REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300153995 Khanisa begm - S/O ಶಾನವಾಜ್ ಮೇನ್ ರೋಡ ಹೌಸ್ ನ.PHH(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022150010000024/05/2022
560500142986 Mallamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ 2/25 PHH(NK) / NCS------30000000-
560500145774 Hamidabegum - W/O ಎಮ್‌ ಡಿ ಶಕೀರ 183 - PHH(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/20226004000028/05/2022
560500145783 Vijay Laxmi - S/O: ಪ್ರಕಾಶ 22 PHH(NK) / NCS------90000000-
560500145859 Salma Begum - S/O: ಫೈಜೋದ್ದೀನ 30 PHH(NK) / NCS------120000000-
560500145860 Vijaylaxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಂಜುನಾಥ ರಡ್ಡಿ ಮೈನPHH(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/202212008000024/05/2022
560500145875 ಬಸಮ್ಮ - W/O: ಸುರೇಶ PHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/202212008000025/05/2022
560500145887 Pushamavati - S/O: ತುಕಾರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022150010000024/05/2022
560500145973 Mubinabegum - W/O ಝಂಗೀರ್ ಮೈನ್ ರೊಡ ಸಿಂದಬಂದಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560500145979 Rajshree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿನೋದ ಕುಮಾರ 69 PHH(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/20226004000028/05/2022
560500146036 Parvathi - W/O: ಈರಪ್ಪಾ ಅದ್ಕಿ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022150010000025/05/2022
560500146277 Malashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ ಮಠಪತಿ ಮೈPHH(NK) / NCSBiometric****943625/05/2022FPS****943625/05/202212080000025/05/2022
560500146302 Sumalata - S/O: ಕಾಮಣ್ಣ PHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/202212008000025/05/2022
560500146453 Mallamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪರಶುರಾಮ 229 PHH(NK) / NCSBiometric****294919/05/2022FPS****294919/05/2022150010000019/05/2022
560500146478 Shilpa - S/O: ಹನ್ಮಂತ PHH(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/20229006000024/05/2022
560500146493 Eshvari - S/O: ಇಸ್ಮಲಪ್ಪ ಗಿರಿನಾಯಕ PHH(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022180012000024/05/2022
560500146509 Asharani - W/O: ಜೆಟಸನ ಗಿರಿನಾಯಕ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500146709 Renuka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/20226004000025/05/2022
560500146753 Sudharani - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ ಮೇನ್ ರೊಡ ಸಿಂದಬPHH(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/20226004000024/05/2022
560500146885 Ashvini - S/O: ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಲಿಗರೆಡ್ಡಿ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/20229006000025/05/2022
560500146894 SUREKHA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಣಿಕಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/20226004000025/05/2022
560500146897 Rajanika - S/O: ಶಂಕರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500146982 Bharatbai - W/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022150010000025/05/2022
560500146984 ಶಾಂತಮ್ಮ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ 2PHH(NK) / NCSBiometric****277723/05/2022FPS****277723/05/20226004000023/05/2022
560500147008 Premavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ ಕುಡಂPHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/20226004000025/05/2022
560500147022 Noorjahan - S/O: ಎಮ್.ಡಿ ಫೈಜುದ್ದೀನ #30 PHH(NK) / NCS------120000000-
560500147027 Anita - W/O: ಶಿವರಾಜ PHH(NK) / NCSBiometric****452526/05/2022FPS****452526/05/202212008000026/05/2022
560500147069 Suvarna - W/O ರಮೇಶ ಕಟಬರ್ 0 ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****452526/05/2022FPS****452526/05/202212008000026/05/2022
560500147070 Nagamma - S/O: ಹಣಮ0ತ PHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/20229006000025/05/2022
560500147083 Ambika Rani - S/O: ಅಮೃತ ರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500147085 Kavita - W/O: ಪರಮೇಶ್ವರ PHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/20229006000025/05/2022
560500147087 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ ಮೆತ್ರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/202212008000025/05/2022
560500147125 Geeta - W/O: ಅಶೋಕ PHH(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/2022150010000028/05/2022
560500147137 Sunitaa Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ಸಿಂದಬಂದಗPHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/20226004000025/05/2022
560500147161 Asma Begum - S/O: ಶಂಶೋದ್ದೀನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/202212008000028/05/2022
560500147592 ಕವಿತ - W/O: ಭಾಸ್ಕರ #203, PHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/202212008000025/05/2022
560500147605 Iramma - S/O: ಶರಣಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022150010000025/05/2022
560500147770 Bishmilla - S/O: ಮೋಹಮದ್ ಸಾಬ್ PHH(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/20226004000028/05/2022
560500147777 Shreedevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನ್ನಾಥ ಜಮಾದಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/20229006000024/05/2022
560500147910 Naseema Begum - S/O: ಮೈನೋದ್ದಿನ್ 196/2 PHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022150010000025/05/2022
560500147931 Sunita - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ ಹಾಲೆಕಾರ - - PHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/20226004000025/05/2022
560500148136 Jayashree - S/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 75 PHH(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/202212008000024/05/2022
560500148205 Rihana Begum - W/O: ಯುಸುಫ್ ಮಿಯ್ಯಾ 196/2 PHH(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/202212008000024/05/2022
560500148290 Madhu - S/O: ಗುರುನಾಥ 381 PHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/20226004000025/05/2022
