REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560500142066 Tarabai - W/O: ಹೀರಸಿಂಗ್ 1/05 ಕೂಡಂಬಲ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/20226004000025/05/2022
560500142074 Laxmibai - W/O: ದೇವದಾಸ್ ಮನೆ ನಂ 2/143 ಮೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560500142124 Ambika - W/O ದಯಾನಂದ ಏಚ್.ನ.1/734 ಮೇನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****792327/05/2022FPS****792327/05/20223002000027/05/2022
560500142423 Vijayshree - W/O ರಜನಿಕಾಂತ 6/68 . ಕೊಡಂಬಲ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****918729/05/2022FPS****918729/05/20226004000029/05/2022
560500142524 Nazmin - W/O: ಅಯ್ಯೂಬ್ ಹೌಸ್ ನ 1/380 ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20226004000027/05/2022
560500142684 Zaheda Bee - W/O: ಗುಲಾಮ್ ಸಾಬ್ 1/96 ಮುಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20223002000027/05/2022
560500142685 Sruti - S/O: ಕಾಂತಪ್ಪ 2/70 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500142712 Iramma - S/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪ 71 ಮುಸ್ತರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/20229006000028/05/2022
560500142811 Kallamma - W/O: ಪಿರಪ್ಪಾ 1-98 ಉಡಬಾಳ್ ಹPHH(NK) / NCS------30000000-
560500143112 Maina Bai - W/O: ಗುಂಡು ಸಿಂಗ್ 1/8 ಕೋಡಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/20226004000026/05/2022
560500143127 Prabhavathi - W/O: ಬಾಬು ರಾವ 1/134 ಮುಸ್ತರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500143161 ಗೊರಿಬಿ - W/O: ಬರ್ಕತ್ ಅಲಿ 5/53 ಕೂಡಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/2022180012000028/05/2022
560500143178 Saraswati - W/O: ನಾಗಪ್ಪಾ ಮಣೆ ನಂ 4/45 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/20226004000026/05/2022
560500143181 Sangamma - W/O: ಗುರಪ್ಪ 6/16 ಕೋಡಂಬಲ PHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/20229006000027/05/2022
560500143183 Dttamma - W/O: ತಿಪಣ್ನ 54 PHH(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/2022150010000028/05/2022
560500143195 Nurzaha Begum - S/O: ಮೊಹಮ್ಮದ ಮೌಲಾನ ಸಾಬ 2-31 PHH(NK) / NCS------180000000-
560500143200 Vijaylaxmi - W/O: ಪ್ರೇಮ್ಜೀವಿ 812 ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500143336 Sangeeta - W/O: ಸಂಗಪ್ಪ ಹೌಸ್ ನ 1/36 PHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/2022150010000027/05/2022
560500143348 Afreen Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಿಬುಬಾಶಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500143407 Fatima Begum - W/O: ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲಿ 1/10 PHH(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/20229006000028/05/2022
560500143427 Sangeetha - W/O: ಗೋಪಾಲ್ 6/63 PHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/20226004000024/05/2022
560500143447 ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ - W/O: ಬಸಪ್ಪ 5140 ಕೊಡಂಬಲ PHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/20229006000024/05/2022
560500143502 Vijayalaxmi - W/O: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 4/132NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500143507 Kashamma - S/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ 750/1 PHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/2022180012000024/05/2022
560500143596 Parvati - W/O: ಶ್ಯಾಮ್ ರಾವ್ #4/33 ಕೊಡPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/20223002000026/05/2022
560500143778 Rihana Begum - S/O: ಮಹಮದ್ ಉಮರ್ ಕಾನ್ ಏಚ್ ನ 3/PHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/202212008000025/05/2022
560500143844 Mamatha - W/O: ಪಪ್ಪು 306 ಕೋಡಂಬಲ PHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/2022180012000025/05/2022
560500143891 Jagadevi - W/O ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯಾ ಮಠ ಹುಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560500143928 Rekha Bai - W/O: ಶಿವಪ್ಪಾ 436 ಕೊಡಂಬಲ PHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/20229006000026/05/2022
560500144039 Rayappa - S/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಸಿಂಗಿ 1/20 ಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560500144062 Rahemat Begum - W/O: ಸಯದ್ ಅಲಿ 5-22 ಕೋಡಂಬಲ PHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/20229006000024/05/2022
560500144227 Sureka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತಮ್ಮಣ 1/6AAY(NK) / NCS------200000000-
560500144397 Pochamma - W/O: ಪೋಚಪ್ಪ 871 ಕೊಡಂಬಲ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500144498 Bonamma - W/O: ರಾಮಯ್ಯ 219 ಕೋಡಂಬಲ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500144604 Laxmi - W/O: ಮಲ್ಲೇಶ್ ಏಚ್ ನ 865 ಕೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022150010000026/05/2022
560500144773 Eramma - W/O: ಶಂಕರ್ 967 ಕೂಡಂಬಲ PHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/202212008000025/05/2022
560500145048 Molan Bee - W/O: ಮಹೆಬೂಬ್ ಅಲಿ 5/66 ಕೋಡಂPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/20226004000026/05/2022
560500145264 Asharani - W/O ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ 3/39 ನಾರ್ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/20229006000024/05/2022
560500147603 Renuka - W/O ಶಂಕರ್ ಏಚ್,ನ.6/16 ಮೇನ್ ರಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560500149769 Santa - S/O: ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ 00 ಮುಸ್ತರಿPHH(NK) / NCSBiometric****005328/05/2022FPS****005328/05/20229006000028/05/2022
560500149856 Kastura Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022180012000026/05/2022
560500150736 Shashikala - W/O: ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾವ 2/49/2 ಮುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500150923 Priyanka - W/O: ಅರವಿಂದ 438 ಮುಸ್ತರಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500151019 Chandrakala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗುಂಡಪ್ಪ 2-40-2 ಮುಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****005329/05/2022FPS****005329/05/20226004000029/05/2022
560500152829 Bandemma - W/O: ವಜೀನಾತ್ ಏಚ್‌ ನ 380 ಕೂPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/20226004000027/05/2022
560500154148 Puja - W/O ಶಂಕರ ಹಳ್ಳಿಖೆಡ 0 0 ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/20229006000025/05/2022
560500155297 Laxmi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಂಕರಪ್ಪ 1-111 ಮುಸ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****005324/05/2022FPS****005324/05/20229006000024/05/2022
