REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
340100449330 Godavari - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಸವರಾಜ್ ಹಡಪದ 1/128 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400176759 Lakshmi - W/O: ಸಂತೋಷ 6/25 ನಿಯರ್ ಪೋಲೀಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022150010000021/05/2022
560400176914 Anita - W/O: ದಶರತ್ ಶೆಕಣಿ ನಿಯರ್ ಮಹದೇPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/20226004000022/05/2022
560400176962 Priya - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ #6/19 ಭೈರನಳPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022150010000021/05/2022
560400178233 Ranjitha - W/O: ಸುಧಾಕರ 6/60 ಲುಂಬಿನಿ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/202212008000022/05/2022
560400178238 Shanta - W/O: ರಮೇಶ ಶೆಕಣಿ 5/161 ನಿಯರ ಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560400178321 Margaret - W/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ 6/105 ಬಗದಲ PHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/20229006000022/05/2022
560400178325 Sunita - W/O: ರವಿ ಚನೋರ 5/30 ನಿಯರ್ ಬೊಂPHH(NK) / NCSBiometric****152221/05/2022FPS****152221/05/20229006000021/05/2022
560400178475 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - W/O: ಶರಣಪ್ಪ ವಗ್ಗಿ 5/51 ನಿಯರ PHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/20229006000022/05/2022
560400178754 ಅರುಣಾ - W/O: ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಡಿ 5/18 ಹೊನ್ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560400178825 Sudharani - W/O: ಪಂಡಿತ 6/127 PHH(NK) / NCS------60000000-
560400178918 Jagadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ 6/147 PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20229006000021/05/2022
560400179002 Nazema Begum - W/O ಎಂಡಿ ಮುಜೀಬುದ್ದೀನ್ #1/62 PHH(NK) / NCS------60000000-
560400179272 Laxmi - W/O ಪರಶುರಾಮ #1/80 , ಮಾಹಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560400179302 Mangala - W/O ಮಾರುತಿ 5/80 , ಮಾಹಾದೇವPHH(NK) / NCS------90000000-
560400179481 Sushilamma - W/O ದಶರಥ ಬ್ಲಾಕ್ ನ0-07 ಪೊಲಿಸ PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20229006000021/05/2022
560400179624 Shalu - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 5/168 . ಶಾಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560400180044 Premala - W/O: ದೇವಿಂದ್ರ ಸುಣಗರ್ 5/88//3 PHH(NK) / NCS------120000000-
560400180076 Sadamala - D/O: ಮಾರುತಿ 6/88 PHH(NK) / NCS------60000000-
560400180085 Nilambika - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುಭಾಶ ಗಂಗಾ 5/116 ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560400180102 Bhagyashri - S/O: ಮಾರುತಿ ಚಿಂತಕಲೆ 6/30 ಬ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560400180243 Indumati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ್ 6/73 PHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022150010000022/05/2022
560400180338 Muniyamma - W/O: ಈರಪ್ಪಾ ನೇರ ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560400180530 Vijaylaxmi - W/O: ಪ್ರಭು ಚಿಂತಕಾಲೆ #5/87 ಮಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560400180542 Savita - W/O ಸತೀಶ್ 6/105 ಬಗದಲ್ ಚರ್PHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/20226004000022/05/2022
560400180563 Fatima Begam - S/O ಮಹ್ಮದ ಅಲಿ 74 ನಿಯರ ರೋಡ ಖPHH(NK) / NCS------210000000-
560400180602 Nanda - W/O ಅಶೋಕ ಜಮಾದಾರ ಮಹಾದೇವ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400180815 Santoshi Kumari - W/O: ರಾಬರ್ಟ್ 6(105) ಚರ್ಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560400180840 Jagdevi - W/O: ರಮೇಶ 5/59/1 ನಿಯರ ಮಾಹಾದೇPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20226004000021/05/2022
560400180874 Asha Begum - W/O: ತಾಜುದ್ದೀನ್ 1/72/1 ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560400180902 Baby Fatima - S/O: ಎಮಡಿ ಆಜಾಮ್ ಮಿಯ್ಯ 1/60 ನPHH(NK) / NCS------210000000-
560400181348 Savita - S/O: ನಾಗಪ್ಪ ಪೋಲಿಸ್ಕೊಟರ್ ರೋಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560400181351 Shyamala - W/O: ಚನ್ನಪ್ಪಾ 4/126 ತಕೀಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560400181576 Annapurna - W/O ಕಾಶೀನಾಥ #5/94 , ಅಕ್ಕ PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022150010000021/05/2022
560400181703 Laxmi - S/O ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಬಗದಲ್ ೧೦PHH(NK) / NCS------90000000-
560400181746 Nagamma - W/O: ಸುನೀಲ್ 6/37 ನಿಯರ ಪೋಲೀಸ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560400181752 Naseema Begum - W/O: ನಾಸೇರ್ ಅಲಿ 1/62/1 ಗಡಿ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560400181758 Kasturi Bai - W/O: ರಮೇಶ ಹೊನ್ನಾ #5/138 ಹೊನ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400181759 Haleema Bee - W/O: ಸೈಯದ್ ಅಲಿ 2/95 ಗಡಿ ಮೊಹಲPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022180012000021/05/2022
560400181783 Raheema Begum - S/O: ಶರೀಫ್ 4/57 ನಿಯರ್ ತಕಿಯ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400181784 Arifa Begum - S/O: ಎಮ್ ಡಿ ಫತ್ರರು ಸಾಬ 622 PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/202212008000021/05/2022
560400181819 Rekha - S/O ಸುಭಾಶ್ ಜಾಡರ 6/19 ಮಾಹಾದೇವPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/202212008000022/05/2022
560400181822 Akash - D/O: ಭೀಮರಾವ್ 4/125 ನಿಯರ್ ನಾಗPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/20229006000022/05/2022
560400181825 Vina Bai - W/O: ತುಕಾರಾಮ ವಗ್ಗಿ 5/54/2 ನಿPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20229006000021/05/2022
560400181832 Rani - W/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------180000000-
560400181837 Sangeetha - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ 4/115 ನಿಯರ ಈಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022150010000021/05/2022
560400181855 Jaishila - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕಮಠಾಣೆ 5/65 ಭೈರPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/202212008000021/05/2022