560500148338 Anjana - S/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪ - - PHH(NK) / NCS------150000000-
560500149922 ಶಾಹೀನ ಬೇಗಂ - S/O ಎಮ್‌ಡಿ ಖಾಜಾ ಪಟೇಲ್ 17 ಮಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/202212008000025/05/2022
560500149943 Rekha - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಮೇನ ರೋಡ ಬಿ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500150373 Sangeeta - S/O: ಪಾಂಡುರಂಗ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500151416 Narasamma - S/O: ರುದ್ರಪ್ಪ 69 PHH(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/202212008000028/05/2022
560500151559 ತುಳಜಾಬಾಯಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ PHH(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/2022150010000028/05/2022
560500151659 Renuka - W/O: ಬಕಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022150010000025/05/2022
560500151676 Nagamma - W/O: ಭಕ್ತಿವನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/20229006000024/05/2022
560500151700 Laximibai - W/O: ಶರಣಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500151737 Yasmeen Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಇಸಮೊದ್ದೀನ್ ದಾಫೆದಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****452526/05/2022FPS****452526/05/2022150010000026/05/2022
560500151753 ಅಹೆಮದ ಬೀ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ 0 PHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/202212008000025/05/2022
560500151825 Sangeeta - W/O: ಬಸವರಾಜ 277 ನೇರ ಚರ್ಚ್ PHH(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/20229006000028/05/2022
560500151828 Shantamma - W/O ಪ್ರಶಾಂತ ಲೊಂಡೇನೋರ್ ಮೈನ ರೊಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560500151839 Shilpa - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ PHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/20229006000025/05/2022
560500151983 Meena - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಗುಡPHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022150010000025/05/2022
560500152490 Sujata - S/O ನಾಗಪ್ಪಾ ಮೇನ್ ರೊಡ ಆಪೊಸಿಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022210014000024/05/2022
560500152741 Amba Bai - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ೩೪೯ ವಡರ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/20226004000025/05/2022
560500152945 Shantabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ ರಂಜೋಲಕರ PHH(NK) / NCSBiometric****813618/05/2022FPS****813618/05/202212080000018/05/2022
560500153581 Sheku - ಶಿವಾಜಿ 58 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಿಂದಬಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560500153682 Parveen Begum - S/O ಸೈಯದ್ ನಶಿರುದ್ದೀನ ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****452526/05/2022FPS****452526/05/2022150010000026/05/2022
560500153694 Siddamma - W/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ತ್ಕ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/202212008000024/05/2022
560500154547 Sumavathi - W/O ಸಂಗ್ರಾಮ ಮೈನ ರೊಡ ಸಿಂದಬಂದಗPHH(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/202212008000024/05/2022
560500154715 Kamina Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜು 2-10 ನಿಯರPHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022150010000025/05/2022
560500154762 Reshma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೈಭೀಮ ಮೇಲದೋಡ್ಡಿ 7PHH(NK) / NCS------90000000-
560500154765 Shabanna Begem - W/O: ಸಯದ್ ಜುಲಫಾಕರ್ 59 ಅತಿವಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****452526/05/2022FPS****452526/05/2022150010000026/05/2022
560500154792 Dinakumari - W/O: ದೇವೇಂದ್ರ ನಿಜಮಪೂರೆ 142 ಸಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500154793 Ramaa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜ್ನಂದೇವ ಅಟಿವಲ ಅತಿPHH(NK) / NCSBiometric****452526/05/2022FPS****452526/05/20226004000026/05/2022
560500154870 Uma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಮರೇಶ್ ಮೈನ ರೊಡ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560500155676 Ganga Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಾ ಮೇನ್PHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/20223002000025/05/2022
560500156327 Shailashri - S/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 170 ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560500156938 Shainaj Begum - S/O ಜಾನೀಮೀಯಾ ಮೇನ್ ರೊಡ ಅತಿವಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****452526/05/2022FPS****452526/05/20226004000026/05/2022
560500156941 Shamala Bai - W/O: ಗುರುಸಿದ್ದಯಾ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/20226004000024/05/2022
560500157153 Kanchan - S/O ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಚಾಪೇಕರ್ ಮೇನ್ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/202212008000025/05/2022
560500157287 Chandrakala - ಹಿರಲಾಲ್ ಕಲಾಲ್ 151 ಬಸವಣ್ಣPHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022150010000025/05/2022
560500157456 Shushilabai - W/O: ನಾರಾಯಣರಾವ ಹುಮನಾಬಾದ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/20223002000025/05/2022
560500157624 Vimalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಿಂಡಬಂಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/202212008000025/05/2022
560500158125 Rekha - S/O ಘಾಳೆಪ್ಪಾ 0 0 ಸಿಂದಬಂದಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/20226004000025/05/2022
560500158171 Shaheen Sanadi - S/O ಪರವೀಸ್ ಮಿಯ್ಯಾ 19/2 ಅಮೀರಬPHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/20226004000028/05/2022
560500158663 Sunita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ 170PHH(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/202212008000024/05/2022
560500159069 Salomi - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ ಮೇನ್ ರೊಡ ಸಿಂದಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560500159102 Khuteza Begum - C/O ಅಜಿಮೋದ್ದೀನ್ 20 ಅಟತಿವಾಳ PHH(NK) / NCS------180000000-
