REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560500139939 Vijayalaxmi - W/O: ರಮೇಶ ಬಸಗೊಂಡ 356NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500140589 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮನೆ ನ 1PHH(NK) / NCSBiometric****624825/05/2022FPS****624825/05/2022180012000025/05/2022
560500145483 Pooja - W/O: ರಮೇಶ ಪವರ 2-219 ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500145518 Parvati - S/O: ವೈಜೀನಾಥ 3/11 PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500145742 Mubeena Begum - S/O: ಆಯುಬ ಅಲಿ ಕಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500145764 Sangeeta - W/O: ಸಂಗಮೇಶ 00 ಕಲ್ಲೂರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****624825/05/2022FPS****624825/05/20226004000025/05/2022
560500145855 Malasri - W/O: ಮಹೇಶ್ 02 PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500145889 Mallamma - W/O: ಶವಾನಂದ್ ಏಚ್ ನ 415 ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500145998 Parvati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500146087 Gangamma - S/O: ಬಸಪ್ಪ ಮರಕು0ದಿ 14 PHH(NK) / NCS------120000000-
560500146091 ಶ್ರೀದೇವಿ - S/O: ಚಂದ್ರಶೇಕರ 535 PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500146097 Mamita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜಿನಾಥ 5PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500146103 Manjula - W/O: ರಾಜುಕುಮಾರ 440 PHH(NK) / NCSBiometric****624826/05/2022FPS****624826/05/202212008000026/05/2022
560500146115 Shruti - S/O ಸಿದ್ದಯ್ಯಾ ೨೮೬ ತಾ.ಹುಮನPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500146130 Malashree - S/O: ಬಸವರಾಜ 2-8 PHH(NK) / NCSBiometric****622517/05/2022FPS****622517/05/20226040000017/05/2022
560500146159 Chandrakala - S/O: ಬಾಬುರಾವ 59 PHH(NK) / NCSBiometric****624825/05/2022FPS****624825/05/2022150010000025/05/2022
560500146169 Sabiya Bee - W/O: ರಿಯಾಜ್ 148 PHH(NK) / NCS------30000000-
560500146174 Nagamma - S/O: ನರಸಪ್ಪ ದೇವನೂರ್ 56-1 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500146178 Revanamma - W/O: ಗುರುನಾಥ 00 PHH(NK) / NCSBiometric****140225/05/2022FPS****140225/05/20223002000025/05/2022
560500146196 Nanda - W/O ಸಂತೋಷ ಮೊಟೇನೂರ 00 ಮೇನ್ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500146202 Laxmi - S/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪ 00 PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500146238 Mahadevi - W/O: ಅಮೃತ ಹಲಿಗೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500146299 Sangamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪುನ್ನೆಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500146381 Renuka - W/O: ಲವಪ್ಪ ಶೇರೀಕಾರ 241 PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500146384 Vijaylaxmi - S/O ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ೧೦೨ PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500146534 Jai Shridevi - S/O: ಸೈಬಣ್ಣಾ ಮಳಗೊಂಡ ಏಚ್ ನ 2/9PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500146595 Tukkamma - W/O ಬಸವರಾಜ ಮುಸ್ತಾಪುರ ಕ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022180012000023/05/2022
560500146646 Dasharath - S/O: ಅಭಿಮನ್ಯು PHH(NK) / NCS------60000000-
560500146732 Renuka - W/O ನಾಗಪ್ಪ ಏಚ್ ನ 2/80 ಹನPHH(NK) / NCSBiometric****140225/05/2022FPS****140225/05/20229006000025/05/2022
560500146963 Huvamma - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ 175 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500146968 Asharani Vaggenor - W/O: ಸಂಗಮೇಶ 348 PHH(NK) / NCSBiometric****624825/05/2022FPS****624825/05/20226004000025/05/2022
560500147045 Saraswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****624825/05/2022FPS****624825/05/202212008000025/05/2022
560500147304 Shivaleela - W/O ರೆವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ 52 ಮೇನ್ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500147449 Siddamma - W/O: ವೈಜೀನಾಥ ಮಾಳಗೊಂಡ 236 PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500147662 ಜಿಜಾ ಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ 2/114 PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500147843 Padmavati - S/O: ಮಲಪ್ಪ 00 PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500148166 Devika - S/O: ಗಣಪತೇಪ್ಪ 71 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500148197 Tukkamma - W/O: ಶಂಕರ 2/156 PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20223002000024/05/2022
560500148203 Shobhavati - W/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಕಟೀ ಮನಿ 180/3 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****294918/05/2022FPS****294918/05/20223002000018/05/2022
560500148299 Nagamma - W/O: ರಮೇಶ 2/59 PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022180012000024/05/2022
560500148682 Sangeeta - W/O: ಶ್ರೀಶೈಲ ಕರಂಜೆ ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624825/05/2022FPS****624825/05/20229006000025/05/2022
560500149393 Bhagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ PHH(NK) / NCSBiometric****140225/05/2022FPS****140225/05/20229006000025/05/2022
560500149917 Nazameen - S/O: ಮೈನೋದ್ದಿನ ಕಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500150171 Soni - S/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ಕಾಮಗೊಂಡ ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500150177 Anita Bajolgi - S/O: ರಾಮಣ್ಣಾ 2-18 PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500150755 Panchashila - W/O ದಯಾನಂದ ತಂಗಾ 420 - ಅಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500150825 Sarashwati - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮುಸ್ತಾಪೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/20229006000023/05/2022
560500150941 Saraswati - S/O: ಲವಕುಶಾ ಕಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022210014000023/05/2022
560500151395 Mahadevi - W/O ಮಲಪ್ಪ ೩೪೯ ಕಲ್ಲೂರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/202212008000023/05/2022
