REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560500145384 Eramma - S/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪ #70 ಹಿಲಾಲಪುರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500145587 Shivaleela - W/O: ಜಗನಾಥ ಮೂಲಗಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500145609 Afreen Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಸ್ತಾನ್ ಸಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560500145612 Jagdevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ ಹಿಲಾಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560500145683 Sunita - W/O: ಬಸವರಾಜ ತಿರಲಾಪುರೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500145771 Sunita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಈಶಾಪ್ಪ ಉಪ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560500145899 Nainashri - W/O ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಹಳ್ಳಿಖೆಡ ಮೈನ ರೊPHH(NK) / NCS------150000000-
560500145912 Sangeeta - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಗರ 213 PHH(NK) / NCS------200000000-
560500145952 Aruna Tirlapur - W/O: ಅಶೋಕ್ ತೀರ್ಲಪುರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500145982 Bakamma - S/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500146055 Nasreen Banu - S/O: ಎಮಡಿ ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500146083 Laxmi - S/O: ಮಾರುತಿ ಬಿಜಾಪುರೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500146142 ಮೀನಾ - W/O ಮಿಲಿಂದ 186 ಹಿಲಲಪುರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500146161 Khaleda Begum Moulvisab - W/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಮಕ್ಸೂದಅಲಿ ಮೌಲವಿಸಾಬPHH(NK) / NCS------300000000-
560500146165 Rihana Begam - S/O: ಇಸಾಮುದ್ದೀನ್ PHH(NK) / NCS------300000000-
560500146176 Sampathi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ ಪವರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500146189 Shabana Begum - S/O ಬಾಬಾ ಪಟೇಲ ಹಿಲ್ಲಾಲ್ ಪPHH(NK) / NCS------350000000-
560500146190 Hamida Bi - W/O ಸಮಿಯೊದ್ದೀನ್ 55/2 - ಹಿಲಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560500146210 Swaroopa - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ 154 PHH(NK) / NCS------100000000-
560500146221 Kastoori Bai - W/O: ಶ್ರೀಮಂತ 195 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500146555 Vijay Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ 146 PHH(NK) / NCS------200000000-
560500146641 Anita - W/O: ರಮೇಶ ಶೇರೀಕಾರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500146687 Atiya Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಹನೀಫ್ - ಹಿಲಾಲಪುರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500146705 Bhagyashree - W/O ಗುರುಪಾದಯ್ಯಾ ಜಂಗಂ ಮೈನ ರೊಡ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500146944 Rubeen Begum - S/O: ಪಾಶಾ ಮಿಯ್ಯ 119/1 PHH(NK) / NCS------300000000-
560500146956 Rajeeya Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮದ್ ಮುಸ್ತಕ ಮೈನ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500146971 Bhagya Laxmi - W/O: ಶೀತಲ್ ಕುಂಬಾರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500146977 ಅಂಬಿಕಾ - S/O: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ 2/163 PHH(NK) / NCS------200000000-
560500146978 ಕವಿತಾ - S/O ಅಪ್ಪಣ್ಣ #999 , PHH(NK) / NCS------150000000-
560500146988 Farheen Begum - W/O ಜಲೀಲ್ ಮೈನ ರೊಡ ಹಿಲಾಲಪುರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500146992 Nasim Begum - C/O 169 ಹಿಲಲಪುರ PHH(NK) / NCS------50000000-
560500146995 Priyanka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೀವನ 224 ಹಿಲಾಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560500147168 Sudharani - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500147169 Reshma - W/O ವಿಶಾಲ ಮೈನ ರೊಡ ಹಿಲಾಲಪುರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500147369 ಸಂಗೀತಾ - S/O: ಮಾಡೆಪ್ಪಾ 169/ಏ/99 ಅPHH(NK) / NCS------100000000-
560500147673 Sangeeta - W/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ಹಳೆಂಬುರ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500147691 Shridevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹನಮಂತಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500147705 ಹಜರಮ್ ಬೇಗಂ - S/O: ಶಬೀರ್ ಪಟೇಲ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500147706 Rizwana Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಬ್ಬೀರ ಮಿಯPHH(NK) / NCS------250000000-
560500147834 Nasareen - S/O: ಖಾಸಿಮ ಸಾಬ್ PHH(NK) / NCS------350000000-
560500147844 Meenakshi - W/O ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ ಮೂಲಗಿ 1-75 ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
560500147888 Priyanka - W/O ನಾಗರಾಜ ಚಿಂಚೋಳಿ 97 - ಹಿಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560500147915 Sangeeta - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಮೇನ್ ರೋಡ ಹಿಲಾಲಪPHH(NK) / NCS------300000000-
560500148187 ಶಿಲ್ಪ - W/O: ದಯಾನಂದ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500148196 ಮಂಜುಳಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500148212 Mahadevi - W/O ಸುರೇಶ ತೋಗರಿಖೇಡ್ 2/200 - PHH(NK) / NCS------150000000-
560500148216 Bandeppa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಣ್ಣ 19PHH(NK) / NCS------200000000-