560500159481 Prbhavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭದ್ರಪ್ಪಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500163263 Renuka - ಸಿನದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163264 shashikala - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163265 ಅಂಬಾಜಿ - ಸಿಂದಬಧಂಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452527/05/2022FPS****452527/05/2022200015000027/05/2022
560500163266 Gangamma - ಸಿಂದಬಧಂಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163267 jagdevi - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163268 ಸಿದ್ದಮ್ಮ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163269 Bassamma - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163270 Shantabai - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163271 Rajeshwari - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163272 ಬಸವರಾಜ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163274 ವ್ಯಜಿನಾಧ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163275 ಬಸಮ್ಮಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163276 Sundrabai - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163277 ತುಕಾರಾಮ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163278 ಶಿವಾಜಿ ರಾವ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163279 ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163280 Aphsar Begum - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163281 Mahadevi - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/2022200015000028/05/2022
560500163282 ಮಾಣಿಕಪ್ಪ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163283 ಸೈದಪ್ಪಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163284 ಪಾರಮ್ಮಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163285 ಝರೆಪ್ಪ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163286 paramma - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163287 Kamalabai - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163288 ರಾಜೇಂದ್ರಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500163289 Shanta Bai - ಸಿಂದಬಂದಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500163290 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500163291 Nirmala - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163292 ಶಂಕರಪ್ಪಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/20229006000025/05/2022
560500163293 Gangamma - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163294 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163295 nagamma - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163296 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163297 ಪಾರಮ್ಮ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163298 ಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163299 ಬಾಬುರಾವ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163300 ವಿಠಲ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163301 Kundan Bai - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163303 godavari - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163304 Laxmi - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163305 Chanamma - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163306 ಅಂಬಣ್ಣಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163307 ಶೇಶಪ್ಪಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163308 ಏಂಕಪ್ಪಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163309 ಶಿವರಾಜ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163310 ಯಂಕಪ್ಪ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163311 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452526/05/2022FPS****452526/05/2022200015000026/05/2022
560500163312 indramma - ಸಿಂದಬಂಧಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/2022200015000028/05/2022
560500163313 Shobhavati - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452527/05/2022FPS****452527/05/2022200015000027/05/2022
560500163314 Humera Begum - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163315 ಕಲಾವತಿ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163316 Chandrakala - ಸೇರಿಕಾರAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163317 ರಾಜಕುಮಾರ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163318 sonamma - ಸಿ0ದಬ0ದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163319 Laxmibai - ಸಿಂದಬಂದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/20223002000025/05/2022
560500163320 ವೀರಭದ್ದಯ್ಯಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/202212008000024/05/2022
560500163321 Vimala Bai - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163322 Nirmala - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163323 Kasturibai - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163324 ರಾಮರಡ್ಡಿ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163325 Ashwini - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163327 ಬಸವರಾಜ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163329 ಶಾಮಣ್ಣಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163331 ಚಂದ್ರಶೇಖರ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163332 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163333 ಗಂಗಮ್ಮಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163334 Jagadevi - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163335 Shakuntala - ಸಿಂದಬಧಂಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163336 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163337 ಶ್ರೀಕಾಂತ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452527/05/2022FPS****452527/05/2022200015000027/05/2022
