REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
520400248207 Eshwari - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 133 ಮಾಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****609218/05/2022FPS****609218/05/202212080000018/05/2022
560200155081 Shekh Nazira - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಜಾಕೀರ ಶೈಕ್ 00 ಮೇನ್PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560300174830 Channamma - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ 46/260 ನಿಯರ್ ಮಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500139987 Neelam - W/O: ಪಾಂಡುರಂಗ ಕೂರ್ಲೆಕರ್ 3/6NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500140130 RAJASHREE KAJARGE - S/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ೬೪ ತಾ ಹುಮನಾಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500140186 Savita - W/O ಮಾಣಿಕ ೨೧೮NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500141933 Kamalabai - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ 2/134 ಕನಕಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022210014000016/05/2022
560500145422 Raziya Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಾಂದ ಪಾಶಾ PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500145461 Haleema Begum - W/O: ಶೈಕ್ ಚಂದ್ ಪಶಾ PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022150010000016/05/2022
560500145463 Reshma Bano - W/O ಅಶ್ಫಕು ಶೈಕ 146 ನಿಯರ ಕಿರಣPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022150010000016/05/2022
560500145475 Farjana Begum - W/O: ಮಹಮದ 105 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500145505 Anusuya - S/O ಶರಣಪ್ಪ ಮಾಣಿಕ ನಗರ ೩೬PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500145603 Lathaf - W/O: ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಬ 107 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500145615 Sofeeya Bee - W/O: ಸ್ಯೆಯದ ಮುಜೀಬ್ 346/8 PHH(NK) / NCS------120000000-
560500145725 Anusaya - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಚಾವನ್ 26 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500145754 Vidyavati - W/O: ರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ 137 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500145935 Shekutalla - W/O: ಸಾಗರ್ 59/1 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500146016 Shobhavati - W/O ತುಕಾರಾಮ ೧೬೪ ಮಾಣಿಕ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****812328/05/2022FPS****812328/05/20226004000028/05/2022
560500146021 Rupali - W/O ಗಣೇಶ್ ೧೭-೦೩ ಜೆರ್ಪೆಟ PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500146048 Rao Bai - W/O: ನವನತ್ ಗರುಡಕರ 161 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500146051 Renuka - W/O: ರಮೇಶ ಕೊಟಗೆರೆ 67 ಕುರುಬPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500146110 Lalita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಗವನ್ ಜಾಧವ ಮಣPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500146163 Mangala - W/O: ಜಗನ್ನಾಥ PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500146219 Rabiya Begum - W/O: ಸಯ್ಯದ ಗಫಾರ 143 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500146313 Jyoti - S/O ರಾಜಣ್ಣ ಬನ್ನುರ್ ಮಾಣಿಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560500146326 Sridevi - S/O: ದತ್ತಾತ್ರೆ ಸಗ್ಗಮ್ PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500146424 Yogita - W/O ನರಸಿಂಗ 27/2 ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500146471 Manemma - W/O ಶರಣಪ್ಪ ನಿಮಾನೆ ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ 2PHH(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/202212008000018/05/2022
560500146503 Shilavati - W/O: ಪ್ರಕಾಶ PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20223002000016/05/2022
560500146523 Afreen - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಾವೀದ 73 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022150010000016/05/2022
560500146539 Premala - W/O ಶ್ರೀಕಾಂತ PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500146548 Kantamma - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ಮಾಣಿಕನಗರ್ ತPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500146568 Chandrakala - W/O: ಸಂತೋಷ ಕೂರ್ಲೆಕರ 79 PHH(NK) / NCS------120000000-
560500146573 ಸುಜಾತಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭು 2 ಮಹಬೂPHH(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/20229006000018/05/2022
560500146584 Seema Rafath - W/O: ಸೈಯದ ಮುನೀರ್ ಅಹ್ಮೆದ್ 179 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500146648 Nandakishor - S/O: ಭಾರತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಿಶ್ರ ಏಚ್ PHH(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/20223002000018/05/2022
560500146669 Kirthi - S/O: ದತ್ತಾತ್ರೆ ಸಗ್ಗಮ್ PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500146691 Karuna - W/O ದಶರತ್ 260/2 ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500146742 Somshekhar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ ರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500146826 Sunita - W/O: ಶಂಸಿಂಗ್ 267 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500146853 ಕವಿತಾ - S/O: ಮನೋಹರ್ ರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022150010000016/05/2022
560500146891 Nagu Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಳಿ 112 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500146911 Mamta - W/O ಸೀದ್ದಾರೋಡ ೧೭೯ ಮಾಣೀಕನಗPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500146917 Geeta - S/O: ಮಣಿಕಪ್ಪಾ ರಾಜಗಾಂಡ ಮಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500146989 Husena Begum - S/O: ಸಾಯದ್ ಸತ್ತರ ಸಾಬ 99 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500147277 Rubeena Begum - W/O ಮೋಹಮ್ಮದ ಮೊಜಿಉದ್ದೀನ 346/42PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500147330 Sangeeta - W/O ಹಣಮಂತ ೧೬೪ PHH(NK) / NCSBiometric****812328/05/2022FPS****812328/05/20229006000028/05/2022
