REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560500140534 ಮುನ್ನಿ ಬೀ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ಡಿ.ಸುಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560500145962 Jamunabai - S/O ದಿಲೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ೨೭ ಅಮೀರPHH(NK) / NCSBiometric****217529/05/2022FPS****217529/05/2022180012000029/05/2022
560500146027 Ruksana - W/O ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ 1/ಏ2 . PHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/20226004000028/05/2022
560500146085 Nasreen Begum - W/O ಫಾಯಜ್ ಅಹ್ಮೆದ್ ತಳುಕ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****217526/05/2022FPS****217526/05/20226004000026/05/2022
560500146111 Kalpana - W/O: ಗೋಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500146243 Sayada Aafarin Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಲ್ತಾನ ಸಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560500146267 Kashamma - S/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****217529/05/2022FPS****217529/05/20226004000029/05/2022
560500146272 Gouramma - S/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/202212008000028/05/2022
560500146317 ರಾಜಕುಮಾರ - S/O: ವಿಠಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/202212008000028/05/2022
560500146318 ಅಂಬಿಕಾ - S/O: ಬಾಬುರಾವ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500146342 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತಿ 56 ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****217529/05/2022FPS****217529/05/20226004000029/05/2022
560500146383 Anita - S/O: ಘಾಳಿಪ್ಪ ಸೆತ್ತೆನ್ೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500146394 Surekha - S/O: ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಪೆದ್ದಪುರ 86-1-1PHH(NK) / NCS------150000000-
560500146395 Kavita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ ಮೈನ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500146417 Uttama - S/O: ದಾಸರತ್ 289 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500146438 Shruti - S/O: ಅಪ್ಪಾರಾಯ ಮರೂರಕರ ಪ್ಲಾಟ್ ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560500146511 Shilpa Dhanshetty - S/O: ಪ್ರಕಾಶ್ ಧನಶೆಟ್ಟಿ 22 ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560500146531 Shivling - S/O: ಸಿದ್ದಪ್ಪ 275 PHH(NK) / NCSBiometric****217526/05/2022FPS****217526/05/20226004000026/05/2022
560500146532 Shekamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗುಂಡಪ್ಪಾ 205 ನಿಯರ್PHH(NK) / NCSBiometric****217527/05/2022FPS****217527/05/20223002000027/05/2022
560500146546 Kastur Bai - D/O: ಅಶೋಕ PHH(NK) / NCSBiometric****452525/05/2022FPS****452525/05/20226004000025/05/2022
560500146547 Jagadevi - W/O: ಮಚಂದ್ರ 68/ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****812325/05/2022FPS****812325/05/202212008000025/05/2022
560500146557 Laxmi - W/O: ಅಂಬಾದಾಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/20226004000028/05/2022
560500146558 Babita - W/O: ಉಮೇಶ # 26 ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500146586 Eramma - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ ಏಖೇಲ್ಲಿಕರ PHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/202212008000028/05/2022
560500146588 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಮೀPHH(NK) / NCSBiometric****888324/05/2022FPS****888324/05/20229006000024/05/2022
560500146606 Renuka - W/O: ಶ್ರೀನಿವಾಸ PHH(NK) / NCSBiometric****159826/05/2022FPS****159826/05/202212008000026/05/2022
560500146730 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರೇಂದ್ರ ಅಮೀರಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560500146771 Pavitra - S/O: ಭೀಮಶಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500146825 Vijay Shree - W/O ಪಂಡರಿನಾಥ ಭೈರನಲ್ಲೀಕರ ಮೈನ ರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500146855 Sana Begum - S/O: ಜಮಾಲಸಾಬ ಮಂಗಲಗೀಕರ 1/137 PHH(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022150010000024/05/2022
560500146970 ಜ್ಯೋತಿಕಾ - S/O: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/2022150010000028/05/2022
560500147002 ಕವಿತಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕರ್ಬಸ್ಸಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500147019 Lalita Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋಪಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/2022180012000028/05/2022
560500147023 Kalpana - S/O: ಮನೋಹರ ತೋಳೇನೋರ 274 ಹೀರPHH(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022150010000024/05/2022
560500147037 Ambika - W/O: ರಾಜೇಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****217529/05/2022FPS****217529/05/202212008000029/05/2022
560500147039 Afreen Begam - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ಡಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/20226004000028/05/2022