560500163338 ಲಲಿತಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163339 ರುಕ್ಮಮ್ಮ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163340 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163341 putalibai - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163342 paramma - ಸಿಂದಬಂದಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500163343 ರಮೇಶ - ಸಿಂದಬಧಂಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163344 chandramma - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163345 narsing - ಸಿಂದಂಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163346 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163347 Renuka - ಸಿಂದಬಂದಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500163348 Sangamma - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163349 Basamma - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163350 Jagdevi - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163351 Kalavati - ಸಿಂಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163352 nagamma - ಸಿಂದಬಂದಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500163353 Mallamma - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163355 ಬಸವರಾಜ - ಸಿಂದಬಂದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/202212008000024/05/2022
560500163356 ಶಿವರಾಜ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163357 Mallamma - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163358 Zaremma - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163359 Laxmi - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163360 Ashwini - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163361 ಕಾಶಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163362 Sushlamma - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163363 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163364 ಅಂಬವ್ವಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452526/05/2022FPS****452526/05/2022200015000026/05/2022
560500163365 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಸಿಂದಬಂದಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500163366 nirmala - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/2022200015000028/05/2022
560500163367 ಸುಬಮ್ಮ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163368 prabhawati - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163369 kavita - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163370 Saraswati - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163371 chandrakal - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163372 kamalamma - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163373 Bhagirati - ಸಿಂದಬಂದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/202212008000025/05/2022
560500163374 paramma - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163375 ಶಂಬುಲಿಂಗಯ್ಯಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163376 ರೇವಪ್ಪ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163377 Maunamma - ಸಿಂದಬಂದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022210014000024/05/2022
560500163378 ಮಡಿವಾಳಮ್ಮ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163379 ನಾಗಮ್ಮ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163380 Sangamma - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163381 shanta bai - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/2022200015000028/05/2022
560500163382 Laxmi Bai - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163383 ಸೊನಾಬಾಯಿ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163384 laxmi bai - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163385 Savita - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163386 ಮಲಮ್ಮಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022150010000024/05/2022
560500163387 sangamma - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163388 Shashikalaa - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163389 ಕಂಟಯ್ಯ - ಸಿಂದಬಂದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/20229006000025/05/2022
560500163390 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163391 ಮಾರುತಿ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163392 ಲಾಲ ಮಹಮದ್‌ ಸಾಬ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163393 Tejamma - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163394 parvati bai - ಸಿಂದಬಧಂಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163395 ಸುಮಿತ್ತಾ ಬಾಯಿ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163396 Sangamma - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163397 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163398 ರವಿಂದ್ರ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163399 ಅರ್ಜುನ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163400 Kamalabai - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163401 Prema - ಸಿಂಬಂದಂಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022150010000025/05/2022
560500163402 ಸಂಗಮ್ಮ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163403 eramma - ಸಿಂದಬಂದಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500163404 ಸಕಾರಾಮ - ಕಂಬಾರಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163405 ಪುಷ್ಪ - ಸಿಂದಂಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163406 ಹಿರಾಲಾಲ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163407 ಘಾಳಪ್ಪ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/2022200015000028/05/2022
560500163408 ಬಕಮ್ಮ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163409 ವೀರಣ್ಣ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452526/05/2022FPS****452526/05/2022200015000026/05/2022
560500163410 ಮಾರುತಿ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163411 ಅಪ್ಪರಾವ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163412 ಗಯಾಬಾಯಿ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163413 ಅಂಬಾದಾಸ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163415 Kamalamma - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163416 Sharada Bai - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163417 Laximibai - ಸಿಂದಬಂದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022121208000025/05/2022