560400181857 Laxmi - W/O: ಜಗನಾಥ 5/162 ಮಹಾದೇವ PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022180012000021/05/2022
560400181936 Gangamma - W/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ನಿಯರ ಮಹಾರಾಜ ಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20226004000021/05/2022
560400182104 Sangeetha - W/O: ಅಣ್ಣೇಪ್ಪ ರಾಜಗೀರೆ 5/4 ನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400182228 Sanjana - W/O ಭೀಮಶಾ 6/16 . ಪೋಲೀಸ್ ಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560400182229 Saraswathi - W/O: ರಾಜಪ್ಪಾ 05 ನಿಯರ್ ಮಾಹಾದೇPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20229006000021/05/2022
560400182424 Laxmi - S/O: ಭೀಮಶಾ ನಾಟೀಕರ್ 6/13 ನಿಯರPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022150010000021/05/2022
560400182530 Rabeka - S/O: ರಮೇಶ ಕ್ರಿಶೇನ ಗಲಿ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560400183074 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜು ಬ್ಲಾಕ್ 7 PHH(NK) / NCS------60000000-
560400183862 Laxmi Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಸವರಾಜ 129/4 ನಿಯರ್PHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022180012000022/05/2022
560400183863 Uma Devi - S/O: ಅನ್ನೆಪ್ಪಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20229006000021/05/2022
560400183884 ಫಾರೂಖಾ ಬಿ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೋಹಮ್ಮದ ಹನೀಫ್ ಸಾಬ ಖಸPHH(NK) / NCS------180000000-
560400184069 Saraswati - W/O: ರಾಮಣ್ಣಾ ಖಾಶಂಪೂರೆ 5/102 PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20226004000021/05/2022
560400184334 Archana - W/O: ರವಿ 6/152PHH(NK) / NCS------90000000-
560400184335 Pooja - W/O: ನಾಗೇಶ 5/91/3 ಮಹಾದೇವPHH(NK) / NCS------180000000-
560400184382 Kalavati - W/O ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅಣೂದುರೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560400184386 Nagamani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ರಾವ ಹುಡಗಿ 4/NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400184456 Sharalla - W/O: ಶಧರಕ ಚರ್ಚದ ಹತ್ತಿರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400184492 Ambika - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ 1/130 ಗಡಿ ಮಹೆಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560400184560 Rabiya Begum - W/O ಸುಲ್ತಾನ ಸಾಬ್ 1/71/6 . ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560400184619 Sushilamma - W/O: ಬಾಬು 5/100/2 ಏ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400184693 Mahadevi - S/O: ವೀರಪ್ಪ ಯಂಕೊರ 5-30 ನಿಯರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400184768 Rehana Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅನ್ವರ್ ಉದ್PHH(NK) / NCS------210000000-
560400185721 Kalpana - S/O ಬಾಬುರಾವ ಹಮ್ಮ 5/11 , ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560400185793 Shweta - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗುರುನಾಥ ರಾಜಗೀರೆ 5/5PHH(NK) / NCS------120000000-
560400186079 Aneesa Begum - W/O ಎಂಡಿ ರಿಯಾಜುದ್ದಿನ್ 1/215 PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/202212008000021/05/2022
560400187037 Kastoori Bai - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ 5-65 ನೇರ ಬೊಂಬೂಡPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/202212008000021/05/2022
560400187468 Ishwari Bai - W/O: ಮಲಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜಗೀರಿ 5/5 ನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400188277 Rukhsan Begum - S/O: ಏಂಡಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 1/120 ಗಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560400188342 K Gazala Tarannum - S/O ಎಂಡಿ ಶಫೀಉದ್ದೀನ್ #1/110/2 PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20229006000021/05/2022
560400188598 Farzana Begam - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಬ್ದುಲ್ ಮಾಜೀದ್ ಶಾಹ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400189023 Saleha Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ಡಿ ನಜೀರ್ ಮಿಯ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400189024 Shabana Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಮಕ್ಸೂದ್ ಅಲಿ 1/78 ,PHH(NK) / NCS------120000000-
560400189109 ತುಳಶೇಮ್ಮಾ - S/O: ಭೀಮಶಾ ವಗ್ಗಿ 5/53 ನಿಯರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022180012000021/05/2022
560400189527 Tejamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಿಪಣ್ಣಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560400189968 Saniya Sulfan - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ #6/1PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022180012000021/05/2022
560400190121 Jagadevi - W/O ಜಗನಾಥ ಯಂಕೊರ 5/30 ಬಗದಲ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400190126 Ranjeeta - W/O: ಮುಕೇಶ್ 5/0 ನಿಯರ್ ಬೊಂಗೊಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560400190129 Jagdevi - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬ್ಲಕ್ 5 ಭೋವಿ PHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022150010000022/05/2022
560400190187 Mubeen Fatima - W/O ಸೈಯದ್ ಮಹೆತಾಬ್ ಅಲಿ 1/78 ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560400190188 Tabasum Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ ಮುಬೀನ್ #1/46PHH(NK) / NCS------120000000-
560400190192 Ashma - S/O: ಎಮ್ ಡಿ ಮಹೆಬೂಬ್ ಅಲಿ 1-19 PHH(NK) / NCS------90000000-
560400190259 Sangamma - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ #5/58 ನಿಯರ ಬೊಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560400190401 Zaheeda Begum - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರ್ಫುದ್ದೀನ್ 150PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20226004000021/05/2022
560400190404 Parveena Begum - W/O ಎಮಡಿ ಅಕ್ಬರ 1-232 ಬ್ಲಾಕ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400190860 Prabhu - S/O: ವಿಠಲ್ ಕಮಠಾಣೆ 5/42/2 PHH(NK) / NCS------30000000-
