REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150500342381 Rachamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶರಣಪ್ಪ 1/128 ರಂಜೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****202412/05/2022FPS****202412/05/202212008000012/05/2022
560400176131 Anita - W/O: ಪರಮೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ 2/138NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400176146 Bhagyashree - S/O ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಏಚ್ ನ 3-NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400176390 Gangu Bai - S/O ವಿಜಯದಾಸ ೨-೧೧೯/೨/೪NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400176423 Sarojani - S/O ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ೨/೫೬NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400176659 Priyanka - S/O ಬಸವರಾಜ್ ೨/೫೨NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400177190 Shakuntala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪರಮೆಶ್ವರ 1-56 ರಂಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400177474 Sangeeta - S/O ವೈಜಿನಾಥ್ ೧/೧೫೦ ರಂPHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/20229006000017/05/2022
560400177565 Amitha - S/O ಶಿವರಾಜ್ ೩-೯೩ ರಂಜೋಲಖೇಣಿ ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400177623 Jyoti - W/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ರಂಜೆರೆ 0 ನಿಯರ PHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/20223002000019/05/2022
560400178292 Sadamala - S/O ರಾಮಣ್ಣ ೩-೧೧೭/೨ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178295 Triveni - S/O ಭೀಮಶಾ PHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/202212008000017/05/2022
560400178296 Premala - S/O ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ೩-೧೧೭ PHH(NK) / NCSBiometric****202418/05/2022FPS****202418/05/202212008000018/05/2022
560400178306 Kavery - S/O ಗುರುದಾಸ್ ರಂಜೋಲ್ ಖೇಣಿ ರಂಜೋPHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/20226004000019/05/2022
560400178358 Savita - S/O: ಕರಬಸಪ್ಪಾ 3/40 PHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/202212008000017/05/2022
560400178363 Rukamini - S/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ೪-೬೮ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400178370 Ashwini - S/O ತುಕ್ಕಪ್ಪಾ ೫/೯೧೨ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178379 Renuka - W/O ಷಣ್ಮುಖ ರೆಡ್ಡಿ 2/174 - ರPHH(NK) / NCSBiometric****202413/05/2022FPS****202413/05/20229006000013/05/2022
560400178388 Laxmi - S/O ಶಂಕರ ೧/೮೩ PHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/2022210014000017/05/2022
560400178424 Kasturibai - S/O ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ೩-೧೮೦ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400178433 Rekha - S/O ಶಿವರಾಜ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178456 Reshma Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಮೀದ್ ಮಿಯ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178465 Mallamma - W/O ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ೨/೧೩೪ PHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/20223002000017/05/2022
560400178467 Pvitra - S/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ೧-೧೪ PHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/20226004000019/05/2022
560400178575 Bharati Bai - S/O ಕಲ್ಲಪ್ಪ ೩-೧೩೫ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178594 Azmath Begum - D/O ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಬ ೧೨೫ PHH(NK) / NCS------30000000-
560400178757 Umadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಮನಾಥ ಕುರಖೇಳಗಿ 4PHH(NK) / NCSBiometric****000319/05/2022FPS****000319/05/20223002000019/05/2022
560400178768 Jagadevi - S/O ಸೈಬಣ್ಣ ೧/೧೨೩ PHH(NK) / NCS------180000000-
