REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560400178429 Laxmi - W/O ಗೌತಮ ೧೦೩/೫ ಮಿರ್ಜಾಪೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/20226004000018/05/2022
560400178531 Reshma - S/O ತುಕಾರಾಮ - - ಮಿರ್ಜಪುರ (ಎPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/20229006000019/05/2022
560400178597 Sampatti - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ೨೫೬ ಮಿರ್ಜಾಪPHH(NK) / NCSBiometric****328222/05/2022FPS****328222/05/20226004000022/05/2022
560400178644 Anusamma - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ೧೮೪ ಮಿರ್ಜಾಪೂPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/20229006000018/05/2022
560400178707 Sarita - W/O ಅನಿಲ್ # 103/5 . ಮಲ್ಲಿಕ PHH(NK) / NCS------30000000-
560400178771 Lakshmi Bai - W/O ಚೀಲಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮಿರ್ಜಾಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560400178913 Sudharani - S/O ಶಾಮರಾವ ನೌಬದಕರ ಮಿರ್ಜಾPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/202212008000019/05/2022
560400179079 Mera - S/O ರಾಜಪ್ಪ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂ PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/202212008000018/05/2022
560400179284 Bhagyashree - W/O ಬಸವರಾಜ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400179454 Mahananda - S/O ಶಾಮ ರಾವ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/202212008000018/05/2022
560400179516 Soumya - S/O ಬಾಬು ರಾವ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎPHH(NK) / NCS------60000000-
560400180237 Kaveri - W/O ಜೈವಂತ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂ PHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/20226004000020/05/2022
560400180351 ರೇಷ್ಮಾ ಬೇಗಂ - W/O ದಸ್ತಗೀರ ೧೦೦ ಮಿರ್ಜಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022150010000018/05/2022
560400180425 Umadevi - W/O ರಜಷೆಕರ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂ PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/202212008000019/05/2022
560400180753 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ಮಿರ್ಜಾಪುPHH(NK) / NCS------60000000-
560400181108 Archana - S/O ದಶರಥ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂ ೧PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/20226004000019/05/2022
560400181179 Shivaleela B Soushetty - S/O ಗದಿಗೆಪ್ಪಾ ಸೌಶೇಟ್ಟಿ ೧೫೦ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400181485 Laxmi - S/O ನರಸಪ್ಪಾ ೨೫೦ ಮಿರ್ಜಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/202212008000020/05/2022
560400182291 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - W/O ನರಸಪ್ಪ 33 PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/20229006000018/05/2022
560400184096 Malashri - W/O ಅನಿಲ ರೆಡ್ಡಿ ೨೧ ಮಿರ್ಜಾPHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/20229006000020/05/2022
560400184143 Sunita - W/O ಶಿವರಾಜ ಎಮ್ ಮಿರಜಪೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/20226004000017/05/2022
560400184397 Ratnabai - W/O ಗುರಪ್ಪಾ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022150010000018/05/2022
560400184604 Surekha - D/O ಅಡೇಪ್ಪಾ ಮಿರ್ಜಾಪುರ (ಎಮPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/20229006000018/05/2022
560400185185 Anusaya - D/O ಯಾದಪ್ಪ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂ PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/202212008000019/05/2022
560400185260 Sanjana Rani - W/O ಶ್ರೀಧರ ರೆಡ್ಡಿ 62 ನಿಯರ ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/20229006000019/05/2022
560400185582 Sunita - W/O ಪ್ರಶಾಂತ , , ಮಿರಜಾಪುರ ಎಮPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/20226004000019/05/2022
560400185746 Shahzad Kawsar - W/O ಮೊಹಮದ ಸಲಿಮ ಮಿರ್ಜಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****147717/05/2022FPS****147717/05/202212008000017/05/2022
560400185791 Dropati - S/O ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ೭೮ ಮಿರ್ಜಾಪೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560400185797 Raju - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400186008 Kavita - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎPHH(NK) / NCS------90000000-
560400186274 Sunita - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎPHH(NK) / NCS------60000000-
560400186418 Mahadevi - W/O ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ 120-3 ಮಿರಜಪುAAY(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022200015000018/05/2022
560400186821 Changlamma - W/O ನಾಗಪ್ಪ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂ PHH(NK) / NCS------30000000-
560400187000 Indumthi - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ಮಾರ್ಜಪುರ ಮಿರ್PHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/202212008000017/05/2022
560400187491 Priyanka - W/O ಯೋಹಾನ ೧೨೯ ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/202212008000020/05/2022
560400187632 Vijaylaxmi - W/O ನರಸಿಂಗ 178 ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಮಿರPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/20226004000019/05/2022
560400187759 Kastoori - W/O ಶಿರೋಮಣಿ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/20223002000019/05/2022
560400187807 Nirmala - W/O ಸತೀಶ ೩೬/೧೦ ಮಿರ್ಜಾಪೂರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400187942 Jagadevi - W/O ಅಮರನಾಥ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂ PHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/20229006000020/05/2022
560400187943 Shantamma - W/O ಉಮೇಶ ೭/೧ ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/202212008000017/05/2022
560400187998 Triveni - W/O: ಬಸವರಾಜ 36/9 ಮಿರ್ಜಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/202212008000019/05/2022
560400188290 ಸರಸ್ವತಿ - S/O ಲಾಲಪ್ಪಾ 214 ಮಿರಜಪುರ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****608619/05/2022FPS****608619/05/20226004000019/05/2022
560400188487 Shobhavati - W/O ರಘುನಾಥ ೨೯೪ ಮಿರ್ಜಾಪೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/202212008000019/05/2022
560400188514 Dropati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ 200/2 - PHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/20226004000017/05/2022
