REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560500140419 Shridevi - W/O ಬಸವರಾಜ್ ರಾಂಪುರೆ ೧-NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500140427 Sumangala Bawgi - W/O: ಮಚೆಂದರ್ ಬವಗಿ 16/1 ಶಕರಗಂಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500145885 Pooja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಪ್ಪಾ 12PHH(NK) / NCS------60000000-
560500146214 Siddamma Hadpad - W/O: ಈರಪ್ಪ ಹಡಪದ 9 PHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022180012000021/05/2022
560500146309 Naziya Begum - W/O ಶೈಕ್ ಫರೀದ್ ಪಾಶಾ - - PHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20226004000021/05/2022
560500146457 Rabeka - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ 120 PHH(NK) / NCSBiometric****213227/05/2022FPS****213227/05/202212008000027/05/2022
560500146505 Sonika - S/O: ಘಾಳೆಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ 196 PHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20229006000022/05/2022
560500146542 Jagdevi - W/O: ಅರ್ಜುನ ಹಿಲಾಲಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****213220/05/2022FPS****213220/05/202212008000020/05/2022
560500146883 Meenakshi - W/O ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮೈನ ರೊಡ ಶಕ್ಕರ್ಗPHH(NK) / NCSBiometric****213224/05/2022FPS****213224/05/20226004000024/05/2022
560500146915 Aneeta - W/O ಸಂತೋಷ ಮೈನ ರೊಡ ಶಕ್ಕರ್ಗಂಜ PHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500146925 Ruksan Begum - S/O: ಶೇಕಫರೀದ 1/157 ಶಕರಗಂಜ PHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/202212008000022/05/2022
560500146969 Sunita - W/O: ಶಿವಾನಂದ ವಾಗುಲಗಾವ 118 PHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/202212008000022/05/2022
560500147108 Sujatha - W/O: ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೋರಲೇ 104/5 ಶPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022150010000022/05/2022
560500147121 Lalita - S/O: ಕಾಶೀನಾಥ ಶಕರಗಂಜ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20229006000022/05/2022
560500147177 Gundamma - W/O: ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ 22 PHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/202212008000022/05/2022
560500147184 Malashree - W/O: ಮಸ್ತಾನ್ ಕಂಚಾನೋರ 1-124 PHH(NK) / NCSBiometric****213226/05/2022FPS****213226/05/20229006000026/05/2022
560500147852 Surekha - S/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಾವಗಿ ಲಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20226004000022/05/2022
560500147855 Nagamma Dhanur - S/O: ಅಣೇಪ್ಪ ಧನೂರ್ 22 PHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500147940 Mamatha - W/O ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮೈನ ರೊಡ ಶಕ್ಕರ್ಗPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20229006000022/05/2022
560500148138 Suvarna - W/O ಗಣಪತಿ ಮೈನ ರೊಡ ಶಕ್ಕರ ಗಂಜ PHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/202212008000022/05/2022
560500148281 Chandrakala - S/O: ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಏಚ್ ನ 00 ಶಕರPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022150010000022/05/2022
560500148284 Godavari - S/O: ತುಕ್ಕಾರಾಮ್ ಹದೀಕೆರಿ 91 PHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500150005 Ayesha Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ ಮೈನ ರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500150022 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ #104 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500150576 Reshmaa - W/O ಮತಾಬ್ ಸಾಬ #111 , PHH(NK) / NCSBiometric****213220/05/2022FPS****213220/05/202212008000020/05/2022
560500150719 Shantamma - S/O: ಪೀರಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------240000000-
560500151386 Sundramma - W/O: ಸುನೀಲ ಬ್ಲಾಕ್ 5 ನಜರೆತ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/2022210014000023/05/2022
560500151389 Sayeda Kaneez Fatima - S/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ಸಬೀರಿ 134/2PHH(NK) / NCS------120000000-
560500151400 Haneefa Bi - W/O: ಶೇಕಫರೀದ್ ಮುಜಾವರ 1-157 PHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022150010000021/05/2022
560500151466 Mangalla Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ ಮೇನ್ ರೋಡ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500151531 Maremma - W/O: ಮಾರುತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಂPHH(NK) / NCSBiometric****213224/05/2022FPS****213224/05/20229006000024/05/2022
560500151733 Sunamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****213220/05/2022FPS****213220/05/20229006000020/05/2022
560500151790 Eta Bai Siddeswar - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ 81 PHH(NK) / NCSBiometric****213224/05/2022FPS****213224/05/20229006000024/05/2022
560500151791 ಸೋನಮ್ಮಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಮೂರ್ತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/202212008000022/05/2022
560500151793 Kamalabai - S/O: ಭದ್ರಪ್ಪಾ ಬವಾಗಿ 21 PHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/202212008000022/05/2022
560500151806 Renuka - W/O ಪ್ರಭಾಕರ್ 80 - ಶಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20229006000021/05/2022
560500151848 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಶಾಂತ ಶಕರಗಂPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500151993 Sona Bai - S/O: ಸೈಬಣ್ಣಾ ರಾಂಪೂರೆ 87 ಶಕPHH(NK) / NCSBiometric****032424/05/2022FPS****032424/05/20229006000024/05/2022
560500152753 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೈನ PHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20226004000022/05/2022