560500163418 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163419 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163422 Begambi - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163423 ರಮೇಶ ರಡ್ಡಿ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163424 Godhavari - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163425 ಮಾಧನ್‌ ರಾವ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163426 Gangabai - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163427 paramma - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/2022200015000028/05/2022
560500163428 ಬಸಮ್ಮ - ಶೇರಿಕರ್ ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163429 Sangeeta - ಶೇರಿಕರ್ ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163430 ರಾಜು ಕುಮಾರ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163431 ಶಿವರಾಜ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163432 ಸೂಜರ ಬಾಯಿ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163433 ಪಾಶಾ ಮಿಯ್ಯ - ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163434 bijan be - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163435 Haseena - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163436 ಚಾಂದ ಪಾಶಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/2022200015000028/05/2022
560500163437 shahinabi - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163438 ಸಲಾಮ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163439 ಹೈದರ್‌ ಸಾಬ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163440 Lala Bee - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452527/05/2022FPS****452527/05/2022200015000027/05/2022
560500163441 noorjaha - ಸಿಂಧಬಮದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022150010000025/05/2022
560500163442 ವೈಮನಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163443 sumitra bai - ಸಿಂದಬಂದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/20223302000025/05/2022
560500163444 Sarika - ಸಿಂದಬಂದಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500163445 Jagadevi - ಸಿಂದಬಂದಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500163446 Noorjahan - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163447 Mahboob Bi - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452526/05/2022FPS****452526/05/2022200015000026/05/2022
560500163448 ಶರಫೊದ್ದಿನ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163449 Khairunabi - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163451 Shaheen Begum - ಸಿಂಧ ಬದಗೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500163452 ತಾಜೋದ್ದಿನ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163453 Sahara Begum - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163454 Dilshad Begum - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163455 ವಿಠಲ ರಾವ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452526/05/2022FPS****452526/05/2022200015000026/05/2022
560500163456 ರಾಜಕುಮಾರ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163457 Sugandha Bai - ಸಿಂಧ ಬದಗೀAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163458 rukumini - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163459 ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163460 Begum Bee - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163461 ಇಸುಫ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163462 sangitha - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163463 Sundramma - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163464 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163466 ತಿಪಣ್ಣ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163467 ಮಾರುತಿ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452527/05/2022FPS****452527/05/2022200015000027/05/2022
560500163468 sangitha - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163469 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163470 Vaneeta - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163471 Sharadabai - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163472 ಅಡೆಪ್ಪಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/20226004000025/05/2022
560500163473 ಶಿವಮ್ಮಾ - ಸಿಂಧ ಬದಗೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163474 Jyoti - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/2022200015000028/05/2022
560500163475 ವಿಠಲ - ಸಿಂದಬಂದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/20226004000028/05/2022
560500163476 rama - ಸಿಂಧ ಬದಗೀPHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/202212008000025/05/2022
560500163477 ಸರಸ್ವತಿ - ಸಿಂಧ ಬದಗೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163478 ತುಕರಾಮ - ಸಿಂಧ ಬದಗೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560500163479 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163480 ಅಂಬಣ್ಣಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163481 Savita - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163482 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಸಿಂದಬಂದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****452527/05/2022FPS****452527/05/20226004000027/05/2022
560500163483 Ushadevi - ಸಿಂಧಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452527/05/2022FPS****452527/05/2022200015000027/05/2022
560500163485 munemma - ಸಿಂdbMdgiAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163486 ಮಾರುತಿ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163487 shobha - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163489 chandramma - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****221227/05/2022FPS****221227/05/2022200015000027/05/2022
560500163490 ಸವಿತಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/202212008000025/05/2022
560500163491 ರಜನಿ ಕಾಂತ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163492 ಪ್ರೆಮ ದಾಸ - ಸಿಂದಬಂದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****452526/05/2022FPS****452526/05/20226004000026/05/2022
