REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560500140086 Sarika - S/O: ಪೀರಾಜಿ ರಾವ್ ಶುಭಂಜೆ 20NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500146004 Bhagyashree - W/O: ಅವಿನಾಶ್ 1.80 ಮಾರ್ಖಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500146054 Hajarath Bee Mujawar - W/O: ಮೋಹಮದ್ ಸಲಾವೊದ್ದೀನ್ ಮುಜಾವರPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022180012000024/05/2022
560500146314 Archana - S/O: ಪ್ರಭು 131 PHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20226004000021/05/2022
560500146449 Malan Begum - S/O: ರಹೀಮುದ್ದೀನ್ 1-201 ಮಾರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500146454 Kousar Begum - S/O: ಹುಸೇನ ಸಾಬ ಮುಜಾವರ 62/2 PHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500146455 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹುಪ್ - S/O: ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹುಪ್ 26/2 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500146460 Aila Devi Machkuri - S/O: ಮಾರುತಿ ಮಚಕುರಿ 60/1 ಮರ್ಖಾPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/202212008000024/05/2022
560500146461 Irfana Begum - S/O: ರಜಾಕ್ ಸಾಬ್ 200 ಮಾರ್ಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****645426/05/2022FPS****645426/05/20226004000026/05/2022
560500146464 ಅಫ್ರೀನ್ ಬೆಗಮ್ - S/O: ಜಲೀಲ್ ಮಿಯ 43 ಮಾರ್ಖಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/2022150010000026/05/2022
560500146500 Padmavati - W/O ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ #89/2 ಹನುಮಾನPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20226004000024/05/2022
560500146517 Sunita - S/O: ಗುಂಡೆಪ್ಪ ದೇವಣ್ಣೋರ 26/3 PHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/202212008000026/05/2022
560500146541 MANGALA GHALE - S/O: ಶ್ರೀಮಂತ ಸಿಂದೋಳ 3/2 ಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022150010000025/05/2022
560500147093 Sameena - S/O: ನಧಿಂ ಸಾಬ್ 110/2 ಮಾರ್ಖಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500147094 Samina - S/O: ರಹಿಮೋದ್ದೀನ್ 95/1 PHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/2022180012000026/05/2022
560500147098 Sabiya Begum - S/O: ಜಲೀಲ್ ಮಿಯ 43 ಮಾರ್ಖಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/202212008000026/05/2022
560500147099 Khamarbee - S/O: ಲಾಲಹ್ಮೆದ ಸಾಬ ಮುಜಾವರ 23 PHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022150010000025/05/2022
560500147101 Yastar - S/O: ಜಾಯವಂಥ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ 156 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500147102 Mastan Sab - S/O: ಅಹ್ಮೆದ್ ಸಾಬ 87 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500147114 Shiddikha Begum - W/O: ಅಲಿ ಆಜಾಮ ಮಸುಲ್ದಾರ 113/1 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500147117 Savitra - W/O: ಗೋಪಾಲ ದೇವಣ್ಣೋರ 26/3 PHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022180012000025/05/2022
560500147131 Chinnamma - W/O ಜಗನ್ನಾಥ 107/2 ಮರ್ಖಲ ತPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20226004000025/05/2022
560500147158 Nirmala Aounti - W/O: ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ್ ಅವುಂಟೀ 107/PHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20226004000025/05/2022
560500147197 Jagadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾತ್ PHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500147212 Reeta Tukadenor - W/O: ಯೋಹಂ ತೂಕಡನೋರ 231 ಮಾರ್ಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022150010000025/05/2022
560500147219 Vidyavati - W/O ರಾಜ ಕುಮಾರ 107/1 ಮರಖಲ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022150010000025/05/2022
560500147222 Surekha Mathapati - S/O: ಶಾಂತಯ್ಯ 82/2 1-ವಾರ್ಡ್ ಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560500147513 Prabhavati - S/O ಕುಬೇರ ೦೧ ತಾಲ್ಲುಕಾ ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20226004000025/05/2022
560500147684 Ambika Parit - W/O: ರಮೇಶ ಪರಿತ 1-67/2 PHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20226004000025/05/2022
560500147826 Iswari - S/O: ರಾಚಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ 71 ಮಾರ್ಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/202212008000026/05/2022
560500147830 Arshiya Begam - S/O: ಕರಿಮ ಸಾಬ PHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/20226004000026/05/2022
560500147848 Veena Munni - S/O: ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಶುಭಂಜೆ 51/1 PHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/202212008000026/05/2022
560500147862 Kaveri - S/O: ಕಾಶಪ್ಪ ದೇವನ್ನೋರ್ 78/1 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/202212008000026/05/2022
560500148221 Jagadevi - S/O: ಪ್ರಭು ದೊಡ್ಡಿ 131 PHH(NK) / NCSBiometric****814324/05/2022FPS****814324/05/20226004000024/05/2022
560500148272 Gorima - S/O: ಮಗಧುಮ್ ಷಾ 120 PHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/20226004000023/05/2022
560500150070 Jayashri - S/O: ಝರೇಪ್ಪಾ ವಾಲೆ 142 PHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/20229006000023/05/2022
560500150672 ಫರ್ಜಾನ ಬೆಗಂ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಾಫರ್ ಅಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/20229006000026/05/2022
560500151459 Renuka Kanakat - S/O: ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕನಾಕಟ್ 46/3 PHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022150010000025/05/2022
560500151582 Sukirtamma - S/O: ಹುಲೇಪ್ಪಾ ವಾಲಿ 145/1 PHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20229006000024/05/2022
560500151704 Maimun Bi Jamadar - W/O: ನಾಬೀಬ ಸಾಬ ಜಮಾದಾರ 192/3 PHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/20226004000023/05/2022
560500151754 Fareeda Begum - S/O: ಉಸ್ಮಾನ ಸಾಬ ಮಸುಲ್ದಾರ 113/PHH(NK) / NCS------60000000-
560500151758 ರಾಜಮ್ಮ - S/O: ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಮೆತ್ರೆ 57/1 PHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500151761 Mala Shree - S/O: ಮಾರುತಿ 108/1 PHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022150010000024/05/2022
