REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150500250899 Monamma - W/O ಮಹೇಶ 00 ಹಳ್ಳಿಖೆಡ ಕೆ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****242524/05/2022FPS****242524/05/202212008000024/05/2022
150500430583 Vidyavathi - C/O ಜಗನ್ನಾಥ ಕಮಲಾಪುರೆ 00 ನಿಯರ್PHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20229006000027/05/2022
150500436954 Sajan Bee - C/O ಖಾಸೀಮ್ ಸಾಬ್ 9999 ಮೇನ್ ರೋPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198674 Gayatri - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶರಣಯ್ಯಾ #2/24 ಮೇನ್PHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20229006000027/05/2022
560500140285 Sudharani - W/O: ಶ್ರೀಕಾಂತ 1/80 ಹಾಳ್ಳಿಖೆಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500142320 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - D/O: ರಘುನಾಥ್ 2-37 ಹಳ್ಳಿಕೆಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500145479 Parvati - C/O ಸುನೀಲ 1/55 ಹಳ್ಳಿಖೆಡ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20226004000026/05/2022
560500145491 Chanamma Mathapati - W/O ವೆರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ೨-೧೨೪ PHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20226004000027/05/2022
560500145596 Priyanka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅರವಿಂದ 1/139 PHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/202212008000026/05/2022
560500145619 Shanta Bai - W/O ರವಿಕಿರಣ ತಾಲೂಕ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****898929/05/2022FPS****898929/05/202212008000029/05/2022
560500145817 Ailabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ್ 14/1 ಹನುAAY(NK) / NCSBiometric****092124/05/2022FPS****092124/05/2022200015000024/05/2022
560500146135 Bhumika - W/O ಸುಭಾಷ್ ೨-೧೨೪ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500146138 Pharjana - W/O: ಮಹ್ಮದ್ ರಫೀಕ ಹಳ್ಳಿಖೆಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560500146208 Renuka - W/O ದಿನೇಶ್ ೨/೯೨ PHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20226004000027/05/2022
560500146265 Nagamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಜಗನಾಥ 2/52 ಮಾವನ್ ರPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/202212008000027/05/2022
560500146324 Maya - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ಮೇಲಕೆರಿ 2/83 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500146335 Vidyavati - C/O ಬೀರಪ್ಪ ನಾರ್ ಪಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560500146613 Shashidhar - S/O ತುಕಾರಾಮ ೨/೭೮ PHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20226004000026/05/2022
560500146634 Prema - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ೬೪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500146638 Jagdevi - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ # 84 . . . PHH(NK) / NCS------120000000-
560500146674 Sangeeta Hatti - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ 1/109 PHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20229006000027/05/2022
560500146712 Kavita - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ೨/೧೫ PHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/20226004000028/05/2022
560500146751 Saraswati - W/O ಅಂಬಣ್ಣಾ ೧/೮ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500146759 Deepika - S/O: ಅಪ್ಪರಾವ್ 1/109 ಹಳ್ಳಿಖೇಡ PHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/2022150010000027/05/2022
560500146820 Jagdevi - S/O: ಕಿರಣಕುಮಾರ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ 1/58PHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022180012000026/05/2022
560500147699 Anbika - W/O ಜಗನ್ನಾಥ ಮನೆ ನ. 1/104 ಕೇಜPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20226004000026/05/2022
560500147700 Farin Begam - W/O: ಮಹಮದ ಹುಷೆನ್ ಕುರೇಶಿ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20226004000027/05/2022
560500147942 Asha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೇತ್ರೆ 2PHH(NK) / NCS------60000000-
560500148012 Bhagyashree - W/O ಸುಭಾಷ ೨/೧೦೨ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500148123 Rekha - S/O: ಶಂಕರ ಮೋರ್ 2-122 PHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20226004000027/05/2022
560500148185 Priya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****402024/05/2022FPS****402024/05/202212080000024/05/2022
560500148345 Priyanka - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ಕೊಂಪನಿ ಮನೆ ನ 1-1PHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20226004000026/05/2022
560500148355 Gouramma - W/O ಸಂತೋಷ ೨/೨೩೬ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ PHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/202212008000026/05/2022
560500149304 Shashikala - S/O ನಾಗೀಂದ್ರಪ್ಪ 1/74 . ಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****242524/05/2022FPS****242524/05/20229006000024/05/2022
560500149321 D.Saraswathi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಾಸರ ಸಿದ್ದPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/20226004000028/05/2022
560500149475 Sabiya Bi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಖೂತಬೋದ್ದಿನPHH(NK) / NCS------150000000-
560500149818 Jagdevi - S/O ಶ್ರೀಮಂತ್ ಬುಕ್ಕಾ PHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/202212008000027/05/2022
560500150466 Jyoti - S/O: ಅಣ್ಣಾರಾವ 1/112 ಹಳ್ಳಿಕPHH(NK) / NCSBiometric****796424/05/2022FPS****796424/05/20229060000024/05/2022
560500151285 Nagamma - W/O: ಬಸವರಾಜ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ #1-56 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500151561 Riyana Bee - W/O: ಮೈನೋದ್ದಿನ ಮುಸ್ತಾಪೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****943125/05/2022FPS****943125/05/2022150010000025/05/2022
560500151865 Heenabegam - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಹಳ್ಳಿಖೆಡ(ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/202212008000028/05/2022