560500151468 Anitha - W/O: ನಾಗೇಶ 2/56 PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500151475 Narsamma - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 2-5 PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500151510 Laxmi Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500151532 Jagadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಪ್ಪ 2/PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500151618 Suganda Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ್ ಕಲ್ಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500151671 Bhagyavanthi - S/O: ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಶೇರೀಕಾರ 24PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20229006000024/05/2022
560500151803 Anushamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500151991 Mahananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೇಶ 555 PHH(NK) / NCSBiometric****624825/05/2022FPS****624825/05/202212008000025/05/2022
560500152518 Renuka - W/O ದತ್ತು 132 ಮೇನ್ ರೋಡ ಕಲ್ಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****140225/05/2022FPS****140225/05/2022150010000025/05/2022
560500152597 Renuka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಶ 2/2PHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/20229006000023/05/2022
560500152598 Jagadevi - W/O: ಶಿವರಾಜ ಕರಸಮನೂರ 2-49 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500152667 Sunita - W/O: ಬಸವರಾಜ 452 ಕಲ್ಲೂರ ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022180012000024/05/2022
560500152669 Shruti - W/O ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ 399 ಮೇನ್ ರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500152673 Laxmibai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕಮುನಾಯಕ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500152680 Iramma - W/O: ಅಣ್ಣೇಪ್ಪ ಕಲ್ಲೂರ ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500152685 Saku Bai - W/O ತಮನ್ನಾ ಪವರ್ 328 ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022270018000023/05/2022
560500152695 Gouramma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರೂಪಸಿಂಗ 3PHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/20229006000023/05/2022
560500152702 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯ ಕುಮಾರ 2/01 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500152727 Shantabai - W/O ರವಿ ರಾಠೋಡ್ ಲಾಲಧರಿ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/202212008000023/05/2022
560500152849 Asha Rani - W/O ಅಂಬಣ್ಣ 2/01 . ಕಲ್ಲೂರ ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500152868 Gnyandevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಣ್ಣಾ 356PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500152869 Manjula - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20229006000024/05/2022
560500152886 Tukkamma - W/O: ರೇವಣಪ್ಪ ಬೀರಗೊಂಡ 2/93 PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022180012000024/05/2022
560500152890 Basamma - W/O ಕಾಶೀನತ್ಯ್ಯ 67 ನಾರ್ ಹನುಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20229006000024/05/2022
560500152892 Lalita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಗಂಬರ PHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022150010000023/05/2022
560500152907 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ 2/17 ಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500152958 Sonamma - S/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಏಚ್ ನ 290 ಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500152960 Chandrakala - S/O: ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಾಗುರ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****140227/05/2022FPS****140227/05/202212008000027/05/2022
560500153008 Sunitha - S/O: ದೆವಿದಾಸ ರಾತೋಡ 338/3/ಬೀ PHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022150010000023/05/2022
560500153047 Chennamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಯ್ಯ 2/PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500153060 Geeta - W/O: ಅನಿಲ ಕುಮಾರ ಏಚ್ ನ 00 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500153097 Priyanka - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮನೆ ನ. 107 ಹನುPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500153098 Sunita - S/O: ಠಕೂರ್ ಸಿಂಗ್ 481 ತಾಂಡ ಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022150010000023/05/2022
560500153102 Ambika - W/O ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ 109/1 ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500153104 Jyoti - W/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ ಮಳಚಾಪುರ 2/17 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500153105 Leela - W/O ರವಿ #2/254 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/202212008000023/05/2022
560500153115 Shridevi - W/O ಶ್ರೀನಾಥ 02 ನಿಯರ್ ಸ್ಕೂಲ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500153120 Anjana Bai - W/O: ನಾಗಪ್ಪಾ ಕೊನೆರ 2/118 ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****624827/05/2022FPS****624827/05/20226004000027/05/2022
560500153148 Paramma - S/O ಚಂದ್ರಪ್ಪ 75 ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022180012000024/05/2022
560500153253 Rekha Panchal - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಂಚಾಳ 410 ಮೇನ್ ರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500153261 Chandrakala - S/O: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕಲ್ಲೂರ ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/20226004000023/05/2022
560500153278 Shantabai - W/O ಶಂಕರಯ್ಯ ಕಲ್ಲೂರ್ ಹೊಮ್ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****624828/05/2022FPS****624828/05/20226004000028/05/2022
560500153426 Sangeetha - W/O: ಅಂಕುಶ 332/1/2 ಕಲ್ಲೂರ ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/202212008000023/05/2022
