REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150500259324 Kaveri - W/O ಗುರುಪಾದಪ್ಪ 43 ನಿಯರ್ ಲಕ್ಷPHH(NK) / NCS------60000000-
300800158608 Babita - ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ ಶಿವಾನಂದ ಮಠದ ಹತPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20229006000023/05/2022
560400232605 Preeti - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ 126 . ಬೋರPHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/20229006000025/05/2022
560500139894 Pushpa Vathi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500145444 Anjalli - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೆಲಿಪಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500145484 Renuka - S/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಈ/24 ಬೋರಂಪಳ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20229006000024/05/2022
560500145493 Priti - S/O: ಶಿವರಾಮ 132 ಕಠಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20226004000023/05/2022
560500145506 Ambika - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ 9PHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20226004000023/05/2022
560500145509 Geeta - S/O: ಮಾಣೀಕರಾವ 205 ಕಠಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20226004000023/05/2022
560500145510 Sangeeta - W/O: ಜೈ ಪ್ರಕಾಶ 90 ಕಠಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022150010000023/05/2022
560500145677 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ 127/2 PHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20226004000024/05/2022
560500145749 Sakkubai - W/O: ದಿಲೀಪ 36 ಕಠಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20226004000022/05/2022
560500145750 Subbamma - W/O: ಸಂಜು ಕುಮಾರ 173 ಕಠಳ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/202212008000023/05/2022
560500145756 Suvarna - W/O: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಮಾದಾರ್ 121/2 PHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20226004000023/05/2022
560500145757 Surekha - W/O: ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಮಾದಾರ್ 121/2 PHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20226004000022/05/2022
560500145799 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/202212008000022/05/2022
560500145969 Priyanka - W/O: ನಾಗೇಂದ್ರ 180 ಕಠಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20229006000023/05/2022
560500146012 Shashikala - W/O: ಬಾಬುರಾವ 241/2 ಕಠಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022150010000023/05/2022
560500146052 Jagadevi - W/O: ರಾಯಪ್ಪ 25 ಕಠಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022210014000022/05/2022
560500146057 Jagdevi - W/O: ಬಸಯ್ಯ 64 ಕಟ್ಟಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/202212008000022/05/2022
560500146187 Shashikala - S/O ವಿಠಲ ಚಂಗ್ಲರ್ ೧೯ ಎಸ್ ಟPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022210014000022/05/2022
560500146412 Sudha - W/O ಜಗನಾಥ 26 . PHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20229006000022/05/2022
560500146528 Sunita - W/O ರವಿಂದ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20226004000022/05/2022
560500146575 Vijaya Laxmi - D/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪ 11 ಕಟ್ಟಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20226004000023/05/2022
560500146583 ಪ್ರಭಾವತಿ - W/O ಬಾಬುರಾವ . . PHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20229006000023/05/2022
560500146772 Geeta - S/O: ಹನುಮಂತ 223 ಕಟ್ಟಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20226004000023/05/2022
560500147151 Renuka - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ ೮೯/೮೭ ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022150010000023/05/2022
560500147430 Nagamma - S/O ಸಿದರಾಮೆಶ್ವರ 65/1 ಕಟ್ಟಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20226004000023/05/2022
560500147655 Nagamma - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ 28 ಕಠಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20229006000022/05/2022
560500147772 Kaveri - S/O: ಮಾರುತಿ ಸಜ್ಜನ 50 ಬೋರಂಪPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20226004000024/05/2022
560500147824 Mapamma - W/O: ಓಂಕಾರ 112 ಕಠಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20229006000022/05/2022
560500147878 Nagamma - W/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ 125 ಕಠಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20223002000023/05/2022
560500147900 Mahananda - W/O: ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ 11 ಕಠಳ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500147934 Jagadevi - W/O ಅರ್ಜುನ . . PHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20226004000023/05/2022
560500148049 ಅನೀತ ಪೀ ಬಿರಾದಾರ - W/O ಪ್ರಭೂರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ 67 ಕಥಳPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20229006000022/05/2022
560500148101 Pushpavati - W/O: ಮೋಹನ 32/ಬಿ ಕಥಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500148102 Saraswathi - W/O: ರೆವನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ 33/4 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20229006000022/05/2022
560500148115 Anita - W/O: ದೇವೇಂದ್ರ 173 ಕಠಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/202212008000023/05/2022
560500148226 Jyoti - W/O: ಮಾಣಿಕ ಮೆತ್ರೆ 112 ಕಥಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****984822/05/2022FPS****984822/05/20229006000022/05/2022
560500148238 Jaishri - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500148847 Priyanka - S/O ಹಣಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ 14 ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20229006000022/05/2022
560500149829 Rajeshwari - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 184 PHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/202212008000024/05/2022
