REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300192704 Khushiya Begum - W/O ಎಂಡಿ ಮುಸ್ತಾಫಾ ೧/೯೪ ಗಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560400194245 Munni Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಎಮಡಿ ಜಲೀಲ್ ಮಿಯ 2/17AAY(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/2022200015000016/05/2022
560500139794 Vijaylaxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಯಪ್ಪ ರೂಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500140331 Vaishali - W/O: ಸೋಮಶೇಕರ್ ನೂಲ 279NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500140536 Asha - W/O: ನಾಗೇಶ ರುಗನ 69 ಗಾಡವಂತಿ ಗಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500141221 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - S/O ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಹುಡಗಿನೋರ 732/20PHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/20229006000014/05/2022
560500142457 Sridevi - W/O: ಬಸಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ 305/2 PHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/2022150010000014/05/2022
560500142742 Priya - W/O ಬಸವರಾಜ ತೇಲಾಂಗ್ 1/1 ಬಸವೇಶPHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05/2022
560500145407 Lalita - S/O: ಹಾವಾಗಪ್ಪ ಕುಂದನ 42 ಗಾಡವಂತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500145419 Rangamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅನಿಲಕುಮಾರ 53 ಮೇನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****645619/05/2022FPS****645619/05/20229006000019/05/2022
560500145423 Suganda - W/O: ಗೌತಂ ವರ್ವತಿ 000 PHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/20229006000016/05/2022
560500145451 Parvati - W/O: ಈಶ್ವರ ಹಂಧೋಡಿ 645/49 PHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/202212008000016/05/2022
560500145458 Nasarinbee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲಿಮುದ್ದೀನ್ 1/31 PHH(NK) / NCS------90000000-
560500145470 Jaya Sri - W/O: ವೆಂಕಟ ವಾಡೇಕಾರ್ 619 ಗಡPHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05/2022
560500145473 Razia Sultana - W/O: ನಬಿ ಸಾಬ್ 1/43 PHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/202212008000014/05/2022
560500145513 Ambik - W/O: ರಾಜು ಉಡಬಾಲಕರ 999/1 ಗಡPHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/2022150010000016/05/2022
560500145592 Pooja - W/O: ನಾಗೇಶ್ ಹಡಪದ 1/202 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05/2022
560500145597 Kavya - W/O: ಶಬುಲಿಂಗ ಗಡವಂತಿ, ಮಾಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/2022150010000016/05/2022
560500145620 Najmin Bee - W/O ಇಕ್ಬಲ 1/39 ನಿಯರ ಮಸ್ಜಿದ PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05/2022
560500145626 Lalita - W/O: ಪ್ರಭು ತಾಳಮಡಗಿ 1/150 PHH(NK) / NCSBiometric****645622/05/2022FPS****645622/05/20226004000022/05/2022
560500145630 Jayashri - S/O: ಚಂದ್ರಶೇಕರ್ ಕವಳಸ್ಕರ್ 000 PHH(NK) / NCSBiometric****645618/05/2022FPS****645618/05/20226004000018/05/2022
560500145631 Dayavamma - W/O: ಸೈಬಣ್ಣ ಕವಳಸ್ಕರ್ 2/98 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/2022150010000015/05/2022
560500145655 Sunita - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಲಗಡೆ 2/95 PHH(NK) / NCSBiometric****239525/05/2022FPS****239525/05/20226004000025/05/2022
560500145681 Sarala - W/O: ಪ್ರಭಾಕರ್ ಧುಮನಸುರೆ 230 PHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/20229006000014/05/2022
560500145718 Bhagyashree - W/O ಸೋಮುಶೇಕರ್ 2/98 0 PHH(NK) / NCSBiometric****645618/05/2022FPS****645618/05/20226004000018/05/2022
560500145741 Hafija Begam - W/O: ದಸ್ತಗಿರಿ 1/43 ಗಡವಂತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20229006000015/05/2022
560500145748 Laxmi Bai - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ ಸಂಗಮನಗರ 1/9 ಗPHH(NK) / NCSBiometric****645619/05/2022FPS****645619/05/202212008000019/05/2022
560500145751 Parvati - W/O ಗೌತಂ 100 ಗದ್ವಂತಿ ಗದ್ವಂತPHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/202212008000016/05/2022
560500145760 Bharati - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ರೂಗನ್ 2/62 ಗPHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/2022150010000014/05/2022
560500145777 Kaveri - W/O: ಉಮೇಶ್ ಪಂಚಳಾ 228 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/2022150010000015/05/2022