560500147336 ಸಂಗೀತ್ - W/O ವೆಂಕಟೇಶ 00 ಮಾಣಿಕ ನಗರ ಹುPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500147558 Pavitra - S/O ರಾಜಣ್ಣಾ ಬನ್ನುರ್ ೧೫೭ PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500147587 Laxmi - W/O: ವಾಲ್ಮಿಕ PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500147667 Parvati - W/O: ನಾಗೇಶ್ ರಾಜೇಶ್ವರ 267 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500147703 Salma Begum - W/O: ಂಡ್ ನಸೀರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/2022180012000018/05/2022
560500147714 Shakamma - S/O: ಪ್ರಳಹಾದ ಮೆತ್ರೆ 59/1 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500147728 Reshma Bhanu - W/O: ಸಾಯೆದ್ ಮುಜಾಹೆದ್ 99 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500147836 Hemasree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500147841 Renuka - W/O: ಈರಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022150010000016/05/2022
560500147890 Mahesh Lal Jadhav - S/O ರಮೇಶ್ ಲಾಲ ಜಾಧವ್ ೧೭೧/೨ PHH(NK) / NCSBiometric****117226/05/2022FPS****117226/05/20223002000026/05/2022
560500148036 Amruta - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ದುಬೇಯ್ PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500148131 Shama - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವೀಂದ್ರ #185 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500148165 Kaisar Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ಡಿ ರಜ್ಜಕ್ 293PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022180012000016/05/2022
560500148194 Priyanka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಸಂತ್ 21 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500148243 Tanemma - S/O: ವಿಠಲ ಶ್ರೀಮಂಗಲಿ 79 PHH(NK) / NCS------120000000-
560500148263 Renuka - D/O: ಸಾಯಬಣ್ಣಾ 134 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500148274 Kamakshi - W/O: ಬಸವರಾಜ 30 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022150010000016/05/2022
560500149319 Jaina Bee - W/O ನಜೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ 365/36 ಮಾಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022150010000016/05/2022
560500150870 Sangeetha S K - S/O ಖಂಡೇರಾವ್ ನ.54, ಮಣಿಕ ನಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500151175 ಇಂದುಬಾಯಿ - ರಂಚಂದ್ರ ಸಾಳಂಕೆ ಏಚ್‌ ಓ 346/22 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20223002000016/05/2022
560500151189 Shashikala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಮಾರ ರಾವ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560500151191 Kulkarni Vaishali - W/O: ಗಿರೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ 24 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500151231 Shantamma - W/O: ಮಾಡೆಪ್ಪ 171/31 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500151258 Gujamma - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪ 171/31 PHH(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/202212008000018/05/2022
560500151275 Eramma - W/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಕಂಕಟಕರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500151373 Premilabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಚಿನ್ ತಿವಾರಿ 24 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500151399 Archana - W/O: ಸುರೇಶ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500151461 Sarita - S/O ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500151530 Pushapawati Bai - W/O ನಾರಾಯಣ ಮಾಣಿಕ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20223002000016/05/2022
560500151611 Madhu Bai - W/O: ನಾಗರಾಜ್ ಗವಕರ 00 ಮಣಿಕನPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500151706 Nagamma - W/O: ಈಶ್ವರ ಮೆತ್ರೆ 63 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500151711 Shridevi - W/O: ಶಿವರಾಯಪ್ಪಾ ಪಾಟ್ಪಲ್ಲಿ #21PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500151779 Niramala - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹೌ ನ. 6 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20223002000016/05/2022
560500151787 Malan Bai - W/O: ಮನೋಹರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500151845 Sunita - W/O: ಗೋವಿಂದ ಸಾವನತ್ #187 ಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500151888 Sheelabai - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ 2/94 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022150010000016/05/2022
560500152004 Shailesh - S/O: ದಿಗಂಬರ ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500152008 Anusuya Mishra - S/O ಜಗಜೀವನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಿಶ್ರಾ 21PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500152406 ಮೀನಾಕುಮಾರಿ - S/O ಬಾಪುರಾವ್ ಎಟೆ ಮನೆ ನಂ 346/6PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022180012000016/05/2022
560500152759 ದ್ರೋಪತಿ - W/O ವೈಜೀನಾಥ 346/87 ಮಣಿಕನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500153183 Jagadevi - W/O: ಜೈಪಾಲ ಅಣದುರಕರ 21 ಮಾಣಿಕನಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500153222 Kasturibai - W/O ಶಿವಮೂರ್ತಿ ೨೨-೧೧೪ ತೆರಮPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500153234 Pooja - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಣಿಕನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500153246 Yankamma - D/O ಸಿದ್ರಾಮ ವಾಗ್ಮಾರೆ ೧೬೮ PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022150010000016/05/2022