560500151566 Kallamma - W/O: ಅಂಬಣ್ಣ 89 ಕಠಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500151594 Gangamma - W/O: ಶಯಬಣ್ಣ 132 ಕಥಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022150010000022/05/2022
560500151644 Sushila Bai - W/O: ಶ್ಯಾಮ್ ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ 53 PHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20229006000022/05/2022
560500151649 Sheetal - S/O: ಮಾರುತಿ ನೌಲೆಕರ್ 86 PHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20229006000023/05/2022
560500151708 Ramabai - W/O: ಪ್ರಭು ರಡ್ಡಿ 23 ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/202212008000022/05/2022
560500151718 Mahadevi - W/O: ಅಮೃತ್ 36 ಕಥಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022150010000022/05/2022
560500151732 Manik Bai - W/O: ಗುಂಡ ರೆಡ್ಡಿ 17 ಕಠಳ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20226004000023/05/2022
560500151807 Savitri - W/O: ವೀರಶಟ್ಟಿ 201 ಕಟ್ಟಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022150010000024/05/2022
560500151838 Saraswati Bai - W/O: ಸಂಜುರವ್ 3/3 ಕಠಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20226004000023/05/2022
560500151977 Tukkamma - W/O: ಮಾರುತಿ ನೌಲೆ 113 ಕಥಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20226004000023/05/2022
560500152519 Kallamma - W/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಈ/24 ಬೋರಂಪಳ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/202212008000025/05/2022
560500152656 Kasturi Bai - W/O: ಈಶ್ವರ ಬಿರಾದಾರ 67 ಕಠಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20226004000022/05/2022
560500152681 Pavitra - W/O ಈಶ್ವರ 112 ಬೋರಮಪಲ್ಲಿ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20226004000024/05/2022
560500152722 Malashree - S/O: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 57 ಕಠಳ್ಳಿ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****072627/05/2022FPS****072627/05/20226004000027/05/2022
560500152735 Mangala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 115 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500152920 Shivkanta - W/O: ವೀರುಪಕಾಶಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ 1 PHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022180012000023/05/2022
560500152934 Asharani - W/O: ಸುಧಾಕರ ಸಿಂಧೆ 1/175 ಬೋPHH(NK) / NCSBiometric****663028/05/2022FPS****663028/05/20226004000028/05/2022
560500153132 Yenkamma - D/O: ಶಿವರಯ 313 ಬೋರಂಪಳ್ಲಿ ಬೋPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20223002000024/05/2022
560500153134 Mamita Bai - D/O ಶ್ರೀಮಂತಪ್ಪಾ ಎ-೮೮ ತಾ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500153189 Punnemma - W/O ಜೈಪಾಲ್ ಏಚ್.ನ.00 ಮೇನ್ ರಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500153213 Usharani - S/O: ಮಣಿಕರೆಡ್ಡಿ 125 ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/202212008000022/05/2022
560500153216 Ambika - S/O: ಅಮೃತ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ 58/3/1 PHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/202212008000023/05/2022
560500153257 Shridevi - S/O: ಗುಂಡಪ್ಪ ಈ/144 ಬೋರಂಪಳ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022150010000024/05/2022
560500153399 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ 56/2 ಬೋPHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/20226004000025/05/2022
560500153402 Gangamma - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಈ/61 ಬೋರಂಪಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20226004000024/05/2022
560500153403 Basamma - W/O: ಹನಮಂತ 201 ಕಲ್ಲೂರ್ ಕಾತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500153404 Jagadevi - W/O: ಬಸವರಾಜ 18 ಬೋರಂಪಳ್ಲಿ ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/20226004000025/05/2022
560500153442 Umavati - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ 141 ಬೋರಂಪಳ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20226004000024/05/2022
560500153471 Pushpavathi - W/O: ಸಂತೋಷ ಪೂಜಾರಿ 140 ಕಾತಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20229006000022/05/2022
560500153557 Gangamma - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ ಖ್ಯಾಲಪ 121/1 PHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/202212008000024/05/2022
560500153567 Shruti - S/O: ಹನ್ಮಂತ ರಾವ ಮಂಗಳಗಿ 41 ಕಾತPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20226004000024/05/2022
560500153569 Shobha - W/O: ಶಿವಪೂಜಯ್ಯ 00 ಬೋರಂಪಳ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20226004000024/05/2022
560500153615 Kamala Bai - W/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 168 ಕಠಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20226004000022/05/2022
560500153796 Karuna - S/O: ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ನೌಲೆ 84/1 ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560500153829 Mahadevi - W/O: ಹನುಮಂತ 183 ಕಟ್ಟಳ್ಳಿ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20229006000023/05/2022
560500153854 Paregabai - S/O: ಚನ್ನಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ 64 ಕಠPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20226004000022/05/2022
560500153932 Ashwini - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೆಡ್ಡಿ 184 0 ಕಾತPHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/20226004000025/05/2022
560500153947 Manik Bai - W/O: ನರಸಪ್ಪ ಗಡವಂತಿಕರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20226004000023/05/2022
560500153969 Sharanamma - W/O ಚನ್ನಯ್ಯ 3 ಕಠಳ್ಳಿ ಹುಮನPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20223002000023/05/2022
560500153989 Suma Devi - W/O: ದಯಾನಂದ ನೌಲೆ 128 ಕಥಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****496424/05/2022FPS****496424/05/2022150010000024/05/2022