560500147040 ಯಾಸ್ಮೀನ - W/O: ಮೂಲತಾನಿ 9 PHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/2022150010000028/05/2022
560500147046 Surekha - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕೆಳಕೇರಿ 288 - PHH(NK) / NCSBiometric****217527/05/2022FPS****217527/05/20226004000027/05/2022
560500147048 Sheela - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭರತ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅPHH(NK) / NCS------90000000-
560500147053 Mayavati - W/O ರಾಜಪ್ಪ ಗೌರಿ - - PHH(NK) / NCSBiometric****217527/05/2022FPS****217527/05/20226004000027/05/2022
560500147065 Musha Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಫರೀದ್ ಸಾಬ್ 1/148 ನPHH(NK) / NCS------180000000-
560500147088 Malashri - S/O: ಭೀಮಣ್ಣಾ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560500147096 Ambika - W/O: ಸುಭಾಶ 288 PHH(NK) / NCSBiometric****217527/05/2022FPS****217527/05/20226004000027/05/2022
560500147100 Renuka - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ - - PHH(NK) / NCSBiometric****217529/05/2022FPS****217529/05/20226004000029/05/2022
560500147118 Pushpa - W/O: ವಸಂತ ಪಾಟೀಲ 181 ಸಿಂದಬಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560500147119 Vijaylaxmi C - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚಂದ್ರಕಾಂತ 179 ನಿಯರPHH(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/20226004000024/05/2022
560500147147 Meenakshi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಗಪ್ಪ 243 ನಿಯರ್ ಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560500147152 Renuka - W/O ಮನೋಜ್ ನಿಂಬುರೆ 220 . PHH(NK) / NCS------60000000-
560500147205 Neelamma - S/O: ಕ್ಷೀಣಾಥ್ PHH(NK) / NCSBiometric****452528/05/2022FPS****452528/05/20226004000028/05/2022
560500147584 Shaya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಪ್ಪ 51/2 PHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/2022150010000028/05/2022
560500147588 ಇಂದಮ್ಮ - S/O: ಅಪ್ಪರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****452526/05/2022FPS****452526/05/20229006000026/05/2022
560500147607 Gangamma - S/O: ಮನೋಹರ ಮೀರಗನಳ್ಲಿ 48/ಸೀ PHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/202212008000028/05/2022
560500147745 Jaiprada - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅರುಣಕುಮಾರ ಮನೆ ನ. PHH(NK) / NCSBiometric****217529/05/2022FPS****217529/05/20229006000029/05/2022
560500147775 Jagadevi - W/O: ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/2022150010000028/05/2022
560500147922 Sunita - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಬಾಬಚಡಿ 1-49 - PHH(NK) / NCSBiometric****217525/05/2022FPS****217525/05/20226004000025/05/2022
560500148008 Heena - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪೀರಪಾಶಾ ರೇPHH(NK) / NCSBiometric****217529/05/2022FPS****217529/05/20229006000029/05/2022
560500148288 ಶಾರದಾ - S/O: ನರಸಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/202212008000024/05/2022
560500148291 Shantamma - S/O: ತುಕಾರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/20229006000028/05/2022
560500148292 Parwathi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/2022150010000028/05/2022
560500149913 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಷ್ 18/1 PHH(NK) / NCSBiometric****000325/05/2022FPS****000325/05/2022150010000025/05/2022
560500150586 Vijyalaxmi - S/O: ಶಿವರಾಜ PHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/202212008000028/05/2022
560500150739 Yashmin Begum - S/O: ಖುರ್ಶಿದ್ ಮಿಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500150743 Shahin Begum - S/O: ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ್ PHH(NK) / NCSBiometric****217527/05/2022FPS****217527/05/202212008000027/05/2022
560500150771 Rekha - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕರಶನPHH(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/20226004000024/05/2022
560500150874 Kaveri - S/O ಶಾಲಿವಾನ ಹೆಮಶೆಟ್ಟಿ 00 ಅಮೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500150887 Manjula - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜಿನಾಥ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500150988 Mamata - S/O: ಶಿವರಾಜ 73/ಬೀ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500151304 Malan Bee - W/O: ಮು ಡಿ ಮಹೆಮೂದಮಿಯ್ಯಾ PHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/2022240016000028/05/2022
560500151413 Sundramma - W/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****217527/05/2022FPS****217527/05/20226004000027/05/2022
560500151418 Rachamma - W/O: ಶಂಕರಯ್ಯಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500151419 Munni Begum - S/O ಮಹೆಮುದಸಾಬ್ ಇನಂದಾರ್ 1/142 PHH(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/202212008000024/05/2022
