REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300141473 Asia Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನೂರ್ ಪಾಶ PHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/20226004000029/05/2022
560500142113 Anjum Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಸಲೀಮ 3/52 ನಾಗಿನಕೇPHH(NK) / NCS------120000000-
560500142183 Maleka Begam - S/O: ಬದರ್ ಪಟೇಲ್ 1/41 ನಾಗನಕೇರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500142200 Mallamma - S/O: ಬಸವರಾಜ 2/69 ನಾಗನಕೇರಾ ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560500142223 Sameena Begum - S/O: ಮೈನುದ್ದೀನ್ 2/12 ನಾಗನಕೇರPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20226004000026/05/2022
560500142278 Jaishree - W/O: ರವೀಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ 1/14 ನಾಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560500142441 ಜೈಸುಧಾ - W/O: ಸಂತೋಷ ರೆಡ್ಡಿ 1/9 ತಾ ಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560500142443 Zanaba - D/O: ಮೋಹದ ಮಹೇಬುಬ 2/70 ನಾಗನಕೇರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500143650 Subana Begum - W/O ಮಹೊಮ್ಮೆದ್ ಖಾಜಾ 2/91 - ನPHH(NK) / NCS------150000000-
560500143653 Racheeta - W/O: ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ 1/34 ತಾ ಹುPHH(NK) / NCS------120000000-
560500143667 Laxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500143760 Parvati - S/O: ರಾಚಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ 1/135 PHH(NK) / NCS------120000000-
560500143860 Shabana Begum - W/O: ಮೆಹಬೂಬ್ ಪಾಶಾ 2/56/ಏ ತPHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/2022180012000029/05/2022
560500143865 ಶಾಬೇರಾ ಬಿ - W/O: ನೂರ್ ಪಾಶಾ 2/50 ತಾ ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/20229006000029/05/2022
560500143867 ತಾಹೆರಾ ಬೀ - W/O: ಮಹಮದ್ ಜೀಲಾನಿ ಸಾಬ 2-57 PHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/20226004000029/05/2022
560500143893 Nazima Begum - S/O: ಜಫಾರ್ ಬಾಪೂರವಲೆ 2/15 ದರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560500143952 Bijan Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ 2/13 PHH(NK) / NCS------30000000-
560500143968 Nasreen - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಮೀನ್ ಪಾಶಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500144024 ಹೈದರ ಬೀ - W/O: ಬೇಡೇ ಸಾಹೇಬ್ 2/100 PHH(NK) / NCS------120000000-
560500144034 Renuka - W/O ವೈಜೀನಾಥ 01 - PHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/2022150010000028/05/2022
560500144053 Ruksana Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ ಸಾಬೇರ 2/46 - PHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/2022150010000028/05/2022
560500144090 Ambika - W/O: ಸಂತೋಷ 57 ತಾ ಹುಮನಾಬಾದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500144125 Waseema Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಎಮಡಿ.ಗೌಸೋದ್ಡೀನ 2/83PHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022150010000026/05/2022
560500144153 Sangeeta - W/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ 1-150 ತಾ ಹುPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/20226004000028/05/2022
560500144176 Sampati - W/O: ರಮೇಶ 2/125 PHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022150010000026/05/2022
560500144301 Gundamma - W/O ಮಲ್ಲಣ್ಣ 2/34 ಹನುಮಾನ ದೇವಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560500144369 Sundramma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಕ್ಕಪ್ಪ 1/90 PHH(NK) / NCS------120000000-
560500144381 Shantamma - W/O ಬಸವರಾಜ 2/66 ನಿಯರ್ ಜಾತಕರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560500144384 Rihana Be - W/O ಇಮಾಮಾ #2/56# ನಾಗನಕೇರ PHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/20226004000029/05/2022
560500144401 Tahera Bee - W/O: ಲಾಲ್ ಅಹ್ಮೆದ್ 2-70-ಬೀ-2 PHH(NK) / NCS------30000000-
560500144552 Kalavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯಂಕ ರೆಡ್ಡಿ 2\44 PHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/20229006000029/05/2022
560500144602 ಈರಮ್ಮಾ - W/O: ಬಕ್ಕಣ್ಣ 2/2 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500144697 Asha Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕರೀಮ 2/44 PHH(NK) / NCS------90000000-
560500144709 Nilamma - W/O: ಶಿವಪ್ಪ 2/127 ತಾ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/202212008000026/05/2022
560500144734 Pooja - W/O ಮೈಪಲ ರೆಡ್ಡಿ 1/34 -NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500144738 Bhimakka - W/O: ವಿನೋದ ರೆಡ್ಡಿ 1/3/1 ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500144776 Priyanka - W/O ಕೈಲಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಹನುಮಾನ ದPHH(NK) / NCSBiometric****804716/05/2022FPS****804716/05/202212008000016/05/2022
560500145011 Kavita - W/O: ರೆವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ 2/108 PHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022150010000026/05/2022