560500154027 Manjula - W/O ಗಂಗಾಧರ ಈ/18 ಬೋರಂಪಲ್ಲಿ ಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560500154034 Harsh - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತುಕಾರಾಮ 140 ನಿಯರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20226004000023/05/2022
560500154096 Shivananda - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಮಾರ್ಕುಂದಿ 104 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500154140 Sumangala - W/O ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ 174 ಬೋರಮಪಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/20226004000025/05/2022
560500154351 Tatvasheela - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 00 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20226004000023/05/2022
560500154356 Gandhara Bai - W/O: ಮುರಗೆಪ್ಪ ಈ/59 ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20226004000024/05/2022
560500154367 Dipeeka - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಿರಾದಾರ 59PHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20226004000024/05/2022
560500154530 Umadevi - S/O: ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಪಾಟಿಲ 145 PHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022150010000024/05/2022
560500154559 Pooja - S/O: ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾವ್ 164 ಬೋರಂಪಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560500154561 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ ದೇವನ್ನಿ 110NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500154629 Renuka - W/O: ಸೋಮನಾಥ ಬಿರಾದರ ಬೋರಂಪಳPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/202212008000024/05/2022
560500154712 Jyothi - S/O: ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಝಾಪುರ 152 PHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/202212008000024/05/2022
560500154807 Sangeeta - W/O: ಸಂಗಮನಾಥ್ 58/3 ಕಟ್ಟಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022150010000022/05/2022
560500154813 Laxmibai - W/O: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಬಿರಾದಾರ 59 ಕಾತPHH(NK) / NCS------90000000-
560500154819 Punyavati - W/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 72 ಕಠಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500154859 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಶೈಲ 68 ಕಾತಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20226004000023/05/2022
560500155034 Sangamma - W/O: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 57 ಕಠಳ್ಳಿ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20229006000022/05/2022
560500155191 Saraswati - W/O: ಮಾರುತಿ 115 ಕಠಳ್ಳಿ ಕಾತPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/202212008000023/05/2022
560500155194 Kanyakumari - W/O ಭದ್ರಪ್ಪಾ 59 ಕಠಳ್ಳಿ ಹುPHH(NK) / NCSBiometric****262719/05/2022FPS****262719/05/2022150010000019/05/2022
560500155197 Guru Bai - W/O: ಅಮೃತ ರಾವ್ 58/3 ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20226004000022/05/2022
560500155212 Soni J Patil - W/O: ಜಗದೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ 58/3 ಕಟPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20226004000023/05/2022
560500155218 Sunita - W/O: ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ 64 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/202212008000023/05/2022
560500155222 Bhagya Shree - W/O ಸಂಗಮೇಶ್ವರ # 53 . . . ಕPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20229006000022/05/2022
560500155361 Amba Bai - D/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ಬೀರಾದಾರ 88 ಬೋPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20223002000024/05/2022
560500155654 Pooja - W/O: ಸತೀಶ್ 31 ಬೋರಂಪಳ್ಲಿ ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****502018/05/2022FPS****502018/05/2022150100000018/05/2022
560500155770 Jyoti - W/O: ರಾಜ ಕುಮಾರ್ 214 ಕಟ್ಟಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500155785 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಲ್ಲಯ್ಯ ಫತ್ತೇಪುರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500155912 Arunkumar B - S/O ಬಸವರಾಜ ಈ # 20 ಬೋರಂಪಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500156088 ಗೋದಾ ವಾರೀ - W/O ಶ್ರೀಮಂತಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ 54 ಮೇPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20226004000024/05/2022
560500156427 Chandrakala - W/O ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ 100 ಮೇನ್ ರೋಡ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20229006000024/05/2022
560500156629 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ 710 ಬೋರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500156836 Malamma - W/O ಬಸವರಾಜ ಭೂರೆ ಬೋರಮ್ಪಲ್ಲಿ ಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20229006000024/05/2022
560500156857 Vidyavati - W/O ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಮುಕರಂಬಿ 105 ಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20229006000024/05/2022
560500156876 Shakunthala Bai - W/O: ಸೋಮಶಂಕರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ 62 PHH(NK) / NCS------30000000-
560500156887 Archana S Patnaik - S/O ಮಣೀಕರಾವ 109 - ಕಾತಳ್ಳಿ ಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****333120/05/2022FPS****333120/05/202212008000020/05/2022
560500156904 Pallavi - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಾಲೂಕ ಹುಂನಾಬದ ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560500156981 Paramma - W/O: ವೀರಪ್ಪಾ 21/1 ಕಠಳ್ಳಿ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20226004000022/05/2022
560500157360 Jaishree - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಾಪುರ 151/2 ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500157446 Aravind - S/O: ತುಕಾರಾಂ 90 ಕಟ್ಟಳ್ಳಿ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20223002000023/05/2022
560500157501 Anita - W/O ಶಿವಪುತ್ರ 00 ಕಠಳ್ಳಿ ಹುPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/202212008000022/05/2022