560400191090 Pavitra - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ 5/43/2 ಭಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022210014000022/05/2022
560400191135 Pooja - W/O ನಾಗರಾಜ 1/71/32 ಬಗದಲ ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20229006000021/05/2022
560400191137 Sangeeta - W/O ಶಂಕರ # 4/125 , , ಈಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/20226004000022/05/2022
560400191147 Ambika - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಚಿಂತಾಕಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/202212008000022/05/2022
560400191750 Subbamma - W/O: ಶಂಕರ 5/106 ಭೈರನಳ್ಲಿ ರೊಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560400192007 Jyothi - W/O ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಭಂಗಿ 5/57/2 , PHH(NK) / NCS------60000000-
560400192035 Shridevi - W/O: ಬಾಬುರಾವ 4/12 ಬಗದಲ ಬಗದPHH(NK) / NCS------60000000-
560400192038 Mahananda - S/O: ಬಾಬುರಾವ ತಶಿಲ ಆಫೀಸ್ ರೊಡ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400192043 Varsha Bai - W/O: ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ ಹನುಮಾನPHH(NK) / NCS------90000000-
560400192371 Seeba - W/O ಜೀವನ್ 6/155 ಬಗದಲ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20226004000021/05/2022
560400192439 Nilakant - S/O: ಮೊಗಲಪ್ಪ 161/1 ಬ್ಲಾಕ್5 PHH(NK) / NCS------120000000-
560400192466 Uma Bai - W/O: ಗಣಪತ್ ರಾವ 5/136 ಬಗದಲ ಬಗದPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022150010000021/05/2022
560400192586 Shardha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ ಬಗದಲ ಬಗದಲ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/20226004000022/05/2022
560400192662 Parvati - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 5/147 , ಭವಾನPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/202212008000021/05/2022
560400193053 Pratibha - W/O ಧನರಾಜ ೮-೮-೮೯ ಎಟ್ ಪೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400193095 Farheena Begum - W/O ಂಡ್ ಅಹ್ಮೆದ ಅಲಿ 54 ಕುರೇಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/202212008000021/05/2022
560400193742 Parvati - S/O: ವೀರಸಂಗಪ್ಪ ರಾಜಗೀರಿ 5/4 ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400193925 Priyanka - W/O ವಿನೋದ #6/105 , ಚರ್ಚದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400193943 shanranamma - ಶರಣಮ್ಮ ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560400193944 ಧೋಳಪ್ಪಾ - ಧೂಳಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಜಮಾದಾರ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022150010000021/05/2022
560400193945 ಇಸುಫ ಅಲ್ಲಿ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522AAY(NK) / NCS------200000000-
560400193946 ಅಲಿಮೋದ್ದಿನ - ಅಲಿಮೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಹೇಮಾನಸPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022210014000021/05/2022
560400193947 ಅ.ಹಕೀಮ - ಅ.ಹಕೀಮ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಸಿದ ಔರದಿ ಸAAY(NK) / NCS------200000000-
560400193948 Farzana Begum - ನಿಸಾರ್‌ ಅಹಮದ್‌ ಬಗದಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560400193949 ಅಬ್ದುಲ ಹಕೀಮ - ಅಬ್ದುಲ ಹಕೀಮ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಹೇಮಾನAAY(NK) / NCS------200000000-
560400193950 aminabi - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20223002000021/05/2022
560400193951 Mumtaz Begum - ಅಲಾವೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಕರಿಮ ಬಂAAY(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022200015000022/05/2022
560400193952 Zareena Begum - ಯೂಸೂಫಲಿ ತಂದೆ ಅ.ರಸೀದ ಬಗದಲ ತಾಜಿ/AAY(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022200015000021/05/2022
560400193953 Wajida Begum - ಎಮ್.ಡಿ. ಜಾಕೀರ ಅಲಿ ತಂದೆ ಚಾಂದಸಾಬAAY(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022200015000021/05/2022
560400193954 ಧೂಳಪ್ಪ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜ//ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022200015000021/05/2022
560400193955 kalavti - ಶಾಮರಾವ ತಂದೆ ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ಪೋಶೇಟ್ಟಿAAY(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022200015000021/05/2022
560400193956 ನರಸಪ್ಪಾ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522AAY(NK) / NCS------200000000-
560400193957 Vidyavati - ವಿದ್ಯಾವತಿ ಗಂಡ ಭೀಮಶಾ ಕಟಗಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560400193959 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522AAY(NK) / NCS------200000000-
560400193960 ಪುತಲಿಬಾಯಿ - ಬಗದಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560400193961 Parvati - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560400193962 aMRUTAMMA - ಅಮೃತಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮೋನಪ್ಪಾ ಪಂಚಾಳ ಸಾ/PHH(NK) / NCS------30000000-
560400193964 Kalavathi - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522AAY(NK) / NCS------200000000-
560400193965 Raheema Begum - ಬಗದಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400193966 Rukmini - ಬಗದಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022200015000022/05/2022
560400193967 ರಾಮಲು - ರಾಮಲು ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪಾ ಬೋವಿ ಗ್ರಾಮ:PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022150010000021/05/2022
560400193968 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560400193969 ಗುಂಡೆರಾವ್‌ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCS------120000000-
560400193970 ಕಾಶೀನಾಥ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522AAY(NK) / NCS------200000000-
560400193971 Vidyavati - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಗುರುಬಸಪ್ಪಾ ಹಾರಕುಡ AAY(NK) / NCS------200000000-
560400193972 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಚಿAAY(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022200015000021/05/2022
