REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200201753 Anita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೈಲಾರಿ 2/77 ಮೇನ್ ರPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/202212008000022/05/2022
560500140293 Umadevi - W/O: ಶರಣಪ್ಪ ಹುಲಸೂರೆ 2/ಏ-48NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500145434 Sunita - S/O: ಮಣಿಕ 5/11 PHH(NK) / NCSBiometric****690029/05/2022FPS****690029/05/20229006000029/05/2022
560500145438 Babita - S/O ಬಾಬು ೫/೪೩ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500145440 Surekha - S/O: ಮಾರುತಿ ಶೆಡೋಳಕರ 5/17 PHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/2022150010000027/05/2022
560500145442 Anita - W/O: ಉಮೇಶ ನ ಧುಮ್ಮನಸೂರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500145443 ರೇಣುಕಾ - W/O: ವಿನೋದ ಏಚ್ ನ5/125 ಧುಮಂಸೂPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/202212008000027/05/2022
560500145448 Prithi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನಿಲಕುಮಾರ್ 5-10 PHH(NK) / NCSBiometric****690029/05/2022FPS****690029/05/202212008000029/05/2022
560500145455 Arun Kinni - D/O: ಗಿನಯಾಂದೇವ ಬಾಜಿ 4/1 ಧುPHH(NK) / NCS------60000000-
560500145456 Jagadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500145460 Noorjaha Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಷೀರೊದ್ದೀನ್ 2/94 PHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/202212008000022/05/2022
560500145465 ಶರೀಫಾ ಬಿ - W/O: ಮಂಜೂರ್ ಇಲಾಹಿ 2/83 ಮುಜಾವPHH(NK) / NCS------150000000-
560500145481 Afreen - D/O: ತುರಬಲಿ ಜಮಾದಾರ್ 5-55 ಧPHH(NK) / NCSBiometric****690028/05/2022FPS****690028/05/20223002000028/05/2022
560500145490 Priyanka - W/O: ಸತೀಶ್ ನೆಲವಾಲಕರ 28 ದುಮPHH(NK) / NCSBiometric****690028/05/2022FPS****690028/05/20229006000028/05/2022
560500145501 Aruti - S/O ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಹಿರೇಮನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/202212008000027/05/2022
560500145511 Laxmi - W/O: ದಿಲ್ಲೀಪ್ ಚಿಂಕೇರ 2/ಸೀ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500145767 Laxmi - S/O: ಮಹದೇವ ಬಡಸಿಂಗಿ 3/48 ಧುPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/202212008000027/05/2022
560500145810 Radhika - S/O: ಕಮಲಾಕರ 5/18 PHH(NK) / NCS------90000000-
560500145896 Reshma - S/O: ಮಾರುತಿ 82/2 PHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/20226004000025/05/2022
560500146476 Suma - S/O: ರವೀಂದ್ರ ಕಿಣಗಿ 5/57 ಧುPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/2022180012000025/05/2022
560500146515 Smt Asha - W/O: ಅರವಿಂದ 225 PHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/20226004000025/05/2022
560500146688 Sukeshini - S/O: ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ 3-39 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500147086 Meenaxi - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 5-32 ವಿಜಯ ನಾಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/202212008000027/05/2022
560500147272 Bannamma - S/O: ಪುಟರಾಜ್ 5/59 ವಿಠಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/2022210014000025/05/2022
560500147273 Kalavathi - W/O: ವಸಂತ್ ರಾಠೋಡ 5-127/2 ತPHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/2022150010000026/05/2022
560500147278 Suguna Bai - S/O: ಅಂಬಾಜಿ ರಾಠೋಡ್ ಏಚ್ ನ 5-10PHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/202212008000026/05/2022
560500147354 Chandrakala - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ 0-00 PHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/20226004000027/05/2022
560500147356 Sunita - W/O ರಾಜು 52 ಸಿಧ ಪ್ರಭು ಟೆಂಪಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/20229006000022/05/2022
560500147367 Radhika - W/O ಕಿರಣ 5/64 ವಿಜಯನಗರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500147393 Padmavati - W/O: ಉಮೇಶ್ ಜಮಾದಾರ್ 00 PHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/202212008000022/05/2022
560500147414 Shahida Begum - S/O: ಅಬ್ದುಲ ಸತ್ತಾರ್ ಜಮಾದಾರ 3/PHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/2022150010000022/05/2022
560500147665 Vijayalaxmi - W/O ವಿನಯಕುಮಾರ ರೇವಪಾಯ್ಯ ಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/2022150010000022/05/2022
560500147869 Nilamma - W/O: ಅಣ್ಣೇಪ್ಪಾ ಸಂಗೊಳಗಿ 5-104-PHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/2022150010000022/05/2022
560500147891 Ambika - W/O ಓಂಕಾರ 1/4 ನಿಯರ್ ಹನುಮಾನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/20226004000029/05/2022
560500147928 Chetika - W/O: ರಾಜಶೇಖರ ನಿಂಬುರೆ 1/81 PHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/202212008000027/05/2022
560500147997 Meraj Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ಡಿ ಸುಲ್ತಾನ್ 2PHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/20229006000026/05/2022
560500147998 Githa - W/O: ಸಂಗಪ್ಪಾ ಶಿರಮಂಡಿ 46 ಧೂಮ್ಮPHH(NK) / NCSBiometric****690029/05/2022FPS****690029/05/20229006000029/05/2022
560500148022 Vijaylaxmi - S/O: ಮಾತೃ ಪವರ್ 103 ಧುಮಂಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/202212008000024/05/2022
560500148035 Shaheen Begum - S/O: ಹನ್ನು ಸಾಬ 2/94 ಧುಮ್ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/202212008000025/05/2022
560500148340 Santoshamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯ ಕುಮಾರ . PHH(NK) / NCS------90000000-
560500149558 Tara Bai - W/O: ಸುನೀಲ 5/125 ಧುಮುನ್ಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500149570 Malashree - W/O: ಮಾರುತಿ ರಾಠೋಡ 5-101/3 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500151198 Shakila Begum Jamadar - S/O ಬಶೀರಸಾಬ್ PHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/2022150010000022/05/2022
560500151253 Rajabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮತ್ರು ಪವರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560500151585 Vita Bai - W/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ 3-1 ಧುಮುನ್ಸPHH(NK) / NCSBiometric****690028/05/2022FPS****690028/05/20229006000028/05/2022
