REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560500140368 Siddamma - ಬಸವರಾಜ 38 ಸಿಂಧನಕೇರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500140563 Fareeda Naaz - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಕಾಯುಮ 3/50/1 PHH(NK) / NCS------120000000-
560500143201 Ambika - W/O: ವೀರೇಶ್ ಐಯ್-208 ಸಿಂದನಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500145425 Mananda - W/O: ಶಿವಪ್ಪ ಸಿಂಕೆರ 3/45 ಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022150010000024/05/2022
560500145467 ನಾಜಯ ಬೆಗಂ - W/O: ಮಸ್ತಾನ್ ಸಾಬ್ 141 ಸಿಂಧPHH(NK) / NCS------60000000-
560500145476 Rajkumar - S/O: ಶರಣ್ಣಪ್ಪ 342 PHH(NK) / NCSBiometric****029622/05/2022FPS****029622/05/202212008000022/05/2022
560500145480 ಮಂಜುಳಾ - W/O ಶಂಕರ 3/93 ಮೇನ್ ರೋಡ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20226004000024/05/2022
560500145487 Suvarna - W/O: ತುಕರಾಮ 141 ಸಿಂದನಕೆರ PHH(NK) / NCSBiometric****316119/05/2022FPS****316119/05/2022150100000019/05/2022
560500145520 ನೀಲಮ್ಮ - W/O: ಶಿವ ಕುಮಾರ್ ಗಡಿ 237 ಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****888722/05/2022FPS****888722/05/202212008000022/05/2022
560500145549 Surekha - ಧುಳಪ್ಪ 3/70 ಗವರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20226004000023/05/2022
560500145610 ಪಲ್ಲವಿ - W/O ಪರಮೇಶ್ವರ ಮಠಪತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****657518/05/2022FPS****657518/05/202212008000018/05/2022
560500145646 Meena - S/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹಳಗೇನೋರ 367 PHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20226004000024/05/2022
560500145674 Umrana Bee - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ ರಹೀಂ ಐ-78 ಸಿಂPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022180012000023/05/2022
560500145676 Gurudevi - W/O: ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022150010000024/05/2022
560500145706 Tasleem - W/O: ಖಾಜಾ ಮೀನೋದ್ದೀನ್ 3/177 PHH(NK) / NCSBiometric****888726/05/2022FPS****888726/05/202212008000026/05/2022
560500145747 Shabana Bee - W/O: ಆಸೀಫ ಅರಬದೆ 104 ಸಿಂದನಕPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022150010000023/05/2022
560500145755 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ 121 PHH(NK) / NCSBiometric****029623/05/2022FPS****029623/05/202212008000023/05/2022
560500145775 Renuka - S/O: ತುಕರಾಮ ಬುಂಡನೊರ 4/83 PHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022150010000023/05/2022
560500145813 Parvati - S/O: ಗುರಣ್ಣ ಕೋರಿ 7ಸೀ-97 ಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/202212008000023/05/2022
560500145822 Chandramma - W/O: ತುಕಾರಾಮ ಸೀ-97 ಬಸವೇಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500145827 Basamma - W/O: ನೀಲಖಂಟಯ್ಯ ಮಾದಪತಿ ಐ-346 PHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/202212008000024/05/2022
560500145833 ಹಸೀನಾ ಬೆಗುಂ - S/O: ಜಫರ್ಶಾಬ್ ಮೂಳತನಿ 249 ಸPHH(NK) / NCSBiometric****888729/05/2022FPS****888729/05/20226004000029/05/2022
560500145837 Premila - W/O: ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಜಲನೋಲ್ 1-2 PHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/202212008000023/05/2022
560500145838 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - S/O: ಸಂಗಪ್ಪ ಬೋಳೆಗೋವೆ 4/25 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500145881 ಪಾರ್ವತಿ - W/O: ಬಸವರಾಜ ಪಸಾರಿ 49 ಸಿಂದನPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20226004000024/05/2022
560500145914 Sangeeta - W/O: ಗೋರಕನಾಥ ಬೂಡನೊರ 4/74 PHH(NK) / NCSBiometric****455524/05/2022FPS****455524/05/20226004000024/05/2022
560500145934 Parwathi - W/O: ರೇವಣಯ್ಯ ಮಾದಪತಿ ಐ-346 PHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20229006000023/05/2022
560500145946 ಚಂದ್ರ ಕಾಲ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮನೋಹರ್ ಕಡವPHH(NK) / NCSBiometric****888729/05/2022FPS****888729/05/20223002000029/05/2022
560500146011 Kalavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಂಗಯ್ಯ 3PHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/202212008000024/05/2022
560500146020 Renuka - W/O: ರೂರಾಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಪತಿ 4/1PHH(NK) / NCS------120000000-
560500146035 Dropati - W/O: ನಾಗಣ್ಣ 4/28 ಸಿಂದನಕೆರ PHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20229006000024/05/2022
560500146089 Aruna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭು ಪರಶೇಕರ್ 104PHH(NK) / NCS------30000000-
560500146185 Shilpa - W/O: ಸುಭಾಷ್ 94 ಬೂಡಿಯ ಮಂದPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/202212008000024/05/2022
560500146320 Saraswati - W/O: ಅನಂದ ಗಡಿ 216 ಸಿಂದನಕೇರPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20226004000023/05/2022
560500146333 Rekha - W/O: ಯುವರಾಜ ಐಹೊಳ್ಲಿ 117 PHH(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/20226004000025/05/2022
560500146354 Laxmi - W/O: ನಟರಾಜ್ 118 PHH(NK) / NCSBiometric****029624/05/2022FPS****029624/05/2022150010000024/05/2022
560500146361 Sundramma - W/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪ 4/57 ಸಿಂಧಂಕೇರPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20223002000024/05/2022
560500146452 Surekha - W/O: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾಡಪತಿ ಸಿಂPHH(NK) / NCSBiometric****888729/05/2022FPS****888729/05/2022150010000029/05/2022
560500146508 ಆಶಾ - W/O ಪ್ರಕಾಶ 169 ನಿಯರ್ ಬಸ್ಸ್ಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****888726/05/2022FPS****888726/05/20226004000026/05/2022
560500146592 Renuka - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 46 ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****510024/05/2022FPS****510024/05/202212008000024/05/2022
560500146644 ಫತ್ರುಮಾ ಬೀ - W/O ಮುಜೀಬ್ ಶಾ ೩/೧೩೧ ಸಿಂದನPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/202212008000023/05/2022