560400178786 Uma - S/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ೧/೧೭೧ PHH(NK) / NCSBiometric****202413/05/2022FPS****202413/05/20226004000013/05/2022
560400178886 Rekha Sirgapure - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400179143 Shahin - S/O ಗಫ್ಫುರ್ ಸಾಬ ೩/೬೧ PHH(NK) / NCSBiometric****202418/05/2022FPS****202418/05/202212008000018/05/2022
560400179162 Ramadevi - S/O ಚನ್ನವೀರಯ್ಯ ೧೫೨ PHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/202212008000019/05/2022
560400179205 Shajahan - S/O ಅಹ್ಮೆದ್ ಸಾಬ್ ೪/೬೮/೨/೩ PHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/20226004000017/05/2022
560400179303 Shabana - S/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ್ ೩PHH(NK) / NCSBiometric****202418/05/2022FPS****202418/05/2022180012000018/05/2022
560400179353 Shireen Fatima - S/O ಸಯೆದ ಜಹಿರೊದ್ದಿನ ೩/೧೮೯ PHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/20226004000019/05/2022
560400179453 Jagdevi - S/O ಕಲ್ಯಾಣ ರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****202421/05/2022FPS****202421/05/202212008000021/05/2022
560400180060 Kristkumari - S/O ರಾಮಣ್ಣ ೩-೧೧೭/೨ PHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/20226004000017/05/2022
560400180107 Shridavi - S/O: ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ PHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/202212008000019/05/2022
560400180173 Habeeba Sultana - S/O ಜಬ್ಬಾರ್ ಮಿಯ್ಯ ೩-೨೧೫ PHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/202212008000019/05/2022
560400180181 Shreedevi - S/O ಶಂಕರ ೨/೧೦೮/೨ PHH(NK) / NCSBiometric****202413/05/2022FPS****202413/05/20229006000013/05/2022
560400180242 Minhaj Begum - S/O ಮಹೇಮುದ್ ೧/೪೫ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400180457 Savita - W/O ರಾಜಶೇಖರ್ ಗಿರಮಲ 2/66 - PHH(NK) / NCSBiometric****202422/05/2022FPS****202422/05/20226004000022/05/2022
560400180468 Padmavati - W/O ಭಗವಂತ್ ೩/೧೭೦/ಎ ರಂಜೋಲ್ ಖೇPHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/2022180012000017/05/2022
560400180568 Madina Begum - S/O ತಜುದ್ದೀನ್ ೩-೨೧೧ PHH(NK) / NCSBiometric****202413/05/2022FPS****202413/05/20226004000013/05/2022
560400180625 Jayashree - S/O: ಶಿವಕುಮಾರ 3/22 ಸಾಯಿರಾಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560400180651 ಶಿಲ್ಪಾವತಿ - S/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ೩-೧೧೫/ಎ PHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/20229006000017/05/2022
560400180685 Halima Begam - S/O: ಪಾಷಾ ಮಿಯ್ಯ 3/34 PHH(NK) / NCSBiometric****202418/05/2022FPS****202418/05/20226004000018/05/2022
560400180967 Kamalabai - W/O ಚನ್ನವೀರಯ್ಯ ೧/೧೫೨ PHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/20226004000019/05/2022
560400181141 Mahadevi - S/O ರಾಜಪ್ಪಾ ೨/೧೨೩ PHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/20226004000019/05/2022
560400181197 Sonabai - S/O ಕಾಶಣ್ಣ ೧/೧೧೮ PHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/202212008000017/05/2022
560400181803 Sunita - W/O ವೈಜೀನಾಥ ಮೇನ್ ರೋಡ ರಂಜೋಳಖೆPHH(NK) / NCSBiometric****008818/05/2022FPS****008818/05/20226004000018/05/2022
560400181804 Umashree - W/O ಬಂಗಾರಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/20226004000017/05/2022
560400181864 Abbas Begum - S/O ಸಮಾದ ಪಟೇಲ್ ೧/೧೦೨ PHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/20229006000019/05/2022
560400181906 Manjusha - S/O ದೇವಿದಾಸ ೨/೭ PHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/20226004000019/05/2022
560400181927 Sulochana - W/O ದೇವಿದಾಸ್ ೨/೧೯ PHH(NK) / NCSBiometric****202421/05/2022FPS****202421/05/20223002000021/05/2022
560400181940 Bebavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಶೇಖರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400181943 Laxmi - D/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ೧-೧೧ PHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/20226004000017/05/2022