560500151776 Kastoor Bai - S/O: ಚನ್ನ ಬಸ್ಸ್ಪ್ಪ 3/2 ಮಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500151780 Sulochana Bai Kulkarni - W/O: ವಿಟ್ಟಲ್ ರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ 11NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500151781 Radhika - S/O ಭಿಮರಾವ 108/2 - PHH(NK) / NCSBiometric****372826/05/2022FPS****372826/05/20229006000026/05/2022
560500151921 Taherabi - W/O: ರಜಕಮೀಯ 196 ಮಾರ್ಖಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20226004000025/05/2022
560500151927 Vanita - W/O ಶಿವಾಜಿ ಡಾವರಗಾವ 28 - PHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20229006000025/05/2022
560500152483 Padmavati - W/O: ಬಸವರಾಜ್ 29/30/31 ಮಾರ್ಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500152648 Anjum Begum - S/O: ಜಲೀಲ್ ಮಿಯ 43 ಮಾರ್ಖಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/2022150010000026/05/2022
560500153005 Rekha - W/O: ಈರಪ್ಪಾ ಹಳಿಖೆಡ 192-ಏ ಮರ್ಖPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022150010000024/05/2022
560500153158 Shalini Bai - W/O: ನಗನ್ಸಿಂಗ್ 103 ಮಾರ್ಖಲ್ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022150010000024/05/2022
560500153509 Kasurbai Bhernally - W/O: ರಾಜಪ್ಪ ಭೆರನಲ್ಲಿ 36 ಮಾರ್PHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500153871 Kamalabai - S/O: ವೀರಬದ್ರಪ್ಪ ಯಾರಣಳ್ಳಿ 92/2PHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/20223002000023/05/2022
560500154102 Geeta - S/O: ಗುಂಡಪ್ಪ #26\3 ಮರ್ಖಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022150010000024/05/2022
560500154209 Laxmi Devannor - S/O: ಕಾಶಪ್ಪ #78/1 ಮಾರ್ಖಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/2022150010000026/05/2022
560500154301 Sunita - S/O: ಮಣಿಕಪ್ಪಾ 106/2 ಮಾರ್ಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500154339 Nagamma Devannor - S/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ 78/1 . ಮರ್ಖಾಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022150010000024/05/2022
560500154359 Reshma Bee - S/O: ಪ್ಯಾರು ಪಟೇಲ 13 ಮರ್ಖಾಲ್ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/202212008000024/05/2022
560500154456 Saraswati - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ ೨೯ ಶಕರ್ಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500154655 Asma - S/O: ಮೌಲಾನ ಸಾಬ್ 1-54 ಮಾರ್ಖಲ PHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022180012000025/05/2022
560500154659 Fathima Begum - D/O: ಸಲೀಂ ಸಬಾ 192/2 ಮರ್ಖಾಲ್ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20229006000025/05/2022
560500154660 Kavita Kallagonda - W/O: ಪಾಂಡುರಂಗ ಕಲ್ಲಗೊಂದ 65/2 PHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20229006000024/05/2022
560500156343 Mumtaz Begum - S/O ರಶೀದ್ ಸಾಬ್ ಮೇನ್ ರೋಡ ಮಾರ್PHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022150010000024/05/2022
560500156438 Askiya Mehreen - W/O ಕುಟುಬೊದ್ದಿನ್ 192/2 ಮರ್ಖಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560500156441 Savita - S/O: ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಮೆತ್ರೆ 57/3 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022150010000025/05/2022
560500156468 Asha - W/O: ಶ್ರೀಪಾದ್ ಮೆತ್ರೆ 57/3 ಮರ್PHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/20229006000026/05/2022
560500157016 Bhagyashri Sindol - W/O: ನೇರ್ಯೂ ಸಿಂದೋಳ 06 ಮರ್ಖಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500157797 Shweta - W/O ಬಬ್ರೂವಾಹನ ಮೇನ್ ರೋಡ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20226004000025/05/2022
560500157864 Surekha - W/O: ಸಿದ್ರಮಪ್ಪ ಮೆತ್ರೆ 57/3 ಮರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500157977 Sharanamma - W/O: ತುಕಾರಮ 17/2 ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022180012000024/05/2022
560500157979 Sangeeta Tippanoor - W/O: ಅಶೋಕ ತಿಪ್ಪಾನೊರ 39 ಮರ್ಖಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/20229006000026/05/2022
560500157997 Sudha Rani - S/O ಗುರುಬಸಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಾ ಮರ್PHH(NK) / NCSBiometric****440418/05/2022FPS****440418/05/2022150010000018/05/2022
560500158603 Pooja - S/O: ಭೀಮ್ ರಾವ್ 108/2 ಮಾರ್ಖPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/20229006000023/05/2022
560500158604 Shamala - ದಶರಥ 196 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮರ್ಖಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/202212008000024/05/2022
560500159161 Manisha - W/O ಪ್ರಕಾಶ ಮೇನ್ ರೊಡ ಮಾರ್ಖಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20226004000025/05/2022
560500161429 inthajabi - ಮರಖಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560500161430 ಹಣಮಂತ ರಾಯ - ಮರಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022200015000024/05/2022
560500161431 Indamma Parit - ಮರಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022200015000024/05/2022
560500161432 ಶಾಹೀದ ಬೇಗಂ - ಮರಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022200015000024/05/2022
560500161433 ಖುಮರುಎದ್ದಿನ - ಮರಖಲAAY(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022200015000025/05/2022
560500161434 ಸೈಯದ ಬಿ - ಮರಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022200015000025/05/2022
560500161435 ಪಾಶಾ ಮಿಯ್ಯಾ - ಮರಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022200015000025/05/2022
560500161436 ismail bi - ಮರಕಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560500161437 ಮುಬರಕ - ಮರಖಲAAY(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/2022200015000023/05/2022
560500161438 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮರಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022200015000025/05/2022
560500161439 Shanta Bai - ಮರಖಲAAY(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022200015000025/05/2022
560500161440 Shridevi - ಮರಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022200015000025/05/2022
560500161441 ರಾಚಯ್ಯಾ - ಮರಖಲAAY(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022200015000024/05/2022
