REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560500146490 Gousuddin Inamdar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಬ್ಬೀರ ಮಿಯPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20223002000018/05/2022
560500146492 Sarika - S/O: ಶಿವಪುತ್ರ 50 ನೆಹರು ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20229006000016/05/2022
560500146497 Sridevi - S/O: ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಏಚ್ ನ 44 PHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/202212008000018/05/2022
560500146553 Sarala - W/O: ವೈಜೀನಾಥ 76 ನೇರ್ಯೂ ನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500146620 Muneera Begum - W/O: ಶೇಕರ್ ಸಾಬ್ 68 PHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20226004000018/05/2022
560500146954 Parveen Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಿಜಾಮ ಪಟೇಲPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20226004000018/05/2022
560500146986 Umadevi - W/O ಗುಂಡಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮೈನ್ ರೊಡ PHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/202212008000018/05/2022
560500146996 Sridevi - W/O: ರಾಜಶೇಖರ್ 7/2 PHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/202212008000018/05/2022
560500147011 Saraswathi - W/O: ಬಸಯ್ಯ 56NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500147113 Laxmi Bai - S/O: ಬಸವರಾಜ ಏಚ್ ನ 1/55 ಬೋತPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20226004000018/05/2022
560500147218 Chandrakalaa - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ಮೇನ್ ರೊಡ ಬೋತಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/202212008000018/05/2022
560500147725 Naziya Begum - S/O: ಮೈನುದ್ದೀನ ಏಚ್ ನ 70/4 PHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20226004000016/05/2022
560500147755 Laxmi - S/O: ಶಿವರಾಜ್ 1-10/2 PHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022150010000018/05/2022
560500147823 Shahanaj - S/O: ಸರ್ದಾರ್ ಪಾಟೀಲ 70/3 PHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022180012000018/05/2022
560500147849 Sunitha - S/O: ಅರ್ಜುನ ಏಚ್ ನ 104 ನೆಹರPHH(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/20226004000017/05/2022
560500147876 Priyanka - W/O: ಸುಧಾಕರ 100 ನೇರ್ಯೂ ನಾಗPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/2022150010000016/05/2022
560500148259 Anitha - S/O: ಭೀಮಶಾ ಏಚ್ ನ 3/2 ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****130328/05/2022FPS****130328/05/20226004000028/05/2022
560500150328 ANITA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ ರೆಡ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560500150391 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವೀಂದ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20226004000018/05/2022
560500150433 Jareena Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೆಬೂಬ್ ಮೇನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20226004000016/05/2022
560500150590 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ ಮೈನ ರೊಡ ನPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20226004000016/05/2022
560500150620 Savita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಯ್ಯಾ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20229006000016/05/2022
560500150742 Asha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅರ್ಜುನ ಮೈPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20229006000016/05/2022
560500151569 Sumithra Bai - S/O: ಶಂಕರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಏಚ್ ನ 48/PHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20229006000016/05/2022
560500151623 Hameeda Begum - S/O: ಮೊಇನುದ್ದೀನ್ ಪೋಲೀಸ್ ಬೀರಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20229006000018/05/2022
560500151674 Vidhyavathi - W/O: ನಿಂಗಪ್ಪ 1/12/3 PHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022150010000018/05/2022
560500151782 Shantamma - S/O: ಸಿದರಾಮ ಏಚ್ ನ 00 ನೇರ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/2022180012000017/05/2022
560500151805 Chinnamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಸಪ್ಪಾ 5PHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20226004000016/05/2022
560500151816 Shakuntalla - S/O: ಅರ್ಜುನ ಏಚ್ ನ 1-151 ಬೋPHH(NK) / NCSBiometric****534020/05/2022FPS****534020/05/20229006000020/05/2022
560500151822 Nilamma - S/O: ರಾಯಪ್ಪ ಏಚ್ ನ 1-89 ನೆಹPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20229006000016/05/2022
560500151834 Tangemma - S/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಖೆಳಗಿ ಏಚ್ ನ 34 PHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/202212008000018/05/2022
560500152013 Padmavati - W/O: ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾವ್ #2/4 ಬೋತಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/202212008000018/05/2022
560500152491 Shobha - D/O: ಸಂಜೂರೆಡ್ಡಿ ಏಚ್ ನ 34/4 PHH(NK) / NCSBiometric****389223/05/2022FPS****389223/05/2022150010000023/05/2022
560500152964 Afsar Begumd - S/O ಮಸ್ತಾನ್ ಸಾಹಬ್ ೧-ಡ-PHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20226004000018/05/2022
560500153133 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಮೈನ ರೊಡ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20229006000016/05/2022
560500153899 Arifa Begum - W/O: ಅಬ್ಬಾಸ್ ಪಟಲ್ 34/4 ಬೋತಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/202212008000018/05/2022
