REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560500140543 Vitabai - S/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ ವರ್ಮ 11/40/1-11/NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500140700 Renuka - D/O: ಶಾಮರಾವ್ ನೆಲವಾಳ #3/37 PHH(NK) / NCSBiometric****515122/05/2022FPS****515122/05/20229006000022/05/2022
560500140875 Padmavathi - S/O: ಬಕ್ಕಪ್ಪ 2/36 ಚರ್ಚದ PHH(NK) / NCS------180000000-
560500141064 Malashree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಲಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****955523/05/2022FPS****955523/05/20229006000023/05/2022
560500141066 Jyothi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನಾಥ 2/9PHH(NK) / NCS------150000000-
560500141133 Menuka - W/O ಸುಭಾಶ 12/70 - ಕರಕಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/202212008000029/05/2022
560500141231 Bakkamma - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮನೆ.ನಂ.1/20 ಕರ್PHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20226004000029/05/2022
560500141286 Samadhana - W/O: ಮಾಂತೇಶ ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20226004000029/05/2022
560500141360 Kalavati - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ ಲಕ್ಷ್ಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560500141461 Latifa Bee - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #1/68 ಕಾರಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022150010000028/05/2022
560500141476 Nagamma Pujari - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ #7 ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20229006000029/05/2022
560500141488 Goussia - W/O: ಮುತಾಬ್ ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20229006000029/05/2022
560500141494 Rekha - W/O: ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ ಪೋಳ ಕಾರಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560500141518 Vidyavathi - W/O: ಭೀಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿ ಭೈನೊರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500141533 Anitha - W/O: ವೈಜೀನಾಥ ಡೋಳ್ಳಿ ಕಾರಪಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500141607 Kaveri - W/O: ಶಿವರಾಜ ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500141612 Manjula - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಘರಾಲ #2/29 PHH(NK) / NCS------90000000-
560500141665 Geeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರೇಂದ್ರಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500142161 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ್ #1/40. PHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20229006000029/05/2022
560500142209 Puneamaa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ 1/16 ಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560500142218 Girija - W/O ರಾಜಶೇಖರ್ 1/14 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇPHH(NK) / NCS------120000000-
560500142326 Lakshmi Bai - W/O: ಜಗನ್ನಾಥ #1/28 ಕರಕಪಲ್ಲಿ ಕPHH(NK) / NCS------180000000-
560500143056 Dropati - D/O: ಪ್ರಭು #1/22 ಕಾರಪಾಕಪಳ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560500143189 Sharanamma - W/O: ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ 69 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500143715 Gangamma - W/O: ಬಸವರಾಜ ಚಿಟ್ನಳ್ಳಿ #1/38 PHH(NK) / NCS------90000000-
560500143740 Rathna Kala - W/O: ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪಾಟಿಲ್ #1/14 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500143798 Sumithra - W/O: ಜೈಸಿಂಗ್ #3/103 ಕಾರಪಾಕPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20229006000029/05/2022
560500143803 Manjula - W/O: ದಾಮೊಧರ್ ರಾಠೋಡ್ #3/5 ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560500143808 Trivenif - W/O: ನೀಲಕಂಠಯ್ಯ ಕಪಕಪಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500143813 Padmavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಮೂರ್ತಿ ಮೇನ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500143821 Rukmini - W/O: ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ #1/19 PHH(NK) / NCS------120000000-
560500143827 Mangala - W/O: ಜಗನಾಥ ಪಂಗುರಗಿ #1/66 ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560500143829 Surekha - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ 1/64 ಪಬ್ಲಿಕ್ ರPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20226004000029/05/2022
560500143830 Sushilamma - W/O: ರಮೇಶ ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022150010000028/05/2022
560500144117 Siddamma - W/O: ವೈಜೀನಾಥ 1/15 PHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/20223002000028/05/2022
560500144177 Mahananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ 2-14 PHH(NK) / NCS------120000000-
560500144190 Jyothi - W/O: ಬಾಬು ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾ0PHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20229006000029/05/2022
560500144200 Manjula - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತರಾವ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500144297 Laxmi - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಾರಪಾಕಪPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20226004000029/05/2022