560500155404 Rangamma - S/O: ವೈಜೀನಾತ್ 163 ಕೋಡಂಬಲ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/2022180012000024/05/2022
560500156288 Jaishreedevi - W/O: ನಾಗರೆಡ್ಡಿ 1/49 ಉಡಬಾಳ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500156905 Farhana Begum - W/O ಮೆಹರಾಜ್ 00 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಹುPHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/20226004000024/05/2022
560500157120 Sangeeta - S/O ಅಣ್ಣೇಪ್ಪ 1/146 ಮುಸ್ತರಿ ,PHH(NK) / NCS------60000000-
560500157868 Anuradha - W/O: ರಮೇಶ ಗಜರೇ 2/109 ಉಡಬಾಳ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500159195 Bhavneshwari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಕೋಡಂಬಲ PHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/20226004000027/05/2022
560500159467 Jagadevi - W/O ವೈಜೀನಾಥ 476/4 / ಕೊಡಂಬಲ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500162696 ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಕೊಡಂಬಲAAY(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/2022200015000028/05/2022
560500162714 ಜಗದೇವಿ - ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ವೀರಸಂಗಯ್ಯ ಸಾಗರ, ಮು.PHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/20226004000026/05/2022
560500162715 Mallamma - ಹೋನ್ನಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಕೊಡಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162716 Sudharani - ಸುಮೀತ್ರಾ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪಾ ಹೋಸಳ್ಳಿ ಮAAY(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022200015000026/05/2022
560500162717 ಬಸಪ್ಪಾ - ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಕುರಕೋಟಿ, ಮAAY(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/2022200015000025/05/2022
560500162718 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಪಂಚಾಳ, AAY(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022200015000026/05/2022
560500162719 ಪಾರಮ್ಮಾ - ಪಾರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಈಶ್ವರ ಮೇತ್ರಿ, ಮು.ಪAAY(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/2022200015000025/05/2022
560500162720 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಕಾಡಕಪAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162721 ಈಶ್ವರ - ಈಶ್ವರ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಕಟಾರ, ಮAAY(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/2022200015000024/05/2022
560500162722 Sarswathi - ವ್ವೆಜಿನಾಥ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಕುರಕೋಟಿAAY(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022200015000026/05/2022
560500162724 enkamma - ಎಂಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಾಮರಾವ ಮು.ಪೋ.ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/20223002000027/05/2022
560500162725 ವಿದ್ಯಾವತಿ - ನಾಗಪ್ಪಾ ಅಂಬಣ್ಣಾ ಉಪಾರ, ಮು.ಕೊಡಂಬAAY(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/2022200015000028/05/2022
560500162726 malamma - ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ಹಳ್ಳಿಖೆಡ,AAY(NK) / NCS------200000000-
560500162727 ಆಶೋಕ್‌ - ಅಶೋಕ ಸಾಯಪ್ಪಾ ಕಾಡಿಪಾಪೂರ, ಮು.ಕೊಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162728 ಹುಸೇನಪ್ಪ - ಹುಸೇನಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಯಾಪ್ಪ ಮು.ಪೋ.ಕೊAAY(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022200015000026/05/2022
560500162729 ಗೋಪಮ್ಮಾ - ಗೋಪಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಫ್ರಭು ಗಾರಂಪಳ್ಳಿ, AAY(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022200015000026/05/2022
560500162730 ರಮೇಶ - ರಮೇಶ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಕಟರ, ಮು.ಪೊAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162732 bakamma - ಬಕ್ಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಭಗವಾನ ಮು.ಪೋ.ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500162733 ದೇವಿಂದ್ರ - ದೇವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಯಲಮಡಗಿ AAY(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022200015000026/05/2022
560500162735 ಶಂಕರ - ಶಂಕರ ತಂದೆ ತುಕ್ಕಪ್ಪ ಮು.ಪೋ.ಕೊಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162736 Tasleem Bee - ಚಾಂದಪಾಶ ತಂದೆ ಬಾಬುಮಿಯ್ಯ ಲೋಹಾರ, AAY(NK) / NCSBiometric****918729/05/2022FPS****918729/05/2022200015000029/05/2022
560500162737 Ismail Bee - ಖಾಸಿಮ ಶಾ ತಂದೆ ಕಂಕರ ಶಾ ದರ್ವೇಶ, AAY(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/2022200015000025/05/2022
560500162738 ಮುನಿರಾಶಾ - ಮುನಿರಾ ಶಾ ತಂದೆ ಕಂಕರ ಶಾ ದರ್ವೆಶ,AAY(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/2022200015000025/05/2022
560500162740 savita - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಹಸುರಗುಂಡಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162741 Ameena Bee - ಅಹಮದ ಸಮದ ತಂದೆ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ಖಾಲಿಮ,AAY(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022200015000026/05/2022
560500162742 Saraswati - ಮಲ್ಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ ವಡ್ಡನಕೆರPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/202212008000026/05/2022
560500162743 ಚಿನ್ನಮ್ಮ - ಚಿನ್ನಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಂಕರ ಬೆಳಗುಪ್ಪಿ, AAY(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/2022200015000024/05/2022
560500162744 ಸುಭದ್ರ ಬಾಯಿ - ಸುಭದ್ರಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಗಮೂತಿ, ಮು.ಕೊಡAAY(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/2022200015000027/05/2022
560500162745 Chandramma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಂಡೆಪ್ಪ ಏAAY(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022200015000026/05/2022
560500162746 Tahera Bee - ಜಹಾಂಗೀರ ತಂದೆ ಹೈದರಸಾಬ ಮು.ಪೋ. ಕೊAAY(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/2022200015000025/05/2022
560500162747 ನಾಗಮ್ಮ - ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಭೀಮಶಾ ವಡ್ಡರ, ಮು.ಪPHH(NK) / NCS------30000000-
560500162748 ಗೈಬಣ್ಣಾ - ಗೈಬಣ್ಣ ತಂದೆ ರುದ್ರಪ್ಪಾ ಪರ್ಸಿ, ಮAAY(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/2022200015000028/05/2022
560500162749 ಬಸಪ್ಪಾ - ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ, AAY(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/2022200015000024/05/2022
560500162750 Mallamma - ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಡೆಪ್ಪಾ ಇಟಗಾ ಮು.ಕೊAAY(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/2022200015000027/05/2022