560500151897 Geeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭು 2/101PHH(NK) / NCSBiometric****294922/05/2022FPS****294922/05/202212008000022/05/2022
560500151902 Kamala Bai - S/O: ಶಿವರಾಜ್ ಕೋರಿ 1/53 ಶPHH(NK) / NCS------180000000-
560500151933 Vijaylaxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ 1/80 PHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/2022150010000027/05/2022
560500151953 Savita - W/O ಅಂಬಣ್ಣ ೧/೨೨/ಆ PHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/2022180012000028/05/2022
560500152016 Shanta Bai - W/O: ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಮಟೆ 1/11 ಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560500152425 Rekhaa - W/O ರೆವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ (ಬುಕ್ಕಾ) ಯರಬPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/20229006000028/05/2022
560500152480 Saroja - W/O ಶಿವರಾಜ ೧/೮೯ಅ ಹಳ್ಳಿಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022180012000026/05/2022
560500152525 Shakuntala - W/O: ಬಸವರಾಜ ಲಕ್ಕಾ ಹಳ್ಳಿಖೆPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/202212008000028/05/2022
560500152564 Kaveri - W/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ ಚಿಲಶೆಟ್ಟಿ #1/1PHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/2022150010000027/05/2022
560500152615 Mahananda - D/O ಮಹಾದೇವಗಿರಿ ಗೋಸಾಯಿ ೧-೧೦ ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
560500152654 Ashwini - W/O: ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ 1/34ಡಿ ಹಾಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022150010000026/05/2022
560500152686 Saraswati - W/O ಶಾಮರಾವ ೧/೭೯ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ PHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20229006000026/05/2022
560500152937 Mallamma - W/O ಉಮೇಶ್ 1/22 ಹಾಳ್ಳಿಖೆಡ (ಕೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560500152944 ಸಂಗೀತಾ - W/O ಜಗನಾಥ ಪಂಚಾಳ 2/27 ಮೇನ್ ರೋAAY(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/2022200015000027/05/2022
560500152949 Surekha Chillshetty - W/O ರಾಜ ಕುಮಾರ ಚಿಲಶೇಟ್ಟಿ ೨-೨೮PHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022150010000026/05/2022
560500153027 ಜ್ಯೋತಿ - W/O ಕಾಶಿಗಿರಿ 2/13 . ಹಳ್ಳಿಖೇಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560500153199 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/20226004000028/05/2022
560500153248 Jagdevi - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ೧/೨೦ ಹಳ್ಳಿಖೇPHH(NK) / NCS------120000000-
560500153420 Laxmi - W/O ಗುಂಡಪ್ಪ ಬುಕ್ಕ 1/22(ಏ) ಮೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560500153433 Droupati Melkeri - W/O: ಹನಮಂತಪ್ಪ 2/73 ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/20223002000028/05/2022
560500153443 ರತ್ನಮ್ಮ - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ೧/೧೬ ಹಳ್ಳಿಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20226004000027/05/2022
560500153468 Shankremma - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಬುಕ್ಕಾ ೧/೩PHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/20226004000028/05/2022
560500153578 Shashikala - W/O: ಈರಣ್ಣಾ ಹಳ್ಳಿಖೆಡ(ಕೇ) PHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/202212008000026/05/2022
560500153595 Renuka - S/O: ಶಿವಶರಣಪ್ಪ 1/4 ಹಾಲಿಖೆಡPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/20226004000028/05/2022
560500153630 Nagamma - S/O ಅಣ್ಣಾರಾವ ವಾರದ ೧/೧೦೨ ಹಳ್ಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560500153633 Savita - W/O: ನಾಗಪ್ಪಾ ಬಾಪುರ 1/66 ಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/202212008000028/05/2022
560500153884 Sahana - W/O ಸಂಜಿವಕುಮಾರ 1/111 ಮೇನ್ ರೋPHH(NK) / NCS------120000000-
560500153887 Shiladevi - W/O: ಹಣಮಂತ 78 ಹಳ್ಲಿಖೆಡ ಕೆ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/202212008000026/05/2022
560500153955 Ahamada Bee - S/O: ಶಬ್ಬೀರ ಮಿಯ್ಯ ಹಳ್ಳಿಖೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022240016000026/05/2022
560500154173 Billakisbegam - W/O: ಪಾಶಾಸಾಬ #181 ಹಳ್ಳಿಖೆಡPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/202212008000028/05/2022
560500154203 Nageshwari - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ಸ್ನಂತ 1/39 ಹPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/202212008000028/05/2022
560500154461 Shridevi - W/O ಬಸವರಾಜ ೧/೧೭೯ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****972616/05/2022FPS****972616/05/20229006000016/05/2022
560500154691 Savita - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ರಾಜೋಳೇ 1/10 ಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560500155331 Sangeeta - W/O ಗಣಪತಿ ೨/೮೦ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560500155389 G Vijaylaxmi Chikmath - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚಿದಾನಂದ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/202212008000027/05/2022
560500155721 Laxmi - W/O: ಈರಣ್ಣಾ ಸದಲಾಪುರೆ ಹಳ್ಳAAY(NK) / NCSBiometric****092124/05/2022FPS****092124/05/2022200015000024/05/2022
560500155729 ರಾಣಿ - W/O ಸುರೇಶಗಿರಿ 2/10/ಏ 0 ಹಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20226004000027/05/2022
560500155878 Pushpavati - S/O ರೆವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪಿನ 2/115NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500155985 ಸಂಗೀತಾ - W/O ಹವಗೆಪ್ಪಾ ಲಕ್ಕಾ ೧/೭PHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/2022150010000028/05/2022
560500156681 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ 1-6 ಹಳ್ಳಿಖPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20226004000026/05/2022
560500156839 Ameena Bee - W/O: ಫಕರೋದ್ದೀನ್ ಹಳ್ಳಿಖೆಡ(PHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20226004000026/05/2022
560500156851 Farheen Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಮಿಯನ 12/3 ಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022150010000026/05/2022