560500151954 Mallamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ 1/60 ಧೂಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/2022150010000025/05/2022
560500151960 Sharda Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/20226004000022/05/2022
560500152427 Shweta Dhan Reddy - W/O: ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ 3/49 ಧೂಮ್ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****690028/05/2022FPS****690028/05/202212008000028/05/2022
560500152873 Varsha Rani Sajjan Shetty - W/O: ಶಿವ ಕುಮಾರ್ 2/ಏ/6 ಧೂಮ್ಮನಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560500152947 Samreen Banu - S/O ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಬ್ ಜಮಾದಾರ 5/94 PHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/20229006000024/05/2022
560500153062 Jayashree - S/O: ರಮೇಶ ಎಸ್ ಕೋಳಾರ 10/22 ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/20229006000022/05/2022
560500153072 Nagamma - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಚಿನಕೇರ 5/82 ಧೂPHH(NK) / NCS------150000000-
560500153075 Farzana Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲೀಂ ಜಮಾದಾರ್ ೧-೩PHH(NK) / NCSBiometric****690028/05/2022FPS****690028/05/2022180012000028/05/2022
560500153077 Surekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಪ್ಪಾ ಸಜPHH(NK) / NCSBiometric****690029/05/2022FPS****690029/05/2022150010000029/05/2022
560500153210 Jyoti - W/O: ಮಹೇಶ್ ಶಿರಮಂಡಿ 46 ಧೂಮ್ಮನಸPHH(NK) / NCSBiometric****690029/05/2022FPS****690029/05/2022150010000029/05/2022
560500153230 Shridevi Nimbure - W/O: ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ 2/ಸೀ-96 ಧPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/20229006000027/05/2022
560500153320 Chithramma - W/O ರಾಜೇಪ್ಪ 5/32 ಮ್ಮೈನ್ ರೋಡ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560500153405 Deepika - W/O: ಜೈಸಾಗಾರ್ 1-47/1 ಧೂಮ್ಮನಸೂPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/202212008000027/05/2022
560500153456 Anita - S/O: ಶೀವ ಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದಾರ 1/70 PHH(NK) / NCSBiometric****588127/05/2022FPS****588127/05/202212008000027/05/2022
560500153868 Uma - W/O ಆತ್ಮಮಾನಂದ ಬಾವಿಡೋಡ್ಡಿ 00 PHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/20226004000025/05/2022
560500153869 Pooja Panchal - W/O ರಮೇಶ್ ಮನೆ ನ 3/34 ಬೀದರ್ ರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/20229006000025/05/2022
560500153970 Vijaykumar - S/O ಸಂಗಪ್ಪಾ ಕೋಲಾರ 1/10 ಧುಮನಸPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/20223002000022/05/2022
560500153999 Nirmala - W/O ಲೇಟ್ ಸಿದ್ರಾಮ್ 5- 23 ಧೂಮ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560500154059 Taslim - C/O ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲಿ 3/31 ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****828127/05/2022FPS****828127/05/2022150010000027/05/2022
560500154084 Indumathi - W/O: ವೀರಬಸಪ್ಪ ಯಾಡಗಿರೆ 1/93 PHH(NK) / NCSBiometric****942514/05/2022FPS****942514/05/20229060000014/05/2022
560500154619 Pallavi - W/O ಮಹೇಶ 00 ಕೋಳಿವಾಡ ಧೂಮ್ಮನಸೂPHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/20229006000026/05/2022
560500154755 Khamar Jahan - S/O: ಅಬ್ದುಲ ಶುಕುರ್ 2/79 ಧೂಮ್ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560500154778 Tahmeena Begum - S/O: ಅಬ್ದುಲ ಸಾತ್ತರ್ 77 ನಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/20226004000026/05/2022
560500154786 Saraswathi - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಂದುಗೊಲ್ 00PHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/202212008000027/05/2022
560500154834 Pratibha - W/O ಬಾಲರೆಡ್ಡಿ 3/54 ಧುಮನಸೂರ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500154854 Suhasini - S/O: ಬಾಬು ರಾವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 3/51PHH(NK) / NCS------90000000-
560500154858 Jagdevi - S/O: ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದಾರ ಐ-7PHH(NK) / NCS------60000000-
560500155041 Yasmin Begum - W/O ಎಂಡಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲಿ ೩-೯ PHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/2022150010000022/05/2022
560500155070 Putlabai - S/O: ಶಿವರಾಯಯ್ ಏಚ್ ನ 1/23 ಧNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500155141 Kalavathi - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಭಮಶೆಟ್ಟಿ 1PHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/20229006000027/05/2022
560500155161 Sameena - W/O ವಸೀಮ ಅಕ್ರಮ್‌ #00 ಧುಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500155174 Saroja - D/O: ವೀರ್ ಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ 5/7ಏ/PHH(NK) / NCS------150000000-
560500155195 Sheshikala - W/O ಧೂಳಪ್ಪಾ ಹು೦ಡೆಕರ್ ೩/೩೩ ಧುPHH(NK) / NCS------90000000-
560500155207 Manik Bai Chinikera - W/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 2/58 ಧುಮ್ಮನPHH(NK) / NCS------60000000-
560500155225 Prashant R S - S/O ರೇವಪ್ಪ ಶೆರಿಕಾರ್ ಧುಮನPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/20223002000022/05/2022
560500155271 Zharemma - W/O: ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ 3/49 ಧುPHH(NK) / NCS------60000000-
560500155289 Rashida - W/O ಶಕೀಲ ಶೇಖ 0 0 ಧೂಮ್ಮನಸೂರ ಧPHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/202212008000014/05/2022
560500155290 Nasrin Begum - W/O ಜಖಿರ್ ಹುಸ್ಸೈನ್ ೧೩೪ ಧುಮನಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560500155351 Reshma - W/O: ಜಗ್ಗನಾಥ ಹಿರಿಮಣಿ 22 ಧುPHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/202212008000026/05/2022
560500155372 Nirmala - W/O: ವೈಜನಾಥ ಬಿರಾದಾರ 1/113 ಧೂಮPHH(NK) / NCSBiometric****690028/05/2022FPS****690028/05/20229006000028/05/2022
560500155435 Renuka - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ನ ಧುಮನಸೂರ್ ಧPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/2022150010000024/05/2022
560500155459 Poojarani - W/O ಕೇದಾರನಾಥ 1/97 ಮೇನ್ ರೋಡ ಧPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/20229006000022/05/2022
