REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560400176819 Pushpa - W/O: ಡಾ ಅಶೋಕ 2/220NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400178343 Manjulla - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 12/237 PHH(NK) / NCS------90000000-
560400178723 Sangeeta - W/O: ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ ಔರಾದ (ಎಸPHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/2022150010000022/05/2022
560400179082 Priya - S/O: ಮುಕೀಂದಪ್ಪಾ 3-4-6 ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560400179102 Rubeena Begum - W/O ಸಮಿ ಪಾಶಾ 2/19 ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/202212008000021/05/2022
560400179210 Komala - S/O ಭೀಮಶ್ಯಾ #3/402 , ಬೌಧ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400180127 Shahenaz Begum - W/O ಅಲಿಮೋದ್ದೀನ್ 3-373 ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400180179 Surekha - W/O: ಅಶೋಕ್ ಔರದ (ಎಸ್‌) PHH(NK) / NCS------60000000-
560400180721 Nashima Begum - S/O: ರಶೀದ್ ಮಿಯ್ಯ 98 PHH(NK) / NCSBiometric****492420/05/2022FPS****492420/05/202212008000020/05/2022
560400181035 Akshata - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವರ್ಧನ್ ಚPHH(NK) / NCS------90000000-
560400181680 Jyoti - S/O ಶರಣಪ್ಪ 51 . PHH(NK) / NCS------120000000-
560400182973 Marthamma - S/O: ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ 3/514 PHH(NK) / NCS------60000000-
560400183059 Anita - S/O: ಮಾಣಿಕ ಔರಾದ (ಎನ) PHH(NK) / NCS------90000000-
560400183541 Karishma - S/O ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ೩/೫೪೧ ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400184374 Ishvaramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಡಿವರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400185487 Pallavi - W/O ಪರಮೇಶ್ವರ 3/396 ಔರಾದ್ (ಎಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560400185625 Pavitra - W/O ರಾಘವೇಂದ್ರ 1-87 0 ಔರಾದ ಎಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560400185662 Siddamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತೀಪ್ಪಾ ರೆಡ್ಡಿ 3/2PHH(NK) / NCS------150000000-
560400185705 DEEKSHITA DASHARATH THAKUR - S/O: ಮಾರುತಿ 5-31 ಔರಾದ ಎಸ್‌PHH(NK) / NCS------90000000-
560400186837 Haseena Begum - S/O: ಕಳೆಸಾಬ್ 1/16 ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20226004000021/05/2022
560400187192 ರಾಧಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------180000000-
560400188519 Surekha - W/O ಶಕ್ತಿಕುಮಾರ #3/521 . ಚPHH(NK) / NCS------120000000-
560400189073 Kirti - W/O ಕುಂದನ್ 3/404 ಔರಾದ್ ಎಸ್‌ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400189175 Pavitra - W/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ 3/516 ಔರಾದ್ ಎPHH(NK) / NCS------120000000-
560400189466 Anusudha - D/O: ಶ್ರೀಧರ 3/394 ಔರಾದ್(ಸ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560400189788 Suvarna - W/O: ಮಂಜುನಾಥ 3/364 ಔರಾದ್(ಎPHH(NK) / NCS------90000000-
560400190437 Shiladevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 2PHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/20226004000022/05/2022
560400190440 Anusha - W/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ಜಾಧವ 3/538 PHH(NK) / NCS------150000000-
560400190536 Sudharani - S/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ 56 ಔರಾದ ಎಸ್ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/20226004000022/05/2022
560400190615 ಕವಿತಾ - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ಔರಾದ್ ಎಸ್‌ PHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/2022180012000022/05/2022
560400191445 Monika - W/O ದಯಾನಂದ # 3/524 , ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400192576 PREMILA - S/O ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ೩/೫೩೩ ಆರದ ಆರPHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/202212008000022/05/2022
560400193101 Manasing - S/O: ರಾಮಜಿ 3/538 ಔರಾದ ಎಸ್ ಅಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560400194211 Rehana Begum - ಔರಾದ ಎಸ್AAY(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/2022200015000022/05/2022
560400194251 Shnkremma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/2022200015000022/05/2022
560400194252 Malan Bi - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCS------200000000-
560400194253 Putalamma - ಔರಾದ್ ಎಸ್AAY(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022200015000021/05/2022
560400194254 ಶೋಭಾ - ಔರಾದ (ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCS------200000000-
560400194255 Shakuntala - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/2022200015000022/05/2022
560400194256 Surekha - ಔರಾದ್ ಸ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560400194257 ಘಾಳ ರಡ್ಡಿ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400194258 ರಾಜ ರಡ್ಡಿ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/202212008000022/05/2022
560400194259 shakuntala - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400194260 Kalavati - ಔರಾದ್ ಎಸ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560400194261 sumitra - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/2022200015000022/05/2022
560400194262 Shridevi - ಔರದ ಏಸAAY(NK) / NCS------200000000-
560400194263 ಶೋಭಾ - ಔರಾದ ಎಸ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560400194264 Chandramma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022200015000021/05/2022
560400194265 ಆಪ್ಪಾರಾವ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCS------200000000-
