REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150400162777 Ashila Devi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಿದ್ದರಾಜ ಏಚ್ ನ 1/11PHH(NK) / NCS------150000000-
560200178044 Kavita - W/O: ರವಿ ಜಮಾದಾರ್ 2-70 ಕಂದಗೊಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560500140492 ಮಾಲಾಶ್ರೀ - W/O: ಬಸವರಾಜ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500140533 Gyandevi - S/O: ಸಪನಪ್ಪ 1/139 ಕಂದಗೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/20229006000025/05/2022
560500140917 Arati - W/O ರಾಜ ಕುಮಾರ 227 ಕಂದಗುಳ ತಕPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022150010000023/05/2022
560500140942 Sathyabhama Upar - W/O: ಜಗನಾಥ ಉಪರ 1-12ಏ ಕಂದಗೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****398323/05/2022FPS****398323/05/202212080000023/05/2022
560500140986 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20226004000023/05/2022
560500140996 Sreedevi Patvadi - W/O: ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ಪಟವಾಡಿ 2-15 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022150010000023/05/2022
560500141002 Mamata - W/O: ಮಲ್ಲಿಕರಾಜುನ್ 4-98 PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20229006000023/05/2022
560500141084 Sharabai Katuli - W/O: ಪರಮೇಶ್ವರ ಕತ್ತುಳಿ 1-32-2 PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022150010000023/05/2022
560500141162 Kamala Bai - S/O: ವಿಠಲ ಉಪರ 1-12ಏ ಕಂದಗೂಳ PHH(NK) / NCSBiometric****430926/05/2022FPS****430926/05/20229006000026/05/2022
560500141184 ವಜೀರಬೀ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಬುದ್ದೀನ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500141186 ಮಾಯಬೂಬೀ - W/O: ಅಲ್ಲಾವೊದ್ದೀನ್ 3-107 ಕಂದPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022180012000023/05/2022
560500141190 Putlli Bee - W/O: ಕಡರಶಾಬ್ 1/73 ಕಂದಗೊಳ PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20229006000023/05/2022
560500141204 Chitrakala Police Patil - W/O: ಬಾಬು ರಾವ ಪೋಲೀಸ ಪಟೇಲ 1-3 PHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/20223002000025/05/2022
560500141210 Ambika - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಶ 1-15PHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/202212008000025/05/2022
560500141260 Renuka - W/O: ರಾಜು ಕುಮಾರ ಹೂಗಾರ 2-75 PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500141281 ಚೆನ್ನಮ್ಮ - W/O: ಶಿವರಾಜ 168 ಕಂದಗೊಳ PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500141332 Savita - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶೇರೀಕಾರ 4-108 PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20226004000023/05/2022
560500141347 Renuka - W/O: ಲೋಕೇಶ್ ವಾದೇಕಾರ್ 4-68 PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20226004000023/05/2022
560500142174 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಏಚ್.ನPHH(NK) / NCS------90000000-
560500142204 Parvatibai Jivangi - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೀವಂಗಿ 1/178 PHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/2022150010000025/05/2022
560500142261 Priyanka - W/O ಪ್ರಭು 1/218 ಕಂದಗೊಳ ಹುಮನPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20229006000023/05/2022
560500142271 ಶೀಲ ಬಾಯಿ ಜೀವಂಗಿ - W/O: ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಜೀವಂಗಿ 1/17PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20223002000023/05/2022
560500142368 Pooja - W/O ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ 1/198 . ಕಂದಗೋPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/202212008000024/05/2022
560500142369 Kastur Bai Hirbai - W/O ಶಶಿಕಾಂತ 1/198 / ಕಂದಗೋಳ ತPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/20229006000024/05/2022
560500142372 Laxmi - W/O ವಿಠಲ 4/43 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/20226004000028/05/2022
560500142373 Sunitha - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪ ಚಿಮಂಚೊದ 4/62 PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20226004000023/05/2022
560500142390 Amaravathi - W/O ನರಸಪ್ಪ 1/36/ಏ . ಕಂದಗೋಳ ತPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/20223002000024/05/2022
560500142931 Sunitha Khandari - W/O: ರೇವಣಪ್ಪ ಖಂದಾರಿ 3-56 PHH(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/20226004000028/05/2022
560500143152 Renuka - W/O: ರೆವಂಸಿದ್ದ ಮಾರ್ಪಳ್ಲಿ 1/12PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500143290 Renuka - W/O ರಾಜಶೇಕರ 1-78/ಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500143372 Laxmi - W/O: ವಿಠಲ ಬಸಗೊಂಡ 2-112 PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022180012000023/05/2022
560500144228 Kavita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾರ್ತಿಕ PHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/20226004000024/05/2022