560500153375 Roopadevi Arya - S/O: ಜೈಪಾಲ ಆರ್ಯ 21 ಬ್ರಹ್ಮಣ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500153535 Mahadevi - W/O ಪ್ರಬು ಕುಮಾರ . . ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500153589 Yogita - W/O: ಗಿರಿಧರಿ ಪ್ರಸಾದ ತಿವಾರಿ 27PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500153619 Sangeeta - W/O: ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರ 141 ಮಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022150010000016/05/2022
560500153763 Jagdevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರದೀಪ ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/202212008000024/05/2022
560500153819 Prabhavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ 239 PHH(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/20229006000018/05/2022
560500153824 Laxmi - W/O: ಸುರೇಶ ಭಾಲಿಕರ ಮಾಣಿಕನಗರ ಮಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500153944 Divya - W/O ಸಂತೋಷ ದುಬೇ 88 ಮೇನ್ ರೋಡ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500153971 Jagadevi V - W/O: ಗುರಪ್ಪ ವಿಭೂತಿ 261 ಮಾಣಿಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****093026/05/2022FPS****093026/05/20229006000026/05/2022
560500154049 Bhagyshree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಹನುಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500154271 Vimala Bai - W/O: ದತ್ತಪ್ಪ ಭಾಲಕಿಕರ PHH(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/20223002000018/05/2022
560500154285 Shashikala - W/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಕುಡಂಬಲ #130/1 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20223002000016/05/2022
560500154307 Shantamma - W/O ರಾಜಪ್ಪಾ ೧೭೯ ಮಾಣಿಕ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500154364 Kavita - S/O ಭೀಮಣ್ಣಾ ೧೭೯ ಮಾಣಿಕ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117217/05/2022FPS****117217/05/20229006000017/05/2022
560500154450 Shravana Bhargavi - W/O ವಿಲಾಸ ಭಂಡಾರಿ # ಮೇನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500154514 Manik Bai - W/O ದೊಂಡಿಬಾ ಮಾಣಿಕನಗರ್ ತಾPHH(NK) / NCS ****117216/05/2022FPS****117216/05/20223002000016/05/2022
560500155046 Anuradha Chitgopkar - W/O ಗುರುನಾಥ ಚಿತಗೊಪಕರ 341/15 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500155151 Pavitra - ಭೀಮಸೆನರಾವ್ ಸಾಮ್ರಾಣಿ 200 ಗಡವಂPHH(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/20229006000018/05/2022
560500155792 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - W/O ದಿಲೀಪ್ ಪಂಚಾಳ 273/2ಏ ಮಾಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500155805 Arunddhati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವಿ #5 ಮಾಣಿಕನಗರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500155816 Pushpavathi - W/O ಲೇಟ್ ಬಾಬು ಮಿಶ್ರ 141 ಮಾಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****657516/05/2022FPS****657516/05/2022150010000016/05/2022
560500155817 Shashikala - ರಾಮಣ್ಣ 00 ಮಣಿಕನಗರ ಮಾಣಿಕನಗರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500155842 Sahara Banu - W/O ಮೋಹಮ್ಮದ ಅನ್ವರ ಅಲಿ 346/42 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500156164 Chandrakala Bai - W/O ಬಾಬು ರಾವ ಜಾಧವ್ 12 ಭ್ರಮಣ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500157116 Vardha Kulekar - W/O ನೀಲಕಂತ ಕೂರ್ಲೆಕರ್ 79/2 ನಿPHH(NK) / NCSBiometric****117226/05/2022FPS****117226/05/20226004000026/05/2022
560500157316 Syed Nazeer Ahmed - S/O: ಸಯ್ಯದ ಮೊಹಿದ್ದೀನ ಸಾಬ 180 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20223002000016/05/2022
560500157324 Humera Begum - W/O: ಜಾಕೀರ್ ಅಹ್ಮೆದ 175 ಮಾಣಿಕನPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022150010000016/05/2022
560500158509 Anita - C/O ಕಾಶಪ್ಪ #00 ಮಾಣಿಕನಗರ ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500158943 Qusiya Sultana - W/O: ಶೈಕ ರಬ್ಬಾನಿ 166 ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500159101 Babu Reddy - S/O: ನರಶಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ 137 ಮಾಣಿಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20223002000016/05/2022
560500159169 Khamurunisa - W/O ತಜೋದ್ದೀನ್ 999 ಮೇನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20223002000016/05/2022
560500159352 Jyoti - S/O: ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಸಾಗರ್ ಮಾಣಿಕನಗರ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/20226004000018/05/2022
560500159402 Laxmi - W/O ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಿರಣ PHH(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/202212008000018/05/2022
560500159451 Ulpavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500159505 Reeve Tristan Cornel - S/O: ರುಡೊಲಫ್ ಕೊರನೆಲ್ ನಾನಕ್ ಹೌNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500159574 Jaishree Tiwari - W/O ಸುಂದರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಿವಾರಿ 114NPHH(NK) / NCS------50000000-
560500159650 Nagamma - S/O ನಾಗಪ್ಪಾ ಗಂದಪ್ಪ 00 ಮಾಣಿಕನPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500162251 Khamar Begum - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500162252 ಸರುಬಾಯಿ - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117227/05/2022FPS****117227/05/2022200015000027/05/2022
560500162254 ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500162255 santosh - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/20223002000018/05/2022
560500162256 eramma - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500162257 ವೈಜಿನಾಥ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022180012000016/05/2022
560500162258 ರಾಜಣ್ಣ - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500162259 ಗಂಪೂ - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500162260 kala vati - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20223002000016/05/2022
