REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150300142587 Milinda - W/O ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಂಗಲಗಿ ಮಂಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****272827/05/2022FPS****272827/05/20229006000027/05/2022
560500139935 Parvati - W/O: ಪ್ರಕಾಶ 6/32 ಮಂಗಳಗಿ ವಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500141378 Sujata - W/O: ಶಿವಶರಣಪ್ಪ 133/2 PHH(NK) / NCSBiometric****173124/05/2022FPS****173124/05/20229006000024/05/2022
560500141392 Sangeeta - S/O: ಗುರುನಾಥ 140 ಮಂಗಲ್ಗಿ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****272826/05/2022FPS****272826/05/202212008000026/05/2022
560500141448 Gangamma - S/O ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****272826/05/2022FPS****272826/05/20226004000026/05/2022
560500141452 Rubeena - W/O ಎಮ್‌ ಡಿ ಫಾರೂಕ ಲೇಟ್ 9/22 PHH(NK) / NCSBiometric****272826/05/2022FPS****272826/05/20223002000026/05/2022
560500141457 Geeta - W/O: ಮಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿ 5/72 ತಾ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500141458 Sunita - D/O: ನಾಗಪ್ಪಾ ಹಳಗೆನೂರ್ 141 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500141459 Swaroopa - S/O: ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ 2/22 ಮಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560500141460 Gouramma - S/O ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಐ ಬಿ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500141465 Shahanaz Begum - D/O ರಶೀದ್ ಮಿಯಾ ೯/೧೦ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500141473 Mamita - C/O ಉಲ್ಲಾಸ 9/78 ನಿಯರ್ ಐಬೀ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****272825/05/2022FPS****272825/05/202212008000025/05/2022
560500141477 Shobhavati - W/O: ಗೋಪಾಲ್ 190 ತಾ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****272826/05/2022FPS****272826/05/202212008000026/05/2022
560500141478 ನರಸಮ್ಮಾ - W/O: ಹಣಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ 5/72 ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****272825/05/2022FPS****272825/05/202212008000025/05/2022
560500141485 Munna Bee - W/O ಮುನಾವರ್ ಮಿಯನ್ 1/65 PHH(NK) / NCS------90000000-
560500141489 Savita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****272826/05/2022FPS****272826/05/2022150010000026/05/2022
560500141493 Mahetabee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆರೀಫ್ ಪಾಶಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500141496 Kausar Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಹ್ಮೆದ್ ಮಿಯನ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500141499 Ashrubee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹೈದರ ಮಿಯ 1/PHH(NK) / NCS------150000000-
560500141500 Pooja - W/O ದೇವಿಂದ್ರ 24/1 . ಮಂಗಲಗಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500141503 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ 6/72 ಬ್ಲಾಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****272826/05/2022FPS****272826/05/202212008000026/05/2022
560500141511 Sangamma - W/O ಈರಪ್ಪ ಮೆತ್ರೆ 177/2 ಬ್ಲಾಕ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500141512 Mehaboob Bi - W/O ಬಡೆಸಾಬ ೧-೬೬ PHH(NK) / NCSBiometric****272827/05/2022FPS****272827/05/2022150010000027/05/2022
560500141513 Asama - D/O ಯಾದುಲ ಶಾಹ ೫/೭೮ PHH(NK) / NCSBiometric****272827/05/2022FPS****272827/05/20223002000027/05/2022
560500141514 Rizwana Begum - S/O: ಎಮ್ ಡಿ ಹಮೆದುಲ್ಲ ಷಾ ಖಾದ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****272826/05/2022FPS****272826/05/2022150010000026/05/2022
560500141516 Naziya Begum - W/O ಮಹಮದ್ ಶಮೀಉದ್ದೀನ್ ಕುಅದ್ರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****272826/05/2022FPS****272826/05/2022150010000026/05/2022
560500141517 Kavita Jabanor - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪ ಜಬಾನೋರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****272826/05/2022FPS****272826/05/20229006000026/05/2022
560500141520 Mahanada - W/O ಬಾಬುರಾವ ೭/೧೬ PHH(NK) / NCSBiometric****272826/05/2022FPS****272826/05/20223002000026/05/2022
560500141522 Mubeena Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಾವೀದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****272825/05/2022FPS****272825/05/20226004000025/05/2022
560500141532 Ayesha Anjum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ವಸೀಮ 9/20 . ಮಂಗಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560500141536 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೌತಂ ಬ್ಲಾಕ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****272827/05/2022FPS****272827/05/20226004000027/05/2022
560500141544 Mastan Bee - W/O: ಎಮ್‌.ಡಿ. ಪಾಶಾ 5/91 PHH(NK) / NCS------30000000-
560500141549 Laxmi - W/O: ಪರಮೇಶ್ವರ 4/13 ಮಂಗಳಗಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500141554 Shashikala - W/O ನಾಮದೇವ 6/68 ಮಂಗಲಗಿ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****272825/05/2022FPS****272825/05/20229006000025/05/2022
560500141578 Tamija Bee - W/O ಮದರ ಸಾಬ ೪೬ ಮಂಗಲಗಿ PHH(NK) / NCS------240000000-
560500141581 Shahin Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೊಮ್ಮದ ಶರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500141583 Mamad - S/O: ಮಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ 1/146 PHH(NK) / NCS------30000000-
560500141584 Parvati - W/O: ಬಂಡೆಪ್ಪಾ 17 ಮಂಗಲ್ಗಿ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****272827/05/2022FPS****272827/05/2022150010000027/05/2022
560500141586 Rukasana - W/O ಚಾ೦ದ ಪಾಶಾ ೧-೧೪೨ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500141587 Laxmi Bai - W/O: ಶಾಮರಾವ ಮಂಗಲಗಿ ಮಂಗಲಗಿ PHH(NK) / NCS------180000000-
560500141588 Jaishila - W/O: ಶಿವರಾಜ್ 6-70 ಮಂಗಳಗಿ ವPHH(NK) / NCSBiometric****272825/05/2022FPS****272825/05/2022150010000025/05/2022
560500141589 Huvvamma - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ಐ ಬೀ ಕಾಲೊನೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560500141593 ಪ್ರವೀಣ್ ಬೆಗಮ - W/O: ಜಮೀರ್ ಮಿಯ್ಯ 123 ಮಂಗಲಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****272827/05/2022FPS****272827/05/20229006000027/05/2022
560500141596 Ashruf Bee - W/O: ತೋಹೀದ್ ಮಿಯ ತಾ ಹುಮನಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****272827/05/2022FPS****272827/05/20226004000