REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150500348533 Putali Begum - C/O ಲಾಲ ಅಹ್ಮೆದ 00 ಮೇನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCS------90000000-
560400261598 Chinnamma - C/O ಪ್ರಭು 00 ಮೇನ್ ರೋಡ ತಾಳಮಡPHH(NK) / NCSBiometric****369021/05/2022FPS****369021/05/20229006000021/05/2022
560500140400 Renuka Hirebavi - S/O: ಅರ್ಜುನ್ #82 ತಾಳಮಡಗಿ ತಾಳಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500142163 ಪರವೀನ್ ಬೇಗಂ - W/O: ಮಕ್ಸೂದ್ ಖಾನ್ ಏಚ್ ನ 1/5 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500142216 Laximibai - W/O: ದತ್ತಾತ್ರಿ ಡೆಬ್ಬಿ ಏಚ್ ನ 5PHH(NK) / NCSBiometric****369021/05/2022FPS****369021/05/202212008000021/05/2022
560500142217 Sangeetha - W/O: ಧನರಾಜ ಏಚ್ ನ 57/1 ನಿಯರ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****369021/05/2022FPS****369021/05/202212008000021/05/2022
560500142220 Mahadevi - W/O: ಶಿವ ಕುಮಾರ ಗಡ್ದದೋರ 247 ಹPHH(NK) / NCSBiometric****369022/05/2022FPS****369022/05/20226004000022/05/2022
560500142222 Ambika - ಜರೇಪ್ಪ 1/126, ತಲ್ಮಾಡಗಿ ತಲ್ಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****369021/05/2022FPS****369021/05/20229006000021/05/2022
560500142232 Jaishri Bajoulagi - ದಯಾನಂದ 21, ತಲ್ಮಾಡಗಿ ತಲ್ಮಾಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****369021/05/2022FPS****369021/05/202212008000021/05/2022
560500142235 Radhika Joshi - W/O: ಮಿಥುನ್ ಜೋಶಿ 46 ಬಸವ ಸರ್ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560500142236 Kamala - W/O: ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ 1/85 ತಾಳಮಡಿಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****369027/05/2022FPS****369027/05/20226004000027/05/2022
560500142257 Sridevi Malge - W/O: ಬಸವರಾಜ ಮಾಳಗೆ 4/2 ಘಾಂಧಿ PHH(NK) / NCSBiometric****369026/05/2022FPS****369026/05/20226004000026/05/2022
560500142258 Zaremma Malgi - W/O: ಶಿವರಾಂ ಮಲಗಿ 4/1 ಕಂದಗೂಳ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500142259 Narsama - W/O: ರಾಜು ಪೋಲ ಏಚ್ ನ 470 ಸಂಗಮPHH(NK) / NCSBiometric****369022/05/2022FPS****369022/05/20229006000022/05/2022
560500142290 Shantamma - W/O: ರಾಮಣ್ಣ 113 ವಡ್ಡೇರಾ ಗ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****369022/05/2022FPS****369022/05/20229006000022/05/2022
560500142296 Yasmin Begam - W/O: ಎಮ್‌ ಡಿ ಆರೀಫ್ 177 ಅಲ್ಲಂPHH(NK) / NCSBiometric****369022/05/2022FPS****369022/05/20226004000022/05/2022
560500142337 Kavitha Madapati - S/O: ಮಹದೇವಯ್ಯ 1/13/2 ತಳಮಡಗPHH(NK) / NCSBiometric****369021/05/2022FPS****369021/05/202212008000021/05/2022
560500142341 Padmavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****369023/05/2022FPS****369023/05/202212008000023/05/2022
560500142345 Hanifa Bee - S/O: ಶೇಕ್ ಹುಸ್ಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಚುನ್ನುPHH(NK) / NCS------60000000-
560500142347 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಗಾಂಧಿ ನPHH(NK) / NCSBiometric****369022/05/2022FPS****369022/05/202212008000022/05/2022
560500142350 Sampavti - S/O: ಸುಭಾಶ್ 98 ತಾಳಮಡಗಿ ತಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560500142355 Kamladevi Budari - W/O: ಪಾವಂಕುಮಾರ್ ಏಚ್‌ ನ 4-5 ಗPHH(NK) / NCSBiometric****369021/05/2022FPS****369021/05/202212008000021/05/2022
560500142364 Sulochana - S/O: ಶಂಕರ್ ವಾಗ್ಗಿನೋರ ಏಚ್‌ ನ 1PHH(NK) / NCSBiometric****369022/05/2022FPS****369022/05/20229006000022/05/2022
560500142380 Kasturi Bai - W/O: ಭೀಮ್ ರಾವ್ 1-184 ತಲ್ಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****369022/05/2022FPS****369022/05/2022150010000022/05/2022