560500146794 Jyoti - W/O: ರವಿ ಮಠಪತಿ 101 PHH(NK) / NCS------120000000-
560500146864 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ 129 ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****506422/05/2022FPS****506422/05/20229006000022/05/2022
560500146868 Lalita - W/O: ಬಸವರಾಜ 1-66 ಸಿಂದನಕೆರ PHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/202212008000023/05/2022
560500146873 ಆಭೆದಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಖಾದರ್ ಸಾಬ PHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20226004000023/05/2022
560500146879 Sudha - W/O: ಶ್ರಾವಣಕುಮಾರ್ #3-22 ಗಡೆರPHH(NK) / NCSBiometric****888729/05/2022FPS****888729/05/2022150010000029/05/2022
560500147127 Renuka - W/O: ವಿಜಯ ಪಾಟೀಲ್ 1-64 ಸಿಂದPHH(NK) / NCSBiometric****888729/05/2022FPS****888729/05/202212008000029/05/2022
560500147183 Gundappa - S/O: ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ತಿಪಗೊಂಡ 3/4 PHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20226004000024/05/2022
560500147258 Prabhavati - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ 302 PHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/202212008000024/05/2022
560500147281 ಶಿಲ್ಪಾರಾಣಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪಾ 4-67 PHH(NK) / NCS------90000000-
560500147371 Suvarna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಣ್ಣ PHH(NK) / NCSBiometric****888726/05/2022FPS****888726/05/2022150010000026/05/2022
560500147469 Sudharani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪದ್ಮಸಚಿನ್ 3PHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20226004000024/05/2022
560500147540 Jaishree - W/O: ದಯಾನಂದ ಬೋಳೆಗೋವೆ 4/25 PHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022180012000024/05/2022
560500147608 Jyoti - ಪ್ರಭು ಹೆಗ್ಗನೀ 3-66 ಸಿಂಧನಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/20226004000025/05/2022
560500147783 Sunitha - W/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ಶಿವಪೂಜಿ 1-45 PHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/202212008000023/05/2022
560500147787 Lingraj - W/O ಲಿಂಗರಾಜ್ 26/ ಸಿಂಧಂಕೇರ PHH(NK) / NCSBiometric****888729/05/2022FPS****888729/05/20226004000029/05/2022
560500147822 Ahemada Begam - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ ಹಾಸನ 58 ನಿಯರ್ ಗೋPHH(NK) / NCSBiometric****783922/05/2022FPS****783922/05/20226004000022/05/2022
560500147860 Sangeeta - W/O ದೇಶಮುಖ ಶಿವಪೂಜಿ 4/31 ಸಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500147877 Gayatri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಂಪತಿ ಸಿಂದಂಕೇರ PHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20226004000023/05/2022
560500148040 ಪ್ರೇಮಲ - W/O: ಕುಪಣ್ಣ ಡಾಕುಳಗಿ 2/20 ಸPHH(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/202212008000025/05/2022
560500148042 Nandeshwari - W/O: ರೆವನಸಿದ್ದ ಶಿವಪೂಜಿ 42 PHH(NK) / NCSBiometric****888729/05/2022FPS****888729/05/2022150010000029/05/2022
560500148044 Chandrakala - S/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಏಚPHH(NK) / NCS------90000000-
560500148071 Laxmi Bai - W/O: ಶಿವಯ್ಯ ಮಾದಪತಿ ಸಿಂದನಕPHH(NK) / NCSBiometric****888729/05/2022FPS****888729/05/2022180012000029/05/2022
560500148090 Shivalila - W/O: ಸಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ 0-00 PHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20229006000024/05/2022
560500148109 Lalita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನ್ನಾಥ PHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20229006000023/05/2022
560500148122 Tukamma - W/O: ದಯಾನಂದ ಗಡೆರ 2-48 ಸಿಂದPHH(NK) / NCS------90000000-
560500148336 Shreedevi - W/O: ಬಸವರಾಜ ಹಾವನಾಯಕ 3/65 PHH(NK) / NCSBiometric****888726/05/2022FPS****888726/05/2022150010000026/05/2022
560500151070 ಸದನಬಾಯಿ - W/O: ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಐ-275/1 ಸಿಂಧನPHH(NK) / NCSBiometric****000325/05/2022FPS****000325/05/202212008000025/05/2022
560500151071 Renuka - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಡವಾದಿ 1-111 PHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022180012000024/05/2022
560500151078 Sharadabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಮನೆ ನಂ PHH(NK) / NCSBiometric****000319/05/2022FPS****000319/05/20229006000019/05/2022
560500151088 ಸವಿತಾ - W/O: ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ 3/78 PHH(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/202212008000025/05/2022
560500151124 Suvarna - W/O: ಶ್ರೀಮಂತ ಕಾಡವಾದಿ ಸಿಂದPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022180012000024/05/2022
560500151196 ಬೇಬಿ - W/O ಅಶೋಕ ೪/೬೮ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500151215 Lalita - W/O: ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಶಿವಪೂಜಿ 4/32 PHH(NK) / NCSBiometric****888729/05/2022FPS****888729/05/202212008000029/05/2022
560500151225 Nagamma - W/O: ಕಾಶಪ್ಪ ಕಾಡವಾದಿ 3/178 PHH(NK) / NCSBiometric****029622/05/2022FPS****029622/05/20226004000022/05/2022
560500151333 ಸುಲೋಚನಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರೇಪ್ಪ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/20226004000025/05/2022
560500151346 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ - S/O: ಅದಪ್ಪ ಕಡವಾದಿ 1-117 ಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/202212008000024/05/2022
560500151347 ಚಿನ್ನಮ್ಮ - W/O: ಭೀಮಣ್ಣ 4/36 ಸಿಂಧಂಕೇರ PHH(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/20223002000025/05/2022
560500151422 ಪೂಜಾ ದೇವಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣಸಿಂPHH(NK) / NCSBiometric****888729/05/2022FPS****888729/05/202212008000029/05/2022
