REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
520200385932 Shalini - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 2-81-1 PHH(NK) / NCS------200000000-
560400176333 Nirmala Patil - S/O: ರವಿಚಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ 1/78 ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400176628 Pavitra - W/O ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಿರ್ಕಟ್‌ನಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400176681 Esther Rani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ್ - -NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400177442 Bakkamma - W/O: ತುಕಾರಾಮ 2-21/2 ಸಿರಕಟನಳ್ಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400178366 Mallamma - S/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ 2-21/3 PHH(NK) / NCS------200000000-
560400178590 Umashree - S/O: ಅಡೇಪ್ಪಾ 1/2/2 ಗ್ರ್ಯPHH(NK) / NCS------200000000-
560400178678 Rekha - S/O: ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ 1/2/3 PHH(NK) / NCS------250000000-
560400178940 ರಾಜೇಶ್ರೀ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ್ #2/60/3 PHH(NK) / NCS------200000000-
560400178946 Kavita - S/O: ಸಂಗಯ್ಯ 1/22 PHH(NK) / NCS------200000000-
560400179072 Tulajamma - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ 2/38 PHH(NK) / NCS------100000000-
560400179133 Rukkamma - W/O: ವೈಜೀನಾಥ 2-154 PHH(NK) / NCS------50000000-
560400179134 Gundamma - W/O: ಮಾಣಿಕ 2/21/3 PHH(NK) / NCS------200000000-
560400179213 Sukeshani - S/O: ಜಾರಪ್ಪ #2/65 PHH(NK) / NCS------150000000-
560400179293 ಸಂಗೀತಾ ಪಾಟೀಲ್ - S/O ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400180172 Johara Bee - W/O: ಸರ್ದಾರ 1/69/1 PHH(NK) / NCS------250000000-
560400180192 Kanyamma - S/O: ಶಂಕರ 1/28 PHH(NK) / NCS------200000000-
560400180247 Jagadevi - W/O: ಜಗನ್ನಾಥ 2/132/1 PHH(NK) / NCS------200000000-
560400180413 Sharada - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ 2/43 PHH(NK) / NCS------100000000-
560400180429 Umadevi - W/O: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 2/40 ವಾಟೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560400180630 ನಾಗಮ್ಮ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ 1/99PHH(NK) / NCS------250000000-
560400181241 Sunita - S/O: ಶೇಖಪ್ಪ 2/80/8 ಸಿರಕಟನಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560400181848 Vijaylaxmi - S/O ಮಡೆಪ್ಪ ೨-೩೪ PHH(NK) / NCS------200000000-
560400181897 ಪ್ರೀತಿ - S/O ಕಂಠಯ್ಯಾ ೧/೪೧/೧ ಸಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400181955 Chandrakala - S/O ಕಾಶೀನಾಥ ೨/೨೪೫ PHH(NK) / NCS------100000000-
560400181971 Saraswati - S/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪ 2/80/8 PHH(NK) / NCS------100000000-
560400181974 Parabhathi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನಾಥ 2/1PHH(NK) / NCS------200000000-
560400182041 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 2-80 ನಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400182381 Shankramma - W/O: ಮಾಣಿಕ 2/64/5 PHH(NK) / NCS------250000000-
560400182428 Sudharani - W/O ಸತೀಶ 1/36 ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
560400183266 Nagamma - S/O: ಕಂಟೆಪ್ಪಾ 2-10 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400183943 Padmavati - S/O: ಪಿರಪ್ಪಾ 1-94 PHH(NK) / NCS------200000000-
560400184350 Eramma - S/O: ಬಸವನಪ್ಪ 2-15-1 PHH(NK) / NCS------250000000-
560400184355 Shashikala - S/O: ಸಿದ್ರಮಪ್ಪಾ 1/89 PHH(NK) / NCS------200000000-
560400184428 Rani - S/O ಭೀಮಣ್ಣ ೧೨೬ PHH(NK) / NCS------250000000-
560400184497 Laxmi - W/O ನರಸಪ್ಪಾ ೧/೩೭ PHH(NK) / NCS------200000000-
560400184536 Ambika - S/O: ಮಾರುತಿ 220 PHH(NK) / NCS------200000000-
560400184573 Anita - S/O: ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ 2/71/2/ಬೀ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400184903 Shridevi - W/O: ಬಾಬುರಾವ 2/31 ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------200000000-
560400185850 Nagamma - W/O: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 2-193 ಬಿಹೈಂಡ PHH(NK) / NCS------100000000-
560400187430 Veeramma - W/O: ಮಡೆಪ್ಪಾ 2/34/2 PHH(NK) / NCS------50000000-
560400187609 Roopa - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ 1/42 ಮೇನ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
560400188471 Savithra - S/O ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ 1/8 - ಸಿರಕಟನಳ್PHH(NK) / NCS------300000000-
560400188474 Sharamma - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ವಾಡೀಕಾರ್ 2/138/PHH(NK) / NCS------250000000-
560400189462 Lakshmi - W/O: ರಾಜಶೇಖರ 1/15 ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560400189602 Jagadevi - W/O ಗಣಪತಿ ೧/೩೭ ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿ ಅPHH(NK) / NCS------250000000-
560400189921 Mahadevi - W/O ರೇವಣಪ್ಪಾ ಹೂಗಾರ #1/11/1 ,PHH(NK) / NCS------200000000-
560400189961 Sharada Bai - S/O: ಭೀಮಣ್ಣಾ 1/45 ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560400190283 Gangwar Manjula - W/O ಗಂಗವರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿರPHH(NK) / NCS------100000000-
560400190363 Rekha - W/O: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 1/80 ಸಿರಕಟನಳ್ಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400190491 Sarswati - W/O: ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ 1/80 ಸಿರಕಟನಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560400190492 Pooja - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------150000000-
560400190530 Shireen Begum - W/O ಜಾಂಗೀರ 1/69/1 0 ಸಿರಕಟನಳ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560400190735 Chandramma - W/O ತುಕಾರಾಂ 2-80-1 ಸಿರ್ಕಟ್‌ನPHH(NK) / NCS------150000000-
560400190736 Pallavi - W/O ಜಾನಸನ 2-80-1 ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400190854 Ramabai - W/O ಶಿವಕುಮಾರ 2/61/1 0 ಸಿರಕಟPHH(NK) / NCS------100000000-
