REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150500359371 Umadevi - D/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಉಡ್ತಾ ೧೯ ಎಸPHH(NK) / NCSBiometric****964722/05/2022FPS****964722/05/202212008000022/05/2022
560100169103 Usha Bai - C/O ಸಂತೋಷ 45 ಶ್ರೀ ನಾನಕ್ ಝೀರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560400176046 Pankaja . S . Huggi - S/O: ಸಂಗನಬಸಪ್ಪ ರಾಚಪ್ಪ ಹುಗ್ಗಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400176215 Meenakashi - W/O: ರವಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 9-5-703/1 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400176304 Shobarani Sindol - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರು ಸಿಂದೋಲ 8-9-6NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400176370 Sarswati - W/O ಏನ್.ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ೮-೯-೨೭೦NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400176457 Chandrakala - W/O ದಿಗಂಬರ್ ೮-೯-೨೭೦/ಬ-೧೭ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400176547 Laxmi - W/O ಪೆಂಟಯ್ಯ 8-9-339/96 . ಗುPHH(NK) / NCS------90000000-
560400176589 Surya Kala - W/O ಉಮೇಶ್ ೧-೧-೧೯೦ ಮೇನ್ ರೋಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400176799 Kanchan Bemel Khedkar - W/O ಶಾರದ ಕುಮಾರ್ ೮-೧೦-೧/೪೨ಅ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400177197 Surekha Biradar - W/O ಉಮೇಶ್ ೯-೨-೨೭೦ ಉದ್ಗಿರ್ ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400177208 Sarsvati - S/O ಲೇಟ್ ರಾಮಣ ೮-೯-೨೮೬ ಉದ್ಗಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400177235 Sarika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬವಾಗೆ ನಾಗೇಶ 19-1-PHH(NK) / NCSBiometric****964719/05/2022FPS****964719/05/202212008000019/05/2022
560400177244 Swaroopa Rani - W/O ಹರೀಶ ಬಂಡಿ ೮-೯-೨೦೫ ವಿಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400177387 Parvinder Kaur Ahluwalia - W/O ಅಮ್ರಿಕ ಸಿಂಗ ಅಹಲುವಾಲಿಯ 8-9NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400177417 Vijayalaxmi - W/O ಪ್ರೇಮನಾಥ ಬಿರಾದರ ೧೯-೬-೩೧೭NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400177436 Suvarna Hegganni - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪಾ ಹೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400178195 Vasanti Malgikar - S/O ಶ್ರೀರಾಮ ಮಲ್ಗಿಕರ್ ೧೯-೧-೯೮AAY(NK) / NCSBiometric****964720/05/2022FPS****964720/05/2022200015000020/05/2022
560400180115 Priyanka - S/O ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿವ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****964719/05/2022FPS****964719/05/202212008000019/05/2022
560400181057 A. S Rekha - S/O ರುದ್ರೇಗೌಡ ಶಿವ್ ನಗರ ನPHH(NK) / NCSBiometric****964720/05/2022FPS****964720/05/202212008000020/05/2022
560400182780 ತೂಕಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ್ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ್ 8-PHH(NK) / NCS------60000000-
560400182787 Raziya Sultana - S/O ಸಯೆದ್ ಖಾಸಿಂ ಅಲಿ ಶಿವ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560400182791 Mahananda - S/O ವೈಜಿನಾಥ್ ರಾವ್ ೩೦ ಶಿವ್ನಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560400182794 Pratibha - W/O ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಂಬುಳಗೆ ಶಿವPHH(NK) / NCSBiometric****964718/05/2022FPS****964718/05/202212008000018/05/2022
560400182795 Itiki Premala - S/O ಈಟಿಕಿ ಭೀಮಣ್ಣ ಏಚ್ ನ 9-9-36PHH(NK) / NCSBiometric****964718/05/2022FPS****964718/05/20229006000018/05/2022