560500163493 Bharati - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163494 ರಾಜಪಾ - ಸಿಂದಂಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163495 Kantamma - ಸಿಂದಬಂಧಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163496 mahadevi - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163498 Jagadevi - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163499 ಸುನಿಲಕುಮಾರ - ಸಿಂಬಂದಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500163500 sharada baiq - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163501 Tejamma - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163502 mallamam - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/2022200015000028/05/2022
560500163503 lakshimi bai - ಸಿಂದಬಂಧಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163504 ವ್ಯಜಿನಾಧ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/2022200015000028/05/2022
560500163505 ಭೀಮಶಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/2022200015000028/05/2022
560500163506 ರಾಜಕುಮಾರ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163507 ಅಶೋಕ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/2022200015000028/05/2022
560500163508 ಮಾಣಿಕ - ಸಿಂಧ ಬದಗೀAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163509 nagamam - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163512 ತಿಪಣ್ಣ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452526/05/2022FPS****452526/05/2022200015000026/05/2022
560500163513 ತುಕಾರಾಮ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163514 Shivaraj - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163515 Shreedevi - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163516 ತಿಪಣ್ಣ - ಸಿಂದಬಂಧಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163517 ಎಲ್ಲಮ್ಮ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163518 sushila bai - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163519 tejamma - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163520 manimma - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/2022200015000028/05/2022
560500163521 Kashamma - ಸಿಂಧ ಬದಗೀPHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022240016000025/05/2022
560500163522 ಮಡೆಪ್ಪ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163523 ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ - ಸಿಮದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452524/05/2022FPS****452524/05/2022200015000024/05/2022
560500163524 ಬಸವರಾಜ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163525 ಬಾಬು ರಾವ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163526 Narasamma - ಸಿಂದಬದಂಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163527 ಕ್ರಿಸ್ತ ಕುಮಾರಿ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163529 tejamma - ಸಿಂಧ ಬದಗೀPHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/20223002000025/05/2022
560500163530 ಜಿವನ - ಸಿನದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163531 ಸುಜಾತಾ - ಸಿಂದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/2022200015000028/05/2022
560500163532 sugamma - ಶಾಂತಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕಾಮಣ್ಣಾ ಸಾ: ಸಿಂAAY(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/2022200015000025/05/2022
560500163533 Basamma - ಸಿನದಬಂದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/2022200015000028/05/2022
560500163534 ರಫಿಕ ಮಿಯ್ಯ - ಅತಿವಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****452526/05/2022FPS****452526/05/2022200015000026/05/2022
560500163535 Jahur Begum - ಅತಿವಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****452526/05/2022FPS****452526/05/202212008000026/05/2022
560500163536 Jagdevi - ಅತಿವಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****452526/05/2022FPS****452526/05/2022200015000026/05/2022
560500163537 ಅಕ್ಮಲ - ಅತಿವಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163538 shakuntala - ಅತಿವಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****452526/05/2022FPS****452526/05/2022200015000026/05/2022
560500163539 ರಾಜೇಂದ್ರಾ - ಅತಿವಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/2022200015000028/05/2022
560500163540 ಶ್ರೀ ಮಂತಾ ರಾವ - ಅತಿವಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163541 ಮಹಬೂಬ ಸಾಬ - ಅತಿವಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163542 kausar bi - ಅತಿವಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****452526/05/2022FPS****452526/05/2022200015000026/05/2022
560500163543 Shaheda Begum - ಅತಿವಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****452526/05/2022FPS****452526/05/2022200015000026/05/2022
560500163544 ಗೌಸುದ್ದಿನ - ಅತಿವಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/2022200015000028/05/2022
560500163545 ರಶಿದ ಮಿಯ್ಯ - ಅತಿವಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****452526/05/2022FPS****452526/05/20226004000026/05/2022
560500163546 Rabbana - ಅತಿವಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****452526/05/2022FPS****452526/05/2022200015000026/05/2022
560500163547 rizvana begam - ಅತಿವಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560500163548 ಖಲಿಲ ಮಿಯ್ಯ - ಅತಿವಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****452526/05/2022FPS****452526/05/2022200015000026/05/2022
560500163549 sabira begam - ಅತಿವಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****452526/05/2022FPS****452526/05/2022200015000026/05/2022
560500163550 ನಾಗ ಶೆಟ್ಟಿ - ಅತಿವಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/2022200015000028/05/2022
560500163551 ಬಸವರಾಜ - ಅತಿವಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/2022200015000028/05/2022
560500163552 ಸಿದ್ರಮಯ್ಯ - ಅತಿವಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560500163553 rekha - ಅತಿವಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163554 Vijay Laxmi - ಅತಿವಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****4525