560500151608 Pushpawati - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ಶಿವಪೂಜಿ 45 PHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20229006000024/05/2022
560500151634 Parvathi - W/O: ರಮೇಶ್ ಗಡಿ ಮನೆ ನಂ 3/16 ಸPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/202212008000024/05/2022
560500151847 Sangamma - W/O: ಶಂಕರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ 245/1 PHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20229006000023/05/2022
560500151899 Eramma - W/O: ಗುರಪ್ಪ ಏಚ್ ನ 352 ಸಿಂದPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20229006000024/05/2022
560500152000 Nilamma - S/O: ಪ್ರಭು ಶಿವಪೂಜಯ್ #38 ಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022150010000024/05/2022
560500152387 Shaheda Begum - W/O ನಬಿ ಸಾಬ 1/4 0 ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20223002000023/05/2022
560500152474 Padmavati - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಡವಾದಿ 255 PHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/202212008000023/05/2022
560500152566 Ujwala - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಮನೆ ನ 3-88 ಬಸ್ ಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560500153013 Najiya Begum - W/O: ಹಸನ್ ಸಾಬ್ 290 ಸಿಂಧನಕೇರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022180012000024/05/2022
560500153054 Shakuntalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಟ್ಟಲರಾವ 1-63 ಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/2022150010000025/05/2022
560500153474 Tabassum Sultana - W/O: ಶೌಕತ್ ಅಲಿ 228 ಸಿಂದನಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022150010000024/05/2022
560500153596 Meena - W/O: ಸಚಿನಸಿಂಗ ಬಯಸ್ 3/75 ಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022150010000024/05/2022
560500154212 Parvati - W/O: ಶಾಂತಪ್ಪಾ 4/9 ಸಿಂಧನಕೇರಾ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/202212008000024/05/2022
560500154349 Ravamma - W/O: ನಾಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ 255 ಸಿಂPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20223002000024/05/2022
560500154374 Afreen Anjum - W/O ಶೇಖ ಮೊಹಮ್ಮದ್ 143/3 ಸಿಂಧಂPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20229006000024/05/2022
560500154587 Afreen Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ 143/3 ಸಿಂಧಂPHH(NK) / NCSBiometric****888726/05/2022FPS****888726/05/2022210014000026/05/2022
560500154749 Bebinanda - W/O: ರಾಜಪಾಲ ಸಿಂಗ ಮನೆ ನಂ 3-73 PHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20226004000024/05/2022
560500154802 Shivamma - W/O: ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪರಣಿ 76/2 ಸಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500155157 Mallamma - W/O ಬಸವರಾಜ 164 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಸಿಂPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/202212008000024/05/2022
560500155181 Arti - W/O ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ 3-73 0 ಸಿಂPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20226004000024/05/2022
560500155185 Saraswati - W/O: ಬಾಬುರಾವ್ ಹಾವನಾಯಕ 2-96 ಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****888726/05/2022FPS****888726/05/202212008000026/05/2022
560500155211 Shanta Bai - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ 3/45/1 ಸಿಂದಂಕೇPHH(NK) / NCS------30000000-
560500155216 Jyoti Thakur - W/O ನಿತಿನ್ ಸಿಂಗ್ 3/72 ಸರಕಾರಿPHH(NK) / NCSBiometric****888729/05/2022FPS****888729/05/20229006000029/05/2022
560500155224 Shakuntala - W/O: ಗೌತಮ ಹಾವನಾಯಕ 3-15 ಸಿಂಧನಕPHH(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/20226004000025/05/2022
560500155394 Chandramma - W/O: ಲಾಲಪ್ಪ 1/2 ಸಿಂಧಂಕೇರ PHH(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/20226004000025/05/2022
560500155440 Sunita - W/O ಪವನ 210 ಮೇನ್ ರೋಡ ಸಿಂಧನಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****888729/05/2022FPS****888729/05/20226004000029/05/2022
560500155536 Bhuvaneshwri - W/O ರವೀಂದ್ರ # ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಸಿಂಧPHH(NK) / NCSBiometric****177723/05/2022FPS****177723/05/202212008000023/05/2022
560500155664 Jagadevi - W/O: ಗುರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿಂದನಕPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/202212008000024/05/2022
560500156401 Chinnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ ಸಿಂಧನಕೇರPHH(NK) / NCSBiometric****564127/05/2022FPS****564127/05/2022150010000027/05/2022
560500156709 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಸಿಂಧನಕPHH(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/20229006000025/05/2022
560500157738 Seema Parveen - W/O ಅಹ್ಮೆದ್ ಪಾಶಾ 112/2 ಗ್ರ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****888726/05/2022FPS****888726/05/202212008000026/05/2022
560500157777 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಬಿಡಾ 3-PHH(NK) / NCSBiometric****888729/05/2022FPS****888729/05/202212008000029/05/2022
560500158480 Prabhavati - W/O: ನೀಲಕಂಟ 274/2 ಸಿಂದಂಕೇರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500158709 Tukamma - W/O: ಮನೋಹರ್ 1-70 ಸಿಂದನಕೆರ PHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022180012000024/05/2022
560500158925 Laxmi Bai - W/O: ವೀರ ಶೆಟ್ಟಿ 3-58 ಸಿಂದನPHH(NK) / NCSBiometric****888729/05/2022FPS****888729/05/20229006000029/05/2022
560500159096 Shridevi - W/O: ಶಿವ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ 3/61 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500159107 Vasanta - W/O ರವಿ 146 ನಿಹರ ಬ್ಸಸ್ವೇಶ್ಹ್PHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022150010000023/05/2022
560500159140 Sangeeta - W/O ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 40 ಸಿಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500159168 Kundana - S/O: ಅರ್ಜುನ್ 4/59 ಸಿಂಧನಕೇರಾ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/202212008000023/05/2022
