REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560500141509 Lakshmibai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರತ್ನಸಿಂಗ ಹೌಸ್ ನ 2/4PHH(NK) / NCS------90000000-
560500142126 Zalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮೇನ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560500142305 ಅಂಜೂಬಾಯಿ - W/O: ಬಸವರಾಜ ಏಚ್‌ ನ 0-0 ಮೇನ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500142410 Jayasree - W/O ಕುಪೇಂದ್ರ . ಗುಡಿ ತಾಂಡಾ ಮದPHH(NK) / NCS------60000000-
560500143036 Sudha Bai - W/O: ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ 1/36 ದೇವPHH(NK) / NCSBiometric****558425/05/2022FPS****558425/05/202212008000025/05/2022
560500143318 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹರಿ ಸಿಂಗ ಪವಾರ 1/1PHH(NK) / NCS------30000000-
560500143320 Ghamsi Bai - W/O: ಮಾಣಿಕ 1/19 ದೇವರಗಿ ತಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560500143396 Asha Bai - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ್ 2-10 ದೇವರಗಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500143475 Moti Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಮ ರಾಠೋಡ #1/1PHH(NK) / NCS------30000000-
560500143504 Senabai - W/O: ಜಾನು ಪವಾರ 40/1 ದೇವಗಿರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500143518 Yashoda - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾನ್ನು ಚವ್PHH(NK) / NCSBiometric****558427/05/2022FPS****558427/05/20229006000027/05/2022
560500143534 Rukama Bai - W/O: ಹೇಮಲಾ 1-5 ದೇವಗಿರಿ ತಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****558425/05/2022FPS****558425/05/20223002000025/05/2022
560500143535 Shoba Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿನೋದ ದೇವಗಿರಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500143577 ಶೆಶಿಕಲಾ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂಗ್ರಾಮ 1-36 ದೇವPHH(NK) / NCS------120000000-
560500143607 Manjula - W/O: ಗಣಪತಿ 1/4 ದೇವಗೀರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/20229006000026/05/2022
560500143627 Kamala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗೇಂದ್ರ 00 ಥಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560500143629 Sonabai - W/O: ನನ್ನು ದೇವಿಗಿರಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500143796 Vijeshree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500143802 Ghamala Bai - W/O: ಜಗುನು 1/24 ದೇವರಗಿ ತಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560500143805 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನೀಲ ಕುಮಾರ 1/16 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500143811 Vijay Shree - W/O ಸುಭಾಶ 1/50/3 - ದೇವಗಿರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****558425/05/2022FPS****558425/05/20226004000025/05/2022
560500143814 Anjana Bai - W/O: ಸೀತಾರಾಮ 1/41 ದೇವಗಿರಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500143823 Lilavathi - S/O: ಭೀಮಾ ಪವರ್ 1/79 ದೇವಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****558427/05/2022FPS****558427/05/20226004000027/05/2022
560500143825 Nilabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪವನ ಕುಮಾರ ಪವರ 0-0PHH(NK) / NCS------60000000-
560500143826 Rukma Bai - W/O: ಪಾಂಡು ರಾಠೋಡ್ 1-21 ದೇವPHH(NK) / NCS------60000000-
560500143828 Anusu Bai - W/O: ಸಂಗ್ರಾಮ 1/67 ದೇವಗಿರಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500143836 ರಾಧಿಕಾ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅನಿಲ ಕುಮಾರ ಪವರ 1-81PHH(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/20229006000026/05/2022
560500143839 Sivibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೇರು ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500143842 Pinku - W/O: ಸುರೇಶ 1-22 ದೇವಗಿರಿ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500143851 Pushpa Bai - W/O: ರಾಮಜೀ 1-35 ದೇವಗಿರಿ ತಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560500143903 Nirmala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜು ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500144030 Saraswati Bai - W/O: ಜೈಸಿಂಗ 1-41-2 ದೇವಗಿರಿPHH(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/2022270018000026/05/2022