560500144393 Godhavari - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500144400 Bakamma - W/O: ಈರಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/20229006000028/05/2022
560500144526 Minchamma - W/O: ದೇವಿಂದ್ರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500144696 Salahuddin - S/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ #1/68 ಕಾರಪಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500144732 Manjula - W/O: ಬಸವರಾಜ ನಿಂಗನಬಡ ಕಾರಪಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500144746 Vidyavathi - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ ರೇಕುಳಗಿ #2/1PHH(NK) / NCS------60000000-
560500144769 Jharanappa - S/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500144812 Sunitha - W/O: ಯೆಶಾಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500144854 Sudha - W/O: ಜಗನಾಥ #1/46 ಕಾರಪಾಕಪಳ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560500144857 Sangeeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಘಾಳೆಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500144996 Sunitha Gharala - W/O: ನಾಗರಾಜ PHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/2022150010000029/05/2022
560500145023 Mangala - W/O: ಸಂತೋಷ #1/70 ಕಾರಪಾಕಪಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022150010000028/05/2022
560500145024 Chandrakala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನೀಲಕಂಟ #2/5 PHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/202212008000029/05/2022
560500145025 Farina Begam - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಸ್ಮೊದ್ದೀನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022180012000028/05/2022
560500145026 Mamata - W/O: ರಾಜ ಕುಮಾರ ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560500145186 Sunitha - W/O: ಮಹಾದೇವ ಬಂಡೇನ್ ಕಾರಪಾಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560500150035 Surekha - S/O: ತುಕಾರಾಮ 1-23 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500150162 Gouramma - S/O: ಈರಪ್ಪಾ 2/4 PHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20226004000029/05/2022
560500150342 Sridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜರಣಪ್ಪ 2/47 ಚರ್ಚPHH(NK) / NCS------150000000-
560500150395 Jagadevi - S/O: ಪ್ರಭು ಶೆಟ್ಟಿ 137 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500150402 Anita - S/O: ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500150425 Sridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜು ರಾಠೋಡ 3/9 PHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/2022180012000029/05/2022
560500150603 Shanta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500150616 Sujata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಶಟ್ಟಿ 1/35 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500150646 Geeta - D/O: ರಾಚಪ್ಪ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****216129/05/2022FPS****216129/05/202212008000029/05/2022
560500150660 Kalavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ 2/PHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20229006000029/05/2022
560500150700 Vijaya Laxmi - S/O: ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ 1-19 PHH(NK) / NCS------30000000-
560500150741 Nagamma - S/O: ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500152616 Vidyavati - W/O ವೈಜೀನಾಥ 2/14 ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500152625 ಜ್ಯೋತಿ - D/O ವೈಜೀನಾತ್ ಆರ್/ಓ 1/55ಕೇ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500154262 Nagamma - W/O ತನ್ನ ಜಿತೇನ ಕುಮಾರ 1/16 , PHH(NK) / NCS------90000000-
560500155329 Paramma - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಪಂಗುರಗಿ #1/110PHH(NK) / NCS------150000000-
560500157214 Kalavathi - W/O: ಪ್ರಭು 2/26 ಕರಕಪಲ್ಲಿ ಕರಕನPHH(NK) / NCS------90000000-
560500157442 Saraswathi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭಾರತ್ 12 PHH(NK) / NCSBiometric****299914/05/2022FPS****299914/05/20229006000014/05/2022
560500157658 Biban Bee - W/O: ಮಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ #1/67 ಕಾರPHH(NK) / NCS------180000000-
560500157851 Renuika - S/O ಹನಮತಪ್ಪ 1/24 ಕರಕಪಲ್ಲಿ ಅಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560500158263 Renuka - W/O ಶರಣಪ್ಪ 1/22 - ಕರಕಪಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****402628/05/2022FPS****402628/05/20226004000028/05/2022
560500158361 Sailaja - W/O: ಜಗನ್ನಾಥ ಘರಲ್ 1/31 ಕರಕಪಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/20226004000028/05/2022
560500158685 Nagamma - W/O: ಬಸವರಾಜ ಕಾಡವಾದ #1/7 ಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500159035 Sameena Begum - W/O: ಮಂಜಲೇ ಸಾಬ್ 3/2 ಕರಕಪಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500159283 Chethana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ 1PHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/202212008000029/05/2022
560500159350 Subhadrabai - W/O: ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ರಾಚೋಟಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500159406 Jaganatha - S/O: ಪ್ರಭುಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500159409 Shridevi - W/O: ಜಗನ್ನಾಥ ಪಾಟಿಲ್ #1/8ಸೀ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560500159883 ಮಕಬುಲ - ಕಾರಪಾಕಪಳೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159884 Jagdevi - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159885 Sangamma - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159886 Shantha - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/2022200015000029/05/2022