560500159369 Sharanamma - W/O: ಶಂಕರಾವ 3/78 ಸಿಂಧಂಕೇರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500159510 Kastur Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ 3/64 ಸPHH(NK) / NCSBiometric****888726/05/2022FPS****888726/05/202212008000026/05/2022
560500162340 ಪ್ರಬು - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022200015000024/05/2022
560500162341 paramma - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20223002000023/05/2022
560500162342 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಸಿಂಧನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888722/05/2022FPS****888722/05/2022200015000022/05/2022
560500162343 subamma - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500162344 ಗೊವಿಂದ - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500162345 ರುಪಾವತಿ - ಸೀಂಧನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022200015000024/05/2022
560500162346 ಬಸವರಾಜ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20226004000023/05/2022
560500162347 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500162348 ರಾಧಾ ಬಾಯಿ - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888729/05/2022FPS****888729/05/2022200015000029/05/2022
560500162349 ವೈಜಿನಾಥ - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022200015000024/05/2022
560500162350 ಹಣಮಂತ - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/2022200015000025/05/2022
560500162351 kashamma - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162352 Kashamma - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162353 ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20226004000024/05/2022
560500162354 ಸಗಪ್ಪಾ - ಸಿಂಧನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500162355 ಅರ್ಜುನ - ಸಿಂಧನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888726/05/2022FPS****888726/05/2022200015000026/05/2022
560500162356 Sundramma - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500162357 ಮಾರುತಿ - ಸಿಂಧನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022200015000024/05/2022
560500162358 Kanyakumari - W/O ಬಸವರಾಜ 410 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಸಿAAY(NK) / NCSBiometric****888729/05/2022FPS****888729/05/2022200015000029/05/2022
560500162359 ತೇಜಪ್ಪ - ಸಿಂಧನಕೇರಾ ತಾ: ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ: ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500162360 sagamma - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022200015000024/05/2022
560500162361 Shobavati - ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕರೆಪ್ಪಾ ಸಾ:ಸಿಂAAY(NK) / NCSBiometric****888726/05/2022FPS****888726/05/2022200015000026/05/2022
560500162362 ತುಕಾರಾಮ - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022200015000024/05/2022
560500162363 ಶಂಕರ - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500162364 ದಶರಥ - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500162365 Lalita Bai - ಸಿಂದನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500162366 ಶಿವಾರಾಜ - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/2022200015000025/05/2022
560500162367 Saraswathi - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888726/05/2022FPS****888726/05/2022200015000026/05/2022
560500162368 ಈಶ್ವರಯ್ಯ - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888729/05/2022FPS****888729/05/2022200015000029/05/2022
560500162369 ಕಲಪ್ಪಾ - ಸಿಂದನಕೆರAAY(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022200015000024/05/2022
560500162370 ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500162401 ಮಹಿಬುಬ ಬಿ - ಸಿಂಧನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500162402 ಬಾಬು ರಾವ - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/2022200015000025/05/2022
560500162403 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಸಿಂಧನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022200015000024/05/2022
560500162404 madevi - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888726/05/2022FPS****888726/05/2022200015000026/05/2022
560500162405 ರಮೇಶ - ಸೀಂಧನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888726/05/2022FPS****888726/05/2022200015000026/05/2022
560500162406 ಕಳಪ್ಪಾ - ಸೀಂಧನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500162407 ರೊಹಿತ - ಸಿಂಧನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500162408 gundamma - ಸಿಂದನಕೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162409 ಅನುಶಾ ಬಾಯಿ - ಸಿಂಧನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888722/05/2022FPS****888722/05/2022200015000022/05/2022
560500162410 ಆಶಾ - ಸೀಂಧನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500162411 jarina bi - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****029622/05/2022FPS****029622/05/20223002000022/05/2022
560500162412 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಸಿಂಧನಕೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162414 ರಂಗಮ್ಮಾ - ಸೀಂಧನಕೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162415 ಮೋಹಿನ ಸಾಬ - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022200015000024/05/2022
560500162416 ರಾಜಕುಮಾರ - ಸಿಂಧನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888726/05/2022FPS****888726/05/2022200015000026/05/2022
560500162417 Maheboob Bi - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500162419 ತುರಬ ಅಲಿ - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****029621/05/2022FPS****029621/05/20226004000021/05/2022
560500162420 Tejamma - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/2022200015000025/05/2022