560500157502 Bibee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಮೀರೋದ್ದೀನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20229006000022/05/2022
560500157503 Sarswati - W/O: ಭೀಮರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ 59NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500157534 Anusha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ್ ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022150010000024/05/2022
560500157573 Sweta - W/O: ಮಂಜುನಾಥ 180 ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20226004000024/05/2022
560500157597 Sumangala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನ್ನಾಥ 105 ಬೋರಂಪPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/202212008000024/05/2022
560500157723 Gundamma - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಸಿಂದೆ ಬೋರಂಪಳPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20229006000024/05/2022
560500157731 Laxmi - D/O: ಧುಳಪ್ಪಾ 84 ಬೋರಂಪಳ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20226004000024/05/2022
560500157764 Babita - S/O: ಗುಂಡ ರೆಡ್ಡಿ 79 ಕಠಳ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022150010000023/05/2022
560500158203 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಣ್ಣಾ ನೌಲೆ 118 PHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/20229006000025/05/2022
560500158264 Mangala - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ 147/1 ಬೋರಂಪಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/20226004000025/05/2022
560500158324 Girija - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ 49 PHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20229006000022/05/2022
560500158704 Sapna - S/O: ಪುಂಡಲಿಕ ರಾವ್ 110 ಕಠಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/20226004000025/05/2022
560500158926 Shivananda - C/O ರಾಜಕುಮಾರ 57 ನಿಯರ ಹನುಮಾನ PHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20226004000022/05/2022
560500159209 Chndra Bhagamma - W/O: ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾವ್ 164 ಬೋರಂಪಳNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500159273 Sunita - W/O: ಶಿವರಾಜ 142/1 ಬೋರಂಪಲ್ಲಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500159459 Shudhamati - W/O ಹನುಮಂತ 77 ಕಠಳ್ಳಿ ಹುಮನPHH(NK) / NCS------60000000-
560500159472 Manjula - W/O: ಪ್ರಭು ರೆಡ್ಡಿ 18 ಕಟ್ಟಳPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022180012000023/05/2022
560500159501 Shamala Bai - W/O: ರಮೇಶ 55 ಕಠಳ್ಳಿ ಕಾತಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20229006000022/05/2022
560500159632 Sugnani - W/O: ಈರಪ್ಪ 3-ಬಿ/1 ಕಥಳ್ಳಿ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500162822 ಕಳಪ್ಪ - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022200015000022/05/2022
560500162823 ಪ್ರಭು - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500162824 ಬಾಬು - ಕಠಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022200015000022/05/2022
560500162825 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20226004000022/05/2022
560500162826 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022200015000022/05/2022
560500162827 ಶಿವಕಾಂತ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/202212008000022/05/2022
560500162828 Kashappa - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022200015000022/05/2022
560500162830 sarswati - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500162831 Saraswati - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500162832 ರವೀಂದ್ರ - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022200015000022/05/2022
560500162833 sridevi - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022180012000022/05/2022
560500162834 ವಿಠಲ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****294919/05/2022FPS****294919/05/202212008000019/05/2022
560500162835 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಕಾಶಪ್ಪ ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/202212008000023/05/2022
560500162836 ಮಂಗಲಾ - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500162837 ರಂಜಿತಾ - ಕಠಳ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500162838 ಬಾಬು ರಾವ - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/2022200015000025/05/2022
560500162839 Lalita Bai - W/O: ರಘುನಾಥ 234 ಕಥಳ್ಳಿ ಕಾAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500162840 ಈಶ್ವರ - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500162841 Sundramma - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500162842 ದಶರಥ - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500162843 Indumathi - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500162844 ರುದ್ರಪ್ಪ - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500162845 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500162846 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500162847 ಶಿವ ಪುತ್ತ - ಶಾವಲೆ ನೊರAAY(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022200015000022/05/2022
560500162848 sharada baiu - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20223002000023/05/2022
560500162849 Chennamma - ಕಠಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022200015000022/05/2022
560500162850 Prabhavati - ದೇವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಶೇಟಪ್ಪಾ ಮಾಳಗೆ ಮುAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500162851 ಶೋಭಾ ಗಂಡ ಪರಶುರಾಮ - ಶೋಭಾ ಗಂಡ ಪರಶುರಾಮ ಸಾ:ಕಠಳ್ಳಿ ತಾ:AAY(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022200015000022/05/2022
560500162852 ಶಿವಾರಾಜ - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500162853 sarswati - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20223002000023/05/2022
560500162854 ಈಶ್ವರ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022180012000022/05/2022