560500159887 kalavati - ಕಾರಪಾಕಪಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159889 ಭಾಗೀರತಿ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159890 Mallamma - ಕಾರಪಾಕಪಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/2022210014000029/05/2022
560500159891 Tukkamma - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159892 ಭಾಗೀರಥಿ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159893 ಸುಮಿತ್ರಾ - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159894 laxmi - ಕಾರಪಾಕಪಳೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159895 ಪುಂಡಲಿಕ - ಮು;ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159896 bhaskar - ಮು;ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159897 ಜಗನಾಥ - ಮು;ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022200015000028/05/2022
560500159898 Padmvathi - ಕಾರಪಾಕಪಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022200015000028/05/2022
560500159899 ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159900 Sangamma - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159901 ಸುರೇಂದ್ರ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500159902 ಶೋಬಾವತಿ - ಕಾರಪಾಕಪಳೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159903 Satyamma - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159904 Narasamma - ಕಾರಪಾಕಪಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022200015000028/05/2022
560500159905 ಶಂಕರ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159906 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/2022200015000029/05/2022
560500159907 Bhagirathi - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022200015000028/05/2022
560500159908 ಪ್ರೆಮಲಾ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022200015000028/05/2022
560500159909 ದೇವಿಂದ್ರ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159910 ರೋಜಮ್ಮಾ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/202212008000028/05/2022
560500159911 ಪಾರಮ್ಮಾ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20226004000029/05/2022
560500159912 Mallesh - ಮು;ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022200015000028/05/2022
560500159913 Mallamma - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022200015000028/05/2022
560500159914 chandramma - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159915 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022200015000028/05/2022
560500159916 Anusa Bai - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/2022210014000029/05/2022
560500159917 ಶಂಕರ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/2022200015000029/05/2022
560500159919 Jagadevi - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/2022200015000029/05/2022
560500159920 Jagadevi - ಕಾರಪಾಕಪಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022200015000028/05/2022
560500159921 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/20226004000028/05/2022
560500159922 Rachamma - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159923 Jagadevi - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/2022200015000029/05/2022
560500159925 Shardamma - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159926 ಪಂಡರಿ ನಾಥ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500166139 sushilamma - ಮು;ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500166140 ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ - ಕಾರಪಾಕ ಪಳ್ಖಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/20229006000028/05/2022
560500166141 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮು;ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/202212008000028/05/2022
560500166142 Vimalabai - ಕಾರಪಾಕ ಪಳ್ಖಿPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/202212008000029/05/2022
560500166143 Shreedevi - ಕಾರಪಾಕ ಪಳ್ಖಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166144 ಬೀಮಣ್ಣಾ - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500166145 nagamma - ಮು/ ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022240016000028/05/2022
560500166146 Shanthamma - ಕಾರಪಾಕ ಪಳ್ಖಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/20229006000028/05/2022
560500166147 Padamavati - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166148 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - ಕಾರಪಾಕ ಪಳ್ಖಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166149 Laxmi - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166150 ಪರಮ್ಮಾ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/202212008000029/05/2022