560400182800 Bhagya Shree - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ 05 ಶಿವನಗರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****964719/05/2022FPS****964719/05/202212008000019/05/2022
560400182803 Kaveri - W/O ಪ್ರಭುಶೆಟ್ತೆ. ಮ್ ಸುದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400182835 Suguna Bai - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ 19-6-109 ಶಿವನಗರ AAY(NK) / NCSBiometric****964718/05/2022FPS****964718/05/2022200015000018/05/2022
560400184164 Ambika - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ೮/೧೧/೧೩೮ ಕ PHH(NK) / NCS------150000000-
560400185397 Godavari - W/O ಸುಬಾಷ ೮-೯-೩೧೬ ಗುರು ನಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400185616 Malashree Masimade - W/O ನವನಾಥ ಮಾಸಿಮಾಡೆ ವೈಷ್ಣವPHH(NK) / NCSBiometric****964722/05/2022FPS****964722/05/20229006000022/05/2022
560400185633 Harjeet Rathod - W/O ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ್ # 70 ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
560400185646 Rekha - W/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ 19-6-67/1 ಎಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****964720/05/2022FPS****964720/05/20229006000020/05/2022
560400185999 Shruti - S/O ಸುರೇಶ ರೆಡ್ಡಿ ಶಿವ್ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****964719/05/2022FPS****964719/05/202212008000019/05/2022
560400186592 Anuradha Bhosle - W/O ಕಿಶನ ಭೋಸಲೇ 19-1-264/1 ಸೌPHH(NK) / NCS------60000000-
560400186971 Pushpawati Patil - W/O ಮನೋಹರ್ ವ್ ಪಾಟಿಲ್ ೮-೭-೫೧ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400187213 Sandhya Reddy - W/O ನವೀನ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ೧೯-೬-PHH(NK) / NCS------120000000-
560400187833 ಇಂದುಮತಿ ಗಂಡ ನೀಲಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಕಾಡವಾದ - D/O ನೀಲಕಂಟೆಪ್ಪಾ ೮-೯-೨೬೧/೨೬೨ PHH(NK) / NCSBiometric****964721/05/2022FPS****964721/05/20226004000021/05/2022
560400188074 Saraswathi - W/O ರಾಜಪ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400188210 Sarika Ratkal - S/O: ರವಿ ಶಂಕರ ರಟಕಲ 8/10/37/ವಿPHH(NK) / NCSBiometric****964721/05/2022FPS****964721/05/202212008000021/05/2022
560400188839 Uma - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾವ 19-6-63/2 ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400188864 Nivedita - D/O: ನಾರಾಯಣ್ ರಾವ ಮನ್ಹಳ್ಳಿ 8-1NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400188882 Pallavi - S/O ಶಿವರಾಜ ೧೯-೬-೧೭ ವೈಷ್ಣPHH(NK) / NCSBiometric****964718/05/2022FPS****964718/05/202212008000018/05/2022
560400188957 Siddamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗುರಪ್ಪಾ 82/1 ಬೀದPHH(NK) / NCS------120000000-
560400189030 Ranemma - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ್ ೮/೯/೨೭೧ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400189254 Vijaylaxmi - W/O ನಾರಾಯಣ ಚಿಲ್ಲಾಳ ಮನೆ ನಂ 19-PHH(NK) / NCSBiometric****964721/05/2022FPS****964721/05/2022150010000021/05/2022
560400189690 Sharnamma - W/O ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ ೧೯-೬-೯/೧ ಬ ಮಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400189698 Anitha - W/O ರಾಜು 155 . ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****964718/05/2022FPS****964718/05/20229006000018/05/2022
560400189949 Ashwini - W/O ಅಶೋಕ್ 9/42 . ಶಿವನಗರ ನಾರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400190030 Ishwaramma - S/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400190033 Simran Kour - S/O ಪ೦ಡಿತ್ ಜಾಧವ್ ೮/೯/೩೩೯/೧೬೫ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400190054 Ujwala Kashampurkar - W/O ರಾಜು ಕಾಶಂಪುರ್ಕರ್ ಶ್ರೀನಿವಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400190082 Ambika - C/O ಬಸವರಾಜ 17-4-435 ಸಿ ಎಮ್‌ PHH(NK) / NCSBiometric****964721/05/2022FPS****964721/05/202212008000021/05/2022