560500152794 Ratnamma - W/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ಔರಾದೆ 136 ನಿಯರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500152830 Mamitha - S/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಹಾಲಳ್ಲಿ 7/2 ಹನPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500153367 Lalitabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಮೃತ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಶPHH(NK) / NCSBiometric****213227/05/2022FPS****213227/05/202212008000027/05/2022
560500153454 Mamita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುನಿಲಕುಮಾರ್ ಔರಾದೆ 1PHH(NK) / NCSBiometric****927623/05/2022FPS****927623/05/20226004000023/05/2022
560500153502 Pooja - W/O ನಾಗೇಶ್ 00 ಶಕರ ಗುಂಜ್ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20229006000021/05/2022
560500153625 Gangamma - ಮಾರುತಿ 15-2 ಶಕ್ಕರ ಗುಂಜ ಶಕ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20226004000022/05/2022
560500153626 Narasamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅರ್ಜುನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/202212008000022/05/2022
560500153643 Kavita - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಡಸಿದ್ದಿ ಶಕರಗಂಜ PHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20229006000022/05/2022
560500153709 Vijaylaxmi - S/O: ಶಿವರಾಜ್ ಶಮಶಾಬಾದ 96 ಶಕರಗಂPHH(NK) / NCSBiometric****489919/05/2022FPS****489919/05/20226040000019/05/2022
560500153712 Omkar - W/O ಓಂಕಾರ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಶಕ್ಕರ್ಗಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560500153880 Sakku Bai - W/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಧದ್ದೇ 91 ಶಕರಗಂಜ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500153881 Mamtha - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಬೋರಳ ಮೇನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500153924 Sudharani - W/O: ದೇವಿಂದ್ರ ವಾಗುಲಗಾವ 118 ಶಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560500154022 Parvathi - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮರಪಳ್ಳಿ - - ಶಕPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20229006000021/05/2022
560500154023 Mallamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಂಡಪ್ಪ ಚನ್ನಳ್ಳಿ ಶPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20226004000021/05/2022
560500154029 Kamala Bai - W/O: ಪಿರಪ್ಪ ಮಾರ್ಪಳ್ಲಿ 127 ಶಕರPHH(NK) / NCSBiometric****213224/05/2022FPS****213224/05/20226004000024/05/2022
560500154031 Chinnamma - D/O: ಪಿರಪ್ಪ ಮಾರ್ಪಾಲೆರ್ 127 ಶಕPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20223002000021/05/2022
560500154057 Sonamma Marpaler - W/O: ಶಿವಪ್ಪ ಮಾರ್ಪಾಲೆರ್ 58 ಶಕರPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20226004000021/05/2022
560500154158 Laxmi - S/O: ಪಿರಪ್ಪ ಮಾರ್ಪಳ್ಲಿ 127 ಶಕರPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20226004000022/05/2022
560500154167 Tukaram Dhade - S/O: ಹರಿದಾಸ್ ಧಡೆ 1-200 ಶಕರಗಂಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560500154199 Sangita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜರೇಪ್ಪಾ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20229006000021/05/2022
560500154290 Nirmala - S/O ಶಿವರಾಜ್ ಶಂಕರಗಂಜ, ಮರ್PHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20229006000021/05/2022
560500154297 Saraswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಪುತ್ರ ಮೈನ ರೊಡ PHH(NK) / NCSBiometric****008820/05/2022FPS****008820/05/202212008000020/05/2022
560500154405 Sonamma - W/O ಜ್ನಾನದೇವ ಮೈನ ರೊಡ ಶಕ್ಕರ್ಗPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/202212008000022/05/2022
560500154563 Surekha - S/O: ಶಂಕರೇಪ್ಪಾ 16/2 ಶಕರಗಂಜ ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****213220/05/2022FPS****213220/05/202212008000020/05/2022
560500154790 Savita - W/O: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಮಂಡಲ 101 ಶPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/202212008000022/05/2022
560500154971 Mahananda - W/O ಮಹೇಶ ವಗ್ಗಿ - - ಶಕರಗಂಜ ಮರPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20226004000021/05/2022
560500155035 Kastur Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪ ಶಕ್ಕರ್ಗಂಜ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500155087 Tayshin Begum - S/O ಜೀಲಾನಿ ಮಿಯಾ ಮೈನ ರೊಡ ಶಕ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20229006000022/05/2022
560500155210 Mayadevi - S/O ರುದ್ರಪ್ಪ 1-116/1 - ಶಕರಗಂPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20229006000021/05/2022
560500155412 Silpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವನಂದ ಹಂದಿಕರ PHH(NK) / NCSBiometric****505116/05/2022FPS****505116/05/20229006000016/05/2022
560500155419 Tangamma - W/O ಸಂಗಮೇಶ ಮೈನ ರೊಡ ಶಕ್ಕರ್ಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20229006000021/05/2022
560500155599 Santhosi - W/O ಸತೀಶ ಕರೇನೋರ್ ಮೇನ್ ರೋಡ ಶಕPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20226004000022/05/2022
560500155662 Putalabai - W/O: ಕಾಶಪ್ಪ ಬವಗಿ 155 ಶಕರಗಂಜ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20226004000021/05/2022
560500155901 Bharatha Bai Aurade - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರೇವಣಪ್ಪ ಔರಾದೆ 50 ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560500156094 Lalitha - W/O: ಮಲಪ್ಪ ಏಚ್ ನ 3/17 ಶಕ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/202212008000022/05/2022
560500156415 Ambika - S/O ಅಮೃತ ಶಕರ್ ಗುಂಜ್ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20226004000022/05/2022
560500156952 Kamala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಪ್ಪಾ 33 ಶಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213224/05/2022FPS****213224/05/20229006000024/05/2022
560500157487 Mandakani - W/O ವೀರೇಂದ್ರ ಮೇನ್ ರೋಡ ಹೌಸ್ ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560500157995 Kalpana - W/O ಸಂಜು ಕುಮಾರ ಮೇನ್ ರೊಡ ಶಕ್ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560500158224 Indumathi - W/O: ಯಹನ್ ಹಳಗೇನೋರ 1-2-5 ಶಕರಗಂPHH(NK) / NCSBiometric****213224/05/2022FPS****213224/05/202212008000024/05/2022