560500144260 Kalavati - S/O: ಮಾರುತಿ 1-53-2 ದೇವಗಿರಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500144348 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****294919/05/2022FPS****294919/05/2022150010000019/05/2022
560500144382 Savita Bai - W/O: ಸುನೀಲ 1-13/ಏ ದೇವಗಿರಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500144466 ಜ್ಯೋತಿಬಾಯಿ - S/O: ಓಂನಾಥ ರಾಠೋಡ 1/58/1 ದೇPHH(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/20229006000026/05/2022
560500144481 Saku Bai - W/O: ಸೀತಾರಾಮ ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560500144518 ಹೀರಾಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಿಶನ ದೇವಗಿರಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500144520 ಅನುಸೂಯ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗೋವರ್ಧನ್ 1-55 ದೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560500144572 Premala - W/O: ಮನ್ನು 1/54/2 ದೇವಗಿರಿ PHH(NK) / NCS------180000000-
560500144574 Ritika - W/O ಸಂತೋಷ ಪವರ 1/74 - ದೇವಗಿರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500144615 Neelabai - W/O: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ 1/43/2 ದೇವಿPHH(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/2022180012000026/05/2022
560500144747 Manjula - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ರಾಠೋಡ ದೇPHH(NK) / NCSBiometric****549820/05/2022FPS****549820/05/20226004000020/05/2022
560500144814 Sevanti Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರೇಮದಾಸ್ ತಾಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560500145037 Sangeeta Bai - W/O ಜೀತೇಂದ್ರ 1/24 ದೇವಗಿರಿ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500145316 Ma Khasim Ali - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮ ಮಸ್ತಾನ ಅPHH(NK) / NCS------30000000-
560500152445 Bhimabai - S/O ಬಚುನಾಯಕ ಪವರ್ 1/38/ಏ , ದPHH(NK) / NCS------90000000-
560500153576 Limbibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ ನಾಯಕ್ ಪವಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****558425/05/2022FPS****558425/05/2022180012000025/05/2022
560500153577 Manakabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಿಶನ 1/32 ದೇವಗPHH(NK) / NCS------180000000-
560500153698 Shobha - W/O ಸಂಜು 6 - ದೇವಗಿರಿ ತಂಡಾ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****558425/05/2022FPS****558425/05/202212008000025/05/2022
560500154115 Gangubai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಬು 1-16/3 ದೇವಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560500154131 Jagadevi - W/O: ದಶರಥ ರಾಠೋಡ 1-2/ಏ ದೇವಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560500154326 ಅರುಣ - W/O: ಅಶೋಕ ದೇವರಗಿ ತಂಡ ಅ ದೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560500155346 ರಮಣಿ ಬಾಯಿ - W/O: ಶಿವರಾಮ ದೇವರಗಿ ತಂಡ ಅ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500156402 Iramma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭುಶೆಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****498022/05/2022FPS****498022/05/2022150010000022/05/2022
560500156738 Chandibai - W/O: ನಾರಾಯಣ 1-51 ದೇವಗಿರಿ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560500157419 Baby - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಷ ಪವಾರ 1/41,ದPHH(NK) / NCS------60000000-
560500157420 Shamkibai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಸರಥ ಮೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560500157422 Lata Bai - W/O ರಂಜೀತ #1/24 ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****558427/05/2022FPS****558427/05/202212008000027/05/2022
560500157781 Kamala - W/O ಸಂಗ್ರಾಮ್ . . ದೇವಗೀರ ತಾಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560500159989 Kamala Bai - ದೆವಗಿರಾ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159990 ಶೆಟ್ಟಿ - ಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಲಚು ದೇವಗಿರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159991 ಶೆಟ್ಟಿ - ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159992 ಮಾರುತಿ - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ದೆವಗಿರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159993 ಕಾಂತ ಬಾಯಿ - ವಿಟ್ಟಲ್ ರಾವ್ ತಂದೆ ಹೇಮಲಾದೆವಗಿರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159994 ಮೋತಿರಾಮ್ - ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159995 ಭೀಮ - ಭೀಮ್ ಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ಹೇಮಲಾ ದೆವಗಿರಾ AAY(NK) / NCS------200000000-