560400190410 Purva Deshapande - W/O ಹರೀಶ # 8-9-270/ಏ-46 ಬ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560400190500 Vijaylaxmi - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ೮-೯-೨೧NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400190517 Afreen Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಹ್ಮೆದ್ ಕಾನ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400191463 Sonali Ambure - S/O ವೈಜಿನಾಥ ರಾವ ನಿಯರ ಹನುPHH(NK) / NCSBiometric****964719/05/2022FPS****964719/05/202212008000019/05/2022
560400191501 Shweta V Ambure - S/O ವೈಜಿನಥ್ ಅಂಬುರೆ ಪ್ಲಾಟ್ ನೋPHH(NK) / NCSBiometric****964719/05/2022FPS****964719/05/202212008000019/05/2022
560400191627 Gangamma - W/O ಪುಂಡಲೀಕ 19-1-108 ಹೊಸ ಟೌನPHH(NK) / NCS------60000000-
560400192139 Anita - W/O ಅಶೋಕ್ ೫೯೬/೧ ಹೈದರಾಬಾದ್ ರPHH(NK) / NCSBiometric****964720/05/2022FPS****964720/05/202212008000020/05/2022
560400192190 Kantha - W/O ಹನ್ಮಂತ್ ರಾವ್ ಗೌಳಿ ಶಿವನPHH(NK) / NCSBiometric****964721/05/2022FPS****964721/05/20229006000021/05/2022
560400192362 Babita - D/O ಶಾರದ ಮೊರೆ ೧೯-೧-೩೧೧ ಭವPHH(NK) / NCSBiometric****964719/05/2022FPS****964719/05/2022150010000019/05/2022
560400192849 Savita - C/O ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ 9-5-717 ಉದಗೀರ ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400192911 Vijay Kaur - W/O ಪಿಂಟು ಸಿಂಗ 8/9/339/168 ,PHH(NK) / NCS------90000000-
560400193214 Pooja - C/O ಕೊಥದೊಡ್ಡಿ ಶಂಕರ 8-9-270/3 PHH(NK) / NCSBiometric****964720/05/2022FPS****964720/05/202212008000020/05/2022
560400193382 Sadhana - W/O ಅನಂತ ರಾವ ಶಿವ ನಗರ ನಾರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400193449 Sadhana.M.Nirgude - W/O: ಮಾಧವ ಎಸ್.ನೀರಗುಡೆ 8-9-270NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400193522 Sneha - W/O ಆನಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ೮-೧೧-೫೧೬ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560400193530 Jyoti Jaishree - W/O ಎಸ್ ಜೈ ಶಂಕರ ೮-೧೧-೩೧೯ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400193752 Padamavathi - W/O ಮನೋಹರ 3-2-83/ಸೀ - ಚಿಲ್ಲರPHH(NK) / NCSBiometric****964719/05/2022FPS****964719/05/202212008000019/05/2022
560400193772 Sangameshwari - W/O ಗೌಡಪ್ಪಾ ೮-೯-೨೭೦/ಎ ಗುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400193830 MUTTAMMA - S/O ಧನರಾಜ #19-1-455/24 ವೈದಿಕPHH(NK) / NCSBiometric****964721/05/2022FPS****964721/05/202212008000021/05/2022
560400193860 Rani - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ # 60 ಅPHH(NK) / NCSBiometric****964720/05/2022FPS****964720/05/202212008000020/05/2022
560400196183 Kamlamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಸವರಾಜ್ ರಾಜಗೇರ ಪ್ಲಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560400214855 Ratanapur Rajkumari - S/O ಪ್ರಕಾಶ್ ೧-೧೩೮ ತಾಜಲಾಪುPHH(NK) / NCS------90000000-
560400215661 Lalitabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 2/71PHH(NK) / NCS------120000000-
560400217103 Surekha - W/O ಬಸವರಾಜ್ ೪೩೫ ಬೆಳ್ಳೂರ್ ರೋPHH(NK) / NCS------90000000-
560400219241 kamala bai - ಮನೆ.ನಂ.19-6-275,ಎನ.ಜಿ.ಔ ಕಾಲೊನಿAAY(NK) / NCSBiometric****964720/05/2022FPS****964720/05/2022200015000020/05/2022
560400219243 Chandramma - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ೧೯/೧/೫೦೪/೧ ಶAAY(NK) / NCS------200000000-