560500162421 Janabai - ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ವೀರಪ್ಪಾ ಭುರ್ಲೇಕರ್ AAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500162422 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಸಿಂಧನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****284611/05/2022FPS****284611/05/2022200015000011/05/2022
560500162423 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888729/05/2022FPS****888729/05/2022200015000029/05/2022
560500162424 ನಿಲಮ್ಮಾ - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022200015000024/05/2022
560500162425 SONAMMA - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500162426 ಕಸ್ತೂರ ಬಯಿ - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500162427 TIPAMMA - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20223002000023/05/2022
560500162428 ಹಣಮಂತ - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500162429 ಜಗದೇವಿ - ಸಿಂದಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/2022200015000025/05/2022
560500162430 ಗಂಗಮ್ಮ - ಸಿಂದನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500162431 ಚಂದ್ರಮ್‌ - ಸಿಂದನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500162433 ಉಮರುಡ್ಡೀನ - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500162434 ನಾಮದೇವ - ಸಿಂಧನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/2022200015000025/05/2022
560500162435 ಬಸೀರ ಸಾಬ - ಸಿಂಧನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888722/05/2022FPS****888722/05/2022200015000022/05/2022
560500162436 Gangamma - ಸಿಂಧನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500162437 ಪ್ರಭು - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20229006000024/05/2022
560500162439 ಶ್ರೀಮಂತ - ಸಿಂಧನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500162440 ನಿಲಮ್ಮಾ - ಸಿಂಧನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500162441 ಝರಪ್ಪ - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500162442 ಭರತ - ಸಿಂದನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022200015000024/05/2022
560500162443 gudamma - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162444 ಈರಣ್ಣ - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022200015000024/05/2022
560500162445 ಶಿವ ರಾಯ - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500162446 ವೀರಶೇಟ್ಟಿ - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500173446 Sheshikala - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/202212008000023/05/2022
560500173447 ಕಸ್ತೂರಿ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888726/05/2022FPS****888726/05/20226004000026/05/2022
560500173448 ಚೆನ್ನಯ್ಯ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500173449 ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20226004000023/05/2022
560500173450 ಇನಾಯತ ಅಲಿ - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/2022150010000025/05/2022
560500173451 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಸೀಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/2022210014000025/05/2022
560500173452 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20229006000024/05/2022
560500173453 bhagirathi - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20229006000024/05/2022
560500173454 Suman Bai - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022210014000024/05/2022
560500173455 Prabhavati - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888729/05/2022FPS****888729/05/20226004000029/05/2022
560500173456 kamla bai - ಸೀಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888726/05/2022FPS****888726/05/20223002000026/05/2022
560500173458 ಚಿನಮ್ಮ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20226004000024/05/2022
560500173459 ಸಂಗಮ್ಮ - ಸಿಂಧನಕೇರPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20229006000023/05/2022
560500173460 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಸಿಂದನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/20229006000025/05/2022
560500173461 ಮಂಗಲಾದೇವಿ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20226004000023/05/2022
560500173462 jagadevi - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022180012000024/05/2022
560500173463 ರಮೇಶ - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022200015000024/05/2022
560500173464 ಜಟೆಪ್ಪಾ - ಸೀಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20226004000023/05/2022
560500173465 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಸಿಂದಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/202212008000024/05/2022
560500173466 ಮಾಣಿಕ - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20226004000023/05/2022
560500173467 ಶಿವಾರಾಜ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/202212008000023/05/2022
560500173468 Gouramma - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****294919/05/2022FPS****294919/05/202212008000019/05/2022
560500173469 ದೇವಿಂದ್ರ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888722/05/2022FPS****888722/05/202212008000022/05/2022
560500173470 ದೇವಿಂದ್ರ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/202212008000024/05/2022
560500173471 Shalamma - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888729/05/2022FPS****888729/05/2022200015000029/05/2022
560500173472 ಇಸ್ಮಾಯಲ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022180012000023/05/2022
560500173473 ಗುರು ನಾಥ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20229006000024/05/2022
560500173474 ನರಸಪ್ಪಾ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/202212008000024/05/2022
560500173475 buddayya - ಸಿಂದನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500173476 Sushilamma - ಸಿಂದನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888722/05/2022FPS****888722/05/2022180012000022/05/2022
