REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560400241894 Shridevi - C/O ವೆಂಕಟ . . ಬಷಿಪುರ ಬಶಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20226004000025/05/2022
560400261984 Ishvarya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರೇಂದ್ರ ಎಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560400269898 Dropati - W/O ಬಾಬು 1/68 ಬಶಿರಾಪುರ ಬಶಿರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500141375 Poojashree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಣ್ಣ 92PHH(NK) / NCS------90000000-
560500141443 Shaliyya Begum - W/O: ನಿಜಮ ಸಾಬ 40 PHH(NK) / NCS------90000000-
560500141498 Shreedevi - W/O: ಸಂತೋಷ 13 PHH(NK) / NCSBiometric****783023/05/2022FPS****783023/05/202212008000023/05/2022
560500141545 Lalita - S/O: ಗೋವಿಂದ 1/78 ಅಲ್ಲಿಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500141550 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ ಮೇನ್ ಸ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560500141551 Manjula - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ 1PHH(NK) / NCS------60000000-
560500141608 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - W/O: ಗೋವಿಂದ 1/78 ಬೀ ಅಲ್ಲಪುPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/20229006000026/05/2022
560500141613 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಪುತ್ರ ಕುಡಂಬಲ 1PHH(NK) / NCSBiometric****783023/05/2022FPS****783023/05/2022150010000023/05/2022
560500141645 Sudharani - W/O ಶ್ರೀಪತಿ 27 . ಬಶಿರಪುರ .PHH(NK) / NCSBiometric****783023/05/2022FPS****783023/05/202212008000023/05/2022
560500141653 Yankamma - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 153 - PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500141658 Sujata - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪ 13PHH(NK) / NCSBiometric****783023/05/2022FPS****783023/05/202212008000023/05/2022
560500142088 Pari Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/20226004000026/05/2022
560500142102 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವ್ಕಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500142108 Yamuna Bai - W/O ಬಲಭೀಮ ಅಲ್ಲಿಪುರ ಅಲ್ಲಿಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/20226004000026/05/2022
560500143136 Chandrakala - S/O: ಜಗನ್ನಾಥ ಭವನಿ ಟೆಂಪಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560500143164 Manjula - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ ಅಲ್ಲಿಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500143239 Chandi Bai - W/O: ಶಂಕರ 2-194 ಅಲಿಪುರ ತಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/20226004000026/05/2022
560500143276 Anushamma - W/O: ಶೆಟ್ಟ ಅಲ್ಲಪುರ ಥಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/202212008000026/05/2022
560500143406 Archana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ ಕತ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****783023/05/2022FPS****783023/05/202212008000023/05/2022
560500143517 Kamalamma - W/O: ಪಾಂಡಪ್ಪ 153 PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500143521 Nagamma - W/O: ಪೀರಪ್ಪ 87 PHH(NK) / NCS------30000000-
560500143523 ಅಂಜಮ್ಮ - W/O: ಅರ್ಜುನ 198 PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500143527 Saraswathi - W/O: ಪೀರಪ್ಪ 74 PHH(NK) / NCS------30000000-
560500143543 Shantamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾಥ ಕೋರಿ 00 PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/202212008000024/05/2022
560500143632 Mamata - W/O: ಸತೀಶ 161 PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500143637 Surekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ ಧನ್PHH(NK) / NCSBiometric****301922/05/2022FPS****301922/05/20229006000022/05/2022
560500143658 Bhagyashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಪ್ಪ . . ಬಶಿರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500143665 Savita - S/O: ಪ್ರೇಮ ಸಿಂಗ 05 ಅಲಿ ಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/2022150010000026/05/2022
560500143772 Bhagyashree - S/O ಬಾಬುರಾವ್ ೧೨೫ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500143812 Shivkumar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಮರಾವ ಪೂಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560500143908 Sonabai - W/O: ಹರಿಚಂದ್ರ 143 ಅಲ್ಲಿಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/2022150010000026/05/2022
560500143914 Nandini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500143971 Jagadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ಕೋರಿ 00 PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500143972 Putala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಪ್ಪ 32PHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20223002000025/05/2022
560500143973 Bichamma - W/O: ಝರಣಪ್ಪಾ 145/ಅ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500143974 Rangamma - W/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 67 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500143975 Tejamma - W/O: ಶರಣಪ್ಪಾ 84 PHH(NK) / NCS------30000000-
560500143976 Gouramma - W/O: ದಶರಥ 85 PHH(NK) / NCS------30000000-
560500143978 Hazrathbe - S/O: ಮೈಹೆಬಾಬ್ ಸಾಬ 10/ಏ PHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20229006000025/05/2022
560500143979 Ambika - S/O: ಮಾಣಿಕ 9 PHH(NK) / NCSBiometric****783023/05/2022FPS****783023/05/202212008000023/05/2022
560500143980 Kalavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಣ್ಣಾ ಬಸಂತಪುರ 5PHH(NK) / NCS------90000000-