560500162261 Kamla - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500162262 Jayamata - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500162263 eramma - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCS ****117216/05/2022FPS****117216/05/20223002000016/05/2022
560500162264 ಪ್ರಮೀಳ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500162265 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500162266 sugandha bai - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500162267 yankamma - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20223002000016/05/2022
560500162268 ಸೋಮ್‌ನಾಥ - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500162269 ಶಾಮ ರಾವ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/20226004000018/05/2022
560500162270 koushalya - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500162271 Amirunisa - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500162272 Aminabegum - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500162273 ಪ್ರೇಮಿಳಾ ಗಂಡ ಮನೂಹರ - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರ ತಾಲೂಕ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿಲAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500162274 ವ್ರಜಿನಾಥ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500162275 ಶೋಭಾ - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500162276 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500162277 jaheda bi - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500162278 ಮೈಲಾರಿ - ಮಾಣೀಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500162279 ವಿಠಾ ಬಾಯಿ - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500162280 ವೀರ ಶಟ್ಟಿ - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500162281 ದಶರಥ - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/2022200015000018/05/2022
560500162282 Laxmi - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500162283 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಮಾಣಿಕನಗರ ಉಪಾರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500173213 ಕಮಲಕರ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500173214 ಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ - ಮಾಣಿಕ ನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500173215 ದ್ರೂಪತಿ ಗಂಡ ಬಾಳಪ್ಪಾ - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರ ತಾಲೂಕ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500173216 ಬಾಬುರಾವ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20223002000016/05/2022
560500173217 ರೇಷ್ಮ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/20229006000018/05/2022
560500173218 Nagamma - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500173219 ಮೈನುದ್ದಿನ್‌ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500173220 Kamalamma - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/20223002000018/05/2022
560500173221 sakuntala - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20223002000016/05/2022
560500173222 ಭರತ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500173223 ಸುರೇಶ ಪ್ರಸದ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500173224 ಜಾನಿ ಮಿಯ್ಯ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500173225 Shamlabai w/o Digambar - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500173226 ರಾಜಣ್ಣ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500173227 ಸಂಗಣ್ಣಾ - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500173228 ಬಸನ್ತ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500173229 ಚಿಮಾಬಾಯಿ - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500173230 Ushadevi w/o Arunkumar - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರ ತಾಲೂಕ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500173231 ರಾಜಕುಮಾರ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500173232 sarada bai - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500173233 ವಿನೋದ ಪ್ರಸದ - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500173234 ಚನ್ನಯ - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/2022200015000018/05/2022
560500173235 ತುಕಾರಾಮ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/202212008000018/05/2022
560500173236 Shridevi - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/202212008000018/05/2022
560500173237 Rajshree - ಮಾಣಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022150010000016/05/2022
560500173238 sushilabai - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022150010000016/05/2022
560500173239 Bipasha Bee - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022150010000016/05/2022
560500173240 ಬಾಲಾಜಿ - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500173241 nirmala - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20223002000016/05/2022
560500173242 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCS ****117216/05/2022FPS****117216/05/20223002000016/05/2022
560500173243 ಮಾಣೆಮ್ಮ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500173244 ನಬಿಸಾಬ - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500173245 ಮಸ್ತಾನ ಅಹೆಮ್ಮದ - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117226/05/2022FPS****117226/05/2022200015000026/05/2022
560500173247 rjiyabi - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500173248 ದಿನಕರ್‌ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022180012000016/05/2022
560500173249 ಕುಂದನ ಬಾಯಿ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20223002000016/05/2022
560500173250 santa bai - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCS ****117216/05/2022FPS****117216/05/20223002000016/05/2022
560500173251 chandrama - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCS ****117216/05/2022FPS****117216/05/20223002000016/05/2022