560500145780 Shabana Begum - W/O: ಹುಜೂರ ಪಶಾ 235 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/2022180012000015/05/2022
560500145784 Mahavide - W/O: ಗಣಪತಿ ಜಮಾದಾರ್ 488 ಗಡವPHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/2022150010000014/05/2022
560500145794 Sangita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನಾಥ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500145812 Sangeeta - W/O ಅಶೋಕ 571/1 ಮೇನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05/2022
560500145845 Rani - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ ಡಾಂಗೆ 10 ಸಂಗಮ ನPHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05/2022
560500145864 Renuka - C/O ಸತೀಶಕುಮಾರ್ ಹಡಪದ 202 ಗಾಂಧPHH(NK) / NCSBiometric****645620/05/2022FPS****645620/05/2022150010000020/05/2022
560500145888 Shivkanta - W/O: ಶಿವಶಂಕರ 1/259 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/2022150010000015/05/2022
560500145894 Pooja - S/O: ತುಕಾರಾಮ 2/71 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500145911 Kaveri - W/O: ವಿನಾಯಕ ಮುತ್ತಂಗಿ 2/150 PHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/20226004000016/05/2022
560500145936 Pasha Begum - S/O ಶೇಕ್ ಸತ್ತರ ೧-೧ PHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/2022150010000014/05/2022
560500145958 Santoshi - W/O: ಮಣಿಕ ಕವಳಸ್ಕರ್ 000 ಗಡವPHH(NK) / NCSBiometric****645618/05/2022FPS****645618/05/20229006000018/05/2022
560500146008 Kashamma - W/O: ಪ್ರಭು ಭೂಶೆಟ್ಟಿ 235 ಗಡPHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/202212008000016/05/2022
560500146014 Rabeena Bee - W/O: ಯಾಕೂಬ್ ಸಬ್ 578 PHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/2022150010000014/05/2022
560500146018 Parwati - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಲಿಸ ಪಾಟೀಲ 2/PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05/2022
560500146023 Ashadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/202212008000016/05/2022
560500146033 Lalita - W/O: ರಮೇಶ ಮಡಿವಾಳ 369 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/2022150010000015/05/2022
560500146041 Kavita - W/O: ರಮೇಶ್ ಪೋಲಿಸ ಪಾಟೀಲ 2/8 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/2022150010000015/05/2022
560500146043 Suvarna - W/O: ಲೋಕೇಶ್ ದೊಡ್ದಮಣಿ 453 PHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/202212008000014/05/2022
560500146049 Chandrakala - ಪಂಡಿತ 1/118 ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ದೇವಸPHH(NK) / NCSBiometric****955525/05/2022FPS****955525/05/2022150010000025/05/2022
560500146066 Nagama - S/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪ 479 PHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/2022150010000016/05/2022
560500146068 Sulochan - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗಂಗಶ್ರೀ 226 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05/2022
560500146069 Rizwana Begum - D/O: ಶೈಕ್ ಮಹೆಬೂಬ್ 638 PHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/20226004000014/05/2022
560500146070 Jyoti - W/O ನರಸಪ್ಪಾ 1-21 . PHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/20226004000014/05/2022
560500146071 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ 1-21 PHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/20226004000014/05/2022
560500146072 Kaveri - W/O: ಜೆತೆಂದರ್ ಜಮಾದಾರ 472 ಗPHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05/2022
560500146078 Minakshi - W/O ತುಕಾರಾಮ ಹಿಂದೊಡ್ಡಿ 1-97 ನPHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/202212008000014/05/2022
560500146092 Kalavati - W/O: ಶ್ರೀಪತಿ ಜಮಾದಾರ 1/87 PHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/202212008000014/05/2022
560500146102 Geeta - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ ತುಗಾಂವ 324 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05/2022
560500146114 Sridevi - W/O ನಾಗರಾಜ 462 ನಿಯರ ಅಕ್ಕಮಹ್ದPHH(NK) / NCSBiometric****221226/05/2022FPS****221226/05/20229006000026/05/2022
560500146120 Mangala - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ಜಮಾದಾರ 490 ಗಡವPHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/20226004000014/05/2022