560500142398 ಶರಣಮ್ಮ ನಿಂಬುರೆ - S/O: ಭೀಮಷಾ ನಿಂಬುರೆ 1/240 ತಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****369022/05/2022FPS****369022/05/202212008000022/05/2022
560500142399 Prabhavati Bajollagi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****369026/05/2022FPS****369026/05/20226004000026/05/2022
560500142438 Nagamma - S/O: ರವೀಂದ್ರ 1/38/4 ನಿಯರ್ ಹನPHH(NK) / NCSBiometric****369022/05/2022FPS****369022/05/20229006000022/05/2022
560500143070 Pooja - S/O: ವೀರಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ ಹಜ್ಜರ್ಗಿ 3PHH(NK) / NCSBiometric****369021/05/2022FPS****369021/05/202212008000021/05/2022
560500143446 Laxmi - W/O: ಸುರೇಶ 1-4-ಬೀ PHH(NK) / NCSBiometric****369023/05/2022FPS****369023/05/20229006000023/05/2022
560500143695 Laxmi Bai - W/O: ರವೀಂದ್ರ 1/38/4 ನಿಯರ್ ಹನPHH(NK) / NCSBiometric****369022/05/2022FPS****369022/05/202212008000022/05/2022
560500143757 Sangeetha Wadekar - W/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ವಾದೇಕಾರ್ 1-10PHH(NK) / NCSBiometric****369021/05/2022FPS****369021/05/202212008000021/05/2022
560500143776 Ailavati B - W/O: ಅರ್ಜುನ್ ಏಚ್‌ ನಂ 3-330 PHH(NK) / NCSBiometric****369021/05/2022FPS****369021/05/202212008000021/05/2022
560500144110 Sana Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಶಾ . ತಾಲ್ಮಾಡಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****369022/05/2022FPS****369022/05/202212008000022/05/2022
560500144121 Sr. Evelyne Mary - D/O ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ 4-58 ಗಾಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560500144193 Pavitara - W/O ರಾಜಕುಮ ಜಲಸಂಗಿ 1-28 ಓಲ್ಡ PHH(NK) / NCSBiometric****369026/05/2022FPS****369026/05/20223002000026/05/2022
560500144268 Aruna Hilapur - W/O: ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಹಿಲಪುರ 1-90 PHH(NK) / NCSBiometric****369026/05/2022FPS****369026/05/202212008000026/05/2022
560500144288 Sheela Kalyani - W/O: ಜಗನ್ನಾಥ ಕಲ್ಯಾಣಿ 4/33 PHH(NK) / NCSBiometric****369026/05/2022FPS****369026/05/2022150010000026/05/2022
560500144290 ಬಸಮ್ಮ - W/O: ಚಂದ್ರಕಂತೀ ಮೆತ್ರಿ 1-38 PHH(NK) / NCSBiometric****369021/05/2022FPS****369021/05/202212008000021/05/2022
560500144291 Thejamma - W/O ಶಂಕರ 19-123 ಮೇನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****369023/05/2022FPS****369023/05/202212008000023/05/2022
560500144356 Aruna - W/O: ಪರಮೇಶ್ವರ ಏಚ್‌ ನ 1/58/1 PHH(NK) / NCSBiometric****369023/05/2022FPS****369023/05/20226004000023/05/2022
560500144359 Gouramma - W/O: ಜಾರಪ್ಪ ಡೇಬ್ಬಿ 2-63 ತಲಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****369022/05/2022FPS****369022/05/20226004000022/05/2022
560500144360 Kaveri - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ . . PHH(NK) / NCSBiometric****369022/05/2022FPS****369022/05/20226004000022/05/2022
560500144445 Jagadevi Dhebby - W/O: ಜೈಪಾಲ್ ಡೇಬ್ಬಿ 241/ಏ ತಲಮPHH(NK) / NCSBiometric****369021/05/2022FPS****369021/05/202212008000021/05/2022
560500144448 Manjula - W/O: ರಮೇಶ್ 1-95 PHH(NK) / NCSBiometric****369021/05/2022FPS****369021/05/20226004000021/05/2022
560500144491 Shabanm Begum - W/O: ಮಸ್ತಾನ್ ಕಾನ್ 286/ಸೀ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500144620 Mahananda - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****369026/05/2022FPS****369026/05/20229006000026/05/2022