560400194266 Laxmibai - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022200015000021/05/2022
560400194267 Thirthamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------30000000-
560400194268 Paramma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCS------200000000-
560400194269 Vimala Bai - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/2022200015000022/05/2022
560400194270 Chandramma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCS------200000000-
560400194271 ಭೀಮಶಾ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/2022200015000022/05/2022
560400194272 ಹಣಮಂತ ರಾವ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/2022200015000022/05/2022
560400194273 Jagadevi - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCS------200000000-
560400194274 Manjula - ಔರಾದ (ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022200015000021/05/2022
560400194275 Shankremma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400194276 ವೆಂಕಟ ರಡ್ಡಿ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCS------200000000-
560400194277 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400194278 sampavati - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022200015000021/05/2022
560400194279 ನರಸ ರಡ್ಡಿ - ಔರಾದ(ಎಸ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400194280 Tejamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022200015000021/05/2022
560400194281 Padmavati - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400194282 ಬಾಲರೆಡ್ಡಿ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022200015000021/05/2022
560400194283 Krishnamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ.ಜಿ. ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20229006000021/05/2022
560400194284 Parvati - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400194285 ನರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCS------200000000-
560400194286 ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400194287 ವಿಠಲ ರಡ್ಡಿ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400194288 Tejamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20226004000021/05/2022
560400194289 anasemma - ಔರಾದ (ಎಸ್)AAY(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022200015000021/05/2022
560400194290 Malan Bee - ಔರಾದ(ಎಸ್) ತಾ/ಜಿ/ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022200015000021/05/2022
560400194291 Punyavati - ಔರಾದ್ ಎಸ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560400194292 ಹಣಮಂತ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/2022200015000022/05/2022
560400194293 ಸವಿತಾ - ಔರಾದ್ ಎಸ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560400194294 Gopemma - ಔರಾದ (ಎಸ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560400194295 Anita - ತಂದೆ ಮುಕಿಂದಪ್ಪಾ ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/2022200015000022/05/2022
560400194296 kashamma - ಔರಾದ ಎಸAAY(NK) / NCS------200000000-
560400194298 Bharati - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022200015000021/05/2022
560400194299 Shantamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022180012000021/05/2022
560400194300 ಲಚಮಾರಡ್ಡಿ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCS------200000000-
560400194301 Lalita - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022200015000021/05/2022
560400194302 Kavita - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022200015000021/05/2022
560400194303 chandramma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022200015000021/05/2022
560400194304 ಪುತಳಾ ಬಾಹಿ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCS------200000000-
560400194305 ಮೋತಿರಾಮ್‌ - ಔರಾದ (ಎಸ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400194306 Chitramma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCS------200000000-
560400194307 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಔರಾದ(ಎಸ್್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------60000000-
560400194308 Kavita - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCS------200000000-
560400194309 Manemma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022200015000021/05/2022
560400194310 Sangeeta - ಔರಾದ (ಎಸ್)AAY(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022200015000021/05/2022
560400194311 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/20226004000022/05/2022
560400194312 Mahadevi - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCS------200000000-
560400194313 Sushilamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCS------200000000-
560400194314 ಬೋಜರಾಜ್‌ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾಂಡಾ ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585AAY(NK) / NCS------200000000-
560400194315 ನಾರಾಯಣ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾಂಡಾ ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585AAY(NK) / NCS------200000000-
560400194316 Kavita - ಔರಾದ (ಎಸ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560400194317 Parvati - ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ನಿರ್ಣಾ ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560400194318 Saiyada Begum - ಔರಾದ ಎಸ್AAY(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022200015000021/05/2022
560400194319 Eramma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCS------200000000-
560400194320 Premala - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022200015000021/05/2022