560500155482 Kalavati - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರೇವಪ್ಪಯ PHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/202212008000024/05/2022
560500155560 Gayatri - S/O: ಶಿವರಾಜ ಅವುಟಿಂಗಿ 2/16 ಧೂಮPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/202212008000024/05/2022
560500155587 Mamita - W/O: ವಿಲಾಸರೆಡ್ಡಿ 3/33 ಧೂಮ್ಮನಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500155598 Indumati - W/O: ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಉಳ್ಲಿ 3/63 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500156264 Savitha - W/O ರವಿ 00 ಧುಮನಸೂರ್ ಥಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/202212008000022/05/2022
560500156471 Nirmala Bai - W/O: ಶಂಕರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 1/60 PHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/20223002000024/05/2022
560500157167 Shridevi - S/O: ವಾಲ್ಲಚಂದ್ ರಾಠೋಡ 5-100 ತPHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/2022150010000026/05/2022
560500157379 Sushilabai - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ 1-47/1 ಧೂಮPHH(NK) / NCSBiometric****690029/05/2022FPS****690029/05/20226004000029/05/2022
560500157643 Poornima - W/O: ಬಸವರಾಜ ಮಠಪತಿ 5/7ಏ-17 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500157734 Ambika - W/O ರಾಜು 22 ಧುಮನಸೂರ್ ಹುಮನPHH(NK) / NCSBiometric****690028/05/2022FPS****690028/05/20229006000028/05/2022
560500158269 Rajeshree - W/O ಶಿವಪ್ರಸಾದ 0 0 ಧೂಮ್ಮನಸೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****814328/05/2022FPS****814328/05/20226004000028/05/2022
560500158586 Kastura Bai - W/O ಪ್ರಶಾಂತ 3/18 ಮೇನ್ ರೋಡ ಧೂPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/202212008000027/05/2022
560500158960 Kavita - S/O: ಬಾಬುರಾವ್ ಏಚ್ ನ 1/23 ಧPHH(NK) / NCS------150000000-
560500159183 Smt Sushila Bai - W/O ಸೋಮಣ್ಣಾ ಹೂಗಾರ ೧/೩೧ ಧುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500159231 Manik Bai - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ೫/೧೨ ಇಂದಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/20229006000027/05/2022
560500159307 Jyoti - S/O: ಕಾಶಪ್ಪಾ ಕಠಳಿ 161/1 ಇಂದಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500159534 Padmavati - W/O: ಶ್ರೀಕಾಂತ ನ ಧುಮ್ಮನಸೂರ್PHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/2022150010000024/05/2022
560500159555 Surekha Patil - W/O: ಶ್ರೀಕಂತ ಪಾಟೀಲ್ 1/63 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500159556 Mahadevi - W/O: ಈಶ್ವರ ಪಟೇಲ 1/63 ಧೂಮ್ಮನಸೂNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500159624 Savita - W/O: ಸಂಜು ಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ 1/63 ಧೂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500159646 Suganda - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿಂಬುರೆ 2/ಏ21 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500160243 Tejemma - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160253 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/2022200015000027/05/2022
560500160254 Kamala Bai - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/2022200015000026/05/2022
560500160255 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/2022200015000022/05/2022
560500160256 ಜಮೀರ ಸಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/2022200015000024/05/2022
560500160257 Bhagirati - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/2022200015000025/05/2022
560500160258 ಗುರಪಾದಪ್ಪಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160259 ಬಸವರಾಜ - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/2022200015000024/05/2022
560500160260 KAMLA BAI - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/2022200015000027/05/2022
560500160261 ತುರಾ ಬಲಿ - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/2022200015000024/05/2022
560500160262 ಸುನಿತಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690021/05/2022FPS****690021/05/2022200015000021/05/2022
560500160263 Pooja - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/2022200015000026/05/2022
560500160264 ಪುತಳಾ ಬಾಯಿ - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/2022200015000027/05/2022
560500160265 Indumati - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690029/05/2022FPS****690029/05/2022200015000029/05/2022
560500160266 Sumithra Bai - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/2022200015000026/05/2022
560500160267 ಜ್ಞಾನ ಬಾಯಿ - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/2022200015000022/05/2022
560500160268 ಚಿತ್ರಮ್ಮ - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/2022200015000025/05/2022
560500160270 IRAMMA - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/2022200015000027/05/2022
560500160271 Sushila Bai Badsingi - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160272 Venkat Reddy Yacha - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500160273 ಅಂಬಾಬಾಯಿ - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/2022200015000022/05/2022
560500160274 CHANDRAMMA - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500160275 vimla bai - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690029/05/2022FPS****690029/05/2022200015000029/05/2022
560500160276 Laxmi Bai - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/2022200015000024/05/2022
560500160277 GAURAMA - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/2022200015000024/05/2022
560500160278 ಬಸವರಾಜ - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/2022200015000024/05/2022
560500160279 ಮಾಣಿಕ - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/2022200015000025/05/2022
560500160280 shivamma - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/20229006000024/05/2022
560500160281 ರಾಮಯ್ಯ - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/2022200015000024/05/2022
560500160282 Tirthamma - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/2022200015000022/05/2022