560500144768 ಶಾಹೀನ್ ಬೆಗಂ - W/O ಖಾಜಾ ಮೈನೋದ್ದೀನ 955/1 ನಿಯPHH(NK) / NCSBiometric****369021/05/2022FPS****369021/05/2022180012000021/05/2022
560500144771 Hovamma Waggenor - W/O: ದಿಲೀಪ್ ವಗ್ಗೆನೋರ 1-95 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500144772 Sultana Begum - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಾಫೀಜ್ 1/89 PHH(NK) / NCSBiometric****369026/05/2022FPS****369026/05/2022180012000026/05/2022
560500144775 Shakuntala Marpalli - W/O: ಶಿವರಾಜ್ ಮಾರ್ಪಳ್ಲಿ 1-78 PHH(NK) / NCSBiometric****369023/05/2022FPS****369023/05/2022150010000023/05/2022
560500144779 Tasleem Begum - W/O: ಮುಸಮೀಯ 28/ಸೀ ತಾಳಮಡಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****369023/05/2022FPS****369023/05/2022180012000023/05/2022
560500144782 Phinco Wagonor - W/O: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ವಾಗೋನೋರ 1-13 PHH(NK) / NCSBiometric****369021/05/2022FPS****369021/05/20226004000021/05/2022
560500144784 Neelamma Panchal - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಪಂಚಲ 1-28/ಏ2PHH(NK) / NCSBiometric****369021/05/2022FPS****369021/05/20226004000021/05/2022
560500144786 Kulsum Bee - W/O: ಮಹಮ್ಮದ ಪಾಶಾ 2-79/01 PHH(NK) / NCS------30000000-
560500144787 Atiya Banu - W/O: ಅಫ್ಸರ್ ಖಾನ 1-12/13 PHH(NK) / NCSBiometric****369023/05/2022FPS****369023/05/202212008000023/05/2022
560500144788 Nagamma Hadpad - W/O: ಬಸಪ್ಪ ಹಾಡ್ಪಾಡೂ 1-23 ತಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560500144792 Zaina Fathima - D/O: ಜಬ್ಬರ್ ಅಲಿ 22-76 ತಾಳಮಡಗPHH(NK) / NCSBiometric****369021/05/2022FPS****369021/05/20226004000021/05/2022
560500144794 Haseena Begum - W/O: ಬಶೀರುದ್ದೀನ್ 1-12/13 PHH(NK) / NCSBiometric****369023/05/2022FPS****369023/05/20226004000023/05/2022
560500144802 Chandrakala - W/O: ವೀರಪ್ಪ ಹಾಲೋಲಿ 436 ತಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560500144803 Sridevi - W/O: ಸಂಜು ಕುಮಾರ 565 ತಾಳಮಡಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560500144804 Anita Wadekar - W/O: ರಾಜು ವಾಡೀಕಾರ್ 3-18 ತಾಳಮPHH(NK) / NCSBiometric****369022/05/2022FPS****369022/05/20229006000022/05/2022
560500144807 Jagadevi Vadekar - W/O: ರಾಜು ವಾದೇಕಾರ್ 3-13 PHH(NK) / NCSBiometric****369022/05/2022FPS****369022/05/202212008000022/05/2022
560500144808 Sushilamma - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ 3-14 ತಲಮಾಡಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****369026/05/2022FPS****369026/05/202212008000026/05/2022
560500144811 ಅಸಮ ಬೇಗುಂ - S/O: ನಬಿಸಾಬ್ ಏಚ್‌ ನಂ 364-146 PHH(NK) / NCSBiometric****369026/05/2022FPS****369026/05/2022150010000026/05/2022
560500144813 ಮಂಜುಳಾ - W/O: ಸುಭಾಶ್ 1-20/ಬೀ ತಾಳಮಡಗPHH(NK) / NCSBiometric****369021/05/2022FPS****369021/05/20229006000021/05/2022
560500144820 Sulthana Begum - W/O: ಂಡ್ ಹಬೀಬ್ 3/25 PHH(NK) / NCSBiometric****369022/05/2022FPS****369022/05/202212008000022/05/2022
560500144821 Pushpavathi Lambunor - W/O: ಬಸಪ್ಪ ಲಂಬುನೋರ್ 3-14 PHH(NK) / NCSBiometric****369022/05/2022FPS****369022/05/202212008000022/05/2022
560500144824 Sushila Bai - W/O: ಕಾಶೇಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****369026/05/2022FPS****369026/05/20223002000026/05/2022
560500144849 Vajida Begum - W/O: ಸಲಾಮ ಪಾಶಾ 2-79/ಬೀ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500144850 ರುಕ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ ದೆಬ್ಬಿ - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ದೆಬ್ಬಿ 61/2 ತಲಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****369022/05/2022FPS****369022/05/20229006000022/05/2022