560500148294 Martha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸ್ವಾಮಿದಾಸ್ ಬೆಳಕೇರಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500149312 Bharat Bai - W/O ಮಲ್ಲಿನಾಥ್ ೨೫/೨೦೬ ಶಿವ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500150196 Gayatri Jothnoor - S/O: ಹಣುಮಂತಪ್ಪಾ 2/159 PHH(NK) / NCS------100000000-
560500150225 Asma Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊನುದ್ದೀನ PHH(NK) / NCS------300000000-
560500150265 Sangeeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ ಮೈPHH(NK) / NCS------100000000-
560500150299 Vidyavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500150344 Paraveen Begum - D/O: ಸೈಯದ್ ನಾಸರ್ 11/258 ತಲಬ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500150523 Pooja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ ಸಗರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500150803 Deepa - S/O: ಗುರುನಾಥರಾವ್ ಚಿ0ಚೋಳ್ಲಿ #1NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500151234 Premalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮುರ್ಗ 1/PHH(NK) / NCS------150000000-
560500151313 Guramma - W/O: ಕಂತೆಪ್ಪ ಮೂಲಗಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500151453 Sangeeta - S/O: ಸಿದರಾಮೆಶ್ವರ 27 ಹಿಲಲಪುರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500151460 Hemavati - D/O: ಸಂತೋಷ ಪಾಟಿಲ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500151580 Savitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕ ಹಿಲಾಲಪುPHH(NK) / NCS------300000000-
560500151613 ಮಂಗಲಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹಿಲಾಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560500151650 Rohini - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಿ ತಿರ್ಲಪುರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500151685 Mamula Bi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸಾಮುದ್ದೀನ 41 PHH(NK) / NCS------350000000-
560500151819 Sathyamma - W/O: ಬಸವರಾಜ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500151841 Shakuntala - W/O: ಶಂಕರ ಶೀರಸಾಗಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500151898 Vijaylaxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮೆತ್ರಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500151928 Yasmeen Begam - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಸಲೀಂ 06 - ಹಿಲಾಲಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560500151964 Tabasum Begum - W/O ಎಮ್ ವಾಜೀದ ಅಲಿ ಫರಜಿ 1/169 PHH(NK) / NCS------200000000-
560500152515 Nagamani - W/O ದಿಲೀಪ್ 130 ಹಿಲಾಲಪುರ ಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560500153161 Shivalila - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇಲಕೆರಿ 230 - ಹಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500153472 Kapilabayi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷಕುಮಾರ್ ಮೇನ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500153934 Arati Toravi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪPHH(NK) / NCS------100000000-
560500155093 Minchamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಸಂತ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500155170 Geeta - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಹಿಲಾಲಪುರ ಡಾಕುಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560500155518 Lalita - W/O ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಸಗರ 2/152 ಹಿಲಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500156192 Sharipha Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯಾದುಲಪಟೆಲ್ ಮೈನ ರೊPHH(NK) / NCS------200000000-
560500156394 Rabbana Begum - S/O: ಮೊಹೀದ ಪಟೇಲ 7 ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500156579 Shariph Anjum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಕ್ಸುದಾಪಟೇಲ ಹಿಲಾಲಪPHH(NK) / NCS------300000000-
560500156803 Sumeetra - W/O: ರಮೇಶ್ ಬೆಳಿಕೇರಿ ಹಿಲಾಲಪುರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500156922 Mamita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ರಹಿಮ 189/187 PHH(NK) / NCS------200000000-
560500157325 Sangamma - W/O ಸತೀಶ್ ರಾಜಗೀರೆ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500157628 Jagadevi - S/O: ಶಂಕರೇಪ್ಪಾ ತಿರ್ಲಪುರ 1 PHH(NK) / NCS------200000000-
560500157768 Mamita - W/O ಶಿವಕುಮಾರ - - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------300000000-
560500157769 Shankremma - W/O: ಶಂಕರೇಪ್ಪಾ 109 ಹಿಲಾಲಪೂPHH(NK) / NCS------100000000-
560500157854 Tasleem Begum - S/O ಜೀಲಾನಿ ಪಟೇಲ 169/55 - ಹಿಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560500157937 Pooja - W/O: ಬಸವರಾಜ 2/151 ಹಿಲಾಲಪುರ ಅPHH(NK) / NCS------100000000-
560500158011 Sharamma - S/O: ಮಡೆಪ್ಪ 99 ಹಿಲಲಪುರ ಡಾಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560500158055 Sunita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
560500158478 Indumati - W/O: ಶಿವರಾಜ ತೀರ್ಲಪುರೆ ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500158565 Subhadra - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವೀಂದ್ರ 169 ಹಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560500158612 Anusayabai - W/O: ತುಕಾರಾಮ ಹಿಲಾಲಪುರ ಮರ್ಕಲ್ ಅPHH(NK) / NCS------250000000-