560500143981 Laxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಝರಣಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500143982 Sisilamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಣ್ಣ 44 PHH(NK) / NCS------30000000-
560500143984 Anjamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕೂರ 00PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/202212008000024/05/2022
560500143990 Shantamma - S/O ಶಿವರಾಜ PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500143993 Samim - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಇಮಮಶಾ 46 PHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20226004000025/05/2022
560500143997 Ayyamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋನಪ್ಪ 118/ಬೀ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500144004 Sayamma - S/O: ನಿಂಗಪ್ಪ 114 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500144005 Sharubai - S/O: ನಾನು 47 ಅಲ್ಲಿಪುರ ಥಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/202212008000024/05/2022
560500144009 Jagadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಸಕ್‌ನಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500144011 Tukkamma - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ 50 PHH(NK) / NCSBiometric****783023/05/2022FPS****783023/05/20223002000023/05/2022
560500144017 Tejamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಶಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500144019 Anjanaa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500144023 Rukmini - S/O: ಝರಣಪ್ಪ 94 PHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20226004000025/05/2022
560500144025 Jayshree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಕ್ಕಪ್ಪ 1PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500144028 Sunita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಝರಣಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500144033 Nirmala - S/O: ಖಿರು ಆಲಿಪುರ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/20226004000026/05/2022
560500144035 Sarsvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500144042 Komala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಝರಣಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500144043 Anitha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಿನಾಥ #PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022151000000024/05/2022
560500144046 Siddamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಕ್ಕಪ್ಪ #PHH(NK) / NCSBiometric****783023/05/2022FPS****783023/05/20226004000023/05/2022
560500144049 Nagalaxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರೇಂದ್ರರಾವPHH(NK) / NCS------30000000-
560500144052 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣ್ಮಂತ 43/ಏ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500144055 Gouramma - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ 161 PHH(NK) / NCS------30000000-
560500144058 Shreedevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಮಣ್ಣಾ 4PHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20229006000025/05/2022
560500144066 Laxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತಿ #63PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500144069 Muttamma - S/O: ಶರಣಪ್ಪ #87 PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500144070 ಗುಂಡಮ್ಮ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಶಾ PHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20226004000025/05/2022
560500144071 Nirmala - S/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ 25 PHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20226004000027/05/2022
560500144073 Chandramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹುಸೇಂಪ್ಪ 137 PHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20223002000025/05/2022
560500144075 Ambika - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಣ್ಣ ಗಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****208925/05/2022FPS****208925/05/20226004000025/05/2022
560500144077 ಮಂಗಲಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಜಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022150010000024/05/2022
560500144081 Prabhavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20223002000024/05/2022
560500144083 Iramma - S/O: ಬಸಪ್ಪಾ 26 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500144100 Roja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ ಪಲPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20223002000025/05/2022
560500144109 Anjali - S/O: ಶಂಕರ 160 PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500144112 Rukamini Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಪಣ್ಣ PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500144130 Naji Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನೀಲಕಂಠ 1/32 ಅಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560500144162 Manemma - W/O: ಶಂಕರ 100 PHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/202212008000025/05/2022
560500144164 Bhagirati - W/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 108 PHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/202212008000025/05/2022
560500144165 Mallikarjun - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪ 10PHH(NK) / NCS------90000000-
560500144166 Amrutamma - S/O: ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500144170 Ambavva - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುಲಿಂಗ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500144173 Renuka - S/O: ಮೊನು 19 ಅಲ್ಲಪುರ ತಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/2022150010000026/05/2022