560500153445 Bhimabai - W/O ಗೋಪಾಲ್ ಮನೆ ನ 2/123 ಬಸ್ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022180012000024/05/2022
560500153446 Sheshikala - S/O: ವೈಜೀನಾಥ 2/47 ಕಲ್ಲೂರ ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20229006000024/05/2022
560500153487 Shashikal - W/O: ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಮಾಲಶೆಟ್ಟಿ 171 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****624828/05/2022FPS****624828/05/2022150010000028/05/2022
560500153496 Sona - W/O ನಾಗೇಶ 518 ಮೇನ್ ರೋಡ ಕಲ್ಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500153602 Prabhavati - W/O: ಲಾಲಪ್ಪಾ ಕಲ್ಲೂರ ಕಲ್ಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****140225/05/2022FPS****140225/05/2022150010000025/05/2022
560500153605 Kavitha - W/O: ವಿನೋದ 339/1/ಡಿ ಲಳಧರಿ ತಂPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/20229006000023/05/2022
560500153632 Surekha - W/O: ಆಣೆಪ್ಪ ಏಚ್ ನ 181 ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560500153634 Siddamma - W/O ಶಿವರಾಜ ಮನೆ ನ. 229 ಹನPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20229006000024/05/2022
560500153653 Revanasidappa - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಧುಮನಸೂರ ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20229006000024/05/2022
560500153685 Lalita - W/O: ಗೋವಿಂದ ಕಲ್ಲೂರ ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/202212008000023/05/2022
560500153692 ಸವಿತಾ ಚವ್ಹಾಣ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದೀಲಿಪ್ ಚವ್ಹಾಣ್ 92/1PHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022210014000023/05/2022
560500153719 Parvati - W/O: ಕಂತೆಪ್ಪ 313/1 ಕಲ್ಲೂರ ಕಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560500153797 Mangala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಮೇಶ್ 00 ಮೇನ್ ರೋಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500153808 Devika - W/O: ನಾಗನಾಥ ಪೀ ಪೋಲೀಸ್ 107/1 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500153831 Sukhadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 44/214 PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500153926 Vijay Lakshmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ 268/1 PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500153935 Sudharani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ ಮೇನ್PHH(NK) / NCSBiometric****624828/05/2022FPS****624828/05/202212008000028/05/2022
560500153980 Pinkubai - W/O ಶಿವಪುತ್ರ 999 ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500154011 Neejadevi - W/O ರವಿಕಾಂತ 2/27 ಕನಕದಾಸ ಚೌಕದPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500154018 Savita - S/O: ಈರಣ್ಣಾ ಏಚ್ ನ 152 ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/202212008000023/05/2022
560500154053 Shashikala - S/O: ಅರ್ಜುನ್ #2/151 ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20229006000024/05/2022
560500154090 Mamatha - W/O ರಮೇಶ 2/123 ಮೇನ್ ರೋಡ ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500154104 Ambavva - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಬಣ್ಣ 40PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20223002000024/05/2022
560500154138 Veeramma - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ 262 ಕಲ್ಲೂರ ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20223002000024/05/2022
560500154161 Rajshri - W/O: ರವಿ ಪವರ್ ಏಚ್ ನ 343/4 PHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022180012000023/05/2022
560500154201 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಶಾಪ್ಪ ಶೇರೀಕರ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****624828/05/2022FPS****624828/05/202212008000028/05/2022
560500154230 Suvarna - S/O ರಮೇಶ ಸಿಂದಿಂಕೇರಾ . . ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20229006000024/05/2022
560500154317 Mahananda - S/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬೀರಗೊಂಡ 321 ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****026017/05/2022FPS****026017/05/20226004000017/05/2022
560500154363 Sharanamma - W/O: ಶರಣಪ್ಪ ಏಚ್ ನ 86/2 ಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500154376 Sharada Bai - S/O: ಮಲಕಣ್ಣ 2/27 ಕಲ್ಲೂರ ಕಲ್ಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022210014000024/05/2022
560500154413 Rachamma - W/O ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪಾ 81 ಕಲ್ಲೂರ್PHH(NK) / NCSBiometric****624827/05/2022FPS****624827/05/20226004000027/05/2022
560500154573 Radhika - W/O: ಸಂತೋಷಕುಮಾರ್ 63 ಕಲ್ಲೂರ ಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****624825/05/2022FPS****624825/05/20226004000025/05/2022
560500154631 Vimala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾಥ ಮನೆ ನ. 2/PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500154640 Ailabai - W/O: ಬಾಬು ಕಲ್ಲೂರ ಕಲ್ಲೂರ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/20229006000023/05/2022
560500154649 Vijayalaxmi - W/O ಸಂತೋಷ 24/1 ನಿಯರ್ ಬಸವ ಟೆಂPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500154668 Shantha Bai - W/O: ರೇವಣಪ್ಪಾ ಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿ ಏಚ್ PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500154704 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ 48 PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20229006000024/05/2022
560500154794 Surekha - W/O ವೈಜೀನಾಥ 2/26 ನೇರ ವಾಲ್ಮಿಕPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500154816 Ambika Koneri - S/O: ವೀರಣ್ಣಾ ಕೋನೇರಿ #438 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****624826/05/2022FPS****624826/05/202212008000026/05/2022
560500154828 Rajeshwari Biradar - S/O ಶಿವಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ ೧೩೯ ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****624828/05/2022FPS****624828/05/20226004000028/05/2022
560500154850 Shreedevi - S/O ತೀರ್ಥಪ್ಪಾ ಬಿರಾದರ ತ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****624825/05/2022FPS****624825/05/20226004000025/05/2022