560500156980 Mahananda - W/O: ಸಂತೋಷ ಬೆಲೋರೇ 57/1 ಹಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500157112 Sunita - W/O: ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ ಚೀಲ ಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20226004000026/05/2022
560500157243 Siddamma - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾ೦ತ ೨೨/೩ ಹಳ್ಳಿಖೇPHH(NK) / NCSBiometric****242529/05/2022FPS****242529/05/202212008000029/05/2022
560500157244 Shakuntala - S/O ರಾಮಚಂದ್ರ ೨೭ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500157569 Sangeeta - W/O ಸಂತೋಷ 4/81 ನಿಯರ ಇಸ್ಲಾಂಪುPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/202212008000027/05/2022
560500157721 Anitha - W/O ರವಿ ಮೆತ್ರಿ 2/56 ಹಾಳ್ಳಿಖೇPHH(NK) / NCSBiometric****294919/05/2022FPS****294919/05/202212008000019/05/2022
560500157829 Sushilabai - W/O: ಬಲರಾಮ 2/56/ಸೀ ಹಳ್ಳಿಖೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20223002000026/05/2022
560500157980 Radhika - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 00 ಹಳ್ಳಿಖೆಡPHH(NK) / NCSBiometric****248323/05/2022FPS****248323/05/2022150010000023/05/2022
560500158017 Shabana Bi - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ ಫೆರೋಜ ೧/೪೪ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/202212008000026/05/2022
560500158151 Mallamma - W/O: ನಾಗಣ್ಣ 1-77 ಹಳ್ಳಿಖೆಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20229006000026/05/2022
560500158271 Mahadevi Nelkud - W/O: ರಾಜ್ ಕುಮಾರ 1/106 ಹಳ್ಳಿಖೇPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/20226004000028/05/2022
560500158346 Rekha - S/O ಅಮೃತಪ್ಪಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500158391 Sangeeta - W/O ಹಣಮಂತ 2/52 0 ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/20226004000028/05/2022
560500158398 Banu Bee - W/O: ಖುತುಬೊದ್ದಿನ ಬಳಗಾರ ಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/202212008000026/05/2022
560500158533 Jagadevi - W/O ಪ್ರಭು ರಾವ ಚಿಕ ಪಾಟೀಲ ೨-೪ PHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/202212008000027/05/2022
560500158718 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗರಾಜ ಮನೆ ನ. 2/1PHH(NK) / NCS------90000000-
560500159131 Kasturibai - W/O: ದಶರಥ 115 ಹಾಳ್ಳಿಖೆಡ (ಕPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/20229006000028/05/2022
560500159269 Menika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅರುಣಕುಮಾರ್ ದೊಡ್ದಮನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500159546 Annappa - S/O ಪ್ರಭಣ್ಣಾ ೧/೪೧ ಹಳಿಖೆಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500159588 Shweta - D/O ರಾಜಶೇಖರ್ ಚಿಕ್ಕಪಟೀಲ ೧೨೪ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500162903 Premala - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/2022200015000028/05/2022
560500162904 ರಾಜೇಶ - ಹಳ್ಳಿಖೆಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/2022200015000028/05/2022
560500162905 kalamma - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/2022200015000027/05/2022
560500162906 annpurna - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162907 Jagadevi Barmane - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****242524/05/2022FPS****242524/05/2022200015000024/05/2022
560500162908 ಜಗದೆವಿ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/2022200015000028/05/2022
560500162909 ನಂದಿನಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****242524/05/2022FPS****242524/05/2022200015000024/05/2022
560500162910 Ashwini - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/2022200015000027/05/2022
560500162911 ವೀರಣ್ಣ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆ ಬೊರಂಪಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/2022200015000028/05/2022
560500162912 ಹರಿಫ - ಮ.ನಂ. : 2-329, ಮು : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ PHH(NK) / NCS------180000000-
560500162913 ಅರಜುನ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/2022200015000027/05/2022
560500162914 Gourama - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242524/05/2022FPS****242524/05/20229006000024/05/2022
560500162915 ಚಂದ್ರಶಾ - ಹಲ್ಲಿಖೇಡAAY(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/2022200015000028/05/2022
560500162916 jagdevi - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022200015000026/05/2022
560500162917 ಅಂಬವ್ವಾ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162918 ಬಸವರಾಜ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆ ಬೊರಂಪಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/20229006000028/05/2022
560500162919 Mumtaj Bee - W/O ಅಲ್ಲವ್ಯುದ್ದೀನ್ ೧/೫೭ ಹಳ್AAY(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022200015000026/05/2022
560500162920 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/2022200015000028/05/2022
560500162921 Chinamma - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022200015000026/05/2022
560500162922 mahadevi - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/202212008000027/05/2022
560500162923 ಅಮ್ರತ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/2022200015000027/05/2022
560500162924 ಸಲೀಮಾಬೀ ಗಂ. ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಕೆ) ತಾ: ಹುಮನಾಬಾದ, ಬPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20229006000026/05/2022
560500162925 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560500162926 ದೇವಿಂದ್ರ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/2022180012000028/05/2022
560500162927 Ghalamma Melkeri - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/2022200015000028/05/2022
560500162928 Arati - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022200015000026/05/2022
560500162929 ಬಸ್ವರಾಜ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/2022200015000027/05/2022