560500173477 Amba Bai - ಸಿಂದನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888722/05/2022FPS****888722/05/2022150010000022/05/2022
560500173478 ಶಾಮ ಕರಣ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022150010000024/05/2022
560500173479 ಉದಯ ಕುಮಾರ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20226004000023/05/2022
560500173480 ರವಿ ಕುಮಾರ - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20229006000024/05/2022
560500173481 ಕಲಪ್ಪಾ - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888729/05/2022FPS****888729/05/2022200015000029/05/2022
560500173482 ಗಣಪತಿ - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022200015000024/05/2022
560500173483 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಸೀಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/202212008000025/05/2022
560500173484 ಖಾದರ್‌ ಸಾಬ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20229006000023/05/2022
560500173485 Mumtaz - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022210014000023/05/2022
560500173486 Gouramma - ಸಿಂದನಕೆರPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022180012000024/05/2022
560500173487 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022150010000024/05/2022
560500173488 ಕಾವೇರಿ - ಸಿಂದಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022200015000024/05/2022
560500173489 ಬಸವರಾಜ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/202212008000025/05/2022
560500173490 ಕಲ್ಲಯ್ಯ - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500173491 ಪ್ರಭು - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500173492 ಮಲಮ್ಮಾ - ಸೀಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20226004000023/05/2022
560500173493 .indumati - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022150010000024/05/2022
560500173494 ಸಂಗೀತಾ - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/202212008000024/05/2022
560500173495 ಹಣಮಂತ - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888729/05/2022FPS****888729/05/2022200015000029/05/2022
560500173496 tejamma - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500173497 Vidhyavati - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20223002000024/05/2022
560500173498 ಶಿವಕುಮಾರ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/20226004000025/05/2022
560500173499 ಸಂಜಿವ ಕುಮಾರ - ಸಿಂದನಕೆರPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20226004000024/05/2022
560500173500 ಮೇಘ ರಾಜ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022150010000024/05/2022
560500173501 Meenakshi Maruti Rao - ಸೀಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888726/05/2022FPS****888726/05/20226004000026/05/2022
560500173503 ಕಾಶಿನಾಥ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/202212008000025/05/2022
560500173541 ಮಂಜುಲಾ - sindhankera humnabadAAY(NK) / NCSBiometric****888726/05/2022FPS****888726/05/2022200015000026/05/2022
560500173548 gundappa - ಸಿಂದನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500173550 ಶೇಕ ಮಹಮದ - ಸಿಂದನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/202212008000023/05/2022
560500173551 Ashraf Bee - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022210014000023/05/2022
560500173552 ಜುಬೇದ ಬೇಗಂ - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20229006000024/05/2022
560500173553 ಪಾಶಾ ಮಿಯ್ಯಾ - ಸಿಂಧನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500173554 ಮಹಮದ ನಸಿರುದ್ದೀನ್‌ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/2022180012000025/05/2022
560500173557 ಸಾಬೇರಾ ಮಿಯ್ಯಾ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/202212008000023/05/2022
560500173558 Asha Bee - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888722/05/2022FPS****888722/05/2022150010000022/05/2022
560500173559 ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ - ಸಿಂದನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/202212008000024/05/2022
560500173560 ಮಹಿತಾ ಸಾಬ - ಸಿಂದನಕೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500173561 SHAMIYA BEE - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/2022150010000025/05/2022
560500173562 ನುರಜಾಹ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20229006000024/05/2022
560500173563 ಗೋರಿ ಬಿ - ಸಿಂಧನಕೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500173564 MANIKAPPA - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500173565 ಮಲ್ಲಪ್ಪ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/202212008000024/05/2022
560500173566 ತಾಜೋದ್ದಿನ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500173567 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/202212008000024/05/2022
560500173568 ಸುಶಿಲಮ್ಮ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500173569 ಕುಪೇಂದ್ರ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022150010000023/05/2022
560500173570 ಶರಣಮ್ಮ - ಸಿಂದಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500173571 ಬಾಬು ರಾವ - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022210014000023/05/2022
560500173572 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022150010000024/05/2022
560500173573 ಈರಪ್ಪಾ - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888726/05/2022FPS****888726/05/202212008000026/05/2022
560500173574 RENUKA - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****294921/05/2022FPS****294921/05/20226004000021/05/2022
560500173575 ಪ್ರಭು - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022150010000024/05/2022
560500173576 ಕಾಶಿನಾಥ - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/2022200015000025/05/2022