560500158340 Indumathi - W/O ಈಶ್ವರ ಮೇನ್ ರೊಡ ಹೌಸ್ ನ.13PHH(NK) / NCSBiometric****213220/05/2022FPS****213220/05/202212008000020/05/2022
560500158402 Dropati Aourad - W/O: ವೈಜೀನಾತ್ ಔರಾದೆ 135 ಶಕರಗಂPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20223002000021/05/2022
560500158414 Shantabai - W/O ಬಸವರಾಜ ಕರೇನೋರ ಮೈನ ರೊಡ ಶಕPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20229006000022/05/2022
560500158494 Chitramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಣ್ಣ ಶಂಕರಗಂPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20229006000022/05/2022
560500158700 Pavitra - S/O: ಅರ್ಜುನ ಔರಾದಕಾರ 1/156 PHH(NK) / NCSBiometric****213225/05/2022FPS****213225/05/20229006000025/05/2022
560500158748 Archana - S/O ಜಾಲಿಂದ್ರ 156 0 ಶಕರಗಂಜ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****213224/05/2022FPS****213224/05/20226004000024/05/2022
560500158786 Tejamma Siddeswar - W/O: ಪುಂಡಲಿಕಪ್ಪ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ 82NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500159057 Asha - W/O ಧನರಾಜ ಸಗರ - - ಶಕರಗಂಜ ಮರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560500159547 Jaya - W/O: ಅಶೋಕ 104/5 ಶಕ್ಕರಗಂಜ ವPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022150010000021/05/2022
560500161529 ಪುಷ್ಪವತಿ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20226004000022/05/2022
560500161530 chandramma - ಶಕ್ಕರಗಂಜAAY(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022200015000021/05/2022
560500161531 Kamala Bai Samsabad - ಶಕ್ಕರ ಗಂಜ್AAY(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022200015000021/05/2022
560500161532 Kamalabai - ಶಕ್ಕರಗಂಜ್AAY(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022200015000021/05/2022
560500161533 ಸುನಿತಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜAAY(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022200015000021/05/2022
560500161534 ತುಕ್ಕಪ್ಪಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜAAY(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022200015000022/05/2022
560500161535 kashamma - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560500161536 Nazeeya Begam - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022150010000021/05/2022
560500161537 ಖುರಸಿದ ಬೀ - ಶಕ್ಕರಗಂಜAAY(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022200015000021/05/2022
560500161538 ಜಿಲಾನಿ ಮೀಯ್ಯ - ಶಕ್ಕರಗಂಜ್ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022200015000022/05/2022
560500161540 ಶರಣಪ್ಪ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20226004000022/05/2022
560500161541 Jagadevi - ಶಕ್ಕರಗಂಜAAY(NK) / NCSBiometric****213224/05/2022FPS****213224/05/2022200015000024/05/2022
560500161542 Kashamma - ಶಕ್ಕರಗಂಜAAY(NK) / NCS------200000000-
560500161543 sarswati - ಶಕ್ಕರಗಂಜAAY(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022200015000022/05/2022
560500161544 ಫತ್ರು ಸಾಬ - ಶಕ್ಕರಗಂಜAAY(NK) / NCSBiometric****213224/05/2022FPS****213224/05/2022200015000024/05/2022
560500161545 sivamma - ಶಕ್ಕರಗಂಜAAY(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022200015000022/05/2022
560500161546 ಪುಂಡಿಲಿಕ - ಶಕರಗಂಜ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022200015000021/05/2022
560500161547 ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ - ಶಕರಗಂಜ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022200015000021/05/2022
560500161548 Meenakumari - ಶಕ್ಕರಗಂಜ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500161549 Laxmi - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022180012000021/05/2022
560500161550 Shekamma - ಶಕರಗಂಜ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022200015000022/05/2022
560500161551 Nagamma - ಶಕರಗಂಜ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022200015000022/05/2022
560500161552 nagamma - ಶಕರಗಂಜ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS ****213221/05/2022FPS****213221/05/2022200015000021/05/2022
560500161553 ಪುಂಡಿಲಿಕಾ - ಶಕರಗಂಜ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022200015000021/05/2022
560500161554 bharath bai - ಶಕರಗಂಜ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022200015000021/05/2022
560500161556 ನೀಲಪ್ಪಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜAAY(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022200015000021/05/2022
560500161557 ಮಾರ್ತಂಡ - ಶಕರಗಂಜ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****213220/05/2022FPS****213220/05/2022200015000020/05/2022
560500161558 Ratnamma - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560500161559 Bee Pasha - ಶಕರಗಂಜ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022200015000021/05/2022
560500161560 ರಾದಮ್ಮ - ಶಕ್ಕರಗಂಜAAY(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022200015000022/05/2022
560500161561 Revamma - ಶಕ್ಕರಗಂಜAAY(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022200015000021/05/2022
560500161562 Ghalemma - ಶಕ್ಕರಗಂಜAAY(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022200015000021/05/2022
560500161563 Panchasheela - ಶಕ್ಕರಗಂಜAAY(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022200015000022/05/2022
560500161564 ಮಾಣಿಕ - ಶಕ್ಕರಗಂಜAAY(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022200015000022/05/2022
560500161565 Maherub Bee - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500161566 sunita - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/202212008000022/05/2022
560500161567 ratanamma - ಶಕ್ಕರಗಂಜAAY(NK) / NCSBiometric****213226/05/2022FPS****213226/05/2022200015000026/05/2022