560500162930 Suvarana Chincholikar - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022200015000026/05/2022
560500162931 ಪುತಳಮ್ಮಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20229006000026/05/2022
560500162932 ರವೀಂದ್ರ - ಹಲ್ಲಿಖೇಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162933 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162934 krishnamma - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/20223002000028/05/2022
560500162935 lakshim bai - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20223002000027/05/2022
560500162936 ಕಲಾವತಿ - ಹಲ್ಲಿಖೇಡ(ಕೆ) ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162937 ಗಂಗಮ್ಮಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20223002000027/05/2022
560500162938 Lalitabai W/O Chandarppa More - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/20229006000028/05/2022
560500162939 Kamlabai D/o Gudadappa Pandarg - ಹಳ್ಳಿಖೇಡಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20223002000027/05/2022
560500162940 ಶಾಮರಾವ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಕೆ) ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀAAY(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/2022200015000028/05/2022
560500162941 Shanta Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೀರಶಟ್ಟಿ 204 ಮೇನ್ ರAAY(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/2022200015000028/05/2022
560500162942 ಮೈಬುಬಸಾಬ ತಂದೆವಜೀರಸಾಬ ಜಮಾದಾರ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162943 ಪ್ರಭು - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/2022200015000027/05/2022
560500162944 ಕಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022200015000026/05/2022
560500162945 Mallamma - ಮು : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ತಾ : ಹುಮನಾAAY(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/2022200015000027/05/2022
560500162946 ಧರ್ಮಾ ಕರಣ - ಹಳ್ಳಿಖೆಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****242524/05/2022FPS****242524/05/2022200015000024/05/2022
560500162947 Shantabai - W/O: ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಕನಕಟ ಹAAY(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/2022200015000027/05/2022
560500162948 Ambamma Shinde - W/O ಧುಲಪ್ಪ ಶಿಂಧೆ ೬೪ ಹಳ್ಳಿಖೇAAY(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/2022200015000028/05/2022
560500162949 ಲಾಲಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560500162950 ಸುಭಾಶ್ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****242524/05/2022FPS****242524/05/2022200015000024/05/2022
560500162951 ಮಹಾದೇವಿ ಗದಗಯ್ಯ - ಹಿರೆಮಠ ಮು: ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಕೆ) ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20229006000027/05/2022
560500162961 Paramma - W/O: ಹನುಮಂತಪ್ಪ 14 ಹಾಳ್ಳಿಖೆAAY(NK) / NCSBiometric****092124/05/2022FPS****092124/05/2022200015000024/05/2022
560500174745 Vijayalaxmi - W/O: ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಪಂಚಾಳ ಹಳ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560500174746 ಮ್ಯನೋದಿನ್ ಸಾಬ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/20229006000028/05/2022
560500174747 Salima Bee - W/O: ಮಹಿಬೂಬ್ ಸಾಬ 1/44 ಹಾಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/202212008000026/05/2022
560500174748 ಶಿವರಾಮ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022150010000026/05/2022
560500174749 ಕಾಶಿನಾಥ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****242524/05/2022FPS****242524/05/2022150010000024/05/2022
560500174750 Mahadevi - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242529/05/2022FPS****242529/05/2022150010000029/05/2022
560500174751 ಬಮ್ಮಯ್ಯ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಕೆ) ಹುಮನಾಬಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500174752 ಮೌಲನಸಾಬ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242524/05/2022FPS****242524/05/20223002000024/05/2022
560500174753 Arati - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500174754 ಮೇಗರಾಜ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242524/05/2022FPS****242524/05/20229006000024/05/2022
560500174755 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/2022210014000028/05/2022
560500174756 ಈರಮ್ಮ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20223002000026/05/2022
560500174757 ಭಮ್ಮಯ್ಯ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560500174758 ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ಹ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242529/05/2022FPS****242529/05/20229006000029/05/2022
560500174759 ಅಣ್ಣಾರಾವ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಚಿ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20229006000027/05/2022
560500174760 Pushpavati - ಗ್ರಾ: ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ತಾ : ಹುಮನPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20226004000027/05/2022
560500174761 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20229006000026/05/2022
560500174762 ಸುಮೀತ್ರಾ ಗಂಡ ಓಂಕಾರ ಚಿಕ್ಕಪಾಟಿಲ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****242524/05/2022FPS****242524/05/20229006000024/05/2022
560500174763 ಶೋಭಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022150010000026/05/2022
560500174764 ಅಶೋಕ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022200015000026/05/2022
560500174765 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಗ್ರಾ : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/202212008000027/05/2022
560500174766 Anusooya - W/O ಮಾರುತಿರಾವ ಮಾನೆ ೨/೨೯ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/2022150010000028/05/2022
560500174767 ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/20223002000028/05/2022
560500174768 Gousiya Begam - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/20229006000028/05/2022