560500158613 Tejamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಲಗೊಂಡ ಮೈನ ರೊಡ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500158703 Mahananda - W/O ಸುನಿಲಕುಮಾರ ಹೂಡೇದ ಮೈನ ರೊಡ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500159725 Lakshmibai B Marathe - W/O: ಬಾಬುರಾವ ಮರಾಠೆ 19 ಹಿಲಾಲಪುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500163604 chandramma - ಹಿಲಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163605 Sarada Bai - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163606 Rukkamma - ಹಿಲಾಲಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163607 ಸೈಯದ್‌ ಲತಿಫ ಮಿಯ್ಯ - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163608 ಕಾಶಿನಾಥ - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163609 ಅಬ್ದುಲ್ ಗನಿ - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163610 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಹಿಲಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163611 Saraswati - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500163612 ಸುಭದ್ರಾ - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163613 Pushpa - ಹಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500163614 Rekha - ಹಿಲಾಲ ಪೊರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163615 ಬಸಪ್ಪಾ - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163616 ಕಾಂತಮ್ಮಾ - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163617 ಫ್ರಭಾವತಿ - ಹಿಲಾಲ ಪೊರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163619 ಸಂಗಮ್ಮ - ಹಿಲಾಲ ಪೊರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500163620 Gori Bi - ಹಿಲಾಲ ಪೊರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163621 Arshiya Begum - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163622 shamim bi - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163623 ಮೈನೊದ್ದಿನ - ಹಿಲಾಲಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163624 kamala bai - ಹಿಲಾಲ ಪೊರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163625 Bhagamma - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500163626 Kamalabai - ಹಿಲಾಲ ಪೊರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163627 ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಹಿಲಾಲ ಪೊರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163628 ಸರೋಜಿನಿ ಬಾಯಿ - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163629 ಶಿವ ಕಾಂತ - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163630 yankamma - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163631 sharanamma - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163632 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಹಿಲಾಲ ಪೊರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163633 lalitha bai - ಹಿಲಾಲ ಪೊರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163634 ಕವಿತಾ - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163635 Shreedevi - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163636 ಅಡೆಪ್ಪಾ - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500163637 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163638 ರಬಾನಿ ಮಿಯ್ಯಾ - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163639 Rangamma - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163640 malamma - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500163641 Nasreen - ಹಿಲಾಲಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163642 Sharifa Bi - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163643 ಶಬಾನಾ ಬೆಗಂ - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163644 ಖಾಜಾಬೇಗಂ - ಹಿಲಾಲ ಪೊರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163645 Praveen Begam - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163646 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163647 ವೀರಶೆಟ್ಟಿ - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500163648 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163649 ಧನವಂತ - ಹಿಲಾಲ ಪೊರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163650 ಬಸವರಾಜ - ಹಿಲಾಲಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500163651 shantamma - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500170664 Taslim Begum - S/O ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಬ ಮೇನ್ ರೊಡ ಹಿಲPHH(NK) / NCS------300000000-
560500175840 ಖಾಜಂ ಬೀ - ಹಿಲಾಲಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500175841 Nagamma - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500175843 ರವಿಂದ್ರ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500175844 ಬಾಬು - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500175845 Aambikaa - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500175846 Shushilabai - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500175847 Sunita - ಹಿಲಾಲ ಪೊರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500175848 Narsamma - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500175849 ಸುಶಿಲಾ ಬಾಯಿ - ಹಿಲಾಲ ಪೊರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500175850 Shashi - ಹಿಲಾಲ ಪೊರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500175851 Shekamma - ಹಿಲಾಲ ಪೊರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500175852 ಮಾರುತಿ - ಹಿಲಾಲ ಪೊರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500175853 ವೀರಶೆಟ್ಟಿ - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500175854 Jayashree - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500175855 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ - ಹಿಲಾಲ ಪೊರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500175856 husain bi - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500175857 ಮುಜೀಬ - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------350000000-