560500151571 Shankeramma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರುದ್ರಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****217529/05/2022FPS****217529/05/202212008000029/05/2022
560500151635 Mumtaz Begum - S/O: ಅಜಿಜ್ ಪಟೇಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/2022150010000028/05/2022
560500151687 Chitaramma - D/O: ಸನ್ಮಖ PHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/20229006000028/05/2022
560500151808 Shantamma - S/O: ಮೊಗಲಪ್ಪಾ ಮೆತ್ರೆ 18/2 PHH(NK) / NCSBiometric****217529/05/2022FPS****217529/05/2022150010000029/05/2022
560500151830 Sunita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಣಿಕಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/2022180012000028/05/2022
560500151831 Paramma - W/O: ಸಿದ್ದಯ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/20223002000028/05/2022
560500151832 Afzal Bee - W/O: ಉಜಾಲೇಶಾ 03 PHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/20229006000028/05/2022
560500151833 Manikappa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****217529/05/2022FPS****217529/05/202212008000029/05/2022
560500151850 Manikbai - W/O: ಬೀಮಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/20229006000028/05/2022
560500151853 ಕೋಮಲಾ - S/O: ಗಂಪತ್ ರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/20226004000024/05/2022
560500151959 Malashree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCSBiometric****217529/05/2022FPS****217529/05/202212008000029/05/2022
560500152007 Vijaylaxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ 11/ಏ ಅಮೀರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500152383 ಮಹಾದೇವಿ - W/O: ರಾಚಪ್ಪಾ ಬೀರಾದಾರ 1-57 ಅಲPHH(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022150010000024/05/2022
560500152827 Nasima Bi - S/O ಹಬೀಬ್ ಪಾಶಾ ಮೇನ್ ರೊಡ ಡಾಕುPHH(NK) / NCS------240000000-
560500152863 Rubeena Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಜಿಯೊದ್ದೀನ್ 4/ಎ ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
560500152888 ನೂರಜಹಾ ಬೆಗುಂ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೆಹಬೂಬ PHH(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/20229006000024/05/2022
560500152935 Ranjana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಮೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560500152938 Chandrakala - S/O: ತುಕಾರಾಮ 283/83 ಡಾಕುಳ್ಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****217527/05/2022FPS****217527/05/2022150010000027/05/2022
560500153618 Parvati - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೇನ್ ರೋಡ ಅಮೀರಾPHH(NK) / NCSBiometric****217529/05/2022FPS****217529/05/20229006000029/05/2022
560500154192 Usharani - W/O ಶಂಕರ 1/174 , ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/20229006000024/05/2022
560500154291 Shruti Shetty - S/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಆಣದುರೆ ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****217526/05/2022FPS****217526/05/20226004000026/05/2022
560500154311 Suneeta - W/O: ಸಂತೋಷಕುಮಾರ 159 ಡಾಕುಳ್ಗಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500154337 Shivalila - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪಾ ಪರPHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/2022150010000028/05/2022
560500154535 Indumathi - W/O ಬಾಬುರಾವ ಮೇನ್ ರೋಡ ಸಿಂದಬಂದPHH(NK) / NCS------30000000-
560500154666 Renuka - W/O ಪರಮೇಶ್ವರ # 18 ಹನುಮಾನ್ ಟೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560500154791 Vijaykumar - S/O: ನಾಗರಾಜ್ ಶ್ರವಣ 186 ಡಾಕುಳ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560500155203 Kallamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****217529/05/2022FPS****217529/05/2022150010000029/05/2022
560500155285 Kristakumari - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 375 ಡಾಕುಳ್ಗPHH(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/20229006000024/05/2022
560500155438 Rohini - W/O ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ ಮೇನ್ ರೊಡ ಡಾಕುPHH(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/20226004000024/05/2022
560500155538 Renuka - S/O ಕಾಶಪ್ಪ ೨೦೯ ಡಾಕುಳಗಿ ಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500155897 Rekha - W/O ಇಂದ್ರಕಾ೦ತ್ ೨೧೩ ಡಾಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500155978 Nagamma - S/O: ಪ್ರಭಾಕರ್ ಚಾಂಗಲೆರ ಅಮೀರಬಾದ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560500156046 ಜಗದೇವಿ - W/O ಸತೀಶ 175 ತಾಲೂಕಾ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560500156190 Vimalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುನಾಥರಾವ್ ಕುಲಕರ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560500156191 Sangeeta - S/O ನಾಗಪ್ಪ ಏಖೇಳ್ಳಿ 165 - ಅಮೀPHH(NK) / NCSBiometric****217529/05/2022FPS****217529/05/202212008000029/05/2022
