REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150400161229 Shantamma - D/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 3/80 ಹುಡPHH(NK) / NCS------200000000-
150500361598 Rangamma - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ 1-43/ಬೀ ಹುಡಗPHH(NK) / NCS------150000000-
150500365193 Mallmma - C/O ಸುಭಾಶ 00 ಇಂದ್ರ ನಗರ ಹುಡ್PHH(NK) / NCS------300000000-
560400294081 Saba Begum - S/O ಗೌಸ್ 3-9 ಮೇನ್ ರೋಡ ಹುಡ್ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560500140034 Savita Priyanka - S/O: ರಾಮಣ್ಣಾ ದೇವಣಿ 2/77 ಹುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500140548 Raichel - S/O ಜೈವಂತ ಇಂದ್ರ ನಗರ (ಹುಡುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500140606 Parveen Begum - D/O: ಅಮ್ಜದ್ ಕಾನ 2/37ಬೀ ಹುಡಗಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560500143205 Kashamma - D/O: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 1/86 PHH(NK) / NCS------100000000-
560500145317 Savita - S/O: ಸಂಗಪ್ಪ ಭೀಂಶಟ್ಟಿ 4/30/1 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500145399 Malashri - S/O: ತುಕಾರಾಮ 1/55 ಹುದ್ಗಿ ರೋಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560500145489 Heena Begum - S/O: ಕೂದಬೊದ್ದೀನ್ 1/69 ಇಂದ್ರ PHH(NK) / NCS------350000000-
560500145503 Zakera Begum - C/O ನಸೀರುದ್ದೀನ್ 9-128 ಇಂದ್ರನಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560500145534 Lakshmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ #4/49 ವPHH(NK) / NCS------250000000-
560500145602 Geeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಲೊಮನ್ ಮಿತ್ರಾ 7/PHH(NK) / NCS------100000000-
560500145648 Ambika - S/O ಸುಭಾಷ ೮/೧೦೮ ಹುಡುಗಿ ರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500145663 Takhirunisa Begum - W/O: ಎಮ್‌ ಡಿ ಅನ್ವರ್ ಖಾನ್ 286 PHH(NK) / NCS------250000000-
560500145673 Rajeshwari - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 7/139 ನಿಯರ್ ಚರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500145728 Anjamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬದಾಸ್ ಜಾಂತರಹ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500145829 Suvarana - W/O: ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ 1/325 ವಲ್ಮಿಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560500145841 Roopa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೀವನ್ ಭಾಲ್ಕೆ 6/4 PHH(NK) / NCS------100000000-
560500145842 Mileka - W/O: ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ 7/181 ಹPHH(NK) / NCS------100000000-
560500145843 Rajeshwari - W/O: ಯೇಸುದಾಸ 5/115 ಹುಡಗಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500145844 Sabeeya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ಡಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಬPHH(NK) / NCS------250000000-
560500145847 Mangala - W/O: ಎಡಿಸನ್ 7-134 ಹುಡಗಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500145850 Surekha - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ 1/18 ಇಂದ್ರ ನಗರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500145853 Tahseen Begum - W/O ಎಂಡಿ ಗುಲಾಮ್ ಅಲಿ ಶಾ 3-70 PHH(NK) / NCS------200000000-
560500145869 Minakshi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560500145900 Reshma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಈರಪ್ಪ 7/143 PHH(NK) / NCS------100000000-
560500145913 Shahaja Begum - W/O: ಅಸ್ಲೆ ಮಿಯಾ 1/27 ಇಂದ್ರ ನPHH(NK) / NCS------150000000-
560500145917 Veeramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಮಣ್ಣ 1/75 ಇಂPHH(NK) / NCS------300000000-
560500145920 Jagadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಪ್ಪಾ 1/75 ಇPHH(NK) / NCS------100000000-
560500145921 Sonamma - W/O ತುಕಾರಾಮ 2/89 . ರಾಮ ಮಂದಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560500145923 Vijayamm - W/O: ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ 8/90 ಹುಡಗಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500145941 Savitri - W/O: ಶ್ರೀನಾಥ್ ವೀರನಾಯಕ 7/100 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500145942 Pavitra - W/O: ಜರೇಪ್ಪ ಮೆತ್ರೆ 5/131 PHH(NK) / NCS------100000000-