560500144314 Dhropati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500144411 ಪದ್ಮಾವತಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗೇಂದ್ರ 1/54/ಏ PHH(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/202212008000028/05/2022
560500144487 Renuka - W/O: ತುಕಾರಾಮ ಚಿಕಲಿ 00 PHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20226004000017/05/2022
560500144493 Shekremma - W/O: ಸಂಜೀವಕುಮಾರ್ 00 ಕಂದಗೊಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/20229006000024/05/2022
560500144501 ಅನೀತಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ ಕುಮಾರ ಹುPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500144503 Eramma - W/O: ಅನೀಲಗೊಂಡ ಬೆಮೂಲಗಿ 61/1 PHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/202212008000025/05/2022
560500144541 ಗೌರಮ್ಮ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಘಾಳೆಪ್ಪಾ 4/11 PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500144559 Gangamma - W/O: ದಶರತ್ ಪೋಳಬದ 1/45/1 ಕಂPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500144561 Siddamma - S/O: ಮಾರುತಿ ಚಿಂಕೇರಿ 1-38 ಕಂದPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/20226004000024/05/2022
560500144565 Parvati Banor - D/O: ಜಗನ್ನಾಥ ಬನೋರ PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20226004000023/05/2022
560500144568 Chandramma - D/O: ಕಾಶೇಪ್ಪಾ ಗೋಡಂಪಲ್ಲಿ 1/211PHH(NK) / NCS------30000000-
560500144573 Prabha - W/O: ಶಿವಗೊಂಡ ಬೆಮಾಲಖೇಡ PHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/202212008000024/05/2022
560500144651 Narsamma - D/O: ನರಸಪ್ಪಾ 66 PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022150010000023/05/2022
560500144654 Kavita - W/O: ಈಶ್ವರ್ ಮೆತ್ರಿ 1-72 PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20229006000023/05/2022
560500144745 Gangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾಥ 1-3 PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500144770 Mamata - S/O: ಮಾರುತಿ ಚಿಂಕೇರಿ 1-38 ಕಂದPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20226004000023/05/2022
560500144851 Roopa Muttangi - W/O: ಸಂತೋಷ ಮುತ್ತಂಗಿ 1-152 ಕಂPHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/20226004000025/05/2022
560500144865 Prayagbai Devani - W/O: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ದೇವನಿ 1-94 ಕಂPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20226004000023/05/2022
560500144883 Sathish Basagonda - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಸಗೊಂಡ 1/1 ಕಂದಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560500144887 Kalpana Jivanagi - W/O: ಶಿರೀಷ್ ಜೀವಣಗಿ 2/1 PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500144893 Jora Bee - D/O: ಪಾಶಾ ಮಿಯನ್ 1/18 ಕಂದಗೊPHH(NK) / NCS------60000000-
560500144894 Shaban Bi - W/O: ಹುಸ್ಸೈನ್ ಷೆಕ್ 31/1 ಕಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560500144912 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕ ರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022150010000024/05/2022
560500144914 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500145019 Mangala - S/O: ಸಪನಪ್ಪ 00 PHH(NK) / NCS------120000000-
560500145022 Surekha - W/O: ಧಾನ್ರಾಜ್ ದೇವನಿ 1-139 PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20229006000023/05/2022
560500145051 Shabana Begum - W/O: ಚಂದ್ ಪಾಶ 00 PHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022150010000024/05/2022
560500145092 Chandramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ್ 107 ಮರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500145094 Savitha - W/O: ಶಿವಪುತ್ರ 3/86 PHH(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/202212008000028/05/2022
560500145097 Shridevi - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ದಂತಬದ 1-93 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20229006000023/05/2022
560500145133 Khursid Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಕ್ದೂಮ್ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20229006000023/05/2022
560500145156 Vidyavaathi - S/O: ಮೌನಪ್ಪ ತುಮ್ಕುಂತಿ 1/17 PHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022150010000024/05/2022
560500145165 Priyanka - W/O: ಬಸವರಾಜ 3/86 PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500145174 ಶಾರದಾ ವಾಡ್ಡೇಕಾರ್ - W/O: ದಯಾನಂದ ವಾಡ್ಡೇಕಾರ್ 3/112 PHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022150010000024/05/2022
560500145205 Iramma - W/O ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ 30/1 1 PHH(NK) / NCS------90000000-
560500145240 Chinnamma - W/O: ರಾಜ್ ಕುಮಾರ ಬಾಜಿ 3-82 PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20229006000023/05/2022
560500145256 ಪಾರ್ವತಿಬಾಯಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಯ್ಟಾ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/2022150010000028/05/2022
560500145261 Surekha - W/O: ವಿಲಾಸ್ 0-0 PHH(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/20229006000028/05/2022
