REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560400240763 Rohina Begam - W/O ಮ.ಗೌಸಮೊದ್ದೀನ 2/85 . ನಂದPHH(NK) / NCSBiometric****507020/05/2022FPS****507020/05/2022210014000020/05/2022
560400264954 Anita - W/O ಪ್ರದೀಪ 00 ನಂದಗಾಂವ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****011727/05/2022FPS****011727/05/2022150010000027/05/2022
560400271348 Renuka - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ 60/46 ನಿಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500139897 Kavita - S/O: ಹಾಸನಪ್ಪ 3/166NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500140433 Mahjabeen - S/O: ಎಮಡಿ ಚಂದಪಶ 3/144 ನಂದಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500140480 Mahadevi - W/O ಗೋಪಾಲ ಮೆತ್ರೆ ೩೩೮/೮೧ ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500140576 Lalitabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪಾ 2NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500145523 Sangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಪ್ಪಾ 1-155 PHH(NK) / NCSBiometric****507025/05/2022FPS****507025/05/20229006000025/05/2022
560500145533 Jyoti - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚನ್ನಪ್ಪ .PHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/202212008000018/05/2022
560500145535 Samreen Begum - S/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಪೀರಾಮಿಯ ಏಚ್ ನ.2/1PHH(NK) / NCSBiometric****507020/05/2022FPS****507020/05/202212008000020/05/2022
560500145536 Indra Bai - S/O: ಶಾರಕನಪ್ಪ 2/156 ನಂದಗಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****507022/05/2022FPS****507022/05/2022150010000022/05/2022
560500145537 Syeda Afreen - W/O: ಸಯ್ಯದ ಸೇಬರ್ ಅಲಿ 1-82 ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/202212008000018/05/2022
560500145540 Yankamma - W/O: ಗೋವಿಂದ ರಂಜೇರಿ 2-116 ನPHH(NK) / NCSBiometric****507019/05/2022FPS****507019/05/202212008000019/05/2022
560500145542 Panchasheela - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತಿಪ್ಪಣ್ಣ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500145543 Rajeshwari - S/O: ಕಂಟೆಪ್ಪ ಡಾಕೂಡಗಿ 2/122 PHH(NK) / NCSBiometric****507019/05/2022FPS****507019/05/2022150010000019/05/2022
560500145545 Anita - S/O: ಶಿವರಾಮ 3/230 PHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/2022150010000018/05/2022
560500145629 Tahreen Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ದಸ್ತಗಿರ್ 2/44 ಮೇನPHH(NK) / NCS------30000000-
560500145636 Salomi - W/O ಶಿವರಾಜ 3/102 . PHH(NK) / NCS------60000000-
560500145637 Aruna - S/O: ಝರೇಪ್ಪ #3/123/1 ನಂದಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****507024/05/2022FPS****507024/05/20226004000024/05/2022
560500145658 Sameena Begum - W/O: ಸೈಯದ್ ಕಲೀಮುದ್ದೀನ್ 3/163 PHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/2022150010000018/05/2022
560500145661 Shankar - S/O: ಗಣಪತಿ ಸಿಂದೆ 3/76 PHH(NK) / NCSBiometric****507022/05/2022FPS****507022/05/20226004000022/05/2022
560500145665 ಶಜಹಾನ್ ಬೇಗಂ - W/O: ಸೈಯದ್ ಮುಹಿಉದ್ದೀನ 1/121 PHH(NK) / NCS------120000000-
560500145685 Shakuntala - W/O ವೀಲಾಸ್ 3/64 ನಂದಗಾಂವ ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/20229006000018/05/2022
560500145688 Savitra - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ 282/30 ನಂದಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****507020/05/2022FPS****507020/05/2022150010000020/05/2022
560500145689 Sajeeda Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಜಫಾರ್ ದೇಶ್ಮುಖ 3/18PHH(NK) / NCS------120000000-
