipalgeraPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/20223002000022/05/2022
560400266325 Saraswathi - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/2022150010000022/05/2022
560400266326 ಪ್ರಭು - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560400266327 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಖಾನ - ಶಾಮರಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/202212008000021/05/2022
560400266328 Prabhavati - shamrajpurPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400266329 llakshimbai nagshetty - maminkeriPHH(NK) / NCS------30000000-
560400266330 ವಿಜಂುು ಕುಮಾರ - kabirdwadaPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/202212008000022/05/2022
560400266331 ರಾಜಕುಮಾರ - ಶಾಮರಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400266338 ರಾಜಕುಮಾರ - ಮಾಮನಕೇರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400266339 ದೇವಿದಾಸ್‌ - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/20229006000021/05/2022
560400266340 Mallikarjun - ಕಬಿರವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560400266341 Savitramma - ಶಾಮರಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400266343 ದತ್ತು - ಕಬಿರವಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/20226004000022/05/2022
560400266344 ಉದಯ್‌ ಕುಮಾರ - ಕಬಿರವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400266345 rangamma - kabirabadwadiPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20223002000018/05/2022
560400266346 ಶಂಕರ - ಕಬೀರವಾಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560400266347 ರಮೇಶ್ ಅಂಜಣ್ನಾ - ShamarajpurPHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/202212008000019/05/2022
560400266348 UMITA - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/2022150010000021/05/2022
560400266349 ದಶರಥ - ಕಬಿರವಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/202212008000019/05/2022
560400266350 ಶಂಕರ - ಕಬೀರವಾಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560400266352 ದಶರಥ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/2022150010000019/05/2022
560400266353 ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ - kabirabadwadiPHH(NK) / NCS------90000000-
560400266354 Sunita - ಕಬಿರವಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022150010000018/05/2022
560400266355 Kantamma - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022240016000018/05/2022
560400266356 ಲಾಲಮ್ಮಾ ಸಂಬಾಜಿ - ಸಿಪ್ಪಲ್ಗೆರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560400266357 SHEKAMMA VAIJINATH - ಮಮನಕೆರಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400266358 Tahseen Begum - ಶಾಮರಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/202212008000021/05/2022
560400266359 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400266360 ಶಬಾನಾ ಬೇಗಂ - ಶಾಮರಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400266361 Shivamma - ಕಬಿರವಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/20229006000021/05/2022
560400266362 ನಾಗಮ್ಮ - ಶಾಮರಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400266363 ಶಂಕರ - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560400266364 Shivamma - ಕಬೀರವಾಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560400266365 ಭಾಗವಂತ್‌ - ಮಾಮನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560400266366 ಅನಿಲಕುಮಾರ್ - ಸಿಪ್ಪಲುಗೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/202212008000021/05/2022
560400266367 Shridevi - ಶಾಮರಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/2022150010000021/05/2022
560400266368 Rekha - ಶಾಮರಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400266369 ಝರೇಪ್ಪಾ - ಶಾಮರಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022150010000018/05/2022
560400266371 ನಯಮಾ ಖಾನ - ಶಾಮರಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/202212008000021/05/2022
560400266372 ನಾಗಮ್ಮ - ಕಬಿರವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/202212008000022/05/2022
560400266373 ಆಶಾಲತ - ಕಬಿರವಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/20229006000021/05/2022
560400266374 ಯಂಕಯ್ಯಾ - ಶಾಮರಾಜಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400266375 amana bee rasul sab - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022180012000018/05/2022
560400266376 ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ - mamnkeriPHH(NK) / NCS------120000000-
560400266377 ಮೈರುನ ಬೇಗಂ - ShamarajpurPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/20226004000021/05/2022
560400266378 ಶಿವರಾಜ - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400266379 ಶಿವರಾಜ - ಮಾಮನಕೇರಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400266380 ಶಿವರಾಜ - ಶಾಮರಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400266381 Shahenaaz Begum - shamrajpurPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022150010000018/05/2022
560400266382 Ratnamma Narsing Bhande - kabirabadwadiPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20223002000018/05/2022
560400266383 ಶಾದುಲ್‌ ಮಿಯ್ಯಾ - ಶಾಮರಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022150010000018/05/2022
560400266384 Komala - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400266385 Shivamma - ಶಾಮರಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/202212008000022/05/2022
560400266386 Sridevi - ಕಬಿರವಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022150010000018/05/2022
560400266387 ರಾಜು - ಶಾಮರಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400266388 nagamma babu - sipalgeraPHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/202212008000019/05/2022
560400266389 sharnappa gundappa - sipalgeraPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20223002000018/05/2022
560400266390 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಶಾಮರಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400266391 Ruksana Begum - ಶಾಮರಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022150010000018/05/2022
560400266392 ಶಂಕರ - ಶಾಮರಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400266393 ಸೀತಮ್ಮ - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/202212008000021/05/2022