560400221285 Padmavati - S/O ಗುಂಡಪ್ಪ ದುಡ್ಡುಕನಳೆ ೨೫ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400221287 Basamma - S/O ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ ನ. 39 ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560400221291 Rihana Begum - ಶಿವ ನಗರ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------240000000-
560400221293 paravati - ಚಿದ್ರಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400221297 Heerabai - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ ೯೭ PHH(NK) / NCSBiometric****964720/05/2022FPS****964720/05/2022150010000020/05/2022
560400221300 Vidyavati - PLOT NO 125 ಗೋವ್ಳಿ ಲೇಯೌಟ್ ಶಿವ್PHH(NK) / NCSBiometric****964720/05/2022FPS****964720/05/2022150010000020/05/2022
560400221302 Sharanamma - HNO 19-1-346/1 ಶೀವನಗರ್ ಸೌತ್ PHH(NK) / NCSBiometric****964720/05/2022FPS****964720/05/2022180012000020/05/2022
560400221304 jyoti - ಶಿವ ನಗರ 19 - 6 - 287 / 1AAY(NK) / NCSBiometric****964719/05/2022FPS****964719/05/2022200015000019/05/2022
560400221305 Rajeshwari - W/O ನಂದಕುಮಾರ್ ೧೯-೧-೨೩೨/೨ ಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****964718/05/2022FPS****964718/05/202212008000018/05/2022
560400221437 ಪುಲಕೇಶಿ - ಮನ ನಂ ಎಲ್ ಐಜಿ 4 ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****964720/05/2022FPS****964720/05/20229006000020/05/2022
560400221559 ಧರಪ ಸಿಂಗ - ಗುರು ನಾನಕ ಜರನ ನಗರ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400221560 ವಿದ್ಯಾ ಧರ - ಮನೆ ನ.೯-೫-೫೪೦ ಬಿಹೈಂಡ್ ಸಾಯಿ ಬಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****964720/05/2022FPS****964720/05/202212008000020/05/2022
560400221561 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಮನೆ ನಂ 8 9 202 ಗುರು ನಾಗರ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCS------150000000-
560400221562 ಶರಣ ಬಸಪ್ಪಾ - H.NO 8-9-202,ಗುರು ನಗರ ಕಾಲೊನಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400221563 ಶೀವ ರಾಜ - ಗುರು ನಾಗ ಕಾಲೊನಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400221565 ಸರದಾರ ಸತನುಮ ಸಿಂಗ - ಗುರು ನಾನಕ ಜರನಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****964721/05/2022FPS****964721/05/202212008000021/05/2022
560400221567 ಗುಲಾಬ ಸಿಂಗ - ಗುರು ನಾನಕ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400221568 Tara Kour - W/O ಕರತಾರ ಸಿಂಗ್ ೮/೯/೩೩೯/೭೪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560400221569 ಮೈನಾ ಜೀತ ಸಿಂಗ - ಗುರು ನಾನಕ ಜೀರಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400221571 gurmeet kour - ಮ.ಸಂ.8-9-339/13 ಗುರು ನಾನಕ ಜರನPHH(NK) / NCS------120000000-
560400221572 SARJEET KAUR - ರೂಮ ನಂ.21 7ನೇ ಲೈನ್ ಗುರುದ್ವಾರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****964719/05/2022FPS****964719/05/202212008000019/05/2022
560400221573 Jagadevi - ಗುರು ನಾನಕ ಕಾಲೊನಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****964718/05/2022FPS****964718/05/2022210014000018/05/2022
560400221574 ರಾಜೇಶ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ ರಾವ - ಮನೆ.ನಂ.1881 ಮೈಲುರ ಸಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560400221575 Saru Bai - ಸರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಗುರು ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400221576 Kalavathi - W/O ಎಸ್ ದೇವಿ ಸಿಂಗ್ ರೂಂ ನೋ .೫PHH(NK) / NCS------180000000-
560400221577 Shakuntala - W/O ರಘುವೀರ್ ೫೫ ಗುರುನಾನಕ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400221578 ದೇವಿ ಸಿಂಗ - ROOM NO 60, YATRI NIVAS, ಗುರು PHH(NK) / NCS------60000000-
560400221579 ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ - ROOM NO 58 YATRI NIVAS, GURUDWPHH(NK) / NCS------150000000-