560500162751 Sheshamma - ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಡಿಕಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/2022200015000027/05/2022
560500162753 ಶಂಕರ - ಶಂಕರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಇಟಗಿ ಮು.ಪೋAAY(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/2022200015000025/05/2022
560500162754 ಶರಣಪ್ಪ - ಕೊಡಂಬಲAAY(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/2022200015000025/05/2022
560500162756 chandrappa - ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ರುದ್ರಪ್ಪಾ ಪರ್ಸಿ, ಮು.AAY(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/2022200015000027/05/2022
560500162757 ಝರೇಪ್ಪಾ - ಝರೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಧನಸಿರಿ, ಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560500162758 jakiya - ಹನಿಫಶಾ ಕಂಕರಶಾ ಫಕೀರ, ಮು.ಕೊಡಂಬಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/2022200015000028/05/2022
560500162759 ಅಹ್ಮದ ಬಿ - ಅಹ್ಮದ ಬಿ ಗಂಡ ನಬಿ ಶಾ ಫಖೀರ, ಮು.ಕAAY(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/2022200015000028/05/2022
560500174254 ಬೂದಪ್ಪ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/20226004000028/05/2022
560500174255 ನಾಗಮ್ಮ - ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ನಿರಂಜಪ್ಪಾ ಅಂಬುಲಗಿ,PHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022210014000026/05/2022
560500174256 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ನಂದಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/20226004000026/05/2022
560500174257 ಶಿವಪುತ್ರ - ಶಿವಪುತ್ರ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮು.ಪೋ.ಕೊPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/20229006000027/05/2022
560500174258 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಇಟಗಾ, PHH(NK) / NCS------120000000-
560500174259 ಗುಂಡಪ್ಪ - ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಇಟಗಾ, PHH(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/20229006000028/05/2022
560500174260 ಸುಬಾಷ - ಸುಬಾಷ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಹರಿಜನ, ಮುPHH(NK) / NCS------120000000-
560500174261 Khaja Bee - ಕೊಡಂಬಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560500174262 ದಸರತ - ದಶರಥ ತಂದೆ ಕಾಮಣ್ಣ ಕಠಾರ, ಪೊ.ಕೊಡPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/20229006000027/05/2022
560500174263 Mahadevi - ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ದೀಪಕ, ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/2022150010000027/05/2022
560500174264 pentamma - ಪೆಂಟಮ್ಮಾ ಗಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಡಗಂಚಿ, PHH(NK) / NCS------30000000-
560500174265 ನಾಗಪ್ಪ - ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಕಾಡಕಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500174266 ಘಳೆಪ್ಪಾ - ಘಾಳೇಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಾಸಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ಮು.PHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/202212008000025/05/2022
560500174268 Shreedevi - ರಾಜಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಕುಂಬಾರ,PHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/2022150010000027/05/2022
560500174269 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಚಿಂತಾಕಿ,PHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/2022180012000025/05/2022
560500174271 sumitra bai - ಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುಭಾಷ ಡಾವಿ, PHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/20223002000027/05/2022
560500174272 kantamma - ಕಾಂತಮ್ಮಾ ತಂದೆ ಸೈಬಣ್ಣ ಚಿಮ್ಮನಚೋಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560500174274 Gangamma - ಗಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಕಟ್ಟರ, ಮPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/202212008000027/05/2022
560500174275 ದೇವಿಂದ್ರ - ದೇವೀಂದ್ರ ಭೀಮಶಾ ಭೂರ್ನಾಪೂರ, ಮು.ಕPHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/20229006000024/05/2022
560500174276 ಶಾಂತಮ್ಮ - ರಾಮಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಮು.ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/20226004000026/05/2022
560500174277 tabita - ತಬಿತಾ ಗಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಮPHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/20223002000024/05/2022
560500174278 ಲಲಿತಾ - ಲಲಿತಾ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ ರಾಂಪುರ, ಮು.ಕPHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/202212008000025/05/2022
560500174279 ಜಾಪರ - ಜಾಫರ ತಂದೆ ಇಬ್ರಾಂಸಾಬ ಸೌಧಾಘರ ಮು.PHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/20226004000027/05/2022
560500174281 ಅಂತಪ್ಪ - ಅಂತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ ವಡ್ಡರ, ಮು.ಪPHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/2022150010000024/05/2022
560500174282 ಕಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕರೆಪ್ಪಾ ಅರ್ಕಿ, PHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/202212008000026/05/2022
560500174283 ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ - ಸಂಪತಕೂಮಾರ ತಂದೆ ಗುರುದಾಸ ಕಟ್ಟರ, PHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/202212008000027/05/2022
560500174284 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಭೂರ್ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/2022180012000025/05/2022
560500174285 Shantamma - ಶಾಂತಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಸುರೇಶ ವಳಖಿಂಡಿ, ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****918729/05/2022FPS****918729/05/2022150010000029/05/2022
560500174287 ಶಂಕರ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/20226004000027/05/2022
560500174288 ರೆವಮ್ಮ - ರೇವಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ರೇಖುಳಗಿ, PHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/20226004000026/05/2022
560500174289 ಬಿಸ್ಮಿಲಾ - ಬಿಸ್ಮಲ್ಲಾ ಗಂಡ ಮನ್ಸೂರ ಮು.ಪೋ.ಕPHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/20226004000024/05/2022
560500174290 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ ಸಾಬ - ಇಸ್ಮಾಲಸಾಬ ಹುಸೇನಸಾಬ ಡಾಂಗೆವಾಲೆ, PHH(NK) / NCS------30000000-
560500174291 ಮಲ್ಲಪ್ಪ - ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಚೆನ್ನೂರ, ಮು.PHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/20229006000026/05/2022
560500174292 ಹಣಮಂತ - ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಚೆನ್ನೂರ, ಮPHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/2022150010000024/05/2022