560500166151 shobhavati - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಖಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166152 nagamma - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500166153 Mallamma - ಕಾರಪಾಕ ಪಳ್ಖಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166154 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಕಾರಪಾಕ ಪಳ್ಖಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166155 Kavita - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಖಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166156 sangamma - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166157 Koushalya Bai - ಮು;ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500166158 Mallamma - ಮು;ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166159 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500166160 ರಾಯಪ್ಪ - ಕಾರಪಾಕಪಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500166161 gouramma - ಕಾರಪಾಕಪಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166162 Narasamma - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560500166163 Sangamma - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/202212008000029/05/2022
560500166164 ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402126/05/2022FPS****402126/05/202212008000026/05/2022
560500166165 ಪ್ರಭು - ಕಾರಪಾಕಪಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500166166 ghalemma - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560500166167 ಬಸವರಾಜ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಖಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500166168 chandrakala - ಮು/ ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500166169 saraswati - ಮು;ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/20229006000028/05/2022
560500166170 ಮಾಣಿಕ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166171 ಶಾಮ್‌ರಾವ - ಕಾರಪಾಕಪಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166172 paramma - ಕರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500166173 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500166175 Paramma - ಕಾರಪಾಕಪಳೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560500166176 ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500166177 iramma - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500166178 Nagamma - ಮು;ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500166179 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಕಾರಪಾಕ ಪಳ್ಖಿPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20229006000029/05/2022
560500166180 gundappa - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500166181 Indumathi - ಕಾರಪಾಕ ಪಳ್ಖಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022150010000028/05/2022
560500166182 ದೊಡ್ಡಮ್ಮ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/20226004000028/05/2022
560500166183 ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/20226004000028/05/2022
560500166184 ಬಕ್ಕಮ್ಮಾ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500166185 Rukmini - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/202212008000029/05/2022
560500166186 Vimalavati - ಕಾರಪಾಕಪಳೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560500166187 ವೀರಶೇಟಿ - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಖಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500166188 ಶಿವರಾಜ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಖಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166189 Shri Devi - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166190 Paramma - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/2022180012000029/05/2022
560500166191 laxmi - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166192 ಈರಪ್ಪಾ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳೀPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/20229006000028/05/2022
560500166193 nilamma - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/20229006000028/05/2022
560500166194 padmavati - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166195 Shantamma - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166196 ಅರ್ಜುನ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20223002000029/05/2022
560500166197 Iramma - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166198 Ahmed Bee - ಕಾರಪಾಕ ಪಳ್ಖಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022180012000028/05/2022
560500166199 ಪುಷ್ಪವತಿ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166200 Narasamma - ಕಾರಪಾಕಪಳೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560500166201 Pramila - ಮು;ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20226004000029/05/2022
560500166202 Jagadevi - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166203 ರಾಜಕುಮಾರ - ಮು;ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022150010000028/05/2022
560500166204 Sridevi - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166205 santoshamma - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500166206 Shilparani - ಮು;ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಲೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560500166207 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/20226004000028/05/2022
560500166208 Savita R - ಮು;ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166209 ರಾಜಕುಮರ - ಕಾರಪಾಕಪಳೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560500166210 ಲಾಲಪ್ಪಾ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022150010000028/05/2022
560500166211 Rangamma - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500166212 ಹಣಮಂತ - ಕಾರಪಾಕಪಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/20226004000028/05/2022