560400193973 Nagamma - ಬಗದಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022200015000021/05/2022
560400193974 ಪ್ರಭುರಾವ್‌ - ಪ್ರಭುರಾವ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಹಳೇಂಬೂPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20226004000021/05/2022
560400193975 Masthan Begum - ಬಗದಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022200015000021/05/2022
560400193976 ಅಬ್ದುಲ ಮುನಾಫ - ಅಬ್ದುಲ ಮುನಾಫ ತಂದೆ ಬಡೆಸಾಬ ಸಾ//ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560400193977 ಸುಲ್ತಾನ ಅಲಿ - ಸುಲ್ತಾನಅಲಿ ತಂದೆ ಕರಿಮಸಾಬ ಶಾ ಗ್ರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400193978 Surekha - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522AAY(NK) / NCS------200000000-
560400193979 ಇಂದಮಾ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522AAY(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022200015000021/05/2022
560400193980 ಗೊವಿಂದಮಾ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522AAY(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022200015000021/05/2022
560400193981 ದೇವಿಂದ್ರ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522AAY(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022200015000021/05/2022
560400193982 ತುಕಾರಾಮ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522AAY(NK) / NCS------200000000-
560400193983 Shahajahabegam - ಅಮಜತ ಅಲಿ ಶಾ ತಂದೆ ಅಬಾಸ ಅಲಿ ಗ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022200015000021/05/2022
560400193984 Kamala Bai - ಬಗದಲ ತಾ//ಜಿ//ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022200015000021/05/2022
560400193985 Siddamma - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಸಾ//ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022180012000021/05/2022
560400193986 ರತ್ನಮ್ಮ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/20229006000022/05/2022
560400193987 ನಾಗಮ್ಮ್ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ//ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------90000000-
560400193988 ಬಾಬು - ಬಾಬು ಬಗದಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400193989 ರಾಮಲು - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/202212008000021/05/2022
560400193990 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬೊವಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/202212008000022/05/2022
560400193991 Yankamma - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560400193992 Muthamma - ಮಲ್ಪಪ್ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022150010000021/05/2022
560400193993 ದಶರಥ್‌ - ದಶರಥ ತಂದೆ ಖಂಡಪ್ಪಾ ನಿಂಬೂರೆ ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560400193994 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560400193995 Ratnamma - ಪಾಪಣ್ಣಾ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪಾ ಬೋವಿ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022150010000021/05/2022
560400193996 ಸಿದ್ದಾಮ್ಮ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522AAY(NK) / NCS------200000000-
560400193998 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜ//ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022200015000021/05/2022
560400193999 Ghalemma - ವಿಠಲ ತಂದೆ ಪಿರಪ್ಪಾ ಕಮಠಾಣ ಸಾ//ಬಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560400194000 ಕಾಲಪ್ಪಾ - ಬಗದಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022200015000021/05/2022
560400199807 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಬಗದಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560400199808 Kutejabin - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560400199809 ratanmma - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜ//ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------30000000-
560400199810 ಝರಪ್ಪ - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560400199811 Saraswati - ಭೀಮಶಾ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಬುಕಿಗಾರ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/202212008000022/05/2022
560400199812 Imala Bai - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022150010000021/05/2022
560400199813 bakkaMMA - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400199814 ಹೊನಮ್ಮ ಸೈಬಣ್ಣಾ - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400199815 Shivamma - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022150010000022/05/2022
560400199816 JHARANAMMA maruti - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCS------30000000-
560400199817 ವೈಜಿನಾಥ - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400199818 chandrakala - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022180012000022/05/2022
560400199819 ಸೀತರಾಮ - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022150010000021/05/2022
560400199820 ಬಾಬು ರಾವ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022150010000022/05/2022
560400199821 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ಮರಾಠಾ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400199822 Sangeeta - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCS------120000000-
560400199823 ಸುರೇಖಾ - ವೀರೇಶ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಐಸಪೂರ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560400199824 ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ - ರಾಮಶೇಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಗೋರ್ಗPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/202212008000021/05/2022
560400199825 Samgamma - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522AAY(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022200015000021/05/2022
560400199826 lalitabai - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560400199828 ವಿದ್ಯಾವತಿ ಗಂಡ ವೈಜಿನಾಥ - ವಿಧ್ಯಾವತಿ ಗಂಡ ವೈಜಿನಾಥಗ್ರಾಮ:ಬಗದPHH(NK) / NCS------120000000-