560500162855 ಹಣಮಂತ - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663026/05/2022FPS****663026/05/2022200015000026/05/2022
560500162856 ಮೌಲಾನ್‌ ಬಿ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022150010000022/05/2022
560500162857 ನಿಜಾ ಬಾಯಿ - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162858 Sakku Bai - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500162860 Tahera Bee - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/202212008000022/05/2022
560500162861 ನಿಜಯ್ಯಾ - ಕಠಳ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500162862 Shamala Bai - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022200015000022/05/2022
560500162863 ಮಹೆಬುಬ ಸಾಬ - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500162864 Rizwana Begum - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022150010000022/05/2022
560500162865 ಹುಸೇನ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500162866 Jahedabee - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20226004000022/05/2022
560500162867 ಸೀಲರ ಬಿ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500162868 ಶಿವರಾಜ - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500162869 ಅಬೆದಾ ಬಿ - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022200015000022/05/2022
560500162870 bhanu bee - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022200015000022/05/2022
560500162871 Laxmibai - ಕಠಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20226004000022/05/2022
560500162872 Rangamma - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022150010000023/05/2022
560500162873 Shantamma - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500162874 ಶಂಕರ - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500162875 ಸುಭಾಷ - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162876 ಶ್ರೀಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/2022200015000025/05/2022
560500162877 Thamija Bee - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022200015000022/05/2022
560500162878 ಶ್ರಿ ತುಕ್ಕಪ್ಪಾ - ಬೋರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20223002000024/05/2022
560500162879 Nagamma - ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಅರ್ಜುನ ಸಿಂಧೆ ಸಾ:AAY(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022200015000024/05/2022
560500162881 ಮಹಾನಿಂಗ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಸಜ್ಜನ - ಮಹಾನಿಂಗ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಸಜ್ಜನ.ಮು:AAY(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022200015000024/05/2022
560500162882 ಗುಜ್ಜಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಅಂಬಣ್ಣಾ ಸಜ್ಜನ - ಬೋರಂಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022200015000024/05/2022
560500162883 Amba Bai - ಬೋರಂಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/2022200015000025/05/2022
560500162884 Nagamma - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಹಾರುದ್ದರಪ್ಪ ಸಾ:ಬAAY(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022200015000024/05/2022
560500162885 Jagadevi - ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಾ:ಬೋರAAY(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/2022200015000025/05/2022
560500162886 ಅನೀತಾ - ಬೋರಂಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022200015000024/05/2022
560500162887 lalitha bai - ಬೋರಂಪಳ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/20223002000025/05/2022
560500162888 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವೀರಸಂಗಪ್ಪಾ - ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವೀರಸಂಗಪ್ಪಾ ಬಿರದಾAAY(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022200015000024/05/2022
560500162889 ಶರಣಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಾದಪ್ಪಾ - ಶರಣಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಾದೇವಪ್ಪಾ ಸಾ:ಬೋರಂಪAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162890 Jagadevi - W/O: ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಫರಜಿ ಪಾಟಿಲ್ 14PHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20226004000024/05/2022
560500162891 Kalavati W/O Amrutappa - ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಅಮ್ರುತಪ್ಪಾ ಎರಬಾಗ ಮುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500162892 Jana Bai - ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪಾ ಮುಕರAAY(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022200015000024/05/2022
560500162893 Kashamma - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಜನವಾಡ ಸಾ:AAY(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022200015000024/05/2022
560500162894 ಶಿವಮ್ಮಾ ಗಂಡ ವೀರಪ್ಪ - ಶಿವಮ್ಮಾ ಗಂಡ ವೀರಪ್ಪ ಸಾ:ಬೋರಂಪಳ್AAY(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022200015000024/05/2022
560500162895 ಮಸ್ತಾನ - ಬೋರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/20223002000025/05/2022
560500162896 Sathyamma - ಬೋರಂಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022200015000024/05/2022
560500162897 Rangamma W/O Mastanappa Meri - ರಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಸ್ತಾನಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/20229006000025/05/2022
560500162898 ನಾಗಮ್ಮ - ಬೋರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20226004000024/05/2022
560500162899 ಶಾರದಾಬಾಯಿ - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022200015000024/05/2022
560500162901 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ದ ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ದ ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ ಸಾAAY(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022200015000024/05/2022
560500162902 ರತ್ನಮ್ಮಾ - ಬೋರಂಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022200015000024/05/2022
560500174584 ಕಾಂತಮ್ಮ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/202212008000023/05/2022