560500159996 ಓಂನಾಥ - ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159997 ಕಿಶನ - ಕಿಶನ್ ತಂದೆ ಗಂಗೂ ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159998 ಮನು - ಮುನ್ನು ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ್ ದೆವಗಿರಾ ಥಾAAY(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/2022200015000026/05/2022
560500159999 Mamta - ದೆವಗಿರಾ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****558429/05/2022FPS****558429/05/2022200015000029/05/2022
560500160000 jhamka bai - ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಶಿರಾಂ ದೆವಗಿರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160001 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ - ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ ಚತ್ರು ದೆವಗಿರಾ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160002 ಪಂಡರಿ ನಾಥ - ಪಂಡರಿ ತಂದೆ ಲಚ್ಮ ದೆವಗಿರಾ ಥಾಂAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160004 ಭವ ಸಿಂಗ - ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160005 Babli Bai - ಮ ನಂ. 1/76 ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡ ಚಾಂಗಲೇPHH(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/20229006000026/05/2022
560500160006 Zimi Bai - ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160007 ಮಾರುತಿ - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಇಸ್ರು ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160008 ಭೀಮ - ಮ ನಂ. 1/79 ದೆವಗಿರಾ ಥಾಂಡಾ ಚಾಂಗಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500160009 gangaram - ಗಂಗಾರಾಮ್ ತಂದೆ ನಾಮ ದೆವಗಿರಾ ಥಾಂAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160010 Rukma Bai - ದೆವಗಿರಾ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160011 ಕವಿತಾ - ಮ ನಂ 1/23,ಚಾಂಗಲೆರಾ,ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160012 ಬನಸಿ - ಬನಸಿ ತಂದೆ ಸಕ್ರು ದೆವಗಿರಾ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160013 ಅಂಬು - ಅಂಬ ತಂದೆ ಲಚ್ಚು ದೆವಗಿರಾ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160014 ಶಾಮರಾವ್‌ - ಶಾಮರಾವ್ ತಂದೆ ಚತ್ರು ದೆವಗಿರಾ ಥಾಂAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160015 Shantabai - ದೆವಗಿರಾ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160016 ಧನ ಸಿಂಗ - ದೆವಗಿರಾ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160017 ಗಣ್ಣು - ಗನ್ನು ತಂದೆ ಹರಿಶಂದ್ರ ದೇವಗಿರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160018 ಕವಿತಾ ಬಾಯಿ - ದೆವಗಿರಾ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160019 ಮಹೋನ - ಮೋಹನ್ ತಂದೆ ಜಾನುದೆವಗಿರಾ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160020 Pushpavati - ದೆವಗಿರಾ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160021 ಶಾಮಣ್ಣ - ದೆವಗಿರಾ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/2022200015000026/05/2022
560500160022 Sharada Bai - ದೆವಗಿರ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160023 ದೇವಲಾ - ದೇವಲ ತಂದೆ ಲಾಲಸಿಂಗ್ ದೆವಗಿರಾ ಥಾಂAAY(NK) / NCSBiometric****558427/05/2022FPS****558427/05/2022200015000027/05/2022
560500160024 jham li bai - ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560500160025 parvati bai8 - ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ವಿಟ್ಟಲ್ ದೇವಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160026 ಹೊಮು ಸಿಂಗ - ಹೋಂಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ಭಾಜು ದೇವಗಿರಿ ತಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500166551 Saraswati - ಬಾಬು ತಂದೆ ಹರಿಸಿಂಗ್ ದೆವಗಿರಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560500166552 HUNA BAI - ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500166553 ಶಂಕರ ನಾಯಕ್‌ - ದೆವಗಿರಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****558425/05/2022FPS****558425/05/20229006000025/05/2022
560500166554 ಮಾಣಿಕ - ದೆವಗಿರಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166555 JHAMAKA BAI - ದೆವಗಿರಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500166556 ಬಿಕ್ಕು - ಭಿಕ್ಕು ತಂದೆ ಲಾಸು ದೆವಗಿರಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500166558 Umabai - ಮೋಹನ್ ತಂದೆ ಹಿರು ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****558428/05/2022FPS****558428/05/2022200015000028/05/2022