560400199829 Nagamma - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCS------120000000-
560400199830 ಪ್ರಭು - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCS------120000000-
560400199831 ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಭೀಮರಾವ - ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಭೀಮರಾವ ಆಣದೂರ ಸಾ//PHH(NK) / NCS------120000000-
560400199832 Nirmala - ಶರಣಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಕಾಳಪ್ಪಾ ಶೇರಿಕಾರ ಸಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560400199833 Chinnamma - ಶಾಮರಾವ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಹಮ್ಮಾ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560400199834 Padmavati - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜ//ಬೀದರ 585226AAY(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022200015000021/05/2022
560400199835 ದೇವಕಿ - ದೇವಕಿ ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ ಪಂಚಾಳ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560400199836 ತ್ರಿವೇಣಿ - ತ್ರೀವೇಣಿ ಗಂಡ ದಿ//ನಾಗಮೂರ್ತಿ ಪಂಚPHH(NK) / NCS------90000000-
560400199837 ಶೇಶಿಕಲಾ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCS------150000000-
560400199838 ಗೋಪಾಲ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522AAY(NK) / NCS------200000000-
560400199839 Laxmi - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/202212008000021/05/2022
560400199840 shesappa - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400199841 ಸದಾನಂದ - ಸದಾನಂದ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಪಂಚಾಳ ಗ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560400199842 SHARADA BAI - ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಗಮೂರ್ತಿ ಪೋದ್ದಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560400199843 Sarshwati - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಕಟಗಿ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022150010000021/05/2022
560400199844 ಜೈಶ್ರೀ - ರಾಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಕಟಗಿ ಗ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560400199845 PARVATI - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560400199846 Vijaylaxmi - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಗಂಗಾ ತAAY(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022200015000021/05/2022
560400199847 Gangamma - ಸಂಗಪ್ಪ ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022240016000022/05/2022
560400199848 ಶಿವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ತುಕ್ಕಪ್ಪಾ - ಶಿವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ತುಕ್ಕಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400199849 Iramma - ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ತುಕ್ಕಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560400199850 ಶಾಂತಪ್ಪಾ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCS------150000000-
560400199851 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜ//ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------90000000-
560400199852 ಹಣಮಂತ - ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಶೇಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ ಕುಂಟನೋರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400199853 ಮಾಣಿಕ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCS------60000000-
560400199854 mahadevi - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560400199855 Sangamma - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20226004000021/05/2022
560400199856 ದತ್ತು - ದತ್ತು ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/20226004000022/05/2022
560400199857 kalavati - ಕಲಾವತಿಬಗದಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560400199858 ಉಲ್ಕಾಮ್ಮಾ - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560400199859 Shobhavati - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022180012000021/05/2022
560400199860 laxmi bai - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560400199861 gundamma - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜ//ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------120000000-
560400199862 Shekhamma - ಅಮೃತ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪಾ ಬೋವಿ ಗ್ರಾಮ:ಬPHH(NK) / NCS------180000000-
560400199863 Sheshamma - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/202212008000021/05/2022
560400199864 ವಿಠಲ - ವಿಠಲ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಕಾಡವದೆ ಸಾ//PHH(NK) / NCS------60000000-
560400199865 Laxmi - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560400199866 Chitramma - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560400199867 Laxmi - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/202212008000021/05/2022
560400199868 ತೆಜಮ್ಮ - ಬಗದಲAAY(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022200015000022/05/2022
560400199869 ಝರಣಮ್ಮ - ಝರಣಮ್ಮಾ ಗಂಡ ದತ್ತು ಚಿಂತಾಕಲಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400199870 ಮಾರುತಿ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20226004000021/05/2022
560400199871 ಪಾಂಡಪ್ಪ - ಬಗದಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560400199872 ಸಂಗಪ್ಪ - ಗ್ರಾಮ. ಬಗದಲ ತಾ||ಜಿ ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/202212008000022/05/2022
560400199873 ambawa - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCS------30000000-
560400199874 ಮಾರುತಿ - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ರೇಕುಳಗಿ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022150010000021/05/2022
560400199875 ಮಾಣಿಕ - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20226004000021/05/2022
560400199876 Kamalamma - ಬಗದಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022200015000021/05/2022