560500150455 Annapurna - W/O ರಾಚಯ್ಯ ಶಿಖರಮಠ ಪೋಸ್ಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500151081 Chandrakala - W/O: ವೆಂಕಟ ಪಾಪೈ 417 ಕಂದಗೋಳ AAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500152546 Geeta - 1-114 ಬಸವಾ ನಗರ ಮಂದಿರ ಕಂದಗೋಳ ತPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20229006000023/05/2022
560500152975 Nagamma Chimnchod - W/O: ಮಣಿಕ ಚಿಮ್ಂಚೊಡ 4/43 ಕಂದಗPHH(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/2022150010000028/05/2022
560500152977 Chinnamma - W/O: ಪುಂಡಲಿಕ ಮಠದ ಹತ್ತಿರPHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/2022150010000025/05/2022
560500153055 Priyanka - W/O: ಬಸವರಾಜ್ ಕುಂಬಾರ್ 3-44 ಕಂPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022180012000024/05/2022
560500153351 Kaveri - W/O ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ 1-201 . ಕಂದಗೋಳ PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20226004000023/05/2022
560500153354 Paravati Metre - S/O: ಈರಪ್ಪ ಮೆತ್ರಿ 1-75 ಕಂದಗೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500153512 Jagadevi - S/O: ಪಾರಭು ಪಾಪಾಯ 1-34 ಕಂದಗೊಲPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/20226004000024/05/2022
560500153599 Fulabai - W/O ಪ್ರಭು ಖೆಳಗಿ 98 ಬ್ಲಾಕ್ ನ 1PHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/2022150010000025/05/2022
560500153661 Varanda - S/O: ರಂಗಪ್ಪ ಚಿಮ್ನಚೋಲಿ 1/52 ಕಂPHH(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/20226004000028/05/2022
560500153664 Renuka - S/O: ನಾಗಪ್ಪ ಪೋಳಬದ 1-43 ಕಂದPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/20226004000024/05/2022
560500153684 Nirmala - S/O: ಬಾಬು 1/79 ಕಂದಗೊಳ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/202212008000024/05/2022
560500153897 Sugunamma Chinkeri - W/O: ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚಿಂಕೇರಿ 1-00 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/20223002000028/05/2022
560500154323 Kanya Kumari - S/O ಧೂಳಪ್ಪಾ 1/44 . ಕಂದಗೋಳ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022150010000023/05/2022
560500154325 Chinamma - S/O ಧೂಳಪ್ಪಾ 1/44 / ಕಂದಗೋಳ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/20226004000024/05/2022
560500154855 Sandhya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕುಲಕರ್ಣPHH(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/202212008000028/05/2022
560500155570 ಪಾರಮ್ಮ - W/O ತುಕ್ಕಪ್ಪಾ 101 ನಿಯರ ದೇವಿ PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20226004000023/05/2022
560500155669 Silpa Dantabad - D/O: ಬಸಪ್ಪ ದಂತಬದ 1/93 ಕಂದಗೋಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500156011 Premalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ 2/16NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500156286 Jyothi - S/O: ಆಂಜಪ್ಪ ಔರಂಗಬಾಡ 1/65 ಕಂದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500156547 Sridevi - S/O: ಸುಭಾಷ್ 333 ಕಂದಗೋಳ ಕಂದPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/202212008000024/05/2022
560500156735 Nirmaladevi - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 1/87 , ಕಂದಗೋಳ PHH(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/20229006000028/05/2022
560500156835 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ PHH(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/20226004000028/05/2022
560500156971 Sharda - W/O: ಶ್ರೀನಿವಾಸ 102 ಕಂದಗೊಲ್ ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560500157028 Lalita Chitnelli - W/O: ಶಾಂತವೀರ ಚಿತನೆಲ್ಲಿ 1/70 PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500157073 Nilamma - S/O: ಝಾರೇಪ್ಪ 1/222 ಕಂದಗೋಳ ತಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022180012000024/05/2022
560500157179 Asha - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ದೌಲತಬಾದ 1/94 ಕಂPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20229006000023/05/2022
560500157276 Mallamma - S/O: ಭೀಮಣ್ಣಾ ಚಿಟನಳ್ಲಿ 1-156 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022150010000024/05/2022
560500157277 Geeta - W/O: ಜಗನಾಥ ತುಮ್ಕುಂತಿ 1/45 ಕಂದPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20229006000023/05/2022
560500157278 Sharnamma - W/O: ಬಸವರಾಜ ಪೋಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ 3-1PHH(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/20226004000028/05/2022
560500157280 Manjula Hirbai - W/O: ಈರಪ್ಪ 1/196 ಕಂದಗೂಳ ಕಂದಗPHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/2022150010000025/05/2022
560500157281 Gouramma - W/O: ಶಿವ ಕುಮಾ ನಗಂಕೇರ 1/90 PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022150010000023/05/2022
560500157296 Bhagyvati - S/O: ಶಂಕರಾವ ಶೇರೀಕಾರ 1/25 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022210014000023/05/2022
560500157394 Savitha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/2022150010000025/05/2022
560500157430 Laxmi Bai - S/O ಮಾಡೇಪ್ಪಾ 00 / ಕಂದಗೋಳ ತಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/202212008000028/05/2022