560500174769 Ghalemma - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****441419/05/2022FPS****441419/05/2022150100000019/05/2022
560500174770 iramma - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/20229006000028/05/2022
560500174771 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಗ್ರಾ : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ತಾ : ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/20229006000028/05/2022
560500174772 Rajabi - W/O: ಖಾಜಾಸಾಬ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಕೇ)PHH(NK) / NCSBiometric****242524/05/2022FPS****242524/05/2022150010000024/05/2022
560500174773 ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20226004000027/05/2022
560500174774 ಯಲ್ಲಮ್ಮ - ಮು : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ತಾ : ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20229006000026/05/2022
560500174775 ಫಾರಜನ ಬೇಗುಂ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/2022200015000028/05/2022
560500174776 Vijayalaxmi - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಕೆ) ಹುಮನಾಬಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20226004000026/05/2022
560500174777 Gangamma - D/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ೨/೮೭ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20229006000026/05/2022
560500174778 ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಾಗಣ್ಣಾ ಮಾಸ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242524/05/2022FPS****242524/05/2022180012000024/05/2022
560500174779 Sarasvate - ಹಳ್ಳೀಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022150010000026/05/2022
560500174780 ತಿಪ್ಪಮ್ಮಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/202212008000026/05/2022
560500174781 ಶರಣಮ್ಮ - ಮು : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ತಾ : ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/202212008000026/05/2022
560500174782 magala - ಮು : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ತಾ : ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/202212008000026/05/2022
560500174783 ಘುಡು ಸಬ - ಮು : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ತಾ : ಹುಮನಾAAY(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022200015000026/05/2022
560500174785 Reeyana Begum - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174786 ಕಲ್ಯಣಿ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ)ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/20226004000028/05/2022
560500174787 ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಾಶೇಪ್ಪಾ ಗಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆ ಗಾದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500174788 ಶೇಶಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/202212008000027/05/2022
560500174789 Mahananda - C/O ಬಸವರಾಜ 1/65 ಮೇನ್ ರೋಡ ಹಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/2022150010000027/05/2022
560500174791 ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20229006000026/05/2022
560500174792 ಬಸ್ವರಾಜ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/202212008000026/05/2022
560500174793 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022180012000026/05/2022
560500174794 Putala Bai - C/O ವೆಂಕಟ 1/8 ನಿಯರ ಬೀರಲಿಂಗೇಶPHH(NK) / NCS------180000000-
560500174796 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20229006000026/05/2022
560500174797 gangu bhai - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560500174798 Jagadevi - W/O ಸುರ್ಯಕಾ೦ತ ೧-೨೭ ಹಳ್ಳಿಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/202212008000028/05/2022
560500174799 Mallamma - ಗ್ರಾ : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ತಾ : ಹುಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174800 Shridevi - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20229006000027/05/2022
560500174801 ಶಂಕರ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20226004000027/05/2022
560500174802 ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ - ಗ್ರಾ : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ತಾ : ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/202212008000028/05/2022
560500174803 ನಿಲಮ್ಮಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****242529/05/2022FPS****242529/05/2022200015000029/05/2022
560500174804 ಪಿರಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022150010000026/05/2022
560500174805 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಬುಕ್ಕಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/202212008000026/05/2022
560500174806 ಶಾಣಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿಖೆಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/202212008000028/05/2022
560500174807 eramma - ಮು : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ತಾ : ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022300020000026/05/2022
560500174808 Sharanamma - ಮ.ನಂ. : 1-23, ಗ್ರಾ : ಹಳ್ಳಿಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/2022210014000027/05/2022
560500174809 Lakshmi Bai - S/O: ಬಾಬುರಾವ 1/39 ಹಳ್ಳಿಕೆಡPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022210014000026/05/2022
560500174810 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022210014000026/05/2022
560500174811 Anita Sonth - ಮು : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ತಾ : ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022150010000026/05/2022
560500174812 Sunita - C/O ಉಮೇಶ 1/34 ಮೇನ್ ರೋಡ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20229006000026/05/2022
560500174813 Rukmini Bai - W/O ಜಯಾನಂದ 1/34 ಮೇನ್ ರೋಡ ಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/2022210014000027/05/2022
560500174814 Nagamma - ಮ.ನಂ : 1915, ಮು : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/202212008000026/05/2022