560500145039 Nazima - W/O ಮಸ್ತಾನ್ 3-107 - PHH(NK) / NCS------60000000-
560500145054 Kalavati - W/O: ಬಸವಣಪ್ಪಾ 1/60 ತಾ ಹುಮನPHH(NK) / NCS------30000000-
560500145058 Farzana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಂಡ್ ನಸೀರ PHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20226004000026/05/2022
560500145093 Shaheen Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500145131 Geeta - W/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ 57/1 ತಾ ಹುಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560500145252 Farheen Banu - W/O ಎಮಡಿ ಖಾಯುಮ - - PHH(NK) / NCSBiometric****336827/05/2022FPS****336827/05/20226004000027/05/2022
560500145814 Vijya Laxmi - W/O: ದಯಾನಂದ ಏಚ್‌ ನ 111 PHH(NK) / NCSBiometric****230216/05/2022FPS****230216/05/20229006000016/05/2022
560500148019 Naziya Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಹೀರ 143/3 ಸಿಂಧPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20229006000023/05/2022
560500151053 ಜ್ಯೋತಿ - W/O ಭೂಷಣ 1/42 ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500151863 Shakuntala - W/O: ರಘುನಾಥರಾವ 1-47ಏ ತಾ ಹುPHH(NK) / NCS------120000000-
560500153146 Ashwini - W/O ಸಂತೋಷ #2/12 - ನಾಗನಕೇರ ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****336827/05/2022FPS****336827/05/202212008000027/05/2022
560500153154 Parvati - W/O ರಾಜು # ಮೇನ್ ರೋಡ ನಾಗನಕೇರ PHH(NK) / NCSBiometric****336827/05/2022FPS****336827/05/20229006000027/05/2022
560500153316 Bujamma - W/O: ರವೀಂದ್ರ 1/100 ನಾಗನಕೇರ ನಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500153437 Saraswati - W/O ಜಗನಾಥ #2/127 , ನಾಗನಕೇರ ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560500154112 Sunitha - W/O ನಿಗಪಾ 2/108 ಮೇನ್ ರೋಡ ನಾಗPHH(NK) / NCSBiometric****336827/05/2022FPS****336827/05/202212008000027/05/2022
560500154171 Suhasani - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪಾ #PHH(NK) / NCS------60000000-
560500154630 Anita - W/O ಆಡಿಶಾನ 2/146 ಕ್ರಿಸ್ತ ಕಾಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560500155324 Meenakshi - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ್ # ಮೇನ್ ರೋಡ ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****924527/05/2022FPS****924527/05/202212008000027/05/2022
560500155627 Jagadevi - S/O: ಗೋಪಾಲ 3/11 ತಾ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/202212008000026/05/2022
560500156175 Meenakumari - W/O ರಾಬರ್ಟ್ 1/97 - ನಾಗನಕೇರ ನPHH(NK) / NCS------90000000-
560500156176 Meru - W/O ರಾಹುಲ - - ನಾಗನಕೇರ ನಾಗನಕೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560500156275 Renuka - S/O: ಕಶಿನಥ ನಾಗನಕೇರ ನಾಗನಕೇರ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560500156516 Rashma - S/O ಮೇಳ್ಕೆರ ಪ್ರಕಾಶ ನಾಗೀನಕೇರ PHH(NK) / NCSBiometric****619226/05/2022FPS****619226/05/20229006000026/05/2022
560500156726 Rangamma - S/O: ಮಲಕಪ್ಪ ಮೇಲಕೆರೆ 2/137 ನಾಗPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/202212008000026/05/2022
560500156894 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಮರಾವ 1/129/2 PHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/2022150010000028/05/2022
560500156991 Farana Begum - W/O: ಅಮೀರ್ 1-66 ನಾಗನಕೇರ ನಾಗನಕPHH(NK) / NCS------180000000-
560500157164 Eramma - D/O: ಬಾಬಣ್ಣಾ 1/15 ತಾ ಹುಮನಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500157236 Asharani - W/O ಸುರೇಶ 1/98 ನಾರ್ ಹನುಮಾನ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500157239 Shashikala - W/O ಬಾಬು 121 ನಿಯರ್ ದರ್ಗಾ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/202212008000029/05/2022
560500157301 Nirmala - W/O: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಾ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****336827/05/2022FPS****336827/05/20226004000027/05/2022
560500157421 Satemma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಕಕರೆಡ್ಡಿ 1/13/1 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500157423 Earamma - W/O ಬಾಬು #33 - ನಾಗನಕೇರ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560500157517 Esther Rani - W/O ರಾಜು 2/146 0 ನಾಗನಕೇರ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/20226004000028/05/2022
560500157673 Mahananda - D/O: ಮಾರುತಿ ತಾ ಹುಮನಾಬಾದ ನPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022150010000026/05/2022
560500158201 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಗವಂತ 1/41 ಮೇನ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500158573 Khaja Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹುಸ್ಸೈನ್ 2/100 ನಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500158629 Usha - S/O: ರಾಮಣ್ಣ 1/99 ನಾಗನಕೇರಾ ನPHH(NK) / NCS------150000000-
560500159000 Renuka - W/O ಸಂಗ್ರಾಮ್ 1/54 ಮೇನ್ ರೋಡ ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560500159177 Sushila Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಮಲಾಕರ 2/125PHH(NK) / NCS------60000000-