560500170837 ಶ್ರೀಮಂತ - ಶಕ್ಕರ ಗಂಜ್PHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022150010000021/05/2022
560500170838 Punevati - ಶಕರಗಂಜ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022200015000022/05/2022
560500170839 Chandramma - ಶಕರಗಂಜ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS ****213222/05/2022FPS****213222/05/20229006000022/05/2022
560500170840 ಜಗದೇವಿ - ಶಕ್ಕರಗಂಜ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20229006000021/05/2022
560500170841 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಶಕ್ಕರಗಂಜAAY(NK) / NCSBiometric****213224/05/2022FPS****213224/05/2022200015000024/05/2022
560500170842 ನಿಂಗಪ್ಪಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20223002000021/05/2022
560500170843 Ratnamma - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20226004000021/05/2022
560500170844 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಶಕ್ಕರಗಂಜ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20229006000021/05/2022
560500170845 ಕುಪಂದ್ರ - ಶಕ್ಕರಗಂಜ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20229006000021/05/2022
560500170846 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20226004000022/05/2022
560500170847 ತೇಜಮ್ಮಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20229006000022/05/2022
560500170848 Fatima - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500170849 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213227/05/2022FPS****213227/05/20229006000027/05/2022
560500170850 Bipasha - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500170851 Shekara Begum - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500170852 saraswati - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213224/05/2022FPS****213224/05/20229006000024/05/2022
560500170853 Sheshikala Bai - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500170854 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20226004000021/05/2022
560500170855 Sunita - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022150010000021/05/2022
560500170856 ಶಿವರಾಜ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/202212008000022/05/2022
560500170857 kastur bai - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213226/05/2022FPS****213226/05/20226004000026/05/2022
560500170858 ಕವಿತಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜ್PHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20229006000022/05/2022
560500170859 Rangamma - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560500170861 Kaveri - ಶಕರಗಂಜ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022200015000022/05/2022
560500170862 mallamma - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022150010000021/05/2022
560500170863 Anjamma Sangali - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500170864 SHANTAMMA - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022180012000022/05/2022
560500170866 ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ - ಶಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20226004000021/05/2022
560500170867 Asharani - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20229006000021/05/2022
560500170868 Haseenabi - ಸೀತಳಗೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022150010000021/05/2022
560500170869 ಶಿವರಾಜ - ಸಂಗುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022200015000022/05/2022
560500170870 Sarojani - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213227/05/2022FPS****213227/05/2022180012000027/05/2022
560500170871 ಮೊಸಿನ ಆಲಿ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022180012000022/05/2022
560500170872 ಪಂಡಿತ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022150010000022/05/2022
560500170873 ಸಂಗೀತಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022150010000022/05/2022
560500170874 ನೀಲಮಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20226004000022/05/2022
560500170875 Mallamma - ಶಕ್ಕರಗಂಜAAY(NK) / NCSBiometric****213220/05/2022FPS****213220/05/2022200015000020/05/2022
560500170876 Maheboob Bee - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213220/05/2022FPS****213220/05/20229006000020/05/2022
560500170877 ಮಕ್ಬೂಲ್‌ ಮಿಯನ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022150010000021/05/2022
560500170878 KALAVATI - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213220/05/2022FPS****213220/05/202212008000020/05/2022
560500170879 ಕಾಶಮ್ಮ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/202212008000022/05/2022
560500170880 Shantamma - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20229006000022/05/2022
560500170881 Kasturi Bai - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500170882 Saraswathi - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560500170883 ಶಂಕರಪ್ಪ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213220/05/2022FPS****213220/05/20226004000020/05/2022
560500170884 ತುಕ್ಕಮ್ಮಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/202212008000022/05/2022
560500170885 ದೌಲತ ಬೀ - ಶಕರಗಂಜ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500170886 ಶರೀಫಾ ಬಿ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/202212008000022/05/2022
560500170887 ಸುಂದರ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500170888 Zayana Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ ಹಮೀದ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022150010000021/05/2022
560500170889 ಅರ್ಜುನ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20226004000022/05/2022
560500170890 Shantamma - ಶಕರಗಂಜ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20229006000021/05/2022