560400221580 Kamal Jeet Kour - ಮನೆ ನಂ 13 /7 ಗುರು ನಾನಕ ಜರನಾ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****964722/05/2022FPS****964722/05/202212008000022/05/2022
560400221581 ರತನ ಕಾರ - ಗುರು ನಾನಕ ಜೀರಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400221582 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಗ - ಗುರು ನಾನಕ ಜರನಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****964722/05/2022FPS****964722/05/202212008000022/05/2022
560400221583 Savitra - ಧನರಾಜ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ 19/4/232 UPHH(NK) / NCSBiometric****964719/05/2022FPS****964719/05/2022150010000019/05/2022
560400221584 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಗುರು ನಗರ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****964720/05/2022FPS****964720/05/2022150010000020/05/2022
560400221586 BHARTI - ಮನೆ ನಂ.19-6-25 ಉತ್ತರ ಶಿವನಗರ ವೈPHH(NK) / NCSBiometric****964720/05/2022FPS****964720/05/202212008000020/05/2022
560400221587 ದಿಗಂಬರ - PLOT.NO.25/1,ಗುರು ನಾನಕ ರೋಡ,ಬರೀPHH(NK) / NCSBiometric****964720/05/2022FPS****964720/05/20226004000020/05/2022
560400221588 ಸಿದ್ರಾಮ - ಗುರು ನಾನಕ ಝೀರಾ ರೋಡ ಗುರುನಾನಕ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560400221589 Leelavathi Hembade - W/O ಮಾಧವ ಹೆಂಬಾಡೆ ೦೫ ಗುರುನಾನPHH(NK) / NCS------120000000-
560400221590 ಸುಂದರ ತಾಜ ಸಿಂಗ - ಮನೆ ನಂ. 8/9/339/77 ಗುರು ದ್ವಾರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400221591 ಗುರು ಪ್ರೀತ - ಗುರು ನಾನಕ ಕಾಲೊನಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400221592 Gundamma - ಗುರು ನಾನಕ ಹಾಸಪಿಟಲ್ ಕಾಟ್ಟರ್ಸ ನಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560400221593 Shantamma - ಗುರು ನಾನಕ ಜರನಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400221594 Charanjeet Kaur - 20 ಲೈನ ಗುರುದ್ವಾರಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400221595 ರೇಷ್ಮಾ ಕೌರ - ಗುರುದ್ವಾರಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400221596 ರಣಜಿತ್‌ ಸಿಂಗ್ - ಗುರುದ್ವಾರಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560400221597 ಮೊಹನ ಸಿಂಗ - ರೂಮ ನಮ.1 ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಗುರುದ್ವಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560400221598 ಪ್ರೇಮ್‌ಜಿತ್‌ ಕೊರ - ಗುರು ನಾನಕ ಜೀರಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400221599 ಲಾಲ ಸಿಂಗ - ಮನೆ-2 ಗುರುನಾನಕ ಕಾಲೊನಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400221600 Sarjeet Kour - ಮನೆ ನಂ 8/9/339/15- ಗುರುದ್ವಾರಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560400221601 ಸಾಹಾಬಸಿಂಗ ರಾಗಿ ತಂದೆ ಭಗವಾನಸಿಂಗ - ಮನೆ ನಂ 12 ಗುರುನಾನಕ ಕಾಲೊನಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****964721/05/2022FPS****964721/05/2022150010000021/05/2022
560400222232 Surekha - ಶಾಹ ಗಂಜ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****964720/05/2022FPS****964720/05/20229006000020/05/2022
560400223173 ಆಬ್ಬುಲ ವಾಹಿದ - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 5-2-136 ಬಾರೊದ್ ಗಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400223555 lalita - ಬಸವ ಕೃಪೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೊನಿ ಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560400224577 ಸಂಗೀತಾ - ಮನೆ ನಂ 53 ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಗುರು ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****964720/05/2022FPS****964720/05/20229006000020/05/2022
560400224578 ಅಶೋಕ - ನಾನಕ ಜೀರಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****964719/05/2022FPS****964719/05/202212008000019/05/2022