560500144196 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರPHH(NK) / NCSBiometric****304524/05/2022FPS****304524/05/20229006000024/05/2022
560500144202 Jagadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹುಲೇಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20226004000025/05/2022
560500144214 Fatima - D/O: ಮಾಯಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ 36 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500144215 Abeda Bee - S/O: ಮಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ್ 36 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500144216 Parvin - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಮೀರ 46 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500144217 Jaheda Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ #52 PHH(NK) / NCS------30000000-
560500144218 Moulana Bee - S/O: ಮಾಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ 35 PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022210014000024/05/2022
560500144219 Nazmeen Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಾಲ ಶಹ PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500144221 Shridevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹುಸೇನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/2022150010000025/05/2022
560500144249 Tara Bai - W/O: ರವಿ ಆಲಿಪುರ ತಾಂಡ PHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/2022150010000026/05/2022
560500144389 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ರಮಪ್ಪ 3 PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500144390 Sangeeta - W/O ಮಾರುತಿ 74 -AAY(NK) / NCS------200000000-
560500144402 Sonabai - W/O: ಲೋಕು ಪವಾರ 15 ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/20229006000026/05/2022
560500144467 Vaishnavi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ 142/ಏ PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500144492 Vijay Laxmi - S/O: ಬಂಡೆಪ್ಪ 60 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500144598 Vijayalakshmi - W/O ಕಾಶೀನಾಥ - -NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500144643 Sunita - S/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500144667 Anita - S/O: ಶಂಕರ ಪವರ್ 25 ಅಲಿ ಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/20226004000026/05/2022
560500144755 Iramma - S/O: ಶಿವರಾಜ 120 ಬಶಿರಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500144756 Dhanaraj - S/O: ಗಣಪತಿ 63 ಅಂಗನವಾಡಿಯ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500144855 Sunita Bai - S/O: ಪ್ರಮಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ 12 ಅಲPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/20229006000026/05/2022
560500144877 Jagdevi - W/O ಶಿವರಾಜ #226 - PHH(NK) / NCS------180000000-
560500144886 Vitha Bai - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ 38 PHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20226004000025/05/2022
560500144897 Laxmibai - S/O: ಸಂತೋಷ 11 ಅಲ್ಲಿಪುರ ತಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/20226004000026/05/2022
560500144930 Anitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಡಿತ್ #81 PHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/202212008000025/05/2022
560500145124 Imalabai - W/O: ಖಿರು 2/168 ಅಲ್ಲಿಪುರ ಥPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/20229006000026/05/2022
560500145145 Nagamma - W/O: ಈಶ್ವರ 27 PHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/2022150010000025/05/2022
560500145189 Shamabai - S/O: ಶರಣಪ್ಪಾ 143 PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500145200 Jyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಮಾಧಾನ #13 PHH(NK) / NCS------120000000-
560500145201 Shobha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಮು PHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/2022180012000025/05/2022
560500145219 Mahananda - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20226004000025/05/2022
560500145285 Sharanamma - W/O: ಶಂಕರ 183 PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20223002000024/05/2022
560500147689 Meenakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಅಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/2022180012000026/05/2022
560500150462 Nagini - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷಿಮಣ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500150545 Sumitra - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500152428 Anita - W/O: ವಿಜಯ್ 31 ಅಲ್ಲಿಪುರ ಥಾಂAAY(NK) / NCS------200000000-
560500153109 Sakribai - S/O: ಖುರು ಆಲಿಪುರ ತಾಂಡ ಮುತPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/202212008000026/05/2022
560500153110 Bhimani Bai - W/O: ಶಂಕರ 1-88 ಅಲಿಪುರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/20223002000026/05/2022
560500153167 Kavita - W/O ಬದ್ದು ರಾಠೋಡ್ # 27 , ಆಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/20229006000026/05/2022
560500153374 ನೀಲ ಬಾಯಿ - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಐ-10 ಆಲಿಪುPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/20229006000026/05/2022
560500153658 Nirmala - ಅನಿಲ್ ನ 1-28 ಆಲಿಪುರ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/20226004000026/05/2022
560500153802 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಮನೆ.ನಂ. 19 PHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/202212008000026/05/2022
560500153879 Sarita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನರಸಿಂಗ 36 ಅಲ್ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560500154341 Anita - W/O ಗೇಮು 0 0 ಅಲ್ಲಿಪುರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/202212008000026/05/2022