560500174293 chandramma - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174294 Farzana Begum - ಫರಜಾನಾಬೇಗಂ ಲಾಲಶಾ ಕೊಡಂಬಲAAY(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/2022200015000025/05/2022
560500174295 ಗೊಪಾಲ ಸಿಂಗ್ - ಗೋಪಾಲಸಿಂಗ ತಂದೆ ಬಾಬುಸಿಂಗ, ಮು.ಕೊPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/202212008000026/05/2022
560500174296 Munni Bee - ಕರಿಂಸಾಬ ಸೈಯಾದಸಾಬ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/20226004000024/05/2022
560500174297 ತಸ್ಲೀಂ - ಅನ್ವರ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ಮುಜಾವರ, ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/202212008000024/05/2022
560500174299 ಹನುಮಾನ್‌ ಸಿಂಗ್ - ಹನುಮಾನಸಿಂಗ ತಂದೆ ರಾಮಸಿಂಗ ರಜಪೂತ,PHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/2022150010000024/05/2022
560500174300 ರೈಮುನ್ನಿಸಾ - ಮೈನೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಎಂಡಿ. ಗಫಾರಸಾಬ, PHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/20229006000024/05/2022
560500174301 ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ - ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಹಸುರಗುಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560500174302 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕೊಡಂಬಲAAY(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022200015000026/05/2022
560500174303 ಶಬಿರಾ - ಶಬಿರಾ ತಂದೆ ಗಫಾರ ಮುಜಾವರ, ಮು.ಕೊಡAAY(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/2022200015000025/05/2022
560500174304 jakiya - ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ತಂದೆ ಆಮೀರಸಾಬ ಮುಜಾವರ,PHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022180012000026/05/2022
560500174305 liyakhat bie - ಲಿಯಾಖತಬೀ ಗಂಡ ಶೌಖತಅಲಿ ಮುಲ್ಲಾ, PHH(NK) / NCSBiometric****709322/05/2022FPS****709322/05/20223002000022/05/2022
560500174306 ಪಾರಮ್ಮಾ - ಪಾರಮ್ಮಾ ಬೀಮಶಾ ಭಣಮಿ, ಮು.ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/202212008000028/05/2022
560500174307 ರೇಖಾ - ರೇಖಾ ಗಂಡ ಬಾಲಾಜಿ ರಜಪುತ, ಮು.ಪೊ.ಕPHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/20226004000024/05/2022
560500174308 ಖುರಸಿದ - ಖುರಸಿದ ತಂದೆ ಹುಸೇನಶಾ ಮು.ಪೋ.ಕೊಡPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/2022180012000027/05/2022
560500174309 kamala bai - ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರಪ್ಪಾ ಯಲಮಡಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500174310 ಧನ ಪತ - ಧನಪತಿ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಇಟಗಾ, ಮು.PHH(NK) / NCS------90000000-
560500174311 manemma - ಮಾಣೆಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಅಂಬುಲಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/20223002000027/05/2022
560500174312 mallamma - ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಚೀಲಾ, AAY(NK) / NCS------200000000-
560500174313 ಈರಪ್ಪಾ - ಈರಪ್ಪಾ ಮಾನಿಕಪ್ಪಾ ಕೊಡಂಬಲAAY(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/2022200015000025/05/2022
560500174314 ರಾಮಮ್ಮ ಬಾಯಿ - ರಾಮಮ್ಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬೀಮಶಾ ಅರ್ಕಿ ಮು.PHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/202212008000025/05/2022
560500174315 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ ವಗ್ಗೆರ, PHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/20229006000025/05/2022
560500174316 ರೆವಣಪ್ಪಾ - ರೇವಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/20223002000025/05/2022
560500174317 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ಸಿಂಧುನಕೇರಾ, PHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/20223002000025/05/2022
560500174318 Sangamma - W/O: ಶಿವರಾಜ್ ಮನೆ ನಂ 5/33 ಕAAY(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/2022200015000024/05/2022
560500174320 ಜಯ ಕುಮಾರ - ಜಯಕುಮಾರ ಜೈವಂತ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಮು.ಕೊಡPHH(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/20226004000028/05/2022
560500174321 pandappa - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500174322 Mulana Bee - ಇಸುಬ ಗಫೂರಸಾಬ ಲೋಹಾರ, ಮು.ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/2022150010000027/05/2022
560500174324 ಬಾಬು ರಾವ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/202212008000027/05/2022
560500174325 ಹಣ್ಮವ್ವ - ಹಣ್ಮವ್ವ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ವಗ್ಗೆರ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/20229006000027/05/2022
560500174326 Bhagamma - ಭೀಮಶಾ ತಿಫ್ಫಣ್ಣಾ ಮಚಕೂರಿ, ಮು.ಕೊಡPHH(NK) / NCSBiometric****294918/05/2022FPS****294918/05/2022210014000018/05/2022
560500174327 ನರಸಪ್ಪಾ - ನರಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಚಿಂಚೋಳಿ,PHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/202212008000024/05/2022
560500174328 ರಾಜಪ್ಪಾ - ರಾಜಪ್ಪಾ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪಾ ಡಾಕುಳಗಿ, AAY(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022200015000026/05/2022
560500174329 banu bi - ಬಾನು ಬಿ ಗಂಡ ಪಿರಸಾಬ ಇನಾಮದಾರ ಮುPHH(NK) / NCS------30000000-
560500174330 ರಜಿಯಾ ಬೀ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/202212008000026/05/2022
560500174331 ಲಷ್ಮಣ - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಚೀಲಾನೋರ, PHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/20229006000026/05/2022
560500174332 ರವಿಕಾಂತ - ರವಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಕುಂಬಾರ,PHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/2022150010000027/05/2022
560500174333 ಶಂಕರ - ಕೊಡಂಬಲAAY(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/2022200015000028/05/2022
560500174334 ರಮೇಶ - ರಮೇಶ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಟೋಣ್ಣಿ, ಮು.ಕೊಡಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560500174335 ಅಡೆಪ್ಪಾ - ಅಡೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಾಶೇಪ್ಪಾ ಚೀಲಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500174336 shiv lila - ಧನರಾಜ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಮು.ಪೋ.ಕೊಡಂPHH(NK) / NCSBiometric****918729/05/2022FPS****918729/05/2022150010000029/05/2022
560500174337 ಪ್ರಭು - ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಉಪಾರ,PHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/20229006000026/05/2022
560500174338 ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ - ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಮಗPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022240016000026/05/2022