560500154566 Kushmarani - W/O ಗಂಗಾಧರ ಮೇನ್ ರೊಡ ಪ್ಲಾಟ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20226004000018/05/2022
560500155044 Sridevi - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ 11/2 ಬೋತಗಿ ಅಲೂPHH(NK) / NCS------150000000-
560500155219 Asma Sultana - S/O: ನಜೀರ ಪಟೇಲ ಮಲಿಪಾಟೆಲ 60/1 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500155418 Ruheena Begum - W/O: ಬಸೀರ ಪಟೇಲ 60/1 ಬೋತಗಿ ಅಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****955012/05/2022FPS****955012/05/202212008000012/05/2022
560500155431 Jagadevi - W/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಬೋಥಗPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20226004000018/05/2022
560500156143 Mallamma - W/O ಬಸವಂತರಾವ ಕೋಡ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೋಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500156315 Mallamma - W/O: ಶಿವರಾಜ 1/10 ಬೋತಗಿ ಅಲೂರ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20223002000018/05/2022
560500156625 Jagdevi - W/O ರಾಕೇಶ ರಡ್ಡಿ ಮೇನ್ ರೊಡ ಬೋತPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20226004000018/05/2022
560500156637 Preetika - S/O ಶಿವರಾಜ ಮೇನ್ ರೋಡ ಹೌಸ್ ನ10PHH(NK) / NCS------60000000-
560500156638 AFREEN GEGUM - S/O: ಸರ್ದಾರ್ ಮಿಯಾ ಏಚ್ ನ 70/3 PHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20226004000018/05/2022
560500156819 Mallamma - W/O: ಶಿವರಾಜ ತಿನ್ರೆಡ್ಡಿ 11/1ಏ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500156983 Chandramma - W/O: ನಾಗೇಂದ್ರ 57 ಬೋತಗಿ ಅಲೂರ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022150010000018/05/2022
560500156985 Jai Sri - W/O: ಉಮೇಶ್ 126/1 ಬೋತಗಿ ಅಲೂರ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20229006000018/05/2022
560500157102 Sayabavva - W/O: ಶಿವಪ್ಪ 20 ಬೋತಗಿ ಅಲೂರ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/20223002000017/05/2022
560500157136 Nasreenbegum - S/O: ಮೊಹಿಯೋದ್ದೀನ್ 18/2 ಬೋತಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****183718/05/2022FPS****183718/05/20229006000018/05/2022
560500157911 Vijaylaxmi - W/O: ರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ 4 ದುಬಲಗುಂಡಿ ದPHH(NK) / NCSBiometric****417924/05/2022FPS****417924/05/2022150010000024/05/2022
560500158520 Mallamma - W/O ರೇವಣಪ್ಪ ತೋರನಳ್ಳಿ ರೆಡPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20226004000016/05/2022
560500159361 Shushila Bai - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಖೆಳಗಿ ಏಚ್ ನ 1-36PHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20223002000018/05/2022
560500159387 Nasreen Begum - S/O ನಜೀರ 48 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಬೋತಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022150010000018/05/2022
560500159578 Manjula - W/O ಬಸವರಾಜ್ ರಮ ಬೋಥಗಿ ಬೋಥNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500161486 ಶರಣಯ್ಯಾ - ಬೋತಗಿ ನೆಹರು ನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/2022200015000016/05/2022
560500161487 mahadevi - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/2022150010000017/05/2022
560500161488 ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ - ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/2022200015000016/05/2022
560500161489 gavrama - ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/2022200015000017/05/2022
560500161490 Ashadevi - ನೆಹರು ನಗರ ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/2022200015000016/05/2022
560500161491 ಸುಗಮ್ಮ - ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/2022200015000016/05/2022
560500161492 Pratibha - ಬೊತಗಿ ನೆಹರುನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/2022200015000017/05/2022
560500161493 ತುಕಾ ರಾಮ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500161494 ಮಹೆಬುಬ ಸಾಬ - ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/2022200015000016/05/2022
560500161495 ಐಮದ್‌ - ಬೋತಗಿ ನೆಹರು ನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/2022200015000017/05/2022
560500161496 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/2022200015000016/05/2022
560500161497 ಶಣ್ಮಖ - ನೆಹರುನಗರ ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500161498 ಮಾರುತಿ - ನೆಹರು ನಗರ ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20226004000016/05/2022
560500161499 ಶರಣಪ್ಪ - ನೆಹರು ನಗರ ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20226004000016/05/2022
560500161500 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ನೆಹರು ನಗರ ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/2022200015000016/05/2022
560500161501 ಮಾಣಿಕ - ನೆಹರುನಗರ ಬೊತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20226004000016/05/2022
560500161502 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಬೊತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022200015000018/05/2022
560500161503 ಬಸಪ್ಪಾ - ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022200015000018/05/2022
560500161504 Ghalemma - ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****792328/05/2022FPS****792328/05/2022200015000028/05/2022
560500161505 ಇಮಾಮ - ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022200015000018/05/2022
560500161506 Habiba Begum - ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/2022200015000016/05/2022