560500174815 ಅಬ್ದುಲ ಹಕಿಮಸಾಬ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20229006000026/05/2022
560500174816 ಲಾಲ್ಮದ ಸಾಬ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20226004000026/05/2022
560500174817 Paramma - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/202212008000027/05/2022
560500174818 Sujata - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242524/05/2022FPS****242524/05/202212008000024/05/2022
560500174819 Rashida - ಮ. ನಂ. : 2-250, ಗ್ರಾ : ಹಳ್ಳಿಖPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022180012000026/05/2022
560500174820 ಮುಸ್ತಾನ ಸಾಬ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/202212008000026/05/2022
560500174821 Khuresha Banu - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/202212008000026/05/2022
560500174822 ಅಬ್ದುಲ ಸಾಬ - ಮು : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ತಾ : ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****242524/05/2022FPS****242524/05/2022180012000024/05/2022
560500174823 ದ್ರುಪತಿ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20229006000027/05/2022
560500174824 ಪಾರವತಿ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20229006000026/05/2022
560500174825 ಬಸಮ್ಮ - ಮು ; ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ತಾ : ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022180012000026/05/2022
560500174826 ಜಗದೇವಿ - ಮು : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ತಾ : ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022150010000026/05/2022
560500174827 ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಬಾಪುರ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆ ತಾ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/202212008000028/05/2022
560500174828 ವೈಜಿನಾಥ - ಮು : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ತಾ : ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20229006000026/05/2022
560500174829 ಬಸವರಾಜ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/202212008000026/05/2022
560500174830 Kamalabai - D/O ತುಕಾರಾಮ ಹಡಪದ ೧/೫೦ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20223002000027/05/2022
560500174831 ಶ್ರೀದೇವಿ ಪಂಚಾಳ - ಹಳ್ಳಿಕೇಡ ಕೆ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022150010000026/05/2022
560500174832 ಸುನಿತಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20226004000027/05/2022
560500174833 Manik Bai Panchal - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174834 Anjanadevi - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/202212008000026/05/2022
560500174836 ಧನಶೆಟ್ಟಿ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20226004000027/05/2022
560500174837 ವಿಠಲರಾವ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಣಮಪ್ಪಾ ಪಂಚ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242524/05/2022FPS****242524/05/20226004000024/05/2022
560500174838 ಶಂಭುಲಿಂಗ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560500174839 ಈರಣ್ಣ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20226004000026/05/2022
560500174840 ಗುರು ಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/20229006000028/05/2022
560500174841 Prabhavati - S/O ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪ ೧-೮೭/೨ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/202212008000026/05/2022
560500174842 Sharanamma - S/O ಹುಲ್ಲೆಪ್ಪಾ ೧-೮೭/೧ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****242524/05/2022FPS****242524/05/2022150010000024/05/2022
560500174843 ಮಲಿಕಾರಜುನ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242524/05/2022FPS****242524/05/20229006000024/05/2022
560500174844 ಮಲ್ಲನ್‌ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆ ಕೋರಿAAY(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022200015000026/05/2022
560500174845 ಶೆಶಿಕಲಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242529/05/2022FPS****242529/05/20226004000029/05/2022
560500174846 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿಖೆಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/20229006000016/05/2022
560500174847 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242529/05/2022FPS****242529/05/20223002000029/05/2022
560500174848 ಶಿವಪುತ್ರ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಕೆ) ಹುಮನಾಬಾದ ಬೀದರ -AAY(NK) / NCSBiometric****242529/05/2022FPS****242529/05/2022200015000029/05/2022
560500174849 ನಿರ್ಮಲಾ - ಮು : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ತಾ : ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20229006000026/05/2022
560500174850 ರಾಚಯ್ಯ - ಹಳ್ಳಿಖೆಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/202212008000026/05/2022
560500174851 ಬಂಡಯ್ಯ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560500174852 ಕರಬಸಯ್ಯಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242529/05/2022FPS****242529/05/20229006000029/05/2022
560500174853 ಭರತ ಗಿರಿ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20229006000026/05/2022
560500174854 ರೆವಮ್ಮ - ಮು : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ತಾ : ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/202212008000028/05/2022
560500174855 Gundamma - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022150010000026/05/2022
560500174856 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆ ಚೆಲಕೆಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20229006000026/05/2022
560500174857 Premila - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560500174858 ಭೀಮ್ ಬಾಯಿ - ಮು : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ತಾ : ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022150010000026/05/2022
560500174859 KAMALABAI - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಕೆ) ಹುಮನಾಬಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022150010000026/05/2022