560500145943 Jagdevi - W/O: ಮನೋಹರ್ ಕಾಲಕ್ 5/121 ಹುPHH(NK) / NCS------150000000-
560500145948 Jagadevi - W/O: ರವಿಕಾಂತ 8-12 ಹುಡಗಿ ವPHH(NK) / NCS------250000000-
560500145953 Sabiya Begum - W/O ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ 9-130 . ಇಂPHH(NK) / NCS------100000000-
560500145959 Iramma - W/O: ಎಲಪ್ಪ ಇಂದ್ರನಗರ PHH(NK) / NCS------300000000-
560500145964 Meenakshi - S/O: ಶಾಂತು ಕೋಟೆ 7/100 ಇಂದ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560500145965 Priyanaka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಪ್ಪಾ 9-118 PHH(NK) / NCS------200000000-
560500145967 Sunita - W/O: ರಾಜಪ್ಪಾ ಏಚ್ ನ.1/10 ಇಂPHH(NK) / NCS------250000000-
560500145970 Prenika - W/O: ಜಾನ್ಸನ್ 7/127 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500145972 Sangeeta - S/O: ಬಾಬು 5/96 ಹುಡಗಿ ಹುಡಗಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500145975 Meri - S/O: ಶಿವರಾಜ 6-37 ಹುಡಗಿ ಹುPHH(NK) / NCS------150000000-
560500145976 Ambika - W/O ಗುರುನಾಥ ಇಂದಿರಾನಗರ 1/PHH(NK) / NCS------250000000-
560500145978 Renuka - W/O: ರಮೇಶ 4/79 ಹುಡಗಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500145986 Jamiruta Bee - W/O ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ 1/96 . ಇಂದ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560500145997 Anashamma - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ 1/32 ಇಂದ್ರನಗರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500145999 Shila - W/O: ದೀಲಿಪ್ 9-110 ಇಂದರನಗರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500146000 Swetha - C/O ಪ್ರದೀಪ 00 ಮೇನ್ ರೋಡ ಹುಡಗಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560500146002 Lalithamma - W/O: ಈರಣ್ಣ 1/32 ಇಂದ್ರ ನಗರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500146005 Sujatha - W/O: ಶಂಕರ ಖನ್ಣ 1/45 ಇಂದ್ರ ನಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560500146007 Sudharani - W/O: ಶಂಕರ ಇಂದ್ರನಗರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500146037 Jagadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500146065 Salimbi - W/O: ಮುಕ್ತಾರ್ ಆಮೇಡ್ 8/39 PHH(NK) / NCS------350000000-
560500146067 Salma Begum - W/O: ಜಫಾರ್ ಷಾ 3-70 ಹುಡಗಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500146077 Bhagyashree - W/O: ಗಜಾನಾಂದ 1/60 ಇಂದಿರಾನಗರ PHH(NK) / NCS------300000000-
560500146079 Ranjita - W/O: ತಮ್ಮಣ್ಣ ಇಂದ್ರನಗರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500146107 Pooja - W/O: ರಾಜಶೇಖರ್ 8/115/1 ಹುಡಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560500146108 Shamim Begum - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಯಾಜುದ್ದೀನ್ 3-4PHH(NK) / NCS------400000000-
560500146134 Shweta - S/O: ಮನೋಹರ 7/153 ಹುಡಗಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500146164 Shantamma - W/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ 8/21 ಹುಡಗಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500146168 Jaisheela - W/O: ಶ್ರೀನಿವಾಸ 1/35 ಇಂದ್ರ PHH(NK) / NCS------350000000-
560500146199 Sridevi - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 110 ಇಂದ್ರನಗರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500146201 Sabiya Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ ಲತೀಫ 2/52 ಜನತಾ ನPHH(NK) / NCS------350000000-
560500146209 Ashvini - W/O: ಸಂಪತಕುಮಾರ್ 7/124 ಹುಡಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560500146211 Yalamma - W/O ಮಲ್ಲೇಶ್ 1-9 PHH(NK) / NCS------100000000-
560500146213 Anita - W/O: ಬಸವರಾಜ್ ನಗನಖೇರ 1/69 ಇPHH(NK) / NCS------200000000-
560500146224 ಸುಗಂದಾ - W/O: ಕಾಶಿನಾಥ 1/9 ಇಂದ್ರ ನಗರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500146235 Nirmala - W/O: ಎಶಾಪ್ಪ 7/124 ಹೂದ್ಗಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500146250 ಖೈರುನ್ ಬೀ - W/O: ಸಯೀದ್ ಶಫೀಉದ್ದ್ಡೀನ್ 8-38 PHH(NK) / NCS------350000000-