560500175858 Kausara Begum - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500175859 ಸಲಿಮ ಸಾಬ - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500175860 gangamma - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500175861 Iramma - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500175862 Kallamma - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500175863 ಚಂದ್ರಶಾ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500175864 jubi dabi - ಹಿಲಾಲ ಪೊರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500175865 Saraswati - ಹಿಲಾಲ ಪೊರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500175866 ದಶರಥ - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500175867 ನರಸಪ್ಪಾ - ಮು:ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500175868 Shridevi - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500175869 ವಿಠಲ ರಾವ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500175870 mahananda - ಹಿಲಾಲ ಪೊರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500175871 RIYA bei - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------350000000-
560500175872 Babu Miyya - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500175873 ಲಾಲಪ್ಪಾ - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500175874 Doulat Be - ಹಿಲಾಲಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500175875 Shobhavati - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500175876 Sunita - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500175877 ಗಣಪತಿ - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500175878 SHABAN B - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500175879 ಶಾಹೀನ್ ಬೀ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500175880 ಬಾಬು ಮಿಯ್ಯ - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500175881 Kousar Bee - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500175882 Sayida Begum - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500175883 ಬಸವರಾಜ - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500175884 ಜಗನಾಥ - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500175885 Nirmala Bai - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500175886 ಪಾಶಮಿಯ್ಯಾ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500175887 ಶಾಮಣ್ಣಾ - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500175888 Rukmini - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500175889 ಜೆಗಾದೇವಿ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500175890 Mallamma - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500175891 ಪ್ರವಿನ ಬೆಗಂ - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500175892 ಶೋಭಾವತಿ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500175894 Saraswati - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500175895 Tejam - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500175896 SHANKREMMA - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500175897 ಘಾಳೇಪ್ಪಾ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500175898 Kamalabai - ಹಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500175899 ರಂಗಮ್ಮಾ - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500175900 Jagdevi - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500175901 ಭಿಮಶಾ - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500175902 Narasamma - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500175903 ಶ್ರಿದೇವಿ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500175904 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500175905 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500175906 ಶಿವಮ್ಮಾ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500175907 ಹಿರಗಣ್ಣಾ - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500175908 Subhadrabai - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500175909 Devamma - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500175910 Rukkamma - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500175911 Najbun Bee - ಹಿಲಾಲಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500175912 Rajiya Bi - ಹಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------300000000-
560500175913 Kousar bee - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500175914 Haseena Begam - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500175915 ಶಿವಾಜಿ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500175916 ವಸಿಯಾ ಬೇಗ್ಂ - ಹಿಲಾಲಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500175917 ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಹೀದ - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500175918 ಮಾಣೀಕ - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500175919 ಇಸ್ಮಾಲಪ್ಪಾ - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500175920 Vasiya begam - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500175921 Malan Bee - ಹಿಲಾಲಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500175922 Ratnamma - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560500175923 ಮೌಲನ ಸಾಬ - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500175924 ಸಂತೋಷ - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500175925 Muntaz Begam - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500175926 ಮೌಲನ ಸಾಬ - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500175927 ನಸಿಮಾ ಬೆಗಂ - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500175928 ಪಿಂಕಮ್ಮ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------350000000-