560400188536 Preeti - W/O ಗೌತಮ್ # 104 . ಮಿರ್ಜಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400188540 Malamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಬಣ್ಣ ಮಿರ್ಜಾPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/20229006000018/05/2022
560400188694 Ratnamma - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/20229006000017/05/2022
560400188703 Sathyamma - W/O ಯೆಶಾಪ್ಪ 124/2 ಮರಜಾಪುರ (ಎPHH(NK) / NCS------120000000-
560400188779 Hurumat Bee - W/O ಮಲಿಕ ಅಹ್ಮೆದ್ ಪಾಶಾ ಎಮ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400188806 Renuka - W/O ಶಿವರಾಜ ೨೦೮ ಮಿರ್ಜಾಪೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/2022150010000020/05/2022
560400189402 Shantamma - W/O ಬಾಬುರಾವ ೪೮ ಮಿರ್ಜಾಪೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/20226004000017/05/2022
560400189676 Renuka - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ ೧೮೨ ಮಿರ್ಜಾಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560400190595 Laxmi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹನುಮಂತ ರಾವ್ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400190612 Kavita - W/O ಪ್ರಕಾಶ ೧೨೧ ಮಿರ್ಜಾಪೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/202212008000018/05/2022
560400190694 Saraswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ರಮಪ್ಪ ನೌಬದೆ #PHH(NK) / NCS------150000000-
560400190733 Anushamma - S/O ಬಾಲರೆಡ್ಡಿ ೮೨ ಮಿರ್ಜಾಪೂPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/20226004000018/05/2022
560400190734 Roopa - W/O ಸಂತೋಷ ರೆಡ್ಡಿ ಮಲಿಕ ಮಿರ್ಜಾಪPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/20226004000018/05/2022
560400190769 Paramma - W/O ರಾಜು ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂ ಮಿPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022180012000019/05/2022
560400190898 Laxmi - W/O ಸತೀಶ ೧೯೪ ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/20226004000019/05/2022
560400190910 Salma Begum - W/O ನಯುಂ ಪಾಶಾ 32 ಮಿರಜಪುರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/20226004000017/05/2022
560400191183 Dhanaraj krishnappa nelge - W/O ಧನರಾಜ . . ಎಮ್ ಮಿರ್ಜಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/20229006000017/05/2022
560400191515 Rohini - W/O ಲೋಕೇಶ #50/2 ಮಿರಜಪುರ ರೋಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/202212008000018/05/2022
560400191541 Kamalabai - W/O ವಿಠಲ ೭೫ ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂ PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/20229006000018/05/2022
560400192284 ಜುಬೇರ ಬೆಗಮ್ - S/O ಸೈಯದ ಮುಜೀದುದ್ದೀನ್ # 3/1 PHH(NK) / NCS------60000000-
560400192530 Farheen Sultana - S/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೌಲಾನ್ 75 ಎಮ ಮಿPHH(NK) / NCSBiometric****147717/05/2022FPS****147717/05/2022150010000017/05/2022
560400192631 Bhaggya Shree - S/O ವಿಠಲರಾವ ೩೫ ಮೀಜಾ೯ಪುPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/20229006000018/05/2022
560400192900 Yasmin Begum - W/O ಮಸ್ತಾನ ಮಿಯ್ಯ ಮಿರ್ಜಾಪPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/2022150010000017/05/2022
560400192901 Laxmi - W/O ಮೋಹನ ಮಿರ್ಜಾಪುರ(ಮಿರ್ಜಾಪುರ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560400193027 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನಾಥ ಮಿರ್ಜಾಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560400193303 Chinnamma - W/O ಅಮೃತ ರಾವ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/20223002000019/05/2022
560400193594 Mala - S/O ಮಾಣಿಕ ರೆಡ್ಡಿ ೨೮೬ ಮಿರ್PHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/202212008000017/05/2022
560400195198 ಬಿಸ್ಮೀಲ್ಲಾಬೀ ಗಂಡ ತಾಹೇರಅಲಿ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್ ಮನೆ,ನಂ.02AAY(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022200015000019/05/2022
560400195199 vidyavati - ಮಿರಜಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022200015000018/05/2022
560400195200 Tejamma - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255621/05/2022FPS****255621/05/20226004000021/05/2022
560400195201 GLimma shankar - ಮ ನಂ.22-3 ಮರಜಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560400195202 Shantamma - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ೆಮ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560400195203 ಝರೇಮ್ಮ ದಶರಥ - ಎಂ. ಮಿರ್ಜಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/202212008000018/05/2022
560400195204 ಏಕನಾಥ ಪಿರಾಪ್ಪ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/20223002000017/05/2022
560400195205 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್AAY(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022200015000019/05/2022
560400195206 Lalita - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂAAY(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022200015000019/05/2022
560400195207 ಪಾರವತಿ ಶಂಕರ - ಮನೆ ನಂ. 147 ಎಂ. ಮರ್ಜಾಪೂರ ಕಡವದ AAY(NK) / NCS------200000000-
560400195208 Premala - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂAAY(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/2022200015000017/05/2022
560400195209 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಎಂ. ಮಿರ್ಜಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022200015000019/05/2022
560400195210 ಜಗನಾಥ ತಾತಣಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂ ಎಂAAY(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/2022200015000020/05/2022
560400195211 ಶೇಶಮ್ಮ ತಾತಣಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್AAY(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022200015000018/05/2022
560400195212 ಸರದಾರ್‌ ಅಲಿ ಮಹೆಬುಬ ಅಲಿ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂAAY(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/2022200015000017/05/2022
560400195213 ಗೌರಬಿ ಮಹ್ಮದ ಅಲಿ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560400195214 ಮಹಮದ ಅಲಿ ಅಮಿರ ಅಲಿ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್AAY(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/2022200015000017/05/2022
560400195215 Sridevi - ಮಿರಜಾಪುರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/202212008000017/05/2022