560500155688 Sharanamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ ಕದ್ರಿ 13 ಬಶಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500155703 Sangeeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500156187 Surekha - W/O ರಮೇಶ 36 ಬಶಿರಾಪುರ ಬಶಿರಾಪುPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500156233 Sona Bai - W/O: ಶಂಕರ 1-18 ಆಲಿಪುರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560500156479 Sujata - W/O ಮಧುಕರ 112 ಬಸೀರಾಪೂರ ಬಶಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20226004000025/05/2022
560500156843 Chandrakala - ಬಸವರಾಜ 26 ನಿರ್ಣ ವಾಡಿ ತಕ್-ಹPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500156978 Shridevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನ್ನಾಥ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20226004000025/05/2022
560500157266 Mahananda - W/O ಬಲವಂತ 59 / ಬಶಿರಾಪುರ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560500157906 Pari Baio - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಸರತ ಮನೆ.PHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/2022150010000026/05/2022
560500159400 Sunita - S/O ವೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/20229006000026/05/2022
560500159584 Bhagya Shree - S/O: ಗೋವಿಂದಪ್ಪ 121 ಬಶಿರಾಪುರ ನAAY(NK) / NCS------200000000-
560500159726 Bharati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನ್ನಾಥ 132 ಟಿPHH(NK) / NCSBiometric****695227/05/2022FPS****695227/05/202212008000027/05/2022
560500160110 ಎಂಕಪ್ಪ - ಬಶೀರಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/2022200015000025/05/2022
560500160111 ವೆಂಕಟ - ಬಶೀರಫೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160112 ಬಸವರಾಜ - ಬಶೀರಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/202212008000024/05/2022
560500160113 Parvati - ಬಸೀರಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022200015000024/05/2022
560500160114 ಕರಬಸಪ್ಪ - ಬಶೀರಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022200015000024/05/2022
560500160115 ಸಾಯಬಣ್ಣ - ಬಶೀರಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160116 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಬಸೀರಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022200015000024/05/2022
560500160117 ಜಗಮ್ಮಾ - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500160118 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಬಶೀರಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022200015000024/05/2022
560500160119 ಶಾಮ ರಾವ - ಬಶೀರಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022200015000024/05/2022
560500160120 ಸುಬಾಶ - ಬಶೀರಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022200015000024/05/2022
560500160121 ಶ್ರೀಮಂತ - ಬಶೀರಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20229006000025/05/2022
560500160122 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಬಶೀರಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022200015000024/05/2022
560500160123 Nirmala - ಬಶೀರಾಫೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022180012000024/05/2022
560500160124 ಬಾಬು - ಬಶೀರಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022200015000024/05/2022
560500160125 ಸುಬಾಶ - ಬಶೀರಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022200015000024/05/2022
560500160126 Gundamma - ಬಶೀರಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022200015000024/05/2022
560500160128 Jagdevi - ಬಶೀರಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022200015000024/05/2022
560500160129 ಯಮುನಮ್ಮ - ಬಶೀರಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022200015000024/05/2022
560500160130 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಬಶೀರಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/2022200015000025/05/2022
560500160131 Chandramma - ಬಶೀರಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022200015000024/05/2022
560500160132 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಬಶೀರಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500160133 ಶಿವರಾಜ ತಂ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಪಲ್ಲಿ - ಗ್ರಾ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾAAY(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/2022200015000025/05/2022
560500160134 ಮ.ಮೈನುದ್ದಿನ್‌ - ಬಶೀರಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022200015000024/05/2022
560500160135 Basamma - ಬಶೀರಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022200015000024/05/2022
560500160136 Sharanamma - ಬಶೀರಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/2022210014000025/05/2022
560500160137 KASTUR BAI - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20223002000024/05/2022
560500160138 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಬಶೀರಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/2022200015000025/05/2022
560500160139 Gurubai - ಬಶೀರಫೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500160140 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಬಶೀರಫೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/2022200015000025/05/2022
560500160141 ಗುಜಮ್ಮ - ಬಶೀರಫೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/2022200015000025/05/2022
560500160142 ಹಣಮಂತ - ಮೀನಕೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160143 ನರಸಿಂಗ - ಬಶೀರಫೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022200015000024/05/2022
560500160144 ರಂಗಮ್ಮಾ - ಬಶೀರಫೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160145 ನಾಗಮ್ಮ - ಬಶೀರಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022200015000024/05/2022