560400194321 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/2022200015000022/05/2022
560400194322 Sharanamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022200015000021/05/2022
560400194323 Sangamma - ವಿಳಾಸ ಗ್ರಾಮ: ಅಮಲಾಪುರ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/20223002000022/05/2022
560400194324 ವಿಜಮ್ಮ - ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಔರಾದ(ಎಸ್) ತಾ/ಜಿ/ PHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/2022150010000022/05/2022
560400194325 Kulsoom Bee - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022200015000021/05/2022
560400194326 ನರಸರೆಡ್ಡಿ - ಔರಾದ ಎಸ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560400194327 Kalpana - ಔರಾದ್ ಎಸ್AAY(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/2022200015000022/05/2022
560400194328 mallamma - ಔರಾದ (ಎಸ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560400194329 Vijaylaxmi - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCS------200000000-
560400194353 ಇಸಾಫ್ ಅಲಿ - ಭೈರನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400200561 ಶ್ರೀ ಕಾಂತ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400200562 Sugandha - ಔರಾದ (ಎಸ್)PHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/202212008000022/05/2022
560400200563 Rukkamma - ಔರದ ಎಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560400200564 Monamma - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400200565 Pushpa - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------150000000-
560400200566 Sarasvati - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20229006000021/05/2022
560400200567 Bakkamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------120000000-
560400200568 sarswati - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ ಜಿ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------90000000-
560400200569 shivaram - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------30000000-
560400200570 ಸುನಿತಾ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------150000000-
560400200571 Kusumavati - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------60000000-
560400200572 ಮಗ್ದುಂ - ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜPHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/202212008000021/05/2022
560400200573 ರಾಧೀಕಾ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------120000000-
560400200574 Nilambika - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------120000000-
560400200575 Thangamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------150000000-
560400200576 Channamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022200015000021/05/2022
560400200578 anita - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCS------200000000-
560400200579 Kalpana - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCS------200000000-
560400200580 Shivnanda - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ ಜಿ/ ಬೀದರ 585226NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400200581 Eramma - ಔರಾದ (ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------150000000-
560400200582 ahilya - ಔರಾದ್ ಸ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560400200583 Shashikala - ಔರಾದ್ ಎಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20229006000021/05/2022
560400200584 ಇಂದಮ್ಮ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20229006000021/05/2022
560400200585 ಸುಸೀಲಮ್ಮ - ಔರಾದ್ ಎಸ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560400200586 Raje Shree - ಔರಾದ್ ಎಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/202212008000021/05/2022
560400200587 Lalita - ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400200588 ದತ್ತಾತ್ರಿ ರಾವ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------60000000-
560400200589 Prabhavati - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400200590 Gausiya Begum - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022180012000021/05/2022
560400200591 ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡೆ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------90000000-
560400200592 Ambika - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ. 585226PHH(NK) / NCS------120000000-
560400200593 Shantamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------120000000-
560400200594 Padmavati - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------90000000-
560400200595 Nagamma - ಔರಾದ (ಎಸ್)PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20229006000021/05/2022
560400200596 ಶಿವರಾಜ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022150010000021/05/2022
560400200597 ಫಾತಿಮಬೀ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022200015000021/05/2022
560400200598 Shameem Begum - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022200015000021/05/2022
560400200599 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCS------200000000-
560400200600 sharanamma - ಔರಾದ (ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560400200601 Savetri - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------60000000-
560400200602 ಬಾಯಿ - ಔರಾದ (ಎಸ್)PHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/20229006000022/05/2022
560400200603 Savitra - ತಂದೆ ಅಣೆಪ್ಪ ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560400200604 eramma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20229006000021/05/2022