560400199877 Pushpavati - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ವಿಠಲ ರಂಜೇರಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400199879 ಭೀಮಣ್ಣಾ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/20229006000022/05/2022
560400199880 Bharat Bai - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCS------150000000-
560400199881 ಮಾರುತಿ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCS------180000000-
560400199882 Laxmi - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560400199883 Sunita - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/202212008000021/05/2022
560400199884 sharadabai - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCS------120000000-
560400199885 ಶಿವಕುಮಾರ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/20229006000022/05/2022
560400199886 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400199887 ಜಗದೇವಿ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCS------150000000-
560400199888 ದತ್ತುರಾವ್‌ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCS------120000000-
560400199889 indumati - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022210014000021/05/2022
560400199890 padmavati - ಪದ್ಮಾವತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400199891 ರಮೇಶ್ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/20229006000022/05/2022
560400199892 ಅನಿತಾ - ಅನಿತಾ ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/202212008000021/05/2022
560400199893 Farzana Begum - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560400199894 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಬ್ಯಾಳೋPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022210014000022/05/2022
560400199895 ಪಾಡುರಂಗ - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560400199896 ಅಶೋಕ - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20229006000021/05/2022
560400199897 Tamija Bee - ಬಗದಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560400199898 ಶರಿಫ - ಶರಿಫ ಬಗದಲAAY(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022200015000021/05/2022
560400199899 ಮಕ್ಬುಲ್‌ ಅಹಮದ - ಮಕ್ಬುಲ್‌ ಅಹಮದPHH(NK) / NCS------60000000-
560400199900 Hussaina Bee - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560400199901 Zaiben Bee - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ//ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022240016000021/05/2022
560400199902 Vaheeda Begum - ಸೈ ಮುಕೀಮ ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022150010000021/05/2022
560400199903 ಹಮೀದಾ - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/20229006000022/05/2022
560400199904 Khamarunnisa Begum - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522AAY(NK) / NCS------200000000-
560400199905 Tayaaba Begum - ಎಮ್.ಡಿ. ಮುನೀರೋದ್ದಿನ ಶಾ ತಂದೆ ಮೈPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022180012000021/05/2022
560400199906 ಬಿಯಾಬೀ - ಬಗದಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022200015000021/05/2022
560400199907 ನ್ಯಾಮತ ಅಲ್ಲಾ - ನ್ಯಾಮತ ಅಲ್ಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20229006000021/05/2022
560400199908 ಮ್ಯಮುದ ಬಿ - ರಜಾಕ ಮುಯ್ಯಾrajak miyaPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/202212008000021/05/2022
560400199909 ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಭಂಗಿ - ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಭಂಗಿ ಸಾ//NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400199910 doulat bee - ಮಹಮ್ಮದ.ಸುಲ್ತಾನ ಸಾಬPHH(NK) / NCS------180000000-
560400199911 ಗಣಪತಿ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCS------150000000-
560400199912 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾ||ಜಿ ಬೀದರ 585226PHH(NK) / NCS------90000000-
560400199913 Parveen Begum - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022210014000022/05/2022
560400199914 Satyamma - ಸತ್ಯಮ್ಮಾ ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ ಸಿರಗಾನೋPHH(NK) / NCS------90000000-
560400199916 ರೇಖಾ - ಬಗದಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560400199917 Parveen Begum - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/202212008000021/05/2022
560400199918 Jaishree - ಜಗನಾಥ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಔರದೇರ ಗ್ರಾಮ:ಬಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560400199919 Nagmani - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022150010000021/05/2022
560400199920 ಬಸವಾ ರಾಜ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ಚಿಟನಳ್ಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560400199921 ratnamma - ಶೇಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವೀರಸಂಗಪ್ಪಾ ಗಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560400199922 ವೈಜನಾಥ - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಹೋನ್ನಾ ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560400199923 halamma - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400199924 ವೈಜನಾಥ - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400199925 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022180012000021/05/2022
560400199927 Chitramma - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCS------120000000-
560400199928 ಕೈರುನೀಸಾ ಬೇಗುಂ - ಎಮ್.ಎ.ರಜಾಕ ತಂದೆ ಎಮ್.ಎ.ವಾಹಬ ದರವPHH(NK) / NCS------210000000-
560400199929 ರಾಮವ್ವಾ - ರಾಮವ್ವಾ ಗಂಡ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ ಹಾವಶೇಟPHH(NK) / NCS------180000000-
560400199930 Shanta Bai - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560400199931 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCS------150000000-
560400199932 Lalita - ಝರನಯಾ ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022150010000021/05/2022
560400199933 Shobhavati - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20229006000021/05/2022
560400199934 Saraswati - ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ದಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಆದಣಿ PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022270018000021/05/2022