560400181973 Kousar Begum - S/O: ನಜೀರ ಸಾಬ್ 1-43 ನಿಯರ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400181989 Shruti - S/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****202413/05/2022FPS****202413/05/20226004000013/05/2022
560400182019 Vishvanath - S/O ಬಸ್ವನಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****202412/05/2022FPS****202412/05/2022150010000012/05/2022
560400182029 Shivlila - S/O ಶಿವರಾಜ್ ೨/೨೦ PHH(NK) / NCSBiometric****202418/05/2022FPS****202418/05/20226004000018/05/2022
560400182030 Vidhyavati - S/O ಮಲ್ಲಯ್ಯ ೧-೧೦೫/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/20226004000019/05/2022
560400182078 Sampavthi - S/O ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ೨/೧೫ PHH(NK) / NCSBiometric****202421/05/2022FPS****202421/05/20229006000021/05/2022
560400182082 Shabana - S/O ಜಾಫರ ಸಾಬ ೫/೧೦೫/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****202418/05/2022FPS****202418/05/2022180012000018/05/2022
560400182393 Mhaeraj Begam - S/O ಮದ ಮೌಲನ ಷ PHH(NK) / NCSBiometric****202418/05/2022FPS****202418/05/2022180012000018/05/2022
560400182515 Savitha - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಡಗೇರ್ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560400182627 Rajamati - S/O ಶರಣಪ್ಪ ೫/೧೭೭ ರಂಜೋಲ್ ಖೇಣಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400182984 Hina Begum - S/O ಮೂಸಾ ಮಿಯಾ ೨-೧೧೧/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/20226004000017/05/2022
560400182985 ಶಿವಗಂಗಾ - S/O ಶಿವಣ್ಣಾ ೧-೧೧೫ PHH(NK) / NCSBiometric****202422/05/2022FPS****202422/05/20226004000022/05/2022
560400183008 Surekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಲಪತಿ 3/1PHH(NK) / NCSBiometric****202421/05/2022FPS****202421/05/202212008000021/05/2022
560400183082 ಸಮೀನಾ ಬೆಗ೦ - S/O ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಾಬ ೩/೫೯ PHH(NK) / NCSBiometric****202421/05/2022FPS****202421/05/20226004000021/05/2022
560400183628 ಸುನಿತಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕರಬಸಪ್ಪ 3-150 ರಂPHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/2022150010000019/05/2022
560400183998 Kalavati - W/O ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ೩/೭೨/ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****202418/05/2022FPS****202418/05/20226004000018/05/2022
560400184015 Laxmi Bai - W/O ಮಾಪಣ್ಣ - , PHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/20229006000019/05/2022
560400184019 Jharemma - W/O ಬಸವರಾಜ್ ೩-೭೯ PHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/2022180012000019/05/2022
560400184060 Laxmi - S/O ಶಿವಯ್ಯ ೩/೨೧೦ PHH(NK) / NCSBiometric****202412/05/2022FPS****202412/05/20226004000012/05/2022
560400184084 Sharanamma - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/20226004000017/05/2022
560400184088 Kashemma - W/O ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ೩/೧೭ PHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/20226004000017/05/2022
560400184141 Mallamma - S/O ಪೀರಪ್ಪ ೧-೮೧ PHH(NK) / NCSBiometric****202413/05/2022FPS****202413/05/202212008000013/05/2022
560400184173 Siddamma - W/O ಭೀಮಶಾ ೧/೧೭೦ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400184183 Shashikala - S/O ವಿರಶೆಟ್ಟಿ ೨/೧೩೪ ರಂಜೋಲ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400184481 Ambika - S/O ಶಂಕರ ೨/೧೧೩ PHH(NK) / NCSBiometric****202413/05/2022FPS****202413/05/20229006000013/05/2022
560400184575 Karuna - S/O ವೈಜಿನಾಥ್ ೩-೯೮/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****202413/05/2022FPS****202413/05/20229006000013/05/2022