560400190856 Khairunnissa - S/O ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಸಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400191061 Pratima - W/O: ರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ 1/93/2 ಸಿರಕಟನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400191624 Anuradha - S/O: ರಾಮಣ್ಣಾ 2-6-3-1 ಸಿರಕಟನಳ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560400191891 Sudharani - W/O ವೀರ ಶೆಟ್ಟಿ 1/15 0 ಸಿರಕಟನPHH(NK) / NCS------100000000-
560400192037 Bhudevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ 2/PHH(NK) / NCS------250000000-
560400192196 Yankamma - W/O ಹಣಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ 1/51 ಮೇನ್ ರPHH(NK) / NCS------300000000-
560400193103 Suvarna - W/O ವಿನೋದ 01 0 ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿ ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
560400193144 Renuka - W/O: ಶಿವಪುತ್ರ 1/42 ಸಿರಕಟನಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560400193184 Basamma - S/O: ಸಿದ್ರಮಪ್ಪಾ ಬಿರಾದರ 1/75 ಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560400193294 MANEMMA - S/O ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ #1/53/1 ನಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400193487 Vimla Bai - S/O: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 2/15/1 ಸಿರಕಟನಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560400193815 Sharada Bai - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 2/30 ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560400193816 Laxmi - W/O: ನಾಗಯ್ಯ 1/22/2 ಶ್ರೀಕಟನPHH(NK) / NCS------100000000-
560400193845 Rukkamma - W/O: ವಿಠಲ 1/97/2 ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
560400193846 Khaja Begum - W/O ಲೇಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಿರಕPHH(NK) / NCS------50000000-
560400194829 Sushillamma - ಸೀರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560400194830 tejamma - ಸಿರಕಟನಲ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194831 guramma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560400194834 Ratnamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400194835 Shantabai - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194836 Reshma Begum - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194837 laxmi bai devindra - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194838 ತಿಪ್ಪಯ್ಯ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194839 Pentamma - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400194840 satyamma - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560400194841 kamalabai - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194842 ಮಡಯ್ಯ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194844 suganda - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560400194845 ಭೀಮಶ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194846 SHOBHAVATI - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194847 ಹುಲಪ್ಪ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400194848 ಪೀರಪ್ಪಾ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194849 Ratnamma - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194850 Malashree - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400194851 ನಾಮ ದೇವ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560400194852 Vimala Bai - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194854 basamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400194855 Gundamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194856 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194857 ತುಕಾರಾಮ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194858 ಶೇಕಪ್ಪ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194859 ತಿಮ್ಮಣ್ಣಾ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194860 ಯಂಕಪ್ಪಾ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194861 kashamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560400194863 PUTALAMMA - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194864 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194865 ಶಾಮಣ್ಣಾ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194867 ಭೀಮಣ್ಣ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194868 ತುಲಜಪ್ಪ ರುದ್ರಪ್ಪ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194869 ಸರಸವತಿ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194870 ದೇವಮ್ಮ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194871 Mumtaz Bee - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194872 ಶಮಶುನ್ನಿಸಾ ಬೇಗಂ - ಸಿರಕಟನಳ್ಲಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194873 Sharada Bai - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194874 sangamma - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194875 Nirmala - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194876 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400194877 ಪಿರಮ್ಮಾ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194878 Laxmi Bai - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194879 ಅತನ0ದ್ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194880 ಕಮಳಮ್ಮ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560400194881 ಬಸಪ್ಪಾ ಶಂಕರಪ್ಪ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194882 ಆಂಬಣಾ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194884 manimma - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560400194885 Kastur Bai - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194886 ದಶರತ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194887 ಝರೆಪ್ಪಾ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194888 jagadevi - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560400194889 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಸಿರಕಟನಲ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400194890 Sangamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201700 ಸಂಗಮೇಶ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201701 kalavati - ಸಿರಕಠನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400201702 Mahadevi - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400201703 Ratnamma - ಶ್ರೀಕಂಠನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400201704 ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅಡೆಪ್ಪಾ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201705 chinamma - ಶ್ರೀಕಠನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560400201706 Sujata - ಶ್ರೀಕಠನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201707 Gouramma Mailar - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201708 gouramma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560400201709 Kasturi Bai - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201710 ಶಾಮ್‌ರಾವ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201711 sangamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------400000000-