560400200605 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಔರಾದ್ ಎಸ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560400200606 Indumati - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560400200607 Punyavati - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400200608 Kalavati - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/202212008000021/05/2022
560400200609 ಮಲ್ಲಯ್ಯ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------90000000-
560400200610 ಉಮೆಶ ರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಭಿಮ ರಡ್ಡಿ - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/202212008000021/05/2022
560400200612 Gangamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------90000000-
560400200613 sathamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20226004000021/05/2022
560400200614 jagadavi - ಔರಾದ (ಎಸ್)PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20229006000021/05/2022
560400200615 Girija - ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ PHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/2022150010000022/05/2022
560400200616 Gundamma - ಔರಾದ (ಎಸ್)PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20226004000021/05/2022
560400200617 Radhamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------60000000-
560400200618 ಹುಸಾನಸಾಬ್‌ - ಔರಾದ್ ಎಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20229006000021/05/2022
560400200619 ಸಂಜು ರೆಡ್ಡಿ - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20229006000021/05/2022
560400200620 ಶೇಷ ರೆಡ್ಡಿ - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/202212008000021/05/2022
560400200622 Nagamma - ಔರಾದ (ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560400200623 Vijaylaxmi - ಔರಾದ್ ಎಸ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560400200624 Vijaylaxmi - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ಬೀದರ. 585226PHH(NK) / NCS------120000000-
560400200625 Vijay Laxmi - ಔರಾದ್ ಎಸ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560400200626 Premala - ತಂದೆ ಘಾಳರೆಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400200627 Gunamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20226004000021/05/2022
560400200628 ಸಂಜು ರೆಡ್ಡಿ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20229006000021/05/2022
560400200629 ಅಣಪ್ಪ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20229006000021/05/2022
560400200630 trivani - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------90000000-
560400200631 ರಾಜಮ್ಮ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400200632 ದಶರಥ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------90000000-
560400200633 Prabhavati - ಔರಾದ್ ಎಸ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560400200634 Laxmi - ಔರಾದ (ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022200015000021/05/2022
560400200635 lalamma - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20223002000021/05/2022
560400200636 Sharda - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20229006000021/05/2022
560400200637 Lalita - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------90000000-
560400200638 ಪೀರಪ್ಪ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022150010000021/05/2022
560400200639 RUKAMMA - ತಂದೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾ ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/PHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/202212008000022/05/2022
560400200640 chandramma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400200641 Rajeshwari - ಔರಾದ್ ಎಸ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560400200642 Ratnamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCS------200000000-
560400200643 rangamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/202212008000021/05/2022
560400200644 Maruti - ಔರಾದ(ಎಸ್) ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20223002000021/05/2022
560400200645 ಕುಪೆಂದ್ರ ಕುಮಾರ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------120000000-
560400200646 paramma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------30000000-
560400200647 Aarati - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ಬೀದರ.ಪಿನ ನಂ 585PHH(NK) / NCS------120000000-
560400200648 ಪ್ರಕಾಶ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCS------200000000-
560400200649 Shanta - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------120000000-
560400200650 tejamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------30000000-
560400200651 chandramma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20229006000021/05/2022
560400200652 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/202212008000021/05/2022
560400200653 Laxmi - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20226004000021/05/2022
560400200654 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/20226004000022/05/2022
560400200655 Reshma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/202212008000021/05/2022
560400200656 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪಾ ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560400200657 ಗಂಗಾರಾಮ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------30000000-
560400200658 Tukkamma - ಔರಾದ (ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------120000000-
560400200659 Surekha - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****329917/05/2022FPS****329917/05/202212008000017/05/2022