560500156331 Sulochana - W/O: ಶಂಕರ ಹುಮನಾಬಾದ ಸಿಂದಬಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500156347 Bebavati - W/O: ದಶರತ್ ಅಮೀರಬಾದ ಡಾಕುಳ್ಗಿ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****217529/05/2022FPS****217529/05/20229006000029/05/2022
560500156367 Chamundeshwri - D/O: ಹನುಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಡಾಕುಳ್ಗಿ ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/20226004000024/05/2022
560500156370 Chandrakala - S/O: ಶರಣಪ್ಪ ಡಾಕುಳ್ಗಿ ಡಾಕುಳ್ಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****217526/05/2022FPS****217526/05/20229006000026/05/2022
560500156880 Archana - W/O ರಾಮಕ್ರಿಷ್ಣ 286/1 ಡಾಕುಳ್ಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500157132 Sushila - S/O: ಮಣಿಕ ಏಚ್ ನ ಅಮೀರಬದ್ ಹುಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560500157390 Surekha - D/O ಶಾಲಿವನ್ ಮೆಡಪಳ್ಳಿಕರ ೯೮-೮ PHH(NK) / NCSBiometric****217526/05/2022FPS****217526/05/20226004000026/05/2022
560500157611 Chandrakala - W/O: ಸೋಮನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಡಾಕುಳ್ಗಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500157776 Rubina Banu - W/O ಇಬ್ರಹೀಮ್ ಮೇನ್ ರೋಡ ಅಮೀರಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/20229006000028/05/2022
560500157886 Haneefa Bee - W/O ಮಕ್ಬೂಲಸಾಬ್ - - ಅಮೀರಬಾದ ಡPHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/202212008000028/05/2022
560500157903 Shiv Mangala - W/O ಶಿವಾನಂದ ಮೇನ್ ರೋಡ ಹೌಸ್ ನ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560500158032 Chandrakala - S/O: ಮಡೇಪ್ಪಾ ರಂಜೋಳಖೇಣಿ ರಂಜೋಳಖೇPHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/2022150010000028/05/2022
560500158074 Priyanka - W/O ಸತೀಶ ಮೇನ್ ರೊಡ ಹೌಸ್ ನ.1/7PHH(NK) / NCSBiometric****217525/05/2022FPS****217525/05/20226004000025/05/2022
560500158145 Geeta - ಬಸವರಾಜ ಮರೂರಕರ್ 280 ಅಮೀರಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/202212008000028/05/2022
560500158226 Sarita - W/O ಪ್ರಕಾಶ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)ಎಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500158322 Munneera Bee - W/O ಖಾಜಾಮಿಯಾ ಮೇನ್ ರೋಡ ಹೌಸ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****217529/05/2022FPS****217529/05/20226004000029/05/2022
560500158348 Archana - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಮೇನ್ ರೋಡ ಹೌಸ್ ನ.NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500158460 Fatima Begum - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 144 ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****707717/05/2022FPS****707717/05/2022150010000017/05/2022
560500158470 Gopemma - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೇನ್ ರೋಡ ಸಿಂದಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560500158471 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾನಂದ ಅಮೀರಬಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****217529/05/2022FPS****217529/05/20229006000029/05/2022
560500158501 Jaishree - W/O: ರವೀಂದ್ರ ಅಮೀರಬಾದ ಡಾಕುಳ್ಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/20226004000028/05/2022
560500158502 Renuka - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪ್ಪಾ ಬೋತಗಿ ಅಮೀರಬಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****217529/05/2022FPS****217529/05/202212008000029/05/2022
560500158731 Sundramma - S/O ಧನರಾಜ ಮೀರಗನಳ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೊಡ PHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/20229006000028/05/2022
560500158800 Mahadevi - W/O ವೀರಶಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿ ಮೇನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500158959 Kastur Bai - S/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮೇನ್ ರೊಡ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/20229006000024/05/2022
560500158963 Annapurna - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಸವರಾಜ್ 1/57 ಸರಕಾರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500159049 Asma Begum - C/O ಜಮೀಲ 1/ಏ ಫಕೀರ್ ಗಲ್ಲಿ ಅಮPHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/2022150010000028/05/2022
560500159080 Anjum Fatima - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****217525/05/2022FPS****217525/05/20226004000025/05/2022
560500159088 Savithaa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ಮೇನ್ ರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500159290 Vimalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಶಟ್ಟಿ ಮೇನ್ ರೊಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500159426 Laxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಣೇಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****217529/05/2022FPS****217529/05/20226004000029/05/2022
560500159548 Sarswathi V Deshetty - 6-89,ಸರಸ್ವತಿ ನಿಲಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500163652 ರಜವಿಸಾಬ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217525/05/2022FPS****217525/05/2022200015000025/05/2022