560500173252 Savitra Bai - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500173253 ತುಳಸಿರಾಮ - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/2022200015000018/05/2022
560500173254 ಜಯಮ್ಮ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500173255 ಬಸಪ್ಪಾ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500173256 ದಶರಥ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500173257 ಕಿಶನ ಪ್ರಸದ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500173258 Savitha - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500173260 ಲೋಕನಾಥ್‌ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500173261 Shamalabai - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500173262 Jyoti - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500173263 ಶಿವಕಾಂತ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20223002000016/05/2022
560500173264 Sangitha - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500173265 Sushila Bai - ಮಾಣಿಕನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500173266 kashamma - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500173267 Savita - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500173268 laxmi - ಮಾಣೀಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500173269 ಮಂದಕೀಣಿ - ಮಾಣಿಕ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500173270 ರಮೇಶ ತಂದೆ ವಾಮನರಾವ ಸಾಟೆ - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರ ತಾಲೂಕ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500173271 Shobha Joshi - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117226/05/2022FPS****117226/05/2022200015000026/05/2022
560500173272 Rupa - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117226/05/2022FPS****117226/05/202212008000026/05/2022
560500173273 Mamta - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022150010000016/05/2022
560500173274 Shynaz - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022180012000016/05/2022
560500173275 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500173276 ರಮೇಶ ಗಿರಿ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022150010000016/05/2022
560500173277 ಸುಗಂಧ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500173278 Najabunnisa - ಮಾಣಿಕ ನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500173279 Kavita - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500173280 ಗೌಸಿನ ಬೀ - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500173281 ಅಫ್ಸರ್ ಬೆಗುಂ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022180012000016/05/2022
560500173282 PRAMMA - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCS ****117216/05/2022FPS****117216/05/20223002000016/05/2022
560500173283 ಈಶ್ವರ - ಮಾಣೀಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500173284 Jharemma - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500173285 Dattamma - ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500173286 ಮಮಿತಾ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500173287 ಸತ್ತಾರ್‌ ಸಾಬ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500173288 ಮಹಾದೇವ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500173289 Meenakshi - W/O: ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾಧವ್ ಮಾಣಿಕPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500173290 Anushabai - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರ ತಾಲೂಕ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500173291 ಮಹ್ಮದ ಫಾರುಕ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500173292 ಸಂಜಯಕುಮಾರ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500173293 ಉತ್ತಮ್ಮ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500173294 ಜಮನಾ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500173295 Sushila Bai - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022150010000016/05/2022
560500173296 ಭವನಿ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500180052 yenkamma - ಮಾಣಿಕನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500181689 Bhagyashree - C/O ಜ್ಞಾನೋಬಾ 00 ಮಾಣಿಕನಗರ ಹುPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500182311 ಮಲಮ್ಮಾ - ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500182326 Shakuntala - ಮ.ನಂ.346/105 ಮಾಣಿಕನಗರ ತಾ:ಹುಮನಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500184775 Mahananda - ಸಿದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500186915 Aarathi - MANIKNAGARPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212208000016/05/2022
560500186916 ಕವಿತಾ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500186917 ವಿದ್ಯಾವತ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****536314/05/2022FPS****536314/05/20229006000014/05/2022
560500186918 Sitabai - ಮಾಣಿಕ ನಗರPHH(NK) / NCS ****117216/05/2022FPS****117216/05/20223002000016/05/2022
560500186919 Balika - ಗೋಡೇಳPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022150010000016/05/2022
560500186920 Pratibha - ಮಾಣಿಕ ನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500186921 ಮಹಾನಂದ - ಮಾಣಿಕ ನಗರmmPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500186922 savitra - ಮಾಣಿಕ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500186923 ಬಾಬುರಾವ ಭಾಲ್ಕಿಕ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500186924 ಪ್ರೇಮಿಳಾ - ಡುಬೇPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500186925 Sonamma - ಮಾಣಿಕ ನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500186926 ಲಕ್ಷ್ ಬಾಯಿ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117226/05/2022FPS****117226/05/20229006000026/05/2022
560500186927 Kavita - ಮಾಣಿಕ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022150010000016/05/2022
560500186928 kamalabai - ಮಾಣಿಕ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20223002000016/05/2022