560400224579 ಪ್ರಕಾಶ - ಗುರು ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****964721/05/2022FPS****964721/05/2022150010000021/05/2022
560400224580 ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಗ - ಗುರು ನಗರ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560400224581 ನರಸಪ್ಪಾ - ಗುರುನಾನಕ ಝಿರಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400224582 Sunita - ಹುಡಕೊ ಕಾಲೊನಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560400225876 Kalpana - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / NCSBiometric****964720/05/2022FPS****964720/05/202212008000020/05/2022
560400226322 Shashikala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ 1/11 ಪೋಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560400226459 Subbamma - ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಗಂ. ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಶಿವನಗರ,PHH(NK) / NCSBiometric****964720/05/2022FPS****964720/05/20226004000020/05/2022
560400227012 Rathidevi - S/O ರೇವಣ ಸಿದಪ್ಪ ೧೯-೩-೩೭ ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****964720/05/2022FPS****964720/05/2022150010000020/05/2022
560400227560 ಅಮುಲ ಕುಮಾರ ಎಬಳಿಕರ - ಅಮುಲ ಕುಮಾರ ಎಬಳಿಕರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227561 ಡಾ|| ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಲ್ಪಲ್ಲಿಕರ್ ತ - ಮ.ನಂ.8-9-380 ದೇವಿ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ-NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227562 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಮ ನೆ 8-11-377 ಕಿರಣ ನಿಲಯಾ ದೇವಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227564 ಅನೀತಾ ರಾಣಿ - ಮನೆ ನಂ 8-9-239 ಗುರು ನಗರ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227565 ಶಾಂತಪ್ಪ - ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227566 ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ - ಜೈಲ ಕ್ವಾಟರ್ಸ ಉದಗೀರ ರೊಡ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227567 ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಭಗವಾನದಾಸ - ಮನೆ.ನಂ:19-6-249/1 ಚಿಸ್ಟಾಯಾ ಕಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227568 ಎ.ಅಯ್.ದೇವಿ - ಮನೆ ನಂ 8-9-49 ಜೈಲ ಕಾಲೊನಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227571 ಮಾಣಿಕರಾವ್‌ - ಮನೆ ನಂ 8-9-386/1 ವಿಜಯ ನಿಲಯ ಗುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227572 ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಜತ್ತಿ ತಂದೆ ಶಿವಶಂಕರೆಪ - ಮನೆ ನಂ 8-9-218/ಎ/17/1 ದಾನೆಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227573 ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜೋಷಿ - ಮನೆ ನಂ 8-11-321/322 ಪ್ಲಾಟ ನಂ 7NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227574 Vaishnavi - ಮ.ನಂ. 8-9-218/A5 ಸುರ್ಯಾ ನಿಲಯ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227587 ಶಿವರಶರಣಪ್ಪ - ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಪಾಟೀಲ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227756 ಡಾ. ಜಗನ್ನಾಥ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ - 8-11-97/1 ಶರಣ ನಗರ ನಾಷನಲ ಕಾಲೇಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227983 ಸುಧಾಕರ - ನಂದಿ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227984 ಭಗವಾನ್‌ ರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ - .NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227985 ರವಿ ರಾಜ - .NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227986 ದಿನೆಶ - H.NO. 8-9-789 SHASHI NIVAS OPPNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227987 ವಿಶಾಲ ಕುಮಾರ - .NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227988 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೊನಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227989 ವಿನೋದ ಕುಮಾರ ದೇಶಮುಖ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸ - ಮನೆ.