560400184614 Haleema Begum - S/O ಫಾಖ್ರೋದ್ದೀನ್ ೩/೨೦೯ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400184616 Qaisar Bi - S/O ಹುಸ್ಸೈನ್ ಸಾಬ ೩/೧೪/PHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/20229006000019/05/2022
560400184675 Shiladevi - S/O ರಾಜಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****202413/05/2022FPS****202413/05/20229006000013/05/2022
560400184676 Jagadevi - S/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ೩-೭೫ PHH(NK) / NCSBiometric****202413/05/2022FPS****202413/05/20226004000013/05/2022
560400184894 ಶ್ರೀದೇವಿ - S/O ಶೆಶಿಧರ್ ಖೇಣಿ ೨/೪೬ PHH(NK) / NCSBiometric****202418/05/2022FPS****202418/05/202212008000018/05/2022
560400186930 ಸುನೀತಾ - W/O ಅರುಣಕುಮಾರ್ ೩/೧೦೮ ರಂಜೋಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****202416/05/2022FPS****202416/05/20229006000016/05/2022
560400186954 Shridevi - W/O ಸುನೀಲ್ . . . . ರಂಜೋಳಖೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560400188970 Putalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ ಬೋಮ್ಮ 2-10PHH(NK) / NCSBiometric****202420/05/2022FPS****202420/05/20229006000020/05/2022
560400189464 Sangamma - W/O ಅಶೋಕ್ ೧/೬ ರಂಜೋಲ್ ಖೇಣಿ ರಂPHH(NK) / NCSBiometric****202413/05/2022FPS****202413/05/2022180012000013/05/2022
560400190306 Sudharani - W/O: ಅನಿಲಕುಮಾರ್ 3/154 ರಂಜೋಳಖೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400190691 Chetana - ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ರಂಜೋಳಖೇಣಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****202412/05/2022FPS****202412/05/20229006000012/05/2022
560400190886 Fatima Begum - W/O ಮೆಹಮೂದ್ ಸಾಬ ೫/೧೪೨ PHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/2022150010000017/05/2022
560400191171 Kausar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/2022180012000017/05/2022
560400191288 Sonamma - S/O ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ೩-೨ ರಂಜೋಲಖೇಣಿ PHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/2022150010000017/05/2022
560400191902 Viramma - W/O ಚಂದ್ರಣ್ಣ ೨-೬೭ ಬಸ್ಕೆರ್ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/202212008000019/05/2022
560400191918 Zulekha Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಮೊಇನುದ್ದೀನ್ 3/10 ರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400191984 Sudharani - W/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ರಂಜೋಳ ಖೇಣಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****202422/05/2022FPS****202422/05/20226004000022/05/2022
560400191997 Sangeeta - S/O ಪಂಚಪ್ಪ ೨/೭೫ ರಂಜೋಲ್ ಖೇಣಿ PHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/202212008000019/05/2022
560400192094 Ratnakala - W/O ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ ೨/೧೦೨PHH(NK) / NCSBiometric****202422/05/2022FPS****202422/05/20223002000022/05/2022
560400192259 Ravidas - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದಪ್ಪಾ 1NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400192298 Jaishree - S/O: ಪರಮೇಶ್ವರ 2-55 PHH(NK) / NCSBiometric****202418/05/2022FPS****202418/05/2022150010000018/05/2022
560400192356 Renuka - W/O ಗುರುಪಾದಯ್ಯ #1/153 - ರಂಜೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400192440 Sridevi - S/O ಮಾದಪ್ಪ ೫-೧೩೦ ರಂಜೋಲಖೇಣಿ ರPHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/2022150010000019/05/2022
560400192441 Mahananda - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 1/17 - ರಂಜೋಳಖೇPHH(NK) / NCSBiometric****202412/05/2022FPS****202412/05/20229006000012/05/2022
560400192461 Suvarna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 3/33PHH(NK) / NCS------90000000-
560400192488 Shobavathi - D/O ರಮೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ ಹೌಸ್ ನ 1-69 PHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/20229006000019/05/2022