560400200660 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ - ಔರಾದ (ಎಸ್)PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022150010000021/05/2022
560400200661 ಕಾಶಮ್ಮಾ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------60000000-
560400200662 Gondappa - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------30000000-
560400200663 ವೈಜನಾಥ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------90000000-
560400200664 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------150000000-
560400200665 Jagdevi - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------90000000-
560400200666 ದಶರಥ - ತಂದೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ಔರಾದ( ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400200667 Shivamma - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/202212008000021/05/2022
560400200668 tippamma - ಔರದPHH(NK) / NCS------180000000-
560400200669 Nirmala - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------90000000-
560400200670 Tejamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/2022200015000022/05/2022
560400200672 Shantamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------120000000-
560400200673 Chandramma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCS------200000000-
560400200675 paravati - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------120000000-
560400200676 Tukkamma - ಔರಾದ್ ಎಸ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560400200677 Shantamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------60000000-
560400200678 Renuka - ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ಹೊಕ್ರಾಣಾ ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560400200679 Sarswati - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------150000000-
560400200681 Ratnamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------30000000-
560400200682 ಜೈಸಿಂಗ್‌ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾಂಡಾ ತಾ/ಜಿ/ಬೀದರ. ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400200683 Kamala Bai - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾಂಡಾ ತಾ/ಜಿ/ಬೀದರ.5852PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/202212008000021/05/2022
560400200684 ಪರಶು ರಾಮ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾಂಡಾ ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585PHH(NK) / NCS------150000000-
560400200685 ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ - ಔರಾದ(ಎಸ್) ತಾಂಡಾ ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/202212008000022/05/2022
560400200686 sutita - ನಾರಾಯನ ಜಾಧವ ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾಂಡಾ ತಾ/PHH(NK) / NCS------90000000-
560400200687 Shanta Bai - ಸೀತಾರಾಮ ಜಾಧವ ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾಂಡಾ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560400200688 Bakkamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------90000000-
560400200689 Chandramma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20229006000021/05/2022
560400200690 ಮಾರುತಿ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------120000000-
560400200691 Kamallamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20226004000021/05/2022
560400200692 Shakuntala - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------90000000-
560400200694 Lalitamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/202212008000022/05/2022
560400200695 Ratnamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------30000000-
560400200696 ಈಶಪ್ಪಾ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------120000000-
560400200697 Bharati - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------120000000-
560400200698 Shreedevi - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------30000000-
560400200699 Sangeeta - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------180000000-
560400200700 ಸುರೇಶ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------90000000-
560400200701 Lalitha Bai - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/20229006000022/05/2022
560400200702 Sangeeta - ಮೋಹನ ಜಾಧವ ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾಂಡಾ ತಾ/ಜಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400200703 Anusha Bai Jadhav - ಔರಾದ (ಎಸ್) ತಾಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400200704 Devibai - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾಂಡಾ ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585AAY(NK) / NCS------200000000-
560400200705 Sona Bai - ಔರಾದ (ಎಸ್) ತಂಢಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400200706 ಟೋಪು - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾಂಡಾ ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585PHH(NK) / NCS------60000000-
560400200707 Chandrakala - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCS------200000000-
560400200708 Jhamala Bai - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾಂಡಾ ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585PHH(NK) / NCS------60000000-
560400200709 ಕಿಶನ್ ಜಾಧವ್ - ಔರಾದ್ ಸ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400200710 ಮೋಹನ - ಔರಾದ್ ಎಸ್ ತಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560400200711 Saguna - ಔರಾದ ಎಸ್ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560400200713 ಹಣಮಂತ - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20226004000021/05/2022
560400200714 ಪಾರಮ್ಮ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------60000000-