ನಂ.19-6-152/2 ಶಿವನಗರ ಉತ್ತರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227990 ಮೊಹ್ಮದ ಜಮೀಲುದ್ದೀನ ಖುರೇಷಿ - ಮನೆ.ನಂ: 19-6-27/2 ವೈಶ್ಣವಿ ಕಾಲೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227991 ಶಿವಕುಮಾರ - ಮನೆ.ನಂ: 8-10-28 ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227992 ಶಾ ಹುಸೆನ - ಮನೆ.ನಂ: 8-10-49 ಗುರು ನಾನಕ ಕಾಲೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227993 ವಿನಾಯಕ - ಮನೆ.ನಂ: 8-11-310/54 ಎಸ್.ಬಿ.ಹೆಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227994 ಪದ್ಮಾವತಿ - ಮನೆ.ನಂ: 8-11-348 ಬ್ಯಾಂಕ ಕಾಲೂನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227995 ಸುನಿಲ - ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227996 ಉಮೇಶ ಮೇಗುರೆ - .NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227997 ಸಿದ್ರಮಪ್ಪಾ - ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227998 ಸಂಜಿವ - .ಸಂಜಿವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400227999 ಶಿವರಾಜ - ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೊನಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228000 ಬಸವರಾಜ - ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228001 ರಾಜ ಶೆರ - ದೇವಿ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228002 ವಿಲಾಸ ರಾವ - ನಂದಿ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228003 ಅಶೋಕ - ನಂದಿ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228004 ವಸಂತ - ನಂದಿ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228005 ವಿಶ್ವನಾಥ - ನಂದಿ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228006 ಬಾನು ಬಾಯಿ - ನಂದಿ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228007 ರಾಮ - ನಂದಿ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228008 ಸುಭಾಷ - ನಂದಿ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228009 ಸಂಜಿವ ಕೆ. ತಲಪಲ್ಲಿಕರ - ನಂದಿ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228010 ದಿಗಂಬರ ರಾವ - ಮ.ನಂ.9-1-33 ಎಲ ಎ ಸಿ ಸಮಿಪ ನಂದಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228011 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ನಂದಿ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228012 ರಾಮ ರಾವ - ಕಾಲೊನಿ ಬೀದರ ಹೌಸ ನಂ ನಂ .9-1-696NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228013 ಸಂಗಶೇಟ್ಟಿ - ನಂದಿ ಕಾಲೊನಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228014 ಅನಿಲ ಕುಮಾರ - ಅಕ್ಕಾ ಮಹಾದೆವಿ ಕಾಲೊನಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228015 ದಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ - ಮನೆ ನಂ.8-10-79ಅಕ್ಕಾ ಮಹಾದೆವಿ ಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228016 ಸಿ ಎಸ್ ಪಟೀಲ - ಅಕ್ಕಾ ಮಹಾದೆವಿ ಕಾಲೋನಿ ಹೌಸ ನಂ ನಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228017 ಡಾ.ಸಿ ಎಸ್ ಮಾಲ್ಲಿ ಪಟೀಲ - ಅಕ್ಕಾ ಮಹಾದೆವಿ ಕಾಲೋನಿ ಹೌಸ ನಂ ನಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228018 ವಿರಶೇನ ರಾವ - H.No 8-11-205 Opp Raghavendra NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228019 ಗಿರಿಧರ್‌ - ರಾಘವೇಂದ್ರ್ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ.ನಂ ನಂ: NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228020 ಸುಭಾಶ - ಅಕ್ಕಾ ಮಾಹಾದೇವಿ ಕಾಲೋನಿ ಮನೆ ನಂ 8NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228021 ಅನಂತ ಕುಲಕಣಿಱ - ರಾಘವೇಂದ್ರ್ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ.ನಂ ನಂ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228022 ಸಹದೇವ - ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ.ನಂ ನಂ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228023 ಸಿದ್ರಮಪ್ಪಾ - ಅಕ್ಕಾ ಮಹಾದೆವಿ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ.ನಂ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228024 ಗಯ್ಯಾಬಾ ರಾವ - ಮ.ನಂ. 8-10-33 ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228025 ಅಣ್ಣರಾವ್ - ಅಕ್ಕಾ ಮಹಾದೆವಿ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ.ನಂ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228026 ಶ್ರಿ ಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ್ - ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಾಟೀಲ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228027 ಮನೋಹರ - ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228028 ನಾಗು ರಾವ - ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228029 ಸುಭಾಶ - ಬ್ಯಾಂಕ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228030 ತುಳಸಿ ದಾಸ - ರಂಗ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228031 ಜಗದೀಶ - .NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228032 ಅನಂತ ಚಾರ್ಯ - .NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228033 ಕುಸಮಾ - .NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228034 ಶ್ರೀಪಾದರಾವ - .NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228036 ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪಾ - ರಾಘುವೇಂದ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228037 ಮೋಹನ್‌ ಬಚ್ಚಾ - ಮನೆ.ನಂ: 8-10-29 ಅಕ್ಕಾಮಹಾದೇವಿ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228038 ಭಳವಂತರಾವ - ಗುದಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತಿರಾ ಹೌಸಿಂಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228039 ಡಾ! ಕ್ರಷ್ಣ ರಾವ - ಬಿ 18 ಧನವಂತ್ರಿ ಕ್ರಪಾ ಗುರುನಾನಕ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228040 ರತ್ನಾ - ಕಾಳೇಕರ ನಿವಾಸ ಮಡಿವಾಳ ಚೌಕ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228041 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ಮ.ನಂ. 8-10-32 ಪ್ರವೀನ ನಿಲಯ ಅಕ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228042 ಹಬೀಬ ಗುಲ ಖಾನ - ಮ.ನಂ. 8-9-598 ನೆಹರು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228043 ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ವಾಲಿ - 9-1-6 ಕೆ ಈ ಬಿ ರಸ್ತೆ ನಂದಿ ಕಾಲೊನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228044 ಹನುಮಾನ ದಾಸ - 8-10-172 ಕೆ.ಇ.ಬಿ ರೊಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228045 ಮಹಾದೇವಪ್ಪಾ - ಮ.ನಂ. 8-10-45 ಅಕ್ಕಮಹಾದೆವಿ ಕಾಲೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228046 ಶರಣಪ್ಪಾ - 8-11-338NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228047 ಭಾರತಿ - 8-9-265/ಎನ್ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228048 ರವಿಂದ್ರನಾಥ - ಕೆ ಇ ಬಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228049 ಶಮಶೊದ್ದಿನ ಖಾದ್ರಿ - 8-10-54NPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228050 ಚಂದ್ರಶೇಖರ - ಮ. ನಂ.8-10-10 ಜಿ.ಎನ.ಡಿ ಕಾಲೇಸ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228051 ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ - 8-4-464 ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228529 ರಮೇಶ - ಮ ನಂ. 8-10-45/1 ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400228795 GEETA BAI - ಮ.ಸ.3-1-12 ಪನ್ಸಾಲ ತಾಲೀಮ್ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400229556 ಇರಯ್ಯಾ ತಂದೆ ರೇವಣ್ಣಸಿದ್ದೇಯ್ಯಾ - ಮನೆ ನಂ. 19-6-16 ವೈಷ್ಣವಿ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400229557 ಶರಣಪ್ಪಾ - H.NO. 8-9-270/A GURU NANAK COLNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400231214 ರಾಮಣ್ಣಾ ಗೊಂಡ - H No 8-11-226 ರಾಘವೇಂದ್ರ್ ಕಾಲೊNPHH(NK) / NCS------00