560500163653 ಮನ್ಸುರ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217527/05/2022FPS****217527/05/2022200015000027/05/2022
560500163654 Neharun Begum - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163655 Rukmini Bai - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163656 shantamma - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163657 ನಾಗಣ್ಣ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163658 ರವಿ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163659 LAXMI - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500163660 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500163661 ಲಿಲಾವತಿ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163662 ವಿಠಲ - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500163663 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163664 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217526/05/2022FPS****217526/05/2022200015000026/05/2022
560500163665 CHANDRAMMA - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500163666 ಹನುಮಂತ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163669 ಶಿವಾಕಾಂತ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163670 SUVARNNA - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163671 ವಿದ್ಯಾವತಿ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163673 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163674 ratnamma - dAKULGIAAY(NK) / NCSBiometric****217526/05/2022FPS****217526/05/2022200015000026/05/2022
560500163675 ಶಾಮಣ್ಣಾ - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/20223002000024/05/2022
560500163676 ಭೀಮ ರಾವ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163677 ವಿನೋದ - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500163678 ಆಣೆಪ್ಪಾ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217527/05/2022FPS****217527/05/2022200015000027/05/2022
560500163679 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****217527/05/2022FPS****217527/05/20226004000027/05/2022
560500163680 ತೇಜಮ್ಮ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163681 Suslamma - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163682 ಮಾರುತಿ - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/20223002000024/05/2022
560500163683 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163684 Mahadevi - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500163685 ಅಮ್ರುತ - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****217527/05/2022FPS****217527/05/20226004000027/05/2022
560500163686 ಸುದಾಕರ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163687 shantamma - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163688 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500163689 kamla bai - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/20223002000024/05/2022
560500163691 shree mant - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500163692 ಮಾಣಿಕ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217527/05/2022FPS****217527/05/2022200015000027/05/2022
560500163693 Saraswati - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163694 Chandramma w/o laxmann - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500163696 ಬಂಡೆಪಾ - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500163697 ಅಮ್ರುತ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217527/05/2022FPS****217527/05/2022200015000027/05/2022
560500163698 LAXMAN - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500163699 ಬಾಬುರಾವ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163700 Jyothi - ಡಾಕುಳಗಿ`PHH(NK) / NCSBiometric****217527/05/2022FPS****217527/05/2022150010000027/05/2022
560500163701 GANGAMMA - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500163703 LAXMI BAI - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****217525/05/2022FPS****217525/05/20223002000025/05/2022
560500163704 Rukmini - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163705 ಶ್ರಿದೇವಿ ಗಂಡ ಕಲ್ಲಪ್ಪ - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/20223002000024/05/2022
560500163706 bandamma - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500163707 Annapurna - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163709 SANTOSH - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163710 Paramma - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163711 ದಶರಥ್‌ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163712 ಸುಭಾಷ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217527/05/2022FPS****217527/05/2022200015000027/05/2022