560500166559 Neela Bai - ದೇವಗಿರಿPHH(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/2022150010000026/05/2022
560500166560 Ghamala Bai Pawar - ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500166561 ದೇವಿದಾಸ - ದೇವದಾಸ್ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮನ್ ದೆವಗಿರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/202212008000026/05/2022
560500166562 ಜಾನು ಬಾಯಿ - ಗೆಮು ತಂದೆ ಪಾಂಡು ದೇವಗಿರಿಥತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166563 Kumitha - ಕುಮಿತಾ ಗಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೆವಗಿರಾ ತPHH(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/202212008000026/05/2022
560500166564 Shanta Bai - ನಾರಾಯಣ್ ತಂದೆ ಪೂನು ದೆವಗಿರಾ ತPHH(NK) / NCSBiometric****558427/05/2022FPS****558427/05/202212008000027/05/2022
560500166565 ನರಸಿಂಗ್ - ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166566 ದಶರಥ - ದಶರಥ್ ತಂದೆ ಮಂಜು ಚಾಂಗ್ಲೆರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500166567 kalavati - ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166568 ಪ್ರಭು - ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಲಚ್ಮ ದೇವಗಿರಿ ತಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560500166569 Aruna Bai - ಧನಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ರಾಮು ದೇವಗಿರಿ ತಂಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560500166570 ರಾಮು - ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500166571 ಹಸಲೀ ಬಾಯಿ - ಹಸಲಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಉಮಲಾದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166572 Lalita Bai - ಜೈರಾಜ್ ತಂದೆ ಗೋಪಾಲ್ ದೇವಗಿರಿ ತಂಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560500166574 ಮೋತಿ ಬಾಯಿ - ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****558429/05/2022FPS****558429/05/20226004000029/05/2022
560500166575 ರಾಜು - ರಾಜು ತಂದೆ ಗಂಗೂ ದೇವಗಿರಿPHH(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/202212008000026/05/2022
560500186053 Parmeshwari - ದೆವಗಿರಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****558427/05/2022FPS****558427/05/2022150010000027/05/2022
560500189134 Zalabai - ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500189420 susheelabai - ದೇವಗಿರಿAAY(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/2022200015000026/05/2022
560500189479 Renuka - ದೇವಗಿರಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500189482 suguna - devgeriPHH(NK) / NCS------150000000-
560500189483 Jyoti - W/O: ರಾಜು 1/58/1 ದೇವರಗಿ ತಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560500191983 Sunita - ಆನಿಲ ತಂದೆ ಸಂಕರ ದೆವಗಿರಿತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/202212008000026/05/2022
560500197861 Sunita - DevgeriPHH(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/2022150010000026/05/2022
560500197871 Savitra Bai - ದೇವಗಿರಿPHH(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/2022150010000026/05/2022
560500197968 ಸುನಿಥಾ ಬಾಯಿ - ದೇವಗಿರಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500201762 jagdevi - ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/2022210014000026/05/2022
560500201793 ಶಂಕರ - ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/20226004000026/05/2022
560500201794 Mirabai - ದೇವಗಿರಿPHH(NK) / NCSBiometric****558428/05/2022FPS****558428/05/2022150010000028/05/2022
560500201814 ಶಾರದಾ ಬಾಯಿ - DevgeriAAY(NK) / NCS------200000000-
560500201906 ಧಮಕರ್ - ದೇವಗಿರಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500201907 ವಿಷ್ಣು ವರ್ಧನ - ದೇವಗಿರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500201908 ರವಿಂದ್ರ - ದೇವಗಿರಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500201909 manik bai - ದೇವಗಿರಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500201910 Jyoti - ದೇವಗಿರಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560500202048 ವಿನೋದ - ದೆವಗಿರಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560500202160 KRIESH - ದೇವಗಿರಿPHH(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/20223002000026/05/2022