560500173577 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ಸಿಂಧನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500173579 ಸವಿತಾ - ಸಿಂದನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500173580 SHANKREMMA - ಸಿಂದಕೆರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500173581 Laxmi Bai - ಸಿಂದನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/202212008000024/05/2022
560500173582 ಪಿರಪ್ಪಾ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****029622/05/2022FPS****029622/05/20226004000022/05/2022
560500173583 ಪಾಶಾ ಮಿಯ್ಯಾ - ಸಿಂದನಕೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500173585 Revanamma - ಸೀಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022180012000024/05/2022
560500173586 ಕಲ್ಯಾಣ ಕುಮಾರ - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****123521/05/2022FPS****123521/05/2022150100000021/05/2022
560500173587 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಸೀಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/202212008000024/05/2022
560500173588 ಪಂಡಿತ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/202212008000023/05/2022
560500173589 ಶೋಭಾವತಿ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20229006000024/05/2022
560500173591 ವಾಹೀದ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****029623/05/2022FPS****029623/05/20226004000023/05/2022
560500173592 ಮಹಾನಂದ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888722/05/2022FPS****888722/05/20229006000022/05/2022
560500173593 ಬಸಪ್ಪಾ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500173594 ಭಿಮಶಾ - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022180012000023/05/2022
560500173595 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಸೀಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20229006000023/05/2022
560500173598 ವಿಠೂಲ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022150010000024/05/2022
560500173599 ಶಂಕರ - ಸಿಂದನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888722/05/2022FPS****888722/05/2022210014000022/05/2022
560500173600 ನಾಮದೆವ - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022150010000023/05/2022
560500173601 Rehana Begum - ಸಿಂದನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022210014000024/05/2022
560500173602 bhagi rathi - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20223002000023/05/2022
560500173603 ಶಂಕರ - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20223002000023/05/2022
560500173604 ಮಲ್ಲಪ್ಪ - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****029622/05/2022FPS****029622/05/2022150010000022/05/2022
560500173605 ಪ್ರಕಾಶ - ಸಿಂದನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****029622/05/2022FPS****029622/05/2022150010000022/05/2022
560500173606 ಭೀಮಣ್ಣ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20226004000023/05/2022
560500173607 Neelamma - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****029621/05/2022FPS****029621/05/20229006000021/05/2022
560500173608 ಬಾಬು - ಸಿಂದನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****029621/05/2022FPS****029621/05/2022180012000021/05/2022
560500173609 ಟೊಪಣ್ಣಾ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****029623/05/2022FPS****029623/05/2022150010000023/05/2022
560500173610 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****029622/05/2022FPS****029622/05/20226004000022/05/2022
560500173612 ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888726/05/2022FPS****888726/05/2022150010000026/05/2022
560500173614 ಹಣಮಂತ - ಸಿಂಧನಕೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022200015000024/05/2022
560500173615 Sangeeta - ಸೀಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****029622/05/2022FPS****029622/05/2022150010000022/05/2022
560500173616 ಶ್ರೀಮಂತ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/202212008000024/05/2022
560500173617 Sampavati - ಸೀಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****029621/05/2022FPS****029621/05/2022150010000021/05/2022
560500173620 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಸೀಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022150010000024/05/2022
560500173622 Shivkanta - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022180012000024/05/2022
560500173623 ಗುಂಡಮ್ಮ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/20226004000025/05/2022
560500173624 Naseema Bi - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022150010000024/05/2022
560500173625 ಜಗದೇಶ - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/202212008000024/05/2022
560500173626 ಲಷ್ಮಿಣ - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/202212008000023/05/2022
560500173627 ಮ್ಯನೋದಿನ್ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500173633 naganna - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500173635 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಸಿಂದನಕೆರPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20226004000023/05/2022
560500173639 ಫಾತೀಮ - ಸೀಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022180012000023/05/2022
560500173641 Salima Bee - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022150010000024/05/2022
560500173642 ಗೌಸಿಯಾ - ಸಿಂದನಕೆಆPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022180012000023/05/2022
560500173643 Yankamma - ಶೀವಾ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಗುಂಡ ರೆಡ್ಡಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20226004000024/05/2022
560500173644 ಶಹಜಾನ್‌ ಬಿ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20226004000024/05/2022
560500173645 ಖಾಸಿಮ ಸಾಬ - SINDHANKERAPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/202212008000023/05/2022
560500173646 ಪ್ರಭು - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022210014000023/05/2022