560500159178 Supriya - S/O: ಕಮಲಕರ 1/47ಏ ನಾಗನಕೇರಾ ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560500159353 Jagdevi - S/O: ಹಣಮಂತ 1-82 ನಾಗನಕೇರ ನಾಗನಕPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20226004000026/05/2022
560500159544 Mamita - W/O: ಸಾಯಿ ರೆಡ್ಡಿ 1/76 ನಾಗನಕೇರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500159705 Vijayalakshmi - W/O ಗೋಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ 1/11 - ನಾಗನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500159718 Ahimadbi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಲಿಂ ಮಲಿಕ PHH(NK) / NCS------180000000-
560500159739 Swapna - W/O ಪುಂಡಲೀಕರಾವ #1/49 - ನಾಗನಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560500161078 bakkamma ramanna - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500161079 Munimma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20229006000026/05/2022
560500161080 ಸರಸ್ವತಿ - ನಾಗನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022200015000026/05/2022
560500161081 gangamma - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500161082 dropati eresha - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336827/05/2022FPS****336827/05/20223002000027/05/2022
560500161083 Sundramma - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****336827/05/2022FPS****336827/05/2022200015000027/05/2022
560500161084 ತೇಜಮ್ಮಾ - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022200015000026/05/2022
560500161085 ಜಯವಂತ - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022200015000026/05/2022
560500161087 ಅರ್ಜುನ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20226004000026/05/2022
560500161088 shankremma manohar - ನಾಗನಕೇರ಻PHH(NK) / NCS------30000000-
560500161089 ಘಾಳೇಮ್ಮ - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022200015000026/05/2022
560500161090 ಮಮತಾಜ ಬೀ - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500161091 ಪುತಲಿ ಬೀ - ನಾಗನಕೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500161092 Renuka - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022200015000026/05/2022
560500161093 Tukkamma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336827/05/2022FPS****336827/05/20229006000027/05/2022
560500161094 eshwaramma - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/2022200015000028/05/2022
560500161096 ಕಮಳಮ್ಮ - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500161097 eramma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500161098 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500161099 bhagirati - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500161100 ಸಂತೋಷ - ನಾಗನಕೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500161101 ಝರೆಪ್ಪಾ - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500161102 ಶರಣಪ್ಪ - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500161103 Raheemath Bee - ನಾಗಕೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500161104 ಕಸ್ತುರಾ ಬಾಯಿ - ನಾಗನಕೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500161105 tulasamma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500161106 Sarasvati - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500161107 Mallamma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****329625/05/2022FPS****329625/05/20229006000025/05/2022
560500161108 Laxmi Bai - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20226004000026/05/2022
560500161109 anusaya - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/202212008000029/05/2022
560500161110 Savita - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022200015000026/05/2022
560500161111 krishnama sanga reedy - ನಾಗನPHH(NK) / NCS------30000000-
560500161112 laxmi bai - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336827/05/2022FPS****336827/05/2022150010000027/05/2022
560500161113 ಹಾಸೀನಾ ಬೆಗಂ - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/2022200015000029/05/2022
560500161114 Ismaila Bee - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/2022200015000028/05/2022
560500161115 Kamalamma - ನಾಗನಕೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500161116 Siddika Begum - ನಾಗನಕೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500161117 ಪ್ರಭು ಶಟ್ಟಿ - ನಾಗನಕೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500161118 ತಾಜ್ ಬೀ - ನಾಗನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/2022200015000029/05/2022
560500161119 Manemma - ನಾಗನಕೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500161120 tULSHIMA - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022200015000026/05/2022
560500161121 ಲಕ್ಷಣ - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****336827/05/2022FPS****336827/05/2022200015000027/05/2022
560500161122 Jamala Bee - nagankheraPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022150010000026/05/2022