560500146262 Mahadevi - W/O ನರಸಪ್ಪಾ ಇಂದ್ರ ನಗರ 9-PHH(NK) / NCS------100000000-
560500146271 Eramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಷ 5/70 ಇಂದPHH(NK) / NCS------250000000-
560500146278 Sujetha - W/O: ಪ್ರದೀಪ್ 1/18 ಇಂದ್ರನಗರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500146279 Sheela Shilmurti - W/O: ಭೀಂಶ ಶಿಲಮೂರ್ತಿ 5/135 ಹೂPHH(NK) / NCS------200000000-
560500146284 Rangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನ್ನಾಥ 5/119 PHH(NK) / NCS------50000000-
560500146289 Minakshi - W/O: ಜಗನ್ನಾಥ 8/106 ಹುಡಗಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500146290 ಮಾಹೇಜಾ ಬೀ - W/O ಎಂಡಿ ಮಸ್ತಾನ ೪/೪೧ PHH(NK) / NCS------300000000-
560500146305 Aarunabai - W/O: ಬಸವರಾಜ 4/62 ಭವನಿ ಮಂPHH(NK) / NCS------200000000-
560500146323 Indumati - W/O: ರವಿಕುಮಾರ ಹಿರನಾಗವ 1/71 PHH(NK) / NCS------200000000-
560500146329 Priyanka - W/O: ಬಸವರಾಜ ಕಾಳನಾಯಕ ಏಚ್ ನ 5/1PHH(NK) / NCS------150000000-
560500146355 Nagamma - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ 9-105 ಹುದ್ಗಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500146369 Savita - W/O ವೀರಣ್ಣಾ 5/128 ಮೇನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500146387 Suprita - W/O ಹಣಮಂತ 1/98 ಮೇನ್ ರೋಡ ಇಂದPHH(NK) / NCS------100000000-
560500146400 Savita Bai - W/O: ಮಹದೇವ ಕಾಲಕ್ ನಾರ್ 00 PHH(NK) / NCS------100000000-
560500146444 Mahommadi Begum - W/O: ಂಡ್ ಫಾರೂಕ್ ಮಿಯ 3-20 ಹುಡPHH(NK) / NCS------100000000-
560500146474 Mahadevi - W/O: ಅಶೋಕ್ 8/115/1 ಹುಡಗಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500146480 Sameena Begum - W/O ಖಾಜಾ ಪಾಶಾ 00 00 PHH(NK) / NCS------250000000-
560500146486 Shahen Farida - W/O ಅಲ್ಲಾಬಕಾಶ ೩/೫ ತಾ.ಹುಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
560500146494 ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ - W/O ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ೯-೧೯೬ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500146510 Rekha - W/O ನಿರಂಜ್ ಕುಮಾರ 7/23 00 PHH(NK) / NCS------200000000-
560500146533 Reshma Begum - W/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಮೊಹಸಿನ್ ಅಲಿ ಮಂಜಾ PHH(NK) / NCS------350000000-
560500146562 Kavita - W/O ಜೈತೀರ್ಥ # ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500146574 Ashwini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಾರ್ಜ್ 7/127 PHH(NK) / NCS------250000000-
560500146581 Bogamma - W/O: ತುಕಾರಾಮ್ ನೆರಡಿ 9991/2 PHH(NK) / NCS------100000000-
560500146594 Geetha R Mashetty - W/O: ರಘುವೀರ್ ಬಿ ಮಾಶೆಟ್ಟಿ 8/16PHH(NK) / NCS------150000000-
560500146596 Rukmini - W/O: ಮೋಹನ ನನ್ನವರೇ 169 ಇಂದಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560500146602 Poonam - W/O ರವಿ . . ಇಂದ್ರ ನಗರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500146604 Suvarna - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ 3-10-ಬಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500146608 Gangamma - W/O: ರಾಜು 1/71 ಇಂದ್ರ ನಗರ ಹುPHH(NK) / NCS------200000000-
560500146623 Karunabai - W/O ಸುರೇಶ 7/117 - PHH(NK) / NCS------100000000-
560500146629 Sudharani - S/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ 356 PHH(NK) / NCS------200000000-
560500146643 Raichal Rani - W/O ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆನ 00 ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560500146647 Iramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ಜನತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500146673 Md Mukhid - S/O ಹಾಫಿಜ್ ಸಾಬ ಶ೦ಮನವಾಲೆ ೧-೬೧PHH(NK) / NCS------100000000-
560500146722 Surekha - W/O: ಹಣಮಂತ 1-6 ಇಂದ್ರ ನಗರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500146739 Nasreen Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ 1/93 ಮೇನ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560500146818 Reshma Rangu Arjun - W/O ಅರ್ಜುನ್ 7/139 PHH(NK) / NCS------250000000-