560400195216 ಅಡೆಪ್ಪ ಕಲ್ಲಪ್ಪ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್AAY(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022200015000019/05/2022
560400195217 Rihana Begum W/o Wahab - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್AAY(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/2022200015000017/05/2022
560400195218 ಮಾಣಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/202212008000017/05/2022
560400195219 ಗಣಪತಿ ಹಣಮಂತ - ಮನೆ ನಂ. 189 ಎಂ. ಮಿರಜಾಪೂರ ಕದವಾದPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/202212008000018/05/2022
560400195220 ಇಸುಬ ಶಾ ನಂಬಿಶಾ - ಮನೆ ನಂ. 35 ಎಂ. ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಕಾಡವದPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/20229006000018/05/2022
560400195221 ವಿರಶಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ - ಮನೆ ನಂ. 264 ಎಂ ಮಿರಜಾಪೂರ ಕದವಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/20229006000019/05/2022
560400195222 ಪ್ರಕಾಶ ದೌಲಪಾ - ಮನೆ ನಂ. 135 ಎಂ. ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಕಾಡವPHH(NK) / NCS------60000000-
560400195223 Chandramma devappa - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್AAY(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022200015000019/05/2022
560400195224 Radhamma - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022150010000019/05/2022
560400195225 Godavari - ಮರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್AAY(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022200015000018/05/2022
560400195227 ಅರ್ಜುನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್AAY(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/2022200015000017/05/2022
560400195228 Sivamma yukaram - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್AAY(NK) / NCSBiometric****255621/05/2022FPS****255621/05/2022200015000021/05/2022
560400195229 ಇಂದಮ್ಮಾ ಮೊಹನ ರೆಡ್ಡಿ - ಮಿರ್ಜಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022200015000019/05/2022
560400195230 ಕಲಾವತಿ ಕಲ್ಲಯ್ಯ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400195231 Hajirabi - ಮಿರ್ಜಪೂರ ೆಮ್AAY(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/2022200015000017/05/2022
560400195232 ಶಿವಕುಮಾರ ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಎಂ. ಮಿರ್ಜಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022150010000019/05/2022
560400195233 ಬಸ್ವರಾಜ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮನೆ ನಂ. 16 ಎಂ. ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಕಡವಾದAAY(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/2022200015000020/05/2022
560400195234 Banubi KURSHID ALI - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್AAY(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022200015000019/05/2022
560400195235 ಮಲಿ ಕಾರ್ಜುನ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್AAY(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022200015000018/05/2022
560400195236 ಪಾಶಾ ಶಾ ನಬಿ ಶಾ - ಎಂ. ಮಿರ್ಜಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022200015000018/05/2022
560400202746 ಸವಿತಾ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ೆಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022150010000018/05/2022
560400202747 RANGAMMA RAYAPPA - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ೆಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022210014000018/05/2022
560400202748 ವೈಜೀನಾಥ ಸಾಯಬಣ್ಣ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/202212008000019/05/2022
560400202749 ವಿರಶಿಟ್ಟಿ ರಾಮಣ್ಣಾ - ಮಿರ್ಜಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022150010000019/05/2022
560400202750 Shahin Bi - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/2022210014000017/05/2022
560400202751 Nagamma - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂAAY(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022200015000018/05/2022
560400202753 ಸಂಜುಕುಮಾರ ಪಿರಪ್ಪಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022150010000018/05/2022
560400202754 ಹಣಮಂತ ಭೀಮಣ್ಣಾ - ಎಂ. ಮಿರ್ಜಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022150010000019/05/2022
560400202755 ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/20229006000018/05/2022
560400202756 ಬಾಬು ತುಕ್ಕಪ್ಪ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/20229006000019/05/2022
560400202757 ಸುಭಾಷ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/20226004000017/05/2022
560400202758 ರಾಜಕುಮಾರ ಶಿವರಾಜ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/20229006000017/05/2022
560400202759 ರಮೇಶ ಮಾದಪ್ಪಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ೆಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022180012000018/05/2022
560400202760 Surekha - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560400202761 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಹಣಮಂತಪ್ಪ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400202762 ಪ್ರಭು ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/20226004000020/05/2022
560400202763 ಹುಲೆಪ್ಪಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/20229006000018/05/2022
560400202764 Munamma irappa - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/20229006000019/05/2022
560400202765 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ನರಸಪ್ಪಾ - ಎಂ ಮಿರ್ಜಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/2022150010000020/05/2022
560400202766 ಸರಸ್ವತಿ ನರಸಪ್ಪಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022150010000019/05/2022
560400202767 ದಸರಥ ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ - ಮಿರಜಾಪುರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/2022180012000020/05/2022
560400202768 ನರಸಪ್ಪಾ ಭೀಮಣ್ಣಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ೆಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/202212008000018/05/2022
560400202770 ಕಾಶೀನಾಥ ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/202212008000019/05/2022
560400202771 Dashamma D/o Sangappa - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255621/05/2022FPS****255621/05/20223002000021/05/2022