560500166213 Sushilamma - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/2022150010000029/05/2022
560500166214 ಕಾಶೀನಾಥ್‌ - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20226004000029/05/2022
560500166215 SHANKREPPA - ಕಾರಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500166216 ರಂಗಮ್ಮಾ - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166217 ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ - ಕಾರಪಾಕಪಳೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166218 BHARATI - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿKarpakpalliPHH(NK) / NCS------150000000-
560500166219 Laxmi - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166220 ಪ್ರಭಣ್ಣ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500166221 MALLAMMA - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/20223002000028/05/2022
560500166222 ಧುಳಪ್ಪಾ - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500166223 MALLAMMA - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500166224 Ratnamma - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560500166225 ಮಾರುತಿ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/20226004000028/05/2022
560500166226 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022150010000028/05/2022
560500166227 ಪಾರಮ್ಮಾ - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500166228 Rita - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/2022150010000029/05/2022
560500166229 ದಿಲಿಪ ಕುಮಾರ - ಮು;ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022150010000028/05/2022
560500166230 KASTURI - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166231 ಈರಣ್ಣಾ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500166232 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಕಾರಪಾಕಪಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500166233 KAMALA BAI - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/202212008000029/05/2022
560500166234 ಪ್ರೆಮ ಸಿಂಗ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20229006000029/05/2022
560500166235 DHARMA BAI - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/202212008000029/05/2022
560500166236 ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****216127/05/2022FPS****216127/05/202212008000027/05/2022
560500166237 ಲಲಿತಾ - ಕಾರಕಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166238 Moti Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಿಮಲಾ 3/2 PHH(NK) / NCS------30000000-
560500166239 ಬಸವರಾಜ್‌ - ಕಾರಪಾಕಪಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/202212008000028/05/2022
560500166240 ಪ್ರಭು - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166241 SUSHILA BAI - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500166242 VIRAMMA - ಕಾರಪಾಕಪಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500166243 ಉಮೇಶ ತಂದೆ ಝರಣಪ್ಪಾ - ಉಮೇಶ ತಂದೆ ಝರಣಪ್ಪಾ ಸಾ ಕಾರಪಾಕಪಳ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560500166244 Mallamma - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500166245 ಗೌರಮ್ಮ - ಮು;ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20226004000029/05/2022
560500166246 iramma - ಕಾರಪಾಕಪಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022150010000028/05/2022
560500166247 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****404623/05/2022FPS****404623/05/20226004000023/05/2022
560500166248 PRABHA WATHI - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/2022150010000029/05/2022
560500166249 ಕಣೀ ರಾಮ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20229006000029/05/2022
560500166250 ಕಲಾವತಿ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/20229006000028/05/2022
560500166251 rangamma - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/2022150010000029/05/2022
560500166252 ghalemma - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500166253 ಮಹಾದೇವಿ - ಕಾರಪಾಕಪಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****229519/05/2022FPS****229519/05/20226004000019/05/2022
560500166254 ರಾಯಪ್ಪ - ಮು/ ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500166256 ವಿರಪ್ಪಾ - ಮು;ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500166257 ವೀರ ಶೆಟ್ಟಿ - ಕಾರಪಾಕ ಪಳ್ಖಿAAY(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022200015000028/05/2022
560500166258 lalita - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166259 vijayalakshmi - ಕಾರಪಾಕಪಳೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166260 ಸುಬ್ಬಣ್ಣ - ಕಾರಪಾಕಪಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166261 Siddamma - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/202212008000028/05/2022
560500166262 prabhavati - ಕಾರೆಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500166263 ಬಸವರಾಜ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20226004000029/05/2022
560500166265 Mahadevi - ಮು;ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/2022150010000029/05/2022
560500166266 mahadevi - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20229006000029/05/2022
560500166267 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166268 Savithra - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/202212008000029/05/2022