560400201712 Kavita - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560400201713 Gundamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400201714 Padmavati - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201715 Paramma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201716 kavitha - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201717 Chinnamma - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201718 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201719 ಅಡೆಮ್ಮಾ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400201720 ರವಿ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560400201721 ಅನ್ವರ ಶಾ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400201722 shantamma - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201723 shivamma maruthi - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201724 ನರೇಪ್ಪ - ಸಿರಕಟ್ಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201725 anusha Devi - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201726 Revanamma - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201727 shivkant - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560400201728 ಸುಜಾತ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400201729 ಮೀನಾ ಬಾಯಿ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201730 Malamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400201731 ಶಂಕರ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201732 Gundamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400201733 Pavitra - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400201734 ಮಾಣಿಕ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201735 Saraswati - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201736 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201737 Tangemma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201738 ಶೀವಮ್ಮ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201739 shishikala - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201740 ಗಣಪತ್ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201741 nilamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201742 Sarojani - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201743 Gundamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201744 Sunita - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400201745 suvarnna - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400201746 ಪೀರಪ್ಪ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201747 ಮನೋಹರ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201748 Nirmala - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400201749 ಜಗನಾಥ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201750 ಹಣಮಂತ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400201751 Bharati - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201752 ಮೋಹನ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201753 ವೈಜನಾಥ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400201754 Kallamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201756 Vijaylaxmi - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201757 ಮಲ ಶೇಟ್ಟಿ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201758 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201759 lalita - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201760 Jabina Begum - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------350000000-
560400201761 Jaisheela - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201762 Nirmala - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560400201763 ಬಬುರೇಡ್ಡಿ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201764 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400201765 ಲಾಲಪ್ಪಾ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201766 Chithramma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400201767 ಬಾಬು - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201768 ಧನರಾಜ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201769 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201770 Anita - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201771 ರಾಜಮ್ಮ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201772 ಒಂಕಾರ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201773 basamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------350000000-
560400201774 Tukkamma W/o Govindappa - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400201775 Sunita - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201776 Manikabai - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201777 ಗಣಪತಿ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201778 Mahadevi - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201779 paramma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400201780 Mallamma - ರಂಜೊಲ ಖೆಣಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400201781 paramma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400201782 gangamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201783 paramma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201785 Chandramma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201786 Saraswati - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201787 ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಝರೆಪ್ಪಾ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201788 Nagamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400201789 ಮನೊಹರ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201790 ಖುರ್ಷೀದ್ ಬೆಗಂ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400201791 Basamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560400201792 Nilamma - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400201793 yankamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400201794 Sushila - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201795 Rajeshwari - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400201796 ಶರಣಪ್ಪ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400201797 Surekha - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201798 Chennamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201799 MAHADEVE - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201800 MUNNAMMA - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400201801 Mangalabai - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400201802 ನಿರ್ಮಲಾ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201803 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201804 Suvarna - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201805 mahadeve - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400201806 eramma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560400201807 ಕಲಾವತಿ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400201808 Saku Bai - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400201809 Saku Bai - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201810 Iramma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400201811 RENUKA SIDAYYA - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201812 ಕಂಟಯ್ಯ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201813 ಮಲ್ಲಯ್ಯ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400201814 jagdeve - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201815 Sudharani - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201816 shantamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400201817 Sharamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201819 Bakkamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201820 Iramma - ಶ್ರೀಕಂಠನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201821 ನೀಲಕಠ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201822 Rachappa - ಸಿರಕೆಟನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400201824 Sugamma - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201825 Nazma Begum - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------350000000-
560400201826 Radha Bai - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400201827 rasida begama - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201828 Godavari - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201829 ಶಾಮ ರಾವ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201831 malamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201832 ಈರಮ್ಮ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201833 lakshimi bai - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201834 ನಿರ್ಮಲಾ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201835 malamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400201836 Eramma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400201837 Snehalata - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201838 chandramma - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560400201839 malamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201840 Shridevi - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400201841 saireddy - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560400201842 Savita - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201843 Nirmala - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400201844 ಸಿದ್ದಮ್ಮ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201845 shankar - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560400201846 Shivrajamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400201847 ಹನುಮಂತ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201848 ಭಿಮಶಾ ಶರಣಪ್ಪಾ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201849 ಕರಬಸಪ್ಪ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201850 anita - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201851 ganapati - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560400201852 ಮಹಾದೇವಿ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201853 ನಾಗಮ್ಮ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201854 ರೇವಮ್ಮ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400201855 Gundamma - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400201856 Gundamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560400201857 Shankramma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400201858 Sadamala - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400201859 Vijaylaxmi - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400201860 ಚನ್ನಪ್ಪ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400201861 Kavita - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201862 Satyamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400201863 Geeta Tookrikolli - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560400201864 Bakkamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560400218581 ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ - sirkatnalliNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218582 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ - sirkatnalliNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218583 ಬಸವರಾಜ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218584 ಬಾಬು ರೇಡ್ಡಿ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218585 ವೆಂಕಟ ರೇಡ್ಡಿ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218587 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400267662 ಪೀರಪ್ಪಾ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400267663 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400267664 ಚಿತ್ರಾಬಾಯಿ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560400267665 ತುಕಾರಾಮ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400267666 Ahemada Begum - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400267667 ಶರಣಮ್ಮಾ - ರಂಜೋಳ ಖೇಣಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400267669 Manjula - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400267670 Saleemabegam - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400267671 Kuntabai - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400267672 Mallamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****117207/06/2023FPS****117207/06/202320000000007/06/2023