560500161508 ನಿಂಗಪ್ಪಾ - ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022200015000018/05/2022
560500161510 ರಾಚಯ್ಯ - ಬೊತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022200015000018/05/2022
560500161511 ಕಾಶಿನಾಥ - ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022200015000018/05/2022
560500161512 ರಾಚಯ್ಯ - ಬೊತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/2022200015000016/05/2022
560500161513 shobhavati - ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022200015000018/05/2022
560500161514 ರಂಗಮ್ಮಾ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20226004000018/05/2022
560500161515 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022200015000018/05/2022
560500161516 rukmini - ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/2022200015000017/05/2022
560500161518 mhadevi - ನೆಹರುನಗರ ಬೊತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20223002000016/05/2022
560500161519 ಶಿವರಾಜ - ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022200015000018/05/2022
560500161520 khaisr bi - ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022200015000018/05/2022
560500161522 ಖುದ್ದುಸ್ - ಬೊತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022200015000018/05/2022
560500161523 ಕಾಶಮ್ಮ - ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/2022200015000016/05/2022
560500161524 jahedabi - ನೆಹರು ನಗರ ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/2022200015000017/05/2022
560500161525 sidamma - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20223002000018/05/2022
560500161526 Meenakshi - ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022200015000018/05/2022
560500161527 sarswati - ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022200015000018/05/2022
560500161528 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ನೆಹರು ನಗರ ಬೋತಿಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/2022200015000016/05/2022
560500170758 ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ - ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/2022200015000016/05/2022
560500170759 zeramma - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500170760 Saraswati - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20226004000018/05/2022
560500170761 Phajaluna Bee - ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022200015000018/05/2022
560500170762 Raban Bee - ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022200015000018/05/2022
560500170764 Venkamma - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ಸಾ:AAY(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022200015000018/05/2022
560500170765 ನಜಿರ ಪಟೇಲ - ಬೊತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022200015000018/05/2022
560500170766 Parvathi - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/202212008000018/05/2022
560500170767 bandemma - BOTHAGIPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20223002000018/05/2022
560500170768 Azmunbi - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500170769 Laxmi Bai - ನೆಹರು ನಗರ ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/2022180012000017/05/2022
560500170770 ಶ್ರೀದೇವಿ - ನೆಹರುನಗರ ಬೊತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/2022200015000016/05/2022
560500170771 tangemma - ನೆಹರು ನಗರ ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500170772 ಪಿರಪ್ಪಾ - ನೆಹರುನಗರ ಬೊತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20223002000016/05/2022
560500170773 ಅನಿತಾ - ಬೋತಗಿ ನೆಹರುನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20229006000016/05/2022
560500170774 ಭಿಮಶಾ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20226004000016/05/2022
560500170775 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500170776 Mastanabee - ನೆಹರು ನಗರ (ಬೋತಗಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20229006000016/05/2022
560500170777 Zuhara Bee - ನೆಹರು ನಗರ ಬೊತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/2022180012000016/05/2022
560500170778 eramma - ನೆಹರು ನಗರ ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/202212008000017/05/2022
560500170779 Savitha - ನೇಹರು ನಗರ ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/2022200015000016/05/2022
560500170780 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20223002000016/05/2022
560500170781 ಜಗದೇವಿ - ನೆಹರು ನಗರ ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20229006000016/05/2022
560500170782 Shobhavati - ನೆಹರುನಗರ ಬೊತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/202212008000016/05/2022
560500170784 Rangamma - ಬೋತಗಿ ನೆಹರು ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/2022150010000016/05/2022
560500170787 Mutamma - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022180012000018/05/2022
560500170788 gundamma - ನೆಹರುನಗರ ಬೊತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20223002000016/05/2022
560500170789 ಸಂಗಮ್ಮ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20223002000018/05/2022
560500170790 ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ - ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022200015000018/05/2022