560500166269 ಸಂಗಿತಾ - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402125/05/2022FPS****402125/05/202212008000025/05/2022
560500166270 ರೂಪ ವತಿ - ಕಾರಪಾಕಪಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166271 shushila bai - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166272 ಭೀಮ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166273 Suvarna - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/202212008000028/05/2022
560500166274 Gangamma - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166275 Sumithra - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/202212008000029/05/2022
560500166276 Eramma - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500166277 nilamma - ಕಾರಪಾಕಪಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166278 Kamalamma - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಖಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560500166279 ಸುಜಾತಾ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಖಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500166280 Basamma - ಕಾರಪಾಕ ಪಳ್ಖಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166282 Jharanamma - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಖಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166283 ನರಸಮ್ಮಾ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಖಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500166284 ಪುಂಡಲಿಕಪ್ಪಾ - ಕಾರಪಾಕ ಪಳ್ಖಿPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20226004000029/05/2022
560500166285 Riyana Bi - ಕಾರಪಾಕಪಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022150010000028/05/2022
560500166286 Ravitta - KarkpalliPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022150010000028/05/2022
560500166287 ಮಾಣಿಕ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022150010000028/05/2022
560500166288 Shilabai - ಕಾರಪಾಕಪಳೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560500166289 ಭಾಸ್ಕರ್‌ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500166290 Channamma - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/202212008000028/05/2022
560500166291 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560500166292 Ratanamma - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500166293 ತುಕಾರಾಮ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500166294 ಮಾರುತಿ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20229006000029/05/2022
560500166295 Lalitha - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500179756 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಅಡೇಪ್ಪಾ - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾ/ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ/NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500186734 ರವೀಂದ್ರ - KarpakpalliTq.humanabada Dist.PHH(NK) / NCS------30000000-
560500186762 ಬಸವಂತ ರಾವ - Karpakpalli Karpakalli TQ HumnNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500186763 Parvathi - karpakpalliPHH(NK) / NCS------180000000-
560500186764 Laxmibai - KarpakpalliPHH(NK) / NCS------120000000-
560500186765 Vidyavati - karpakpalliPHH(NK) / NCS------120000000-
560500186766 niramala - karpakpalliPHH(NK) / NCS------90000000-
560500186767 ಓಂಕಾರ - Karpakalli TQ Humnabad Dist BiPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/202212008000029/05/2022
560500186768 ಬಸವರಾಜ - KarpakpalliPHH(NK) / NCS------150000000-
560500186769 ಮೋನೂ - R/o karpakpalli tq:humnabad PHH(NK) / NCS------60000000-
560500186770 Shivaleela - KarpakpalliPHH(NK) / NCS------90000000-
560500186771 ಲಲಿತಾ - R/o karpakpalli tq:humnabad PHH(NK) / NCS------120000000-
560500186772 Nagamma - karpakpalli Karpakpalli Tq HumPHH(NK) / NCS------150000000-
560500186773 ಪಾಂಡಿತ್‌ - karpakpalli Tq.humanabada DistPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/20226004000028/05/2022
560500186774 yashturani - karpakpalliPHH(NK) / NCS------150000000-
560500186775 ಶ್ರೀಕಾಂತ - karpakpalli Tq.Humanabad Dist.PHH(NK) / NCS------30000000-
560500186776 Jagadevi - KarpakpalliPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/202212008000028/05/2022
560500186777 Kalavati - R/o: tq:humnabad dist:bidarPHH(NK) / NCS------150000000-
560500186778 renuka - karpakpalliPHH(NK) / NCS------30000000-
560500186779 Surekha - KarpakpalliPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022180012000028/05/2022
560500186780 Tulajamma - KarkpalliPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/2022150010000029/05/2022
560500186781 Bandemma - KarpakpalliPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/202212008000028/05/2022
560500186782 ಆಂಬಣ್ಣಾ - karpakpalliPHH(NK) / NCS------120000000-
560500186783 ನಿರ್ಮಲಾ - karpakpalliNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500186784 Rathanamma - karpakpalli R/ Karaknalli TQ HPHH(NK) / NCS------120000000-
560500186785 Sharanamma - KarkpalliPHH(NK) / NCS------120000000-
560500186787 ಧನ ಸಿಂಗ - karpakpalliPHH(NK) / NCS------60000000-
560500186788 Shakuntala - R/o karpakpalli tq:humnabad PHH(NK) / NCS------180000000-
560500186789 ಕಲಾವತಿ - Karpakpallir/oPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20226004000029/05/2022