560500174339 ಮಾರುತಿ - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಹಳ್ಳಖೇಡ ಮು.PHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/202212008000025/05/2022
560500174340 Reshma Begum - ಮಹೆಬುಬ ತಂದೆ ಮೈನೋದ್ದಿನ ಬೋತಗಿ, ಮAAY(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022200015000026/05/2022
560500174341 ಸರಸ್ವತಿ - ಬಸಪ್ಪಾ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಬೋವಿ, ಮು.ಕೊಡಂPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022180012000026/05/2022
560500174342 ಘಾಳೆಪ್ಪಾ - ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಗೊಲ್ಲುರ, ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022240016000026/05/2022
560500174343 ವೈಜನಾಥ - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಜಮಾದಾರ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/2022180012000024/05/2022
560500174344 ಭಾಗಿರಥಿ - ಭಾಗಿರತಿ ಗಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಜ್ಜನಶೆಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/20226004000027/05/2022
560500175426 mangala - ಮು.ಮುಸ್ತರಿ ತಾ.ಹುಮನಾಬಾದ ಜೀ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/202212008000026/05/2022
560500180169 sheshikala - ಮಾಣೀಕರಾವ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500186958 Shakerabegum - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/2022150010000025/05/2022
560500186987 ಸಂತೋಷಿ ಗಂಡ ರಾಮಲಿಂಗ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/20229006000024/05/2022
560500186990 Fatima Begum - W/O: ಅಬ್ದುಲನಬಿ 1/104 ಕೊಡಂಬಲ PHH(NK) / NCSBiometric****548328/05/2022FPS****548328/05/2022150010000028/05/2022
560500186993 ಚಂದ್ರಕಲಾ ಭೀಮಶಾ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022150010000026/05/2022
560500186995 RAMCHANDRA S/O NARSAPPA - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****564127/05/2022FPS****564127/05/2022180012000027/05/2022
560500187010 Farina Begum - W/O: ಎಮ್ಡಿ ಖಜ ಆಲಿ ಮನೆ ನಂ 1/14PHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/202212008000025/05/2022
560500187025 ರಾಮಶೇಟ್ಟಿ ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560500187034 Zharnamma - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/2022150010000027/05/2022
560500187039 Wahida Begum - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/2022150010000027/05/2022
560500187050 RAJAPPA S/O ZHAREPPA - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/202212008000026/05/2022
560500187438 HANMANT - ಹಣಮಂತ ತಂ. ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಅರ್ಕಿ ಮ.PHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/20229006000027/05/2022
560500187669 Sharnamma - ಶರಣಮ್ಮ ಗದಗೆಪ್ಪ ಕೊಡಂಬಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187689 Manjula - ರಾಮದಾಸ ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ಯಲಮಡಗಿ ಮನೆ,ನಂ,PHH(NK) / NCS------120000000-
560500187708 BAKKAPPA - ಬಕಪ್ಪಾ ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ಮನೆ ಸಂ. 183 PHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/20226004000025/05/2022
560500187723 Yashodamma - ಮನೆ ನಂ. 376 ಪೋ:ಕೊಡಂಬಲ್ ತಾ:ಹುPHH(NK) / NCS------120000000-
560500187767 SRIMANTH S/O `TIPPANNA - ಮನೆ.ನಂ. 749 ಪೋ:ಕೊಡಂಬಲ್ ತಾ:ಹುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187921 SANJUKUMAR - ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅಶೋಕ ಮ ನಂ 232 ಅPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/20226004000027/05/2022
560500187926 ಸುರೇಶ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ - ಮನೆ.ನಂ 432ಪೋ:ಕೊಡಂಬಲ್ ತಾ:ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/20229006000026/05/2022
560500187932 Gouramma - ಮನೆ.ನಂ 116 ಪೋ:ಕೊಡಂಬಲ್ ತಾ:ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/202212008000027/05/2022
560500188172 ramsheti s/o shankar - ಮನೆ ನಂ. 847 ಪೋ:ಕೊಡಂಬಲ್ ತಾ:ಹುPHH(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/2022180012000028/05/2022
560500188281 SUREKHA - ಸಂತೋಷ ತಂ.ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ನಿರ್ಣಾ PHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/2022150010000027/05/2022
560500188339 Taiyaba Begum - W/O: ಜಫಾರ್ ಶಾ ಏಚ್ ನ 691 ನಿಯರPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022180012000026/05/2022
560500188406 malinath s/o narasappa golur - ಮನೆ.ನಂ 239 ಪೋ:ಕೊಡಂಬಲ್ ತಾ:ಹುಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560500188413 NAGAPPA S/O SAIBANNA MACHKURI - ಮ.ನಂ 255 ಪೋ:ಕೊಡಂಬಲ್ ತಾ:ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/202212008000026/05/2022
560500188420 Rekha - ಮನೆ.ನಂ 366 ಪೋ:ಕೊಡಂಬಲ್ ತಾ:ಹುಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560500188472 LAVKUMAR - ಮನೆ.ನಂ 190 ಪೋ:ಕೊಡಂಬಲ್ ತಾ:ಹುಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560500188482 BABURAO - ಶಿವರಾಜ ತಿಪ್ಪಾಣ್ಣಾ ಮನೆ,1/418 ಪೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500188749 Shabana Begum - W/O: ಫಕ್ರೋದ್ದೀನ್ ಏಚ್ ನ 665 ದPHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/2022150010000024/05/2022
560500188754 Irfana Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಖಲೀಲ್ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****548326/05/2022FPS****548326/05/2022180012000026/05/2022
560500188790 AZGAR ALI - ಅಜಗರ ಅಲಿ ತಂದೆ ಹನಿಫಶಾಹಾ ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560500188793 ನಾಗರಾಜ - ನಾಗರಾಜ ಗಣಪತರಾವ ಧನ್ನುರ ಮನೆ ನಂ.PHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/2022150010000027/05/2022
560500189054 Ramulamma - ರಾಮುಲಮ್ಮಾ ಹುಸ್ಸೀನಪ್ಪಾ ಮನೆ,ನಂ,PHH(NK) / NCS------150000000-
560500191062 ಸಂಜನಾ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560500191706 ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಶೇಟ್ಟಿ - ಮನೆ.ನಂ 932 ಪೋ:ಕೊಡಂಬಲ್ ತಾ:ಹುಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560500191748 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/20229006000026/05/2022
560500191877 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560500191898 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಕೊಡಂಬಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560500191908 Eramma - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/20229006000028/05/2022
560500191927 ಬಸವರಾಜ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಬಸವರಾಜ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಭಂಡಾರಿ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/202212008000026/05/2022
560500191934 JAGDEVI - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/202212008000026/05/2022