560500186929 Manikbai - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500186930 ರಾವ - ಮಾಣಿಕ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500186931 Ratnabai - ಮಾಣಿಕ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022150010000016/05/2022
560500186932 ಸಂಜಯ್ - MANIKNAGARPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500186933 Sangeeta - ಮಾಣಿಕ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500186934 ವೀಜಯ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500186935 Varsha - goulli ಮಾಣಿಕ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500186936 ತಿಪಣ್ಣ ರಾಜೇಶ್ವರ - ಮಾಣಿಕ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20223002000016/05/2022
560500186937 ರೇಖಾ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20223002000016/05/2022
560500187231 GAYATRI - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರ ತಾಲೂಕ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560500187941 ಬಸವರಾಜರಡ್ಡಿ - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರ ತಾಲೂಕ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/202212008000018/05/2022
560500188036 kashibai - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರ ತಾಲೂಕ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500188452 ಪ್ರಭಾಕಾರ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500188690 YOGESH DIGAMBARRAO - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರ ತಾಲೂಕ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500188699 KALINDABAI VITHALRAO - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರ ತಾಲೂಕ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500191059 Kamallabai Kanhyyalal - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರ ತಾಲೂಕ: ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20223002000016/05/2022
560500191717 Khaja Begum - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರ ತಾಲೂಕ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500194183 Jaisree - MANIKNAGARPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500194203 ಪ್ರಮೋದ - ತಿವಾರಿPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500194212 ಹನುಮಂತ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500194223 ರಮೇಶ - ಅಮಲಪುರಕರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500194239 ಮುನೀರ - ManiknagarAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500194252 Sindhu - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500194453 Laxim Bai - ಮಾಣಿಕ ನಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500194874 ಸುನೀತಾ - ಮಾಣಿಕ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500194875 Renuka - ಮಾಣಿಕ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500194876 Habibabee - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022210014000016/05/2022
560500194877 ಶೇಶಿಕಲಾ - ಮಾಣಿಕ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500194878 ಅರವಿಂದ - ಮಾಣಿಕ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500194879 ಪ್ರಕಾಶ - MANIKNAGARPHH(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/20226004000018/05/2022
560500194881 ಢಿಗಂಬ - ಮಾಣಿಕ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022150010000016/05/2022
560500194882 Sudha - MANIKNAGARPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500194883 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ - MANIKNAGARPHH(NK) / NCSBiometric****213715/05/2022FPS****213715/05/2022150010000015/05/2022
560500194919 ರಾಜಕುಮಾ - ಮಾಣಿಕ ನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500194926 ಮನೋಹರ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500194930 Sridevi - ಮಾಣಿಕ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022180012000016/05/2022
560500194933 ಪುಣ್ಯದೇವಿ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500194935 Vimala - ಮಾಣಿಕ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/20229006000018/05/2022
560500194940 ಸತಿಶ - ಮಾಣಿಕ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500194941 ಧರ್ಮಾರಾಜ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022180012000016/05/2022
560500194945 ಗೌರಮ್ಮ - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500194948 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರ ತಾಲೂಕ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿಲAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500197331 ಖಂಡೆಪ್ಪ - ಮಾಣಿಕ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500197944 ಮೀನಾಕ್ಷೀ - MANIKNAGARPHH(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/202212008000018/05/2022
560500197954 vaheda bi - MANIKNAGARPHH(NK) / NCS------30000000-
560500198676 ಲಕ್ಷಣ್‌ - ಮಾಣಿಕ ನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500198853 Anita - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500200947 chandramma - MANIKNAGARAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500201569 ಅಲಿಮೊದಿನ್‌ - ಮಾಣಿಕ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500202075 Deepika - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರ ತಾಲೂಕ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿಲAAY(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022200015000016/05/2022
560500202276 ಶಮಸೊದ್ದಿನ - MANIKNAGARPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500202277 ಶಕೀಲಾ - MANIKNAGARPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500202428 ಶೈಕ ದಸ್ತಗಿರ - MANIKNAGARPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500202567 ವಿಧ್ಯಾವತಿ - MANIKNAGARPHH(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/20223002000018/05/2022