560500174860 Hira Bai - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/2022180012000028/05/2022
560500174861 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/202212008000026/05/2022
560500174862 ಆಕಶೆ ನಾಗಮ್ಮ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560500174863 ನಾಗಣ್ಣ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560500174864 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಪರೀಟ ಹಳ್ಳಿಕೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174865 Devaki - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/202212008000027/05/2022
560500174866 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ನ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560500174867 Shantabai - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022150010000026/05/2022
560500174868 ಮಲ್ಲಪ್ಪ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20229006000026/05/2022
560500174869 ಸೈದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಾಶೇಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560500174870 ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/202212008000026/05/2022
560500174871 ರಾಜ ಅಹ್ಮದ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20226004000027/05/2022
560500174872 ಜಿಲಾನಿ ಸಾಬ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20229006000026/05/2022
560500174873 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/2022200015000027/05/2022
560500174874 ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಹೊಗೊಂಡ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/202212008000028/05/2022
560500174875 Vimala Bai - W/O ನರಶಿಂಗ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ೧/೬ ಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20226004000026/05/2022
560500174876 ಸುಭದ್ರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಸ್ತಾನಪ್ಪಾ ವಗ್ಗ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/20229006000028/05/2022
560500174877 Anita - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174878 ಮಲ್ಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಾಳಪ್ಪಾ ಮೇಲಕೆರಿ - ಹಳ್ಳೀಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560500174879 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಗ್ರಾ : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ತಾ : ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022150010000026/05/2022
560500174880 ರವೀಂದ್ರ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500174881 Sangamma - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/202212008000028/05/2022
560500174882 ಸುಮಿತ್ರ ಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/202212008000027/05/2022
560500174883 ಪ್ರಕಾಶ - ಹಳ್ಳೀಖೇಡ(ಕೆ) ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560500174884 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/2022200015000027/05/2022
560500174885 ಅಂಬವ್ವ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/2022180012000027/05/2022
560500174886 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇ ಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560500174887 ಸಂಬಣ್ಣಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20223002000026/05/2022
560500174888 ಅನಿಲ ಕುಮಾರ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560500174889 laxmi - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/2022200015000027/05/2022
560500174890 ದೊಳಪ್ಪ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/202212008000026/05/2022
560500174891 ರವಿ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174892 ರವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ವೀರಣ್ಣಾ ಬಿರಾದಾರ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022200015000026/05/2022
560500174893 ಬಾಬು ರಾವ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560500174894 Malashree - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/2022150010000027/05/2022
560500174895 ರಮಾ ಚಂದ್ರ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560500174896 Raghavi - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****092128/05/2022FPS****092128/05/20229006000028/05/2022
560500174897 Samudra Bai - ಹಳ್ಳಿಕೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/2022150010000028/05/2022
560500174898 ನಾಗಮ್ಮ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560500174899 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20223002000027/05/2022
560500174900 ಚೆನ್ನಪ್ಪ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560500174901 Sharanamma - W/O ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮೇಲಕರಿ ೨-೭೮ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022150010000026/05/2022
560500174902 ಪರಮೇಶ್ವರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಮೇಲಕೆರಿ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/2022150010000027/05/2022
560500174903 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560500174904 ನಾಗಮ್ಮ - ಹಳ್ಳೀಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20229006000026/05/2022
560500174905 ಪಾಂಡಪ್ಪ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560500174906 ಭಾರತ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500174907 ಉಮಾ ದೇವಿ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022210014000026/05/2022
560500174908 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/20226004000028/05/2022
560500174909 Geeta - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/202212008000028/05/2022
560500174910 Rekha Bai - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/2022150010000027/05/2022
560500174911 ಲಕ್ಷಣ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/202212008000026/05/2022
560500174913 ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560500174914 ಸಿದ್ದಯ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20229006000027/05/2022