560400192489 Sangeeta - D/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ೯೩/೧ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560400192495 Prabhavati - S/O ತುಕಾರಾಮ 1-111 - ರಂಜೋಳಖೇಣPHH(NK) / NCSBiometric****202418/05/2022FPS****202418/05/2022150010000018/05/2022
560400192504 Premala - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ೩/೨೦೧ ರಂಜೋಲ್ ಖPHH(NK) / NCSBiometric****202413/05/2022FPS****202413/05/202212008000013/05/2022
560400192754 Surekha - S/O ಬಸವಣಪ್ಪಾ ರಂಜೋಳಖೆಣಿ 2PHH(NK) / NCSBiometric****202412/05/2022FPS****202412/05/202212008000012/05/2022
560400192858 Chandrakala - ಶಾಂತಪ್ಪ 2/175 ರಂಗೋಳ ಖೇನಿ ಬೀNPHH(NK) / NCS------50000000-
560400192958 Qamarunnisa Begum - W/O ಸೈಯದ ಶರೀಫ 0 0 ರಂಜೋಳಖೇಣಿ PHH(NK) / NCSBiometric****202418/05/2022FPS****202418/05/20223002000018/05/2022
560400192983 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ ರಂಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560400193102 Shakuntala - W/O ಸಾಯಿನಾಥ 2/19 0 ರಂಜೋಳಖೇಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/20226004000019/05/2022
560400193146 Roslin Margrate - C/O ಅನಿಲಕುಮಾರ #5-183 ಆಶ್ರಯಾ PHH(NK) / NCSBiometric****622520/05/2022FPS****622520/05/20226040000020/05/2022
560400193186 Sujata - S/O: ಪ್ರಕಾಶ ಭೀಮರಾವ್ ಖೇನಿ 1/17PHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/20229006000017/05/2022
560400194418 chandramma - ರಂಜೋಳ ಖೇಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****202421/05/2022FPS****202421/05/20223002000021/05/2022
560400194419 satish - ರಾಜೋಳ ಖೇಣಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560400194420 ತುಕ್ಕಾಪ್ಪಾ - ರಂಜೋಳಖೇಣಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400194421 ಮಾರುತಿ - ರಾಜೋಳ ಖೆಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/20226004000019/05/2022
560400194422 ಮಹಾದೇವಿ - ರಾಜೋಳ ಖೆಣೀPHH(NK) / NCSBiometric****202422/05/2022FPS****202422/05/20226004000022/05/2022
560400194423 ನಾಗಮ್ಮಾ - ರಾಜೋಳ ಖೇಣೀAAY(NK) / NCSBiometric****202418/05/2022FPS****202418/05/2022200015000018/05/2022
560400194424 ಶಿವ ಮೊತಿಱ - ರಂಜೊಲ ಖೆಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/20229006000017/05/2022
560400194425 ಪ್ರಭಾವತಿ - ರಂಜೋಲ್ ಖೇಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/2022150010000019/05/2022
560400194426 sharnamma - ರಾಜೋಳ ಖೆಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/20223002000017/05/2022
560400194427 ಮಾಲಿಕ್‌ ಅರ್ಜುನ - ರಾಜೋಳ ಖೆಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/202212008000017/05/2022
560400194428 Kalavati - ರಾಜೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/2022150010000017/05/2022
560400194429 ಮಾಡೆಪ್ಪಾ - ರಾಜೋಳ ಖೆಣಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400194430 ವೀರಶೇಟ್ಟಿ - ರಂಜೊಲ ಖೆಣಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400194431 ಶಂಕ್ರಯ್ಯಾ ತಂದೆ ರಾಚಯ್ಯಾ - ರಾಜೋಳ ಖೆಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400194432 Jakiya Begum - ರಾಜೋಳ ಖೆಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****202413/05/2022FPS****202413/05/2022200015000013/05/2022
560400194433 ಅಮೇರ ಪಾಶಾ - ರಾಜೋಳ ಖೇಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****202422/05/2022FPS****202422/05/2022200015000022/05/2022
560400194434 Shannu Begum - ರಾಜೋಳ ಖೆಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/2022150010000017/05/2022
560400194435 ರಮೇಶ - ರಂಜೊಲ ಖೇಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****202412/05/2022FPS****202412/05/2022200015000012/05/2022
560400194436 ಅಬ್ದುಲ ಸತ್ತಾರ್‌ - ರಾಜೋಳ ಖೇಣಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400194437 ಜಾಫರ ಮಿಯಾ - ರಾಜೋಳ ಖೇಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****202418/05/2022FPS****202418/05/2022200015000018/05/2022