560500145690 Vajidabegam - W/O ಎಮ್. ನೂರೋಡಿನ್ 2/178 ನಂದಗPHH(NK) / NCSBiometric****507020/05/2022FPS****507020/05/20226004000020/05/2022
560500145692 Laxmi Bai - S/O: ಬಸಪ್ಪ ಡಾಕೂಲ್ಹಗಿ 2/121 PHH(NK) / NCSBiometric****507023/05/2022FPS****507023/05/2022180012000023/05/2022
560500145693 Anusubai - S/O: ಅಮೃತಪ್ಪ 2/127 PHH(NK) / NCSBiometric****507016/05/2022FPS****507016/05/2022180012000016/05/2022
560500145695 Saveetha Ekhelli - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಂಠಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/20226004000018/05/2022
560500145702 Reshma - W/O: ಗೌತಮ 3/116 PHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/202212008000018/05/2022
560500145713 Malasri - ಚಂದ್ರಕಾಂತ 3/83 ನಂದಗವನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****507024/05/2022FPS****507024/05/20229006000024/05/2022
560500145714 Tasleem Begum - W/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಮಹಬೂಬ್ 155 PHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/2022150010000018/05/2022
560500145716 Praveen - S/O: ಝರೇಪ್ಪಾ 598/107 ನಂದಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507024/05/2022FPS****507024/05/20226004000024/05/2022
560500145720 Kavita - W/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ಡಾಕುಲ್ಗಿ 2-121 PHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/2022150010000018/05/2022
560500145726 Samreen Naaz - W/O ಸೈಯದ್ ಜಲಾಲೋದ್ದೀನ್ . . PHH(NK) / NCSBiometric****507024/05/2022FPS****507024/05/20226004000024/05/2022
560500145731 Nuzhat Fatima - W/O: ಸ್ಯೆಯದ ಅಶಫಕ ಅಲಿ 3-208 PHH(NK) / NCSBiometric****507023/05/2022FPS****507023/05/20226004000023/05/2022
560500145732 Shivakanta - S/O ಕಾಮಣ್ಣ ಏಖೇಲ್ಲಿ 3/36 PHH(NK) / NCSBiometric****507023/05/2022FPS****507023/05/20229006000023/05/2022
560500145733 Munna Begum - S/O: ಸೈಯದ್ ರಹೀಮ ಪಟೇಲ 119 ನPHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/202212008000018/05/2022
560500145736 Khutuboo Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮುನೀರುದ್ದೀPHH(NK) / NCSBiometric****507024/05/2022FPS****507024/05/2022210014000024/05/2022
560500145753 Neha Nazmin - S/O: ಜಿಲಾನಿ ಮಿಯ್ಯ 2/174/1 PHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/20226004000018/05/2022
560500145759 Minaxi - S/O: ಝರೇಪ್ಪಾ 598/107 ನಂದಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560500145762 Charulata - S/O: ನರಸಪ್ಪ ಹಿರನಗಾಂವ 1/8 PHH(NK) / NCSBiometric****507024/05/2022FPS****507024/05/2022150010000024/05/2022
560500145763 Naheda Begum - D/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಉದ್ದೀನ್ 1-11PHH(NK) / NCSBiometric****507019/05/2022FPS****507019/05/20226004000019/05/2022
560500145770 Sujata - S/O: ಅರ್ಜುನ ಖ್ಯಾದೆ 2/7 PHH(NK) / NCSBiometric****507022/05/2022FPS****507022/05/2022150010000022/05/2022
560500145772 Renuka - S/O: ಶರಣಪ್ಪ 282/30 ನಂದಗಾಂವ PHH(NK) / NCSBiometric****507024/05/2022FPS****507024/05/20229006000024/05/2022
560500145798 Tukkamma - S/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಬೌದ್ದ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****507026/05/2022FPS****507026/05/2022150010000026/05/2022
560500145800 Kamalamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪಾ 3/207 PHH(NK) / NCSBiometric****507020/05/2022FPS****507020/05/20226004000020/05/2022
560500145801 Maya - S/O: ಶರಣಪ್ಪ 282/30 PHH(NK) / NCSBiometric****507024/05/2022FPS****507024/05/20226004000024/05/2022