560500154918 Pavitra - W/O ಅಂಬಣ್ಣಾ 416 ಕಲ್ಲೂರ್ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500154927 Veeramma - W/O: ಬಸವರಾಜ ಏಚ್ ನ 110 ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500154960 Shivalila - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲೂರ್PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500155410 Poonam - W/O: ಮಾಣಿಕ ಪ್ರಭು 81 ಕಲ್ಲೂರ ಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500155428 Parwati - W/O ಕಾಶೇಪ್ಪಾ 00 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560500155624 Sangeeta - W/O ನಾಗರಾಜ 346 ಮೇನ್ ರೋಡ ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****370121/05/2022FPS****370121/05/20229006000021/05/2022
560500155628 Sharnappa - S/O ರೇವಣಪ್ಪಾ 260 ಕಲ್ಲೂರ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500155711 Sangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಪ್ಪ ಕಲ್ಲೂರ ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500155787 Jagdevi - S/O: ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ವಗ್ಗೆ ಕಲ್ಲೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500156092 Abeda Banu - S/O: ಅಮೀನೋದ್ದೀನ ರೆಷಮ ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022210014000024/05/2022
560500156097 Premila - W/O: ವೈಜೀನಾಥ 387 ಕಲ್ಲೂರ ಕಲ್ಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500156278 Karuna - W/O ರವಿ ಮಳಚಾಪುರ # 181 . ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560500156332 Kamala Bai - W/O: ಶಿವರಯ್ಯ ಕಲ್ಲೂರ ಕಲ್ಲೂರ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20223002000024/05/2022
560500156420 Nageshwari - W/O ಶಿವಾನಂದ ಕಲ್ಲೂರ್ ಕಲ್ಲೂರ ಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****294923/05/2022FPS****294923/05/20229006000023/05/2022
560500156528 Rekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಪ್ಪಾ 12PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500156529 Shridevi Karsamnor - W/O: ರಮೇಶ್ 60 ಕಲ್ಲೂರ್ ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500156623 Gouramma - ಸುರೇಶ ತಾದೊಲ 2/215 ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/20229006000023/05/2022
560500156624 Kasturi Bai - W/O: ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಾಡೋಲೆ 2/215PHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/20226004000023/05/2022
560500156759 Gangamma - W/O: ಸಿದ್ರಾಮ 453 ಕಲ್ಲೂರ ಕಲ್ಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****624825/05/2022FPS****624825/05/20229006000025/05/2022
560500156793 Gojabai - W/O: ಧೋಪು ಏಚ್ ನ 2/260 ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500156986 Prabavathi - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ 2/42 ಕಲ್ಲೂರ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500157105 Sangeeta - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ಕಲ್ಲೂರ ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500157335 Kavita - W/O ಶಿವಶಂಕರ 0 0 ಕಲ್ಲೂರ ಕಲ್ಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/20229006000018/05/2022
560500157373 Joshina - W/O ಭದ್ರೇಶ 2/190 . ಕಲ್ಲೂರ ಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****624828/05/2022FPS****624828/05/20229006000028/05/2022
560500157750 Shantabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಭಿಮಾನ್ಯು ಮನೆ ನ 2PHH(NK) / NCSBiometric****650420/05/2022FPS****650420/05/2022180012000020/05/2022
560500158002 Kantamma - W/O: ಗಣಪತಿ ಕಲ್ಲೂರ ಕಲ್ಲೂರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500158421 Ellamma - S/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ಕಲ್ಲೂರ ಕಲ್ಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/20226004000023/05/2022
560500158423 Nagamma - W/O: ಹಣಮಂತ ಗೋರಮೋಡೆ ಕಲ್ಲೂರ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/20226004000023/05/2022
560500158497 Kavita - S/O: ಲವಕುಷ ನಾಗುರ ಕಲ್ಲೂರ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022180012000023/05/2022
560500158601 Jyoti - W/O ನಾಗೇಂದ್ರ #2/190 . ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624828/05/2022FPS****624828/05/20229006000028/05/2022
560500158810 Swati - S/O ಅನಂದ ರಾವ 00 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500158811 Renuka - W/O ಝರಣಪ್ಪಾ 2/157 ಕಲ್ಲೂರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****624827/05/2022FPS****624827/05/20229006000027/05/2022
560500158949 Manikbai - W/O: ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಮರ್ಕುಂದಿ 2-107PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20223002000024/05/2022
560500158994 Sangeeta - W/O: ಹಣಮಂತ ಕಲ್ಲೂರ ಕಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500159332 Putalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಾಲಪ್ಪಾ 27 ಕಲ್ಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20223002000024/05/2022
560500159421 Putalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 2-107 ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500159504 Tejamma - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ 2-22 ಕಲ್ಲೂರ ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500159693 Jana Bai - W/O ಮನೋಹರ 2/263 . ಕಲ್ಲೂರ್ ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500162760 ಭೀಮಶಾ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022200015000023/05/2022
560500162761 ಬಸವರಾಜ - ಕಲ್ಲೂರ ಮ:ನಂ 70AAY(NK) / NCSBiometric****624828/05/2022FPS****624828/05/2022200015000028/05/2022
560500162762 ನೀಲಮ್ಮಾ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022200015000024/05/2022
560500162763 Godavari - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****624828/05/2022FPS****624828/05/2022200015000028/05/2022
560500162764 Sheshikala - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****624827/05/2022FPS****624827/05/2022200015000027/05/2022
560500162765 ರೇವಣಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624825/05/2022FPS****624825/05/2022180012000025/05/2022
560500162766 ಮಹಮದ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022200015000024/05/2022