560400202772 ಮಹಮದಮಿಯ್ಯ ಮಹೆಬುಬ ಅಲಿ - ಎಂ. ಮಿರ್ಜಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400202773 ಮಹಮ್ಮದ ರಹಿಮೊದ್ದಿನ ಚುನ್ನು ಮಿಯ್ಯ - ಮನೆ ನಂ. 298 ಎಂ. ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಕಡವದPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022150010000018/05/2022
560400202774 Tahera Bi - ಮಿರಜಾಪುರ (ಎಂ)PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022150010000019/05/2022
560400202775 ಫಯಾಜ ತಂದೆ ಮೌಲಾನಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/2022150010000017/05/2022
560400202776 ಮೈನೊದ್ದಿನ ಮೌಲಾನಾ ಸಾಬ - ಮಿರಜಾಪುರ (ಎಂ)PHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/20226004000017/05/2022
560400202777 ಪಾಶಮಿಯ್ಯಾ ಖಾಜಾ ಅಲಿ ಸಾಬ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/20226004000017/05/2022
560400202778 Shabana Begum - W/O ರಿಯಾಜುದ್ದೀನ ೯೬ ಮಿರ್ಜಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560400202779 Sangamma - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560400202780 MAHAMDI BEGUM W/O MOHAMMED MU - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****211115/05/2022FPS****211115/05/2022180012000015/05/2022
560400202781 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ - ಮಿರ್ಜಾಶಪೂರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/202212008000020/05/2022
560400202782 ಆಶೋಕ ನಾಗಪ್ಪಾ - ಮನೆ ನಂ. 17 ಎಂ. ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಕಾಡವಾAAY(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022200015000019/05/2022
560400202783 ಶರಣಮ್ಮ ಗಣಪತಿ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ೆಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/20226004000017/05/2022
560400202784 ರಾಜಪ್ಪಾ ಸುಭಾಷ - ಮರ್ಜಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/20229006000017/05/2022
560400202785 ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ - ಮಿರ್ಜಾಫುರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022150010000018/05/2022
560400202786 ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಪೆಂಟಾರೆಡ್ಡಿ - ಎಂ. ಮಿರಜಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/202212008000020/05/2022
560400202787 Kamalabai - ಮಾರ್ಜಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****255621/05/2022FPS****255621/05/20229006000021/05/2022
560400202788 ಕುತುಬೊದ್ದಿನ ಮಹ್ಮದಲಿ ಸಾಬ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/202212008000019/05/2022
560400202789 ಮಹ್ಮದ ಖಾನ ದೌಲತಾ ಖಾನ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/202212008000017/05/2022
560400202790 Yasmina Begum - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560400202791 ಹಬೀಬ ಮಿಯ್ಯಾ ಮಕಬುಲ ಮಿಯ್ಯಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022240016000018/05/2022
560400202792 Bismilla Bi - ಮನೆ ನಂ. 2 ಎಂ ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಕಡವದ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/20229006000018/05/2022
560400202793 ಸರದಾರ ಆಲಿ ಅಮಿರ ಆಲಿ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/2022150010000017/05/2022
560400202794 Farhana Begum - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****422118/05/2022FPS****422118/05/2022180012000018/05/2022
560400202795 ವಜರಬಿ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/202212008000017/05/2022
560400202796 Akkamma - ಮಿ್ರಜಾಪುರ ಎಮ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560400202797 Banu Bi - W/O ಲಾಯಕ ಅಲಿ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/20229006000017/05/2022
560400202798 ಪರಮೇಶ್ವರ ಭೀಮಣ್ಣಾ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022150010000018/05/2022
560400202799 ರುಕಮೊದಿನ್‌ ಚಾಂದ ಸಾಬ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/20226004000020/05/2022
560400202800 ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ಭೀಮಣ್ಣಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/20226004000019/05/2022
560400202801 ವಿಠಲರಾವ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022150010000018/05/2022
560400202802 Sajidabi - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022150010000018/05/2022
560400202803 ತಾಜೋದೀನ ಮುಲ್ತಾನ ಶಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022150010000018/05/2022
560400202804 ಮೌಲು ಶಾ ಮುಲ್ತಾನ ಶಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/20229006000017/05/2022
560400202805 Rihana Begum - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್AAY(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/2022200015000020/05/2022
560400202806 ಹಣಮಂತ ತುಕ್ಕಪ್ಪ - ಎಂ ಮಿರ್ಜಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022200015000019/05/2022
560400202807 ದಸರಥ ತುಕ್ಕಪ್ಪ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400202808 Chandramma LAKSHAMAN - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/20223002000017/05/2022
560400202809 ಮಾರುತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022150010000018/05/2022
560400202810 Manjula - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022150010000019/05/2022
560400202811 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮಲ್ಕಪ್ಫಾ - ಮಿರಜಾಪುರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/20226004000017/05/2022
560400202812 Kavita - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/2022150010000017/05/2022
560400202813 Tejamma - ಮನೆ ನಂ. 176 ಎಂ ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಕಡವಾದPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022150010000019/05/2022
560400202814 Narsamma S/o Pundalik - ಮನೆ ನಂ. 111/2 ಎಂ ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಕಡವPHH(NK) / NCS------30000000-
560400202815 ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಪುಂಡಲಿಕ - ಮನೆ ನಂ. 103 ಎಂ ಮಿರಜಾಪೂರ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****255621/05/2022FPS****255621/05/2022180012000021/05/2022
560400202816 ಮಾಣಿಕ ನಾಗಪ್ಪಾ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್AAY(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022200015000018/05/2022