560400267674 Anita - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400267675 Parvati - W/O ಕರಬಸಪ್ಪಾ ೧/೮ ಸಿರಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560400267676 Subhadra - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400267677 Shantamma - ಶ್ರೀಕಂಠನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400267684 Basamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400267689 Kalavati - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400267692 Nagamma - sirkatnalliPHH(NK) / NCS------50000000-
560400267694 kamalamma - ಸಿರಿಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400267698 kalamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560400267701 Sridevi - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400267702 Veeramma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400267710 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಶ್ರೀಕಂಠನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400267716 ರತ್ನಮ್ಮ - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400273374 Parvathi - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560400274037 sujatha - ಸಿರಕಟನಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400274039 Nirmala - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400274040 Pooja - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400274041 Meenakshi - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400274043 Kasturi Bai - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400274044 JAGANATH - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400274045 Indumati - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400274046 neelamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560400274047 Shabana Begum - ಸಿರಕಟನಳ್ಲಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400274048 tangemma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400274050 Ameena B - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400274051 manemma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400274052 jagdevi - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560400274054 Siddamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400274056 Sangamma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400274057 Padmavathi - ಸಿರಕಟನಲ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400274058 Ramesh S/o Nagshetty - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400274060 Vijay Laxmi - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560400274062 Rekha W/o manohar - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400274065 Vijaya Laxmi - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560400274067 Nanda - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400274071 Chandrappa S/o Sharnappa - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400274073 Sujata - ಸಿರಕಠನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400274074 ಪದ್ಮಾವತಿ - ಸಿರಕಟ್ಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560400274077 Prema - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400274080 vijaya laxmi - ಸಿರಕಟನಳ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400274083 Mahadevi - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560400274651 ಕಾಶಮ್ಮ - ಸಿರಕಟನಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400276841 Gavaramma - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400277335 Sangamma - ಸಿರಕಟನಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400277584 Punyavati - ಕಾಶಪ್ಪಾ 2/245 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
560400277618 sharanamma - ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ 2/26 ಬಸವೆಶ್ವರ ಕಾಸ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560400278281 Peerappa - ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ಬೀರೆದಾರ 1/77 ಲಕ್ಚ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560400278282 Laxmi Bai - ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ಬೇರೆದಾರ 1/77 ಲಕ್ಚ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560400278366 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಸುರೆಶ 1-83 ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿ ಸಿರಕಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560400278472 Renuka Hugar - ಪೀರಪ್ಪಾ 2/193 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
560400278509 Jagadevi - ಪಡಪ್ಪ ಹಡಪದ 1/43/2 ಬಸವ ಮಂದಿರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560400278510 Shreedevi - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 1/43/2 ಬಸವೆಶ್ವರ ಸರPHH(NK) / NCS------300000000-
560400278513 Lakshmi - ಬಲವಂತ 1/37 ಬಸವೆಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
560400278515 Lalita Bai - ನರಸಾ ರಡ್ಡಿ 2/4 ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560400278564 Ishwari - ಭಗವಂತ 1/27 ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ಸಿರಕPHH(NK) / NCS------250000000-
560400278709 Naziya Begam - ಖಾಸಿಮಸಾಬ 95 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಸಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560400278723 ಸುನಿತಾ - ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ವರ್ಮಾ 2/49 ಕಮಟಿ ಹಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560400278769 Chandramma - ಸೊಮಶೇಟ್ಟಿ ಧನಾಶ್ರಿ 1/99 ಬಸವೆಶPHH(NK) / NCS------150000000-