560500202636 shanthamma - MANIKNAGARPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500203918 Vijay Laxmi - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500203920 Punnemma w/o Laxman - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500203933 Kamala - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500204362 Pooja - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500204529 Avitha - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022150010000016/05/2022
560500204530 ರಾಜೇಶ್ವರಿ - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500204777 Babu s/o Beerappa - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500204881 Aruna Bai - ಮ:ನೆಂ 8/260 ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರ ತಾ:ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500205087 Bayamma - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500205305 Sangeeta - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500205330 Sanjaykumar s/o Manikappa - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500205334 ರಿಜ್ವಾನ ಬೇಗಂ - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500205335 Sujata - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022150010000016/05/2022
560500205341 Anith - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/2022200015000018/05/2022
560500205842 Aruna - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500206380 Tikaramsingh - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117227/05/2022FPS****117227/05/20226004000027/05/2022
560500206478 Ragunath s/o Basappa - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500206479 ಅನೀತಾ - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500206480 Lalita w/o Nagamurti - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500206568 Prabhavati w/o Rajkumar - ಮು:ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500206636 Ayesha Parveen - ಸಜ್ಜದ ಮಿಯಾ 289 ಮಾಣಿಕನಗರ ಮಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022180012000016/05/2022
560500206637 Safoora Salma - ಮೊಹಮದ್ದ ಜಾವೇದ ಮಿಯ್ಯಾ 289 ಮಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500206663 Sunita - ಶಂಕರ ಸಿಂಗ 76 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/20226004000018/05/2022
560500206737 Anuradha - ಶರಣಪ್ಪಾ ಕೆರೆನೋರ 63 ಧನಗರ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500206738 archana - ಘಾಳಯ್ಯಾ 1/80 ವಿಟೋಬಾ ಮಂದಿರ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500206739 Nagaveni - ಶೀವಕುಮಾರ 77 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022180012000016/05/2022
560500206744 Sridevi - ವೀರಯ್ಯಾ 1/80 ವಿಟೋಬಾ ಮಂದಿರ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500206745 ಹೇಮಾ - ದಿಗಂಬರಾವ 13 ಪಂಚಮೂರ್ತಿ ಮಂದಿರ PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022150010000016/05/2022
560500206746 Jagadevi - ವೀರುಪಾಕ್ಷ 646/81 ಪಬ್ಲಿಕ ಶಾಲೆPHH(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/20229006000018/05/2022
560500206747 Prasanna - ನಾರಾಯಣ ದಿಕ್ಷಿತ 14 ಬ್ರಹ್ಮಿನ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500206748 Jagadevi - ಪ್ರಭು 346/28 ಉಪರ ಗಲಿ ಮಾಣಿಕನPHH(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/202212008000018/05/2022
560500206749 Dwaraka - ವಿಠಲ 284 ಗಡವಂತಿ ರೊಡ ಹತಿರಾ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500206767 Sharda - ಮನೆ ನಂ 260/16 ಮಾಣಿಕನಗರ 260/16PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500207357 Anjana - ಮನೆ.ನಂ.172.ಮಾನಿಕನಗರ.ತಾ|ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022150010000016/05/2022
560500208394 Komal - W/O ಜೀತಂದ್ರ 346/02 0 ಮಾಣಿಕನPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500209616 ಮಾಣಿಕ - R/O MANIKNAGAR TQ:HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500212369 Suvrna Bhalkikar - W/O ಅರವಿಂದ ಭಾಲಕಿಕರ್ #9 ಮಣಿಕನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500212370 Shailaja Bhalkikar - W/O ಸುಶೀಲ ಭಾಲ್ಕಿಕರ ಮಾಣಿಕ ನಗರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500212376 Dnyanraj Manik Prabhu - S/O: ಸಿದ್ಧರಾಜ ಮಾಣಿಕ ಪ್ರಭು 341NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500212377 Ganesh Madhukar Satonkar - S/O: ಮಧುಕರ್ ವಾಮಾನರಾವ ಸತೋನಕರ 8NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500212379 Anandraj Manik Prabhu - S/O: ಸಿದ್ಧರಾಜ ಮಾಣಿಕ ಪ್ರಭು 341NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500213055 Sandhya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ 1NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500213364 Immatiyaj Bee - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಸೌದಗಾರ 123 ಮಾಣಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500214617 Jayshri - W/O: ನಂದಕುಮಾರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀ 171/8NPHH(NK) / NCS------50000000-
560500214647 R Gayathri - C/O ಹರಿಪ್ರಸಾದ ರೆಡ್ಡಿ 00 ಮಾಣಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214689 Sukhada - W/O: ದೀಲಪ ಮಿಶ್ರಾ 134 ಮಾಣಿಕನಗರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214772 Vijaylakshmi - W/O: ಉಮೇಶ ಸೋನತೆ #55 ಮಾಣಿಕ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214775 Ratnamma - W/O: ಹನುಮಂತಪ್ಪಾ ಸೋನತೆ #55 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214904 Pooja - W/O ಆಶಿಶ ಮಿಶ್ರಾ 201 . ಗೊವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500215114 Jagdevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಪೇಂದ್ರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500215124 Sunitha - W/O: ವೈಜಿನಾಥ ವಾಡೇಕರ #260/19,2NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500215173 Jyothi - C/O ಸಂಜೀವಕುಮಾರ 363/26 ಮಲ್ಲಿಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500215232 Jyothi - S/O: ಈಶ್ವರ ರಾವ 152 ಮಾಣಿಕ ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500215233 Subhadra Bai - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂಬುರೆ 10NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500215234 Gayatri - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಂಬುರೆ 105 ಮಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500215243 Appam Sangita - C/O ನಾಮದೇವ ಸಗ್ಗಂ 157/ಸೀ ನಿಯರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500215274 Priyanka Heera - W/O: ಕಿಶನ ಪ್ರಸಾದ 114 ಮಾಣಿಕನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500216407 Farheen Begum - W/O ಹ್ಯಾಫಿಸ್ ಶೈಖ್ ಅಹ್ಮದ್ 365/PHH(NK) / NCS------90000000-