560500170791 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಬೋತಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500170793 Dulahanabi - ಬೋತಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/2022200015000017/05/2022
560500170797 ರತ್ನಮ್ಮಾ - ನೆಹರುನಗರ ಬೊತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****636819/05/2022FPS****636819/05/20223002000019/05/2022
560500170798 imam bi - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/202212008000016/05/2022
560500170800 ಮುಬಾರಕ್‌ ಸಾಬ - ನೆಹರುನಗರ ಬೊತಗಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500170801 ತಾಜೋದ್ದಿನ - ನೆಹರುನಗರ ಬೊತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/2022150010000016/05/2022
560500170802 Kasturi Bai - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/202212008000016/05/2022
560500170803 Sheelmma - ನೆಹರು ನಗರ ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/202212008000016/05/2022
560500170804 ನಾಗಪ್ಪಾ - ನೆಹರು ನಗರ ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/202212008000016/05/2022
560500170805 ದೇವಿಂದ್ರ - ನೆಹರುನಗರ ಬೊತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/202212008000016/05/2022
560500170806 Vidyavati - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/2022150010000016/05/2022
560500170807 Sridevi - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/202212008000018/05/2022
560500170809 ಪಾಶ ಮಿಯ್ಯಾ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20226004000018/05/2022
560500170810 Padmavati - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20229006000018/05/2022
560500170811 Mallamma - ಬೊತಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500170814 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20226004000018/05/2022
560500170815 ಚಂದಪಾಶ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/20229006000017/05/2022
560500170816 ಮುಸ್ತನಾಬಿ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20229006000018/05/2022
560500170817 ಅಫ್ಜಲ್ ಬೀ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20229006000018/05/2022
560500170818 Savita - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500170819 Sujitha - ನೆಹರುನಗರ ಬೊತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/2022180012000016/05/2022
560500170820 ademma - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/20226004000017/05/2022
560500170822 ದೇವಿಂದ್ರ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/20229006000017/05/2022
560500170823 Shantamma - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20223002000018/05/2022
560500170825 ಮಹಾದೆವಿ - ಬೊತಗಿ ನೆಹರುನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20229006000016/05/2022
560500170826 ದಶರಥ - ನೆಹರು ನಗರ ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/2022150010000017/05/2022
560500170827 Tejamma - ನೆಹರು ನಗರ ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/202212008000016/05/2022
560500170828 Vidhyvati - ನೆಹರು ನಗರ ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/20229006000017/05/2022
560500170829 Anitha - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500170830 Parvathi - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/202212008000018/05/2022
560500170831 Shantamma - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/202212008000018/05/2022
560500170832 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500170833 ಸರದಾರ ಪಟೆಲ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500170834 Geetha - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/202212008000018/05/2022
560500170835 Jagadevi - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/202212008000018/05/2022
560500179917 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಬೊತಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187800 Mallappa - ಮು ಬೊತಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500189118 Aman - ಮು ಸಿತಾಳಗೇರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500191226 RENUKA - ಮು ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022180012000018/05/2022
560500191233 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಮು ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20229006000018/05/2022
560500191368 Jeevita Malgekar - ಮು ನೆಹರುನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/2022150010000016/05/2022
560500191382 Sangeeta - ಮು ನೆಹರುನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/2022180012000016/05/2022
560500191675 Sunitha - ಮು ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022150010000018/05/2022
560500191733 ಜಲೀಲ ತಂದೆ ಜಿಲಾನಿ ಇನಾಮದಾರ - ಮು ನೆಹರುನಗರ ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/20226004000017/05/2022
560500191753 Sangeetha - ಮು ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/202212008000016/05/2022
560500191761 Sangeetha - ಮು ನೆಹರುನಗರ ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500191825 Veerayya - ಮು ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20229006000018/05/2022
560500191846 ಸರಸ್ವತಿ - ಬೋತಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500191867 Shivaraj - ಮು ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022150010000018/05/2022
560500191918 Reshma Begum - ಮು ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/202212008000018/05/2022
560500191930 ಮಧುಮತಿ - ಮು ಬೋತಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500191955 Jaisheela - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/202212008000018/05/2022