560500175929 Jora Bee - ಹಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------300000000-
560500175930 Khursid begam - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------400000000-
560500175931 ಹಾಜರತ ಅಲ್ಲಿ - ಹೀಲಾಲಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500175932 Nasimma Bee - ಹಿಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500180177 ಚನ್ನಾಪ್ಪಾ - ಹಿಲಾಲಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500188227 ಗುಣವಂತ ತಂದೆ ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ಯದಲಾಪುರ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500188312 ರೇಣುಕಾ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500188347 ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಈಶ್ವರ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500188352 ಜ್ಯೊತಿ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500188360 santosh shankar - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500188367 Tejamma - hilalpurPHH(NK) / NCS------150000000-
560500188478 Padmavti - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500188568 ರಾಜಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500188794 Kavita - ಹಿಲಾಳಪುರPHH(NK) / NCS------350000000-
560500192116 ಮೋಹನ ತಂದೆ ಮಾಣೀಕಪ್ಪಾ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500192141 Asma Bee - 42 ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500192928 ಶಿವಾರಾಜ - ಹಿಲಾಲ ಪೊರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500192938 ಶಾಮಶೋದ್ದಿನ್‌ - MASULDAR HILALPURAAY(NK) / NCS------350000000-
560500192939 ಲಲಿತಾ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500192949 Parjan Begam - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500192951 BASAMMA - ಶರಿಕರ hilalpurPHH(NK) / NCS------50000000-
560500192961 Chandrakal - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500192965 Asipha Begum - HILALPURPHH(NK) / NCS------150000000-
560500192971 Laxmi - ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪಾ ಸಿಂಧನಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560500192972 Banu Bi - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500192981 ಕರಬಸಯ್ಯ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500192987 Haneefa Bi - hilalpurPHH(NK) / NCS------350000000-
560500192990 Shamim Bi - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500192991 anitha - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500192999 Aliya Begum - HILALPURPHH(NK) / NCS------350000000-
560500193000 Vijyalaxmi - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500193010 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500193013 Sarswati - ಹುಡೆದ HILALPURPHH(NK) / NCS------300000000-
560500193015 Anusha Bai - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500193020 Renuka - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500193024 ಬಾಬು ಮಿಯ್ಯಾ - hilalpurPHH(NK) / NCS------150000000-
560500193033 shakira begum - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------300000000-
560500193038 Sangamma - ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಮಂದಕನಲ್PHH(NK) / NCS------300000000-
560500193039 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - hilalpurPHH(NK) / NCS------100000000-
560500193043 ರತ್ನಮ್ಮ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500193045 ಮಹನೂರ ಬಿ - HILALPURPHH(NK) / NCS------300000000-
560500193058 Suvarna - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500193063 ಜಹೀರ್‌ ಮಿಂುಾ - ಹಿಲಾಲ ಪೊರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500193064 Kamalabai - hilalpurPHH(NK) / NCS------50000000-
560500193067 Pavitra - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500193072 lakshmi - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500193076 ವೀರಶಟ್ಟ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500193082 ಶಬ್ಬಿರ್‌ ಮಿಯಾ - hilalpurPHH(NK) / NCS------100000000-
560500193086 Tejamma - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500193088 Shankuntala - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500193090 ಶಾಮುವೇಲ್ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500193094 Revamma - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500193096 KASHEMMA - ಉಪ್ಪಾರ ಮು:ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500193099 ಪ್ರಕಾಶ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500193104 ಪ್ರಕಾಶ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500193108 Ahemada Begum - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500193111 Parbati - ಮುಲಗಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560500193119 nagamma - ಪವಾರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500193121 ಬಾಬುರಾವ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500193123 Rachamma - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------350000000-