560500170891 rukmini - ಶಕ್ಕರಗಂಜAAY(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022200015000022/05/2022
560500170892 kashamma - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20229006000021/05/2022
560500170893 ಶಿವಪ್ಪಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20226004000021/05/2022
560500170894 Jagadevi Siddeshwar - ಶಕ್ಕರಗಂಜ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022200015000021/05/2022
560500170895 ದಯಾನಂದ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213223/05/2022FPS****213223/05/202212008000023/05/2022
560500170896 anita - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213226/05/2022FPS****213226/05/202212008000026/05/2022
560500170897 ಧುಳಯ್ಯಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20229006000021/05/2022
560500170898 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213225/05/2022FPS****213225/05/20226004000025/05/2022
560500170899 iramma - ಶಕ್ಕರಗಂನ್ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20229006000021/05/2022
560500170900 ಶಿವಮ್ಮಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20229006000021/05/2022
560500170901 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜ್PHH(NK) / NCSBiometric****213227/05/2022FPS****213227/05/20229006000027/05/2022
560500170902 Gangamma - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213227/05/2022FPS****213227/05/2022180012000027/05/2022
560500170903 Shekamma - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213220/05/2022FPS****213220/05/202212008000020/05/2022
560500170904 Md. Khayamoddin - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560500170905 Pratimma - ಶಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022180012000021/05/2022
560500170906 Manjula - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560500170908 Laxmi - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500170909 ಮೈನುದ್ದಿನ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20226004000021/05/2022
560500170910 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500179915 ಮಲ್ಲಿನಥ - ಬೋತಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179916 ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ - ಬೊತಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179918 tejamma - ಶಕ್ಕರಗಂಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179919 ಇಕ್ಬಾಲ್‌ ಜಾಹಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500179920 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ - ಶಕ್ಕರಗಂಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500190283 ಹೈದರಸಾ ಮುಜಾವರ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022210014000021/05/2022
560500190291 Mahananda - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500191009 Revamma - ಮು ತಾಲುಕ ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20229006000022/05/2022
560500191025 Nirmala - ಮು ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20229006000022/05/2022
560500191099 Rina - ಮು ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560500191286 ಪಿಂಕೂಬಾಯಿ ರಮೇಶ ಬೋರಳಕರ - ಮು ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022150010000022/05/2022
560500191291 Anita - ಮು ಶಕ್ಕರಗಂಜ ತಾಲೂಕ ಹುಮನಾಬಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/202212008000022/05/2022
560500191361 Manjula - ಪೀರಾಪ್ಪಾ ತಂ/ಸಂಗಪ್ಪಾ ಹಂದಿಕೇರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20223002000022/05/2022
560500191371 Babita - ಮು ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/202212008000022/05/2022
560500191555 ನರಸಪ್ಪಾ ತಂ/ ಘಾಳೇಪ್ಪಾ ಕು ಂಬಾರ - ನರಸಪ್ಪಾ ತಂ/ ಘಾಳೇಪ್ಪಾ ಕು ಂಬಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20226004000021/05/2022
560500191592 ರೇಷ್ಮ - ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ತಂ/ ಕಾಮಣ್ಣಾ ವಾಗಲಗಾಂವ PHH(NK) / NCSBiometric****213224/05/2022FPS****213224/05/202212008000024/05/2022
560500191594 ಶಹೀದಿ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಫಜಯೊಜ್ ಹಿಲ - ಶಹೀದಿ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಫಜಯೊಜ್ ಹಿಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560500191602 ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022150010000021/05/2022
560500191636 ಪಂಡಿತ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಧುಮನಸೂರ - ಮು ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560500191641 ನಾಗೇಂದ್ರ ತಂ/ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಹಂದಿಕೇರಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****318615/05/2022FPS****318615/05/202212008000015/05/2022
560500191655 Mamita - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213224/05/2022FPS****213224/05/2022150010000024/05/2022
560500191663 Anjana Aurad - ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂ ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ಜಾರಾದ ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
560500191724 Shivalila - ಬಸವರಾಜ ತಂ/ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಾ.ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213224/05/2022FPS****213224/05/2022180012000024/05/2022
560500191732 ಶಂಕರ ತಂ/ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ವಾಗಲಗಾಂವ - ಶಂಕರ ತಂ/ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ವಾಗಲಗಾಂವ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20226004000021/05/2022
560500191795 ಜಗದೇವಿ ಗಂ/ ಕಮಲಾಕಾರ - ಜಗದೇವಿ ಗಂ/ ಕಮಲಾಕಾರ ಮನೆ. ನಂ. PHH(NK) / NCS------60000000-
560500191828 Vimalabai - ಶ್ರೀಪತಿ ತಂ/ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಹಂದೀಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500191841 Surekha - ಬಸವರಾಜ ತಂ/ ಕಾಮಣ್ಣಾ ವಾಗಾಲಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/202212008000022/05/2022