560500160146 ಪಾಂಡಪ್ಪ - ಬಶೀರಫೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500160147 Gangamma - ಬಶೀರಫೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500160148 ರಮೇಶ - ಬಶೀರಫೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/2022200015000025/05/2022
560500160149 Tukkamma - ಬಸೀರಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022200015000024/05/2022
560500160731 ಭಿಮಲಾ - ಅಲ್ಲಿ ಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160732 ladaki bai - ಲಾಡಕಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಧರ್ಮು ಅಲ್ಲಿಪುರ್PHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/20223002000026/05/2022
560500160733 ಜ ಸಿಂಗ - ಅಲಿಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/2022200015000026/05/2022
560500160734 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಅಲಿಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/2022200015000026/05/2022
560500160735 Vala Bai - ಅಲ್ಲಿಪುರ ತಾಂಡAAY(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/2022200015000026/05/2022
560500160737 ನಾರಾಯಣ - ಅಲಿಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/2022200015000026/05/2022
560500160738 ಮನ್ನು - ಅಲ್ಲಿಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/2022200015000026/05/2022
560500160739 ಭಾವಸಿಂಗ್ - ಅಲ್ಲಿಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/2022200015000026/05/2022
560500160740 Ramani Bai - ಅಲಿಪೂರ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/2022200015000026/05/2022
560500160741 ಚಂದು - ಅಲಿಪೂರ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/2022200015000026/05/2022
560500160743 ಗೊಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಅಲಿಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/2022200015000026/05/2022
560500160744 ನವಸಿ - ಅಲಿಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/2022200015000026/05/2022
560500160745 ಸಂತೋಷ - ಅಲಿಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/2022200015000026/05/2022
560500160746 .CHANDI BAI - ಅಲ್ಲಿಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/20223002000026/05/2022
560500160747 ಮಾಣಿಕ - ಅಲಿಪೂರ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/2022200015000026/05/2022
560500166911 ಪಾರಮ್ಮಾ - ಬಶೀರಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560500166912 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500166914 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/202212008000024/05/2022
560500166915 ಸಂಗೀತಾ - ಬಶೀರಾಫುರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500166916 ಸುಬಮ್ಮಾ - ಬಶೀರಾಫೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783023/05/2022FPS****783023/05/20226004000023/05/2022
560500166917 Narsamma Hosalli - ಬಶೀಲಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500166918 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಬಶೀರಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166919 ನರಸಪ್ಪಾ - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****208925/05/2022FPS****208925/05/20229006000025/05/2022
560500166920 ರವೀಂದ್ರ - ಬಶೀರಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560500166921 ಗಣಪತಿ - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500166922 ಈರಣ್ಣಾ - ಬಸಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/202212008000025/05/2022
560500166923 ನರಸಪ್ಪಾ - ಬಸೀರಾಪೊರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500166924 ಮುರುಳಿಧರ - ಬಶೀರಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/2022200015000025/05/2022
560500166925 ಜಗನಾಥ - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022150010000024/05/2022
560500166926 Rekha - ಬಶೀರಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/2022210014000025/05/2022
560500166927 ಪುಂಡಲಿಕ - ಬಸಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166928 ವಿರಶಟ್ಟಿ - ಬಸಿರಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166929 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಬಸೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500166930 ಶಂಕರ - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20229006000025/05/2022
560500166931 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕಾಶಿನಾಥ ತಂ ಈರಣ್ಣಾ ನಿಣ್ಣಿ ಮು:ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166932 nagamma - ಬಶಿರಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20223002000024/05/2022
560500166933 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಬಶೀರಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560500166934 ಝರಣಪ್ಪಾ - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500166935 ಮಚೆಂದ್ರ - ಬಶೀರಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166936 ನಿಂಗಪ್ಪಾ - ಬಶೀರಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166937 dropadi - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500166938 ವೈಜಿನಾಥ - ಬಶೀರಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500166939 ಮಾಣಿಕ - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783023/05/2022FPS****783023/05/202212008000023/05/2022
560500166940 ಈರಣ್ಣಾ - ಬಸೀರಾಪೂರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500166941 ರಾಜಕುಮಾರ - ಬಶೀರಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022200015000024/05/2022
560500166942 ಹಣಮಂತ - ಬಶೀರಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500166943 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಬಸೀರಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022150010000024/05/2022