560500191988 ಜೈಶೀಲ - ಜೈಶಿಲ ಶಾಮರಾವ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560500197181 ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560500197182 ಮಡೆಪ್ಪ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/20226004000025/05/2022
560500197183 jagamma - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/20223002000025/05/2022
560500197184 ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ - ಕೊಡಂಬಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500197185 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918729/05/2022FPS****918729/05/20229006000029/05/2022
560500197187 ಇಂದೂಬಾಯಿ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/20226004000027/05/2022
560500197188 mulana be - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500197189 ಝರೇಮ್ಮಾ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/20226004000027/05/2022
560500197190 JAGA DEVI - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****550321/05/2022FPS****550321/05/2022180012000021/05/2022
560500197191 ವೆಂಕಟೇಶ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022150010000026/05/2022
560500197192 RATANAMMA - ರತ್ನಮ್ಮಾ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಕೊಡಂಬಲ ತಾ//PHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/20223002000025/05/2022
560500197193 ಸವಿತಾ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/20229006000027/05/2022
560500197194 Hajiya Begum - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560500197195 Bakkamma - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/2022150010000027/05/2022
560500197196 ಪ್ರಬು - ಪ್ರಭು ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕೊಡಂಬಲ ತಾ//ಹುಮನPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/202212008000026/05/2022
560500197197 ಹಣಮಂತ - ಕೊಡಂಬಲAAY(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/2022200015000025/05/2022
560500197198 ಜೈರಾಜ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****550320/05/2022FPS****550320/05/2022150010000020/05/2022
560500197199 kamalabai - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/20223002000026/05/2022
560500197200 ದಿಂಗಬಾರ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/202212008000028/05/2022
560500197202 ಶಾತಮ್ಮಾ - ಕುಡಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****550327/05/2022FPS****550327/05/202212008000027/05/2022
560500197203 Shameena Begum - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/2022150010000028/05/2022
560500197204 ದಶರಥ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560500197205 ಇಮಾನವೇ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/20229006000027/05/2022
560500197208 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560500197209 BABU - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500197210 ಶಾಮ್‌ರಾವ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/20226004000025/05/2022
560500197211 Prabhavati - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560500197212 chandramma - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500197213 ಭೀಮಶ್ಯಾ¸À - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/202212008000026/05/2022
560500197214 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಕೊಡಂಬಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560500197215 Neelamma - ರಾಮಲು ಹುಶೇನಪ್ಪಾಕೊಡಂಬಲ ತಾ// ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/202212008000027/05/2022
560500197217 Tasleem - ಕುಡಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/2022150010000028/05/2022
560500197218 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918729/05/2022FPS****918729/05/20226004000029/05/2022
560500197219 ಹಣಮಂತ - ಹಣಮಂತ ತಿಮಯ್ಯಾ ವಡ್ಡರ ಕೊಡಂಬಲ ತಾ/PHH(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/20226004000028/05/2022
560500197220 ಫಯಾಜಅಲ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/20226004000028/05/2022
560500197222 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/20229006000027/05/2022
560500197224 MONAMMA - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500197225 ಮಾರುತಿ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/20226004000028/05/2022
560500197226 Guljan Bi - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/202212008000025/05/2022
560500197227 ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಸಿದ್ದಣಾ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಧನ್ನೂರ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/2022150010000027/05/2022
560500197228 ಗೊವಿಂದ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022180012000026/05/2022
560500197229 ಗುರಬಸಪ್ಪಾ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560500197230 ಕಾಟೇಪ್ಪ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560500197231 anjamma - ಕೊಡಂಬಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500197232 ಝರನಮ್ಮಾ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560500197236 ಪ್ರಬು - ಪ್ರಭು ನರಸಪ್ಪಾ ಕೊಡಂಬಲ ತಾ//ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022150010000026/05/2022
560500197237 Rangamma - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/20226004000027/05/2022
560500197238 ಫರತಬೆಗಂ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/202212008000026/05/2022
560500197240 Kalavathi - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/202212008000028/05/2022
560500197241 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ತುಳಸಿರಾಮ ಯಂಕಪ್ಪಾ ಕೊಡಂಬಲ ತಾ//ಹುAAY(NK) / NCS------200000000-
560500197242 MAHABUB - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/202212008000025/05/2022
560500197243 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಕೊಡಂಬಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500197244 shantamma - ತುಕರಾಮ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪಾ ಕೊಡಂಬಲ ತಾ//PHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/2022150010000027/05/2022
560500197246 ಅಶೋಕ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/2022210014000028/05/2022
560500197247 ತಿಪ್ಪಣ್ಣ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/202212008000024/05/2022
560500197248 jayashila - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500197249 ರಾಜಕುಮರ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/2022150010000025/05/2022