560400278770 Umadevi - ಶಿವಯುಗಿ 1/44/2 ಬಸಡೆಶ್ವರ ಸರಕಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560400278771 Surekha - ಶೀವಾಜಿ 2/24 ಸುಭಾಶ ಸರ್ಕಲ ಸಿರPHH(NK) / NCS------200000000-
560400278772 Jagdevi - ಮಹಾಂತೇಶ ಧನಶ್ರಿ 1/99 ಬಸವೆಶ್ವರPHH(NK) / NCS------100000000-
560400279332 Mallamma - ಬಸವರಾಜ 1/54 ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ PHH(NK) / NCS------200000000-
560400280670 Sunil - C/O ಸಂಜು ಕುಮಾರ 1/89 ಸಿರ್ಕಟ್‌NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400281454 Ratnamma - W/O: ಶಂಕರ್ ಶ್ರೀಕಟ್‌ನಲ್ಳಿ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560400281620 Raju - C/O ಮಾಪಣ್ಣ 1.138/2 . ಸಿರಕಟನಳNPHH(NK) / NCS------50000000-
560400281645 Vidyavati Patil - W/O ಮನೋಹರ್ ಪಾಟಿಲ - - ಸಿರಕNPHH(NK) / NCS------50000000-
560400282549 Shivaraj - S/O: ಪೀರಪ್ಪಾ 1-90/1 ಗ್ರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400283311 Lalita - W/O ಜಗನಾಥ ವಡನಕೇರಿ (ಬೂಸಾ) 2-17NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400284215 Jayasri - W/O: ವಿನೋದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿರಕಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400285452 Tangemma - W/O: ಪೀರಪ್ಪಾ 1/47/1 ಸಿರಕಟನಳ್ಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560400285662 Jyanadevi - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ 1/33 ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560400285710 Ambika - W/O ಶಿವಕುಮಾರ 1/44 0 ಸಿರಕಟನಳ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400285932 Sangita - S/O: ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಹೌಸ್ ನ 1/7PHH(NK) / NCS------150000000-
560400286587 Sangeeta - S/O: ತಿಪ್ಪಣ್ಣ 2/138/18 ಸಿರಕಟನPHH(NK) / NCS------200000000-
560400286771 Sunita - W/O: ರಾಜಪ್ಪ 2/140/4 ಸಿರಕಟನಳ್ಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560400286772 Laleeta - S/O ಲಾಲಪ್ಪಾ 1/97/3 , ಸಿರಕಟನಳPHH(NK) / NCS------300000000-
560400286906 Suvarna - S/O: ಭೋಜಪ್ಪಾ 2-99 ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560400286916 Sangeeta - S/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ # ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತPHH(NK) / NCS------250000000-
560400286922 Rajamma - W/O ಸಿದ್ದಯ್ಯಾ 2/94 0 ಸಿರಕಟನಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560400286935 Mangalla - C/O ಪೀರಪ್ಪಾ . . ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560400286938 Neelamma - W/O ಗೌತಮ 2-198 ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿ ಸಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400286978 Geeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
560400287267 Sumavathy Kattimani - W/O ಈರಪ್ಪಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಿರಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400287630 Rekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭು PHH(NK) / NCS------200000000-
560400288009 Sudharani - C/O ಮಹೇಶ #118 . ಶ್ರೀಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400288538 Sridevi - W/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಸಿರಕಟನಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400288912 ಇಸ್ಮಯಿಲ ಸಬ - NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400289439 Satyarani - W/O ಬಸವರಾಜ್ ಎಸಸಿ ಗಲ್ಲಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400289785 Kavita - S/O: ಶಿವರಾಜ 2/195 ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400291137 Dodagatta Renuka - D/O ಡಿ ಬಸವರಾಜು ಪ್ಲಾಟ್ ನಂಬರ್-NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400291159 Sunita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುನೀಲ 2/39 ಅಂಬೇಡ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560400291202 Saritha Biradar - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560400291743 Annapurna - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 2/80/6 ನಿಯರ ರೋಡPHH(NK) / NCS------100000000-
560400291829 Droupati - W/O: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಭಾವಾನೆಮ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560400292237 Laxmi - W/O: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 2/1032 ಸಿರ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560400292341 Vandana - W/O ಅಮರನಾಥ 2/64 0 ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560400292393 Hemavati - W/O: ಶಿವರಾಜ 1-58 ಗೋದಾಮ ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
560400292450 Sandya - S/O ಅಶೋಕ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪನೂರ್ # ೯೩/NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400292599 Peeramma - W/O: ಗಣಪತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನPHH(NK) / NCS------150000000-
560400292815 Renuka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರವೀಂದ್ರ 1PHH(NK) / NCS------150000000-
560400294275 Mastan - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ ರಶೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560400294542 Sangeeta - C/O ವಿಜಯಕುಮಾರ #1-58 . ಶ್ರೀಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560400294915 Surekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಶಾ 2/41 ಸಿರಕಟನPHH(NK) / NCS------200000000-
560400295002 Sunita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ PHH(NK) / NCS------300000000-
560400295005 Neelamma - W/O: ರಾಜಪ್ಪ 2/37 ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560400295100 Renuka - W/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ 2/148/4 0 ಸಿರಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560400295262 Vijaylaxmi - W/O ಸಂತೋಷ #1/80 - ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560400295263 Asra Begum - S/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಲಾಉದ್ದೀನ 1/69/1PHH(NK) / NCS------150000000-
560400295313 Vijayalaxmi - W/O: ಬಸವರಾಜ 1/57/1 ಸಿರಕಟನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560500150370 Bhagyashree - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂತೋಷ ಪೋಲೀಸ್ ಪಾಟಿಲ PHH(NK) / NCS------200000000-
Top