560500191989 Rizwana Bee - ಮು ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/2022150010000016/05/2022
560500192368 Renuka - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/2022150010000017/05/2022
560500192386 ಆಮೀರ್‌ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20229006000018/05/2022
560500192399 ಮೋಹನ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20226004000016/05/2022
560500192403 Rajeshwari - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/2022180012000016/05/2022
560500192484 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20226004000016/05/2022
560500196229 Rita - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/202212008000016/05/2022
560500196232 umar patel - BotgiPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20223002000018/05/2022
560500196235 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/2022150010000016/05/2022
560500196237 ಅಮೃತ - BothgiPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20223002000018/05/2022
560500196240 Paramma - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20223002000018/05/2022
560500196241 ಸೂರಿ ಕಾಂತ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500196242 ರಿಯಾಜ್‌ ಪಟೆಲ - BOTHAGIPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20226004000018/05/2022
560500196243 Ratnamma - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20223002000018/05/2022
560500196244 Nagamma - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022180012000018/05/2022
560500196245 Lakshmi - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022150010000018/05/2022
560500196246 Sujatha Bai - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20226004000016/05/2022
560500196248 ಬಸವರಾಜ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20229006000018/05/2022
560500196249 Shridevi - ಮೇಲಕೇರಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500196253 Areefa beguma - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500196254 ಶಾಂತಮಾ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/20229006000017/05/2022
560500196255 Sangeetha - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022180012000018/05/2022
560500196256 ಹುಲ್ಲಪ್ಪ - BOTHAGINPHH(NK) / NCS------00000000-
560500196258 shankerppa - BOTHAGIPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20223002000018/05/2022
560500196259 Nuzhat Parveen - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022180012000018/05/2022
560500196260 ಬಸವರಾಜ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/20226004000017/05/2022
560500196264 Dorpati - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/20223002000017/05/2022
560500196265 Sujatha - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/20229006000017/05/2022
560500196268 Saraswathi - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/202212008000018/05/2022
560500196269 ಧೋಳಪ್ಪ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20229006000018/05/2022
560500196271 Basamma - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500196272 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/202212008000018/05/2022
560500196275 ನೂರಲಿ ನಮ್ಡರ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/202212008000018/05/2022
560500196277 Pancha sheela - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/2022150010000016/05/2022
560500196278 Sailja - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/202212008000017/05/2022
560500196280 ಪ್ರಭು - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20226004000016/05/2022
560500196282 Tukkamma - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20226004000016/05/2022
560500196283 ಶರಣಮ್ಮ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/202212008000018/05/2022
560500196285 ಬಸವರಾಜ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022180012000018/05/2022
560500196288 ನಸಿರ ಪಟೇಲ - BOTHAGIPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20226004000018/05/2022
560500197045 baswaraj - BOTHAGINPHH(NK) / NCS------00000000-
560500197054 ಅಶೋಕ - ಬೋತಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500197055 Eramma - ಬೋತಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500199081 Anitha - BOTHAGIPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/202212008000016/05/2022
560500199174 Nagmma - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20223002000018/05/2022
560500199184 Sangeeta - ಬೋತಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500199218 ಭಾರತ್ ಬಾಯಿ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20229006000018/05/2022
560500199231 shahada begam - ಇನಾಮ ದಾರAAY(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/2022200015000017/05/2022
560500199235 ಉರ್ಮೀಲಾ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****159824/05/2022FPS****159824/05/2022150010000024/05/2022
560500199247 ರಮೇಶ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/202212008000016/05/2022
560500199296 Vaijanta - ಮಲದೆವPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20226004000016/05/2022
560500199304 Gowramma - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022150010000018/05/2022