560500197287 ರಾಮ ಶಟ್ಟಿ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/202212008000028/05/2022
560500197357 ಅನೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಿರಂಜಪ್ಪಾ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/20226004000026/05/2022
560500197363 Atiya Parveen - ಮನೆ.ನಂ 650 ಪೋ:ಕೊಡಂಬಲ್ ತಾ:ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****918729/05/2022FPS****918729/05/2022210014000029/05/2022
560500197785 ಲಕ್ಷುಣZ - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಕೊಡಂಬಲ ತಾ// PHH(NK) / NCS------60000000-
560500197798 ಅರ್ಜುನ - ಅರ್ಜುನ ಬಾಳಾಪ್ಪಾ ಕೊಡಂಬಲ ತಾ//ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/202212008000024/05/2022
560500197898 ಈರಯ್ಯ - ಈರಯ್ಯಾ ರಾಚಯ್ಯಾ ಕೊಡಂಬಲ ತಾ//ಹುಮನPHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/20229006000024/05/2022
560500198264 ಹಾಜಿ ಖಾನ - ಕೊಡಂಬಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500198447 ಸುನಿತಾ - ಮಾರೋತಿ ಪೀರಪ್ಪಾ ಕೊಡಂಬಲ ತಾ//ಹುಮನAAY(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/2022200015000024/05/2022
560500198658 ರಾಜರತ್ನ - ಕೊಡಂಬಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500198683 ತಾರಾಬಾಯಿ - ತಾರಾಬಾಯಿ ಭೀಮಸಿಂಗ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022180012000026/05/2022
560500199922 Erappa - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/20226004000027/05/2022
560500199941 ಂುುಖೂಬ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560500200014 ಕಲಪ್ಪಾ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/202212008000026/05/2022
560500200303 ನಬಿಬ ಸಾಬ - ಕೊಡಂಬಲAAY(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/2022200015000027/05/2022
560500200347 ತಿಪ್ಪಣ್ಣ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/20226004000027/05/2022
560500200432 Rijwana - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560500200586 ಸಾಹೇಬ ಬಿ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560500200631 ಉಮೇಶ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022150010000026/05/2022
560500200707 YASAMIN BEGUM - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/2022150010000025/05/2022
560500200724 ಮ ರಸೂಲ್‌ ಸಾಬ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/202212008000025/05/2022
560500201784 ಹಯಾತ ಅಲಿ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500201930 ವಿಠಲ ರಾವ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500201982 Kavitha Sing - ಕವಿತಾ ತಾರಾಸಿಂಗ್ ಠಾಕುರ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022150010000026/05/2022
560500201983 Kamlabai - ರತನಸಿಂಗ ತಂದೆ ರಾಮಸಿಂಗ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560500201984 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918729/05/2022FPS****918729/05/2022150010000029/05/2022
560500201986 ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಮಲ್ಲಪ್ಪ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022150010000026/05/2022
560500201991 Pulathalabae - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/202212008000025/05/2022
560500201996 Rekha - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/2022180012000025/05/2022
560500202019 ಕಾಂತಮ್ಮ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560500202089 putala bi - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/2022150010000025/05/2022
560500202090 khaja begum - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/202212008000025/05/2022
560500202094 ANJAMMA - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/2022180012000027/05/2022
560500202095 Ahmed Bee - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022210014000026/05/2022
560500202279 ಅಮೃತ ರಾವ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/202212008000025/05/2022
560500202293 Shushilamma Chimanchod - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/202212008000027/05/2022
560500202314 ಸುಭಾಷ್‌ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/2022150010000025/05/2022
560500202367 Lalita - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/2022150010000028/05/2022
560500202370 ಶಂಕರ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/202212008000025/05/2022
560500202372 ಮಾಡೆಪ್ಪಾ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/202212008000027/05/2022
560500202447 ದಿಲಿಪ - ಕೊಡಂಬಲAAY(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/2022200015000025/05/2022
560500202536 ಶಂಕರ - ಕುಡಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/20229006000027/05/2022
560500202617 ಮಸ್ತಾನ - ಕೊಡಂಬಲAAY(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/2022200015000028/05/2022
560500202712 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/20226004000024/05/2022
560500202713 ಆಶಾಬಾಯಿ - ಆಶಾಬಾಯಿ ನರಸಿಂಗ ಠಾಕುರ ಕೊಡಂಬಲAAY(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022200015000026/05/2022
560500202721 ಸುದ್ರಾಮಪ್ಪ - ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/2022150010000028/05/2022
560500202779 Asha Fatima - ಮಹ್ಮದ ಇಕ್ಬಾಲ ಸಮದಾನಿ ಬಂದಗಿಕೊಡಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****548326/05/2022FPS****548326/05/2022150010000026/05/2022
560500204385 GUNDAPPA s/o LAXMAN - ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಲಮಡಗಿ ಮು// ಕPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/20226004000026/05/2022
560500204386 Nabu Bi - ಮಹ್ಮದ ಶುಕುರ ಮ.ತಾಜೋದ್ದಿನ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/2022150010000025/05/2022
560500204387 Raju Sharnappa - ರಾಜು ಶರಣಪ್ಪಾ ಮೈಲಾರ ಕೊಡಂಬಲ ತಾ//PHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/202212008000027/05/2022
560500204388 Rajshekhar - ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಮಡೇಪ್ಪಾ ಹರಸೂರ ಕೊಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560500204389 M.Ismailsab Vahedasab - ಮ.ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವಾಹೇದಸಾಬ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/20229006000024/05/2022
560500204390 Eramma Chandrashetty - ಈರಮ್ಮಾ ಚಂದ್ರಶೇಟ್ಟಿ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/20223002000027/05/2022
560500204391 Shahin Begum - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಘುಡುಸಾಬ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/2022150010000025/05/2022
560500204392 Rasheed Botagi - ರಸೀದ ನಬಿಸಾಬ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/202212008000026/05/2022