560500157609 Jyoti - S/O: ಅಶೋಕ್ ಕಂಲಾಪುರ 00 ಕಂದಗPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/202212008000024/05/2022
560500157610 Anita - W/O: ರಾಜಶೇಕರ ಹೌಶೇಟ್ಟಿ 1-123 PHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/20229006000025/05/2022
560500157716 Narsamma - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬಸಗೊಂಡ 1-11 ಕಂದPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20229006000023/05/2022
560500157727 Sreedevi - W/O: ಪ್ರಭು ಶೇರೀಕಾರ 28 ಕಂದಗೋಳ PHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/202212008000024/05/2022
560500157845 Tabassum Begum - W/O ಖಲೀಲ್ ಪಟೇಲ 1-186 ಗೋವ್ತ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/20229006000024/05/2022
560500158015 Renuka - S/O: ಶಿವ ರೆಡ್ಡಿ 1/6 ಕಂದಗೊಲPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500158016 Lalitabai Hugar - W/O ಭೀಮಶಾ ಮನೆ ನ. 2/11 ಬಸವೇಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/202212008000025/05/2022
560500158175 Parvati - C/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 333 ಕಂದಗೊಲ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500158266 Parvati Metri - W/O: ಬೀರಪ್ಪ ಮೆತ್ರಿ 1-36/ಏ ಕಂದPHH(NK) / NCS------90000000-
560500158511 Malasri - W/O ಮಾಣಿಕ ಪ್ರಭು 4-107 . ಕಂದಗPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/20226004000024/05/2022
560500158673 Kavita - S/O: ಬೀರಪ್ಪ ಮೆತ್ರಿ 1/188 ಕಂದಗPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/20226004000024/05/2022
560500159320 Shesh Rao - S/O: ರಾಮಚಂಧರ ರಾವ 32 ಕಂದಗೋಳ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500159728 Archana Patil - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ 1-1NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500159730 Nirmalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಂದಗೊಳNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500161228 Ameer Bee - ಅಮೀರಬಿ ಮಹ್ಮದಸಾಬ ಗ್ರಾಮ ತಾಳಮಡಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161229 ಬಸಮ್ಮ - ಬಸಪ್ಪಾ ತೀಪಣ್ಣಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161230 Hafijabi - ಹಾಫೀಜಾಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022200015000024/05/2022
560500161231 ಇಸ್ಮಯಿಲ್ ಬಿ - ಪೈಲಬಾನAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161232 ಪರಮ್ಮ ಅವತಾಗಿ - ವಿಠಲ ರಾಮಣ್ಣಾ ಕಂದಗೂಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161233 Kavita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಯ್ಯ 1/9AAY(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/2022200015000025/05/2022
560500161234 Jora Bee - ಪೈಲವಾನPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/202212008000024/05/2022
560500161235 ಪಾರಮ್ಮ - ಕಂದಗೂಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161236 anita - ಸರಸ್ವತಿ ಹಾಸಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560500161237 ಝರೆಮ್ಮಾ - ತಾಳಮಡಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161238 ನಾಗಮ್ಮ - ತಾಳಮಡಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161239 Ambika - ಕಂದಗೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022200015000024/05/2022
560500161240 ಮೊನಪ್ಪ - ಮೋನಪ್ಪಾ ತೀಪಣ್ಣಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳAAY(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022200015000024/05/2022
560500161241 ಮಹಿತಾಬ ಸಾಬ - ಕಂದಗೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/20223002000025/05/2022
560500161242 ವಿಠಲ - ಕಂದಗೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022200015000024/05/2022
560500161243 ಲಲಿತಾ - ಕಂದಗೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161244 gangamma - ಕಂದಗೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/2022200015000028/05/2022
560500161245 ಧ್ರೋಪತಿ - ತಾಳಮಡಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022200015000024/05/2022
560500161246 ಘಾಳೇಮ್ಮ - ಘಾಳೇಮ್ಮಾ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೊAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161247 ಪ್ರಭು - ಕಂದಗೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161248 ವಿಮಲಾಬಾಯಿ - ತಾಳಮಡಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161249 Gundamma - ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560500161250 Mallamma - ಬೆಮಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022200015000024/05/2022
560500161251 ಖಾದರ್‌ ಶಾ - ಖಾದರಶಾ ಲಾಲಶಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161252 ಜಗದೇವಿ - ರಾಜಪ್ಪಾ ನಾಗಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022150010000023/05/2022
560500161253 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಕಂದಗೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161254 ಕರಬಸಪ್ಪ - ತಾಳಮಡಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161255 ಘಾಳೇಪ್ಪಾ - ತಾಳಮಡಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161256 ನಾಗಪ - ಕಂದಗೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/20226004000025/05/2022