560500163713 ಬಸವರಾಜ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163715 Lalita Bai - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163716 Nilamma - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163717 Ratnamma - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163718 Nagamma - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163719 Sheshekala - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217526/05/2022FPS****217526/05/2022200015000026/05/2022
560500163720 ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌ - DakulgiAAY(NK) / NCSBiometric****217527/05/2022FPS****217527/05/2022200015000027/05/2022
560500163721 jai mani - ಡಾಠಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163722 ಸಮಸನ್‌ - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****217526/05/2022FPS****217526/05/20226004000026/05/2022
560500163723 ದೇವೆಂದ್ರ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163724 Yashodha - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217527/05/2022FPS****217527/05/2022200015000027/05/2022
560500163725 ವೀರ ಶಟ್ಟಿ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/2022200015000028/05/2022
560500163726 Shankremma - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****217528/05/2022FPS****217528/05/20223002000028/05/2022
560500163727 Sumitra - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217527/05/2022FPS****217527/05/2022200015000027/05/2022
560500163729 ಬೆಜ್‌ ಲಮ್ಮಾ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217527/05/2022FPS****217527/05/2022200015000027/05/2022
560500163730 ದಿನಕರ್‌ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163731 Premala - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217526/05/2022FPS****217526/05/2022200015000026/05/2022
560500163732 sundramma - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500163733 ಶಂಕರ - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****217526/05/2022FPS****217526/05/20223002000026/05/2022
560500163734 Saraswti - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217526/05/2022FPS****217526/05/2022200015000026/05/2022
560500163735 Shantamma - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217526/05/2022FPS****217526/05/2022200015000026/05/2022
560500163736 ಬಸವರಾಜ - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****217526/05/2022FPS****217526/05/20229006000026/05/2022
560500163738 ಮಾರುತಿ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163739 ದಸರತ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217526/05/2022FPS****217526/05/2022200015000026/05/2022
560500163740 Shridevi - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****217527/05/2022FPS****217527/05/202212008000027/05/2022
560500163741 Kashemma - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217527/05/2022FPS****217527/05/2022200015000027/05/2022
560500163742 Shobhavati - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163743 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****217526/05/2022FPS****217526/05/20226004000026/05/2022
560500163744 SAVITA - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****217527/05/2022FPS****217527/05/2022150010000027/05/2022
560500163745 ಶಿವ ರಾಜ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163746 ಶಂಕರ - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/20226004000024/05/2022
560500163747 ಪ್ರಕಾಶ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163748 Sumitra - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163749 Bharat Bai - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217526/05/2022FPS****217526/05/2022200015000026/05/2022
560500163750 ಸುಭಾಷ - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/20229006000024/05/2022
560500163751 Tengemma - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163752 Sarasvati - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217526/05/2022FPS****217526/05/2022200015000026/05/2022
560500163753 ವೈಜಿ ನಾಥ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163754 ಶಂಕರ - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/20223002000024/05/2022
560500163755 Anita - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163756 ಪಂಡಿತ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163757 Sundramma - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****217527/05/2022FPS****217527/05/20223002000027/05/2022
560500163758 sanjukumar - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163759 ತೇಜಮ್ಮಾ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163760 SHOBHAVATI - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163761 Samiyoddin - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುಲ್ತಾನ ಸಾಬ್ 1/128 AAY(NK) / NCS------200000000-