560500204393 Prem kumar Ramchandra - ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/20223002000025/05/2022
560500204394 Sampurna - ಯಲ್ಲಿಯಾರಾಜ ಸುಭಾಷ ಬಾಜಿ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/2022270018000027/05/2022
560500204395 Chandrakant Sharnppa - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶರಣಪ್ಪಾ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/20229006000027/05/2022
560500204396 ಸಂಗಮ್ಮಾ ಪಾಮಡಪ್ಪಾ - ಸಂಗಮ್ಮಾ ಪಾಮಡಪ್ಪಾ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560500204397 Ramshetty Chandrappa - ರಾಮಶೇಟ್ಟಿ ಚಮದ್ರಪ್ಪಾ ರಮಜೇರಿ ಕೊPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/202212008000026/05/2022
560500204398 Raghunath Basavraj - ರಘುನಾಥ ಬಸ್ವರಾಜ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/2022150010000027/05/2022
560500204399 Shakuntala Ramchandra - ಶಕುಂತಲಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****424128/05/2022FPS****424128/05/20223002000028/05/2022
560500204400 ಪಾರ್ವತಿ ನಾಗಪ್ಪಾ ಭೂರ್ನಾಪೂರ - ಪಾರ್ವತಿ ನಾಗಪ್ಪಾ ಭೂರ್ನಾಪೂರ ಕೊಡಂPHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/20226004000024/05/2022
560500204401 NABISAB GAPHURASAB - ನಬಿಸಾಬ ಘಫುರಸಾಬ ಕಮಲಾಪೂರ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/2022210014000024/05/2022
560500204403 Sarswathi Sangolgi - ಸರಸ್ವತಿ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಸಂಗಲಗಿ ಕೊPHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/2022150010000024/05/2022
560500204404 Nausheen Begum - ಅಯುಬ ಖಾಲಿಕಮಿಯ್ಯಾ ದಂಡೋತಿ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/2022180012000024/05/2022
560500204405 REVANSIDDAPPA NIRNA - ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ನಿರ್ಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/20223002000028/05/2022
560500204406 ಅಬಜಲಬೇಗಂ ಚಾಂದಸಾಬ - ಅಬಜಲಬೇಗಂ ಚಾಂದಸಾಬ ಮಾಸೂಲದಾರ ಕೊಡಂPHH(NK) / NCS------180000000-
560500204407 Nagappa Shankarappa Mailar - ನಾಗಪ್ಪಾ ಶಂಕರಪ್ಪ ಮೈಲಾರ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560500204656 Gulab sing Hirasing Rajput - ಗುಲಾಬಸಿಂಗ ತಂದೆ ಹಿರಾಸಿಂಗ ರಾಜಪೂತPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/20226004000026/05/2022
560500204657 ಮಮಿತಾ ಮಲ್ಲೇಶ - ಮಮಿತಾ ಮಲ್ಲೇಶ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/202212008000025/05/2022
560500205027 Nagaveni Mallikarjun - ನಾಗವೇಣಿ ಮಲ್ಲಿರ್ಕಾಜುನ ಚಿಟಬುರ ಕೊPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/20229006000027/05/2022
560500205036 Mangala - ಪ್ರಕಾಶ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/202212008000028/05/2022
560500205040 ಭಾರತಬಾಯಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರ್ಶಿ - ಭಾರತಬಾಯಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರ್ಶಿ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918728/05/2022FPS****918728/05/202212008000028/05/2022
560500205045 Ratnamma - ಪಾಂಡಪ್ಪಾ ನಾಗಪ್ಪಾ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/202212008000025/05/2022
560500205080 Laxman Shankar - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಂಕರ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022150010000026/05/2022
560500205082 Yalamma - ಕಾಶಿನಾಥ ಬಸ್ವರಾಜ ವಗ್ಗೆರ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/20229006000024/05/2022
560500205083 Indubai - ಜಗನ್ನಾಥ ಲಕ್ಷುಮಣ ಬೆನಕಿಪಳ್ಳಿ ಕೊಡPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/2022150010000026/05/2022
560500205084 Babu Gundappa - ಬಾಬು ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಕಟಕೆ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500205085 Md Akram Khan - ಮಹ್ಮದ ಅಕರಾಮ ಖಾನ ವಾಹೇದ ಖಾನ ಕೊಡಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560500205092 Devindra Gundappa - ದೇವಿಂದ್ರ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/20226004000025/05/2022
560500207028 Farzana Begum - ಸಿರಾಜೋದ್ದಿನ್ 1/137 ಕೊಡಂಬಲ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****918725/05/2022FPS****918725/05/20226004000025/05/2022
560500207038 Lalamma - ಚನ್ನಪ್ಪ 6/20 ಕೊಡಂಬಲ ಕೊಡಂಬಲ PHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/2022150010000027/05/2022
560500207041 Kalavati - ಮಾಣಿಕರಾವ 2/94 ಕೊಡಂಬಲ ಕೊಡಂಬಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560500213378 Hanamanthappa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪ ಕೋಟNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500213398 Shantha - W/O: ಬಂಡೆಪ್ಪ 5/46 ಕೋಡಂಬಲ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500213437 Bandappa - S/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ 5/46 ಕೋಡಂಬಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500214398 Zubaida Bee - W/O ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ 1/87 ಮೇನ್ ರೋNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500215400 Vijyalaxmi - D/O: ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಂಬಾರ್ 1/418 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500215487 Nagveni - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCSBiometric****671824/05/2022FPS****671824/05/20229006000024/05/2022
560500215673 Vidyashree - C/O ವೈಫ್ ಆಫ್ ಕಾಶೀನಾಥ್ 00 00 PHH(NK) / NCSBiometric****005327/05/2022FPS****005327/05/20229006000027/05/2022
560500215698 Nasrin Begum - W/O: ಅಸ್ಲಂ 5/75 ಜಾಮಿಯ ಮಸ್ಜಿದPHH(NK) / NCSBiometric****918724/05/2022FPS****918724/05/2022150010000024/05/2022
560500217285 Kavita - W/O: ಎಶಾಪ್ಪಾ ಖಂಡುಕ 1/621 ಕೊಡಂPHH(NK) / NCSBiometric****918727/05/2022FPS****918727/05/20221515010000027/05/2022
560500217803 Sudha Rani - C/O ವಿಲ್‌ಸನ್ ರಾಜ 6/46 ಮೇನ್ ರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500218202 Rehana Begum - W/O: ಅಳಾವೊದ್ದೀನ್ 17 ಮುಸ್ತರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500218470 Shilpa. - C/O ಪ್ರವೀಣ ಕುಮಾರ 5/46 ಮೇನ್ ರPHH(NK) / NCSBiometric****548326/05/2022FPS****548326/05/20226604000026/05/2022
560500219740 Surekha - W/O: ಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ 4/138 ಕೋPHH(NK) / NCSBiometric****918726/05/2022FPS****918726/05/20223302000026/05/2022
560500219891 Sunandha - S/O: ರವಿ 6/52 ನಾರ್ ಚರ್ಚ್ ಕೊPHH(NK) / NCSBiometric****381125/05/2022FPS****381125/05/202212208000025/05/2022
560500220645 Shridevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಜಗನಾಥ ಬಿರಾದಾರ ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500222308 Urmila - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಜಯಕುಮಾರ 00 ಹಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
Top