560500186790 Shashikala - karpakpalliPHH(NK) / NCS------120000000-
560500186791 savita - KarpakpalliPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/2022150010000029/05/2022
560500186792 ಸಂಜಿವ ಕುಮಾರ - KarpakpalliPHH(NK) / NCS------240000000-
560500186793 ಜಗದೇವಿ - KarpakpalliPHH(NK) / NCS------30000000-
560500186794 Meenakshi - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500186795 ಭಾಗಮ್ಮ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/20226004000028/05/2022
560500186796 jagadevi - karpakpalli R/o:karaknalli tq:PHH(NK) / NCS------150000000-
560500186797 Tukkamma - Karpakpalli R/o:karaknalli tq:AAY(NK) / NCS ****402129/05/2022FPS****402129/05/2022200015000029/05/2022
560500186800 ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ - KarkpalliAAY(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022200015000028/05/2022
560500186801 Dropati - Karpakpalli Tq Humnabad Dist BAAY(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022200015000028/05/2022
560500186802 Sreedevi - R/o karpakpalli tq:humnabad PHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/2022180012000029/05/2022
560500186803 Prabhavathi Metri - karpakpalliPHH(NK) / NCS------150000000-
560500186804 ಮಹೇಬೂಬ ಶಾ - karpakpalliPHH(NK) / NCSBiometric****402126/05/2022FPS****402126/05/2022150010000026/05/2022
560500186805 Shridevi - KarpakpalliPHH(NK) / NCS------150000000-
560500186806 Sathyamma - karpakpalliPHH(NK) / NCS------90000000-
560500186807 shridevi - karpakpalliPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/2022150010000029/05/2022
560500186808 ಹುವಮ್ಮಾ - KarpakpalliPHH(NK) / NCS------120000000-
560500186905 ಜೈಸಿಂಗ ತಂದೆ ಧನಸಿಂಗ ರಾಠೋಡ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187922 Laxmi - ಮು:ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------90000000-
560500187939 Nirmala - ಮು:ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/2022180012000028/05/2022
560500188184 Nabeema - ಮು:ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560500188250 Minakshi - ಮು:ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------90000000-
560500188620 Vanitha - ಮು:ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20229006000029/05/2022
560500188653 Tejamma - ಮು;ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500191098 ವಿಠಲ ತಂದೆ ಧನಸಿಂಗ - ಮು:ಉಡಮನಳ್ಳಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560500191148 ಮೋಹನ ತಂದೆ ಭೀಮ್ಲಾ - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/2022200015000029/05/2022
560500191213 sumitrabai - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/2022150010000029/05/2022
560500191310 ರವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಧನಸಿಂಗ್ - 4/01 ಮು:ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560500191626 Jagadevi do/ Sangayya Sawmy - ಹುಡಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500191646 chandramma w/o manikappa - ಮು:ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/20223002000028/05/2022
560500191768 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಮು:ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****964723/05/2022FPS****964723/05/20226004000023/05/2022
560500197719 Ramesh s/o monu - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500200821 magala - ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500201157 shivsharanappa \prabhu nashi - ಮು:ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------60000000-
560500201214 ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ - R/O:Karpakpalli tq humnabad AAY(NK) / NCS------200000000-
560500201259 ಲಕ್ಷ್ಮೀ - ಮು/ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾ/ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ/PHH(NK) / NCS------60000000-
560500202233 ಪಂಡರಿ - ಕಾರಪಾಕ ಪಳ್ಖಿ R/o:karaknalli tPHH(NK) / NCS------90000000-
560500202609 ಮರೆಪ್ಪಾ - karpakpalli Tq.Humanabad.Dist.PHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/20226004000028/05/2022
560500202687 Vimalabai - karpakpalliPHH(NK) / NCS------60000000-
560500202780 sharadabai - ಕಾರಪಾಕ ಪಳ್ಖಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500206946 Nagamma - ತುಕಾರಾಮ ಫುಲ್ಲಾ 2/7 ಕಾರಪಾಕಪಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20226004000029/05/2022
560500212391 Archana Patil - S/O ರೆವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ 1/8ಡಿ ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500213566 Padmanna Patil - S/O: ರಾಚಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಉಡಮನಳNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500213936 Shreedevi - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500215047 Padmavati - C/O ಹಣಮಂತರಾವ 1/55ಬೀ ನಿಯರ್ ಕ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500215161 Sujatha - W/O: ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ ರಾಜಗೀರ #1/57NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500215195 Jagadevi - C/O ವಿಠಲ ಫುಲ್ಲಾ 1/73 ಕಾರಪಾಕಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500215358 Bhavya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ರಮಪ್ಪಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500216205 Jyothi - W/O ಸಂತೋಷ ರಾಠೋಡ 00 ಮೇನ್ ರೋಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20229006000029/05/2022