560500162768 Rajamma - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022200015000024/05/2022
560500162769 ಶಂಕರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ವಾಡೇಕರ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022200015000024/05/2022
560500162770 Jagdevi - ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ದೇವನೋರ AAY(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022200015000023/05/2022
560500162771 ಜಗನ್ನಾಥ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022200015000023/05/2022
560500162772 radha bai - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022200015000023/05/2022
560500162773 Pavitra Bai - ಕಲ್ಲುರAAY(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022200015000023/05/2022
560500162774 ಮರಗೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭೀಮಾ ನಿಂಬುಳೆ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500162775 ತುಕಾರಾಮ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624826/05/2022FPS****624826/05/20229006000026/05/2022
560500162776 Sharda Bai - ಅಮೃತ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಗಾಯಕವಾಡ ಸಾ AAY(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022200015000023/05/2022
560500162777 Yallamma - ಕಲ್ಲೂರುAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162778 ಭೀಮಶಾ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500162779 huvamma - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162780 ಸಂಗಯ್ಯ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022200015000024/05/2022
560500162781 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****140225/05/2022FPS****140225/05/2022150010000025/05/2022
560500162782 Kallamma - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500162783 ಪರಮೆಶ್ವರ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****624825/05/2022FPS****624825/05/2022200015000025/05/2022
560500162784 Sangeeta - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022200015000024/05/2022
560500162785 ಗೋಪೂ - ಕಲ್ಲೋರ ತಾಂಡಾ ಹುಮನಾಬಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022200015000023/05/2022
560500162786 saku bai - ಕಲ್ಲೋರPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/20223002000023/05/2022
560500162787 ಪಾರ್ವತಿ - ಕಲ್ಲೋರAAY(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022200015000023/05/2022
560500162788 ಸುಭಾಷ - ಕಲ್ಲೂರ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/20226004000023/05/2022
560500162789 Bharatibai - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022200015000024/05/2022
560500162790 sarasavati w/o Tukaram - ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಸಾ:ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20223002000024/05/2022
560500162791 ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022200015000024/05/2022
560500162792 ದತ್ತಪ್ಪ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022200015000024/05/2022
560500162793 ambavva - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20223002000024/05/2022
560500162794 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022200015000024/05/2022
560500162795 ಪ್ರಭು - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****624825/05/2022FPS****624825/05/2022200015000025/05/2022
560500162796 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022200015000024/05/2022
560500162811 ಲವಕುಶ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/20226004000023/05/2022
560500162813 Hussainbee - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500162815 ಶುಶೀಲಮ್ಮ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022200015000023/05/2022
560500174345 nagesh - ಬಡೂರೆKallurPHH(NK) / NCS------30000000-
560500174346 ಮುಕುಂದ - ಕಲ್ಲೂರ ವಗ್ಗಿ ನೊರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20229006000024/05/2022
560500174347 Jharanamma - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20223002000024/05/2022
560500174348 Jnanadevi - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624826/05/2022FPS****624826/05/2022150010000026/05/2022
560500174349 ಶ್ರೀ ದೇವಿ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624827/05/2022FPS****624827/05/20226004000027/05/2022
560500174350 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500174351 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500174352 shakaramma - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624828/05/2022FPS****624828/05/20226004000028/05/2022
560500174353 ಗೀತಾ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500174354 Rayamma - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500174355 Sidamma - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500174356 Sarojani - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624825/05/2022FPS****624825/05/202212008000025/05/2022
560500174357 ಸುಭದ್ರ ಬಾಯಿ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500174359 Anusuyabai - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500174360 ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವಿಠಲ - ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಸಾ:ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500174361 Savitra Bai - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500174362 Chandramma - ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗೋಡಗೊಂಡ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022180012000024/05/2022
560500174363 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20229006000024/05/2022
560500174364 Shivasharn - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624825/05/2022FPS****624825/05/202212008000025/05/2022
560500174365 Sangeeta - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500174366 mahanada - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500174367 ಅಣಿಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500174368 ಮಹಾದೇವ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ - ಮಹಾದೇವ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಸಾ:ಕಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20229006000024/05/2022