560500145802 Yallamma - W/O: ನರಸಪ್ಪ 3/71 PHH(NK) / NCSBiometric****507020/05/2022FPS****507020/05/20223002000020/05/2022
560500145807 Umashree - S/O ಅರ್ಜುನ್ ೩-೩ PHH(NK) / NCSBiometric****507020/05/2022FPS****507020/05/20229006000020/05/2022
560500145811 Narsamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಂಟೆಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****507023/05/2022FPS****507023/05/202212008000023/05/2022
560500145816 Gunnas Begum - W/O ಎಂಡಿ ಹಸನ 3/40 . ನಂದಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****507020/05/2022FPS****507020/05/202212008000020/05/2022
560500145818 Ameera Begum - S/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾಜಾ ಮಿಯಾ 1/158PHH(NK) / NCSBiometric****507023/05/2022FPS****507023/05/20226004000023/05/2022
560500145828 Hanamanth - S/O: ಕಿಶನ 3/207 ನಂದಗಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20226004000021/05/2022
560500145876 Shaheen Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಮೀದ ಮಿಯ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/202212008000018/05/2022
560500145904 Anasavi - W/O: ಪ್ರಭು 591-100 PHH(NK) / NCSBiometric****507023/05/2022FPS****507023/05/20226004000023/05/2022
560500145939 Parveen Begum - S/O: ಮೋಹಮ್ಮೆದ ಅಮೀನುದ್ದೀನ್ ಮಂಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****507016/05/2022FPS****507016/05/2022150010000016/05/2022
560500145992 Dilshad Begum - W/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 1/157 PHH(NK) / NCSBiometric****507023/05/2022FPS****507023/05/2022150010000023/05/2022
560500145994 Kausar Begum - S/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸುದ್ದೀನ್ 1-14PHH(NK) / NCSBiometric****507020/05/2022FPS****507020/05/2022150010000020/05/2022
560500145995 Sunita - W/O ಶಿವರಾಜ್ 3/61 . PHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/20229006000018/05/2022
560500146039 Vaishali - W/O ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ 00 ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560500146080 Joyti - W/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಕಳಗೊಂಡ 2/92 PHH(NK) / NCSBiometric****507019/05/2022FPS****507019/05/202212008000019/05/2022
560500146106 Bhagyashree - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 3/214 . PHH(NK) / NCSBiometric****507023/05/2022FPS****507023/05/20226004000023/05/2022
560500146125 Sundramma - W/O: ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ 3/71 ನಂದಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****507024/05/2022FPS****507024/05/2022200015000024/05/2022
560500146139 Malashree - W/O ಲೋಕೇಶ್ 00 ಊ PHH(NK) / NCSBiometric****507023/05/2022FPS****507023/05/20226004000023/05/2022
560500146151 Zayanb Bee - W/O: ಂಡ್ ಮಸ್ತಾನ್ ದಿನಿಶಿವಲೆ 15PHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/2022210014000018/05/2022
560500146203 Afreen Begum - W/O: ಸೈಯದ್ ಅಜೀಮುದ್ದೀನ್ 120/ಏ PHH(NK) / NCSBiometric****507023/05/2022FPS****507023/05/202212008000023/05/2022
560500146259 Shashikala - W/O: ಮೋಹಂದಾಸ್ 564/74 ಚೆರ್ಚ್ PHH(NK) / NCSBiometric****507023/05/2022FPS****507023/05/202212008000023/05/2022
560500146283 Anis Fatima - W/O: ಅಸ್ಲಂ ಪಾಷಾ 151 ನಂದಗಾಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560500146287 Nirmala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರೆಪಪ್ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****004913/05/2022FPS****004913/05/20229006000013/05/2022