560500191849 ಮಂಜುನಾಥ ಬಸವರಾಜ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****616519/05/2022FPS****616519/05/20226040000019/05/2022
560500191871 ಶೇಕಮ್ಮಾ ಗಂ/ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬವಗಿ - ಶೇಶಮ್ಮಾ ಗಂ/ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬವಗಿ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****213226/05/2022FPS****213226/05/20229006000026/05/2022
560500191876 Kavita - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20229006000021/05/2022
560500191881 ರಾಜುಕುಮಾರ ತಂ/ ವೈಜಿನಾಥ ಜಾರಾದೇ - ರಾಜುಕುಮಾರ ತಂ/ ವೈಜಿನಾಥ ಜಾರಾದೇPHH(NK) / NCSBiometric****927624/05/2022FPS****927624/05/20226004000024/05/2022
560500191948 Mahananda - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022150010000022/05/2022
560500192021 Sridevi - ಮು ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500196176 TIPAVA - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560500196177 Sudha - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCS ****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500196209 Nilamma Bawagi - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****222617/05/2022FPS****222617/05/2022150100000017/05/2022
560500196212 Laxmi - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213220/05/2022FPS****213220/05/202212008000020/05/2022
560500196263 Shashikala - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560500196266 ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸುತಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20229006000022/05/2022
560500196270 kalavathi - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560500196273 ಝರೇಮ್ಮ - ಶಕ್ಕರಗಂಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500196274 ಶಿವರಾಜ ವಾಗಲಗಾಂ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20226004000021/05/2022
560500196276 Ailabai - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213220/05/2022FPS****213220/05/202212008000020/05/2022
560500196279 BIJAN BI - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20223002000022/05/2022
560500196281 Halamma - s wadiPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20223002000021/05/2022
560500196287 Shobhavathi - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20229006000021/05/2022
560500196289 ಸುಭಾಷ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560500196290 Hema - s wadiPHH(NK) / NCSBiometric****904923/05/2022FPS****904923/05/20229006000023/05/2022
560500196299 Renuka - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500196303 ಚಿನ್ನಮ್ಮ ವಗಲಗವ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20226004000021/05/2022
560500196311 ಅಶೋಕ - s wadiPHH(NK) / NCS------60000000-
560500196322 Sheshkala Chocoalli - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****369020/05/2022FPS****369020/05/20226004000020/05/2022
560500196331 Savita Bawagi - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213226/05/2022FPS****213226/05/2022150010000026/05/2022
560500196333 Sundramma - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500196335 Sangeeta - s wadiPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20226004000022/05/2022
560500196336 ಸಂಗಮ್ಮ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/202212008000022/05/2022
560500196340 Sangitha - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022150010000021/05/2022
560500196343 Jaishree - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022150010000022/05/2022
560500196346 ಬಸವರಾಜ - s wadiPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20226004000022/05/2022
560500196347 ನಿರ್ಮಲಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/202212008000022/05/2022
560500196348 Padmavati - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****984115/05/2022FPS****984115/05/2022150100000015/05/2022
560500196351 Gouramma - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/202212008000022/05/2022
560500196352 Nirmala Bawagi - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213224/05/2022FPS****213224/05/202212008000024/05/2022
560500196353 ಪ್ರೇಮಾಲಾಬಾಯಿ ರಾಂಪೂರ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500196354 Nirmala - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022150010000021/05/2022
560500196355 Shashikala - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20229006000021/05/2022
560500196357 Ayila Bai - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213226/05/2022FPS****213226/05/2022150010000026/05/2022
560500196358 ತಂಗೆಮ್ಮ - S wadiPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20229006000021/05/2022
560500197410 Gundamma - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560500197422 ಸವಿತಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213224/05/2022FPS****213224/05/2022150010000024/05/2022
560500197615 ಶಾಂತಮ್ಮ ಬೇಳಕೇರಿ - ಶಕ್ಕರಗಂಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500197718 Chitramma - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213220/05/2022FPS****213220/05/2022210014000020/05/2022
560500197994 Ambika - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022150010000021/05/2022
560500198026 ಅಶೋಕ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022180012000021/05/2022
560500198067 Sugra Bee - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560500198083 mamataj - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560500198088 Bandemma - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****505116/05/2022FPS****505116/05/20223002000016/05/2022
560500198097 ANJAMMA - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20223002000022/05/2022
560500198109 ಮಂಜುಳಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****964725/05/2022FPS****964725/05/2022150010000025/05/2022