560500174369 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500174370 Shantamma - ಗೂಬರ ವಾಡಿ KallurPHH(NK) / NCSBiometric****624825/05/2022FPS****624825/05/202212008000025/05/2022
560500174371 Maina Bai - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500174372 Mahadevi - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500174373 ಶಾಮಣ್ಣಾ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500174374 Gouramma - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022200015000024/05/2022
560500174375 ಸುಲೋಚನಾ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500174377 ಮಾರುತಿ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500174378 shishakala - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624827/05/2022FPS****624827/05/2022180012000027/05/2022
560500174379 ಶಶಿಕಲ - ನಾಗೋರ ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500174380 tukama - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022210014000023/05/2022
560500174381 ಶಿವಾರಾಜ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500174382 tukamma - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20223002000024/05/2022
560500174383 Vimala Bai - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20223002000024/05/2022
560500174384 Mallamma - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022180012000024/05/2022
560500174385 ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಸಾ:ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20229006000024/05/2022
560500174386 Putalabai - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500174387 bharatibai - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20229006000024/05/2022
560500174388 ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಸಾ:ಕಲ್ಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20229006000024/05/2022
560500174389 ಬಾಬುರಾವ - ಬಾಬು ತಂದೆ ಪಿರಪ್ಪಾ ಕಿಣಗಿ ಸಾ;ಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500174390 ವೈಜನಾಥ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪಾ - ವೈಜನಾಥ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪಾ ಸಾ:ಕಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****624826/05/2022FPS****624826/05/202212008000026/05/2022
560500174391 Tejamma - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624825/05/2022FPS****624825/05/2022150010000025/05/2022
560500174392 ರಮೇಶ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624825/05/2022FPS****624825/05/202212008000025/05/2022
560500174393 ದೇವಿಂದ್ರ - ಕಲ್ಲೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500174394 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500174395 Renuka - ನಾಗೂರೆ ಕಲ್ಲೂರ ಹುಮನಾಬಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212800000024/05/2022
560500174396 ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪಾ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪಾ ಸಾ:ಕಲ್ಲೂAAY(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022200015000024/05/2022
560500174397 ಗುಂಡಪ್ಪ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500174398 ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಂಬಣ್ಣ - ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಂಬಣ್ಣ ಸಾ: ಕಲ್ಲೂರ ತPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20229006000024/05/2022
560500174399 ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪಾ - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪಾ ಸಾ:ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500174400 ರಮೇಶ್‌ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20229006000024/05/2022
560500174401 ಬಾಬು - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500174402 ದಾದೂ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624825/05/2022FPS****624825/05/20229006000025/05/2022
560500174404 ಬಾಬು - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500174406 Shantabai - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20229006000024/05/2022
560500174407 MALAMA - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20229006000024/05/2022
560500174408 Sharnamma - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500174409 ದೇವಿಂದ್ರ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/202212008000023/05/2022
560500174410 Lakshmibai - ಕಲ್ಲೂರ ನಾಗೋರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022180012000024/05/2022
560500174411 ಶ್ರಿಮಂತ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500174412 subbamma - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20223002000024/05/2022
560500174413 Draupati - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500174414 ರಾಜಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ - ರಾಜಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಸಾ:ಕಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500174415 ಮಹಮದ ಕುತುಬುದಿನ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624828/05/2022FPS****624828/05/202212008000028/05/2022
560500174416 JHAREMMA W/O RAJEPPA - ರಾಜಪ್ಪಾ ಪೀರಪ್ಪ ಸಾ:ಕಲ್ಲೂರ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20223002000024/05/2022
560500174417 Laxmibai - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500174418 ವಿರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ರಾಜೇಪ್ಪ - ವಿರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ರಾಜೇಪ್ಪ ಸಾ:ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500174419 ಈರಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500174420 Tukkamma - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500174421 ನಿಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪಾ - ನೀಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪಾ ಮರಕುಂದಿ.ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500174422 ಮಹಾದೇವಿ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022200015000024/05/2022
560500174423 ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪ - ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪ ಸಾಮಗೊಂಡ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500174424 ಅಮೃತ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ - ಅಮೃತ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಶ್ರೀಗೇನೂರ. ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560500174426 parvati - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500174427 Jaishila - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500174428 ನೀಲಮ್ಮ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500174429 ಧುಳಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20229006000024/05/2022
560500174430 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022180012000024/05/2022
560500174431 Kashamma - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022210014000024/05/2022
560500174432 ಹಣಮಂತರಾವ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ - ಹಣಮಂತರಾವ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಸಾ:ಕಲ್ಲೂAAY(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022200015000024/05/2022
560500174433 lalita bai - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500174434 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಖೇಳಗೇನAAY(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022200015000024/05/2022
560500174435 Kamala bai - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500174436 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500174437 ಶಶಿ ಕಾಂತ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500174438 ಪ್ರಕಾಶ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500174439 ಸರಸ್ವತಿ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022210014000024/05/2022
560500174440 ಬಾಬು - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500174441 ಲಾಲಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****140223/05/2022FPS****140223/05/2022240016000023/05/2022
560500174442 ಅನಿಶಾ ಬಾಯಿ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500174443 ಪದ್ಮಾವತಿ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500174444 ಬಸಪ್ಪಾ - ಬಸಪ್ಪಾ ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022200015000024/05/2022
560500174445 ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಹುಸೇನಪ್ಪ - ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಸಾ:ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****140225/05/2022FPS****140225/05/20229105000025/05/2022
560500174446 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ವಡ್ಡರ KallurPHH(NK) / NCSBiometric****624825/05/2022FPS****624825/05/2022150010000025/05/2022
560500174447 ಬಸವರಾಜ - kallurPHH(NK) / NCS------90000000-
560500174448 ಮಾಣಿಕ ಬಾಯಿ - ರತ್ನಾಜಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500174449 siddamma - ಫತೆ ಪುರೆ KallurPHH(NK) / NCS------30000000-
560500174451 Guru Bai - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20223002000024/05/2022
560500174452 ನಾಗಪ್ಪ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20229006000024/05/2022
560500174453 Kalavati - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500174454 ಮಹೆಶ - ಮಹೇಶ ತಂದೆ ರೇವಣಪ್ಪಾ ನಾಗನೋರ ಸಾ||PHH(NK) / NCSBiometric****624825/05/2022FPS****624825/05/2022150010000025/05/2022
560500174455 Tejamma W/o Sidram - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****140223/05/2022FPS****140223/05/20223002000023/05/2022
560500174456 ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಹೈಬತಿ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500174457 ಸಂಜಿವಕುಮಾರ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624828/05/2022FPS****624828/05/202212008000028/05/2022
560500174459 Kasturbai - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20223002000024/05/2022
560500174462 Gouramma - ಶಂಕರ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಸಾ:ಕಲ್ಲೂರ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500174465 Vimalabai - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****140227/05/2022FPS****140227/05/2022200015000027/05/2022
560500174466 Laxmi Bai - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022200015000023/05/2022
560500174484 Premalabai - ಪಾವರ ಕಲ್ಲೂರ ತಾಂಡಾ ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022200015000023/05/2022
560500174486 Sakubai - ಕಲ್ಲೂರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****140223/05/2022FPS****140223/05/2022210014000023/05/2022
560500174499 Laxmibai - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****140227/05/2022FPS****140227/05/2022150010000027/05/2022
560500174502 Tukkamma - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624828/05/2022FPS****624828/05/20226004000028/05/2022
560500174504 Sangamma - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560500174511 Malamma - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500180113 ರವಿಕಾಂತ - ಕಲ್ಲೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180115 ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ - ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಗೋರಟೆ.ಮುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187057 Surekha - 33-ಕಲ್ಲೂರ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20229006000024/05/2022
560500187370 Ambava - ಮನಂ.405 ಸಾ:ಕಲ್ಲೂರ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20223002000024/05/2022
560500188022 ಸರಸ್ವತಿ ಗಂ ಶರಣಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲೂರ ಹುಮನಾಬಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****624825/05/2022FPS****624825/05/2022200015000025/05/2022
560500188484 BABURAO S/O KASHAPPA BASAGONDA - ಮು: ಕಲ್ಲೂರ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20223002000024/05/2022
560500188510 Anita - ಮು:ಕಲ್ಲೂರ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500188530 Sangeeta - ಮು:ಕಲ್ಲೂರ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/202212008000023/05/2022
560500188548 Manohar S/o Saibanna Nagoor - ಮು:ಕಲ್ಲೂರ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022180012000024/05/2022
560500188670 Parawathi - ಸುನಿತಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಸಾ: ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500188673 Gurunath S/o Sidram - ಗುರನಾಥ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಸಾ: ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500189073 Yasmina Begum - ಮು:ಕಲ್ಲೂರ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****624825/05/2022FPS****624825/05/202212008000025/05/2022
560500191902 Siddamma - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****624826/05/2022FPS****624826/05/202212008000026/05/2022
560500192039 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಇಳಗಾಡ KallrPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500192041 ಮಾರುತಿ - ಬಸಗೋಂಡೋರ KallurPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20229006000024/05/2022
560500192047 Sakubai - ಪವರ Kallur TandaPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022150010000023/05/2022
560500192049 ವ್ಯಜಿನಾಧ - ಬಸಗೋಂಡ KallurPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500192052 Gundappa - ಮಲಶೆಟ್ಟಿ KallurNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500192054 ಬಾಬು - ಪಾವರ Kallur tandaPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/20229006000023/05/2022
560500192061 ಬಸವರಾಜ - ಪವರ KLLU tANDAPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/202212008000023/05/2022
560500192064 Parvti - ರಾಠೋಡ Kallur TandaPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022180012000023/05/2022
560500192066 ಪರಮೆಶ್ವರ - ಬಿಮಶೇಟಿ kallurPHH(NK) / NCSBiometric****624826/05/2022FPS****624826/05/20229006000026/05/2022
560500192067 Mamata - ಕರಸಪುನುರ KallurNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500192070 Neelamma - ಖಟಪನೋರ KALLURNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500192076 Khesve - ರಾಠೋಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560500192077 ವಿರಮ್ಮಾ - ಸದಲಾ ಪೊರ KallurPHH(NK) / NCSBiometric****140225/05/2022FPS****140225/05/20223002000025/05/2022
560500192078 Shivamma - ಹತ್ತೇನೋರPHH(NK) / NCSBiometric****140223/05/2022FPS****140223/05/20223002000023/05/2022
560500192080 ಜಗನ್ನಾಥ - ಕಾಳಗೋಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20229006000024/05/2022
560500192082 Yallamma - ವಡ್ಡರ KallurPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20223002000024/05/2022
560500192083 ತಿಪಣ್ಣಾ - ವಡ್ಡರ KallurPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500192088 Lalitabai - ರಾಠೋಡ Kallur TabdaPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022180012000023/05/2022
560500192090 Gangamma - ಕಾಳಗೋಂಡ KalurPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/202212008000024/05/2022
560500192091 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಹ್ಯಬತಿ KallurAAY(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022200015000024/05/2022
560500192095 ಘುಡಸಾ - ಮುಲ್ಲಾ ವಾಲೇPHH(NK) / NCSBiometric****140225/05/2022FPS****140225/05/2022180012000025/05/2022
560500192099 ಗಂಗಾವತಿ - KallurPHH(NK) / NCSBiometric****624825/05/2022FPS****624825/05/20226004000025/05/2022
560500192101 ಹಸಿನಾ ಬೇಗಂ - ಪಟಾನ KallurAAY(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022200015000024/05/2022
560500192104 meera bai - ರಾಠೋಡ kallur tandaPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022150010000023/05/2022
560500192107 Rukminibai - ರಾಠೋಡ Kallur TandaPHH(NK) / NCSBiometric****624825/05/2022FPS****624825/05/2022240016000025/05/2022
560500192108 ಸುನೀತ - ಪಾವರ KallurtandaPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/202212008000023/05/2022
560500192109 Kamalabai - ರಾಧೋಡ Kallur TandaPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022150010000023/05/2022
560500192112 ಆಂಜನಬಾಯಿ - ಪಿರಗೋಂಡ KallurPHH(NK) / NCSBiometric****624828/05/2022FPS****624828/05/202212008000028/05/2022
560500192113 ಪುಲ ಸಿಂಗ - ಕಲ್ಲೋರPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/20226004000023/05/2022
560500192115 ಗುಂಡಮ್ಮ - ಭೀಮ ಶೇಟಿ KallurPHH(NK) / NCSBiometric****624825/05/2022FPS****624825/05/2022180012000025/05/2022
560500192118 Savita - ಪಾವರ Kallur TandaPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/202212008000023/05/2022
560500192119 goramma - ಜಾನಾಪುರKallurPHH(NK) / NCS------30000000-
560500192121 ಜೈನಾಬಾಯಿ - ಪಾವರ Kallur TandaPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022180012000023/05/2022
560500192122 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - KallurPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500192123 ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಕೋನೇರಿ kallurPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500192125 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಕೊನೆರಿ KallurPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500192127 Gujamma - ಬಿರಗೋಂಡ KallurPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022150010000024/05/2022
560500192129 virayya s/o Shankrayya - ವಿರಯ್ಯ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500192130 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಪಾವರ Kallur TandaPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022150010000023/05/2022
560500192133 ಸಿದಮ್ಮ - ಸದಲಾ ಪುರಾ KallurPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/20226004000024/05/2022
560500192134 Lalitha - ರಾಠೋಡ Laldhari TandaPHH(NK) / NCSBiometric****624823/05/2022FPS****624823/05/2022150010000023/05/2022
560500192136 Savita - ಪಾವರ KallurtadaPHH(NK) / NCSBiometric****624824/05/2022FPS****624824/05/2022180012000024/05/2022
560500192137 ದಿಲೀಪ -