560400199935 Nagamma - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಗೊಂಡ ಕಟಗಿ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022150010000022/05/2022
560400199936 shobhavati - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCS------90000000-
560400199937 Umme Salma - ಗ್ರಾಮ:ಬಗದಲ ತಾಜಿ// ಬೀದರ 58522PHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022180012000022/05/2022
560400200012 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಪತಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022150010000021/05/2022
560400200276 Punyavati - ಪುನ್ಯವತಿ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪಾ ಎಂಕೋರ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218551 ವೈಜಿನಾಥ - ಬಗದಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218552 ವೀರ ಶೆಟ್ಟಿ - ಬಗದಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400258561 Lateefa Begum - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560400258680 ರುದ್ರಮ್ಮ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****179818/05/2022FPS****179818/05/202212008000018/05/2022
560400259614 Mahadevi W/o Manikappa Aishapu - ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಮನಿಕಪ್ಪಾ ಆಯಿಶಾಪೂರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560400261380 ಮಾಣೇಮ್ಮಾ - ಮಾಳಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪಾ ಕಟಗ್ಗಿ ಸPHH(NK) / NCS------240000000-
560400261543 Omnath S/o Adeppa Poshetty - ಓಂನಾಥ ತಂದೆ ಅಡೇಪ್ಪಾ ಪೋಶೇಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022150010000022/05/2022
560400266064 ಫ್ರಭು ರಾವ್ ಸಿಂದೆ - ಬಗದಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400267725 sharada bia - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560400267731 ವೈಜೀನಾಥ್‌ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560400267733 RENUKA - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560400267737 manikappa ganapur - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560400267738 ಭೀಮಪ್ಪ ಗಣಪು - ಭೀಮಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಗಣಾಪೂರೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560400267740 Chandrakala - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022150010000022/05/2022
560400267743 Chand bee boralavale - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560400267744 ಆಲಿಮೋದ್ದಿನ್‌ ಚುನಾಮೌಲ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560400267745 Surekha - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****887214/05/2022FPS****887214/05/202212008000014/05/2022
560400267747 vijaykumar elagar - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560400267753 Begambi jamadar - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560400267755 Kamala Bai - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022180012000021/05/2022
560400267776 ಶಿವರಾಜ ಚಿಂಚೋಳಿ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/20223002000022/05/2022
560400267777 SANJU KUMAR - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/20223002000022/05/2022
560400267778 ಸಾಜಿದಾ ಬೆಗಂ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560400267779 ಸಂತೋಷ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022150010000021/05/2022
560400267780 ವಿಶ್ವನಾ ಗೋರಗ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560400267782 Chinnamma - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022150010000022/05/2022
560400267785 ದಶರಥ್‌ - ಬಗದಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022200015000021/05/2022
560400267787 iramma andur - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560400267788 Aaripha Begum - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022210014000022/05/2022
560400267789 ಶಾಮರಾವ ಆಣದು - ಶಾಮರಾವ ತಂದೆ ಹುಲೇಪ್ಪಾ ಆಣದುರ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20229006000021/05/2022
560400267791 Shahenaj Begum - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022210014000021/05/2022
560400267793 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560400267795 sangamma honapanoor - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560400267797 Shajahan Begum - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/20226004000022/05/2022
560400267799 ಸಂಗಿತಾ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560400267801 ದಸ್ತಗೀರ - bagdhalPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022150010000021/05/2022
560400267803 Kashamma - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560400267808 ಶಬಾನ ಬೇಗಮ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022150010000021/05/2022
560400267809 Swapana - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/202212008000021/05/2022
560400267811 Subhamma - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022210014000022/05/2022
560400267819 ತುಕರಾಮ ವಗ್ಗಿ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022150010000022/05/2022
560400267821 ಸರಸ್ವತಿ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560400267822 ಜಗನಾಥ ನಾಟಿಕಾ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560400267827 Rukamuni - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022180012000022/05/2022
560400267829 Sangith katagi - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560400267831 ಝಾಕಿರ ಚಿಡಗುಪೆವಾಲ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560400267832 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560400267833 Punnemma - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560400267836 Jagadevi - ಬಗದಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022200015000022/05/2022