560500166944 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಬಶೀರಾಪೂರ ತಾ: ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166945 Laxmi - ತುಕಾರಾಮ ತಂ ಎಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮಾಮೊಳಿ ಮುPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166946 Chand Sab - ಬಶೀರಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022200015000024/05/2022
560500166947 mahebub - ಬಶೀರಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500166948 ಇಸ್ಮಾಲ ಸಾಬ - ಬಶೀರಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/2022270018000025/05/2022
560500166949 goribi - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166950 ಎಲ್ಲಪ್ಪ - ಬಶೀರಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500166951 ಮಾರುತಿ - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500166952 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500166953 ಅಂಬಣ್ಣಾ - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500166954 ಕಾಶಿನಾಥ - ಬಸೀರಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022200015000024/05/2022
560500166955 ಝರಣಯ್ಯಾ - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166956 ಅರ್ಜುನ - ಬಸೀರಾಪೊರPHH(NK) / NCSBiometric****783023/05/2022FPS****783023/05/202212008000023/05/2022
560500166957 shankremma - ಬಶೀರಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/202212008000024/05/2022
560500166958 ಪ್ರಭು - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500166959 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಬಾಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/202212008000024/05/2022
560500166960 ಬಸವರಾಜ - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/2022150010000025/05/2022
560500166961 shantamma - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166962 ಮಾನಪ್ಪ - ಬಶೀರಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166963 Nagamma - ಬಶೀರಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500166964 vijayalaximi - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022150010000024/05/2022
560500166965 ಅರ್ಜುನ - ಬಶೀರಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500166966 ಸುಶಿಲಮ್ಮ - ಬಸೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022150010000024/05/2022
560500166967 ಝರಣಪ್ಪಾ - ಬಶೀರಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500166968 ಪುಂಡಲಿಕ - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500166969 mahananda - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/2022210014000025/05/2022
560500166970 ಶಿವ ರಾಜ - ಬಸಿರಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/2022200015000025/05/2022
560500166971 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಬಸೀರಾಪೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022150010000024/05/2022
560500166972 ಬಾಬು - ಬಶೀರಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500166973 ಗೌರಮ್ಮ - ಬಶೀರಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/202212008000024/05/2022
560500166974 ಶಿವೃರಾಜ - ಬಸೀರಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500166975 ಗೋವಿಂದ - ಬಶೀರಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022150010000024/05/2022
560500166976 janamma - ಬಶಿರಾಪುರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500166977 ವೀರಣ್ಣ - ಬಶೀರಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500166978 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/202212008000025/05/2022
560500166979 ದಶರಥ - ಬಸೀರಾಪೂರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500166980 Renuka - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/2022180012000025/05/2022
560500166981 ಚಂದ್ರಶೇಖರ - ಬಸಿಲಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783020/05/2022FPS****783020/05/2022200015000020/05/2022
560500166982 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಬಶೀಲಪುರಾPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500166983 Ambika - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783023/05/2022FPS****783023/05/2022150010000023/05/2022
560500166984 ನಾಗಣ್ಣಾ - ಬಶೀರಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20229006000025/05/2022
560500166985 ನಾಗಣ್ಣಾ - ಬಶೀರಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500166986 ತುಕಾರಾಮ - ಬಶೀರಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/202212008000024/05/2022
560500166987 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಬಶೀರಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560500166988 ಲಕ್ಷಣ - ಮು:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾ:ಹುPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500166989 ಪಾರ್ವತಿ - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783023/05/2022FPS****783023/05/20226004000023/05/2022
560500166990 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಬಶೀರಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022200015000024/05/2022
560500166991 ಮಾರುತಿ - ಬಶೀರಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022150010000024/05/2022
560500166992 suslamma - ಬಶೀರಾಫೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20223002000024/05/2022
560500166993 Amruta - ಬಶೀರಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/202212008000025/05/2022
560500166994 ಹುಸೆನ - ಬಸೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/202212008000025/05/2022
560500166995 ಪುಶ್ಪಾ - ಬಶೀರಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500166996 ಸಾವಿತ್ರಿ - ಬಶೀರಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20229006000025/05/2022
560500166997 ಬಾಲೆ ಸಾಬ - ಬಶೀರಪೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20226004000025/05/2022
560500166998 Savita - ಬಶೀರಾಫೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/2022150010000025/05/2022