560400202817 Arjun - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560400202818 ತೆಜಮ್ಮ ನಾಗಪ್ಪಾ - ಕಡವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022150010000018/05/2022
560400202819 ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ೆಮ್ ಮನೆ.ಸಂ.301 ತಾ/ಜೀPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/202212008000017/05/2022
560400202820 ಸರಸ್ವತಿ ದಶರಥ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್AAY(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022200015000018/05/2022
560400202821 ಮಾಣಿಕ ಬಾಬುರಾವ - ಮರ್ಜಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/202212008000018/05/2022
560400202822 ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ಹಣಮಂತಪ್ಪ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/20229006000018/05/2022
560400202823 Shridevi - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022180012000018/05/2022
560400202824 ಮಾಣಿಕ ತುಕರಾಮ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560400202825 ಬಕ್ಕಣ್ನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/20226004000018/05/2022
560400202826 ಶಿವರಾಜ ರೆಕುಳಗಿ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/202212008000019/05/2022
560400202827 ಸಂಬಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪಾ - ಮನೆ ನಂ. 198 ಎಂ ಮಿರಜಾಪೂರ ಕದವಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/20226004000017/05/2022
560400202828 ಶಾಂತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಪ್ಪ - ಮನೆ ನಂ. 198 ಎಂ ಮಿರಜಾಪೂರ ಕದವಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****255621/05/2022FPS****255621/05/2022150010000021/05/2022
560400202829 ಪ್ರಭು ನರಸಪ್ಪಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022150010000018/05/2022
560400202830 ನರಸಣ್ಣ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್AAY(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022200015000019/05/2022
560400202831 ರಮೇಶ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022150010000018/05/2022
560400202833 Mahadevi - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022150010000019/05/2022
560400202834 ಸಿದ್ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/20226004000019/05/2022
560400202835 ಇಂದುಮತಿ ಸಿದ್ರಾಮ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ೆಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255622/05/2022FPS****255622/05/20229006000022/05/2022
560400202836 ಎಶಪ್ಪ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂAAY(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/2022200015000017/05/2022
560400202837 ಮಾಣೆಮ್ಮಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560400202838 ಅರ್ಜುನ ರಾಮಣ್ಣ - ಎಂ. ಮಿರ್ಜಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/20229006000020/05/2022
560400202839 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560400202840 ksturibi MARUTHI - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/202212008000020/05/2022
560400202842 ಮಾಣಿಕ ನರಸಪ್ಪಾ - ಮಾರ್ಜಪುರ ಎಮPHH(NK) / NCSBiometric****255621/05/2022FPS****255621/05/20226004000021/05/2022
560400202843 ತುಳಜಮ್ಮಾ ಶಿರೋಮಣಿ - ಎಂ. ಮಿರ್ಜಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400202844 ರಾಜಪ್ಪಾ ಮಲ್ಕಪ್ಪ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಏಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022210014000019/05/2022
560400202845 ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/20226004000020/05/2022
560400202846 ಮಾರುತಿ ಶೇಶಪ್ಪ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/20229006000020/05/2022
560400202848 ಬಸಮ್ಮ ಮಾಣಿಕ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022150010000018/05/2022
560400202849 Vaijinath - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/20223002000018/05/2022
560400202850 ಮಾಣಿಮ್ಮಾ ಭಿಮಣಾ - ಮರ್ಜಾಪೂರ ಎಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560400202851 Gangamma - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560400202852 Tahera Begum - W/O ಮೊಹಮದ ಅಲಿ ಮಿರ್ಜಾಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/20229006000019/05/2022
560400202853 ಶಿವ ರಾಜ ಹಾಶಪ್ಪ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/20229006000019/05/2022
560400202854 ಹಣಮಂತ ಶರಣಪ್ಪ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್AAY(NK) / NCSBiometric****255621/05/2022FPS****255621/05/2022200015000021/05/2022
560400202855 ಜಗನಾಥ ಮಾಣಿಕ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/202212008000019/05/2022
560400202856 ಮೋಹನ ರೆಡ್ಡಿ ಪೆಂಟಾ ರೆಡ್ಡಿ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/20229006000020/05/2022
560400202857 Haseena Begum - W/O ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ೧೦೨ ಮಿರ್ಜಾAAY(NK) / NCSBiometric****255621/05/2022FPS****255621/05/2022200015000021/05/2022
560400202858 ಚಿತಾನಂದ ಹಾಶಪ್ಪ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/20226004000018/05/2022
560400202860 ಅರ್ಜುನ ಸಾಯಿ ಬಣ್ನಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560400202861 ಶಿವರಾಜ ಶರಣಪ್ಪ - ಮಿರ್ಜಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/20226004000020/05/2022
560400202862 Siddamma W/o Ramanna - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560400202863 ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾಮಣ್ಣಾ - ಮಿರಜಾಪುರ (ಎಂ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560400202864 Narasamma - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/2022150010000017/05/2022
560400202865 ಅಡೆಪ್ಪ - 318 ಮಿರಜಾಪುರ (ಎಂ)PHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/202212008000017/05/2022
560400202866 Tejamma - ಮನೆ ನಂ. 129 ಎಂ ಮಿರಜಾಪೂರ ಕದವಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022150010000019/05/2022
560400202868 ಮಾರುತಿ ಬಸಪ್ಪಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂAAY(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022200015000019/05/2022
560400202869 ದಶರಥ್‌ ಮರೆಪ್ಪಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022150010000018/05/2022
560400202870 ಹುಶೆನ ಸಾಬ ಶಬ್ಬಿರ್‌ - ಮಿರ್ಜಾಫುರ ಎಮ್AAY(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022200015000019/05/2022
560400202871 husin bi sardar ali - ಎಂ. ಮಿರ್ಜಾಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400202872 Khurshid Bi - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/202212008000017/05/2022