560500163762 Rayesh Begum - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560500163763 ಖಾಜಾಮಿಯ್ಯಾ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163764 ನಶಿರೋದ್ದಿನ್ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163765 ನಯೂಮ್ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163766 malan bi - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163768 ಇಸ್ಮಯಿಲ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163769 ಪಾಶಾ ಮಿಯ್ಯ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217526/05/2022FPS****217526/05/2022200015000026/05/2022
560500163770 ಖಾಸಿಮ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217526/05/2022FPS****217526/05/2022200015000026/05/2022
560500163771 ಅಜೀಜ ಮಿಯ್ಯ - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****217525/05/2022FPS****217525/05/2022150010000025/05/2022
560500163772 ಬುರಾನ ಸಾಬ - ಡಾಕುಲಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217526/05/2022FPS****217526/05/2022200015000026/05/2022
560500163773 ಬೀಬಿ - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****217526/05/2022FPS****217526/05/20229006000026/05/2022
560500163774 ಮೈನೋದ್ದಿನ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163775 ತಾಜೊದ್ದಿನ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217525/05/2022FPS****217525/05/2022200015000025/05/2022
560500163777 Sultana Begum - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163778 ಮೌಲಾನಾ ಸಾಬ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217525/05/2022FPS****217525/05/2022200015000025/05/2022
560500163779 shemina begam - ಡಾಕುಲಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163780 ಸಿದ್ದಿಕ್‌ ಮಿಯ್ಯ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163781 ಮೈಬುಬ ಸಾಬ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163783 Dhrupati - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163784 ಅಕ್ತರ ಬೀ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217527/05/2022FPS****217527/05/2022200015000027/05/2022
560500163785 ಶಿವಾರಾಜ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217526/05/2022FPS****217526/05/2022200015000026/05/2022
560500163786 parabathi - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217526/05/2022FPS****217526/05/2022200015000026/05/2022
560500163787 ಸುಬಾಷ - ಡಾಕುಳಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500163788 Shobhavati - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163789 ಕಂಬಳಾಬಾಯಿ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163790 ಅಮೃತ - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500163791 imala bai - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163792 Mangala - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217525/05/2022FPS****217525/05/2022200015000025/05/2022
560500163793 ಶಬಾನ ಬೆಗಂ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217525/05/2022FPS****217525/05/2022200015000025/05/2022
560500163794 Taiba Begum - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217526/05/2022FPS****217526/05/2022200015000026/05/2022
560500163795 ಖಲೀಲ ಮಿಯ್ಯ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163796 Rahimonisa - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560500163797 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163798 ಬಸವರಾಜ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163799 Mangala Bai - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163800 Mallikarjun - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163801 GANGAMMA - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217527/05/2022FPS****217527/05/2022200015000027/05/2022
560500163802 Renuka - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/20229006000024/05/2022
560500163803 sundramma - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/20223002000024/05/2022
560500163804 Iramma - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163806 sathisha - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500163807 jgadevi - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163808 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/20223002000024/05/2022
560500163809 ರೇವಣಪ್ಪಾ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500163810 shushilamma - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500163811 ಹಮೀದ ಸಾಬ - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/20223002000024/05/2022
560500163812 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/2022200015000024/05/2022
560500163813 Indirabai - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****217527/05/2022FPS****217527/05/2022200015000027/05/2022
560500163814 ಸತ್ಯಮ್ಮ - ಡಾಕುಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****217524/05/2022FPS****217524/05/20226004000024/05/2022
560500163815 ಶಿವಾರಾಜ - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCS------2000