560400200715 vija laxmi - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20229006000021/05/2022
560400200716 Shabana Begum - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------270000000-
560400200717 Vijay Laxmi - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20229006000021/05/2022
560400200719 kashamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20226004000021/05/2022
560400200720 Vijaylaxmi - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------150000000-
560400200721 ಮನೋಹರ - ಔರಾದ(ಎಸ್) ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20229006000021/05/2022
560400200722 Laxmi - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560400200723 Halima Begam - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400200724 Chukkamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022150010000021/05/2022
560400200725 Zamrud begum - ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಫೈಜೊದ್ದಿನ್ ಔರಾದ(ಎಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/2022240016000022/05/2022
560400200726 Sharanamma - ಔರಾದ್ ಏPHH(NK) / NCS------180000000-
560400200727 jagdevi - ಔರಾದ್ ಎಸ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560400200728 Vimala Bai - W/O ಅಶೋಕ ಜಾಧವ್ 3/532 ಔರಾದ್ ಎPHH(NK) / NCS------150000000-
560400200729 sharnappa - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------30000000-
560400200730 Shakuntala - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ ಜಿ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/20229006000022/05/2022
560400200731 Chandrakala - ಔರಾದ್ ಎಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022150010000021/05/2022
560400200734 ಅರ್ಜುನ - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/20226004000022/05/2022
560400200735 Veenakumari - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/202212008000022/05/2022
560400200736 Pavitra - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------60000000-
560400200737 Chandramma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------60000000-
560400200738 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------150000000-
560400200740 ತುಕ್ಕಾರೆಡ್ಡಿ - ತಂದೆ ನರಸಾರೆಡ್ಡಿ ನಾಗನಕೇರಾ ಔರಾದ(PHH(NK) / NCS------120000000-
560400200741 ತುಕಾರಮ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------90000000-
560400200742 Chukemma - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560400200743 ಶಾಬೊದ್ದಿನ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------120000000-
560400200744 Sunita - ಗಂಡ ರಾಜರೆಡ್ಡಿ ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400200745 Ratnamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------90000000-
560400200747 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------150000000-
560400258933 Geeta - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/202212008000021/05/2022
560400259265 Anushamma - ಔರಾದ (ಎಸ್)PHH(NK) / NCSBiometric****927622/05/2022FPS****927622/05/2022150010000022/05/2022
560400259508 VISHWANATHS/O BANDEPPA - ಔರಾದ(ಎಸ್) ತಾ/ಜಿ/ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****645814/05/2022FPS****645814/05/20226004000014/05/2022
560400260188 Maheboob Jamalsab - ಭೈರನಳ್ಳಿ ತಾ|ಜಿ| ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/2022180012000022/05/2022
560400261140 anitha - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------210000000-
560400261145 ಗೋವಿಂದ ಜಾದವ್‌ - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560400267414 ಶೀಲಾದೇವಿ - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400267415 Shushilamma - W/O ಸಂತೋಷ ರೆಡ್ಡಿ 999 . ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****440418/05/2022FPS****440418/05/202212008000018/05/2022
560400267416 ಸೂಗಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560400267418 Shridevi - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560400267419 Geeta - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560400267420 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560400267421 Surekha - ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560400267422 ಅಶೋಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮುಜಾ - ಔರಾದ (ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560400267423 Mannemma Bellure - ಔರಾದ (ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560400267425 Rangamma - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560400267426 Magalamma - ಔರಾದ (ಎಸ್) ತಾ/ಜಿ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/2022180012000022/05/2022
560400267429 Mahadevi - ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/2022150010000022/05/2022
560400267430 Jagdevi - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/2022150010000022/05/2022
560400267431 Lalita Bai - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560400267433 Kamalamma - ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022150010000021/05/2022
560400267434 Kavita - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560400267435 Nagamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------150000000-
560400267437 ಬಸಮ್ಮ - ಔರಾದ(ಎಸ್)AAY(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022200015000021/05/2022
560400267443 Pooja - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560400267444 Nagamma - ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/20229006000022/05/2022
560400267445 ನರಸಮ್ಮ - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20229006000021/05/2022