560500161123 Maimun Bee - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/2022200015000028/05/2022
560500161124 Bakkamma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500161125 ಕಮಳಮ್ಮ - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022200015000026/05/2022
560500169591 ಶಂಕರೆಮ್ಮ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20229006000026/05/2022
560500169592 sulochana - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500169593 ಪ್ರಭು - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500169594 Qairoon Bee - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500169595 Ameena Begum - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022150010000026/05/2022
560500169596 ರಾಜು - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500169597 Kavita - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/2022150010000028/05/2022
560500169598 ಪಾರ್ವತಿ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500169599 Bujamma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500169601 Nilamma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20229006000026/05/2022
560500169602 Siddamma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/20229006000028/05/2022
560500169603 Anushamma - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/2022200015000028/05/2022
560500169604 ಅಕ್ತರಜಾನಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500169605 ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500169606 Umadevi - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500169607 Nagamma - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/2022180012000028/05/2022
560500169608 ತುಕ್ಕಯ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500169609 ನಾಗರೇಡ್ಡಿ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500169610 ಮಾಣಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/20229006000028/05/2022
560500169611 ರಾಮಚಂದ್ರ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500169613 Monamma - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500169614 ನರಸಪ್ಪಾ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500169615 Parvati - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500169616 sabera bee - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560500169617 lal bi - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500169618 Nagamma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022150010000026/05/2022
560500169620 ಚನ್ನಬಸವ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500169621 lakshimi bai - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500169622 ಫರಜಾ ಖಾನ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500169623 ಸುಲ್ತಾನ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500169625 ವೈಜಿನಾಥ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500169626 ವೀರ ಶೇಟಿ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/20223002000029/05/2022
560500169627 ಜಗನಾಥ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/2022150010000029/05/2022
560500169628 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/202212008000028/05/2022
560500169629 Nagamma - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500169631 ಹಣಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500169632 ರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/20229006000028/05/2022
560500169634 ರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ - ನಾಗನಕೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500169635 ಧರಮರೆಡ್ಡಿ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/2022150010000028/05/2022
560500169637 gangamma - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500169638 ರಾಮಣ್ಣಾ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500169639 gowramma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500169640 Nirmala Bai - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/2022150010000029/05/2022
560500169641 ಮನೋಹರ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500169642 Bujjamma - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/202212008000029/05/2022
560500169643 ಸಂಗಾ ರೇಡ್ಡಿ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500169644 ರಾಜಮ್ಮಾ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336827/05/2022FPS****336827/05/2022150010000027/05/2022
560500169645 ಭೀಮಣಾ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500169646 ಶೋಭಾ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/2022150010000028/05/2022
560500169647 ಪ್ರಕಾಶ ರೆಡ್ಡಿ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/202212008000028/05/2022