560500146124 Sunita - W/O ನಾಗರಾಜ 1-188 PHH(NK) / NCSBiometric****641926/05/2022FPS****641926/05/20226004000026/05/2022
560500146166 Santhamma - W/O: ಮಣಿಕಾಪ ಜಣ್ಣ 1/195 PHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/20223002000014/05/2022
560500146181 Mahananda - W/O: ವೈಜೀನಾಧ ವೈದ್ಯ 2/90 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05/2022
560500146186 ಪೂಜಾ - W/O ಮಣಿಕಪ್ರಭು , , PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05/2022
560500146233 Bhagyashree - W/O ಗಣಪತಿ ಮೊಳಕೆರೆ 1/89 ಮೇನ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500146266 Hemalata - W/O: ಬಸವರಾಜ್ ಹಿರೇಮಥ PHH(NK) / NCSBiometric****645618/05/2022FPS****645618/05/202212008000018/05/2022
560500146294 Sunita - S/O ವೈಜಿನಾಥ್ ೨೬೦ PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05/2022
560500146334 Laxmi - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾರ್ಪಳ್ಲಿ 00 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05/2022
560500146341 Parvati - W/O: ಹಣಮಂತರಾವ್ ಹಿಂಡೋಡ್ಡಿ 104 PHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/2022150010000014/05/2022
560500146345 Shehzad Bee - S/O: ಎಮಡಿ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ 645/43 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05/2022
560500146350 Sujata - S/O: ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾವ 324 ಗಡವಂತPHH(NK) / NCS------60000000-
560500146357 Ujala - W/O: ಚಂದು ಡಾಂಗೆ 544 ಗಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05/2022
560500146358 Kamala - W/O: ಮಡೇಪ್ಪ ಜಾಬ 373 PHH(NK) / NCSBiometric****351523/05/2022FPS****351523/05/20226040000023/05/2022
560500146386 Asharani - S/O: ಬಸವರಾಜ ಜಣ್ಣ 379 PHH(NK) / NCSBiometric****645619/05/2022FPS****645619/05/20226004000019/05/2022
560500146403 Pavitra - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ್ ಮನೆ ನ 1/193PHH(NK) / NCS------60000000-
560500146411 Mohammedi Begum - W/O ಮೊಸಿನ್ . . PHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/20226004000016/05/2022
560500146422 Archana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿನೋಧ ಗಂವಂತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/20226004000016/05/2022
560500146431 Sudharani - W/O: ಬಸವರಾಜ್ 400 PHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/2022150010000016/05/2022
560500146434 Anitha - W/O: ಸಿದ್ದಪ್ಪ 08 PHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/20229006000014/05/2022
560500146445 Yallamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಯಲ್ಲಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20223002000015/05/2022
560500146459 Jyothi - W/O: ಸುನಿಲಕುಮಾರ್ ಹೇಮ್ಮಣೀ 386 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20229006000015/05/2022
560500146475 Asha - W/O: ಶಿವರಾಜ 53 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05/2022
560500146477 Wasima Begam - W/O: ಅರ್ಶದ್ 637 PHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/20229006000014/05/2022
560500146506 Kalpana - W/O ಪ್ರಭು 2/70 ಮೇನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****645618/05/2022FPS****645618/05/20223002000018/05/2022
560500146524 Ashvini - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ್ PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05/2022
560500146536 Satish - S/O: ಶಿವಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಪತಿ 2/13PHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/20223002000016/05/2022
560500146597 Malasree - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ ಜಮಾದಾರ 1/49 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05/2022
560500146601 Parvati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ್ PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05/2022
560500146615 Kavita - W/O: ಪ್ರಕಾಶ್ ವೈದ್ಯ 00 PHH(NK) / NCSBiometric****645618/05/2022FPS****645618/05/20226004000018/05/2022
560500146624 Renuka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ . ಮPHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20229006000015/05/2022
560500146631 Sheela - W/O: ದೇವದಾಸ್ 00 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05/2022