560500202161 savita - ದೇವಗಿರಿPHH(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/2022150010000026/05/2022
560500202278 ಸಾತಿ ಬಾಯಿ - ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/2022200015000026/05/2022
560500202291 ರಾಜು - ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/2022200015000026/05/2022
560500202292 Hasili Bai - ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560500202306 ವಿಠಲ ನಾಯಕ್‌ - ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560500202309 ಸೊನಾ ಬಾಯಿ - ದೇವಗಿರಿPHH(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/20229006000026/05/2022
560500202333 ಶಂಕರ - ದೇವಗಿರಿPHH(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/20229006000026/05/2022
560500202335 Aruanabaie - ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/20229006000026/05/2022
560500202382 ಸಂಗ್ರಾಮ - ದೆವಗಿರಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560500202383 ಲಚ್ಚು - ದೇವಗಿರಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500202384 devali bai - ದೇವಗಿರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500202393 Nirmala - ದೇವಗಿರಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500202394 ಗೋಪಾಳ - ದೇವಗಿರಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500202410 Jamana Bai - ದೇವಗಿರಿPHH(NK) / NCSBiometric****558428/05/2022FPS****558428/05/202212008000028/05/2022
560500202508 ಯಾಕಾಂಠ ಬಾಯಿ - ದೇವಗಿರಿPHH(NK) / NCSBiometric****558427/05/2022FPS****558427/05/202212008000027/05/2022
560500202510 sharadabai - ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500202511 ಶಿವ ರಾಮ - ದೇವಗೀರಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560500202532 ವಲಾಬಾಯ್ - ದೆವಗಿರಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560500202586 Ghameebaie - ದೇವಗಿರಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500202679 ರಮೇಶ - ದೆವಗಿರಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560500202717 devalabai - ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560500202718 sona bai - ದೇವಗಿರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500202722 ಹರೀಚಂದ - ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/20229006000026/05/2022
560500202728 ಸುನಿಲ ಕುಮಾರ - ದೆವಗಿರಿ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560500202729 rukma bai - ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500202730 J Shashi Kala - DevgeriPHH(NK) / NCS------60000000-
560500202754 ತೆಜು - ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/20229006000026/05/2022
560500202755 ರಾಜು - ದೆವಗಿರಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500202757 lalitabai - DevgeriPHH(NK) / NCS------180000000-
560500204285 hirachand - ಹಿರಾಚಂದ್ ತಂದೆ ತೇಜು ದೇವಗಿರಿ ತಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/20226004000026/05/2022
560500204286 RAMESH - ರಮೇಶ್ ತಂದೆ ಶಕ್ರು ದೇವಗಿರಿ ತಂಡ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****558427/05/2022FPS****558427/05/20226004000027/05/2022
560500204287 Savita Bai - ಮಹೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಮುನ್ನು ದೇವಗಿರಿ ಥಾPHH(NK) / NCSBiometric****558425/05/2022FPS****558425/05/20229006000025/05/2022
560500204288 Sevantha - ವಾಲು ತಂದೆ ವಾಚು ದೇವಗಿರಿ ತಂಡ ಪೋPHH(NK) / NCS------120000000-
560500204512 PRAKASH - ಪ್ರಕಾಶ್ ತಂದೆ ಹೇಮಲಾ ದೇವಗಿರಿ ತಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****558425/05/2022FPS****558425/05/202212008000025/05/2022
560500204513 KALPANA - ಲ್ಪನಾ ಗಂಡ ಭರತ್ ನಾಯಕ್ ದೇವಗಿರತಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560500205938 ಸಚಿನ್ - ಮ.ನಂ.1/23.ದೇವಗಿರಿ.ತಾಂಡಾ.ಚಾಂಗಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****558425/05/2022FPS****558425/05/20229006000025/05/2022
560500205939 SHANABAI - ಶಾನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀಮರಾವ್ ದೇವಗಿರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****558427/05/2022FPS****558427/05/2022150010000027/05/2022