560500169649 Tukkamma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500169650 ಮಾಣಿಕ ರೆಡ್ಡಿ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500169651 Sharamma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560500169652 ಬಕ್ಕಣ್ನಾ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560500169653 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಲಪ್ಪಾ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20229006000026/05/2022
560500169654 ಅರ್ಜುನ - ನಾಗಮಕೇರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500169655 hanifa be - ನಾಗನಕೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500169656 ಮಹೆಬುಬ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20226004000026/05/2022
560500169657 jagdevi - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/202212008000028/05/2022
560500169658 ಬಕ್ಕಾ ರೆಡ್ಡಿ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500169659 Sushila Bai - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022150010000026/05/2022
560500169660 laxmi - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022150010000026/05/2022
560500169661 ಶಿವ ರಾಜ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20229006000026/05/2022
560500169662 Nandini - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336827/05/2022FPS****336827/05/2022150010000027/05/2022
560500169663 Mahadevi - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/2022200015000028/05/2022
560500169664 Kalavati - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336827/05/2022FPS****336827/05/20229006000027/05/2022
560500169665 Shridevi - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336827/05/2022FPS****336827/05/2022150010000027/05/2022
560500169666 ಪುಟ್ಟ ರಾಜ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500169667 Khasim Bee - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/20229006000028/05/2022
560500169668 Kasturi Bai - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/20229006000028/05/2022
560500169669 mamita - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336827/05/2022FPS****336827/05/202212008000027/05/2022
560500169670 ದಶರಥ್‌ - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/2022200015000028/05/2022
560500169671 Ishwari - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022210014000026/05/2022
560500169672 Lalitabai - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500169673 ಮುಸ್ಸಾ ಮಿಯ್ಯ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/20223002000028/05/2022
560500169674 fatima - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/2022210014000028/05/2022
560500169675 Chandramma - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560500169676 Yallamma - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/2022180012000028/05/2022
560500169677 Ningamma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022210014000026/05/2022
560500169678 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336827/05/2022FPS****336827/05/20226004000027/05/2022
560500169679 ಪುಂಡಲಿಕ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500169680 ಬಸಪ್ಪಾ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500169681 ಶರಣಮ್ಮಾ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500169682 droupati - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500169683 ಬಕ್ಕಣ್ನಾ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/20226004000029/05/2022
560500169684 Gangamma - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500169685 shakuntala - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500169687 amira bi - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/20223002000028/05/2022
560500169688 Jagdevi - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500169689 Satyamma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500169690 Revanamma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500169691 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500169693 Shobha - ನಾಗನಕೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500169695 ಅಹ್ಮದ ಪಾಶಾ - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500169696 ಗೊಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/20229006000029/05/2022
560500169697 ಕೆಸರಬಾಯಿ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336827/05/2022FPS****336827/05/20226004000027/05/2022
560500169698 Chunni bee - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336827/05/2022FPS****336827/05/20223002000027/05/2022
560500169699 Narasamma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022150010000026/05/2022
560500169700 ರಾಜಣ್ಣ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500169701 Gundamma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500169702 ಮಲನಾ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/202212008000028/05/2022
560500169703 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/2022200015000029/05/2022