560400266394 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಶಾಮರಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400266395 Yousaf - ಶಾಮರಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400266397 ಶೀವಮ್ಮ ಪುಂಡಲಿಕ - SippalgeraPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/202212008000021/05/2022
560400266398 Manoranjani - ಕಬಿರವಾಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560400266399 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಕಬಿರವಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/20229006000019/05/2022
560400266400 ಸೊಲೊಚನಾ ಬಸವರಾಜ - mamnkeriPHH(NK) / NCS------120000000-
560400266402 Kaveri - ಕಬಿರವಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022180012000018/05/2022
560400266403 ಘಾಳೆಪ್ಪಾ - KabeerwadaPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/20229006000021/05/2022
560400266404 ಪ್ರಥ್ವಿರಾಜ ಬಸಪ್ಪಾ - sipalgeraPHH(NK) / NCS------120000000-
560400266405 ರಾಜಕುಮಾರ - ಶಾಮರಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400266406 PREMA - ಮಾಮನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560400266407 Reshma Begum - ಶಾಮರಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/2022150010000019/05/2022
560400266408 ಪಂಚಪ್ಪ - ಶಾಮರಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400266409 Rukminibai - ಶಾಮರಾಜಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400266410 shivaji - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400266411 ಸೋನಿಯಾ - ಸಿಪ್ಪಲಗೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/20226004000021/05/2022
560400266412 Ghalemma - ಮಾಮಲಕೇರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560400269964 ಜಗದೇವಿ - ಶಾಮರಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/2022200015000021/05/2022
560400270300 ಪ್ರಭು - ಶಾಮರಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20226004000018/05/2022
560400270795 Jyothi - ಶಾಮರಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400270996 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಕಬಿರವಾಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560400270997 ಬಸಮ್ಮ - ಸೀಪ್ಪಲಗೇರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560400271078 ವೈಜಿನಾಥ - ಮಾಮನಕೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560400271147 ಅಖಿಲ ಪಾಷ - ಶಾಮರಾಜಪೂರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560400273650 ವೀರಶೇಟ್ಟೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಲಶೇಟ್ಟಪ್ಪಾ - ಶಾಮರಾಜಪುರ, ತಾ.ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20223002000018/05/2022
560400273652 ಶಾಹಿನ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಪಾಶಾ ಮಿಯ್ಯಾ - ಮನೆ.ನಂ.1/75 ಶಾಮರಾಜಪುರ ಬೀದರ 585PHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400274608 ವಿದ್ಯಾವತಿ - ಮಾಮನಕೇರಿ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------210000000-
560400275343 SYED UMAR - ಹಮಿಲಾಪೂರ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400275467 Mangala w/o Bandeppa - ಮಾಮನಕೇರಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400275766 Laxmi - ಸಿಪ್ಪಲಗೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/2022150010000022/05/2022
560400275783 ಖಾಜಾ ಬೇಗಂ - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022150010000018/05/2022
560400275784 Kanyakumari - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022180012000018/05/2022
560400275790 Renuka - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/202212008000019/05/2022
560400275791 Kaleem s/o Yunusmiyya - ಶಾಮರಾಜಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400275812 ಮಾರ್ತಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಗುರುದಾಸ - ಸಿಪ್ಪಲಗೆರಾ ಮೀರಾಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/20226004000021/05/2022
560400275817 Jaishree - ಸಿಪಲಗೇರಾ ಮಿರಾಗಂಜ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400275963 GHALEPPA - ಸಿಪಲಗೇರಾ ಮಿರಾಗಂಜ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/20229006000019/05/2022
560400276073 Renuka - ಸಿಪಲಗೇರಾ ಮಿರಾಗಂಜ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400276087 Usha Lata - ಕಬಿರವಾಡಾ ಮೀರಾಗಂಜ ತಾ. ಬೀದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/202212008000018/05/2022
560400276147 Shamshada Begum - ಮನೆ ನಂ. 146/2 ಅಗ್ರರ ಶಮರಾಜಪೂರ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****644519/05/2022FPS****644519/05/2022150010000019/05/2022
560400276154 Jayashree - ಕಬಿರವಾದಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/2022180012000018/05/2022
560400276157 RATNAMMA W/O RAMCHANDRA RAO - ಸಿಪ್ಪಲಗೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/20223002000022/05/2022
560400276172 Rajendrareddy S/0 BabuReddy - ರಸುಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560400276343 ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಧೂಳಪ್ಪ - ಮಾಮನಕೇರಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400276511 RAMESH s/o MANIK - ಮಾಮನಕೆರಿPHH(NK) / NCSBiometric****644522/05/2022FPS****644522/05/202212008000022/05/2022
560400276517 Rachayyan swamy s/o Madayya sw - ಗಾದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/20229006000021/05/2022
560400276518 Gundamma - ಶಾಮರಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400276529 Kaveri - ಸೀಪ್ಪಲಗೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/202212008000021/05/2022
560400276534 Shreedevi - ಮಾಮನಕೇರಿ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****644521/05/2022FPS****644521/05/2022150010000021/05/2022
560400276537 ವಿಕ್ಕಿ - ಸಿಪಲಗೇರಾ ಮಿರಾಗಂಜ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400276538 ವಿನೋದ - ಕಬೀರವಾಡಾ, ಮೀರಾಗಂಜ, ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****644518/05/2022FPS****644518/05/20229006000018/05/2022
560400276540 ಅನೀಲ ಕುಮಾರ - ಕಬೀರವಾಡಾ ಮಿರಾಗಂಜ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400276541 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ - ಮಾಮನಕೇರಿ ತಾ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400276542 Prithi - ಕಬಿರವಾಡಾ ಮೀರಾಗಂಜ ತಾ. ಬೀದರ್PHH(NK) / NCS