560500146736 Jaishree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೈಲಾಶ್ ರೂಗನ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500146770 Chandrakala - W/O: ಬಸವರಾಜ ಮತ್ಪತಿ 000 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20223002000015/05/2022
560500146775 Savita - W/O: ರವಿ ಕಮಟಾನ್ ಮಟ 414 ಗಡವPHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/20226004000016/05/2022
560500146788 Ayesha Siddika - C/O ಅತೌಲ್ಲಾಹ ಖಾನ್ 591 ಗಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/20226004000014/05/2022
560500146846 Manik Bai - W/O: ತುಕಾರಾಮ ಕೋಲಿ 476 ಹನPHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/202212008000015/05/2022
560500146848 Kavita - W/O: ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಜಮಾದಾರ್ 598 PHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/2022150010000016/05/2022
560500146985 Sujata - S/O ಖಂಡಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/20226004000014/05/2022
560500147014 Laxmi Bai - S/O: ರಾಜಣ್ಣ ಮರ್ಪಳ್ಲಿ ಏಚ್ ನ 2/PHH(NK) / NCSBiometric****213720/05/2022FPS****213720/05/20226004000020/05/2022
560500147145 Pavitra - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನೀಲಕಂಟ ಸಂಗಮ ನಗರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500147155 Jaisika - W/O ಕೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ # ಮೇನ್ ರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500147251 Laxmi - W/O: ಬಾಬು ರಾವ 102 PHH(NK) / NCSBiometric****645622/05/2022FPS****645622/05/20226004000022/05/2022
560500147298 Sridevi - W/O: ಶ್ರೀಕಾಂತ 118 PHH(NK) / NCSBiometric****645618/05/2022FPS****645618/05/20226004000018/05/2022
560500147395 Sana Sultana - S/O: ಮಕಬೂಲ ಬೇಗ 639 ಸಂಗಮ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/202212008000015/05/2022
560500147413 Jaishree G Dhoddamani - W/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಧೊಡ್ಡಮನಿ ೧/೧೨೭ PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/2022150010000015/05/2022
560500147416 Geeta - W/O: ಭಾರತ್ ವೈದ್ಯ 00 PHH(NK) / NCSBiometric****645618/05/2022FPS****645618/05/20226004000018/05/2022
560500147443 Indumati - W/O: ಜಯಕಾಂತ ಕವಳಸ್ಕರ 2/99 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/2022150010000015/05/2022
560500147501 Shridevi - W/O ಜಗನಾಥ 555 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05/2022
560500147576 Parvati - W/O: ಆನಿಲ ಕುಮಾರ್ ಹೇಮ್ಮಣ 386 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/202212008000015/05/2022
560500147579 Chitramma - W/O: ಶರಣಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/20229006000016/05/2022
560500147600 Shilpa - W/O: ವಿನೋದ್ ಮುತ್ತಂಗಿ 2/150 PHH(NK) / NCSBiometric****645618/05/2022FPS****645618/05/20226004000018/05/2022
560500147621 Ayesha Begum - W/O: ಬಷೀರ ಬೈಗ 1/164 PHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/20226004000016/05/2022
560500147630 Anita - W/O: ಅಂಬರುತ ವಾಡೆಕರ 1-18 PHH(NK) / NCS------120000000-
560500147657 Vardhakumari - W/O ನಿತ್ಯಾನಂದ . . PHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/20226004000016/05/2022
560500147720 Kamala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಮಣ್ಣ 999/1 ಮೇನPHH(NK) / NCS------180000000-
560500147730 Gundamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೆಶಿಕಾಂತ PHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/20229006000014/05/2022
560500147747 Viveka - W/O: ಸಂತೋಷ ಗಂಗಶ್ರೀ 8/7 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/2022150010000015/05/2022
560500147751 Mangala - W/O: ರಮೇಶ ಪಂಚಳ 468 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/2022150010000015/05/2022
560500147784 Misba Kousar - W/O ಅಮೀರ್ ಖಾನ 1-143 ಹನುಮಾನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20229006000015/05/2022
560500147816 Laxmi - W/O ರವಿ ವಾಡೇಕರ್ ತಾಲೂಕ ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****645619/05/2022FPS****645619/05/20226004000019/05/2022
560500147842 Anita - W/O: ರವಿಕಾಂತ 1-227 ಗಡವಂತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****645624/05/2022FPS****645624/05/202212008000024/05/2022
560500147861 Chandrakala - W/O ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ 587 . PHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/20223002000014/05/2022
560500147865 Jyoti - W/O: ಸಂತೋಷ ಭೂಶೆಟ್ಟಿ ಗಡವಂತPHH(NK) / NCSBiometric****213720/05/2022FPS****213720/05/20229006000020/05/2022