560500198112 ಭಾರತಬಾಯಿ ಭೇಳಕೇರ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20223002000022/05/2022
560500198115 ಪ್ರಕಶ ಚನ್ನಳ್ಳ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20229006000021/05/2022
560500198132 ShardaBai Bawagi - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/202212008000022/05/2022
560500198156 ರಮೇಶ ವಾಗಲಗಾಂ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/202212008000022/05/2022
560500198162 Ismail bi - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500198231 ಸಂಜುರಡ್ಡಿ ಧನ್ನೂ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213225/05/2022FPS****213225/05/202212008000025/05/2022
560500198285 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20229006000021/05/2022
560500198396 Surekha - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022150010000025/05/2022
560500198434 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560500198454 Sarojani - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560500198545 Vaishali - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560500198558 Sangita - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022150010000022/05/2022
560500198641 vira bai - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560500198811 Shantamma - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/202212008000022/05/2022
560500198903 kashamma - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20223002000022/05/2022
560500198939 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20229006000022/05/2022
560500199007 ತೇಜಮ್ಮಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022180012000022/05/2022
560500199023 ಜಗನಾಥ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20229006000021/05/2022
560500199187 ಈರಪ್ಪಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500199192 ಚಿತ್ರಮ್ಮ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022150010000021/05/2022
560500199249 Siddamma - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560500199331 ಮಿಳೇಖ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****828127/05/2022FPS****828127/05/2022150010000027/05/2022
560500199410 ರತ್ನಮ್ಮಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20226004000021/05/2022
560500199427 Shridevi - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022150010000022/05/2022
560500199442 Kalavati - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560500199857 ಸಂಜು - BotgiPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20226004000022/05/2022
560500200412 ಸಿತಮ್ಮ - ಸAAY(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022200015000022/05/2022
560500200559 ವಿಠ್ಠಲ್‌ ಚನ್ನಳ್ಳ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022150010000021/05/2022
560500200585 Ghuduma Begum - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022180012000022/05/2022
560500200616 Kastura Bai Rampure - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500200622 Kasturbai - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20221515010000021/05/2022
560500200629 banu bi - s wadiPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20223002000021/05/2022
560500200656 MAHADEVI - s wadiPHH(NK) / NCSBiometric****213224/05/2022FPS****213224/05/20223002000024/05/2022
560500200676 Savit Dhanur - s wadiPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500200935 ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ವಿಠಲ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022150010000021/05/2022
560500202495 Kamalbai Sindol - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560500202496 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560500205968 Parmeshwari - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/202212008000022/05/2022
560500205969 Laxmi - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022150010000022/05/2022
560500206053 MAHANANDA - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20226004000022/05/2022
560500206055 Sheeladevi - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/202212008000022/05/2022
560500206058 Kavita - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560500206059 Vidyavati Shamshabad - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022180012000022/05/2022
560500206061 MARUTI IRAPPA BAWAGI - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20226004000022/05/2022
560500206062 Rekha - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022180012000022/05/2022
560500206063 ಗಣಪತಿ ನೀಲಪ್ಪಾ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500206066 Parmeshwar - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560500206068 Radhika Siddeswar - ಮು||ಶಕ್ಕರಗಂಜ ತಾ||ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ||PHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500206069 Laxmi Bai - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/202212008000022/05/2022
560500206070 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಮು|| ಶಕ್ಕರಗಂಜವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20229006000022/05/2022
560500206072 Anita - ಮು||ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500206074 Tukamma Aurade - ಮು:ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022240016000021/05/2022
560500206075 Shobha - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500206076 Mallamma - ಮು:ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500206077 RAJAMMA W/O SHIVARAJ - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****489919/05/2022FPS****489919/05/20226040000019/05/2022