560500146362 Parvin Begam - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹೆಮ್ಮೆದ್ ತಜೋದ್ದೀPHH(NK) / NCSBiometric****507023/05/2022FPS****507023/05/2022150010000023/05/2022
560500146427 Rehana Begum - S/O: ಸೈಯದ್ ಘೋಸುದ್ದೀನ್ 127 PHH(NK) / NCSBiometric****507024/05/2022FPS****507024/05/20226004000024/05/2022
560500146504 Bharati Bai - W/O: ಶಿವರಾಜ ಮಡಿವಾಳ 2-121 ನPHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/20226004000018/05/2022
560500146514 Rajesheree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ್ 2/1PHH(NK) / NCS------60000000-
560500146566 Lalita - W/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪ ನಂ ನಂದಗಾವ ನಂದPHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/20229006000018/05/2022
560500146576 Priyanka - S/O: ಮಡೆಪ್ಪ ಮುಸ್ತಾಪುರೆ 1/37 PHH(NK) / NCSBiometric****507016/05/2022FPS****507016/05/2022150010000016/05/2022
560500146611 Syeda Rayeesa Begum - S/O: ಸೈಯದ್ ಆಶಂ ಅಲಿ 2-7 ನಂದPHH(NK) / NCSBiometric****507024/05/2022FPS****507024/05/202212008000024/05/2022
560500146640 Asma Begum - S/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬೇಡ್ ಮಿಯಾ ಖಿಲ್ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****507022/05/2022FPS****507022/05/20226004000022/05/2022
560500146755 Manjula - W/O: ಸಾಗರ ಕುಂದನ 3/87/1 ನಂದಗಾಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560500146824 Shaheen Fatima - S/O ಸೈಯದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೊಜಾವರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****507026/05/2022FPS****507026/05/20226004000026/05/2022
560500146828 ಸೈಯದ್ ಪರ್ವೀನ್ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ್ ಅಲ್ತಾಫ್ 85 PHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/20229006000018/05/2022
560500146961 Sangeeta - D/O: ಗಂಗರಾಮ್ ವಾರಿಕ 560/71/1 PHH(NK) / NCSBiometric****507022/05/2022FPS****507022/05/20223002000022/05/2022
560500147089 Sangeeta - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ 3/55 ನಿಯರ ಭಾಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/20226004000018/05/2022
560500147213 Shilpa - W/O: ಅವಿನಾಶ್ 3/106 PHH(NK) / NCSBiometric****507024/05/2022FPS****507024/05/20226004000024/05/2022
560500147457 Nurajahan - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ್ ತರಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****507024/05/2022FPS****507024/05/20229006000024/05/2022
560500147460 Syed Hasen Ali - S/O: ಸೈಯದ್ ಆಜಾಮ್ ಅಲಿ 3/182 PHH(NK) / NCSBiometric****507022/05/2022FPS****507022/05/20226004000022/05/2022
560500147476 Asma Begum - S/O: ಮೋಹಮ್ಮೆದ ಫೈಜುದ್ದೀನ್ 2/69PHH(NK) / NCSBiometric****507019/05/2022FPS****507019/05/20226004000019/05/2022
560500147477 Parveen Begum - W/O: ಯಂಡಿ ಖಾಜಾ ಮೈನುದ್ದೀನ್ 2-6PHH(NK) / NCSBiometric****507025/05/2022FPS****507025/05/2022210014000025/05/2022
560500147478 Vijaylaxmi - S/O: ವಿಠಲ ತಲ್ಮಾಡಗಿ 2/108 ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500147486 Sridevi - S/O: ಬಸಪ್ಪ 3/83 PHH(NK) / NCSBiometric****507024/05/2022FPS****507024/05/2022180012000024/05/2022
560500147488 Jagadevi - D/O: ಬಾಳಪ್ಪ 3/40 ನಂದಗವನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****507020/05/2022FPS****507020/05/20223002000020/05/2022
560500147512 Nagamma - W/O: ನರಸಪ್ಪಾ ವಾರಿಕ 1-107 ನPHH(NK) / NCSBiometric****507024/05/2022FPS****507024/05/2022180012000024/05/2022