560500169704 ತುಕಾರಾಮ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500169705 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500169706 Kalavati - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336827/05/2022FPS****336827/05/20229006000027/05/2022
560500169707 ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336827/05/2022FPS****336827/05/20229006000027/05/2022
560500169708 ಖಾಸೀಂ ಸಾಬ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500169709 Kashemma - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/20229006000028/05/2022
560500169711 ಬೀರಣ್ಣ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500169712 Sufiya Begum - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022240016000026/05/2022
560500169713 ಮಸ್ತಾನ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560500169714 ಬಡೇ ಸಾಬ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500169716 ನರಸಿಂಗ್ ರಾವ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500169717 ಶರಣಪ್ಪಾ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500169718 ಮಾಬೂಬ್‌ ಲಾಲ ಮಾದ - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500169719 ಜಬ್ಬಾರ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/20229006000029/05/2022
560500169720 ghalemma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500169722 Anusha Devi - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****997726/05/2022FPS****997726/05/2022180012000026/05/2022
560500169723 Mastana Begum - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560500169724 Naseema Begum - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500169725 tayab - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500169726 jelakha bi - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500169727 Paramma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/202212008000029/05/2022
560500169728 ವಜೀರಾ ಪಾಶಾ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500169729 hamida bi - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500169730 Gangamma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/202212008000029/05/2022
560500169731 ಅನಂತ ರೆಡಿ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/20223002000029/05/2022
560500169732 Ambamma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------240000000-
560500169733 ಸೈಬಣ್ಣಾ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500169734 ಕಮಳಮ್ಮ - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022200015000026/05/2022
560500169735 ಸುಬ್ಬಮ್ಮ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500169736 jharanamma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500169737 nilamma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500169738 ನಾರಾಯಣ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20226004000026/05/2022
560500169739 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500169740 ಜಗದೇವಿ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/2022150010000028/05/2022
560500169741 Naagammaa - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500169742 ಜೈರಾಜ್‌ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20229006000026/05/2022
560500169743 Saraswathi - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/20229006000028/05/2022
560500169744 ಮ್ಯನೋದಿನ್ - ನಾಗಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/20229006000029/05/2022
560500169745 ಇಮಾಂಸಾಬ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336827/05/2022FPS****336827/05/20229006000027/05/2022
560500169746 ಡೇವಿಡ್ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022150010000026/05/2022
560500169747 Shridevi - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/202212008000028/05/2022
560500169748 ಆರ್ಜುನ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500169749 ಮಾಣಿಕ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336827/05/2022FPS****336827/05/20226004000027/05/2022
560500169750 ಮಾರುತಿ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/20226004000029/05/2022
560500169751 Zaremma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20229006000026/05/2022
560500169752 Sushilamma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500169753 ಮಾರುತಿ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500169754 ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20226004000026/05/2022
560500169755 Tukkamma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/2022180012000028/05/2022
560500169756 kallama - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20223002000026/05/2022
560500169757 tulasamma - ಬುದೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20229006000026/05/2022
560500169758 ಪಿರಣ್ಣಾ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500169759 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500169760 ಶೈಲಾನ್ ಬೀ - ನಾಗನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022200015000026/05/2022