560400267839 ಧನರಾಜ್‌ ರಾಜಗೀರಿ - ಧನರಾಜ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ರಾಜಗೀರಿ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400267840 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಗಿ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/20229006000022/05/2022
560400267841 Pushpa - ಬಗದಲAAY(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022200015000022/05/2022
560400267843 ನಾಗಮ್ಮ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022150010000022/05/2022
560400267854 ಅಶೋಕ್ ವರವಟ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560400267857 Laxmi - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560400267859 JAGADEVI - ರಾಮಲು ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಬೋವಿ ಸಾ//ಬಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560400267862 Lalita - ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ ಮಂಠಾಳ ಸಾ//ಬಗPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/202212008000021/05/2022
560400267864 ರವೀಂದ್ರ ಮಂಠಾಳ - ರವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಭೀರಪ್ಪಾ ಮಂಠಳ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022150010000021/05/2022
560400267866 pranamma - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20229006000021/05/2022
560400267868 ಶಿವರಜ್‌ ಹಮಾನೋ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560400267870 KASTURI - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560400267872 ಫ್ರಭು ರಾಜಗಿರ್ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560400267874 Shajaha Begum - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560400267875 ಮಾಣಿಕ್‌ ಸೇಕನ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560400267892 ಮಹಾದೇವಿ ಬಾವಗಿವಾ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560400267894 Farukh Bee - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560400267896 ಮುನಿರುದ್ದಿನ - ಮುನಿರುದ್ದಿನ ತಂದೆ ಚಾಂದಸಾಭ ಹಾಳೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022180012000021/05/2022
560400267899 ಸುಶೀಲ ಬಾಯಿ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/202212008000022/05/2022
560400267901 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022150010000021/05/2022
560400267903 Chandramma - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560400267904 Chinnamma - ಬಗದಲAAY(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022200015000021/05/2022
560400267906 Shobhavati - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/202212008000022/05/2022
560400267908 Nilamma - ನೀಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಕಮಠಾಣೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022150010000021/05/2022
560400267911 Renuka - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560400267913 ಅ.ರಷೀದ್‌ ಶಾ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560400267915 shanthamma - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022150010000022/05/2022
560400267916 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಬಗದಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022200015000021/05/2022
560400267917 ಭಕಪ್ಪ ರೆಕುಳಗ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/202212008000022/05/2022
560400267918 narasamm waggi - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560400267919 Sangita - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560400267920 Uma - ಬಗದಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022200015000022/05/2022
560400267923 ಮಾರುತಿ ಕ ಡ ವಾಡ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022180012000022/05/2022
560400267925 Laxmi - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/202212008000021/05/2022
560400267928 ಬಸಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಚಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ - ಬಸಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಚಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560400267931 Sushila Bai - ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ಪದ್ಮಶಾಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560400267936 ಶಾಹಿದಾಬೇಗಂ - ವಿಳಾಸ ಗ್ರಾಮ: ಬಗದಲ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20226004000021/05/2022
560400267939 ಮೊಹಮ್ಮೆದ್‌.ಶಫಿಯುದ್ದಿನ್‌ ಕ್ಲಾತ್ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20229006000021/05/2022
560400267941 Qairunissa Begum - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022210014000021/05/2022
560400267963 Jagamma - ಬಗದಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560400267966 narasamma kamthana - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20229006000021/05/2022
560400267999 taslim begum - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560400268006 Sunita - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560400268008 Joshna - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560400268009 ಭುಜಮ್ಮಾ ಬೋವಿ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20229006000021/05/2022
560400268010 VIJAY LAKSHMI - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022180012000022/05/2022
560400268012 `ಸಂತೋಷ ಸುತ್ತರ್‌ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560400268016 ಜೈಕುಮಾರ್‌ ಗಡಿಮ್ಯಲಿನೋ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022180012000022/05/2022
560400268017 ನಾಗರಾಜ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****549820/05/2022FPS****549820/05/20226004000020/05/2022
560400268023 Devaki Jadur - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619222/05/2022FPS****619222/05/2022150010000022/05/2022
560400268025 ಉಷಾ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/2022150010000021/05/2022
560400268028 Sangeeta - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20229006000021/05/2022
560400268029 ಗುಣವಂತರಾವ ಹಟಕ - ಬಗದಲPHH(NK) / NCSBiometric****619221/05/2022FPS****619221/05/20226004000021/05/2022
560400268030 Shaheen Begum - ಬಗದಲPHH(NK) / NCS------150000000