560500147875 Padmavati - W/O: ಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ 000 ಗಡವಂPHH(NK) / NCSBiometric****645619/05/2022FPS****645619/05/202212008000019/05/2022
560500147881 Jyothi - W/O: ಈರಯ್ಯ 1/314 ನಿಯರ್ ವPHH(NK) / NCSBiometric****213721/05/2022FPS****213721/05/20226004000021/05/2022
560500147882 Maisamma - W/O: ಉಲ್ಲಾಸ್ 30 PHH(NK) / NCSBiometric****213717/05/2022FPS****213717/05/20229006000017/05/2022
560500147884 Umashree - W/O: ವಿಜಯಶಂಕರ್ 1/206 PHH(NK) / NCSBiometric****645618/05/2022FPS****645618/05/202212008000018/05/2022
560500147962 Sonali - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಿತೇಂದ್ರ 2/90 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05/2022
560500147992 Rizwana Begum - W/O: ಶೈಕ್ ಇಬ್ರಹೀಮ್ 260 PHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/2022180012000016/05/2022
560500147995 Laxmibai - S/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಗಂಗಸಿರಿ 397/3 PHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/202212008000014/05/2022
560500148002 ದೇವಿ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ - W/O ಜಿತೇಂದ್ರ ತುಂಬಾ 194 0 ಗಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560500148009 Asharani - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500148023 Manikamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗರಾಜ ಪಂಚಾಳ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****771815/05/2022FPS****771815/05/20226040000015/05/2022
560500148025 Sunita - W/O: ಉಮೇಶ ಶಿಂದೆ 149 PHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/20226004000016/05/2022
560500148026 Bee Pasha - W/O: ವಜೀದ್ ಕಾನ್ 000 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/2022150010000015/05/2022
560500148029 Maimun Bee - W/O: ಶೈಕ್ ಖಾಸೀಮ 1/177 PHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/20229006000014/05/2022
560500148114 Panchasheela - W/O: ಶ್ರೀಕಾಂತ ರುಗನ 141 PHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/20226004000016/05/2022
560500148119 Vijaylaxmi - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬುಳಾ 1/259 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05/2022
560500148130 Siddamma - W/O: ವೀರಣ್ಣ ಈಟಿಗಿ 1-195 ಗಡPHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20229006000015/05/2022
560500148134 Renuka - W/O: ಶಿವರಾಜ ವಿಭೂತಿ ಗಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05/2022
560500148141 Renuka - C/O ಸಿದ್ದಪ್ರಭು 3/59 ನಿಯರ ಮಹಾPHH(NK) / NCSBiometric****690028/05/2022FPS****690028/05/20229006000028/05/2022
560500148156 Vijayalaxmi - W/O: ಸೀದ್ದಯ್ಯ ಸಪ್ಪನ್ ಮಠ 204 PHH(NK) / NCSBiometric****213720/05/2022FPS****213720/05/20226004000020/05/2022
560500148176 Sapna - W/O: ಸುದಕರ ಉಡಬಲ್ 175 ಗಡವಂತPHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20223002000015/05/2022
560500148181 Shobha - W/O: ಗುರುರಲಿಂಗಪ್ಪ ಗಾಗಸಿರಿ 59 PHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/20229006000014/05/2022
560500148209 Asharani - W/O: ಸಂಗಮೇಶ ಗಂಗಶ್ರೀ 285 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05/2022
560500148213 Kavita - W/O: ಎಲ್ಲಪ್ಪ ವಾಡೇಕಾರ್ 437 PHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/202212008000016/05/2022
560500148222 Jayashri - W/O: ದಶರತ್ 3 ಸಂಗಂನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****645618/05/2022FPS****645618/05/20226004000018/05/2022
560500148273 Sona Bai - W/O: ಲೋಕೇಶ್ ಕುಂದನ್ 38 PHH(NK) / NCSBiometric****213718/05/2022FPS****213718/05/20229006000018/05/2022
560500148321 Reshma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಂದರ 2/90 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05/2022
560500148337 Priyanka - W/O: ವೀರಬದ್ರಪ್ಪ 0000 ಗಡವಂತPHH(NK) / NCSBiometric****645618/05/2022FPS****645618/05/20226004000018/05/2022
560500148845 Raisa Banu - W/O: ಗಫಾರ 000 ಸಂಗಮ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/2022150010000016/05/2022
560500149297 Shobha - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ಅಂಬುಳಗಿ 2/126 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500151187 Sakku Bai - W/O: ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಲಗಳೇ 0000 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/202212008000015/05/2022