560500147516 Jahura Fatima - W/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಸಿಜವೋದೀನ್ 543/56/PHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/2022210014000018/05/2022
560500147519 Saleha Begum - W/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಮಸಲೋದ್ದೀನ್ 543/56PHH(NK) / NCSBiometric****507020/05/2022FPS****507020/05/2022150010000020/05/2022
560500147532 Swati - S/O: ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಸುಭಾಂಜಿ 1/1 PHH(NK) / NCSBiometric****507020/05/2022FPS****507020/05/20226004000020/05/2022
560500147604 Rajeshwari - W/O ಸಂತೋಷ ನಂದಗಾವ ಹುಮನಾಬಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****507024/05/2022FPS****507024/05/202212008000024/05/2022
560500147615 Laxmi - S/O: ಮಣಿಕಪ್ಪಾ ಪ್ರಭುಗೊಂಡ 3/55 PHH(NK) / NCSBiometric****506425/05/2022FPS****506425/05/20229006000025/05/2022
560500147616 Sunita - S/O ಮಾರುತಿ ೩/೨೧೭ ನಂದಗಾ೦ವ PHH(NK) / NCSBiometric****507025/05/2022FPS****507025/05/20229006000025/05/2022
560500147661 Vinod Halgenoor - S/O: ಬಾಬು ರಾವ್ 591/100 PHH(NK) / NCSBiometric****507023/05/2022FPS****507023/05/20226004000023/05/2022
560500147663 Santoshi - W/O: ಜೀವನ್ ಬಪನೋರ್ 3/146 PHH(NK) / NCSBiometric****507024/05/2022FPS****507024/05/202212008000024/05/2022
560500147664 Pavitra - W/O ಶಿವಾಜಿ 2/108 PHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/202212008000018/05/2022
560500147724 Gausiya Begum - S/O ಪಾಶಾಮಿಯಾ ೧೭೪ ನಂದಗಾ೦ವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500147757 Chandsultana - S/O: ಉಸಮನ ಸಾಬ ಕರ್ಪೆಂಟರ್ 3/20 PHH(NK) / NCSBiometric****507023/05/2022FPS****507023/05/2022180012000023/05/2022
560500147796 Asra Fatima - W/O: ಸಯ್ಯದ ಮುಸ್ತಫ 1/121 ಜಾಮಿPHH(NK) / NCSBiometric****507026/05/2022FPS****507026/05/2022210014000026/05/2022
560500147800 ಶಾಹೀನ್ - W/O ಸೈಯದ್ ಮಹೆತಾಬ್ 1-85 ಮೇನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/2022150010000018/05/2022
560500147806 Shiv Kumar - S/O: ಮನೋಹರ್ ರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****294918/05/2022FPS****294918/05/20226004000018/05/2022
560500147858 Prabhavati - S/O: ತುಕ್ಕಪ್ಪ ರಂಜೇರಿ 426 ನಂದPHH(NK) / NCSBiometric****507023/05/2022FPS****507023/05/20226004000023/05/2022
560500147859 Tosima Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಷಾಮಾಲಿ 2/45 . PHH(NK) / NCS------120000000-
560500147892 Salma Sultana - S/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಖುತುಬುದ್ದಿನ್ ಖಾನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/20226004000018/05/2022
560500147912 Mallamma Mustapure - S/O: ಬಸವರಾಜ ಮುಸ್ತಪೂರ 1/37 PHH(NK) / NCSBiometric****455522/05/2022FPS****455522/05/20229006000022/05/2022
560500147929 Sarita - S/O: ಬಕ್ಕಪ್ಪ 3/103 ನಂದಗಾವ ನPHH(NK) / NCSBiometric****507022/05/2022FPS****507022/05/20226004000022/05/2022
560500147939 Manjula - W/O: ಶರಣಬಸಪ್ಪ 186 ಭೌಧ ನಗರ ನPHH(NK) / NCSBiometric****507023/05/2022FPS****507023/05/20226004000023/05/2022
560500148050 Sunita - W/O: ವಿಠಲ್ ಹೀರನಗವಂಕಾರ 1/8 PHH(NK) / NCSBiometric****507016/05/2022FPS****507016/05/20229006000016/05/2022
560500148083 Laxmi Bai - S/O: ಶಿವರಾಜ್ ಏಖೇಲ್ಲಿ 3/44 PHH(NK) / NCSBiometric****507020/05/2022FPS****507020/05/20229006000020/05/2022
560500148084 Beeban Bee - W/O: ಸೈಯದ್ ಮಹೆಬೂಬ್ 3-189 PHH(NK) / NCSBiometric****507020/05/2022FPS****507020/05/2022150010000020/05/2022
560500148094 Renuka - W/O ನರೇಶ್ ೩/೬೨ PHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/202212008000018/05/2022