560500169761 ಲಾಲಾಅಹ್ಮದ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20226004000026/05/2022
560500169762 Zamarut Bee - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20226004000026/05/2022
560500169763 ಮೆಹತಾಸಾಬ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/20223002000028/05/2022
560500169764 ಮೈಬೂಬ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/2022150010000029/05/2022
560500169765 ರಹೀಮೊದ್ದಿನ್‌ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20226004000026/05/2022
560500169766 rijavanabi - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500169767 ಬಾಬು - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500169768 Kambalamma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/20229006000029/05/2022
560500169769 ನಾಗಣ್ಣಾ - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500169770 tukamma - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/202212008000026/05/2022
560500169771 Punemma - ಬೋರಳದುರPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20226004000026/05/2022
560500187095 Md Moin - ಮನೆ ನಂ:2-30/ಬಿ ಮೆನಪಾಶಾ ತಂದೆ ಎಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560500187350 Imam bee - ಮನೆ,ನಮ,3,63, ಇಮಾಮ ಬಿ ಗಂಡ ಸುಲೇಮPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20229006000026/05/2022
560500187354 Gorimma - ಮನೆ,ನಮ,3,63,ಗೋರೆಮ್ಮಾ ತಂಡ ಇಮಾಮ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500187395 Sarasvati - ಮ.ನಂ:3.59/ಎ ತುಕರಾಮ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20226004000026/05/2022
560500187493 Sunita - ಮ.ನಂ:2.28 ಮಚಿಂದ್ರ ತಂ.ಮಾರುತಿ ನPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022150010000026/05/2022
560500187497 Peeramma - ಮನೆ,ನಂ,2,14 ಪ್ರೆಮ್ಮಾ ತಂಡ ರಮೇಶ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500187499 Ameena bee - ಮನೆ.ಸಂ.2.77 ಅಮೀನಾ ಬೀ ಗಂ.ಮ.ಡಿ ಉPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/20226004000028/05/2022
560500187596 Basamma - ಮನೆ,ನಂ,1,16, ರೆವಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುಂPHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/2022150010000029/05/2022
560500187675 Farzana Begum - ಮ.ನಂ.2.80 ಮಹಮ್ಮದ ಸಹೆಬ ಹುಸ್ಸೈನ PHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/2022150010000028/05/2022
560500187718 Kashamma - ಮನೆ ಸಂ. 2.141 ಅಂಬಣ್ಣಾ ತಂ. ಮಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****336827/05/2022FPS****336827/05/2022150010000027/05/2022
560500187742 Shekamma - ಮನೆ,ನಂ,3,10,ಶೇಕಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಕ್ಕಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20226004000026/05/2022
560500187801 Zaranamma - ಮನೆ, ನಂ,2,93 ಝರೆಮ್ಮಾ ತಂಡ ಭಾವನPHH(NK) / NCS------90000000-
560500187809 Preeti - ಮನೆ ನಂ 1-13 ಪ್ರೀತಿ ಗಂ/ ಪ್ರಭು ಕPHH(NK) / NCS------180000000-
560500187867 Vijay kumar - ಮನೆ,ನಮ,3,65,ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****336827/05/2022FPS****336827/05/20229006000027/05/2022
560500187913 Shantamma - ಮ ನಂ:3.67 ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಕಾಶೀನಾಥ PHH(NK) / NCSBiometric****336827/05/2022FPS****336827/05/20226004000027/05/2022
560500187915 Kamalamma - ಮ ನಂ:2.141 ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಮಲಪ್ಪ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022180012000026/05/2022
560500187918 Laxmi Bai - ಮ ನಂ:2.28/ಎ ತುಕರಾಮ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022150010000026/05/2022
560500187983 Riyasat Bee - ಮ.ನಂ:2.35/ಅ ಮಹಮ್ಮದ್ ತಂ.ಲಾಲ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500187985 Ismail - ಮ.ನಂ:2.35/ಅ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಂ.ಲಾಲ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500187986 Satyamma - ಮ.ನಂ:2.64 ಸತ್ಯಮಂ ಗಂ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500187987 Jagadevi - ಮ.ನಂ:3.19 ಪಾಂಡು ತಂ.ಅಪ್ಪಾಣ್ಣ PHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/202212008000028/05/2022
560500187992 Shilpa - ಮ.ನಂ:2.88 ರಮೇಶ ತಂ.ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮುPHH(NK) / NCS------180000000-
560500188001 Kawiya - ಮನೆ.ಸಂ:2.88 ಕಾವ್ಯ ಗಂ.ರಾಜಣ್ಣ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560500190911 ರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ - ಗುಡಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/202212008000028/05/2022
560500190914 Ashaph Bee - nagankheraPHH(NK) / NCS------210000000-
560500190917 Shivalila - ಔರಾದೇರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500190918 Sheshikala - ಹೋಸಮನಿPHH(NK) / NCSBiometric****336827/05/2022FPS****336827/05/2022150010000027/05/2022
560500190921 Tukkamma - ಮಚ್ಚಕುರಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500190922 Anitha - ಶೇರಿಕಾರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500190925 ತುಕಾರಾಮ - ಮೇಲ್ಕೇರಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500190928 Shekamma - ಹರಕೆನೋರPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/2022150010000028/05/2022