560500166999 ಪ್ರಭು - ಮು:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾ:ಹುAAY(NK) / NCS------200000000-
560500167000 Kamlabai - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500167001 ವೀರಯ್ಯಾ - ಬಶೀರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****344324/05/2022FPS****344324/05/2022180012000024/05/2022
560500167002 ಲಕ್ಮಿ - ಬಶೀರಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/2022200015000025/05/2022
560500167003 Sujata - ಬಶೀರಾಫೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500167004 ದಶರಥ - ಬಶೀರಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500167005 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಬಶೀರಾಫೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783023/05/2022FPS****783023/05/2022150010000023/05/2022
560500167006 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಬಶೀರಾಫೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560500168658 ಚಂದು - ಅಲಿಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/20226004000026/05/2022
560500168659 ವಿರಶೆಟ್ಟಿ - ಅಲಿಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/20226004000026/05/2022
560500168660 ನಾಗಿಂದರ - ಅಲಿಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/2022150010000026/05/2022
560500168661 ರವಿ - ಅಲಿಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/2022200015000026/05/2022
560500168662 ಝಮಕಾ ಬಾಯಿ - ಅಲಿಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/2022150010000026/05/2022
560500168663 ಮೋತಿ ರಾಮ - ಅಲಿಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/2022200015000026/05/2022
560500168664 ಪಾಂಡು - ಅಲಿಪೂರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/202212008000026/05/2022
560500168665 ರಾಮ - ಅಲಿಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/202212008000026/05/2022
560500168666 ಗೋವಿಂದ - ಅಲಿಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/20229006000026/05/2022
560500168667 ದೇವಿದಾಸ - ಅಲಿಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/20226004000026/05/2022
560500168668 ಫೂಲ ಸಿಂಗ - ಅಲಿಪೂರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/2022150010000026/05/2022
560500168669 Genabai - ಲಕ್ಷಣ ತಂದೆ ಪುರು ಅಲ್ಲಿಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/20226004000026/05/2022
560500172052 Sunita - ಹುಡುಗಿ ಜನತಾ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500187029 RAJAPPA S/O BHIMSHA NAYAK - ಗ್ರಾ : ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ ನಿರ್ಣಾ ತAAY(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/2022200015000025/05/2022
560500187053 Geeta - ಗ್ರಾ: ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ: ನಿರ್ಣಾ ತPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20229006000025/05/2022
560500187102 RAGHAVENDRA S/O SHIVRAJ - ಗ್ರಾ: ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ : ನಿರ್ಣಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500187110 Shilpa - ಗ್ರಾ: ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ: ನಿರ್ಣಾ ತPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022180012000024/05/2022
560500187120 Sunita - ಗ್ರಾ: ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ: ನಿರ್ಣಾ ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560500187284 Jyoti - ಗ್ರಾ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾ:AAY(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/2022200015000025/05/2022
560500187285 RAMESH S/O SIDDAPPA IDLAI - ಗ್ರಾ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/202212008000024/05/2022
560500187299 ZHARNAPPA S/O KASHEPPA MEENKER - ಗ್ರಾ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500187304 pundalik s/o sharnappanayakar - ಗ್ರಾ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022150010000024/05/2022
560500187349 Bheemrao S/o Yankappa Patil - ಗ್ರಾ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187392 nagesh s/o palleri - ಗ್ರಾ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20226004000025/05/2022
560500187394 Shalabai - ಗ್ರಾ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾ:PHH(NK) / NCS------90000000-
560500187396 Jana Bai - ಗ್ರಾ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022150010000024/05/2022
560500187398 Jagadevi - ಗ್ರಾ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022150010000024/05/2022
560500187413 KASHAPPA S/O GUNDAPP PALLERI - ಗ್ರಾ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20226004000025/05/2022
560500187456 nagesh s/o ekanath etaga - ಗ್ರಾ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/202212008000024/05/2022
560500187677 JAGADEVI - ಗ್ರಾ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560500187688 SRIDEVI - ಗ್ರಾ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022150010000024/05/2022
560500187691 Sangita - ಗೋಪಾಲ ತಂದೆ ಯಂಕುAAY(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/2022200015000026/05/2022
560500187733 Yamunabai - ಯಮುನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಠಲAAY(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/2022200015000026/05/2022
560500187976 Mahananda - ಗ್ರಾ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/202212008000024/05/2022
560500187988 Sujata - ಗ್ರಾ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****783023/05/2022FPS****783023/05/20229006000023/05/2022
560500188082 SARASWATI W/O NAGANATH HOSAHAL - ಗ್ರಾ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500188083 VIRAMMA - ಗ್ರಾ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/202212008000024/05/2022