560500161257 ರತ್ನಮ್ಮ - ಕಂದಗೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161258 Chandramma Godampalli - ಬಸಪ್ಪಾ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161259 ತುಕಾರಾಮ - ಕಂದಗೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022200015000024/05/2022
560500161260 sarswati - ಕಂದಗೊಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560500161261 ಈಶ್ವರಯ್ಯ - ಕಂದಗೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/2022200015000025/05/2022
560500161262 ಮಹಾರುದ್ರಯ್ಯ - ಮಾಹಾರುದ್ರಯ್ಯಾ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯಾ ಕಂದಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560500161263 ನಾಗಯ್ಯ - ನಾಗಯ್ಯಾ ಬಸಯ್ಯಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCSBiometric****000319/05/2022FPS****000319/05/202212008000019/05/2022
560500161264 ಚನ್ನಮ್ಮ ಚಿಂಕೇರ - ಚನ್ನಮ್ಮಾ ತುಕಾರಾಮ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/2022200015000025/05/2022
560500161265 ಶಿವರಾಜ - ಕಂದಗೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161266 ರಾಯಪ್ಪ - ಕಂದಗೂಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161267 ನಿಲಮ್ಮಾ - ಕಂದಗೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022200015000024/05/2022
560500161268 ಪುತಳಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20226004000023/05/2022
560500161270 Shanta Bai - ಕಂದಗೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161271 ರಮೆಶ - ತಾಳಮಡಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/2022200015000025/05/2022
560500161272 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಗುಂಡಪ್ಪಾ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/20226004000024/05/2022
560500161273 ಶೀಲಮ್ಮ - ತಾಳಮಡಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500161274 ರೇವಣಪ್ಪಾ - ತಾಳಮಡಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161275 Subhadra Bai - ಕಾಳಪ್ಪಾ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161276 ರವೀಂದ್ರ - ರವೀಂದ್ರ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161278 ವಿರಭದ್ರಪ್ಪಾ - ತಾಳಮಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20226004000023/05/2022
560500161279 Jagadevi - ಕಂದಗೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161280 ಧೋಳಪ್ಪಾ - ಕಂದಗೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161281 manikabai - ಕಂದಗೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161282 Kasturabai Dhula - ಕಂದಗೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161283 ಈರಮ್ಮ - ಕಂದಗೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/20226004000025/05/2022
560500161284 ಈಶ್ವರ - ಕಂದಗೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161285 Sushila Bai - ಕಂದಗೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20229006000023/05/2022
560500161286 ಶಂಕರ - ಶಂಕರ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161287 ಸರಸ್ವತಿ - ಸರಸ್ವತಿ ತಿಪಣ್ಣಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560500161288 ಪಾರಮ್ಮ - ತಾಳಮಡಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/2022200015000028/05/2022
560500161289 ಸಂಬಣ್ಣಾ - ಕಂದಗೊಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560500161290 Kamalabai - ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಶರಣಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/20223002000025/05/2022
560500161291 ರತ್ನಮ್ಮ - ಕಂದಗೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161292 jharemma - ಕಂದಗೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20223002000023/05/2022
560500161293 Basamma - ಕಂದಗೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/2022200015000025/05/2022
560500161294 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಕಂದಗೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161295 Nagamma - ತಾಳಮಡಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/2022200015000028/05/2022
560500161296 ದೇವೇದ್ರ - ದೇವಿಂದ್ರ ಶರಣಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳAAY(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/2022200015000028/05/2022
560500161297 Shantamma - ಕಂದಗೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20229006000023/05/2022
560500161298 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ದೇವರಣ್ಣಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗPHH(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/202212008000028/05/2022
560500161299 ಸುಮಿತ್ರ - ಕಂದಗೂಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161300 Savita - ತಾಳಮಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/202212008000025/05/2022
560500161301 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕಾಶಿನಾಥ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161302 ಬಾಬು - ಬಾಬು ನರಸಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161304 kalavati - ಸಾಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****690221/05/2022FPS****690221/05/2022200015000021/05/2022