560500193126 Shankramma - HILALPURPHH(NK) / NCS------250000000-
560500193137 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500193139 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500193140 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500193143 Chandramma - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500193144 Kavita - hilalpurPHH(NK) / NCS------300000000-
560500193149 Salimma Begum - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500193151 Shabana Begum - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500193156 Nirmala Bai - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500193160 Mastanbi - hilalpurAAY(NK) / NCS------350000000-
560500193162 ಶೈಯಲಾನ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500193173 Basamma - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500193176 ಮಣಿಮ್ಮ - ಹಿಲಾಲ ಪೊರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500193179 Kashemma - hilalpurPHH(NK) / NCS------300000000-
560500193188 ಛೋಟಿ ಬಿ - ಜಮಾದಾರ hilalpurPHH(NK) / NCS------200000000-
560500193190 ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ - hilalpurPHH(NK) / NCS------150000000-
560500193193 Sharanamma - HILALPURPHH(NK) / NCS------250000000-
560500193202 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500193209 ಅನಿತ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500193212 Chandramma - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500193218 ರಮೇಶ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500193221 Sampavathi - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500193229 ರಾಜಮ್ಮ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500193265 Mahadevi - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------300000000-
560500193270 Rekha - ಹುಡೆದ HILALPURAAY(NK) / NCS------350000000-
560500193278 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500193296 Jahurabi - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500193299 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ - HILALPURPHH(NK) / NCS------50000000-
560500193304 Ratnamma - hilalpurPHH(NK) / NCS------150000000-
560500193308 ಜಿಲಾನಿಮೀಯ್ಯ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500193314 Shakuntala - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500193317 ಶರಣಮ್ಮ - hilalpurPHH(NK) / NCS------100000000-
560500193320 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500193336 Mahadevi - HILALPURPHH(NK) / NCS------150000000-
560500193340 SULTANA - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500193344 Sharanamma - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500197514 ಆರಿಫಾ - ಜಮಾದಾರ DakulgiPHH(NK) / NCS------150000000-
560500197714 ರೆಷ್ಮಾ - hilalpurPHH(NK) / NCS------100000000-
560500197740 ರಹೀನಾ ಬೆಗಂ - ಹಿಲಾಲ ಪೊರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500197899 Raziya Begum - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500197911 Nagamma - HILALPURPHH(NK) / NCS------300000000-
560500197923 ಗಾಯತ್ರಿ - HILALPURPHH(NK) / NCS------250000000-
560500197945 Bharati Bai - ಸಿಂದೆ HILALPURPHH(NK) / NCS------200000000-
560500198012 JAISHEELA - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500198015 ದೇವಿಂದ್ - SINDHE ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500198046 Narasamma - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500198125 ಗುಡು ಸಾಬ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500198130 ಶಾಮಣ್ಣಾ - ಶಾಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಶ್ಶಪ್ಪಾ ಮಲಾರಿ ಹಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560500198143 Nilamma - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500198182 ಜಿಲಾನಿ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500198185 ಸುನಿತಾ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500198273 ಶಿವರಾಜ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500198402 Jahira Bee - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500198448 sharanamma - hilalpurAAY(NK) / NCS------350000000-
560500198482 Miraj Bi - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------450000000-
560500198597 Sunita - hilalpurPHH(NK) / NCS------100000000-
560500198997 ಈಶ್ವರ - hilalpurPHH(NK) / NCS------100000000-
560500199018 ರೆಣುಕಾ - HILALPURAAY(NK) / NCS------350000000-
560500199033 ಖಯುಮ - hilalpurPHH(NK) / NCS------150000000-
560500199117 Shridevi - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500199147 ಅನುಶ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500199610 Kaveri - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500199859 ರಾಜಕುಮಾರ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500201139 Jnaneshwari W/o Virendr - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500201146 PENTAPPA MANIKAPPA KUMBAR - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500201514 ಶಿವಾರಾಜ - ಹಿಲಾಲಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500201515 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಹಿಲಾಲ ಪೊರPHH(NK) / NCS------350000000-