560500174585 Salima Bi - ಕಠಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಾ :ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022200015000022/05/2022
560500174586 ಪಾರಮ್ಮ - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500174587 Ratnamma - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500174588 Droupati - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500174589 ಖಂಡಪ್ಪ - ಕಠಳ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022200015000022/05/2022
560500174591 maruti rao - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500174592 sushila bai - ಕಠೋಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500174593 Parvati - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20223002000022/05/2022
560500174595 Kallamma - ಕಠಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022150010000022/05/2022
560500174596 ಬಸವರಾಜ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20223002000023/05/2022
560500174597 ಜಗದೇವಿ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500174598 Pushpavati - ಕಠಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/202212008000022/05/2022
560500174599 ವನಿತಾ - ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಮು:ಕಠಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****294921/05/2022FPS****294921/05/2022150010000021/05/2022
560500174600 ಶಿವರಾಜ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20229006000022/05/2022
560500174601 ಪ್ರಭು - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20226004000022/05/2022
560500174602 ವಿನಾಯಕ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/202212008000023/05/2022
560500174603 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20226004000022/05/2022
560500174604 ಜಗಮ್ಮಾ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20229006000022/05/2022
560500174605 ಬೀರಪ್ಪಾ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022150010000022/05/2022
560500174606 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022200015000022/05/2022
560500174607 ಜಗದೇವಿ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022200015000022/05/2022
560500174608 ತೆಜಮ್ಮ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174609 shanta bai - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500174610 saraswati - ಕಠೊಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/20223002000025/05/2022
560500174611 ಹಣಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20226004000022/05/2022
560500174613 Shridevi - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022150010000022/05/2022
560500174614 ಸುಭಾಷ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/202212008000022/05/2022
560500174615 ಹಣಮಂತ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022180012000022/05/2022
560500174616 Gangamma - ಕಠಳ್ಳಿ ಜಮಾದಾರPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022150010000022/05/2022
560500174617 ಪುಂಡಲಿಕ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20226004000022/05/2022
560500174618 ಕರಬಸಪ್ಪ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20226004000022/05/2022
560500174619 ವಿಠಲ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500174620 ಈಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500174621 ದಶರಥ - ಕಠಳ್ಳಿ ಸಿರಗೆರಿಕರ್PHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022150010000023/05/2022
560500174622 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20226004000023/05/2022
560500174623 siddamma - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/20223002000025/05/2022
560500174624 Drupati - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/202212008000022/05/2022
560500174625 ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20226004000023/05/2022
560500174626 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/20223002000025/05/2022
560500174628 siddamma - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500174629 ಸೋನಮ್ಮ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/202212008000023/05/2022
560500174630 ತುಕಾರಾಮ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/202212008000023/05/2022
560500174631 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022180012000023/05/2022
560500174632 ಮಾರುತಿ - ಕಠಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20226004000023/05/2022
560500174633 ಹುಸೇನಪ್ಪ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20223002000023/05/2022
560500174634 Sumitra Bai - ವೀರಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೌಲೆ ಮು:ಕPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/202212008000023/05/2022
560500174635 Tejamma - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022180012000023/05/2022
560500174636 ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500174637 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500174638 Nagarani - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/202212008000023/05/2022
560500174639 Savitri - ಕಂಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20229006000022/05/2022
560500174640 ಕಾಳಪ್ಪ - ಕಂಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022150010000022/05/2022
560500174641 ನಾಗೇಶ್‌ - ಕಂಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500174642 ಇಂದಮಾ - ಕಂಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20226004000022/05/2022
560500174643 Shobhavati - ಯೋಗೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಸಂಬಣ್ಣಾ ದೋಡ್ಡಿ .PHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/202212008000023/05/2022
560500174644 ಶೋಭಾವತಿ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022180012000023/05/2022
560500174645 ರವಿ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/202212008000023/05/2022
560500174646 ಆಶೋಕ್‌ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022180012000023/05/2022