560500174915 ಸರಸ್ವತಿ ಕಾಲಾಮಂದರ್ಗಿ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/202212008000026/05/2022
560500174916 ತುಕ್ಕಮ್ಮಾ - ಮು : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ತಾ : ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20229006000027/05/2022
560500174917 Siddamma - W/O: ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ನೆಳಕೂಡ ಹಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/2022240016000028/05/2022
560500174918 ಮಾಹಾ ದೇವಪ್ಪ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20226004000026/05/2022
560500174919 ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪಾ ಬುಕ್ - ಹಳ್ಳೀಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560500174920 ಈರಮ್ಮಾ - ಹಳ್ಳಿಖೆಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20226004000027/05/2022
560500174921 Sharda Bai - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಕೆ) ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20229006000026/05/2022
560500174922 ಬಸವ ರಾಜ - ಚಿತ್ತಕೋಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20229006000026/05/2022
560500174923 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/202212008000027/05/2022
560500174924 ಜಗನಾಥ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/202212008000026/05/2022
560500174925 Jagadevi - W/O ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ೧-೧೦PHH(NK) / NCS------150000000-
560500174926 Radha Bai - ಮ.ನಂ. 1-174, ಗ್ರಾ :ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (PHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/202212008000028/05/2022
560500174927 ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪ - ಮು:ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಕೆ) ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022180012000026/05/2022
560500174928 Shushila Bai - ಮು : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ತಾ : ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/202212008000026/05/2022
560500174929 Eramma - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20229006000027/05/2022
560500174930 Surekha - D/O: ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ 1/111 ಹಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022180012000026/05/2022
560500174931 Meenarani - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------210000000-
560500174932 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560500174933 Nilamma - W/O ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ಚಿಕಮಠ ೧/೯೪ ಹಳ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560500174934 Dropati - W/O: ಬಾಬು ಕಟ್ಟೀಮನಿ ಹಳ್ಳಿಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560500174935 Shivamma - D/O ಈಶ್ವರ ಬುಕ್ಕಾ ೧/೨೭/ಬಿ ಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20229006000027/05/2022
560500174936 ಕಲ್ಯಾಣರಾವ - ಮು : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ತಾ : ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/2022150010000027/05/2022
560500174937 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂ ಹೀರಗಪ್ಪ - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂ ಹಿರಗಪ್ಪ ಸಾ: ಹಳ್ಳಿಖPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/202212008000027/05/2022
560500174938 ಮ ಜಬ್ಬಾರ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174939 Banu Bee - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಕೆ) ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/20229006000026/05/2022
560500174940 ಅನಿತಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20229006000027/05/2022
560500174941 ಮಲ್ಲಯ್ಮಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/2022150010000027/05/2022
560500174942 Laxmi - ಮ.ನಂ. 2-61, ಗ್ರಾ : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (PHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/2022180012000027/05/2022
560500174943 ಶಂಕರ ಗಿರಿ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242529/05/2022FPS****242529/05/20226004000029/05/2022
560500174944 ಮಲಿ ಕಾಜುಱನ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242524/05/2022FPS****242524/05/20229006000024/05/2022
560500174945 ತುಕಾರಾಮ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022180012000026/05/2022
560500174946 ಸೊಮಶೇಖರ್‌ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560500174947 Kaveri - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/2022150010000028/05/2022
560500174948 ಹಣಮಂತ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560500174949 ರೇವಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174950 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆ ವಾಡಿ ತಾ: ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560500174952 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರನPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20226004000027/05/2022
560500174953 Sushila Bai - ಮು : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ತಾ ; ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****242528/05/2022FPS****242528/05/2022150010000028/05/2022
560500174954 ಜಗದೆವಿ - ಗ್ರಾ : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ತಾ : ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20223002000027/05/2022
560500174955 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಮು : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ತಾ : ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/2022180012000026/05/2022
560500174957 Laxmi Bai - ಮು : ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ತಾ : ಹುಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
560500174958 ಶಾಮಲಾ - ಹಳ್ಳಿಕೇಡ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****242527/05/2022FPS****242527/05/20229006000027/05/2022
560500174959 ಅಮಿನಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS--