REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150500274983 Ratna Bai - C/O ಶರಣಪ್ಪ 181 ಮುಸ್ತಾಪುರ ಹುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560400241903 Suvrana - W/O ಶಿವರಾಜ ಜಾಪುರೆ 33 ಮೇನ್ ರೋPHH(NK) / NCS------100000000-
560500140322 Shilpa - W/O ಶಿವಪುತ್ರ ಕಲ್ಲೂರ್ ನಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500140479 Sangeeta - W/O: ತುಕರಾಮ 00 ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500145432 Shreedevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
560500145504 ಗಂಗಾಬಾಯಿ - S/O: ನೂರಸಿಂಗ್ಹ 332/1/2 PHH(NK) / NCS------200000000-
560500145594 Sapna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿನೋದ ಕಲ್ಲೂರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560500145678 Sonabai - W/O: ಶಿವಾಜಿ ರಾಠೋಡ 2/273 PHH(NK) / NCS------250000000-
560500145910 Shivalila - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500145915 Sumitra - W/O: ಅಂಬಣ್ಣಾ ಮಾಳಗೊಂಡ 236 PHH(NK) / NCS------250000000-
560500145931 Savita - W/O: ಅನಿಲ ಕುಮಾರ ಮೆತ್ರಿ ಏಚ್ ನ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500146109 Suwarna - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ 14PHH(NK) / NCS------150000000-
560500146152 Laxmi - W/O ಲೋಕೇಶ ಮನೆ ನ. 131 ಬಸವೇಶ್ವPHH(NK) / NCS------150000000-
560500146167 ಸವಿತಾ ಬಾಯಿ - S/O ನೂರ ಸಿಂಗ್ ಕಲ್ಲೂರ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500146188 Minakshi - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ಮೆತ್ರಿ ಏಚ್ ನ 2/PHH(NK) / NCS------250000000-
560500146228 Dipika - W/O: ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಭೀಂಶಟ್ಟಿ 15PHH(NK) / NCS------200000000-
560500146256 Rachamma - W/O ಅಶೋಕ ಬಿರಾದರ ೧೩೯ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500146258 Vijayalaxmi - W/O: ಶಶಿಕಾಂತೀ 397 PHH(NK) / NCS------200000000-
560500146300 Khaleda Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಮೀದ್ ಪಾಶಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560500146319 Sharada - W/O: ಸಂತೋಷ 159 ಕಲ್ಲೂರ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500146391 Arati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಮ್ ಏ ಕುಲಕರಣಿ 127 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500146782 Sunitha - W/O: ರಮೇಶ್ ಏಚ್ ನ 00 ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500147126 Mandakini - W/O ಮಹೇಶ ಮನೆ ನ. 94 ಮೇನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500147338 Sangita - W/O: ಜಗನ್ನಾಥ ಮಲ್ಕಪುರ 33 PHH(NK) / NCS------100000000-
560500147455 Yasmeen Bhanu - W/O: ತಾಜುದ್ದೀನ್ 107 PHH(NK) / NCS------250000000-
560500147656 Rekha - S/O: ತುಕಾರಾಮ ಏಚ್ ನ 548 ಕಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560500148145 Eeramma - W/O: ಸಿದ್ದಣ್ಣ 00 PHH(NK) / NCS------100000000-
560500148184 Malashree - S/O ನಿರಂಗಯ್ಯ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500149414 Neelamma - S/O: ಕಾಶೇಪ್ಪ 2/175 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500150155 Rajiya Begam - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500150383 Sheshikala - W/O: ಬಾಬುರಾವ 84/2 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500151447 Shankramma - W/O: ವೀರಬದ್ರಪ್ಪ 000 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500151489 Nagamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಾಲಪ್ಪ 17PHH(NK) / NCS------200000000-
560500151495 ಪಾರಮ್ಮಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಡೇಪ್ಪಾ 2PHH(NK) / NCS------150000000-
560500151505 Parvati - S/O: ಕಾಶೀನಾಥ ಹತ್ತಿ 97 ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCS------250000000-
560500151568 Tukkamma - W/O: ತಿಪ್ಪಣ್ಣ 420 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500152679 Maheboob Bee - W/O: ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ 107 ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500152871 Shakunthala - W/O: ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ 264 ಕಲ್ಲೂPHH(NK) / NCS------100000000-
560500152875 Nagamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವ ತೀರ್ಥಪPHH(NK) / NCS------300000000-
560500152877 Vijayalaxmi - W/O ಕೇಶವ 86/1 ಹತ್ತೇನ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500152883 Shobhadevi - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಏಚ್ ನ 226/1 PHH(NK) / NCS------200000000-
560500153020 Shina Bai - W/O: ರಮೇಶ್ ಏಚ್ ನ00 ಕಲ್ಲೂರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560500153048 Sangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪ ಮನೆ ನ 2-13PHH(NK) / NCS------50000000-
560500153063 Gnanadevi (Laxmi) - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಮನೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560500153064 Kalpana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500153065 Ambika - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಏಚ್ ನ 262 ಕಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560500153066 Sudharani - W/O: ಸಂಪಾತಕುಮಾರ್ ಭೀಮಶೆಟ್ಟಿ 93PHH(NK) / NCS------200000000-
560500153088 Danabai - W/O: ಮೋತಿರಾಮ್ ಏಚ್ ನ 2/234 ಕಲPHH(NK) / NCS------50000000-
560500153093 Mirabai - W/O ಹಿರು ಕಲ್ಲೂರ್ ಥಂಡಾ ಹುPHH(NK) / NCS------50000000-
560500153096 Jhilabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500153101 Anita - W/O ಶಂಕರ 2-254 . ಕಾಲ್ಲೂರ ತಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560500153136 Savita - W/O: ಪರಮೇಶ್ವರ ಏಚ್ ನ 13/2 ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560500153192 Akkamahadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500153245 Sumitra - W/O ವಾಮನ್ ರಾವ 481 ಕಲ್ಲೂರ್ ಥಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560500153247 Babeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಷ್ ಪವಾರ 2/263PHH(NK) / NCS------250000000-
560500153364 Mangala - W/O ಮಂಜುನಾಥ 261 ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪPHH(NK) / NCS------100000000-
560500153441 Vijaylaxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ರಾಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560500153475 Nagajyoti - W/O ಸಂತೋಷ ಮನೆ ನ. 17/4 ಹನುಮಾನPHH(NK) / NCS------150000000-
560500153679 Mangal Bai - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪವಾರ ೨-೨೧೦PHH(NK) / NCS------50000000-
560500153784 Malamma - W/O: ವೈಜಿನಾಥ ಮುಗುನೂರ 346 ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560500153894 Sony - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ್ ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
560500153939 Prabhavati - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ 173/1 ಕಲ್ಲೂರ ಕಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560500153978 Jyothi U - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮೇಶ್ ಬಿರ್ದಾರ್ 17PHH(NK) / NCS------200000000-
560500154024 Parvati Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಪ್ಪಾ ಮನೆ ನ. 6/PHH(NK) / NCS------100000000-
560500154038 Shridevi(Mallamma) - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಲಶೆಟ್ಟಿ 69/1 PHH(NK) / NCS------300000000-
560500154064 Changunabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಧಾಕಾರ 328 ಕಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560500154159 Sumitra - W/O: ಕುಪೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲೂರ ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560500154205 Jagadevi - W/O: ಕುಪೇಂದ್ರ ಹಾಳ್ಳಿಖೆಡ ಏಚ್ ನPHH(NK) / NCS------200000000-
560500154329 Sureka - S/O ಮಾಣಿಕ ಕಲ್ಲೂರ್ ತಾ೦ಡಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500154473 Sindhumata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಂಜುನಾಥ ಮನೆ ನ 100PHH(NK) / NCS------100000000-
560500154608 Sevanta - W/O ಸುರೇಶ 275 . ಕಾಲ್ಲೂರ ಲಾಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560500154860 Indra Bai - S/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹಳ್ಳಿಖೆಡ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560500154919 Manikappa - S/O: ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ 00 ಕಲ್ಲೂರ ಕಲPHH(NK) / NCS------50000000-
560500155230 Vijayalaxmi - W/O: ಸೋಮಶಂಕರಯ್ಯ ಮಟಪತಿ 264 ಕಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560500155399 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ 131 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500155414 Sapna - W/O: ಸಂಗಮನಾಥ 80/1 ಕಲ್ಲೂರ ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCS------300000000-
560500155530 Priyanka - W/O ಮಾಲ್ಲಯ್ಯ 225 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560500155534 Yashodha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ ರಾಠೋಡ ಲಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560500155558 Archana - W/O: ರೆವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಏಚ್ ನ 86/2 PHH(NK) / NCS------300000000-
560500155666 Eramma - W/O: ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ 124 ಕಲ್ಲೂರ ಕPHH(NK) / NCS------50000000-
560500155772 Bhagirathi - W/O: ಸಂಗಮ ನಾಥ ಹರಸುರ 65/1 ಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500155906 Rajiya Be - W/O: ಅಕ್ಬರ್ ಅಲಿ 398 ಕಲ್ಲೂರ ಕಲPHH(NK) / NCS------400000000-
560500156037 Sridevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500156413 Shridevi - W/O: ಅಶೋಕ 173/1 ಕಲ್ಲೂರ ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500156818 Shalubai Govind Chavan - W/O ಗೋವಿಂದ ಚವ್ಹಾಣ 33 ಮೇನ್ ರೋPHH(NK) / NCS------200000000-
560500156862 Shakuntala - W/O: ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಬೀರಗೊಂಡ ಕಲPHH(NK) / NCS------250000000-
560500156930 Parvati - W/O ವೀರಣ್ಣ 104 ಕಲ್ಲೂರ್ ಹುಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
560500156931 Baby - S/O ರೆವಣಸಿದಪ್ಪಾ 564 ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560500157348 Sunita - S/O: ಶಂಕರ 2-153 ಕಲ್ಲೂರ ಅಂಚೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560500157687 Mahananda - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತಪ್ಪ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560500158211 Vijayalaxmi - S/O: ಗುರುಪಾದಪ್ಪ 80 ಕಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500158775 Nagaveni - W/O ಶಿವಾನಂದ #80 ಕಲ್ಲೂರ್ ಹುಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560500159245 Ambika - S/O ಪರಮೇಶ್ವರ ರಾಜೇಶ್ವರ 152/2 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500162797 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500162798 ಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500162799 ಇಂದ್ರಬಾಯಿ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500162800 Nilamma - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500162801 ಪಾರ್ವತಿ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500162802 Chinamma - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500162803 ಮಲಪ್ಪ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500162804 Nagamma - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500162805 ದುದು ತಂದೆ ದೋಪು - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500162806 Sunita - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500162807 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500162808 Sageeta - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500162809 Shanta Bai - ಕಲ್ಲೋರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500162810 Sampatha - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500162812 Neelamma - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500162814 Gangamma - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500162816 ಪ್ರಭು - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500162817 Kashamma - ಅಂಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಸಾ:ಕಲ್ಲೂರ AAY(NK) / NCS------350000000-
560500162818 ಶಂಕರ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500162819 ಬಸವರಾಜ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500162820 ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500162821 ತಿಪಣ್ಣ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500174376 Narasamma W/O Narsappa - ನರಸಮ್ಮಾ ಗಂಡ ನರಸಪ್ಪಾ ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500174441 Subhadra Bai - D/O: ಅರ್ಜುನ ಕಟ್ಟೆಮನಿ 247/2 ಕPHH(NK) / NCS------400000000-
560500174455 Tejamma - W/O ಸಿದರಾಮ 33 ಮೇನ್ ರೋಡ ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCS------50000000-
560500174460 ಶಿವ ಪುತ್ತ ಯ್ಯ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500174461 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500174463 Shridevi - ಜಗನಾಥ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಸಾ:ಕಲ್ಲೂರ ತPHH(NK) / NCS------250000000-
560500174464 ದೇವಿದಾಸ - ರಾಠೋಡ ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500174467 ರಾಮು - ಕಲ್ಲೋರ ತಾಂಡಾ ಹುಮನಾಬಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500174468 ಮಾಣಿಕ - ಕಲ್ಲೂರ ತಾಂಡಾ ಹುಮನಾಬಾದ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500174469 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500174470 Shobhavati - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500174471 Saku Bai - W/O: ಭೀಮಾಶಾ ಕುಂಬಾರ 2/201 ಕಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560500174472 ಶಂಕರ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500174473 ಗಂಗಮ್ಮಾ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500174474 ದೇವಿಬಾಯಿ - ಪಾವರ ಕಲ್ಲೂರ ತಾಂಡಾ ಹುಮನಾಬಾದ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500174476 ನೂರಸಿಂಗ್ - ಪಾವರ ಕಲ್ಲೂರ ತಾಂಡಾ ಹುಮನಾಬಾದ AAY(NK) / NCS------350000000-
560500174477 ನಾರಾಯಣ - ಪಾವರ ಕಲ್ಲೂರ ತಾಂಡಾ ಹುಮನಾಬಾದ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500174478 ಮನೋಹರ - ಕಲ್ಲೂರ ಪಾವರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500174479 ಭೀಕ್ಕು - ಪಾವರ ಕಲ್ಲೂರ ತಾಂಡಾ ಹುಮನಾಬಾದ ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
560500174480 Ghamana Bai - ಕಲ್ಲೂರ ಪಾವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500174481 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಕಲ್ಲೂರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174482 Ghamanabai - ಕಲ್ಲೂರ ಪಾವರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500174483 Sushila Bai - ಪಾವರ ಕಲ್ಲೂರ ತಾಂಡಾ ಹುಮನಾಬಾದ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500174485 ಸೀತಾ ರಾಮ - ಕಲ್ಲೂರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560500174487 Zimra Bai - ಕಲ್ಲೂರ ಲಸ್ಕರಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560500174488 bhima bai - ಕಲ್ಲೂರ ಕಲ್ಲೊರಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560500174489 ಭೀಕು ತಂದೆ ಪಾಂಡು ಚವಾಣ - ಕಲ್ಲೂರ ತಾಂಡ ರಾಠೋಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560500174490 ಗಣಪತಿ - ರಾಠೋಡ ಕಲ್ಲೂರ ತಾಂಡಾ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174491 ಮೋತಿರಾಮ - ಕಲ್ಲೂರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174492 ಮಾಣಿಕ - ಕಲ್ಲೂರ ರಾಠೋಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174493 Putala Bai - ಕಲ್ಲೂರ ರಾಠೋಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560500174495 ದೇವಿ ಬಾಯಿ - ರಾಠೋಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174496 Sunita - ಕಲ್ಲೂರ ಲಾಲ ಧರಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560500174497 Shantha Bai - ಪಾವರ ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500174498 Maranabai - ಜಾಧವ ಕಲ್ಲುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500174500 Laxmibai - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500174501 Savita - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174503 Dropati - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500174505 Shekamma - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500174506 ಬಸಯ್ಯ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500174507 Nagamma - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500174508 Sangamma - ಸುಬಾಶ ತಂದೆ ಮಾರುತೆಪ್ಪಾ ಸಾ:ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCS------250000000-
560500174509 ಶಿವರಾಜ - ಕಲ್ಲೂರ ವಾರಿಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560500174510 Gurunath - ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ರಾಜೇಶ್ವPHH(NK) / NCS------50000000-
560500174512 ಕರಬಸಯ್ಯ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500174513 kamalabai - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500174514 ವೀರಣ್ಣಾ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174515 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500174516 Bharat Bai - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500174517 gauramma - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500174518 Sarswati - ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500174519 Parvathi - W/O: ಪರಮೇಶ್ವರ ರಾಜೇಶ್ವರ 10/2 PHH(NK) / NCS------100000000-
560500174520 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174521 ಭೂಪಣ್ಣ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174522 ಥೊಂಡೆಪ್ಪ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500174523 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500174524 ಚನ್ನಾಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500174525 Sushila Bai - S/O: ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ 565 ಕಲPHH(NK) / NCS------300000000-
560500174526 Jaishri - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174527 ಆಶೋಕ್‌ ಕುಮಾರ - ಕಲ್ಲೂರ (ಕುಲಕರ್ಣ)PHH(NK) / NCS------100000000-
560500174528 Mahadevi - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500174529 ಸುಶುಲ ಬಾಯಿ - ರಾಜನಾಳ ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500174530 ಬಾಬು - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500174531 renuka - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560500174532 Mahadevi - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500174533 ನರಣ್‌ ಜಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174534 ವ್ಯೆಜಿರಾ ಸಾಬ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500174535 ಅಯುಬ ಅಲಿ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500174536 Prabavathi - S/O: ಬಸವಂತ್ ರಾವ್ 127 ಕಲ್ಲೂPHH(NK) / NCS------200000000-
560500174537 ಬಾಬುರಾವ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174538 Shridevi - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500174539 Renuka - ರವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಸಾ:ಕಲ್ಲೂPHH(NK) / NCS------250000000-
560500174540 ರವಿಕಾಂತ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560500174541 ಗುರುನಾಧ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500174542 Shekamma - ಭೀಮ ಶೇಟಿ KallurPHH(NK) / NCS------100000000-
560500174543 ಶೋಭಾದೇವಿ - ಭೀಮ ಶೇಟಿ KallurPHH(NK) / NCS------200000000-
560500174544 Mahanand - ಭೀಮ ಶೇಟಿ KallurPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174545 Manika Bai - ನಿಡ ಗೂಬೀAAY(NK) / NCS------350000000-
560500174546 ಬಾಬು - ಚನ್ನಬಸ ನೊರ KallurPHH(NK) / NCS------100000000-
560500174547 Mahadevi - ಜಮಗಿ KallurPHH(NK) / NCS------100000000-
560500174548 Indra Bai - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500174549 ಗುರಪ್ಪ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500174550 ವೀರಪಣ್ಣ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500174551 Basir Bai - ಕಲ್ಲೋರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500174552 ಲಾಲಬಿ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500174553 ಮೈನುದ್ದಿನ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500174554 ಸಲಾವುದ್ದಿನ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500174555 ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವೀರಪಣ್ಣ - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವೀರಪಣ್ಣ ರತ್ನಾಜಿ ಸPHH(NK) / NCS------200000000-
560500174556 ವಿರ ಶಟ್ಟಿ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500174557 Sushila Bai - ಕಲ್ಲುರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560500174558 Jagadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ 23NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500174559 Bharat Bai - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174560 ನಾಗಣ್ಣ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500174561 ಮಾಣಿಕಪ್ಪ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174562 ರವಿಕಾಂತ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174563 ratnamma - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560500174564 shivamma W/O GUNDAPPA - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಚನ್ನ ಬಸವAAY(NK) / NCS------350000000-
560500174565 ಕುಪೇಂದ್ರ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174566 kasturbai - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500174567 ತಿರ್ಥಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174568 ಈರಮ್ಮಾ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500174569 revanamma - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500174570 Megha - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500174571 ರೇವಣಪ್ಪಾ ಅಣ್ಣೇಪ್ಪಾ ಚಿತ್ತಕೋಟಾ - ರೇವಣಪ್ಪಾ ಅಣ್ಣೇಪ್ಪಾ ಚಿತ್ತಕೋಟಾ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
560500174572 ಶಿವಪುತ್ರ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500174574 Annemma - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500174575 Jamana Bai - ಕಲ್ಲೂರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560500174576 ರಾಜು - ರಾಠೋಡ kallur TandaPHH(NK) / NCS------300000000-
560500174577 Ambika - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500174578 ವಿಠಲ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500174579 Saraswati - ಕಲ್ಲೂರ ಕಟ್ಟಿಮನಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560500174580 ಪಾರ್ವತಿ - ಕಲ್ಲೂರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560500174581 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174582 ಗುರುನಾಥ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500174583 ಶರಶೋ ದ್ದಿನ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560500180119 Sharanappa - ಕಲ್ಲೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180120 SANGAMMA W/O MALLIKARJUN - ಸಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾ:ಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180121 ಸಿದ್ದಾ ಬಸಯ್ಯ - ಕಲ್ಲೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180122 ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ - ಭೀಮ ಶೇಟಿ ಕಲ್ಲೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180124 ಮಲಶೆಟ್ಟಿ - ಕಲ್ಲೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180125 Noorjaha - ಕಲ್ಲೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500186940 Gorakhnath s/o Shankar - ಮನಂ81NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500188313 Sridevi - ಮು:ಕಲ್ಲೂರ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------200000000-
560500188468 Manjula - ಮು:ಕಲ್ಲೂರ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500188765 ದಶವಂತ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಹಲಗ - ಮು:ಕಲ್ಲೂರ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------250000000-
560500188787 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಮು:ಕಲ್ಲೂರ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500191809 Savitri - ಮನೆ.ನಂ 505 ಕಲ್ಲೂರ ತಾಲ್ಲೂಕ ಹುಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
560500191868 Minakshi w/o Karbasappa - ಮು:ಕಲ್ಲೂರ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------200000000-
560500191870 Shantidevi - ಮನೆ.ನಂ 505/1 ಕಲ್ಲೂರ ತಾಲೂಕ: ಹುಮPHH(NK) / NCS------300000000-
560500191990 ಶಾಂತವಿರ ತಂದೆ ವಿರಪಣಾ - ಸಾ: ಕಲ್ಲೂರ ತಾಲೂಕ.ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500192073 ಈರಮ್ಮ - ಹುಗಾರ KALLURPHH(NK) / NCS------100000000-
560500192084 ವಿರಣ್ನಾ - ಹರಸುರKallurNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500192086 Sheshikala - KallurPHH(NK) / NCS------100000000-
560500192093 Jayashri - ಬಶೇಟಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560500192097 Tahera Bee - ಮೂಳ KallurPHH(NK) / NCS------300000000-
560500192098 Siddamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾದೇವಪ್ಪ 168 ಕಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560500192106 ಶಿವರಾಜ - ಇಟಗೇನೋರ KallurPHH(NK) / NCS------200000000-
560500192126 Rangamma - ಪಾಟೀಲ KallurPHH(NK) / NCS------300000000-
560500192142 Sridevi - ನೇಳಕೂಡ KallurPHH(NK) / NCS------200000000-
560500192144 Lalita - KallurPHH(NK) / NCS------100000000-
560500192147 Halamma - ಹೂನಚ ಗೆರಿ KalurPHH(NK) / NCS------250000000-
560500192149 manik bai - ಆಗೋಳ KallurPHH(NK) / NCS------50000000-
560500192150 Rangamma - ಹಲೇಗೇನೋರPHH(NK) / NCS------300000000-
560500192153 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಗುನತ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560500192154 Vasanta - D/O: ಶ್ರೀಮಂತ 242/1 ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500192157 Kasturi Bai - ಶರಸಮ ನೊರ KallurPHH(NK) / NCS------350000000-
560500192160 ಧ್ರೋಪತ - ಕಟಿಮನಿ KalurPHH(NK) / NCS------150000000-
560500192161 Jagadevi - S/O: ರೇವಣಪ್ಪಾ ಗದಗಿ ಏಚ್ ನ 402 PHH(NK) / NCS------250000000-
560500192164 ಕುಪೇಂದ್ರ - ದಾಡಗಿ KalllurPHH(NK) / NCS------200000000-
560500192166 Radha - ನಾತಿಕರ KalurPHH(NK) / NCS------200000000-
560500192168 Shantabai - kallurPHH(NK) / NCS------200000000-
560500192171 Chinnamma W/o Sidram - ಹಿರೋಳೇ KallurPHH(NK) / NCS------250000000-
560500192175 ರಮೇಶ - ಪೋಲಿಸ ಪಾಟೀಲAAY(NK) / NCS------350000000-
560500192177 Eramma - KallurPHH(NK) / NCS------200000000-
560500192179 Shantha Bai - kALLURAAY(NK) / NCS------350000000-
560500192182 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಸುತಾರ KallurPHH(NK) / NCS------250000000-
560500192183 ಸಮಸೊದಿನ - ಮುಲ್ಲಾ KallurAAY(NK) / NCS------350000000-
560500192185 ಅಕ್ಸರ ಸಾಬ - ಮೂಳKallurPHH(NK) / NCS------100000000-
560500192187 ಪೊಮು - ರಾಠೋಡKallur TandaPHH(NK) / NCS------100000000-
560500192190 ಮೋನೇಶ್‌ - ಸುತಾರ KallurPHH(NK) / NCS------150000000-
560500192192 Kavita - W/O ಹಣಮಂತ ಈಡಗಾರ 63/2 ಬ್ಲ್ಯಾಕPHH(NK) / NCS------250000000-
560500192194 ಜಾಹೀದ ಅಲಿ - KallurPHH(NK) / NCS------150000000-
560500192195 ಮಲ್ಲಯ್ಮಾ - ಗೋರನಳಿ KallurNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500192196 SHARANAMA - kallurPHH(NK) / NCS------50000000-
560500192199 Mahananda - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಮಾಲೀ ಬಿರಾದಾರ 14PHH(NK) / NCS------200000000-
560500192200 Sangeeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಮೇಶ ಮನPHH(NK) / NCS------200000000-
560500192201 Ambavva - ಕಾಳಪನೋರ KallurPHH(NK) / NCS------100000000-
560500192205 ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ - ಕೋನೇರ KalurAAY(NK) / NCS------350000000-
560500192206 ಸಿದ್ದಪ್ಪ - ನ್ವಾ ವತಿನೊರ KallurPHH(NK) / NCS------50000000-
560500192207 Parvati - ಕುಮಟ`KallurAAY(NK) / NCS------350000000-
560500192208 sarasvathi - ಮುರಶೆಪ ನೊರ KallurPHH(NK) / NCS------50000000-
560500192210 ಸಿದ್ರಾಮ್‌ - ದಿಪಕKallurNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500192213 MAHANANDA - ತೇಳಗೇನೋರ KallurPHH(NK) / NCS------300000000-
560500192214 ಠಾಕುರ ಸಿಂಗ - ಪಾವರ Kalur TandaPHH(NK) / NCS------150000000-
560500192219 ತುಕ್ಕಮ್ಮ - ಹಿರೊಳKallurAAY(NK) / NCS------350000000-
560500192224 Prema - ರಾಜೇಶ್ವರ KallurPHH(NK) / NCS------50000000-
560500192232 ನಿಂಗಯ್ಯ - ಗೋರನಳಿ KallurPHH(NK) / NCS------200000000-
560500192238 Vijayalaxmi - ಖಂಡೇಪನೋರ KallurPHH(NK) / NCS------300000000-
560500192241 devendrappa - ಭೀಮ ಶೇಟಿ KallurNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500192244 Surekha - ಕೋನೇರ KallurPHH(NK) / NCS------250000000-
560500192245 pandurang - ಬಡಗೇರ KallurNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500192253 ಕರಬಸಪ್ಪಾ - ಭಿಮಶೇಟಿ KallurPHH(NK) / NCS------150000000-
560500192257 Sumatabai - ದಿಪಕ KallurPHH(NK) / NCS------300000000-
560500192259 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ kallurPHH(NK) / NCS------100000000-
560500192266 Ladka Bai - ಪಾವರ Kallur TandaPHH(NK) / NCS------100000000-
560500192268 Tippamma - ಕಲ್ಲೋರ KallurAAY(NK) / NCS------350000000-
560500192272 Sangeeta - S/O: ಕಾಶೀನಾಥ 13/2 ಕಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500192289 SHAKUNTALA - ಕಾಳಗೋಂಡಾ KallurPHH(NK) / NCS------150000000-
560500197339 Surekha - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500197371 Udaykumar sidram - ಮು:ಕಲ್ಲೂರ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------250000000-
560500197548 Prabhavati - ರತ್ನಜಿ KallurAAY(NK) / NCS------350000000-
560500197813 ಪಂಡಿತ - ದಿಪಕ KallurAAY(NK) / NCS------350000000-
560500197827 vera sheety - ಕಲ್ಲೋರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500197880 ratnamma - ವಡ್ಡರ kallurPHH(NK) / NCS------50000000-
560500198113 Parvati - W/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ್ 143 ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560500198138 ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಪಂಚಾಲ KallurPHH(NK) / NCS------200000000-
560500198180 kalappa - ಕಾಳಗೋಂಡ KallurPHH(NK) / NCS------50000000-
560500198203 sunita - ಬಾ ಶೇಟಿ KallurPHH(NK) / NCS------50000000-
560500198295 ಸಂಗೀತ - ಪಂಚಾಲ ಕಲ್ಲೂರ ಹುಮನಾಬಾದ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500198495 Kashibai - ಕುಲವಿಲ KallurPHH(NK) / NCS------200000000-
560500198684 Anita - ಕಾಮಗೋಂಡ KallurPHH(NK) / NCS------200000000-
560500199019 Vijayalaxmi - ಭಿಮಶೇಟಿ KallurNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500199260 nijappa - ಚಿಂಚೋಳಿ KallurPHH(NK) / NCS------50000000-
560500199449 ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ - ಚಿಂಚೋಳಿ KallurPHH(NK) / NCS------200000000-
560500200997 Sardar Bee - W/O: ಮೆಹಬೂಬ ಸಾಬ್ 220 ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------350000000-
560500201069 ಮೈಬುಬಿ ಅಜಗರಲಿ - 216-ಸಾ:ಕಲ್ಲೂರ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
560500201217 SANGAMMA - ನಾಸೇನೋರ ಮು:ಕಲ್ಲೂರ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560500201621 PUTALA BAI - ಮರಕುಂದಿ KallurPHH(NK) / NCS------250000000-
560500201666 ಕಾಶಿನಾಥ - ರಾಠೋಡ KallurPHH(NK) / NCS------50000000-
560500201799 susheela bai - ಹಿರೋಳೇAAY(NK) / NCS------350000000-
560500201965 Mallamma - W/O: ರಾಜ್ ಶೇಕರ್ 121 ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500202116 Laxmi - ಕಟೀ ಮುಣಿ KallurPHH(NK) / NCS------150000000-
560500202631 Satish - KallurNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500205640 Sharankumar - ಶರಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಬಸಯ್ಯಾ ಮಠ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500205642 Ganpati - ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬಸಗೊಂಡ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500212508 Subhash - S/O: ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಚನಬಸನೋರ 234/1NPHH(NK) / NCS------50000000-
560500212561 Sangeeta - S/O: ಶಾಂತವೀರಯ್ಯ ಮತಪತಿ ಕಲ್ಲೂರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500212971 Anita - W/O: ನಾರಾಯಣ ಪವರ್ ಕಲ್ಲೂರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500213285 Shushila Bai Rajeshwar - W/O: ಬಸವತೀರ್ತಪ್ಪ ರಾಜೇಶ್ವರ #29NPHH(NK) / NCS------50000000-