560400194438 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ರಾಜೋಳ ಖೇಣೀPHH(NK) / NCSBiometric****202418/05/2022FPS****202418/05/20226004000018/05/2022
560400194439 Rukmini - ರಾಜೋಳ ಖೆಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****202418/05/2022FPS****202418/05/2022180012000018/05/2022
560400194440 ಫರ್‌ ಜಾನ ಬೆಗಂ - ರಾಜೋಳ ಖೆಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/2022150010000017/05/2022
560400194441 Kavita - ರಾಜೋಳ ಖೇಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****202418/05/2022FPS****202418/05/2022150010000018/05/2022
560400194442 ತಿಪ್ಪಣ್ನಾ - ರಾಜೋಳ ಖೇಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****202421/05/2022FPS****202421/05/20226004000021/05/2022
560400194443 Farzana Begam - ರಾಜೋಳ ಖೇಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/2022240016000019/05/2022
560400194444 Shreedevi - ರಾಜೋಳ ಖೇಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/2022200015000017/05/2022
560400194445 ಸುಶಿಲಮ್ಮ - ರಂಜೊಲ ಖೆಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****202418/05/2022FPS****202418/05/2022200015000018/05/2022
560400194446 ಹಫೀಜ ಮಿಯಾ - ರಂಜೋಳ ಖೇಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/2022200015000019/05/2022
560400194447 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ರಂಜೋಳ ಖೇಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****202421/05/2022FPS****202421/05/2022150010000021/05/2022
560400194448 ಮಾಣಿಕ - ರಂಜೋಳ ಖೇಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/2022200015000017/05/2022
560400194450 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ರಂಜೋಲ್ ಖೇಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/20226004000017/05/2022
560400194451 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ರಂಜೋಲ್ ಖೇಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****202418/05/2022FPS****202418/05/202212008000018/05/2022
560400194452 ಗುರಪ್ಪಾ - ರಂಜೋಳ ಖೇಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****202412/05/2022FPS****202412/05/2022200015000012/05/2022
560400194453 ಶಂಕರ - ರಂಜೋಳಖೇಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****202421/05/2022FPS****202421/05/2022200015000021/05/2022
560400194454 ಅರ್ಜುನ - ರಂಜೋಳ ಖೇಣಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560400194455 Renuka - ರಂಜೋಳಖೇಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/202212008000019/05/2022
560400194456 ಸುನಿತಾ - ರಾಜೋಳ ಖೆನಿPHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/20229006000019/05/2022
560400194457 ಗೌಸ ಮಿಯ್ಯಾ - ರಂಜೋಳ ಖೇಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/2022180012000019/05/2022
560400194458 shardamma - ರಂಜೋಳ ಖೇಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/2022200015000017/05/2022
560400194459 ಸುಮಂತ - ರಂಜೊಲ ಖೆಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****202418/05/2022FPS****202418/05/2022200015000018/05/2022
560400194460 ರಾಮಣ್ಣಾ - ರಾಜೋಳ ಖೆಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/2022200015000017/05/2022
560400194461 ಮಸ್ತಾನ್‌ - ರಂಜೊಲ ಖೆಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/2022200015000019/05/2022
560400194462 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ ಗ್ರಾಮ: ರಂಜೋಳ ಖೇಣಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/20229006000017/05/2022
560400194463 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ರಂಜೊಲ ಖೆಣಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560400194464 ಶಿವ ರಾಜ - ರಂಜೊಲ ಖೆಣಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400194465 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ರಂಜೊಲ ಖೆಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****202422/05/2022FPS****202422/05/2022200015000022/05/2022