560500201553 ಮಾಲಮ್ಮ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500201557 Mamataj Bee - ಹಿಲಾಲಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500201591 AMBAVVA - ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ಶೆಷಪ್ಪ ಮೈಲಾರಿ ಹಿಲಾಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560500201613 Kasthuri Bai - HILALPURPHH(NK) / NCS------200000000-
560500201662 ಅಜೀಜ ಮಿಯಾ - ಮಾಸುಲದಾರ hilalpurPHH(NK) / NCS------50000000-
560500201761 Nagamma - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500201778 Shobhavati - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500201807 jamrut bi - ಹಿಲಾಲಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500201887 Vidhyavati - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500201922 ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500201933 ಸರಸ್ವತಿ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500201958 Ramakka - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------350000000-
560500201959 SOULI BHI - HILALPURPHH(NK) / NCS------100000000-
560500201960 ಫತ್ರ ಸಾಬ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500201961 ರಾಜಕುಮಾರ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500201962 ನಿಲಮ್ಮಾ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500202063 yasmin - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500202064 ಭೀಮಾಶಾ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500202141 ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ - hilalpurAAY(NK) / NCS------350000000-
560500202271 ದಸ್ತಗಿರ - ಹಿಲಾಲಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500202295 ಮುಸ್ತಾನ ಸಾಬ - hilalpurAAY(NK) / NCS------350000000-
560500202356 Sumeetra - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500202357 arifa bi - hilalpurPHH(NK) / NCS------50000000-
560500202359 Laxmi Bai - HILALPURPHH(NK) / NCS------50000000-
560500202421 MEENAKSHI - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500202433 ರಮೇಶ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500202490 Ghuduma Begum - DakulgiPHH(NK) / NCS------100000000-
560500202700 ರಾಜೇಂದ್ರ - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500203754 Ganapathi - ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ವೀರಶೆಟಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560500203755 Babumiyya - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500203757 Mallikarjun - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500203758 Janakabai - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500203759 Mahadevi W/o Rajkumar - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500203760 Sanjeevkumar - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500203762 Shridevi - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500203763 Meenakshi - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500203764 Sonan - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500203766 Gopinath - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500203767 Nirmala - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500203768 ಜೈಶೀಲಾ - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500203769 Basappa - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500203770 SHILA - ಮು:ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500203771 Sirajoddin - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500203774 MEENAKSHI W/O SHRINIVAS HUDED - ಮು:ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500203775 RAMESH S/O HANMANTAPPA - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500204750 NARSAPPA S/O YALLAPPA - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500205046 Rathnamma - ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500205363 Anjanabai - ಮು:ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500206484 Tabasum Begum - ಹಿಲಾಲಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500212567 Meenakshi - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ರೈಪಾಲಯ್ ಹಿಲಾಲಪುರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500212569 Paramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟರಾವ ಶೇರೀಕಾರ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560500212776 Geeta Gadmi - W/O ಬಾಬುರಾವ ತೀರ್ಲಾಪುರ 00 , ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500213187 Mangala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹನುಮಂತ ರಾವ ಹಳ್ಳಿಕೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500213774 Santosh Kumar - S/O ಅಮೃತಪ್ಪ #೭೫ ಹಿಲಾಲ್ ಪುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500214011 Pratibha - W/O: ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಹಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214758 Merina - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುದೇವ 215 ಹಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500215065 Prabhawati. - W/O ಸುಭಾಶ್ 208 ಹಿಲಲಪುರ - ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500215951 Mumtaz Begum - ನೈಮೊದ್ದಿನ್ ಪಟೇಲ್ 59 ಹಿಲಾಲಪುರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500216088 Shivamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೈಬಣ್ಣ 215, ಹಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560500216090 Biban Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತ್ತರ್ ಪಟೇಲ 5 ಹಿಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560500216378 Farzana Bagum - S/O ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ್ - - ಹಿಲಾಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560500216462 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ ಜಡ್ಗೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500216626 Tukkamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಮದೇವ ಮೈನ ರೊಡ ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