560500174647 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022180012000022/05/2022
560500174648 ರೆವಮ್ಮ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20226004000023/05/2022
560500174650 ರಾಮಕೃಷ್ಣ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20229006000023/05/2022
560500174651 ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500174652 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಕಠಳ್ಳಿ ಭೋತಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500174653 anjamma - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/202212008000023/05/2022
560500174654 parvathi - ಕಠಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022200015000022/05/2022
560500174655 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500174656 nurjaha - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/2022150010000022/05/2022
560500174657 ಮಡೆಪ್ಪ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20229006000023/05/2022
560500174658 gujamma - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20223002000023/05/2022
560500174659 ಖಂಡಪ್ಪ - ಕಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022200015000023/05/2022
560500174660 ಜಗನಾಥ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500174661 vijay laxmi - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/202212008000023/05/2022
560500174662 bhagamma - ಕಠೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20223002000023/05/2022
560500174663 shanamma - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20223002000022/05/2022
560500174664 ಧುಳಪ್ಪಾ - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/2022150010000023/05/2022
560500174665 Saraswati - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/20223002000022/05/2022
560500174666 ಸುಬಾಸ್‌ - ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****663022/05/2022FPS****663022/05/202212008000022/05/2022
560500174668 Shekamma - ಕಠಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20226004000024/05/2022
560500174669 kallappa - ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪಾ ಮು:ಕಠಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/20223002000023/05/2022
560500174670 ಶ್ರೀಮಂತ ತಂದೆ ಗುರುಪಾದಪ್ಪಾ ದೇವಣಿ - ಶ್ರೀಮಂತ ತಂದೆ ಗುರುಪಾದಪ್ಪಾ ದೇವಣಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20226004000024/05/2022
560500174671 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ - ಅನಫೂರ್ಣ ಗಂಡ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪಾ ಪೋಲೀಸ PHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022150010000024/05/2022
560500174674 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20229006000024/05/2022
560500174675 ಮಹಾದೇವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಅಣ್ಣೇಪ್ಪಾ ಪ್ರಜ - ಮಹಾದೇವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಅಣ್ಣೇಪ್ಪಾ ಪ್ರಜPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022180012000024/05/2022
560500174676 Rachamma - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20229006000024/05/2022
560500174678 ಶಿವಾರಾಜ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಚಟ್ಟಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022150010000024/05/2022
560500174679 tangamma - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/20223002000025/05/2022
560500174681 ಬಂಡಯ್ಯ - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663023/05/2022FPS****663023/05/202212008000023/05/2022
560500174682 ತಾರಾಬಾಯಿ - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022180012000024/05/2022
560500174683 ಮಾಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಶಂಕರ - ಮಾಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಶಂಕರ ಸಾ:ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20229006000024/05/2022
560500174684 ಸಾವಿತ್ರಿ - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/2022150010000025/05/2022
560500174686 sharanamma - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/20229006000025/05/2022
560500174687 Rangamma - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022240016000024/05/2022
560500174688 ಪಾರ್ವತಿ - ಬೋರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/20229006000025/05/2022
560500174689 ಲಾಲಪ್ಪಾ - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/20223002000025/05/2022
560500174690 sangamma - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿ ತಾ: ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20229006000024/05/2022
560500174691 Sushila Bai - ದೇವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಸಾ:ಬೊರಂಪAAY(NK) / NCS------200000000-
560500174692 ಗಂಗಮ್ಮಾ - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20223002000024/05/2022
560500174693 Shilavati - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪಾ ಸಾ:ಬೊರಂಪಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022150010000024/05/2022
560500174694 ಮಾದಪ್ಪಾ - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20229006000024/05/2022
560500174695 ನಿರ್ಮಲ - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500174696 ಪೀರಪ್ಪ ತ/ ನೀಗಪ್ಪಾ ಭೋಲಾ - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500174698 Chandramma - ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಬಿರದಾರ.ಮPHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/20226004000025/05/2022
560500174699 Gujemma - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022180012000024/05/2022
560500174700 ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪಾ - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪಾ ಸಾ:ಬೊರPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/202212008000024/05/2022
560500174701 ಶ್ರೀ ಕಮಲಾಕರ - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022150010000024/05/2022
560500174702 ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಸಾ :ಬೊರಂPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022180012000024/05/2022