560500216276 Aruna - W/O ಆನಂದ 2/2 ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ಹುPHH(NK) / NCS------60000000-
560500216372 Umadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾಥ ಪಟೀಲ ಕರಕಪಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560500216419 Kaveri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭು 245 ಬೆಮಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500216478 Girija Hadapad - W/O ನಾಗಪ್ಪ ಹಡಪದ 1/27 ಮೇನ್ ರೋPHH(NK) / NCS------150000000-
560500217179 Bakkamma - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 9999 ಚರ್ಚPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20226004000029/05/2022
560500217447 Lalita - W/O: ವೈಜೀನಾಥ ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500217448 Renuka - S/O: ಬಕ್ಕಪ್ಪ ನಿಂಗನ್ ಬಡ್ ಕರಕಪಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560500217526 Guru Bai - W/O: ಗೋಪು ಕರಕಾಕಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20226004000029/05/2022
560500218123 Sujata - C/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 1-14 - ಕರಕಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560500218261 Renuka - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 1-26 . ಕರಕಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500218601 Meera Bai - S/O: ಶಿವರಾಮ ರಾಠೋಡ್ ಕಾರಪಾಕPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/202212008000029/05/2022
560500218671 Sangeeta - C/O ಅನಿಲ ಕುಮಾರ 4/4 ನಿಯರ್ ವಾಟPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/202212008000029/05/2022
560500218735 Gopal Reddy - S/O: ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ 3/33/ಏ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500218950 Vaishali - W/O ನರಸಪ್ಪಾ ಹದಪದ # 1/27 , ,PHH(NK) / NCS------90000000-
560500218951 Kasturi Bai - C/O ಜಗನಾಥ #1/47 ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20226004000029/05/2022
560500218969 Bhagyashri - W/O ಪ್ರಭು 2/13 / ಕರಕಪಲ್ಲಿ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560500218989 Shivalila - S/O: ಸುಬಣ್ಣ ಪುಲ್ಲಾ ಕಾರಪಾಕPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20226004000029/05/2022
560500218998 Sharanamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪ 1/15 ಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500219040 Satyamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ.ನಂ PHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20229006000029/05/2022
560500219116 Sujatha - W/O ಶಿವರಾಜ್ ಏಚ್.ನ.00 ಮೇನ್ ರೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560500219117 Pavitra - C/O ಪ್ರಕಾಶ 2-11 ನೂರ ಪಂಚಯಾತ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/20229006000028/05/2022
560500219913 Maharudra - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರೇವಣಸಿದ್ದಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500220125 Ranidevi Patil - W/O: ಸೋಮನಾಥ ಪಟೇಲ್ 1/8 ಕರಕಪಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/202212008000029/05/2022
560500220700 Sudha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜಕುಮಾರ 2/85 ಕರಕಪPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/20226004000028/05/2022
560500220701 Shweta - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿಲವಂತ 2/54 ಚರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500220707 Ashwini - C/O ವೀರೇಶ 2/14 ನಿಯರ್ ಹನುಮಾನ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560500220708 Meenakshi - S/O: ಅರ್ಜುನ ಮೊರೆ ಅಂಬೇಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/20229006000028/05/2022
560500220709 Kaveri - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 1/ / ಕರಕಪಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500220743 Rekha - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ 2/27 ಅಂಬೇಡ್ಕರ PHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/202212008000028/05/2022
560500220772 Pavithra - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಹಾರುದ್ರಯ್ಯ 9999 ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560500220827 Pushpavati - W/O ಭದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****881324/05/2022FPS****881324/05/20229006000024/05/2022
560500220873 Sujata - C/O ಸುಂದರ 9999 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕರPHH(NK) / NCSBiometric****402129/05/2022FPS****402129/05/20226004000029/05/2022
560500220887 Shivlila - W/O ಝರಣಪ್ಪಾ - - ಕರಕಪಲ್ಲಿ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****402128/05/2022FPS****402128/05/20226004000028/05/2022
560500220931 Padma - W/O: ಪ್ರಭು ಚರ್ಚ್ ಕಾಲೊನೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560500221133 Lalita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಮೇನ್ ರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500221190 Zakera Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಫಿ 3/2 ಕರಕಪಲ್ಲಿ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560500221251 Nagamma - C/O ರಾಜಕುಮಾರ್ 1/8 ಕರಕಪಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500221318 Asha - W/O: ಬಸವರಾಜ ಪಟಪಳ್ಳಿ ಕಾರಪಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500221789 Anitha - W/O: ಕಾಶಪ್ಪಾ ಫುಲ್ಲಾ #1/25 PHH(NK) / NCS------60000000-
Top