REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560500141542 Lalitabai - W/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 2/120 ನಾಗPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/2022150010000026/05/2022
560500141604 Tukamma - W/O: ಸುಭಾಷ 1/32 PHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/20226004000027/05/2022
560500141962 Shaheen - W/O: ಖಾಜಾ ಪಾಷ ಏಚ್‌ ನ 2-218 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/202212008000027/05/2022
560500142199 Sharada Bayi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜ ಕುಮಾರ 1-77 ಮೇನPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/202212008000026/05/2022
560500142221 Shivalila - S/O: ಗುರಪ್ಪ ಏಚ್‌ ನ 0-0 ಮೇನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/20226004000027/05/2022
560500142306 Sudha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುಧಾಕರ 000 ಮೇನ್ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/20226004000026/05/2022
560500142356 Sunita - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ 1/61 ಮುತ್ತಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/202212008000027/05/2022
560500142391 Yashodha - W/O ದನರಾಜ ಹೌಸ್ ನ 143 ಮೇನ್ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/20226004000026/05/2022
560500143564 Tuljamma - W/O: ಬಸವರಾಜ PHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/202212008000026/05/2022
560500143696 Padmavati - W/O: ದೇವಣ್ಣ 1/62 ಮುತ್ತಂಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022150010000025/05/2022
560500144740 Lalita - W/O: ಅಂಬಾರಾವ 1/2 ಮುತ್ತಂಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****285826/05/2022FPS****285826/05/2022150010000026/05/2022
560500144847 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮೇಶ 22,5 PHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/20229006000026/05/2022
560500145211 Anashila - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ 1/57 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500145421 SUMA S M - S/O: ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ #48/1 ಹುಮನಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500150119 Ashwini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಯ್ಯಾ 1/40 PHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/2022150010000027/05/2022
560500151033 Rukibai - W/O: ಮೊನು ಏಚ್‌ ನ 0-0 ಮೇನ್ ರೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500153623 Shridevi - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ 2/123 ಮುತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/2022150010000026/05/2022
560500153828 Shridevi - W/O ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ೨/೪೮/೧ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/202212008000025/05/2022
560500153839 Nirmala - W/O ದಶರಥ 1/105 ನಿಯರ ಡೀಸೀಸೀ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/20229006000027/05/2022
560500153886 Priyadarshana - ರಮೇಶ್ 5/5 ಹನುಮಾನ್ ನಾಗರ ನಿರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560500154245 Kamala Bai - W/O: ಸುಭಾಶ ಪಲಾಟಿ 2/27 ಮುತ್PHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/202212008000025/05/2022
560500154894 Anjamma - W/O ಮಹೇಶ್ 2-167 / ಮುತ್ತಂಗಿ ಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560500154943 Padmavati - W/O: ಷಣ್ಮುಖಯ್ಯ 2/52 ಮುತ್ತಂPHH(NK) / NCSBiometric****040128/05/2022FPS****040128/05/202212008000028/05/2022
560500156125 Sunita - S/O: ಜಗನ್ನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ 1-85-2 ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022150010000025/05/2022
560500156217 Farana - W/O: ಎಮಡಿ ಶರೀಫ 1/101 ಮುತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/20229006000026/05/2022
560500156235 Eramma - W/O ಅಶೋಕ 1/249 ನಾರ್ ಡಿ ಸೀ ಸೀPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/20229006000025/05/2022
560500156422 Kavita - W/O: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 2/138 ಮುತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/20226004000027/05/2022
560500156450 Manjula - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ 1/83/2 ಮುತ್ತಂಗಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500156452 Jyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಚಪ್ಪ ಮಾಲೀ ಪ್ಯಾಟಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500156490 Shakuntala - W/O ರವಿಂದ್ರ ನಿಯರ ವಾಲ್ಮೀಕPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/2022150010000026/05/2022
560500157760 Asiya Begum - ಎಂ ಡಿ ಮುಸ್ತಫ ಹೆಚ್‌-ನಂ 2-18 ಹPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/202212008000026/05/2022
560500157787 Mamita - W/O ದಿಲೀಪ 2/62 ಮುತ್ತಂಗಿ ಮುತ್PHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/20226004000027/05/2022
560500158318 Jagadevi - W/O: ಪ್ರಭು ಏಚ್‌ ನ 2/241 ಮೇನ್PHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/2022180012000027/05/2022
560500158349 Husain Sab - S/O: ಘೂಡು ಸಾಬ 2/229/ಬೀ ಮುತPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/20223002000026/05/2022
560500158660 Malan Bee - W/O ಮಹೆಬೂಬ ಸಾಬ 2/207/1 ಭೀಮ ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560500158761 Vanita Sada - S/O ಬಸವರಾಜ 1/69 ಬ್ಲಾಕ್ ನ 1 ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/202212008000027/05/2022
560500158763 Paramma - S/O: ರಾಜಸಾಖರ ಏಚ್‌ ನ 0-0 ಮೇನ್PHH(NK) / NCSBiometric****040128/05/2022FPS****040128/05/20226004000028/05/2022
560500158764 Jagdevi - W/O: ರಾಜಶೇಖರ 1/58 ಮುತ್ತಂಗಿ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****040128/05/2022FPS****040128/05/202212008000028/05/2022