560500174703 ಶ್ರೀ ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20226004000024/05/2022
560500174704 Laxmi Bai - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022150010000024/05/2022
560500174705 Sidamma - ಬೋರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022150010000024/05/2022
560500174706 Lakshimi - ಗೋಪಾಲ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಝಾಪುರ ಮು:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20229006000022/05/2022
560500174707 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಬೋರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022180012000024/05/2022
560500174708 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಖ್ಯಾಲಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20229006000024/05/2022
560500174709 ಅಕ್ಕನಗಮ್ಮ - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/202212008000024/05/2022
560500174710 ಸಂಗಮ್ಮ - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500174711 ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಸಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022150010000024/05/2022
560500174712 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಸಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20223002000024/05/2022
560500174713 ಕರಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಅಂದಪ್ಪಾ ಜನವಾಡ - ಕರಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಅಂದಪ್ಪಾ ಜನವಾಡ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/20226004000025/05/2022
560500174714 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/20226004000022/05/2022
560500174715 ಕಾಶಿನಾಥ - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022150010000024/05/2022
560500174716 sula bai - ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ತುಕ್ಕಪ್ಪಾ ದೇವಣಿ ಮು:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500174717 ಸರಸ್ವತಿ - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022150010000024/05/2022
560500174718 ಬಾಬು - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20229006000024/05/2022
560500174719 sulochana - ಬೋರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/20229006000025/05/2022
560500174720 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/202212008000024/05/2022
560500174721 ದೇವಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶ್ಯಾಮಣ್ಣಾ - ಶ್ಯಾಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಮಾಳಗೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/202212008000025/05/2022
560500174722 ಪುಂಡಲಿಕ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ - ಪುಂಡಲಿಕ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಮು:ಬೋರಮಪಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560500174723 ಚಂದಪ್ಪ - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20229006000024/05/2022
560500174724 Indumati - ಆನಂದರಾವ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಜನವPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20229006000024/05/2022
560500174725 ಮಾಹದೇವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಮಾಹದೇವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಸಾ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022180012000024/05/2022
560500174726 ಅಂಬರಾಯ - ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022150010000024/05/2022
560500174727 ರಮೇಶ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ರಮೇಶ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಸಾ:ಬೊರಂಪಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022150010000024/05/2022
560500174728 Nagendrappa S/O Chandrappa Bir - ನಾಗೆಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500174729 ಶ್ರಿ ಮುಕಿಂದಪ್ಪಾ - ಬೋರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20226004000024/05/2022
560500174730 ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾಲೆ - ಜಗದೇವಿ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾಲೆ.ಮು:ಬೋPHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/20226004000025/05/2022
560500174731 ಈಶ್ವರ - ಬೋರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20229006000024/05/2022
560500174732 ವಿರಣ್ಣಾ - ಬೋರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/202212008000024/05/2022
560500174733 ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ - ಬೋರಂಪಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022180012000024/05/2022
560500174734 ಶಾರದ ಬಾಯಿ - ಬೋರಂಪಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20226004000024/05/2022
560500174735 ರುಕ್ಮಣಿ - ಬೋರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20229006000024/05/2022
560500174736 ರವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ತುಕರಾಮ - ರವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ತುಕರಾಮ ಸಾಗರ ಮು:ಬೋPHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/20226004000025/05/2022
560500174738 ಗೀತಾ - ಬೋರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/2022150010000024/05/2022
560500174739 ಸೊದಮ್ಮ - ಬೋರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20229006000024/05/2022
560500174740 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾಲಿ ಬ - ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾಲಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20226004000024/05/2022
560500174741 ರೆವಣಸಿದಪ್ಪಾ - ಬೋರಂಪಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20226004000024/05/2022
560500174742 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಬೋರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/202212008000025/05/2022
560500174743 ನೀಲಮ್ಮ - ಬೋರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663024/05/2022FPS****663024/05/20229006000024/05/2022
560500174744 Indumati - ಬೋಮಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****663025/05/2022FPS****663025/05/20221500100