560500160283 Kamalabai - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/2022200015000026/05/2022
560500160284 ಸುಶಿಲಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/2022200015000024/05/2022
560500160285 Neelamma - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/2022200015000026/05/2022
560500160286 ಈಶ್ವರ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/2022200015000022/05/2022
560500160287 ಮಹಾನಂದಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500160288 Rukmini - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/2022210014000022/05/2022
560500160289 Chand Bee - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****018827/05/2022FPS****018827/05/2022200015000027/05/2022
560500160290 ಶಿಲಾರಸಾಬ ತಂದೆ ಮೋದ್ದಿನಸಾಬ - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/2022200015000022/05/2022
560500160291 ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/20226004000022/05/2022
560500160292 ಹನ್ನು ಸಾಬ - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/2022200015000025/05/2022
560500160293 ಅಬ್ದುಲ ಸಾಬ - ದುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500160294 ಪ್ರದಿಪ ಕುಮಾರ - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/2022200015000022/05/2022
560500160295 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಧುಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/20226004000025/05/2022
560500160296 Shantamma - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/2022200015000027/05/2022
560500160297 ಭಾರತಬಾಯಿ ಗಂಡ ದಿಲೀಪ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690029/05/2022FPS****690029/05/20223002000029/05/2022
560500160298 Prbhavati W/O Govinda - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/20223002000022/05/2022
560500160299 Iramma - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/2022200015000022/05/2022
560500160300 Ratnamma - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022---2100140000-
560500160301 ಛತ್ರಪ್ಪ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500160302 laxmi - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160303 BISAMILA BEE - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/20223002000022/05/2022
560500160304 SHANTHA BAI - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/2022200015000024/05/2022
560500160305 ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/2022200015000026/05/2022
560500167132 Chendrakala - S/O: ಬಾಬು ರಾವ 3/17 ದುಮ್ಮುನPHH(NK) / NCS------120000000-
560500167221 ಬಸವ ರಾಜ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500167222 ರವಿ ಕುಮರ - ಧುಮ್ಮನಸರPHH(NK) / NCSBiometric****690029/05/2022FPS****690029/05/202212008000029/05/2022
560500167223 Renuka - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/202212008000025/05/2022
560500167224 Seeta Bai - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/2022180012000025/05/2022
560500167225 ದ್ರೌಪತಿ ಗಂಡ ಬಾಬು - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/20226004000026/05/2022
560500167226 Chandramma - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/202212008000027/05/2022
560500167227 ಮಾಣಿಕ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/20226004000026/05/2022
560500167228 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500167229 ಶ್ರಿ ಕಾಂತ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500167230 ಶೆಕಮ್ಮಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/20226004000025/05/2022
560500167231 ಬಸಮ್ಮಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500167232 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/2022180012000026/05/2022
560500167233 Mallamma - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690029/05/2022FPS****690029/05/20229006000029/05/2022
560500167234 Tirthamma W/O Ambanna - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500167235 Gulpavati - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560500167236 ನಾಮದೇವ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690029/05/2022FPS****690029/05/20226004000029/05/2022
560500167237 ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/202212008000027/05/2022
560500167238 Shruti - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/2022150010000027/05/2022
560500167239 ಸುರ್ಯುಕಾಂತ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690028/05/2022FPS****690028/05/202212008000028/05/2022
560500167240 ರಾಜು ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/202212008000026/05/2022
560500167241 ಅಶೋಕ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500167242 ಭರತ ಬಾಯಿ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500167243 rangamma - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690029/05/2022FPS****690029/05/20223002000029/05/2022
560500167244 ಪಾರ್ವತಿ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/20229006000025/05/2022
560500167245 Sambai - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690029/05/2022FPS****690029/05/20229006000029/05/2022
560500167246 ಜೀಜಾ ಬಾಯಿ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/202212008000025/05/2022
560500167247 ಕೊಂಡಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀಮರಾವ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500167248 RENUKA - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/2022200015000022/05/2022
560500167249 ಧುಳಮ್ಮ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/20229006000026/05/2022
560500167250 ಮಾರುತಿ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/20229006000027/05/2022
560500167251 Sobha - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690028/05/2022FPS****690028/05/202212008000028/05/2022
560500167252 ಶ್ರೀಮಂತ ತಂದೆ ರೇವಪ್ಪ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500167253 Lakshmi Bai - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500167254 Reshma Huchnur - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/20229006000025/05/2022
560500167255 SHAM BAI - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/2022180012000024/05/2022
560500167256 ಉಮೇಶ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/20226004000025/05/2022
560500167257 Tukamma W/O Sheshanna - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/20223002000027/05/2022
560500167258 ವಿದ್ಯಾ ವತಿ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/202212008000025/05/2022
560500167259 Sarswati W/O Shankar - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/20226004000024/05/2022
560500167260 SARASVATHI - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690028/05/2022FPS****690028/05/20229006000028/05/2022
560500167261 ಗುಂಡೋಜಿ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/2022150010000024/05/2022
560500167262 Mahananda Vaggi - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/202212008000027/05/2022
560500167263 ಬಾಬುರಾವ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/20226004000026/05/2022
560500167264 Saraswati W/O Shivappa - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500167265 Anushamma - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/20229006000026/05/2022
560500167266 Sangeeta - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/2022180012000027/05/2022
560500167267 Kasturi Bai - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500167268 Ratnamma - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****969915/05/2022FPS****969915/05/2022150100000015/05/2022
560500167269 Guja Bai - W/O: ಅಂಬಾಜಿ ರಾಠೋಡ್ 9999 ಧುPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/20226004000024/05/2022
560500167270 kishana - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/20223002000025/05/2022
560500167271 Hunna Bai - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/202212008000024/05/2022
560500167272 ಮಾರುತಿ - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500167273 ಸಂತೋಶಿ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/20229006000026/05/2022
560500167274 Sangeeta - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/2022150010000027/05/2022
560500167275 ಸಂತೋಷರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಭೀಮರಡ್ಡಿ - ಸಂತೋಷರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಭೀಮರಡ್ಡಿ ಸಾ/PHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/2022150010000025/05/2022
560500167276 kalmma - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/202212008000026/05/2022
560500167277 ಝರಮ್ಮ - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560500167278 parvati - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690029/05/2022FPS****690029/05/2022200015000029/05/2022
560500167279 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500167280 ಪ್ರಭಾಕರ ತಂದೆ ತುಕರಾಮ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500167281 ಅಂಬಣ್ಣಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/20226004000022/05/2022
560500167282 SHRIDEVI - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/2022150010000025/05/2022
560500167283 SHAMARAV - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS ****690025/05/2022FPS****690025/05/20223002000025/05/2022
560500167284 ವೀರಮ್ಮ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/2022150010000027/05/2022
560500167285 Ambika - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/202212008000026/05/2022
560500167286 ಶ್ರಿ ಮಂತ - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/20229006000026/05/2022
560500167287 ಈರಮ್ಮ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500167288 Kalavathi - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500167289 Shabana Begam - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/2022200015000024/05/2022
560500167290 BHAGIRATHI - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500167291 JAGDEVI - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/2022200015000027/05/2022
560500167292 shantha bai - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/20223002000027/05/2022
560500167293 shakunthal - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/202212008000022/05/2022
560500167294 ಪುಷ್ಪವತಿ ಬಿರ್ದಾರ್ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500167295 Saraswathi - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****085818/05/2022FPS****085818/05/2022150010000018/05/2022
560500167297 Rangamma - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560500167298 ಶೋಮ ಶಂಕರ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/20226004000027/05/2022
560500167299 ವಿರಣ್ನಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/20226004000025/05/2022
560500167300 basamma - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500167301 ಸಂಜು - ಧುಮನ ಸುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500167302 ಝರೇಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಂಕರೆಪ್ಪ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/202212008000025/05/2022
560500167303 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/20229006000024/05/2022
560500167305 Zeremma gundappa - ಧುಮ್ಮನಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500167306 lingamma - ಧುಮ್ಮನಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500167307 ಬೀಮ ಶಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690029/05/2022FPS****690029/05/20226004000029/05/2022
560500167308 nilamma - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500167309 ವಾಚಲಾಬಾಯಿ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500167310 ದೇವಿಂದ್ರ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/20229006000025/05/2022
560500167311 ಮಾಣಿಕ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500167312 prabhavati - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/20223002000025/05/2022
560500167313 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690029/05/2022FPS****690029/05/202212008000029/05/2022
560500167314 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500167315 ರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500167316 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500167318 tejamma - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500167319 ವಿರಪ್ಪಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/20226004000025/05/2022
560500167320 Sharadabai - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/20226004000022/05/2022
560500167321 Paramma - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690028/05/2022FPS****690028/05/20223002000028/05/2022
560500179772 Khairunniasabegum W/O Abdul Ra - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179773 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179777 ನಿರ್ಮಲಾ - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರ ತಾ//ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ/NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179778 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185710 Mayavati - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರ ತಾ//ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ/AAY(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/2022200015000026/05/2022
560500185713 Shantha Bai - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರ ತಾ//ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ/PHH(NK) / NCSBiometric****854013/05/2022FPS****854013/05/20229006000013/05/2022
560500185715 Gouramma w/o Aneeppa - ಸಾ/ಧುಮ್ಮನಸೂರ ತಾ//ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ//NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500186228 Surekha - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/2022150010000025/05/2022
560500186447 VAISHALI - S/O ಬಾಬು ರಾವ 1/80 ಮೇನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/202212008000025/05/2022
560500186499 ಸವಿತಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690028/05/2022FPS****690028/05/2022200015000028/05/2022
560500186500 sankremma - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS ****690022/05/2022FPS****690022/05/20223002000022/05/2022
560500186501 Yamoonamma - ಧುಮ್ಮನಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500186502 SUKALATHA - ಧೂಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560500186503 shantamma - ಧುಮ್ಮನಸೂರ ಮೇಟಿಕರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/20223002000025/05/2022
560500186504 ಮಾಣಿಕ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/2022150010000025/05/2022
560500186505 ರೇಣುಕಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರ ಗೋಂದಲಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/202212008000023/05/2022
560500186506 Sushilabayi - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/2022240016000025/05/2022
560500186508 ಕರೆಪ್ಪಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560500186509 Gundamma - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/20229006000022/05/2022
560500186510 ಭುಜಂಗ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690028/05/2022FPS****690028/05/20229006000028/05/2022
560500186511 basamma - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರ ತಾ//ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ/PHH(NK) / NCS------90000000-
560500186512 ಸುವರ್ಣಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500186513 ಪ್ರಭಾಕರ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690028/05/2022FPS****690028/05/202212008000028/05/2022
560500186514 ವಿದ್ಯಾ ಸಾಗರ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/2022150010000022/05/2022
560500186515 Noorjahan Begum - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/2022150010000024/05/2022
560500186516 manorabi - ಧುಮ್ಮನಸೂರ ಜಮಾದರPHH(NK) / NCS ****690022/05/2022FPS****690022/05/20223002000022/05/2022
560500186517 Zaynab Bee - ಧೂಮ್ಮನಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500186518 Shivakanta - ಧುಮ್ಮನಸೂರ ಬುಳ್ಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/2022150010000025/05/2022
560500186519 ವಿದ್ಯಾವತಿ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500186520 bandemma - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500186521 Radha bai lakshman - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/202212008000026/05/2022
560500186522 Akthar Bi - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/20229006000024/05/2022
560500186523 Saraswati Badsinge - ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವಿರೇಪಾ ದುಮನಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/20223002000022/05/2022
560500186524 MAHETAB - ಧುಮ್ಮನಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500186525 Kalavathi - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/2022210014000022/05/2022
560500186526 savita - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/20229006000025/05/2022
560500186527 ನಾಗೇಶ - ಧುಮ್ಮನಸೂರ ಮೇಟಿಕರPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/2022150010000027/05/2022
560500186528 Sadak Bee - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/202212008000026/05/2022
560500186529 ಹಣಮಂತ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/202212008000027/05/2022
560500186530 Nijamma - ಧುಮ್ಮನಸೂರ ಬಿಳಿಶೇಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500186531 sarawathi - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS ****690022/05/2022FPS****690022/05/20223002000022/05/2022
560500186532 Iramma Kumbar - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****000319/05/2022FPS****000319/05/20229006000019/05/2022
560500186533 Nagamma - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/20223002000022/05/2022
560500186534 RUDRAMMA - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/20223002000022/05/2022
560500186535 ಮಾದಪ್ಪಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರ ಮುಸ್ತಾಪುರಕರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/20229006000025/05/2022
560500186536 ಮಾಣಿಕ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/2022150010000027/05/2022
560500186537 ಮಹ್ಮದ್‌.ಮಸ್ತಾನ ಅಲಿ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/2022180012000024/05/2022
560500186538 ರೇವಪ್ಪ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/20226004000022/05/2022
560500186539 Sidamma - ಸಿದ್ರಾಮ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಪ್ಪಾ ಭೀಮಕPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/2022180012000024/05/2022
560500186540 Mahadevi - ಧುಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/2022180012000022/05/2022
560500186541 ಶೈಲೇಶ - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರ ತಾ//ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ/PHH(NK) / NCS------120000000-
560500186542 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/20229006000027/05/2022
560500186543 ಜೈಶ್ರೀ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/20229006000022/05/2022
560500186544 Ejazmiya - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/2022150010000022/05/2022
560500186545 K Nutan Bai - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500186546 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/202212008000024/05/2022
560500186547 ಅನೀತಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/2022180012000024/05/2022
560500186548 Gangamma - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/20226004000026/05/2022
560500186549 ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಕೋರೆನೋರ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/2022150010000025/05/2022
560500186550 PARAMMA - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/20223002000022/05/2022
560500186551 ಮಾಣಿಕ್ - ಧುಮ್ಮನಸೂರ ಹಿರಮನೇರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/20226004000025/05/2022
560500186552 GUNDAMMA - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/2022210014000026/05/2022
560500186553 Anita - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/20229006000024/05/2022
560500186554 Tangemma - ಧುಮ್ಮನಸೂರ ವಾಡೇಕರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500186555 Taslima - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560500186556 Kalpana - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690029/05/2022FPS****690029/05/2022150010000029/05/2022
560500186557 ರತ್ನಮ್ಮ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690028/05/2022FPS****690028/05/20226004000028/05/2022
560500186558 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/20229006000025/05/2022
560500186559 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರ ಮತ್ರೇPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/20229006000024/05/2022
560500186560 LAXMI - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560500186561 Priyanka - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/20229006000022/05/2022
560500186562 Gouramma - ಧುಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/2022150010000027/05/2022
560500186563 IRAMMA - ಧುಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/2022180012000022/05/2022
560500186564 ವಿನೋದ್‌ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/20229006000027/05/2022
560500186565 ಬಸವರಾಜ - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/202212008000024/05/2022
560500186566 Sunita - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500186567 ದಿವ್ಯ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/2022150010000027/05/2022
560500186568 ಗುಂಡಮ್ಮ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/2022180012000025/05/2022
560500186569 ಬಾಬು - ಮೇಟಕರ ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/20226004000025/05/2022
560500186570 ಮಾಣಿಕ ಬಾಯಿ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/20229006000024/05/2022
560500186571 rehena bee - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/2022150010000024/05/2022
560500186572 parvati - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500186573 ಗೋರಕನಾಥ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/20226004000024/05/2022
560500186574 ವಿರಶೇಟ್ಟಿ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/202212008000022/05/2022
560500186575 Nooreen Begum Jamadar - ಧುಮ್ಮನಸೂರ ಜಮಾದರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/2022180012000024/05/2022
560500186576 Gousiya Begum - ಮುದನಾಳ ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/202212008000024/05/2022
560500186577 ಉಮೇಶ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/2022150010000022/05/2022
560500186578 ಶಾಮಣ್ಣಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/20226004000025/05/2022
560500186579 ನರಸಪ್ಪಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/2022200015000022/05/2022
560500186580 laximann - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500186581 ಸಂತೋಷ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/20229006000026/05/2022
560500186582 gorima - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/20223002000025/05/2022
560500186583 Anjubai - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/202212008000026/05/2022
560500186584 ರಾಜಶ್ರೀ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/202212008000024/05/2022
560500186585 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/2022200015000027/05/2022
560500186586 Sumitra - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690028/05/2022FPS****690028/05/20226004000028/05/2022
560500186587 ಯೆಂಕಮ್ಮ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500186588 ಸುನೀತಾ - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರ ತಾ//ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ/PHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/20229006000025/05/2022
560500186589 Anitha - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560500186590 chdrakala - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500186786 aruna bai - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/2022200015000024/05/2022
560500187130 Mhruty s/o laxian dhnark - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರ ತಾ//ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ/PHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/20229006000027/05/2022
560500187411 Asharani - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂಋ ತಾ//ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ/PHH(NK) / NCSBiometric****690029/05/2022FPS****690029/05/202212008000029/05/2022
560500187552 Shakunatala - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರ ತಾ//ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ/PHH(NK) / NCS------180000000-
560500187609 Jafar - S/O ಎ೦ಡಿ ಹನೀಫ್ ೫-೭೫ ಇಂದಿರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500187744 ಸುನಿತ - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರ ತಾ//ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ/PHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/202212008000027/05/2022
560500189254 SUNANDA - ಧುಮ್ಮನಸೂರ ಉಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500189256 rajesh shri - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****296116/05/2022FPS****296116/05/20223020000016/05/2022
560500189258 SHARADA BAI - ಧೂಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/202212008000026/05/2022
560500189259 Kamalabai - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/20223002000024/05/2022
560500189260 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/202212008000025/05/2022
560500189261 ಕನಕಾ ದಾಸ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/202212008000027/05/2022
560500189262 Kaveta - ಧುಮಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500189264 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/20226004000026/05/2022
560500189268 Jagadevi - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690029/05/2022FPS****690029/05/202212008000029/05/2022
560500189269 Sarswati Outgi - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/20226004000027/05/2022
560500189270 ಬೇಬಾ - ಧೂಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/202212008000022/05/2022
560500189273 Shanta Bai - ಧುಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690028/05/2022FPS****690028/05/202212008000028/05/2022
560500189274 ಕರೆಪ್ಪಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/20229006000025/05/2022
560500189278 ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ - ಧುಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/20226004000025/05/2022
560500189281 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/202212008000022/05/2022
560500189292 Vidya Vati - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690029/05/2022FPS****690029/05/2022150010000029/05/2022
560500189294 mallikarjun - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500189296 Lalitha Bhimkar - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/2022210014000024/05/2022
560500189299 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690028/05/2022FPS****690028/05/20226004000028/05/2022
560500189300 ಶಿವ ರಾಜ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/202212008000026/05/2022
560500189302 ಭೀಮಾಶಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500189306 ಲಿಂಗರೆಡ್ಡಿ - ಧೂಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/20226004000022/05/2022
560500189311 Savita - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690027/05/2022FPS****690027/05/202212008000027/05/2022
560500189313 Ratnamma - ಧುಮ್ಮನಸೂರ ಬುದೇನೋರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/2022150010000024/05/2022
560500189315 ಕಾಮಣ್ಣಾ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500189320 ಪರಮೆಶ್ವರ - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/20229006000022/05/2022
560500189326 SITA BAI - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/20223002000024/05/2022
560500189329 Meenakshi - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****296116/05/2022FPS****296116/05/20229060000016/05/2022
560500189334 ನಸಿಮಾ ಬಾನು - ಧಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/202212008000024/05/2022
560500189336 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಧುಮ್ಮನಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/2022200015000024/05/2022
560500189338 ಪ್ರಭು - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/20229006000024/05/2022
560500189341 Khurshid Bi - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/202212008000024/05/2022
560500189345 MEENAKSHI - ಧುಮ್ಮನಸೂರ ಬಾಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500189348 Rubeena Begum - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/2022180012000024/05/2022
560500189350 Rasida Begum - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690024/05/2022FPS****690024/05/2022150010000024/05/2022
560500189354 shivamma - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****690025/05/2022FPS****690025/05/20223002000025/05/2022
560500189585 Jagnathreddy - ಧುಮ್ಮನಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500189586 ಅಬುಮಿಯ - ಅಬು ಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಬಶೀರ ಸಾಬ ಧುPHH(NK) / NCSBiometric****690022/05/2022FPS****690022/05/2022180012000022/05/2022
560500191661 ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ - ಸಾ//ಧುಮ್ಮನಸೂರ ತಾ//ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ/PHH(NK) / NCSBiometric****690026/05/2022FPS****690026/05/202212008000026/05/2022
560500197173 Shivaleela - C/O ಶಾಂತವೀರ 3-52 ಶರಣ ನಿಲಯ ಸಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500197346 Lalahmad S/ Karimsaba Navja - ಮು.ಮುಸ್ತರಿ ತಾ.ಹುಮನಾಬಾದ ಜೀ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20226004000027/05/2022
560500197386 lakshman - ಧುಮ್ಮನಸೂರPHH(NK) / NCS ****6900