560500188084 SHARANAMMA - ಗ್ರಾ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500188177 MALEEAPPA S/O PANTAPPA BUTALI - ಗ್ರಾ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500188200 Parvati - ಗ್ರಾ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022150010000024/05/2022
560500188218 MAHBOOB S/O LALLSHA PAKER - ಗ್ರಾ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226400000024/05/2022
560500188363 IRAMMA W/O MARUTI MADGI - ಗ್ರಾ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20223002000025/05/2022
560500188370 RENUKA - ಗ್ರಾ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022150010000024/05/2022
560500188380 NAGAMMA - ಗ್ರಾ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/202212008000024/05/2022
560500188385 suryakant s/o viranna nirna - ಗ್ರಾ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/202212008000024/05/2022
560500189070 Veeramma - ಗ್ರಾ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500189461 ವೆಂಕಟರಾವ್‌ - ಬಸೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500189463 ಮೊನೊಹರ - ಬಸೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500189468 ಪಾರ್ವತಿ - ಬಸೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20226004000025/05/2022
560500189471 Parvati - ಬಸೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500189472 ತುಕಾರಾಮ - ಬಸೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500189474 Sudharani - ಬಸೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500189475 ಬಸವರಾಜ - ಬಸಿರಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022200015000024/05/2022
560500189485 NAGAMMA - ಬಸೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****294918/05/2022FPS****294918/05/2022150010000018/05/2022
560500189486 ನರಸಮ್ಮ - ಗ್ರಾಮ:ಬಸಿರಾಪೂರ ಅಂಚೆ:ನಿರ್ಣಾ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20223002000024/05/2022
560500189491 ಹಣಮಂತ - ಬಸೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/2022150010000025/05/2022
560500189492 mahadevi - ಬಸೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500189496 ಏಕನಾಥ್‌ - ಬಸಿರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20226004000025/05/2022
560500189500 ಭೀಮೇಶ್‌ - ಬಸೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/202212008000024/05/2022
560500189503 Renuka - ಬಸಿರಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500189505 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂ ಶರಣಪ್ಪಾ ಕೋರಿ - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂ ಶರಣಪ್ಪಾ ಕೋರಿ ಮು:ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/202212008000024/05/2022
560500189512 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಬಸೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20226004000025/05/2022
560500189514 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಬಸೀಲಾಪುರ 1-88AAY(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022200015000024/05/2022
560500189517 Begumbi - ಬಸಿರಾಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500189520 ನಾಗಣ್ಣ - ಬಸಿರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/202212008000024/05/2022
560500189522 ಮಹಾದೇವಿ - ಬಸೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500189525 ಈರಣ್ಣ - ಬಸೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/202212008000024/05/2022
560500189526 ನರಸಮ್ಮ - ಬಸಿರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500189529 Sridevi - ಬಸೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500189534 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಬಸೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20223200000025/05/2022
560500189538 ಝರಣಪ್ಪಾ - ಬಸಿರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20229006000024/05/2022
560500189539 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಬಸಿರಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500189541 ಪ್ರಭು - ಬಸಿರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783023/05/2022FPS****783023/05/202212008000023/05/2022
560500189543 Mahadevi - ಬಸಿರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20229006000025/05/2022
560500189545 ತುಕಾರಾಮ - ಬಸೀಲಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022200015000024/05/2022
560500189548 Basamma - ಬಸಿರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/202212008000024/05/2022
560500189550 ವಿಠಲ ತಂ ನಾಗಪ್ಪಾ ಕೋರಿ - ವಿಠಲ ತಂ ನಾಗಪ್ಪಾ ಕೋರಿ ಮು:ಬಸಿರPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20229006000025/05/2022
560500189552 ತುಕಾರಾಮ - ಬಸೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****208924/05/2022FPS****208924/05/202212008000024/05/2022
560500189555 Nagaveni - ಬಸೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500189557 Sapna - ಬಸೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/202212008000025/05/2022
560500189560 Kashamma - ಬಶೀರಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20226004000024/05/2022
560500189562 laximi - ಬಸೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20223002000024/05/2022
560500189564 ಈರಪ್ಪಾ - ಬಸೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/20226004000025/05/2022
560500189566 Vanishree - ಬಸಿರಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783025/05/2022FPS****783025/05/2022150010000025/05/2022
560500189567 Ambamma - ಬಸಿರಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560500189569 ಮಲ್ಲಪ್ಪ - ಬಸೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/2022180012000024/05/2022
560500189571 goppamma - ಬಸೀಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****783024/05/2022FPS****783024/05/20223002000024/05/2022
560500189938 ಶಿವ ರಾಮ - ಲಂಬಾಣಿAAY(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/202220001500