560500216697 Sunita - W/O ಜೈಭೀಮ #211/2 ಭೀಮ ನಗರ ಹಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560500217567 Vani - S/O: ಶಿವರಾಜ ತೀರ್ಲಪುರೆ ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500217569 Chinnamma - W/O ಸೀಮನ ಮೇನ್ ರೊಡ ಹಿಲಾಲಪುರ ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
560500217923 Parvati - C/O ಶಿವಕುಮಾರ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಜೈ ಭೀPHH(NK) / NCS------100000000-
560500218050 Laxmi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಶ್ಚಂದ್ರ 169/191 ಹಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500218051 Shbanabegum - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಮೈನ ರೊಡ ಹಿಲಾಲಪುPHH(NK) / NCS------250000000-
560500218057 Kasturi Bai - S/O ರಾಮ ರಾವ 214 , ಹಿಲಾಲಪುರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500218059 Surekha - ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿಲಾಲಪುರ ಡಾಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560500218062 Kaveri - S/O ಶಿವರಾಜ ಪವಾರ ಮೇನ್ ರೋಡ ಹಿಲPHH(NK) / NCS------250000000-
560500218064 Kashamma - C/O ಸಂತೋಷ ರಡ್ಡಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಹಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560500218066 Savitra - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500218154 Kashemma - W/O ಬಸವರಾಜ ಪವರ್ - - ಹಿಲಾಲಪುPHH(NK) / NCS------100000000-
560500218234 Kalavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500218974 Usman Miyan - C/O ಮಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ ಶೈಕ್ . . ಹಿಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500219321 Shanaz Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಫೈಜುದ್ದೀನ್ 59 ನಾರ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560500219344 Kundan Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ರಮಪ್ಪಾ ಮೈನ ರೊPHH(NK) / NCS------250000000-
560500220689 Kalpana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಮದೇವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500220690 Hameeda Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ 60 PHH(NK) / NCS------200000000-
560500220692 Siddamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಶರಣ್ ಹೊಸಮನಿ ಮೈPHH(NK) / NCS------150000000-
560500220693 Tabsum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಶ್ರಫ್ ಹೌಸ್ ನ.174 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500220694 Rukamin - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಂಶಾ ನಗಂಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560500220695 Shirin Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ಡಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಮಾಸPHH(NK) / NCS------200000000-
560500220877 Mangalabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುಮಿತ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500221704 Shannu Begum - W/O: ತಜೋದ್ದೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಹಿಲಾಲಪುರ PHH(NK) / NCS------300000000-
560500222305 Saraswati - W/O: ಶಿವರಾಜ ಮುಲಗಿ ಹಿಲಾಲಪುರ ಅಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560500222432 Rukkamma - W/O ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ #0 , ಹಿಲಾಲಪPHH(NK) / NCS------200000000-
560500222628 Shivaji - S/O ಶಿವರಾಜ್ ೨೩೧ ನಿಲಂನಳ್ಳಿ ಥಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500222711 Rani - C/O ಬಾಬು 22 ತಾ ಹುಮನಬಾದ ಅಟ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500223152 Mangala - W/O: ಪ್ರಭು ಕರೆಪ್ನೋರ್ ಹಿಲಾಲಪುರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500223155 Irafana Begum - S/O ಸೈಯದ್ ಮಹಬೂಬ್ ಮೇನ್ ರೋಡ ಹೌPHH(NK) / NCS------200000000-
560500223157 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ #183 ಹಿಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560500223159 Muskan Fatima - D/O ಗೌಸೋದ್ಡೀನ್ ಮೇನ್ ರೊಡ ಹೀಯಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560500223161 Kamala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶರಣಪ್ಪ 187 ಹಿಲಾಲಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500223365 Archana Malipatil - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಅನಂದ ಮಲಿಪಾಟಿಲ್ ಹೆಚ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560500223366 Meenakshi - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ಶೀರಸಾಗಿ ಹಿಲಾಲಪುರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500223368 Tahseen Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಖಾಜಾ ಮಿಯಾ ಹೌಸ್ ನ.17PHH(NK) / NCS------150000000-
560500223369 Anita - W/O ಹಣಮಂತ 152 , ಹಿಲಾಲಪುರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500223371 Mahadevi - C/O ಗೌತಮ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಹಿಲಾಲಪುರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500223724 Rachamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕರಾವ ಪಾಟೀಲ 2/NPHH(NK) / NCS------100000000-
Top