560500146843 Rekha - S/O: ಗುಂಡಯ್ಯಾ 3/5 ಹುಡಗಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500146877 Manandha - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ 199 ಇಂದ್ರಂಗರ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560500146880 Mahadevi - S/O: ಘಾಳೆಪ್ಪ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ 2/53 PHH(NK) / NCS------250000000-
560500146881 Roopa - S/O: ಗುಂಡಯ್ಯಾ 3/5 ಹುಡಗಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500146884 ಜಗದೇವಿ - W/O: ದಶರಥ 1/70 ಇಂದ್ರನಗರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500146887 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಶ 1/14 ನಿಯರ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560500146900 Tuljamma - W/O: ಯಂಕಪ್ಪ 1/98 PHH(NK) / NCS------250000000-
560500146903 Faran Begum - S/O: ಮಹೇಬೂಬ ದರ್ವೇಶ್ 1/26 ಇಂದPHH(NK) / NCS------200000000-
560500146907 Siddika Begum - S/O: ಶೈಖ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ 1-86 PHH(NK) / NCS------250000000-
560500146919 Priyanka - W/O: ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಸ್ತರಿ 1/29 PHH(NK) / NCS------200000000-
560500146921 Savitri - W/O: ಈಶ್ವರ ಬೋಸ್ಖಿ 8-118 ಹುPHH(NK) / NCS------350000000-
560500146937 Irshad Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಜೀಲಾನಿ 3-37 ಹುದ್ಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560500146960 Surekha - W/O: ಸಂಜು ಕುಮಾರ 7/20 ಹುದ್ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560500146975 Shalita - C/O ಭೀಮಣ್ಣ 9-58 ಇಂದ್ರನಗರ ಹುದPHH(NK) / NCS------200000000-
560500146987 Anjamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬಣ್ಣಾ ಬೊPHH(NK) / NCS------200000000-
560500146998 Tabasum Begam - W/O ಸೈಯದ್ ಶಬ್ಬೀರ್ ಹುಸ್ಸೈನ್ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
560500147007 ಶ್ರೀದೇವಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಝರೇಪ್ಪಾ #PHH(NK) / NCS------100000000-
560500147015 Rajamma - W/O: ಅರ್ಜುನ್ ಏಚ್ ನ 00 ಹುಡಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560500147018 Shanta Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಮಂತ 5/20 ನಿಯPHH(NK) / NCS------200000000-
560500147236 Gangamma - W/O: ಜಗನಾಥ ರಾಜೇಶ್ವರ 9/101 ಇಂPHH(NK) / NCS------250000000-
560500147420 Komala - W/O ಕರಬಸಪ್ಪಾ 34 ನಿಯರ್ ಕರಬಸಪ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560500147481 Anita - W/O ಸಿರೀಲ ಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500147482 Shobha - W/O: ತಿಪಣ್ಣಾ 1/206 ಹುಡಗಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500147498 Ratnamma - W/O: ಗುಂಡಯ್ಯಾ 3/5 ಹುಡಗಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
560500147548 Rina - W/O: ಜೀವದಾಸ 5/115 ಹುಡಗಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500147555 ಅಶ್ವಿನಿ - S/O: ಗುಂಡಯ್ಯ 3/5 ಎ ಹುಡಗಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500147577 Malasri - W/O: ಅಶೋಕ್ 7-20 ಹುದ್ಗಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500147578 Sushilabai - S/O: ಮಡೆಪ್ಪ ಚಿಂಕಾರೇ 114 PHH(NK) / NCS------200000000-
560500147595 Bhagyalaxmi - W/O: ವಾಸುದೇವ 74 PHH(NK) / NCS------300000000-
560500147620 Firdos Begum - S/O ಎ೦ಡಿ ಶಬೀರ್ ಮಿಯಾನ್ ಹುPHH(NK) / NCS------250000000-
560500147638 Parvati - W/O: ಮಚಾಂದ್ರ ನಾಥ್ ಮೆತರಿ 1/87 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500147641 Suhasini Harge - W/O: ಸುಮಂತ್ 6/11 PHH(NK) / NCS------300000000-
560500147660 Saraswati - W/O: ಸುಭಾಷ ಮೆತ್ರಿ 31 ಹುದ್ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560500147686 Shaheda Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮ್ಮದ್ ಮಹಬೂಬ 1/1PHH(NK) / NCS------300000000-
560500147723 Farhana Begum - W/O: ಅಬ್ದುಲ ರಹಿಮಾನ್ ಸಾಬ 1-36 PHH(NK) / NCS------300000000-
560500147739 Kalavati - W/O ಶರಣ ಬಸಪ್ಪ 11513 ಇಂದಿರಾ ನPHH(NK) / NCS------200000000-