560500213314 Kalavati - W/O: ಕಲ್ಲಯ್ಯ 120/2 ಕಲ್ಲೂರ ಅಂNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500214135 Chandrakala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗರಾಜ್ 2NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214546 Jyothi - C/O ಕರನ್ ಬೀ ಸೀ 160/2 ನಿಯರ್ ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500214708 Bhagamma - W/O: ಮಾದಣ್ಣ ಮಾಲಶೆಟ್ಟಿ 231 ಕಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214761 Prabhavati - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ ನಂ 18 ಕಲ್ಲುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500215012 Ashwini - W/O: ಕರಬಸಪ್ಪ ಚನಬಸನೋರ 234/1 ಕಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500215049 Shobhavathi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500215077 Sunita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಶರಣಪ್ಪ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500215176 Premalata Kalgund - W/O ಹಣಮಂತ್ ರಾಯ ಕಾಳ್ಗುಂಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500215687 Gouramma - C/O ವಿಶ್ವನಾಥ 135 ಬಸನಗರ ಹುಮನPHH(NK) / NCS------350000000-
560500215693 Lalitha - W/O: ಸಂತೋಷ 481 ತಾಂಡ ಕಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500216362 Ratna Bai - C/O ಶರಣಪ್ಪ 181 ಮುಸ್ತಾಪುರ ಹುಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500216664 Vidyavati - C/O ಗುರುಪಾದಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 59 ಮೇನ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500217511 Annapurna - C/O ಶಿವರಾಜ್ ಲೊಹಾರ್ 192 ಕಲ್ಲೂPHH(NK) / NCS------200000000-
560500217925 Pinki - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮು 2/73 ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500217927 Preeti - S/O: ಬಸವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ 14 ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500218015 Neelamma - S/O ವೀರಯ್ಯ 37 ಕಲ್ಲೂರ್ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560500218335 Paravati - W/O: ತುಕಾರಾಮ ಏಚ್ ನ 548 ಕಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560500218337 Shilpa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500218351 Shilpa - C/O ವೈಫ್ ಆಫ್ ಉಮೇಶ್ 2/259 ಕಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560500218361 Kamala Bai - C/O ವೀರಪಣ್ಣ 93 ನಿಯರ್ ಹನುಮಾನ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500218592 Nagamma - W/O: ಭೀಮಣ್ಣ ಮಾಲಶೆಟ್ಟಿ 111 ಕಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500218638 Jyoti - W/O ಆನಂದ ಬಿರಾದಾರ ಮನೆ ನ. 99/1 PHH(NK) / NCS------100000000-
560500218857 Chandrakala - W/O: ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೂಣಚಗೇರಾ 147 ಕಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500219413 Kamala Bai - W/O: ವೆಂಕಟ ಪವರ್ 14/116 ಕುಡಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500219548 Renuka - W/O: ಸತೀಶಕುಮಾರ್ 226 ಕಲ್ಲೂರ ಅPHH(NK) / NCS------250000000-
560500219939 Savita - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಭೀಮಶೆಟ್ಟಿ ೭೮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500220470 Ambika S Kanchagar - W/O ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕಂಚಗರ್ ೨೧-೩೭೭ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500220512 Kalwati - W/O ಶಾಂತಪ್ಪ ೨೩/೩೮೨ ಬಸವ ನಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500220642 Shilpi Patil - W/O ಮಹೇಶ್ ಪಾಟಿಲ 22/440 ಮಹೇಶ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500220748 Mahadevi Biradar - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ 146 . ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560500221030 Bhagwan Rao Kale - S/O ಮಾಧವರಾವ್ ಕಾಳೆ ೨೩/೧೯೫ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560500221457 Pooja - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಂತೆಪ್ಪ ನಿಡಗುಂಡಿ 34PHH(NK) / NCS------100000000-
560500221876 Geeta - S/O ಶಿವಕಾಂತ ೧೩೯ ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500222069 Renuka - C/O ವಿಶ್ವನಾಥ 00 ಮೇನ್ ರೋಡ ಕಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560500222466 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಶೇಖರ್ 98/2 ಕಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560500222617 Nikita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಿದ್ದೇಶ 10-71 ಸಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500222899 Sangamma - ವೀರಣ್ಣ 167 ಕಲ್ಲೂರ್ ಹುಂನಾಬದ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500223940 Kaveri - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೇಘಯ್ಯ 490 ಸೀ ಸೀ ರPHH(NK) / NCS------100000000-
Top