560500161442 Sangamma - ಮರಖಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560500161443 lakshimi bai` - ಮರಖಲAAY(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022200015000025/05/2022
560500161444 ಮಾಣಿಕಪ್ಪ - ಮರಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022200015000025/05/2022
560500161445 ಶೋಭಾವತಿ - ಮರಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022200015000025/05/2022
560500161447 ಅಫಜಲ್‌ ಮಿಯ್ಯಾ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20226004000025/05/2022
560500161448 ಶರಣಪ್ಪ - ಮರಖಲAAY(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022200015000024/05/2022
560500161449 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಮರಖಲAAY(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022200015000024/05/2022
560500161450 ಬಸಪ್ಪಾ - ಮರಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022200015000025/05/2022
560500161451 indumati - ಮರಖಲAAY(NK) / NCSBiometric****512028/05/2022FPS****512028/05/2022200015000028/05/2022
560500161452 ಮಾಣಿಕಪ್ಪ - ಮರಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022200015000024/05/2022
560500161453 Sarswati - ಮರಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022200015000025/05/2022
560500161454 ಶರದಾ ಬಾಯಿ - ಮರಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/2022200015000026/05/2022
560500161455 ಬೀಮಶಾ - ಮರಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/2022200015000023/05/2022
560500161456 Karima Bee - ಮರಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022200015000025/05/2022
560500161457 ಘುಡು ಸಾಬ - ಮರಖಲAAY(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022200015000024/05/2022
560500161458 SUVARNA - ಸಿತಾಳಗೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022180012000024/05/2022
560500161459 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಮರಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/2022200015000023/05/2022
560500161460 maheboob bi - ಮರಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/2022200015000023/05/2022
560500161461 ಶೇಕಣ್ಣಾ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/20223002000023/05/2022
560500161462 shridevi - ಸರದಾರ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಾನೋರ್AAY(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022200015000025/05/2022
560500161463 kamalamma - ಮರಖಲAAY(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/2022200015000023/05/2022
560500161465 ಸುಭೇಂದ್ರ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20223002000025/05/2022
560500161466 ಅಬ್ರಾಹಿಮ - ಮರಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022200015000025/05/2022
560500161467 lakshimi bai - ಮರಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022200015000025/05/2022
560500161468 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಮರಖಲAAY(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/2022200015000023/05/2022
560500161469 ರಂಗಮ್ಮಾ - ಮರಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/2022200015000023/05/2022
560500161470 ಸಮ್ಮವ್ವಾ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022180012000025/05/2022
560500161471 Saraswathi Doddi - ಮರಖಲAAY(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022200015000025/05/2022
560500161472 ಚದ್ರಮ್ಮಾ ಪುಂಡಲೀಕ - ಸಿತಾಳಗೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022200015000025/05/2022
560500161473 ವ್ಯಜಿನಾಧ - ಮರಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/2022200015000026/05/2022
560500161474 ಶಿವರಾಜ - ಮರಖಲAAY(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/2022200015000023/05/2022
560500161475 ಬಸಪ್ಪಾ - ಮರಖಲAAY(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/2022200015000023/05/2022
560500161476 ರಹಿ ಮುದಿನ್‌ - ಮರಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022200015000024/05/2022
560500161477 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಮರಖಲAAY(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022200015000025/05/2022
560500161478 ಸತ್ಯಾನಂದ - ಮರಖಲAAY(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/2022200015000023/05/2022
560500161479 ಝರೆಪ್ಪಾ - ಮರಖಲAAY(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022200015000024/05/2022
560500161480 Aabedabee - ಮರಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/2022200015000023/05/2022
560500161481 sundramma - ಮರಕಲAAY(NK) / NCS ****512023/05/2022FPS****512023/05/2022200015000023/05/2022
560500161482 ಖುರಷದ ಮಿಯ್ಯ - ಮರಖಲAAY(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022200015000025/05/2022
560500161483 ಜಿಲಾನಿ ಮಿಯ್ಯ - ಮರಖಲAAY(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/2022200015000023/05/2022
560500161484 ಪಾರಮ್ಮಾ - ಮರಖಲAAY(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022200015000025/05/2022
560500170654 ಶಂಕರಪ್ಪ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/20226004000023/05/2022
560500170655 Shasikala - ಪಂಚಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20226004000024/05/2022
560500170656 subhadra bai - ಮರಖಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560500170657 ಮಾರುತಿ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20229006000024/05/2022
560500170658 mandodari - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20223002000024/05/2022
560500170659 guramma - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20226004000025/05/2022
560500170660 vishal rani - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022150010000024/05/2022
560500170661 jaheda begam - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/2022150010000023/05/2022
560500170662 bhanu bi - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/2022150010000023/05/2022
560500170663 ಚಾಂದ ಪಾಶ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20226004000024/05/2022
560500170665 shankremma - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20223002000025/05/2022
560500170666 ಜುಲೇಖಾ ಬಿ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/2022150010000023/05/2022
560500170668 ಸುಗಂಧಾ ಗಂಡ ಉಮೇಶ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/20229006000023/05/2022
560500170669 Surekha Sharma - ಮರಕಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560500170670 kastur bai - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500170671 shashikala - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500170672 ಜಯಮ್ಮ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/20229006000023/05/2022
560500170673 ಸಾಮ್ವೆಲ್‌ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/20226004000023/05/2022
560500170674 ರಾಜ ರತನ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/20229006000023/05/2022
560500170675 gouramma - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20229006000024/05/2022
560500170676 nilamma - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/202212008000024/05/2022
560500170677 ಸುವರ್ಣ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20229006000024/05/2022
560500170678 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20229006000024/05/2022
560500170679 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022150010000024/05/2022
560500170680 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500170681 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/202212008000024/05/2022
560500170682 ಅಮ್ರತ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20229006000025/05/2022
560500170684 ಸುಲೋಚನಾ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022150010000024/05/2022
560500170685 Chandramma - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/2022150010000023/05/2022
560500170686 ಅರ್ಜುನ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560500170687 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022150010000025/05/2022
560500170688 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಮರಖಲುPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20229006000024/05/2022
560500170689 ಮುತಮ್ಮಾ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/20229006000023/05/2022
560500170690 ಕುಬೇರ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20229006000025/05/2022
560500170691 Bharat Bai - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022150010000024/05/2022
560500170692 Jakera Begum - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/20229006000026/05/2022
560500170693 ಪ್ರಹಲಾದ್‌ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20229006000025/05/2022
560500170694 Parvati Jothnoor - ಮರಖಲAAY(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022200015000025/05/2022
560500170695 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/20229006000026/05/2022
560500170696 Bhagirati Parit - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500170697 bismilla bi - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022180012000024/05/2022
560500170698 Sharadamma - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022180012000024/05/2022
560500170699 ನಾಗಮ್ಮ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500170700 Saheb Bi Mullawale - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/20229006000023/05/2022
560500170701 ಮಂಟಾಬಿ ಮುಲ್ಲವಳೆ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/202212008000023/05/2022
560500170702 Prabhavati - ಮರಕಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560500170703 ದಾದೂ ಮಿಯ್ಯ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20229006000024/05/2022
560500170705 ರಹಿಮುದ್ದೀನ್‌ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500170706 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500170707 Laxmi Chittanalli - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/202212008000024/05/2022
560500170708 ಈರಣ್ಣಾ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20226004000024/05/2022
560500170709 Shantamma - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20229006000025/05/2022
560500170711 ಚನ್ನಮ್ಮಾ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500170712 ಮಾರುತಿ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20229006000024/05/2022
560500170713 Shamim - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500170714 ಉಸ್ಮಾನ ಸಾಬ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500170716 Siddamma - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500170717 ಕಲಾವತಿ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500170718 ಮಾರುತಿ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20226004000024/05/2022
560500170719 shamad begam - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/2022240016000023/05/2022
560500170720 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/2022150010000026/05/2022
560500170721 ನಾಗಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪಾ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20226004000024/05/2022
560500170722 Sarswati - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500170723 ಸಂಗಮ್ಮ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/2022180012000026/05/2022
560500170724 ಶಶಿಕಲಾ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022150010000025/05/2022
560500170725 ರಾಜೇಶ್ರಿ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/2022150010000026/05/2022
560500170726 ಶಿವ ರಾಜ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/2022180012000023/05/2022
560500170727 ಶಂಕರರಾವ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/20229006000026/05/2022
560500170728 ಅಡೆಮ್ಮಾ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022180012000025/05/2022
560500170729 ANUSAYA - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/20229006000026/05/2022
560500170730 ರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/2022150010000026/05/2022
560500170731 ರೇವಯ್ಯ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/20226004000023/05/2022
560500170732 ಜಬ್ಬಾರ ಮಿಯ್ಯ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/202212008000024/05/2022
560500170733 Sumitra Bai - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022210014000025/05/2022
560500170734 ವೈಜಿನಾಥ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560500170735 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20229006000024/05/2022
560500170736 najhmun begam - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/202212008000024/05/2022
560500170737 Jihirabee - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/202212008000024/05/2022
560500170738 ವಿಥಲ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/202212008000024/05/2022
560500170739 ಚಂದ ಸಾಬ - ಸಿತಾಳಗೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20223002000024/05/2022
560500170740 ಶಾಮ ಬಾಯಿ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/20223002000026/05/2022
560500170741 Saleem Bee - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/202212008000026/05/2022
560500170742 ಕರಿಮ ಸಾಬ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20226004000025/05/2022
560500170743 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560500170744 Sumitra - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022150010000024/05/2022
560500170745 ಸಂಗೀತಾ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/20229006000026/05/2022
560500170746 ಸುಲ್ತಾನಾ ಬೇಗಂ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/20229006000023/05/2022
560500170747 ರಜೀಯಾ ಬೀ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20229006000025/05/2022
560500170748 ಜೀವನ್‌ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20226004000024/05/2022
560500170750 ಮಸ್ತಾನಾ ಸಾಬ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022180012000025/05/2022
560500170752 laxmi - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/202212008000024/05/2022
560500170753 ಶ್ರಿನಿವಾಸ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/202212008000023/05/2022
560500170754 ಶಿವಲಿಂಗ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20229006000025/05/2022
560500170755 Shahina Bee - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022180012000024/05/2022
560500170756 Lalitha Bai Yernally - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/20223002000026/05/2022
560500179905 sheranamma - ಮರಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179907 ಶಮ್ವೇಲ - ಮರಖಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179909 SHKUNTALA BAI - ಮರಖಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179912 kamini - ಮರಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179913 chandramma - ಮರಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179914 ಅಶೋಕ - ಮರಖಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187041 SALMABEGUM - ಮು ಮರಕಲ ತಾಲೂಕ ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500187254 ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆಮಾಣೀಕರಾವ ಸುಭಾಂಜ - ಮುಮರಕಲ ತಾಲೂಕ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187316 ಬೀಪಾಶಾ ಬೇಗಂ - ಮು ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20229006000025/05/2022
560500187419 Sameeya Begum - ಮರಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022200015000025/05/2022
560500187478 Banubegum - ಮು ಮರಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187827 SALAUDIN - ಮು ಮರಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500188103 Prabhusingh Shivlalsingh Rajap - ಮು ಮರಕಲ ತಾಲೂಕ ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿಲ್ಲೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560500188336 Devid s/o eshwar padsale - ಮು ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500188376 Yashoda - ಮು ಮರಕಲ ತಾಲೂಕ ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022150010000024/05/2022
560500188467 Chandrakant Gundappa - ಮು ಮರಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500188667 Vidyavati - ಮು ಮರಕಲ ತಾಲೂಕ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/20229006000023/05/2022
560500188703 RUBEEN S/O SUNDAR - ಮು ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/202212008000026/05/2022
560500189588 Neelamma - ಮು ಮರಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500191191 Saijadbi - ಮು ಮರಕಲ ತಾಲೂಕ ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿಲ್ಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500191302 Mastan - ಮು ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022150010000024/05/2022
560500191325 ದಿಲೀಪಕುಮಾರ ತಂದೆ ಪ್ರಭುಸಿಂಗ - ಮು ಮರಕಲ ತಾಲುಕ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****799327/05/2022FPS****799327/05/20226004000027/05/2022
560500191638 Chandramma - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20223002000024/05/2022
560500191974 Fareen Begum - ಮು ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20229006000025/05/2022
560500196106 Nagjyoti - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****000319/05/2022FPS****000319/05/202212008000019/05/2022
560500196107 ಅಬೇಡ ಬೈ - mrlPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20226004000025/05/2022
560500196108 Pyaru Bai - MarkhalPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/20229006000023/05/2022
560500196109 Jayashri Subhanje - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022150010000025/05/2022
560500196110 ಅಲಾಉದ್‌ದೀನ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20226004000024/05/2022
560500196111 ವೀರ ಶೆಟ್ಡ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022180012000025/05/2022
560500196112 Rangamma Kore - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500196113 Sunitha - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20229006000024/05/2022
560500196115 Parvin Begum - MarkalPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022150010000025/05/2022
560500196116 Chandrakala - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500196117 kasar bi - MarkalPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20223002000024/05/2022
560500196118 Samadhan - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022180012000024/05/2022
560500196119 ಸತೀಶ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/202212008000023/05/2022
560500196120 Jagadevi Parit - MarkhalPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022180012000025/05/2022
560500196121 Rajeshri - MarkalPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/202212008000024/05/2022
560500196122 Vidyawathi - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022180012000024/05/2022
560500196123 ಅಶೋಕ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022150010000025/05/2022
560500196124 ಮಾಲಯ್ಯ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500196125 Anitha - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022150010000025/05/2022
560500196126 ರುತಾ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/202212008000026/05/2022
560500196127 Nandini - markhalPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/20229006000026/05/2022
560500196128 ಸಂತೋಷ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20226004000023/05/2022
560500196129 ಅಹದ್ಮ ಪಾಶಾ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560500196130 ವಿಲಾಸ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/20229006000023/05/2022
560500196131 sangamma - mARKHALPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20223002000024/05/2022
560500196132 Laxmi Auanti - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500196133 Panduranga - ಮರಖಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500196134 ಪ್ರಭು - MARKALPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20229006000025/05/2022
560500196135 Anita - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/202212008000026/05/2022
560500196136 ನರಸಮ್ಮ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/20223002000023/05/2022
560500196138 Saraswati - ಮರಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/2022200015000026/05/2022
560500196139 ಶಿವಲಿಲ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/202212008000023/05/2022
560500196140 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500196141 ಆಶೋಕ್‌ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500196142 Rizwana Begum Kaleel - ಮರಖಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560500196143 ಮಹೇಬುಬ ಸಾಬ - markhalPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/202212008000024/05/2022
560500196144 ರಾಜೇಂದ್ರ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500196145 ನಾಗಪ್ಪಾ - MarkhalPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/202212008000026/05/2022
560500196146 ಶೇರ ಅಲಿ - markhalPHH(NK) / NCS------60000000-
560500196147 ಮಕ ಬುಲ ಮಿಯ್ಯಾ - MarkhalPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500196148 Kalavati - MarkalPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/202212008000026/05/2022
560500196149 ಮಸ್ತಾನ - MarkhalPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022150010000025/05/2022
560500196151 Muntaz Begum - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022180012000025/05/2022
560500196152 ಸೋಮ ಶೇಖರ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/202212008000026/05/2022
560500196153 ಅಬೇದಾ ಬೆಗಂ - mrlPHH(NK) / NCS------30000000-
560500196154 Ismailbee - MarkhalPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022150010000024/05/2022
560500196155 ಭೀಮಶಾ - ಮರಖಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500196157 Lalitha - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/20229006000023/05/2022
560500196158 ಉಮೇಶ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20226004000025/05/2022
560500196159 ಶೇಷೆರಾವ್‌ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20229006000024/05/2022
560500196160 Rabbana - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/20229006000023/05/2022
560500196161 ದಸ್ತಗಿರ - MarkhalPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022150010000024/05/2022
560500196162 ಮೌಲಾನ ಸಾಬ - marakalPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20229006000025/05/2022
560500196163 ಚಂದ್ರೆಕಾಂತ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022150010000025/05/2022
560500196164 ನಸೀರ್ - MarkalPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022150010000025/05/2022
560500196165 ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ - MarkhalPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20229006000025/05/2022
560500196166 ವಿಥಲ ಸಿಂಗ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20223002000025/05/2022
560500196167 ಬಾಬುಮಿಯ್ಯಾ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20229006000025/05/2022
560500196169 Anita - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/20229006000026/05/2022
560500196170 Shakermma - ಮರಖಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500196171 Khuresha Bi - MarkhalPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022180012000025/05/2022
560500196172 Gopamma - ಕೋಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022150010000025/05/2022
560500196173 ಜೇಮಶ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20226004000024/05/2022
560500196174 Ashraphbi - markhalPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/202212008000023/05/2022
560500196175 Kalavati Machkuri - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022150010000024/05/2022
560500196182 ಸಂತೋಷ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20226004000025/05/2022
560500196183 ಗೋರಕ ನಾಥ - MarkalPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/2022150010000023/05/2022
560500196184 Renuka - MarkhalPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/2022150010000026/05/2022
560500196185 shekanna - MarkhalPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20223002000025/05/2022
560500196186 Sangeeta Bai - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/202212008000026/05/2022
560500196187 Afreen begum - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022150010000025/05/2022
560500196189 Arunabai - MarkalPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022150010000024/05/2022
560500196190 Shaheen Begum - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/202212008000023/05/2022
560500196192 shankar rao - ಮರಕಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500196193 ಹಸನ ಸಾಬ - MarkhalPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/2022150010000023/05/2022
560500196217 ಪ್ರಭಾಕರ - MarkhalPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022150010000025/05/2022
560500196218 Sultana Begum - MarkhalPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022150010000025/05/2022
560500196222 ಹನುಮಂತಪ್ಪಾ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20226004000025/05/2022
560500196224 Fathama Bee - MarkhalPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/2022150010000023/05/2022
560500196251 ಶಿವರಾಜ - MarkhalPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/20226004000026/05/2022
560500196257 jahera bi - MarkalPHH(NK) / NCS------30000000-
560500196261 Hasinabi - MarkhalPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500196262 Gousiya Begam - ಮರಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/2022200015000023/05/2022
560500197058 ವಿರಮ್ಮಾ - ಮರಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500197059 piroji rao - marekalNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500197060 ರೇವಪ್ಪ - mNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500197061 PreetiSBhatmurgi - MarkalNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500197062 sugamma - MarkalNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500197063 ಜಾಫರ ಅಲಿ - MarkhalNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500197536 Sarabai - ಮರಖಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500198221 Shilpa - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20229006000025/05/2022
560500199354 ತುಕಾರಾಮ - MarkhalPHH(NK) / NCS------30000000-
560500200294 Tabassum Begum - mrlPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022210014000024/05/2022
560500200305 ಮುಲ್ತಾನಸಾ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560500200395 ವೈಜಿನಾಥ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500200414 ಸುಭಾಂಜಿರಾ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20226004000025/05/2022
560500200429 Laxmi Devanoor - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20229006000024/05/2022
560500200489 Anitha - ಮರಖಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500200490 ಪರೀದಸಾಬ್‌ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20229006000025/05/2022
560500200575 Bhadrappa - markhalPHH(NK) / NCS------30000000-
560500200591 ರೇಖಾ ಬಾಯಿ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500200615 Shilpa - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/202212008000024/05/2022
560500200739 tangyamma - MarkalPHH(NK) / NCSBiometric****671825/05/2022FPS****671825/05/20223002000025/05/2022
560500200799 ಪಂಚಶೀಲಾ - MarkalPHH(NK) / NCS------60000000-
560500200863 ಶಕುಂತ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/20226004000026/05/2022
560500200971 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - MarkalPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500200972 Ambavva - MarkalPHH(NK) / NCS------180000000-
560500200977 sundramma - ಮರಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500200993 Lakshmi - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022150010000025/05/2022
560500200996 Rajamma - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022150010000025/05/2022
560500201197 Prabhavati Sindol - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/202212008000023/05/2022
560500201426 ಸಂಜೀವ ರಾವ - MarkhalNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500201427 Sugandha - MarkhalPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20229006000024/05/2022
560500201430 Shantha Bai - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/2022180012000026/05/2022
560500201432 ನರಸಿಂಗ ರಾವ - MarkalPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20229006000025/05/2022
560500201433 ವೈಜಿನಾಥ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/202212008000026/05/2022
560500202237 ಪ್ರಭುರಾ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512028/05/2022FPS****512028/05/2022150010000028/05/2022
560500202708 ಅನ್ವರಬ - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20229006000025/05/2022
560500202794 sabera begam - MarkhalPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20229006000025/05/2022
560500204353 Anitha - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/202212008000024/05/2022
560500204354 Shantayya s/o Gurupadayya - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20229006000024/05/2022
560500204355 Omkar S/o Rachayya Swamy - ಮು: ಮರಖಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20226004000024/05/2022
560500204358 Sugnyan Devi - ಮು:ಮರಖಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/2022180012000026/05/2022
560500204359 Rekha - ಮು|| ಮರಖಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/202212008000026/05/2022
560500204361 MANIK REDDY S/O GOVIND REDDY - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/202212008000026/05/2022
560500204364 Padmavati - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/2022180012000024/05/2022
560500204365 Jagdevi - ಮರಖಲPHH(NK) / NCS ****512023/05/2022FPS****512023/05/20223002000023/05/2022
560500205442 Shaheda Begum - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/2022150010000026/05/2022
560500205443 ರೇಷ್ಮಾ - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20226004000025/05/2022
560500205445 Prabhavati - ಮು|| ಮರಖಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022150010000025/05/2022
560500205447 ALIMODDIN NADEEMSAB MUJEWAR - ಮು:ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20229006000025/05/2022
560500205448 Sugarbee - ಮು ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20229006000025/05/2022
560500205469 Anitha - ಮರಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/2022180012000026/05/2022
560500205685 VEERENDRA S/O SIDRAMAPPA - ಮರಖಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560500206576 Sharanamma Devannor - ಮರಖಲPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/20229006000026/05/2022
560500207114 Rijwanabegam - ರೀಜ್ವಾನಾಬೇಗಂ 1-34/2 ಮುಖ್ಯು PHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022150010000025/05/2022
560500213011 Devidas - S/O: ವಿಶ್ವಂಬರ್ ದಿಕ್ಷಿತ 1/52 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500213363 Vaijinath Sindol - S/O: ರಾಚಪ್ಪ ಸಿಂದೋಳ 3/1 ಮರ್ಖಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500215955 Mallamma - S/O: ಅರ್ಜುನ ಪರಿಟ 87/2 ಶಕರಗಂಜ PHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022180012000025/05/2022
560500216067 Kalavati Kulkarni - W/O: ಮುರಳೀದರ್ ರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ 1PHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022150010000025/05/2022
560500216142 Geeta Bai Kulkarni - W/O: ಗಿರೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ 115 ಮಾರPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/20229006000026/05/2022
560500216148 Saraswati - W/O: ಶಂಕರೇಪ್ಪಾ ಅಂಬಣ್ಣನೊರ 67 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/20223002000026/05/2022
560500216150 Kaveri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ ಕುಮಾರ 1-63/1PHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500216157 Kundan Bai Tippannor - W/O: ನರೇಂದ್ರ ತಿಪ್ಪನ್ನೋರ್ 38 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/2022150010000026/05/2022
560500216163 Nagamani - W/O: ಶಿವಾನಂದ ತಿಪ್ಪಾನೋರ ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****440418/05/2022FPS****440418/05/2022150010000018/05/2022
560500216521 Vidyavati Yarnalli - W/O: ಬಸವರಾಜ್ ಯಾರ್ಣಲ್ಲಿ 90 ಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/202212008000025/05/2022
560500216677 Firdos Fatima - W/O ಅಜ್ಮೀರ್ - - ಮರ್ಖಾಲ್ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/202212008000026/05/2022
560500216727 Meharuna Bi - W/O: ಶಬ್ಬೀರ್ ಮಿಯ 191 ಮರ್ಖಾಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/20226004000024/05/2022
560500216880 Shaheen Bi - S/O: ನಬಿ ಸಾಬ ಜಮಾದಾರ 192/3 ಮರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560500217264 Mangala - W/O: ಅರುಣ ಔಂಟಿ 107/2 ಮರ್ಖಾಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****372820/05/2022FPS****372820/05/202212008000020/05/2022
560500217504 Dropati - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ಶಿಂದೆ #122 , ಮರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500217654 Haleema Begum - C/O ಫೆರೋಜ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಮರ್ಖಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20229906000025/05/2022
560500217655 Farzana Begum - W/O: ಪೀರಸಾಬ ಚಿಕಳಚಾಂದಿ 08 ಮರ್ಖPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20226604000025/05/2022
560500217658 Gayatri - W/O: ಮಣಿಕ ರಾವ್ 115 ಮಾರ್ಖಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/20229006000026/05/2022
560500217661 Sharada Bai - D/O ಶಿವಾಜಿ ಡಾವರಗಾವ 28 - ಮರ್ಖPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/20229906000023/05/2022
560500217664 Subhadra Bai - W/O ವೈಜಿನಾಥ ಮರಖಲ ೪ ಹುಮನPHH(NK) / NCSBiometric****000319/05/2022FPS****000319/05/202212008000019/05/2022
560500217697 Saraswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/2022150010000026/05/2022
560500217698 Shivlila - S/O: ಶ್ಯಾಮ್ ರಾವ್ ತಿಪ್ಪನ್ನೋರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****512024/05/2022FPS****512024/05/202212008000024/05/2022
560500217977 Padmavathi Bhatmurgi - W/O: ಭೀಮ ರಾವ್ ಭಾಟ್ಮೂರಗಿ 2/1 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****512026/05/2022FPS****512026/05/20226604000026/05/2022
560500218395 Tasleem Begum - W/O ಜಾವೀದ್ ಪಾಶಾ 47 , ಮರ್ಖಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/2022121208000023/05/2022
560500218497 Savitri - S/O ವಿಠಲಸಿಂಗ ಠಾಕೂರ 70/2 # ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022150010000025/05/2022
560500218507 Champa Bai - S/O: ಮಾರುತಿ ರಾವ್ ಸುಭಂಜೆ 1-7/3PHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/20229006000025/05/2022
560500219026 Lalita Yernally - W/O ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಯರ್ನಲ್ಲಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500219430 Geeta - S/O ಮಾಣಿಕರಾವ ಶುಭಾಂಜೆ ಮೇನ್ ರೊಡPHH(NK) / NCSBiometric****512028/05/2022FPS****512028/05/20229006000028/05/2022
560500219842 Birappa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಿಂಗಪ್ಪ 5NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500220306 Prabhu Bhandari - S/O ರಾಮಣ್ಣಾ ಬೇನಚಿಂಚೋಲೀ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500220481 Mallamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಾಂತ ವಿಯರ್ 26 ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500220522 Ratnamma Khandre - W/O ಶಂಕರ ಖಂಡ್ರೆ ಚಾಳಕಾಪೂರ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500220535 Jaishri - D/O ಬಂಡೇಪ್ಪಾ 82 ಮೇನ್ ರೋಡ ನಿಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500220624 Premila - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ್ ನೆಲವಾಳೇ 9NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500220895 Renuka - S/O: ಶಿವಮೂರ್ತಿ 147 ಶಕರಗಂಜ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20229006000022/05/2022
560500222128 Nirmala - S/O ನರ್ಸಿಂಗ ರಾವ್ ೧೪/೪೬ ಹಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500222297 Badar Jahan - D/O ಅಬ್ದುಲ್ ನಸೀಬ್ ೪-೧೧೨ ಕುಫPHH(NK) / NCSBiometric****512023/05/2022FPS****512023/05/20226604000023/05/2022
560500222375 Sabiya - W/O ಮಂಜೂರ್ ಮೇನ್ ರೊಡ ಮಾರ್ಖಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****512025/05/2022FPS****512025/05/2022210014000025/05/2022
560500222529 Suhasini - W/O ಸುನಿಲಕುಮಾರ 8-36 ಓಲ್ಡ್ ಭೀNPHH(NK) / NCS------100000000-
Top