560500147763 Afreen Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಜೀರ್ ಅಹ್ಮPHH(NK) / NCS------350000000-
560500147780 Shama Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಲಾವೋದ್ದೀನ್ ಪೆಶಿಮಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560500147798 Manjula - S/O: ಸಿದ್ರಮಪ್ಪಾ 6/87 ಹುಡಗಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500147812 Mahananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಹುPHH(NK) / NCS------200000000-
560500147856 Sangeeta - S/O: ರಾಯಪ್ಪ ಮೆತ್ರೆ 7/114 ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560500147898 ಅಂಬೀಕಾ - W/O: ಅಮೃತ 6/22 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500147903 Akhila Begum - W/O ಎಂಡಿ ರವುಫ ೧/೭೨ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500147911 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕರಬಸಪ್ಪ ಚೇತ್ರಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500148007 Priya Thakur - W/O ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಥಕುರ್ ೪/೯೨ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500148080 Laxmi Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಜಗನಾಥ ವಾಲ್ಮೀಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560500148086 Sudharani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ 1/20 ಇಂದಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560500148087 Surekha - W/O ರಘುನಾಥ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ PHH(NK) / NCS------300000000-
560500148091 Geeta - W/O ರವಿ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಹುಡಗಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500148095 Suma - W/O ಜೀವನ 5/110 ನಿಯರ್ ಹೊಸ ಅಪೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500148105 Rukmini - W/O: ಮಾರುತಿ 1/91 ಇಂದ್ರನಗರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500148132 Arpita - S/O: ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ಅಣಕಲ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500148147 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ 1/95 PHH(NK) / NCS------200000000-
560500148154 Reeta - W/O: ಪ್ರವೀಣ್ 5/131 PHH(NK) / NCS------100000000-
560500148157 Laxmi - W/O: ಝರೆಪ್ಪಾ 1/87 ಇಂದ್ರ ನಗರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500148172 Laxmi Bai - W/O: ವೈಜನಾಥ್ ನಿಂಡಹಳ್ಳಿ 1/93 PHH(NK) / NCS------300000000-
560500148192 Noorjaha Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ ಮಸ್ತಾನ PHH(NK) / NCS------300000000-
560500148204 Girija - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 4/09 . PHH(NK) / NCS------100000000-
560500148207 Sangeeta Agasa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಷಾಕುಮಾರ್ ಅಗಸ #5/PHH(NK) / NCS------200000000-
560500148228 Haseena Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಖುದ್ದುಸ್ 1/97 ಮೇನPHH(NK) / NCS------100000000-
560500148247 Birnalli Renuka - W/O: ಪ್ರಕಾಶ್ 7/135 ಹುಡಗಿ ಹುPHH(NK) / NCS------350000000-
560500148249 Channamallayya - S/O ಗುರುಬಸಯ್ಯ ೪-೨೯/ಅ ವೀರಕPHH(NK) / NCS------50000000-
560500148304 Renuka - W/O ಧನರಾಜ 1/27 ನಿಯರ್ ರಾಮ್ ಮಂPHH(NK) / NCS------200000000-
560500148327 Divya - W/O: ದಿಳಿಪಕುಮಾರ್ ವೀರನಾಯಕ 7/17PHH(NK) / NCS------200000000-
560500148333 Poojakala - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ 7-167 ಹುಡಗಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500148842 Phamida Begum - S/O: ಎಮ್‌ ಡಿ ಯೂಸುಫ್ 2/56 ಹPHH(NK) / NCS------350000000-
560500148843 Shaheda Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ ಜಬ್ಬಾರ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500149444 Shivalila - W/O ನಾಗಪ್ಪ ನಂದಿ 00 ಹುಡಗಿ ಹುPHH(NK) / NCS------100000000-
560500149736 Jyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಮಾಶೆಟ್ಟಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500149940 Sudharani - S/O: ಕರೇಪ್ಪ 6/11 ಚ್ರಿಸ್ಟಿಒನ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560500149965