560500199332 ರಹಿಮಾಬೆಗಂ - BOTHAGIAAY(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022200015000018/05/2022
560500199376 ಅಬ್ದುಲ ಸಾ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20226004000016/05/2022
560500199439 Parisudha - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20226004000016/05/2022
560500199445 kamalabai - BOTHAGIPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20223002000016/05/2022
560500199531 ಉಜಲಬಿ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500199786 rangamma - BOTHAGIPHH(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/20223002000017/05/2022
560500201777 Habeeba Begum - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500202720 Sakeera Begum - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/202212008000016/05/2022
560500202747 Kaveri - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/202212008000018/05/2022
560500202786 ಭಾರತಿ - BOTHAGIPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/202212008000018/05/2022
560500204531 Sridevi Rama - ಮು ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/202212008000018/05/2022
560500204533 ಹಣಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ - ಬೊತಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500204534 ನಾಗಮ್ಮ - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500204661 Savita - ಬೊತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****945320/05/2022FPS****945320/05/20229006000020/05/2022
560500204740 Malashree - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/202212008000018/05/2022
560500204959 Jaishella - ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20229006000018/05/2022
560500205037 MAINODDIN S/O MAHAMADSAB - ಬೊತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534022/05/2022FPS****534022/05/20223002000022/05/2022
560500205067 Gangamma - ಬೊತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022150010000018/05/2022
560500205757 Rukmoddin S/o Mastan Patel - ಮು:ಬೋತಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20226004000018/05/2022
560500206902 Sangeetha - ಧರ್ಮಣ್ಣ ಮನೆ ನಂ 5 ಬೋತಗಿ ಬೋತPHH(NK) / NCSBiometric****459725/05/2022FPS****459725/05/202212080000025/05/2022
560500212522 Sangamma - S/O: ಗುಂಡಪ್ಪ ಏಚ್ ನ 3/2 ಬೋತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500212544 Umadevi - W/O ರಮೇಶ್ ರಡ್ಡಿ ಮೈನ ರೊಡ ಬೋತಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500212578 Anita Prashant Reddy Kalsanki - S/O: ಹಣಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಳಸಂಕಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500213610 Preetika - S/O: ನಾಗಪ್ಪ ದೊಡ್ದಕಾಮಣ 1-4/1ಏ PHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20226004000018/05/2022
560500213764 Nagappa - S/O: ಶಂಕರಪ್ಪ ಏಚ್ ನ 00 ಬೋತಗNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500213766 Fareed Patel - S/O: ನಸೀರ್ ಪಟೇಲ ಏಚ್ ನ 51/2 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500214888 Krutika - W/O ವೀರೇಶ ಸಗರ ಮೇನ್ ರೋಡ ಹೌಸ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500215717 Farhana Begum - W/O ರೆಹೆಮಾಥ್ ಶಾ ಮೇನ್ ರೊಡ ಬೋತPHH(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/20226004000017/05/2022
560500216650 Gouramma - W/O: ಜೈಪ್ರಕಾಶ್ 34/2 ಬೋತಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/2022151000000018/05/2022
560500219048 Sujata - W/O: ಸುಭಾಷ ರೆಡ್ಡಿ 1-50/5 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500219877 Gangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುನಾಥ ಲಾಧಾ ಮೈನ PHH(NK) / NCSBiometric****992023/05/2022FPS****992023/05/202212080000023/05/2022
560500220438 Naresh - S/O: ಪ್ರಭಾಕರ್ 15 ಹನುಮಾನ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560500220600 Sarasvati - W/O: ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಹುಡಗಿ 6/ಏ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500220691 Gundamma Tarnalli - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜಿನಾಥ 13. ಬೋತಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560500221009 Afaira - C/O ಎಮ್‌ಡಿ ಅಫ್ಸರ್ ಹೌಸ್ ನ.36 PHH(NK) / NCSBiometric****534018/05/2022FPS****534018/05/20229600000018/05/2022
560500221010 Tayaba Begum - W/O ಅಹೆಮದ್ ಮೇನ್ ರೊಡ ಬೋತಗಿ ಬೋPHH(NK) / NCS------120000000-
560500221011 Habeeb Begum - S/O: ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾಲೀ ಪಟೇಲ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500221012 Hanifa Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಎಮ್‌ಡಿ ಅಸದ್ ಪಟೇಲ್ ಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560500221017 Jeevita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20229006000016/05/2022
560500221158 Ameena Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಜೀಮ್ ಶಾ PHH(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/20226004000017/05/2022
560500221237 Ashwini - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ ವಾನಖೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500221725 Sanabegam - C/O ತಾಜೋದ್ದೀನ್ 52 ನೆಹರು ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****534016/05/2022FPS****534016/05/20226202000016/05/2022
560500222293 Reshma Bai - W/O ಹುಲೇಪ್ಪ 23/127 ಟೀಚರ್ಸ್ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****534017/05/2022FPS****534017/05/2022181200000017/05/2022
Top