560500144852 Yasmin - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಮಜೌನ್ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****369022/05/2022FPS****369022/05/2022150010000022/05/2022
560500144861 Nasreen Begum - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ 3-63 ನಿಯರ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****369023/05/2022FPS****369023/05/2022150010000023/05/2022
560500144870 Syed Mohammad - S/O: ಮಕ್ಬೂಲ್ ಮಿಯ್ಯಾ 1-2/1 PHH(NK) / NCSBiometric****369022/05/2022FPS****369022/05/20223002000022/05/2022
560500144926 Paramma Marpalli - W/O: ಬಕ್ಕಪ್ಪ ಮರಪಳ್ಳಿ 1-72/ಬೀ2PHH(NK) / NCS------30000000-
560500144931 Sridevi Bajodgi - W/O: ತುಕಪ್ಪ ಬಜೊಡಗಿ 1-171 ತಲಮPHH(NK) / NCSBiometric****369023/05/2022FPS****369023/05/2022150010000023/05/2022
560500144935 Shridevi - W/O ಸುನಿಲಕುಮಾರ 09 ಮೇನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500144937 Sangamma Hireballi - W/O: ಭೀಂಶ ಹಿರೆಬಳ್ಳಿ 70 PHH(NK) / NCSBiometric****369021/05/2022FPS****369021/05/20226004000021/05/2022
560500144944 Sarswati - W/O: ತುಕಾರಾಂ 4-28 ಗಾಂಧಿ ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****369023/05/2022FPS****369023/05/20223002000023/05/2022
560500144948 Sunita Tambake - W/O: ಕಾಶಪ್ಪ ತಂಬಾಕೆ 2-67-ಏ PHH(NK) / NCSBiometric****369022/05/2022FPS****369022/05/20226004000022/05/2022
560500144949 Kalpana - W/O: ಪಂಡಿತ 2ಐ -183 PHH(NK) / NCSBiometric****369022/05/2022FPS****369022/05/2022150010000022/05/2022
560500144950 Laxmi Bai Wadekar - 3-8 ತಲಮಾಡಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****369021/05/2022FPS****369021/05/202212008000021/05/2022
560500144969 Paramma Nelgi - W/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪ ನೆಲಗಿ 1-53 ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****369021/05/2022FPS****369021/05/20226004000021/05/2022
560500144971 Mahananda Hirebavi - W/O: ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ ಹಿರೆಬವಿ 1-92PHH(NK) / NCSBiometric****369022/05/2022FPS****369022/05/202212008000022/05/2022
560500144972 Saraswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಯಪ್ಪ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****369021/05/2022FPS****369021/05/2022150010000021/05/2022
560500144979 Shivakantha Hugar - W/O: ವೈಜಯನಾಥ್ ಹೂಗಾರ 1/19 ಹPHH(NK) / NCSBiometric****369022/05/2022FPS****369022/05/202212008000022/05/2022
560500144980 Mangala Vanakeri - W/O: ಗೋಪಾಲ್ ವನಕೇರಿ 1-75 ತಾಳಮPHH(NK) / NCSBiometric****369021/05/2022FPS****369021/05/20226004000021/05/2022
560500144982 Sunita - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಂಗಾರಿ 2-35 PHH(NK) / NCSBiometric****369021/05/2022FPS****369021/05/2022180012000021/05/2022
560500145014 Geeta - W/O: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 2-15/ಏ PHH(NK) / NCSBiometric****369020/05/2022FPS****369020/05/2022150010000020/05/2022
560500145040 Laxmi - W/O ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಮೆತ್ರೆ 116/ಏ ನಿPHH(NK) / NCSBiometric****255617/05/2022FPS****255617/05/202215000000017/05/2022
560500145042 Mahananda Nimpani - W/O: ಓಂಕಾರ್ ನಿಮ್ಪನಿ ಏಚ್‌ ನ 3-PHH(NK) / NCSBiometric****369021/05/2022FPS****369021/05/2022150010000021/05/2022
560500145043 Kalavathi Nimpani - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ನಿಮ್ಪನಿ ಏಚPHH(NK) / NCSBiometric****369021/05/2022FPS****369021/05/2022150010000021/05/2022