560500190932 ಮಾಣಿಕ - ಹಾಸೆನೋರPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/2022150010000028/05/2022
560500190937 ಅಮರನಾಥ - NagankeraPHH(NK) / NCS------150000000-
560500190939 Punnamma - ಕೆಳಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****336827/05/2022FPS****336827/05/20226004000027/05/2022
560500190941 kurshid begm - ನಾಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/2022150010000028/05/2022
560500190946 ಮಾದೇಪ್ಪ - ಅರಕ್ಕಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560500190948 ಮಲ್ಲಪ್ಪ - ಬೋರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20226004000026/05/2022
560500190949 ಪದ್ಮಾವತಿ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500190951 ಬೀಮರೇಡ್ಡಿ - NagankeraPHH(NK) / NCS------30000000-
560500190954 Fatima Begum - ಶೇರಿಕಾರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500190957 Kavita - ಢಾಕ ರಡ್ಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500190959 Tukkamma - ಕಳಕೇರಿPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20229006000026/05/2022
560500190966 kalavati - nagankeraPHH(NK) / NCS------30000000-
560500190968 ನರಸ ರೆಡಿ - NagankheraPHH(NK) / NCS------90000000-
560500190970 ಅಲ್ತಾಫಾ - ಬಂಭೂಳಿಕರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500190978 Mahrin Begum - ಬಪೂನೋರPHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/2022180012000029/05/2022
560500190981 ಸುಬ್ಬಮ್ಮ - nagankeraAAY(NK) / NCSBiometric****812324/05/2022FPS****812324/05/2022200015000024/05/2022
560500190983 ಬಸವ ರಾಜ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500190984 ಶ್ರೀನೀ ವಸ ರೆಡ್ಡಿ - NAGANKHERAPHH(NK) / NCS------120000000-
560500190985 Reshma Begum - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/20229006000029/05/2022
560500190986 ಪೆಂಟಾ ರೆಡ್ಡ - NagankheraPHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/20226004000029/05/2022
560500190987 ಬೀಮರೇಡ್ಡಿ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/20229006000028/05/2022
560500190988 Sushilamma - ಸಯಿಬಣ್ನಾ ತಂದೆ ಜಟೆಪ್ಪಾ ನಗನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022150010000026/05/2022
560500190989 Kousar Begum - NagankheraPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/2022150010000028/05/2022
560500191028 ಜೈಶ್ರೀ - ಕೆಳಕೇರೆರAAY(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022200015000026/05/2022
560500191030 ಮಾಣಿಕ - ಮಾಳಗೆನೊರPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20226004000026/05/2022
560500191032 ಅಮಿನುದ್‌ದೀನ - ಬಾಪು ವಾಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/2022150010000026/05/2022
560500191034 ಭದ್ರಪ್ಪ - ಮುಸ್ತರಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500191035 Gundamma - nagankheraPHH(NK) / NCS------120000000-
560500191036 ಬದರ್‌ ಪಟೇಲ - ನಾಗನಕೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500191037 Maheboob Bee - nagankeraPHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/20226004000029/05/2022
560500191038 Shivamma - NagankheraNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500191039 Sunita - ಗುಡಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500191040 ಆಪ್ಪಣ್ಣ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336826/05/2022FPS****336826/05/20226004000026/05/2022
560500191041 ಬಸವರಾಜ - ಹಲ್ಲಗೇನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500191042 Karina Begum - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/20229006000028/05/2022
560500191043 Kamshemma - ಡಾಕ ರಡ್ಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500191044 Bhagyashri - ಮಗಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/20229006000028/05/2022
560500191046 ನರಸಣ್ಣ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336829/05/2022FPS****336829/05/202212008000029/05/2022
560500191050 Vitamma - nagankheraPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/202212008000028/05/2022
560500191063 Kasima B - ಬಪೂನೋರPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/202212008000021/05/2022
560500191067 Chandramma - ಎಸ.ಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/2022180012000028/05/2022
560500191071 ದತ್ತಾತ್ರ - ಚಿಟಗುಪ್ಪಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500191074 Sharanamma - ಮಾಲಕೇರಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500191077 ಮಹಮದ ಸೈ - ಭೈರೂಪಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500191079 ತುಕ್ಕಾ ರೆಡ್ಡಿ - ಶೇರಿಕಾರPHH(NK) / NCSBiometric****492426/05/2022FPS****492426/05/202212008000026/05/2022
560500191080 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ನಾಗನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****336828/05/2022FPS****336828/05/20226004000028/05/2022
560500191082 ಗುಂಡ್‌ ರೆಡ್ಡಿ - ನಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿPHH(NK) / NCS