560500205940 Limbu Nayak - ಲಿಂಬು ನಾಯಕ್ ತಂದೆ ವಿಟ್ಟಲ್ ನಾಯಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560500213317 Sushila Bai - W/O ಶಿವರಾಮ 2/22 . ಮದರ್ಗಿ ಅಂNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500213414 Zimabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ದೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500213665 Renuka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕನ್ನು ಪವರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500213674 Nirmala Bai - W/O ದೇವದಾಸ್ 1/75 ದೇವಗೀರ ತಂNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500213827 Venkat Rao - S/O ಅರ್ಜುನ್ ದೇವಗಿರಿತಾಂಡ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560500213966 Mahadev - C/O ಜಗನಾಥ 1/116 ಮೇನ್ ರೋಡ ಮದರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500214304 Sonabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಂಮುನಾಯಕ ದೇವಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500214573 Anil Kumar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560500214786 Santosh Shankarrao Ekhellikar - C/O ಶಂಕರರಾವ ಎಖ್ಖೆಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಾಲNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500215486 Jaishri - S/O: ಲೋಕು ರಾಠೋಡ 2-38 ದೇವಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****558428/05/2022FPS****558428/05/2022150010000028/05/2022
560500215506 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ ರಾಠೋಡ 121 PHH(NK) / NCS------90000000-
560500215515 Renuka - W/O: ಸಂತೋಷ ರಾಠೋಡ #1-19-2 ದPHH(NK) / NCSBiometric****949522/05/2022FPS****949522/05/20229006000022/05/2022
560500215519 Gangavati - W/O ವೈಜೀನಾಥ 1/3/1 ದೇವಗಿರಿ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500215523 Jyoti - W/O: ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ ದೇವರಗಿ ತಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560500215628 Renuka - W/O ಕಾಶೀರಾಮ್ 1/33 ದೇವಗಿರಿ ತಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500216255 Laxmi Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರವಿ 19 ಚೌಕಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****558428/05/2022FPS****558428/05/20226004000028/05/2022
560500216788 Parvati - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ 1/4 ದೇವಗೀರ ತPHH(NK) / NCSBiometric****558428/05/2022FPS****558428/05/20223002000028/05/2022
560500216894 Pushpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನೌಸಿರಾಮ್ ಪವಾರ್ 1/PHH(NK) / NCS------90000000-
560500217635 Ratti Bai - C/O ದುರ್ಗದಾಸ 1/3/1 ದೇವಗಿರಿ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560500218582 Lalita - W/O ಮೋತಿಲಾಲ 1/77 - ದೇವಗಿರಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500218610 Yashodha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಸವರಾಜ 1/52/1 ದೇPHH(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/20229006000026/05/2022
560500218611 Hirabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುಭಾಶ 1/52/3 ದೇವPHH(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/20226604000026/05/2022
560500218722 Pavitra - C/O ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ 1-4 ದೇವಗೀರ PHH(NK) / NCSBiometric****558428/05/2022FPS****558428/05/202212008000028/05/2022
560500218996 Pavitra - C/O ವಿಕ್ರಾಮ್ 1/44/2 . ದೇವಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****558426/05/2022FPS****558426/05/20226004000026/05/2022
560500219388 Bhimini Bai - C/O ನರಸಿಂಗ್ ಪವರ 1-39 ಮೇನ್ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****558427/05/2022FPS****558427/05/20229906000027/05/2022
560500219787 Sangeeta - W/O: ಗಣಪತಿ 1/59 ದೇವಗಿರಿ ಥಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500219809 Jharanamma - C/O ಶಿವಕುಮಾರ ಈಟಗಕರ 1-65 ಮೇನ್PHH(NK) / NCSBiometric****498023/05/2022FPS****498023/05/20226004000023/05/2022
560500220456 Deepa - W/O: ಮಹಾದೇವ 3-111 ಮನ್ನಾಎಖೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500220533 Sreemati Sreelata - W/O: ದರ್ಮ ಪುತ್ರ 1-6 ಮನುಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500221542 Sarita - S/O: ನಾನು ಪವರ್ 1/41 ದೇವಗಿರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500221813 Malika Begum - S/O: ಸೈಯದ ಕಲಿಮುದ್ದೀನ 1/13 ಮದರPHH(NK) / NCS------60000000-
Top