560400267446 ಕಾಲೆಸಾಬ ಕಲಾಲ - ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20229006000021/05/2022
560400267447 Rukmini - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560400267448 ಬಕಪ್ಪಾ - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560400267449 ಪಂಡಿತ - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560400267450 Gnyandevi - ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022150010000021/05/2022
560400267451 ಗೌಸುದ್ದೀನ್‌ ಇನಾಮದಾರ - ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022150010000021/05/2022
560400267452 Savita - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560400267453 ghalemma - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560400267454 sitamma - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560400267455 ವಿಮಲಾ - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560400267456 Kamalamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20223002000021/05/2022
560400267458 Parvathi - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560400267459 ಭೀಮಶಾ ಔಂಟಿ - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560400267460 Laxmi - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------150000000-
560400267461 Tanuja - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560400267463 Narasamma - ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20226004000021/05/2022
560400267464 Nilanbika - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560400267466 lalitha - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------180000000-
560400267467 Chandrakala - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/202212008000021/05/2022
560400267468 Basamma - ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/20226004000022/05/2022
560400267469 Shantamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------150000000-
560400267470 ಮೋಹನ - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560400267471 Paramma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20229006000021/05/2022
560400267472 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560400267474 Kusumavati - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20223002000021/05/2022
560400267475 ಮಾರುತಿ ನಡವಿನದೋಡ - ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/20229006000022/05/2022
560400267476 Sridevi - ಔರಾದ(ಎಸ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560400267477 Premala - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400267478 ಮೇಘನಾಥ ಜಾದವ್‌ - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/20229006000022/05/2022
560400267479 Sunita - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560400267481 Savitra - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560400267482 ಶಿವರಾಯ ಜಾದವ್‌ - ಔರಾದ ಎಸ್ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560400267485 ಗೆಮು ಸಿಂಗ್ ಜಾದವ್‌ - ಔರಾದ ಎಸ್ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560400267486 sona bai - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560400267488 ಸುರ್ಯಾ ಕಾಂತ ಕೆಳಕೆರ - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560400267489 anitha - ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/202212008000022/05/2022
560400267490 Munnemma - ಔರಾದ(ಏಸ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560400267492 Hanamavva - ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/202212008000021/05/2022
560400267493 ರಾಬಟ್‌ನ ಡುವಿನದೋಡಿ - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560400267494 Sumitra - ಔರಾದ(ಎಸ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560400267495 ಶಾಂತಮ - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560400267496 Ashwini - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/2022150010000022/05/2022
560400267497 Ratnamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560400267498 Rukkamma - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20226004000021/05/2022
560400267499 Dropati - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20226004000021/05/2022
560400267500 Meenakshi - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560400267501 Anjamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400267502 Anitha - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560400267503 Kalavati - ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/20226004000022/05/2022
560400267504 ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560400267505 Vijaylaxmi - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------180000000-
560400267506 Prabhavathi - ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/202212008000021/05/2022
560400267507 Anitha - ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****550322/05/2022FPS****550322/05/2022150010000022/05/2022
560400267508 Veeramma - ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20223002000021/05/2022
560400267509 Tejamma - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20229006000021/05/2022
560400267510 Shridevi - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560400267511 Shantamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560400267512 ವಿರಲ ರೆಡ್ಡಿ - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560400267513 ಮಾಣಿಕ್‌ ಚಿಮಾನ್‌ - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20223002000021/05/2022
560400267514 Jagdevi - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560400267515 Padmavati - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/20229006000021/05/2022