560500159008 Lata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಹಿರಗೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040128/05/2022FPS****040128/05/20226004000028/05/2022
560500159055 Suhsila Bai - S/O: ರಾಚಪ್ಪ 1/184 ಮುತ್ತಂಗಿ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****285826/05/2022FPS****285826/05/2022240016000026/05/2022
560500159086 Kalavati - W/O: ಸುಭಾಶ 2/124 ಭೀಮನಗರ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/202212008000025/05/2022
560500159141 Kavita - W/O: ಸಂತೋಷ ಏಚ್‌ ನ 1/78 ಮೇನ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500159524 Shamim Begum - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ ಮಡಗಿ 80 PHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/202212008000027/05/2022
560500159551 Bhagirathi - W/O: ಅನಿಲಕುಮಾರ್ 1/69 ಮುತ್ತಂಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****040128/05/2022FPS****040128/05/2022180012000028/05/2022
560500159571 Hemavathi - W/O: ಗುರಪಾದಪ್ಪ ಸೇಡಂ ಮುತ್ತಂಗಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500159660 Shabana begum - S/O ಹಂಜಾ ಶಾ 3/178 0 ಭೀಮ ಲಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/2022180012000026/05/2022
560500160692 sharada - S/O: ಹಿರಗಪ್ಪಾ 2/16 ಮುತ್ತಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/20226004000027/05/2022
560500160709 Umadeevi - ಸೂಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಕಂದಗೂಳ AAY(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022200015000025/05/2022
560500160710 ರಂಗಮ್ಮಾ - ರಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ರಾಚಪ್ಪಾ ಮೂಲಿಮನಿ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/202212008000027/05/2022
560500160711 Gangamma - ಬಾಬು ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಕೂಡಂಬಲ ಮು:ಮುAAY(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022200015000025/05/2022
560500160712 basamma - ಬಸ್ಸಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಪ್ರಭಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560500160713 chanamma - ಈರಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ ಮು:AAY(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/2022200015000026/05/2022
560500160714 Gouramma - ದೇಶಮುಖಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿAAY(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022200015000025/05/2022
560500160715 ratnamma - ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಕರನೋರ ಮು:AAY(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022200015000025/05/2022
560500160716 jagamma - ಜಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ನೇಕಾರ ಮು:ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040128/05/2022FPS****040128/05/20223002000028/05/2022
560500160717 manikappa - ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಝರೆಪ್ಪಾ ನಿರ್ಣಾವPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/20223002000025/05/2022
560500160718 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ - ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಹುಲೆಪ್ಪಾ ಪರೀಟ ಮAAY(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/2022200015000026/05/2022
560500160719 ಲಕ್ಷಣ - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಬಾಳಪನೋರ AAY(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/2022200015000027/05/2022
560500160720 ಪಾಂಡಪ್ಪ - ಪಾಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಎಕಮೈ ಮುAAY(NK) / NCSBiometric****040128/05/2022FPS****040128/05/2022200015000028/05/2022
560500160721 ಪ್ರಬುಶೆಟ್ಟಿ - ಪ್ರಭುರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ವೀರಾರಡ್ಡಿ ಸಾಯಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500160722 ಮಾರುತಿ - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ನಾಗೋಜಿ ಕಲಾಲ ಮು;ಮುತAAY(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022200015000025/05/2022
560500160723 ಜೊಗಪ್ಪ - ಜೋಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಜೋಗನೋರ ಮAAY(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/2022200015000027/05/2022
560500160724 ತುಕಾರಾಮ - ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಭಾವಿದೊAAY(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022200015000025/05/2022
560500160726 Sharifabi - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ತಂದೆ ಮತಾಬಸಾಬ ಪಿಂಜಾರ ಮAAY(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022200015000025/05/2022
560500160727 ಅಬೇಡ ಬೀ - ಆಬೇದಾಬಿ ಗಂಡ ಅಹ್ಮದಲಿ ಲದಾಫ ಮು:ಮುPHH(NK) / NCS------60000000-
560500160728 sangeeta - ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ದಾಸ ಮು:ಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560500160729 laxmi - ವಿಠಲ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಪಂಚಾಳ ಮು:ಮುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500160730 ಸುಕ್ರ ಬಿ - ಸುಕ್ರಾಬಿ ಗಂಡ ಉಸ್ಮಾನಷಾ ಫಕೀರ ಮು:AAY(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022200015000025/05/2022
560500168590 Sushilabai - ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮರಪಳ್ಳಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022180012000025/05/2022
560500168591 ಮೊಹನ - ಮೊಹನ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಸೆರಗಾರ ಮು:ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/20226004000026/05/2022
560500168592 maremma - ಮರೆಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬುರಬುರೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/20229006000026/05/2022
560500168593 ಶೋಭಾ - ಶೋಭಾ ಗಂಡ ದಶರಥ ಮರಪಳ್ಳಿ ಮು:ಮುತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/20229006000027/05/2022
560500168594 ಹುಸೇನಪ್ಪ - ಹುಸೆನಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ಬನ್ನಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/20223002000026/05/2022
560500168595 gouramma - ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಕಾಡವಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/20223002000026/05/2022
560500168596 Latifa Bi - ಮಸ್ತಾನಲಿ ತಂದೆ ದಾವುದಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾವAAY(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022200015000025/05/2022
560500168598 ಬಂಡಯ್ಯ - ಬಂಡಯ್ಯಾ ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿAAY(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022200015000025/05/2022
560500168599 sarasvati - ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಕೋಡಂಬಲ PHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/20223002000025/05/2022
560500168600 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಕೂಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/20223002000025/05/2022
560500168601 ಲಕ್ಷಣ - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಕಟಬಾವ ಮು:PHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/20226004000025/05/2022
560500168602 ಮನೋಹರ - ಮನೋಹರ ತಂದೆ ರಾಚಪ್ಪಾ ಪಂಚಾಳ ಮು:ಮುPHH(NK) / NCS------90000000-
560500168603 Mahadevi - ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವೀರಪ್ಪಾ ಸುತಾರ ಮು:PHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/20229006000025/05/2022
560500168604 tejamma - ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಾಳಪ್ಪಾ ಹಡಪದ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/2022210014000027/05/2022
560500168605 ಹಮಿದ - ಹಮೀದ ತಂದೆ ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯಾ ಮಚಕುರಿ ಮುAAY(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/2022200015000026/05/2022
560500168606 ಮಹೆಜೊದಿನ - ಮೌಜೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ಖಮ್ರೊದ್ದಿನ ಬೀರನPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022180012000025/05/2022
560500168607 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ - ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ ಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560500168608 ಭೀಮ ರಾವ - ಭೀಮರಾವ ತಂದೆ ರಾಚಪ್ಪಾ ಮಜಗೆ ಮು:ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/202212008000027/05/2022
560500168609 ಮೈನುದ್ದಿನ್‌ - ಮೈನೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ ಮಾಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022180012000025/05/2022
560500168610 Lalitamma - ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಹೂಗಾರAAY(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022200015000025/05/2022
560500168611 ಪ್ರಭು - ಪ್ರಭು ತಂದೆ ವೀರಪ್ಪಾ ಬಸಂತಪೂರ ಮು:PHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/20226004000025/05/2022
560500168612 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಮಾಡಗೂಳ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/202212008000026/05/2022
560500168613 ಯಂಕಮ್ಮಾ - ಯಂಕಮ್ಮಾ ಗಂಡ ರಾಚಣ್ಣಾ ಬೋರಾಳ ಮು:ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/202212008000026/05/2022
560500168614 ಮುಖಬುಲ್ - ಮಕಬುಲ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ಬೋರಾಳ ಮು:PHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022150010000025/05/2022
560500168615 Moulan Be - ಅಬ್ಬಾಸಲಿ ತಂದೆ ಚಾಂದಸಾಬ ಲದಾಫ ಮು:PHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/202212008000025/05/2022
560500168616 ಸುಲ್ತಾನಾ - ಸುಲ್ತಾನಸಾಬ ತಂದೆ ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ ಮಾಡಗPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/20226004000027/05/2022
560500168617 ಗೌಸಿಯಾ - ರಿಯಾಸತಲಿ ತಂದೆ ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ ಮಾಡಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****040128/05/2022FPS****040128/05/2022150010000028/05/2022
560500168618 ಮಾರುತಿ - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಬಾಳಪನೋರ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/2022180012000027/05/2022
560500168619 ಬಾಬು - ಬಾಬು ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಬಾಳಪನೋರ ಮು:ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022150010000025/05/2022
560500168620 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಾರುತೆಪ್ಪಾ ಎಕಮೈPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/202212008000026/05/2022
560500168621 Meenakshi - ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಸೆರಗಾರ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/2022180012000026/05/2022
560500168622 ವ್ಯಜಪ್ - ವೈಜಿನಾಥ ತಂಧೆ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಸೇರಗಾರ ಮುAAY(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/2022200015000026/05/2022
560500168623 ಸುಭಾಶ - ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಮುನ್ನೂರ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/202212008000025/05/2022
560500168624 ಪಾರಮ್ಮಾ - ಪಾರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಹುಸೆನಪ್ಪಾ ಸೋಲಾಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/2022150010000026/05/2022
560500168625 ಈಶ್ವರ - ಈಶ್ವರ ತಂದೆ ಹುಸೆನಪ್ಪಾ ಸೋಲಾಪುರ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/2022180012000026/05/2022
560500168626 Surekha - ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಉಡಬಾಳ ಮು:PHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/2022150010000027/05/2022
560500168627 Subhamma - ರಾಚಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಪ್ರಭು ಹಲಗೆನೋರ ಮು:PHH(NK) / NCS------180000000-
560500168628 anita - ಸೋಮಶೇಖರ ತಂದೆ ರಾಚಪ್ಪಾ ಹಲಗಿ ಮು:ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560500168629 ಸುಭಾಶ - ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಸಂಬಣಣಾ ಉಡಬಾಳ ಮು:ಮುತPHH(NK) / NCS------90000000-
560500168630 ಕಲಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಂಬಣ್ಣಾ ಉಡಬಾಳಕರ PHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/202212008000026/05/2022
560500168631 ಜಯ ಕುಮಾರ - ಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಉಡಬಾಳ ಮು:ಮುತPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022180012000025/05/2022
560500168632 ಹಣಮಂತರಾವ - ಹಣಮಂತರಾವ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಹಲಗೆ ಮು:ಮುತPHH(NK) / NCS------90000000-
560500168633 ಇಂದಮ್ಮಾ - ಯೇಶಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಜೋಗನ ಮು:ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/202212008000027/05/2022
560500168635 ಪ್ರಭು - ಪ್ರಭು ತಂದೆ ರೇವಣಪ್ಪಾ ಜೋಗನೋರ ಮು:PHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/202212008000025/05/2022
560500168636 ಹಣಮುಂತ - ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಭಾವಿದೊಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/20226004000027/05/2022
560500168637 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ವಿಠಲ ಭಾವಿದೊಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/20223002000026/05/2022
560500168638 ರಾಜಕುಮಾರ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಭಾವಿದೊಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/2022180012000026/05/2022
560500168639 ವಿಠಲ ರಾವ - ವಿದ್ಯಾವತಿ ಗಂಡ ವಿಠಲರಾವ ವಾಡೆಕರ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/2022180012000027/05/2022
560500168640 ಜಾಹೀದ ಬಿ - ದಸ್ತಗೀರ ತಂದೆ ಮತಾಬಸಾಬ ಹಣಕುಣಿ ಮುPHH(NK) / NCS------90000000-
560500168641 ಜಹೀದಾ ಬೇಗಂ - ಜಾಹೆದಾಬೇಗಂ ಗಂಡ ಶರಫೊದ್ದಿನ ಉಡಬಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/202212008000025/05/2022
560500168642 chandramma - ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಪರೀಟ (PHH(NK) / NCS------180000000-
560500168644 sharifa be - ನಬಿಸಾಬ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದಸಾಬ ಪಿಂಜಾರ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/20229006000025/05/2022
560500168645 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಂದೆ ಜಿಲಾನಿಸಾಬ ಮಾಡಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/2022180012000026/05/2022
560500168646 Rajiyabegam - ಮೈನೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ಹುಸೆನಸಾಬ ಮಾಡಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022210014000025/05/2022
560500168647 ismail be - ಜಾಕಿರಲಿ ತಂದೆ ನಬಿಸಾಬ ಬೆನಕಿಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500168648 ರಿಯಸ್‌ - ರಿಯಾಸತಲಿ ತಂದೆ ನಬಿಸಾಬ ಬೆನಕಿಪಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/20229006000027/05/2022
560500168649 ಸರದಾರಬಿ - ಸರದಾರಬಿ ಗಂಡ ಜಾಫರಮಿಯ್ಯಾ ಕೂಡಂಬಲ PHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/20226004000025/05/2022
560500168650 Laxmi - ಬಕ್ಕಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಧೋಬಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/2022180012000026/05/2022
560500168651 ಪೊಚಪ್ಪಾ - ಪೋಚಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪಾ ಬುರಬುರೆ ಮAAY(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/2022200015000026/05/2022
560500168652 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಚಪ್ಪಾ ಎಖ್ಖೇಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/20229006000025/05/2022
560500168653 shobha - ಬಕ್ಕಾರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ನಾಗರಡ್ಡಿ ಪಾಲಟಿPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022180012000025/05/2022
560500168654 Zainab Bi - ರಸೂಲಸಾಬ ತಂದೆ ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ ಮಾಡಗಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040128/05/2022FPS****040128/05/2022240016000028/05/2022
560500168655 ಮಾರುತಿ - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಎಕಮೈ ಮು:ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/20226004000027/05/2022
560500168656 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ನಾಗಮೂರ್ತಿ ಪಂಚಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/20229006000027/05/2022
560500168657 ಖಾಜಾ ಸಾಬ - ಖಾಜಾಸಾಬ ತಂದೆ ದಾವುದಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾವಾPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/20226004000026/05/2022
560500179825 Geeta - ಭೀಮಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ರಾಚಪ್ಪಾ ಸಾದಾ ಮುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179827 ಈರಪ್ಪಾ - ಈರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಝರಣಪ್ಪಾ ಮುನ್ನೂರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179828 shubhamma - ಸುಬ್ಬಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯಾ ಮಠ ಮುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179830 ಪ್ರಭು ಶಟ್ಟಿ - ಪ್ರಭುಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179831 kashamma - ಭೀಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಗಂಗಪ್ಪಾ ಗೋವಿಂದಪನೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179833 ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ - ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಚಪ್ಪಾ ಮು:ಮುತ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179836 ಆಯ್ಪ್ಪಪ್ಪಾ - ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಪಂಚಾಳ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179837 ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ - ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಬುರನಾಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179838 ಈರಪ್ಪಾ - ಈರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಕೂಡಂಬಲ ಮುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179839 ಗೌರಮ್ಮ - ಗೌರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ರಾಚಪ್ಪಾ ಸಾದಾ ಮು:ಮುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179840 ರಮೇಶ - ಶಶಿಕಲಾ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಾದಾ ಮು:ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179841 Nagaratna W/o Sudheerkumar - ಪದ್ಮಾವತಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಬುಜ್ಜಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179842 ಕರೀಮ ಸಾಬ - ಕರಿಮಸಾಬ ತಂದೆ ಬಂದೇಲಿಸಾಬ ಮಾಡಗಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179843 Neelamma - ಕಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500186951 Sultana Begum - ಅಸಲಂಪಾಶಾ ತಂದೆ ಚಾಂದಪಾಶಾ ಮರಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/2022150010000026/05/2022
560500186953 Laxmi Bai - ದೇವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಮು:ಮುತ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500186964 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------180000000-
560500186968 MANGALA W/O SHARNAPPA - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/2022150010000026/05/2022
560500186977 RAJIYABEGUM GAFURSAB - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/2022240016000027/05/2022
560500186989 ಪವಿತ್ರಾ ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ - ರಾಜಕುಮಾರ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಉಡಬಾಳಕರ ಮು:ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/20226004000027/05/2022
560500187048 ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಕರಕಮುಕಲಿ - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------120000000-
560500187116 SHOBHAVATHI W/O RANGAREDDY - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/20223002000026/05/2022
560500187121 PRABHU S/O BALAPPA UDBAL - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/20229006000025/05/2022
560500187148 KHAIRUNBEE W/O CHANDPASHA MADG - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187186 Javeed - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187188 Salimabego - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/20229006000026/05/2022
560500187211 Manjula - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****040128/05/2022FPS****040128/05/20229006000028/05/2022
560500187283 Rizwana Begum - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/2022180012000027/05/2022
560500187313 Shivamma W/o Ganapathi - ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ರುದ್ರಪ್ಪಾ ಹಿರಗಣೋರ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187393 SUKRABI W/O AJIJSAB - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/20223002000026/05/2022
560500187446 Vithal S/i Revanappa Chandanke - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187458 ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಎಖ್ಖೇಳ್ಳಿ - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/20229006000025/05/2022
560500187490 gaotambuda s/o madeppa vagenor - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/202212008000027/05/2022
560500187507 Suryakant S/o Kallappa Sada - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187508 ಹಸ್ಮತಬಿ ತಂದೆ ಫಕೀರಅಹ್ಮದ ಕಮಠಾಣ - ಹಸ್ಮತಬಿ ಗಂಡ ಫಕೀರಅಹ್ಮದ ಕಮಠಾಣಾ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040128/05/2022FPS****040128/05/202212008000028/05/2022
560500187522 NARSAMMA - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187563 ಕರಬಸ್ಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಡೆಪ್ಪಾ ಸೇರಿಕಾ - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/2022150010000026/05/2022
560500187574 jaganth s/o revanappa das - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/2022150010000027/05/2022
560500187578 ASHOK S/O BAKKAPPA SADA - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187579 nagappa s/o gundappa serikar - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560500187589 NARSAPPA S/O BAKKAPPA DASAYYA - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022150010000025/05/2022
560500187629 RACHAPPA S/O MARUTEPPA EKAMAI - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/2022180012000027/05/2022
560500187654 Nagamma - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560500187683 SUNDRAMMA W/O NAGAPP MALGI - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187734 Subhash s/o gundappa balapnoor - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187868 RAJNIKANTH - ಮು: ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187893 ರಾಜೇಂದ್ರ ತಂದೆ ರೇವಣಪ್ಪಾ ಮಾಡಗೂಳ - ಮು: ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187901 JLEEL D/O SHAMSODDIN SHIVNI ( - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/20229006000025/05/2022
560500188013 ಸನ್ಮುಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500188153 shabanabegum - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022180012000025/05/2022
560500188190 rukamma w/o suresh vidlayi - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/20223002000027/05/2022
560500188270 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022150010000025/05/2022
560500188633 ISMAIL S/O NABISAB PINJAR - ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****039926/05/2022FPS****039926/05/20229006000026/05/2022
560500190018 Nagamma - ಮಹಾಂತೇಶ ತಂದೆ ಪ್ರಭು ಬಸಂತಪೂರ ಮು:PHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/20229006000025/05/2022
560500190042 ರಾಮವ್ವ - ರಾಮವ್ವ ಗಂಡ ಅಂಬಣ್ಣಾ ವಳಖಿಂಡಿ ಮು:PHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/20226004000027/05/2022
560500190056 ಮರುತಿ - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಕಣಜಿ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500190063 ದೇವಿಂದರ - ದೇವೀಂದ್ರ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಹಲಗಿ ಮು:ಮುತPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022150010000025/05/2022
560500190073 Kavitha - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ದೇಶಮುಖಪ್ಪಾ ಬೀರಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/2022150010000026/05/2022
560500190075 ಪುಂಡಲೀ - ಪುಂಡಲಿಕ ತಂದೆ ಬಾಬು ಕಲಾಲ ಮು:ಮುತ್PHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/2022150010000026/05/2022
560500190079 ಮಾಣಿಕಪ್ಪ - ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕಾಡವಾದ ಮು:ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/20229006000026/05/2022
560500190093 Satyamma - ಭೀಮಶಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಮಾಡಗೂಳ ಮು:ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/2022180012000026/05/2022
560500190098 ಭಾರತಿ - ಪುಂಡಲಿಕ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಸಂಗಣೋರ PHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/2022180012000026/05/2022
560500190100 ಪೊಚಮ್ಮಾ - ಪೋಚಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಸೈಬಣ್ಣಾ ಬುರಬುರೆ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/20229006000026/05/2022
560500190104 Chandramma - ನಾಗಮ್ಪಾಮಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಪಾಲಟಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/20229006000025/05/2022
560500190105 gangamma - ಗಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕಾಡವಾದ ಮುPHH(NK) / NCS------30000000-
560500190107 ನಾಗೇಶ - ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಪೋಚಪ್ಪಾ (ಸಣ್ಣ) ಬುರಬAAY(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/2022200015000026/05/2022
560500190111 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ - ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದಿನಸPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/20229006000025/05/2022
560500190115 RANGAMMA - ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಬನ್ನಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/2022150010000027/05/2022
560500190117 sathish reddy - ಅಡೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಸಾಯಿರಡ್ಡPHH(NK) / NCSBiometric****040128/05/2022FPS****040128/05/20223002000028/05/2022
560500190118 ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕಟಬಾವ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500190122 ರಾಜುಕುಮಾರ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಬೋರಾಳ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****040128/05/2022FPS****040128/05/2022150010000028/05/2022
560500190126 ಮೈಜೋದ್ದೀ - ಮೈಜೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ರಸೂಲಸಾಬ ಮಾಡಗಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040128/05/2022FPS****040128/05/20229006000028/05/2022
560500190129 VIJAYA LAKSHMI - ಈಶ್ವರ ತಂದೆ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ ಪಸಾರ ಮು:PHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022180012000025/05/2022
560500190132 ಜಗದೇವಿ - ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಸಂಗಪ್ಪಾ ವಳಂಕಿ ಮು:ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/20226004000027/05/2022
560500190137 ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ - ತಿಪ್ಪಾರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಸಾಯಿರಡ್ಡಿ ಬೂಧPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/20223002000025/05/2022
560500190139 ಅನಂತ ರೆಡ್ಡಿ - ಅನಂತರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಾರಡ್ಡಿ ಬೂಧPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/202212008000027/05/2022
560500190143 Mahadevi - ಈಶ್ವರ ತಂದೆ ರಾಚಪ್ಪಾ ವಳಂಕಿ ಮು:ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022180012000025/05/2022
560500190148 ಪುಂಡಲೀಕ್‌ - ಪುಂಡಲಿಕ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಮೂಲಿಮನಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/202212008000025/05/2022
560500190157 Vajir Bi - ರೋಶನಷಾ ತಂದೆ ಜಮೀರಷಾ ಫಕೀರ ಮು:ಮುತPHH(NK) / NCSBiometric****040128/05/2022FPS****040128/05/2022180012000028/05/2022
560500190159 ಹಶಮಾ - ಹಾಶಮ್ಮಾ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪಾ ಎಖ್ಖೇಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022150010000025/05/2022
560500190163 RAJASHRI - ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಚಪ್ಪಾ ಸೇರಿಕಾರPHH(NK) / NCSBiometric****040128/05/2022FPS****040128/05/20229006000028/05/2022
560500190173 ಚಾಂದ ಪಾಶಾ - ಚಾಂದಪಾಶಾ ತಂದೆ ಖಾಜಾಸಾಬ ಮಾಡಗಿ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/20226004000027/05/2022
560500190178 Ruiyabi - ರುಬಿಯಾಬಿ ಗಂಡ ಖಾಜಾಸಾಬ ಸಿಂದೋಲ ಮುPHH(NK) / NCS ****040125/05/2022FPS****040125/05/20223002000025/05/2022
560500190181 ರಮೇಶ್ - ರಮೇಶ ತಂದೆ ಪ್ರಭು ಬೋರಾಳ ಮು:ಮುತ್ತPHH(NK) / NCS------30000000-
560500190184 Bakkappa - ಬಕ್ಕಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಭಾವಿPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/20229006000026/05/2022
560500191300 Mahodabee - ಮಕಬುಲಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ಮಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/20229006000026/05/2022
560500191620 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಎಕಮೈ - ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಎಕಮೈ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/20229006000025/05/2022
560500191850 ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ಖರಟಮೂಲ - ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ಕರಟಮುಲ ಮು:PHH(NK) / NCS------90000000-
560500191893 ಮಾಲನಬಿ ಗಂಡ ಫತ್ರುಮಿಯ್ಯಾ ಮಾಡಗಿ - ಮಾಲನಬಿ ಗಂಡ ಫತ್ರುಮಿಯ್ಯಾ ಮಾಡಗಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/202212008000026/05/2022
560500197862 ಈಶ್ವರ - ಈಶ್ವರ ತಂದೆ ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ಬಾಳಪನೋರ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040128/05/2022FPS****040128/05/2022150010000028/05/2022
560500198573 ವಿಠ್ಠಲ ರೆಡ್ಡಿ - ವಿಠಲರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಸಾಯಿರಡ್ಡಿ ಬೂಧರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500198689 Bakkamma - ಬಕ್ಕಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಉಡಬಾಳ ಮAAY(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022200015000025/05/2022
560500198936 ಜಗನಾಥ - ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ರಾಚಪ್ಪಾ ಎಖ್ಖೇಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/20229006000025/05/2022
560500199071 ರತನಮ್ಮಾ - ರತ್ನಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಕ್ಕಾರಡ್ಡಿ ಗುಡಪಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/20229006000026/05/2022
560500199142 DURGAMMA - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬುರಬುರೆ AAY(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/2022200015000026/05/2022
560500200100 ಮಾದಪ್ಪ - ಮಡೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಚಪ್ಪಾ ವಳಂಕಿ ಮು:PHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/202212008000026/05/2022
560500200106 ಸುಮಿತ್ರ - ಜಗನ್ನಾಥರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಾರಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/202212008000025/05/2022
560500200135 ವಿಠಲ - ವಿಠಲ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪಾ ಬೋರಾಳ ಮು:ಮುತPHH(NK) / NCS------120000000-
560500200389 ನೆಹರುಜಿ - ನೆಹರುಜಿ ತಂದೆ ವೀರಾರಡ್ಡಿ ಪಾಲಟಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/202212008000025/05/2022
560500200693 Renuka - C/O ಪ್ರಭು 00 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಮುತ್PHH(NK) / NCSBiometric****550323/05/2022FPS****550323/05/20229006000023/05/2022
560500201372 ಗಾಂಧೀಜಿ - ಗಾಂಧೀಜಿ ತಂದೆ ವೀರಾರಡ್ಡಿ ಪಾಲಾಟಿ AAY(NK) / NCSBiometric****040128/05/2022FPS****040128/05/2022200015000028/05/2022
560500201373 ಪುನ್ನಿವಟಿ - ಪುಣ್ಯವತಿ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ಮಾಲೆ ಮು:ಮುತPHH(NK) / NCSBiometric****040128/05/2022FPS****040128/05/2022180012000028/05/2022
560500203187 Abdul Rahman - ಅಬ್ದುಲ ರಹಮಾನ ತಂದೆ ಕರೀಮಸಾಬ ಮಾಡಗPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/2022180012000026/05/2022
560500203188 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಡೆಪ್ಪಾ ಗಡದೋರ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/20229006000027/05/2022
560500203189 Laxmi - ರಾಚಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಿರಗಪ್ಪಾ ಹಿರಗೆ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/2022210014000027/05/2022
560500203192 ರಹಿಮಸಾಬ - ರಹಿಮಸಾಬ ತಂದೆ ನಸಿರಾಬ ಕೂಡಂಬಲ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022150010000025/05/2022
560500204655 Ravikumar - ರವಿಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ಗುಳ್ಳಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500204814 Parvathi - ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಮಹಾರುದ್ರಯ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/20229006000025/05/2022
560500205063 Bhagyashree - ರಾಚಪ್ಪಾ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಚಿಮ್ಮನಚೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/202212008000026/05/2022
560500205064 Jagannath - ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಬುರನಾಪೂPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/202212008000025/05/2022
560500205065 Rachappa - ರಾಚಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ಕೂಡಂಬಲ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/202212008000027/05/2022
560500205068 Chandrakanth - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಸಂಬಣ್ಣಾ ಸಿಂಧನಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****040128/05/2022FPS****040128/05/2022180012000028/05/2022
560500205314 Vaijinath - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/2022150010000027/05/2022
560500205319 Rajkumar - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/20229006000021/05/2022
560500205344 anita - ಮ ನಂ 4/2.ಆಲಿಪುರ ತಾಂಢಾ.ತ:ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/2022150010000026/05/2022
560500205364 Shivashankrayya - ಶಿವಶಂಕ್ರಯ್ಯಾ ತಂದೆ ನಾಗಯ್ಯಾ ಮಠ PHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022180012000025/05/2022
560500205569 ಅಂಬಿಕಾ - ಬಾಬು ತಂದೆ ರಾಚಪ್ಪಾ ಸಂಗಣೋರ ಮು:ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/202212008000025/05/2022
560500205989 Vijaylaxmi - ಸುನಿಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಎಕಮೈPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/20229006000025/05/2022
560500205991 Lakshmi - ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022150010000025/05/2022