560400202873 ಅಶೋಕ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ್ - ಮ ನಂ.84 ಮರಜಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/2022200015000017/05/2022
560400202874 Sarita - ಮನೆ ನಂ. 173 ಎಂ ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಕಾಡವಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560400202875 ರಾಜಕುಮಾರ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/20229006000020/05/2022
560400202876 ವೈಜೀನಾಥ ಭೀಮಣ್ಣಾ - ಎಂ. ಮಿರ್ಜಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/20226004000019/05/2022
560400202877 ಸುಶೀಲಮ್ಮಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/2022180012000017/05/2022
560400202878 Sugamma - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/20223002000018/05/2022
560400202879 ಸುಭಾಷ ಮಾರುತಿ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022180012000019/05/2022
560400202880 ಕಲಾವತಿ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/2022150010000020/05/2022
560400202881 ಅಲ್ಲಾಬಕಸ್ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/2022150010000017/05/2022
560400202882 ಸತ್ತಾರಮಿಯ್ಯ ಫಕೀರೋದಿನ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮAAY(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/2022200015000017/05/2022
560400202883 Mahanada gadgayya - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/202212008000020/05/2022
560400202884 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ - ಮಿರಜಾಪುರ (ಎಂ)PHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/20229006000020/05/2022
560400202885 nAGAMMA zareppa - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ೆಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/20223002000018/05/2022
560400202886 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ೆಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/202212008000017/05/2022
560400202887 ಆಶೋಕ ಬಸಪ್ಪಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/20226004000017/05/2022
560400202888 ಮಾದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/202212008000018/05/2022
560400218594 ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರಕಾಶ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218595 ಮಹಮ್ಮದ ದಸ್ತಗೀರ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218596 Parmma babu - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400218597 Sambanna S/o Nagappa - ಮರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400257740 Jyoti - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ (ಎಂ)PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022150010000018/05/2022
560400258958 Punemma - ಗ್ರಾಮ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560400259050 ಪಾರ್ವತಿ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ (ಎಂ)PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/202212008000019/05/2022
560400259094 Ravikumar S/o Mallikarjun - ಮಿರ್ಜಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****496418/05/2022FPS****496418/05/20226004000018/05/2022
560400259108 Shantkumar S/ Shankreppa - ಮಿರ್ಜಾಪೊರ್PHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/20229006000020/05/2022
560400259165 Mallikarjun S/o Shivappa - ಮಿರ್ಜಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****496420/05/2022FPS****496420/05/20229006000020/05/2022
560400259534 Parvinbegum W Salawoddin - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ (ಎಂ)PHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/202212008000017/05/2022
560400259843 Nuzhat Begum - ಮಿರಜಾಪುರ ಎಂ ತಾ/ಜಿ/ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560400260225 Jaganath S/ Vaijinath Chulki - ಮರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್ ತಾ.ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/20226004000018/05/2022
560400260727 Revamma W/o Bhimanna - ಎಟ ಗ್ರಾಮ ಮಿರಜಾಪುರ ಎಂ ತಾ/ಜಿ/ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560400261420 Bhavani - ಮೀರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560400266096 ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400268516 ಯೊಹಾನ - ಮಿರ್ಜಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/202212008000017/05/2022
560400268517 Taiyaba Begum - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022180012000018/05/2022
560400268518 Reshma Begum - ಮಿರ್ಜಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/202212008000017/05/2022
560400268519 Habeeba - ಮಿರ್ಜಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/202212008000019/05/2022
560400268520 Khamar Begum - ಮಿರಜಾಪುರ (ಎಂ)PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/202212008000018/05/2022
560400268521 Bichamma - ಮಿರ್ಜಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400268522 Vijaylaxmi - ಮೀರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/202212008000018/05/2022
560400268523 ಮಸ್ತಾನ - ಮಿರ್ಜಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022200015000019/05/2022
560400268524 ಉಸ್ಮನ ಆಲಿ ಮಹೆಬುಬ ಆಲಿ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400268526 ಅಲಾವೂದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಚಾಂದಸಾಬ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್AAY(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/2022200015000017/05/2022
560400268527 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/20226004000019/05/2022
560400268528 ಭಕಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ - ಮಿರ್ಜಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022150010000018/05/2022
560400268529 ತಾಜೊದಿನ ಸುಲ್ತಾನ್‌ ಸಾಬ - ಮೀರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400268530 ಅಮೀನಾಬೀ ಗಂಡ ಮುಬಾರಕ್ - Mirjapur MPHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/2022180012000020/05/2022
560400268531 ಭೀಮ ರೆಡ್ಡಿ ನರಸ ರಡ್ಡಿ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/20226004000020/05/2022
560400268532 chinamma has gonda - ಮಿರ್ಜಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/20223002000018/05/2022