560400194466 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ರಾಜೋಳ ಖೆಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/2022200015000017/05/2022
560400194467 ಮಾರುತಿ - ರಾಜೋಳ ಖೇಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560400194468 ಕರುಣಾಕರ - ರಂಜೋಳ ಖೇಣಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400194469 ಪಾರ್ವತಿ - ರಾಜೋಳ ಖೇಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****202416/05/2022FPS****202416/05/20226004000016/05/2022
560400194470 ಮಚೆಂದ್ರ - ರಾಜೋಳ ಖೆಣಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560400194471 ಪ್ರಭು - ರಾಜೋಳ ಖೆಣಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400194472 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ರಂಜೊಲ ಖೆಣಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400194473 ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಿಣಿ - ರಾಜೋಳ ಖೆಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400194474 ಸುನೀಲ್‌ - ರಂಜೋಳ ಖೇಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****202412/05/2022FPS****202412/05/2022200015000012/05/2022
560400194475 Jagdevi - ರಂಜೋಲ್ ಖೇಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/2022200015000019/05/2022
560400194476 lalitabai - ರಾಜೋಳ ಖೆಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****030720/05/2022FPS****030720/05/202212008000020/05/2022
560400194477 prema - ರಾಜೋಳ ಖೆಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****202418/05/2022FPS****202418/05/20223002000018/05/2022
560400194478 ರಾಜಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಪ್ರಭಣ್ನಾ - ರಂಜೊಲ ಖೆಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/20229006000019/05/2022
560400194479 ನಾಗಯ್ಯಾ - ರಂಜೊಲ ಖೆಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****202417/05/2022FPS****202417/05/202212008000017/05/2022
560400194480 ಪ್ರಕಾಶ - ರಂಜೋಳಖೇಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****202416/05/2022FPS****202416/05/20229004000016/05/2022
560400194481 ಭೀಮಣ್ಣಾ - ರಂಜೊಳಖೇಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****202421/05/2022FPS****202421/05/2022200015000021/05/2022
560400194482 ಜಗನ್ನಾಥ್‌ - ರಾಜೋಳ ಖೇಣಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400194483 ಶಾರದಾ ಬಾಬಿ - ರಾಜೋಳ ಖೆಣಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560400194484 ಈರಣ್ಣಾ - ರಂಜೋಲ್ ಖೇಣಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560400194485 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ - ರಂಜೋಲ್ ಖೇಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****202412/05/2022FPS****202412/05/2022200015000012/05/2022
560400194486 ರಾಜಪ್ಪಾ - ರಂಜೋಲ್ ಖೇಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****202412/05/2022FPS****202412/05/2022200015000012/05/2022
560400194487 Mahadevi - ರಂಜೊಲ ಖೆಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****202412/05/2022FPS****202412/05/2022150010000012/05/2022
560400194489 Padmavati - ರಾಜೋಳ ಖೆಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/2022200015000019/05/2022
560400194490 ಬಸಪ್ಪಾ - ರಂಜೊಲ ಖೆಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****202412/05/2022FPS****202412/05/2022200015000012/05/2022
560400194491 ಮಲ್ಲಯ್ಯ - ರಾಜೋಳ ಖೆಣೀAAY(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/2022200015000019/05/2022
560400194492 ವೀರ ಪಾಕ್ಷಯ್ಯ - ರಂಜೋಳಖೇಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/2022200015000019/05/2022
560400194494 ಶರಣಪ್ಪಾ - ರಂಜೋಳ ಖೇಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****202419/05/2022FPS****202419/05/2022200015000019/05/2022
560400194495 ಪಾರ್ವತಿ - ರಾಜೋಳ ಖೆಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****202422/05/2022FPS****202422/05/20226004000022/05/2022
560400194496 chandramma - ರಾಜೋಳ ಖೆಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560400194497 ಆಶಾದೇವಿ - ರಂಜೋಳಖೇಣಿPHH(NK) / NCS