560500151192 Puthla Bai - W/O: ತಮನ್ನಿ ವಾಡೆಕರ 617 PHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/20226004000016/05/2022
560500151193 Khasim Bi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ ಪಶಾ 1/16 PHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/202212008000014/05/2022
560500151208 Doulat Bi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಹಿಮಾನ್ ಸಾಬ್ 1/13PHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/2022180012000016/05/2022
560500151209 Shobha - W/O: ಮಣಿಕ ನಾಗನಕೇರಿ 000 PHH(NK) / NCSBiometric****645618/05/2022FPS****645618/05/20229006000018/05/2022
560500151214 Jagadevi - W/O: ತುಕಾರಾಮ್ ಹುಡಗಿ 610 PHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/20229006000016/05/2022
560500151264 Sundaramma - S/O: ದೇವಪ್ಪಾ ಕವಳಸ್ಕರ್ 00 ಗPHH(NK) / NCSBiometric****645618/05/2022FPS****645618/05/20229006000018/05/2022
560500151265 Sharamma - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ 00 PHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/2022150010000016/05/2022
560500151270 Vijayalaxmi - D/O: ರಮೇಶ್ ಪಾಸರಗಿ 8 PHH(NK) / NCSBiometric****221226/05/2022FPS****221226/05/20229006000026/05/2022
560500151310 Sridevi - S/O: ಸಂಬಣ್ಣ ವಾಡೇಕಾರ್ 2/77 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/202212008000015/05/2022
560500151328 Laxmibai - W/O: ರಾಜಣ್ಣ ಜಮಾದಾರ್ 598 PHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/20229006000016/05/2022
560500151396 Pushpavathi - W/O: ವೀರಪ್ಪ 708 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20229006000015/05/2022
560500151398 Jagadevi - W/O: ಭೀಮಾಶಂಕರ 397/1 PHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/202212008000014/05/2022
560500151436 Jagadevi - W/O: ದಯಾನಂದ 1/19 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/202212008000015/05/2022
560500151477 Hanmakka - W/O: ರಾಜೆಣ್ಣ ವಾಡೆಕರ 1/135 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/202212008000015/05/2022
560500151478 Ratnamma - W/O: ವೀರಸಂಗಪ್ಪ ಜಾಬ 1/196 ಗPHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/2022150010000016/05/2022
560500151481 Sundramma - W/O ಸಂಬಾಜಿ ವೈದ್ಯ 171/5 ನೂಲಿಚPHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/20226004000016/05/2022
560500151486 ಕಲಾವತಿ - W/O ಶರಣಪ್ಪ್ಪಾ 2-70/2 ನಿಯರ್ ವPHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20229006000015/05/2022
560500151507 Shridevi - W/O: ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಹಿಪ್ಪಾಳಗಿ 1/306PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/2022150010000015/05/2022
560500151522 Sangeeta - S/O: ಶಾಂತಪ್ಪ 2/17 ಗಡವಂತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20229006000015/05/2022
560500151523 Sharanamma Madiwal - W/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ 1-163 PHH(NK) / NCSBiometric****213721/05/2022FPS****213721/05/2022210014000021/05/2022
560500151533 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಪ್ಪಾ 2-17 PHH(NK) / NCSBiometric****213714/05/2022FPS****213714/05/20229006000014/05/2022
560500151615 Tulajabai - W/O ವೈಜೀನಾಥ #1/5 ಸಂಘಮ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****645619/05/2022FPS****645619/05/2022150010000019/05/2022
560500151628 Sharanamma - W/O: ಮಾರುತಿ ಮೊಳಕೆರ 1/9 ಗಡವPHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20229006000015/05/2022
560500151664 Arati - W/O: ಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ 443 ಗಡವಂPHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/202212008000016/05/2022
560500151672 Prema - W/O: ರಾಜಣ್ಣ 160 ಹುಮನಾಬಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/2022150010000016/05/2022
560500151675 Jagadevi - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ 373 ಗಡವಂತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/20229006000016/05/2022
560500151715 Anisa Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಎಕ್ಬಾಲ್ 1/42 ಮೇನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****645619/05/2022FPS****645619/05/20229006000019/05/2022
560500151734 Nagamma - W/O: ಗುರಪಾದಪ್ಪ ಏಲ್ ಪೀ 1 PHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/20226004000015/05