560500173647 ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ಸಿಂದನಕೆರPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20226004000024/05/2022
560500173648 ಅಂಬಾ ಬಾಯಿ - ಸೀಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500173650 ನಾಗಮಾ - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20229006000024/05/2022
560500173651 ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500173656 Ademma - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888726/05/2022FPS****888726/05/20229006000026/05/2022
560500173657 ರಮೇಶ - ಸಿಂದನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022150010000023/05/2022
560500173659 ಶಾನು - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022150010000023/05/2022
560500173660 ಶ್ರವಣಕುಮಾರ್‌ - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022150010000023/05/2022
560500173661 Taslim Begum - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888729/05/2022FPS****888729/05/2022180012000029/05/2022
560500173662 ಮಾಣಿಕ - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/202212008000023/05/2022
560500173663 Ansuya - ಸಿಂದನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022210014000023/05/2022
560500180061 ಚಂದ್ರ ಶಟ್ಟಿ - ಸಿಂದನಕೆರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180062 ಸುವರ್ಣ - ಸಿಂದನಕೆರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180063 kanayya sing - ಸಿಂದನಕೆರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180067 sunita - *ಸಿಂಧನಕೇರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180068 Rajeshri - ಸಿಂದನಕೆರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187638 Pavitra - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022150010000023/05/2022
560500188031 ಇಂದುಮತಿ ಗಂ/ ರೇವಣಸಿದ್ದ - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20229006000024/05/2022
560500188224 Ratnamma - ಸಿಮಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/202212008000023/05/2022
560500188230 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂ/ ನಾಗಪ್ಪಾ - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20226004000023/05/2022
560500188394 ಶ್ರೀಮಂತ ತಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888729/05/2022FPS****888729/05/202212008000029/05/2022
560500188395 ದಯಾನಂದ ತಂ/ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/202212008000023/05/2022
560500188443 Sunita - W/O: ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ ಪರಶೇಕರ್ 12/5PHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022180012000024/05/2022
560500188489 ಜೀವನ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ - ಸಿಂಧನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20229006000024/05/2022
560500188656 Suvarna - ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/202212008000025/05/2022
560500188698 ಸಂತೋಷಕೂಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ - ಸಿಂಧನಕೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/202212008000024/05/2022
560500191843 ಕಾಂತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕರ - ಶಾಂತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಿಂಧನಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20226004000023/05/2022
560500194815 Nabi sab - ಇಟಾಗಾವಾಲೇsindankeraPHH(NK) / NCS------30000000-
560500194880 ಮಸ್ತಾನ್ ಬೆಗಂ - ಸಿಂಧನಕೇರಾsindankeraAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500194890 Parveen Begum - SINDHANKERAPHH(NK) / NCSBiometric****888722/05/2022FPS****888722/05/2022150010000022/05/2022
560500194894 rangamam - sindhankera.humnabadPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/202212008000023/05/2022
560500194896 ಶೀವರಾಜ - SindhankeraPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20226004000023/05/2022
560500194897 Aphjalbi - ಮುಜಾವರPHH(NK) / NCSBiometric****029621/05/2022FPS****029621/05/20223002000021/05/2022
560500194898 ಶಿವ ಶರಣಪ್ಪಾ - sindhankera.humnabadPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20229006000024/05/2022
560500194900 ಮಂಜಲೆ ಸಾಬ - sindhankera.humnabadAAY(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022200015000023/05/2022
560500194901 Haseena Be - sindhankera.humnabadPHH(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/20229006000024/05/2022
560500194902 ಸಂಜಿವ ಕುಮಾರ - SINDHANKERAPHH(NK) / NCSBiometric****029621/05/2022FPS****029621/05/20226004000021/05/2022
560500194904 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಜಳೇನೋರsindankeraPHH(NK) / NCSBiometric****888729/05/2022FPS****888729/05/20229006000029/05/2022
560500194905 ಈಶ್ವರ - SINDHANKERAPHH(NK) / NCSBiometric****888722/05/2022FPS****888722/05/20229006000022/05/2022
560500194906 ಸುಂದರ - SindhankeraPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022150010000023/05/2022
560500194907 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ಹಲಗೇನೋರsindankeraPHH(NK) / NCSBiometric****888729/05/2022FPS****888729/05/20229006000029/05/2022
560500194908 ಕಾಶಣ್ಣ - ತೇಳಕೇರಿsindankeraPHH(NK) / NCS------60000000-
560500194910 Mastsn Bee - sindhankera.humnabadPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/2022180012000023/05/2022
560500194914 ಸರಸ್ವತಿ - ಲಂಬುನೋರ sindhankera.humnabadPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20229006000023/05/2022
560500194915 Sharanamma - SINDHANKERAPHH(NK) / NCSBiometric****888723/05/2022FPS****888723/05/20223002000023/05/2022
560500194917 ಮಗ್ರಿಬ - sindhankera.humnabadPHH(NK) / NCSBiometric****888725/05/2022FPS****888725/05/2022150010000025/05/2022
560500194922 ಕಮಲ ಸಾಬ - SINDHANKERA,humnabadAAY(NK) / NCSBiometric****888724/05/2022FPS****888724/05/2022200015000024/05/2022
560500194925 Ratnamma - sindhankera humnabadPHH(NK) / NCS------120000000-
560500194927 Siddamma - sindkeraPHH(NK) / NCS-----<