560500206078 Rajeshwri Rampure - ಮು:ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500206079 MAHADEVI W/O KUPENDRA - ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20229006000021/05/2022
560500206080 Laxmi Dhanoor - ಶಕ್ಕರಗಂಜ್ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/202212008000021/05/2022
560500206081 Indu Bai - ಮು:ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****996725/05/2022FPS****996725/05/202212008000025/05/2022
560500206098 Gopal s/o Gundappa - ಮು ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213224/05/2022FPS****213224/05/20226004000024/05/2022
560500206633 Chaya - ವಿಶ್ವನಾಥ 1-160 ಮುಖ್ಯೆ ರಸ್ತೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500209501 Basamma - C/O ಶಿವರಾಜ 125 ನಿಯರ್ ಭವಾನಿ ಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/2022150010000021/05/2022
560500212545 Ningamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗೇಂದ್ರಪ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500212575 Eramma - S/O ನಾಗಪ್ಪಾ ಮೇನ್ ರೊಡ ಹೌಸ್ ನ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500214912 Rajeshwri - W/O ರವಿಕಾಂತ ಮೇನ್ ರೋಡ ಹೌಸ್ ನ.NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500215004 Kallamma - W/O: ಸಂಗಪ್ಪಾ ಸಂಗುಳಗಿ 66 ಶಕರಗಂNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500216284 Manemma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಈರಪ್ಪಾ ಮೇನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20226004000021/05/2022
560500216652 Mahitradevi - W/O ನಾಗರಾಜ ಹೌಸ್ ನ.1-153 ನಿಯರPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20226604000021/05/2022
560500216870 Balikasree - S/O: ಅರ್ಜುನ ಹಂದಿಕೇರ 2 ಶಕರಗಂಜ PHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20229906000022/05/2022
560500216915 Nirmala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ ಮೇನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20229906000021/05/2022
560500217663 Sarswati - C/O ಅರ್ಜುನ್ ಹೌಸ್ ನ.2 ಮೇನ್ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20229006000022/05/2022
560500217670 Vidyashree - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮೇನ್ ರೋಡ ಶಕ್ಕರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500217679 Reshma - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಕರಗಂಜ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022150010000022/05/2022
560500217945 Premila - C/O ತುಕಾರಾಮ 59 ನಿಯರ್ ಭವಾನಿ ಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20226604000021/05/2022
560500218132 Shridevi - W/O ಸುಭಾಷ #137 ಶಕರಗಂಜ ಶಕರಗPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/2022150010000022/05/2022
560500219127 Bhagyashree - W/O: ಉಮಾಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20229006000022/05/2022
560500219346 Satyabai - W/O ಮನೋಹರ್ ಚನ್ನಳ್ಲಿ - - ಶಕರPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20229006000022/05/2022
560500219402 Vimalabai - S/O ಮಾರುತಿ ಮೈನ ರೊಡ ಶಕ್ಕರ್ಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20226004000022/05/2022
560500219678 Laxmi Bai Rampure - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ರಾಂಪೂರೆ 37 ಶಕರPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20226004000022/05/2022
560500219907 Kaveri - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಜನಿಕಾಂತ ಹೌಸ್ ನ.132PHH(NK) / NCSBiometric****213224/05/2022FPS****213224/05/20229006000024/05/2022
560500220301 Ujala - W/O ಶ್ರೀಮಂತ 252 ಬೆನ ಚಿಂಚೋಳ್ಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500220320 Shridevi - S/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ಜೊತಗೊಂಡ 63 ಬೆಂಚಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500220536 Sunanda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೈರಾಜ್ ಗೊಧಿಕರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500220583 Ambika - W/O: ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ ಏಚ್ ನ 17 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500220908 Laxmibai - W/O: ಧುಳಪ್ಪ ಧನೂರ್ 24/1 ಶಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213221/05/2022FPS****213221/05/20226604000021/05/2022
560500220909 Sharanamma - S/O ಸುಭಾಷ ಮೈನ ರೊಡ ಶಕ್ಕರ್ಗಂಜ PHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20226604000022/05/2022
560500221086 Iqra Khan Warsi - S/O ಎಂಡಿ ಸಲಾಮ 134/2 ಶಕ್ಕರಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20226004000022/05/2022
560500221364 Bhavani - C/O ಮಹೇಶಕುಮಾರ್ ಹೌಸ್ ನ.46/2 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20226604000022/05/2022
560500221677 Shagufta Naaz - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ ಅಜಿಮುದ್ದೀನ 1PHH(NK) / NCSBiometric****213228/05/2022FPS****213228/05/2022150010000028/05/2022
560500222002 Shashikala - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ರಾಮಪೂರೆ 132 - ಶಕPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20229006000022/05/2022
560500222020 Bhagyashree - C/O ಶಿವರಾಜ್ ಹೌಸ್ ನ.119 ನಿಯರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560500222246 Priti - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೀರೇಂದ್ರ ಹೌಸ್ ನ.66 PHH(NK) / NCSBiometric****213224/05/2022FPS****213224/05/20226004000024/05/2022
560500222274 Shreedevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನ್ನಾಥ ಮೈನ ರೊಡ PHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20226004000022/05/2022
560500222304 Malashree - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚಂದ್ರಕಾಂತ 76 . ಶಕರPHH(NK) / NCSBiometric****213224/05/2022FPS****213224/05/2022150010000024/05/2022
560500222425 Sonika - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಶೋಕ್ ಮರ್ಪಲ್ಳೆ ಮೇPHH(NK) / NCSBiometric****213222/05/2022FPS****213222/05/20226004000022/05/2022
560500222477 Tabita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****957027/05/2022FPS****957027/05/202210000000027/05/2022
Top