560500161305 ಮಾಣಿಕರಾವ - ಮಾಣಿಕರಾವ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161306 sharanamma - ದೌಲಪ್ಪಾ ಶಿವಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161307 Chandramma - ತಾಳಮಡಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/2022200015000028/05/2022
560500161308 ಶಿವರಾಜ - ಮೂಡಗೂಳAAY(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/2022200015000025/05/2022
560500161309 ಜಗನಾಥ - ಕಂದಗೂಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161310 Jagadevi - ತಾಳಮಡಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161311 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಮುತ್ತಂಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161312 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಕಂದಗೂಳAAY(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022200015000024/05/2022
560500161313 ನರಸಪ್ಪಾ - ನರಸಪ್ಪಾ ಘಾಳೇಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560500161314 Kalavathi Sadulapur - ಸದಲಾ ಪೊರAAY(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/2022200015000025/05/2022
560500161315 chanamma - ಮಠಪತಿPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022180012000024/05/2022
560500161316 ರಾಜಪ್ಪಾ - ರಾಜಪ್ಪಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳAAY(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/2022200015000028/05/2022
560500161318 anapurana - ವೆಂಕಟಿAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161319 kalavti - ತಾಳಮಡಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161320 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಮಾಡಗೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/2022200015000025/05/2022
560500161321 ಗುಂಡೆರಾವ್‌ - ಗುಂಡೇರಾವ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದರಾವ ಕುಲಕರ್AAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500161322 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಧುಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500169266 Ellamma - ರವಿ ಗ್ರಾ// ಮಾಡಗೂಳPHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/2022180012000025/05/2022
560500170259 ಬಸವರಾಜ - ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20226004000023/05/2022
560500170260 ಈಶವರಬಾಯಿ ಧೂಳ - ಕಂದಗೂಳAAY(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/2022200015000025/05/2022
560500170261 ಅನರಾಜ್‌ - ತಾಳಮಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/202212008000028/05/2022
560500170262 basaya - ಬಸಯ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****294918/05/2022FPS****294918/05/20223002000018/05/2022
560500170263 ಮುಕ್ತಾ ಬಾಯಿ - ಸದಲಾ ಪೊರPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20226004000023/05/2022
560500170264 manikappa - ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂPHH(NK) / NCS------30000000-
560500170265 ಶಿವಕುಮಾರ - ತಾಳಮಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****081428/05/2022FPS****081428/05/20229006000028/05/2022
560500170266 ಮಾರುತಿ - ಚಿಕಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20229006000023/05/2022
560500170267 Sharanamma - ತಾಳಮಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20229006000023/05/2022
560500170268 ವೈಜಿನಾಥ - ಬೆಮಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/2022200015000028/05/2022
560500170269 Jaishree Bai - ತಾಳಮಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022150010000024/05/2022
560500170270 Drupati Besgonda - ಬಸಗೊಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500170271 ಮಾರುತಿ - ಚಿನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/20226004000024/05/2022
560500170272 Jubeda - ಕಂದಗೂಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500170273 ನಾಗಪ್ಪಾ - ತಾಳಮಡಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500170274 ಹಣಮಂತ - ಚೀಕಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500170275 ವೈಜಿನಾಥ - ಚೀಕಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022150010000023/05/2022
560500170276 ಅನೀಲಕುಮಾರ - ತಾಳಮಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022150010000023/05/2022
560500170277 yankamma - ತಾಳಮಡಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500170278 Goushabi - ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳAAY(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022200015000023/05/2022
560500170279 Bipasha Bee - ಪೈಲಬಾನPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500170280 ಲಕ್ಷಣ - ಲಕ್ಷ್ಮಣPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20229006000023/05/2022
560500170281 ವೀರಣ್ಣ - ವೀರಣ್ಣಾ ಭೀರಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022150010000023/05/2022
560500170282 Ujalabi - ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022150010000023/05/2022
560500170283 ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ - ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ ಬಸಪ್ಪಾ ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/20229006000024/05/2022
560500170284 Jagadevi - ರಮೇಶ ಬಸಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/2022150010000025/05/2022
560500170285 ರೆವಣಪ್ಪಾ - ಕಂನಗೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022180012000024/05/2022
560500170286 ಜಗದೇವಿ - ಧೂಳಪ್ಪಾ ಈರಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/20229006000024/05/2022
560500170287 Gayatree - ತುಮಕುಂಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022150010000024/05/2022
560500170288 ಶೆಕಮ್ಮಾ - ಜಮಾದಾರPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/20229006000024/05/2022
560500170289 ಅಭೇದಾ ಬಿ - ಪೈಲಿಬಾನPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500170290 Pashabi - ಪೈಲಿಬಾನPHH(NK) / NCS------90000000-
560500170291 Mahadevi - ತಾಳಮಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/202212008000028/05/2022
560500170292 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ತಾಳಮಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20229006000023/05/2022
560500170293 ಅನಂತ - ಚಿಮನ ಚೊಡPHH(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/20229006000028/05/2022
560500170294 ಸೂಯ್ರಕಾಂತ - ಸೂಯ್ರಕಾಂತ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಉಪಾರ kandguaPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022150010000024/05/2022
560500170295 sushila bai - ಸುಶಿಲಬಾಯಿ ಸುಭಾಷ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560500170296 Shabhavati Mulagi - ಮುಲಗೆPHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/20229006000025/05/2022
560500170297 ಶ್ರೀ ದೆವಿ - ತಾಳಮಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022150010000024/05/2022
560500170298 mahi bubi - ಮಹೆಬುಬಿ ಮಹತಾಬಸಾಬ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560500170299 ಅಶೋಕ - ತಾಳಮಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500170300 Laxmi Bai - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಸಿದಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಸಾ: ಕPHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/2022150010000025/05/2022
560500170301 shobhavati - ಓಮಕಾರ ತಂದೆ ನಾಗಶೇಟ್ಸಾಟಿ : ಕಂದಗೂPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500170302 basama - ಪೂಲಿಸ ಪಟೇಲPHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/20223002000025/05/2022
560500170303 ಪ್ರಭು - ನಿಂಬೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20226004000023/05/2022
560500170304 Mallamma - ನಿಂಬೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500170305 Revamma Sagar - ರಾಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022210014000023/05/2022
560500170306 Shobhavathi - ತಾಳಮಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022210014000023/05/2022
560500170307 munimma - ಮಾಣಿಕ ಸಂಬಣ್ಣಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/20229006000024/05/2022
560500170308 ದೇವಿಂದ್ರ - ದೇವಿಂದ್ರ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500170309 ಅಡೇಪ್ಪಾ - ತಾಳಮಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500170310 Jagadevi - ಹಲಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500170311 shankar - ಮುಡನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560500170312 Sharanamma - ಶರಣಮ್ಮಾ ಜ್ಞಾನಿ ಗ್ರಾಮ ತಾಳಮಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20226004000023/05/2022
560500170313 ಜಗನಾಥ - ಜಗನಾಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/20226004000025/05/2022
560500170314 ಸುಗಮ್ಮ - ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20226004000023/05/2022
560500170315 ತುಕರಾಮ - ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/2022200015000025/05/2022
560500170316 paramma - ಕಂಪೆ ನೊರPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20223002000023/05/2022
560500170317 ಸಂಪತ - ಕಂಪೆ ನೊರPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022150010000023/05/2022
560500170318 ಝರೆಪ್ಪ - ತಾಳಮಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022210014000024/05/2022
560500170319 ಲಷ್ಮಿಣ - ಕಾಮಠಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20223002000023/05/2022
560500170320 ಸಿದ್ರಾಮ - ಕಮಠಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560500170321 ರೇಖಾ ಬಾಯಿ - ಶರಣಪ್ಪಾ ಶಿವಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/20229006000025/05/2022
560500170323 Shameem Begum - ಜಾನಿಮಿಯ್ಯಾ ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500170324 ಶಿವರಾಜ - ಬಾಜೀPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20229006000023/05/2022
560500170325 Vijay Laxmi - ಬಾಜೀPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022180012000024/05/2022
560500170326 ಪರಮ್ಮಾ - ಬಾಜೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560500170327 ಮನೋಹರ - ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/20229006000025/05/2022
560500170328 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ತೀಪಣ್ಣಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/20229006000024/05/2022
560500170329 chanamma - ಶಂಕರ ಭೀಮಶಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/2022150010000025/05/2022
560500170330 Laxmi Bai - ಮೂಳ ಕೇರಿ`PHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022240016000024/05/2022
560500170331 ಲಷ್ಮಿಣ - ಮೂಡಗೂಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560500170332 ಪ್ರಭು - ಪ್ರಭೂ ಸಂಬಣ್ಣಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/202212008000028/05/2022
560500170333 ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ - ಮೂಳ ಕೇರಿ`PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20226004000023/05/2022
560500170334 ಪಾರಮ್ಮ - ಮೂಳ ಕೇರಿ`PHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/20229006000024/05/2022
560500170335 ಈಶ್ವರ - ಈಶ್ವರ ಶಾಮರಾವ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20229006000023/05/2022
560500170336 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ಬಂಡೇಪ್ಪಾ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500170337 sangeet - ಜಮಾದಾರPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/202212008000024/05/2022
560500170338 ಪ್ರಭು - ಬೆಮಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20226004000023/05/2022
560500170339 ನಾಗಶಟ್ಟಿ - ಚಟ್ನಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/20229006000024/05/2022
560500170340 ಭೀಮರಾವ - ದೇಶ ಪಾಂಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/20229006000025/05/2022
560500170341 ಸಿದ್ದಪ್ಪ - ತಾಳಮಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/20223002000024/05/2022
560500170342 ನಾಗಶಟ್ಟಿ - ಚಟ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20229006000023/05/2022
560500170343 ಸೂಯ್ರಕಾಂತ - ಮುತ್ತಂಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022150010000024/05/2022
560500170344 ಕಾಶಿನಾಥ - ತಾಳಮಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/2022150010000028/05/2022
560500170345 Laxmi - ನಾಗ ಬಿಗPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022210014000023/05/2022
560500170346 ಕಲಾವತಿ - ಉಪಾರPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022180012000023/05/2022
560500170347 ಮನೋಹರ - ಮನೋಹರ ಅಣೇಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/202212008000028/05/2022
560500170348 ಜಗದೇವಿ - ಹಿರಬೈPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20229006000023/05/2022
560500170349 Laxmi Bai - ಹಿರಬೈPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022150010000023/05/2022
560500170350 ಪ್ರಭು - ತಾಳಮಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/202212008000024/05/2022
560500170351 ತಿಪಣ್ಣಾ - ಹಿರ ಬೈPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022150010000023/05/2022
560500170352 ಮಾಣಿಕ - ಹಿರಬೈNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500170353 Rahima Begum - ತಾಳಮಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022150010000024/05/2022
560500170354 ಹಮೀದಾ ಬಾನು - ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/20226004000024/05/2022
560500170355 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಜಿವಣಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****412928/05/2022FPS****412928/05/2022150010000028/05/2022
560500170356 ಘಳಪ್ಪ್ - ಮೊಲಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500170357 Gundamma Aurader - ಜಾರದPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/2022210014000024/05/2022
560500170358 ಶೋಭಾವತಿ - ಶೋಭಾವತಿ ಈಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20229006000023/05/2022
560500170359 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ತಾಳಮಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20229006000023/05/2022
560500170360 ರಂಗಪ್ಪಾ - ತಾಳಮಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500170361 ಭೀಮರಾವ - ಭೀಮರಾವ ರಂಗಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ಕಂದಗೂಳPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022180012000023/05/2022
560500170362 ಝರೆಪ್ಪ - ಚೀಕಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500170363 ಜಗದೆವಿ - ಜಗದೇವಿ ಪೆಂಟೆಪ್ಪಾ ಸಾ: ಕಂದಗೂಳ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/2022180012000023/05/2022
560500170364 ಶಂಕರ - ಶಂಕರ ರಾಮಣ್ಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/2022150010000025/05/2022
560500170365 ತಿಪ್ಪಾಣಾ - ಚೀಕಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/202212008000024/05/2022
560500170366 ರಾಘವೇಂದ್ರ - ರಾಜೇಂದ್ರಕುಮಾರ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500170367 Manjula - ಸೇರಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500170368 Basamma - W/O: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ 58 ಬ್ಲಾಕPHH(NK) / NCSBiometric****412925/05/2022FPS****412925/05/202212008000025/05/2022
560500170369 Rekha - ತಾಳಮಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/202212008000023/05/2022
560500170370 ವಿಶ್ವನಾಥ - ದೆವನಿPHH(NK) / NCSBiometric****412924/05/2022FPS****412924/05/20226004000024/05/2022
560500170371 Renuka Devani - ಕಲಪ್ಪಾ ವೀರಶಟ್ಟಿ ದೇವಣಿ ಗ