560500206115 Veerappa - ವೀರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ಹಡಪಾದ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/202212008000026/05/2022
560500206398 Shivasharanappa - ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ ಸೇರPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/202212008000025/05/2022
560500206820 Rachamma - ಸಂಗಯ್ಯಾ ತಂದೆ ವೀರಯ್ಯಾ 1-42 ಭೀPHH(NK) / NCSBiometric****040128/05/2022FPS****040128/05/20226004000028/05/2022
560500206822 Padmavati - ಪದ್ಮಾವತಿ ರಾಚಪ್ಪಾ ಸಂಗಣೋರ 2-163PHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/20226004000026/05/2022
560500206823 Anita - ಅನಿತಾ ಗಂಡ ಅನಿಲಕುಮಾರ 2-52 ಬಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022150010000025/05/2022
560500206824 Irappa - ಈರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ 1-97 ಮುಸPHH(NK) / NCS ****040125/05/2022FPS****040125/05/20223002000025/05/2022
560500212386 Bhagyashree - W/O ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ , 1/60 ಮುತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/20226004000025/05/2022
560500213679 Shobha - W/O: ವಿಜಯ ರೆಡ್ಡಿ ಪಲಾಟಿ 128 ಮುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500213695 Kavita - W/O: ರವೀಂದ್ರಾ 1/81 ಮುತ್ತಂಗಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500213879 Padmavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ 1/832 ಮುNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500214262 Punyamma - W/O: ಬಕ್ಕಾರೆಡ್ಡಿ 2/28/3 ಮುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500214677 Anjana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯಶ್ವಂತ ಪವಾರ ಹಾಸ್ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500214842 Parvati Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಚಪ್ಪ 2/27/5 ಮುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214876 Mayuri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ ರೆಡ್ಡಿ 2/27NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500215207 Shantveerayya - S/O: ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಧನಶ್ರೀ 1/96 NPHH(NK) / NCS------50000000-
560500215987 Mallamma - W/O: ಸೈಬಣ್ಣಾ 1/6 ಮುತ್ತಂಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/202212008000025/05/2022
560500216301 Kashamma - W/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ 1/105 ನಿಯರ ಡಿಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/2022180012000027/05/2022
560500216716 Laxmi Bai - W/O ಬಬ್ಲು 33 ಆಲಿಪುರ ತಾಂಡ ಅಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****783026/05/2022FPS****783026/05/20226004000026/05/2022
560500217436 Pochamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಯಲ್ಲಪ್ಪ 000 ಮೇನ್ ರPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/2022180012000026/05/2022
560500218530 Chandrakala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ ರಾವ ದಾಸ 2/PHH(NK) / NCS------120000000-
560500219073 Heena Faheemunnisa - W/O ಶಂಶುದ್ದೀನ 2/10 ನಿಯರ್ ಡಿಸPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/2022150010000025/05/2022
560500219074 Shridevi - W/O: ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ 2/78 ಮುತ್ತಂPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/202212008000025/05/2022
560500219081 Chitrakala - W/O ರಾಚಪ್ಪಾ 2/128 / ಮುತ್ತಂಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/20226004000027/05/2022
560500219140 Aishwarya Das - D/O ಶಂಕರಾವದಾಸ 2/202/2 1 ಮುತ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500219141 Sulochana - S/O ಶಂಕರ ರಾವ್ ದಾಸ್ ಮುಥಂಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500219529 Sarojani - W/O ದತ್ತು 00 ನಿಯರ್ ವಾಟರ ಟ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500219951 Surekha - W/O ಸುನಿಲಕುಮಾರ 2-111 ಮುತ್ತಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****040126/05/2022FPS****040126/05/202212008000026/05/2022
560500220263 Chandi Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪೋನು 108 ಚೌಕ ತಾಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500220677 Shankar - S/O: ಪ್ರಕಾಶ 3/91 ನಿಡವಂಚಾ ನNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500220828 Sujata - ಅನಾವೀರಯ್ಯ 1/42 ಮುತ್ತಂಗಿ ಮುತPHH(NK) / NCS------90000000-
560500220871 Viddya Vati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭು ಮಾಳಿಗೆ #2/2PHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/202212008000027/05/2022
560500221003 Maruti - ಗುಂಡಪ್ಪ,1/164,ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಟೆಂಪಲ್,,NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500221103 Prakash - S/O: ಪುಂಡಲಿಕ #110 ಬಶಿರಾಪುರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500221379 Sapna - W/O: ರಾಜಪ್ಪಾ 1/64 ಮುತ್ತಂಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****040127/05/2022FPS****040127/05/20226004000027/05/2022
560500221595 Rizwana - W/O ತಾಹೆರ ಅಲಿ 2/207 - ಮುತ್ತಂPHH(NK) / NCSBiometric****040128/05/2022FPS****040128/05/20226004000028/05/2022
560500221714 Sunitha - C/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ 1/4 ನಿಯರ್ ಡಿಸಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500221956 Sujata - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶರಣಪ್ಪ 2/237 ಮುತ್ತಂPHH(NK) / NCSBiometric****040125/05/2022FPS****040125/05/20226004000025/05/2022
560500222135 Ambika - W/O ಶ್ರೀಕಾಂತ 3/33/1 ಕರಕನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500222396 Premalabayi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವಶರಣಪ್ಪ 1 ವಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
Top