560400268533 Radamma - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****147720/05/2022FPS****147720/05/20226004000020/05/2022
560400268534 Saranamma nagappa - Mirajapur (M)PHH(NK) / NCS------30000000-
560400268536 ಸುಲೆಮಾನ ಅಜೀಜ್‌ ಮಿಯ್ಯ - Mirjapur MAAY(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/2022200015000017/05/2022
560400268540 ಅಮೀರ್‌ ಅಲಿ - MIRZAPUR MPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/20226004000017/05/2022
560400268541 Kulsum Bi - W/O ಸಯೆದ ಜಲೀಲ್ ಮಿಯ್ಯ ಮಿರPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/202212008000017/05/2022
560400268542 ಬಕಾ ರೆಡ್ಡಿ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/20226004000017/05/2022
560400268544 ನರಸಿಂಗ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ - Mirjapur MPHH(NK) / NCS------30000000-
560400268546 ಬೀರಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ - Mirjapur MPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022150010000018/05/2022
560400268549 ಪ್ರಭಾಕರ ಕಾಶಿನಾಥ - Mirjapur MPHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/20226004000020/05/2022
560400268550 Sudharani - ಮಿರ್ಜಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/20229006000017/05/2022
560400268551 ಬಾಲ ರೆಡ್ಡಿ - ಮಿರ್ಜಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022150010000019/05/2022
560400268552 Saijadabee - Mirjapur MPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022150010000019/05/2022
560400268554 ಅಣಿಪ್ಪ - ಮರ್ಜಾಪುರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/202212008000019/05/2022
560400268556 ನಾಗ ರೆಡ್ಡಿ ನರಸಾ ರೆಡ್ಡಿ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/20229006000018/05/2022
560400268557 Tuljamma - Mirjapur MPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/2022180012000017/05/2022
560400268558 Shobha - ಮಿರ್ಜಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/202212008000018/05/2022
560400268560 ರಹೇಮಾ ತಬಿ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/2022180012000017/05/2022
560400268562 Nagamma - ಮಿರ್ಜಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022150010000018/05/2022
560400268563 Mashoom Bi - Mirjapur MPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/2022150010000017/05/2022
560400268565 ಎಮ್.ಡಿ ಜೈನೋದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಶರೀಫೂದ್ - ಮಿರ್ಜಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/2022180012000017/05/2022
560400268566 ಮಾಣಿಕ ರೆಡ್ಡಿ ಶಿವ ರೆಡ್ಡಿ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/20226004000017/05/2022
560400268568 ಮಾಣಿಕ ಭಗವಂತ ರಾವ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಪಿPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/202212008000019/05/2022
560400268570 ಮುಮತಾಜ ಭೀ ಮದರ ಆಲಿ - Mirjapur MPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022150010000018/05/2022
560400268572 Ramanna shivappa - ಮರ್ಜಾಪುರ ಎಂPHH(NK) / NCS ****211115/05/2022FPS****211115/05/20223002000015/05/2022
560400268573 ಶಾಮಣ್ಣ - ಮಿರ್ಜಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/202212008000018/05/2022
560400268575 ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀರ ಶೆಟ್ಟಿ - Mirjapur MAAY(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/2022200015000020/05/2022
560400268577 Ashvini - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಪಿPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/202212008000019/05/2022
560400268578 Chintana - ಮಿರ್ಜಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400268579 ಶಾಂತಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪಾ - Mirjapur mPHH(NK) / NCS------150000000-
560400268580 ಮಾಣಿಕ ಮೆತ್ರಿ - ಮಿರಜಾಪುರ (ಎಂ)PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/20226004000018/05/2022
560400268581 Ajimoddin - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/2022210014000017/05/2022
560400268583 Surekha - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560400268587 ವೈಜೀನಾಥ ಬಸಪ್ಪಾ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/20226004000017/05/2022
560400268589 ಕರ ಬಸಪ್ಪಾ ಮಾರುತಿ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/20229006000019/05/2022
560400268591 ಜಗನಾಥ ಅರ್ಜುನ - Mirjapur mPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/202212008000018/05/2022
560400268593 chand bee - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/20223002000017/05/2022
560400268594 ರುಕ್ಕಮ್ಮ - Mirjapur MPHH(NK) / NCS------60000000-
560400268597 Shaheena begum - ಮಿರ್ಜಾಪು ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/2022150010000020/05/2022
560400268598 Gausoddin - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560400268600 neelamma - ಮಿರ್ಜಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560400268601 ನಿಜಾಮೊದ್ದಿನ ಶೇಖ ದಾವುದ - Mirzapur MPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/202212008000017/05/2022
560400268604 ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಬಾಲ ರೆಡ್ಡಿ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/20229006000020/05/2022
560400268607 gundamma - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560400268608 Mallareddy - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/20223002000017/05/2022
560400268609 Subhadravati - Mirjapur (M)PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/20229006000019/05/2022
560400268610 ಬಾಬು - ಮಿರ್ಜಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/202212008000019/05/2022
560400268611 ಸಜುಕುಮಾರ - ಮಿರ್ಜಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400268612 ವಚ್ಚಲಮ್ಮ ರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/202212008000017/05/2022
560400268613 ದೌಲಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪಾ - mirjapur mAAY(NK) / NCS------200000000-
560400268614 Sheellamma - Mirjapur MPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022150010000018/05/2022
560400268615 Indubai - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಪಿPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022150010000018/05/2022
560400268621 Saranamma - ಮಿರಜಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/20223002000019/05/2022