560500148097 Ratnakala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪುಂಡಲಿಕಪ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****507016/05/2022FPS****507016/05/2022150010000016/05/2022
560500148104 Shobha - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ೧/೯ PHH(NK) / NCSBiometric****294924/05/2022FPS****294924/05/202212008000024/05/2022
560500148107 Reashma - D/O: ದಯಾನಂದ 3/303 ನಂದಗಾಂವ PHH(NK) / NCSBiometric****507024/05/2022FPS****507024/05/20226004000024/05/2022
560500148124 ಸಹಜಾದ ಬೆಗಂ - S/O: ಷರ್ಫುದ್ದೀನ್ 754/2471 PHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/202212008000018/05/2022
560500148142 Halama - S/O: ಪೀರಪ್ಪ 312 ನಂದಗಾವ ನಂದಗPHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/20226004000018/05/2022
560500148150 Vijayalaxmi - W/O: ಅನಿಲಕುಮಾರ 2/136 ನಂದಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/2022150010000018/05/2022
560500148155 Parveen - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೂರುದ್ದೀನ್ 3/153PHH(NK) / NCSBiometric****507023/05/2022FPS****507023/05/202212008000023/05/2022
560500148160 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಳಪ್ಪಾ 2/61 PHH(NK) / NCSBiometric****507016/05/2022FPS****507016/05/2022150010000016/05/2022
560500148162 Tukkamma - S/O: ಶಂಕೆಪ್ಪ 2/124/1 PHH(NK) / NCSBiometric****507019/05/2022FPS****507019/05/202212008000019/05/2022
560500148200 Sunita - W/O ರಾಜಪ್ಪಾ ವಡ್ಡರ 3/138 ಮೇನ್PHH(NK) / NCSBiometric****507020/05/2022FPS****507020/05/20229006000020/05/2022
560500148206 Reehana Begum - W/O: ಮುಲ್ತ್ ನಿ 3/151 ನಂದಗಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****507023/05/2022FPS****507023/05/20229006000023/05/2022
560500148237 Sunitabai - S/O ರಾಮಣ್ಣ 1 1 PHH(NK) / NCSBiometric****507023/05/2022FPS****507023/05/2022150010000023/05/2022
560500148276 Shivakantha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಬ್ಬಣ್ಣ PHH(NK) / NCSBiometric****507019/05/2022FPS****507019/05/202212008000019/05/2022
560500148277 Nurajihabegum - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಜೀಬ್ 3-179 PHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/2022180012000018/05/2022
560500148316 Prabhavathi - S/O: ಕರಬಸಪ್ಪ 75 ನಂದಗಾಂವ ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560500148352 Amina Begum - S/O: ಎಮ್ ಡೀ ಸಾಲೌದ್ದೀನ್ 244/9NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500148354 Reshma - W/O: ಪರಮೇಶ್ವರ 3/203 ನಂದಗಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****507019/05/2022FPS****507019/05/2022180012000019/05/2022
560500148848 Naushad Begum - S/O ಜಿಲಾನಿ ಮಿಯಾ 2/174/1 ಹಸೇನPHH(NK) / NCSBiometric****507018/05/2022FPS****507018/05/20226004000018/05/2022
560500149293 ಕಲ್ಪನಾ - W/O ಹೊನ್ನಲಿಂಗ 00 ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****507015/05/2022FPS****507015/05/20226004000015/05/2022
560500149750 Mubeen Begum - S/O ಂಡ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 1/143 ನಂದಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500149783 Geerija - S/O ಭೀಮಶ್ಯಾ ೭೫೭/೨೪೮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500150407 Priyanka - W/O ರೇವಣಸಿದಪ್ಪ 757/249 ಮೇನ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500150824 Shifa Banu - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅಹೆಮದ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500151074 ಕಾವೇರಿ - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ಬ್ಲಾಕ್ ನ-3/170 PHH(NK) / NCSBiometric****507022/05/2022FPS****507022/05/20226004000022/05/2022
560500151103