560500216427 Zarnamma - W/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ಕೆರೆನೋರ್ #63 NPHH(NK) / NCS------50000000-
560500216736 Sumangala - W/O: ತಾನಾಜಿ ಡೂಂಗರೆ ಏಚ್ ನ-172 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500216950 Reehana Begum - ಮೋಹಡ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 347/37 ಎನ್ ಹೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500217238 Shreedevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ 346/NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500217292 Savitri - ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500217482 Santoshi - S/O ಸಾಯಬಣ್ಣಾ 346/03 ಮೇನ್ ರೋಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500217775 Swapna Chitgopkar - W/O: ಮಲ್ಹಾರಿ ಚಿತಗೊಪಕರ 341/15 PHH(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/202212008000018/05/2022
560500217867 Husna Begum - C/O ಖಯಾಮಿದ್ದೀನ್ 196 ನಿಯರ್ ಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500218245 Kalpana Bhalkikar - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ಭಾಲಕಿಕರ್ 125 ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500218250 Sunita - W/O ಗುಂಡೇರಾವ್ ಆರ್ಯ ಮಾಣಿಕನಗರ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500218252 Saraswati - C/O ಗುರುರಾಜ ಕೋಟಗಿ 215 ಮೇನ್ ರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229006000016/05/2022
560500218254 Shukuntala - C/O ಹನುಮಂತು 270 ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022150010000016/05/2022
560500218273 Mahanand - C/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 21 ಮಾಣಿಕನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212208000016/05/2022
560500218375 Usha - S/O ನಾರಾಯಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ 0 0 ಮಾಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/20226004000018/05/2022
560500218422 Smita P - S/O ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ೧೪೦/ಎ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500218473 Arsiya Tabasum - S/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ್ 195 ಮಾಣಿಕPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500218557 Anita - W/O ಕಿರಣ ಕುಮಾರ #163/4 ಮೇನ್ ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500218849 Meerabai Prabhu - W/O: ಸಿದ್ಧರಾಜ ಮಾಣಿಕ ಪ್ರಭು 341NPHH(NK) / NCS------50000000-
560500219030 Mahananda - W/O: ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಅಂಕಲಕೋಟೆ 260/NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500219110 Jagjeevan Prashad Mishra - C/O ಭಾರತ್ ಪ್ರಶಾದ್ ಮಿಶ್ರ 210 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500219154 Shivani - S/O: ನರೇಂದ್ರ ಕೇ ಮಿಶ್ರ 134 ಮಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226204000016/05/2022
560500219590 Suniteshwari - W/O: ಅಶೋಕ್ ಪ್ರಸಾದ್ 202 ಮಾಣಿಕನPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/2022152010000016/05/2022
560500219618 Sangeetha - C/O ರಾಜಕುಮಾರ 51 ಸಾಯಿ ಕಾಲೊನೀ PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500219815 Kaveri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಹಿರೇಮಠ 8PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500219995 Sanjay Kerenor - S/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ಕೆರೆನೋರ್ #63 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500220233 Renuka Kerenor - ಸುನೀಲಕುಮಾರ್ ಕೆರೆನೋರ್ # 53 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500220291 Channamma - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ 46/260 ನಿಯರ್ ಮಾಣNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500220479 Tejabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪಾರಸ್ ಪ್ರಸಾದ 00 ಮೇನNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500221196 Santoshi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೀರಣ್ಣ ನಿಟ್ಟೂರೆ 280PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500221210 Pallavi - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಗರುಡಕರ 87 ಮೇನ್PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229206000016/05/2022
560500221382 Payal - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ 155/1 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500221383 Rupa - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 280/30 0 ಮಾಣಿಕನPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500221498 Gnyandevi - W/O ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಿಶ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20229206000016/05/2022
560500221501 Prabhwati - W/O ಕಮಲಾಕರ್ ಮಾಣಿಕನಗರ್ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560500221505 Zaremma - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ #48 ಮಾಣಿಕನPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226204000016/05/2022
560500221802 Madhubala Mishra - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅನಿಕೇತ್ ಮಿಶ್ರಾ 134 PHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/20226004000016/05/2022
560500221804 Manemma - W/O ಭೀಮಸೇನ್ ಮಾಣಿಕನಗರ್ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212208000016/05/2022
560500222204 Premila - S/O: ತುಕಾರಾಮ ಮೆತ್ರೆ #62 ಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212208000016/05/2022
Top