560400270209 ಮಾರುತಿ ಸಾಯಬಣ್ಣ - Mirjapur MPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/202212008000019/05/2022
560400271305 ವಿಶ್ವನಾಥರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಬಾಲರೆಡ್ಡಿ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/202212008000018/05/2022
560400275178 Chandrakala - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/202212008000019/05/2022
560400275179 Manjula - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್AAY(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022200015000018/05/2022
560400275180 Rajkumar S/o Yashappa - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/20229006000020/05/2022
560400275181 Jaishree - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022150010000019/05/2022
560400275182 Suvarna W/o Vaijainath - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255620/05/2022FPS****255620/05/20223002000020/05/2022
560400275183 ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾ ತಂದೆ ಅಣ್ಣೇಪ್ಪಾ ಮೆತ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/20229006000018/05/2022
560400275184 Nagraj S/o Dashrath - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400276581 Geeta - ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/202212008000017/05/2022
560400276583 Rajkumar S/o Vaijinath - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560400276587 ನರಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ೆಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/202212008000019/05/2022
560400276590 Vilas S/o Maruti - ಮರ್ಜಾಪುರ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400276595 Vishwanath S/o Aneppa - ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ೆಮ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560400276910 Shaheen Begum - C/O ಎಂಡಿ ಹುಸ್ಸೈನ್ ಪಶಾ 32 . PHH(NK) / NCS------180000000-
560400277658 Rita - ಗಣಪತಿ 313/1 1 ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್ PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022150010000019/05/2022
560400277659 Manjula - ಜಗನ್ನಾಥ 140/1 1 ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560400278465 Veeramma - ನಾಗಪ್ಪಾ 309 1 ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/2022180012000018/05/2022
560400279008 Punyavathi - ವಸಂತ 286 1 ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಎಮ್ ಮಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560400282519 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ 21/2 ಮಲ್ಲಿಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400283370 Sumangala - W/O ಸುಭಾಷ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400283473 Sangeeta - W/O ಶ್ರೀಮಂತ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಎಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400283843 Rajamma - S/O ನಾಗಪ್ಪಾ ೭೭ ಮಿರ್ಜಾಪೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022180012000019/05/2022
560400283864 Shobha - 135 . ಮಚಪುರ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಮಿರ್ಜಾಪುPHH(NK) / NCSBiometric****489713/05/2022FPS****489713/05/2022150010000013/05/2022
560400284649 Mumtaj Bee - W/O ತಾಜೋದ್ದೀನ ೩೫ ಮಿರ್ಜಾಪೂPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/202212008000018/05/2022
560400284650 Hajrath Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೂಸ ಶಾ ಮಲಿಕ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/20226004000018/05/2022
560400284940 Saraswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ ಮಿರ್ಜಾPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/20223002000019/05/2022
560400285011 Sumanth - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿರೋಮಣಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400285326 Gouramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಏಕನಾಥ # 63 ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/20226004000018/05/2022
560400285327 Chandsultana - W/O ಲಾಲಅಹ್ಮದ ೧೦೯ ಮಿರ್ಜಾಪೂPHH(NK) / NCS------120000000-
560400286769 Mouneshwari - W/O ಸಂತೋಷ # 107 , ಮಿರ್ಜಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400286770 Meenakshi - W/O ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ೩೬ ಮಿರ್ಜPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/202212008000019/05/2022
560400287185 Gangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ 120 ಮಾರ್ಜPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/2022150010000019/05/2022
560400287573 Renuka - C/O ಶಿವಕುಮಾರ ತಾಲೂಕಾ ಬೀದರ PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/20226004000019/05/2022
560400287827 Sudha - W/O ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಹಡಪದ ೩೮/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/202212008000018/05/2022
560400288003 Shantamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಪ್ಪ 104/1 ಮಿರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560400288183 Mayadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನಿಲಕುಮಾರ್ ಮಿರ್ಜPHH(NK) / NCSBiometric****255621/05/2022FPS****255621/05/202212008000021/05/2022
560400288238 Anjamma - W/O ಪೆಂಟಾರೆಡ್ಡಿ ೭/೧ ಮಿರ್ಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400288651 Mangamma - C/O ರವೀಂದ್ರ 23 . ಖಾಜಪುರ್ ಖಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400289214 Suvarna - C/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮಡಿವಾಳ ಹೌಸ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400290326 Bibima - W/O ಸುಲ್ತಾನ ಸಾಬ ಮಿರ್ಜಾಪುPHH(NK) / NCS------30000000-
560400290327 Janaki Bai - C/O ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಓ ರಾಜಪ್ಪ 80 ಮಲ್ಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560400290328 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗೇಶ್ # 109/1 PHH(NK) / NCSBiometric****255618/05/2022FPS****255618/05/202212008000018/05/2022
560400290329 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅರುಣ #130/2 ಮಿPHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/20229006000019/05/2022
560400292185 Mallamma - S/O ಬಾಲ ರೆಡ್ಡಿ 72/7 . ಮಿರ್ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
Top