560400267516 Chinnamma - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560400267517 ರವೀಂದ್ರ ಭೈರನಳಿ - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560400267518 Renuka - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560400267519 ಸುನಿಲ - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------150000000-
560400267520 tulasamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560400267521 ಮಡೇಪ್ಪಾ ಹೊಕ್ರಣ - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/2022150010000022/05/2022
560400267522 rukamma - ಔರಾದ(ಎಸ್) ತಾ.ಜಿ.ಬೀದರ.PHH(NK) / NCS------120000000-
560400267523 Swapna - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ಔರಾದರ 8-10-37/1NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400267524 Mamata - ತಂದೆ ನಾಗಣ್ಣಾ ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****507519/05/2022FPS****507519/05/20229006000019/05/2022
560400267525 Nirmala - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/202212008000021/05/2022
560400267526 ಶರೀಫಾಬಿ ಇನಾಮದಾ - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400267527 Mangala - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/202212008000021/05/2022
560400267528 Manjula - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------150000000-
560400267529 Maruti - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560400267530 sangeetha - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022150010000021/05/2022
560400267531 ಜಗನಾಥ ಹುಲೆಪನೋರ - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560400267532 ಮಾರುತಿ ಭೈರನಳ - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560400267533 ಸುಭಾಷ - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560400269802 Padmavati - ಔರಾದ(ಎಸ್)AAY(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022200015000021/05/2022
560400269924 Saraswati - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCS------200000000-
560400269925 Sunita Bai - ಪೂರು ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾಂಡಾ ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದPHH(NK) / NCS------180000000-
560400269927 chandramma - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560400269958 Gundamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560400269973 Laxmi - ಔರಾದ ಎಸ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560400269977 ಸುಬಾಶ್‌ ರೆಕುಳಗ - ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****755822/05/2022FPS****755822/05/202212008000022/05/2022
560400269978 ಕಲ್ಲಮ್ಮಾ ಇಟಗೆನೋರ್ - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560400269979 ಶಂಕರ - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560400269982 ಆಂಬಣ್ಣ ಜಾಲೆನೋರ - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560400269984 ವೆಂಕಟ್‌ ಚಟನಳ್ಳಿ - ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------90000000-
560400269987 Sridevi - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ. 585226PHH(NK) / NCS------120000000-
560400269988 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ಬೀದರ.AAY(NK) / NCS------200000000-
560400270184 Savita - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560400270998 ರೆಖಮ್ಮಾ - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ. 585226.PHH(NK) / NCS------60000000-
560400271020 Laxmi - ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/202212008000021/05/2022
560400271153 ಮಿನಾಕ್ಷಿ - ಔರಾದ(ಎಸ್)PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/202212008000021/05/2022
560400272472 Laxmi - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------90000000-
560400272488 Shivakumar Pirappa - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------120000000-
560400272490 Ambavathi Aunte - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------150000000-
560400272517 Pinku Suyakant - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------150000000-
560400272519 Rangamma - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------150000000-
560400272522 Sunita Tanga - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****492420/05/2022FPS****492420/05/202212008000020/05/2022
560400272897 Laksmi - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400272902 Hussain Bee - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------120000000-
560400272905 Anilkumar - ಔರಾದ(ಎಸ್) ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400272914 Ayesha Begum - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------180000000-
560400272916 Rahisa Begum - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------150000000-
560400272918 Renuka - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------120000000-
560400272920 Surekha - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------60000000-
560400272921 Veershetty - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/202212008000021/05/2022
560400272922 Sanjaykumar - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400272925 Salimabegum - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------150000000-
560400272927 Triveni - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------120000000-
560400272930 Parvati - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****755821/05/2022FPS****755821/05/2022150010000021/05/2022
560400272931 Sandeepreddy - ಔರಾದ(ಎಸ್)ತಾ/ಜಿ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------30000000-
560400272934