REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560400197064 Laximbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ್ಬಕಚೊಡೀಕರ AAY(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/2022200015000022/05/2022
560500139823 Nitika - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜು ಅಷ್ಟಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500139874 Chandramma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಣ್ಣಾ ಚೀNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500145123 Vijay Laxmi - W/O ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ 2/91/2 ಹುಮನಬಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****645420/05/2022FPS****645420/05/20226004000020/05/2022
560500145500 Ismal Bee - S/O ಮಹೇಮೂದ್ ಅಲಿ ೧೪೪ ಬಸವ ನPHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/20226004000022/05/2022
560500145623 Komal - W/O ಯೋಗೇಶ 6/57 - ಪಿಂಜರ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/202212008000023/05/2022
560500145662 Deepika - W/O ದಿಲಿಪಕುಮಾರ 164 ಹೊಸ ಭೀಮ್ PHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/20226004000023/05/2022
560500145691 Munnemma - W/O ಸಂಗಪ್ಪ ನೌಲೆ - ಹೀರಿ ಅಗಸಿ PHH(NK) / NCSBiometric****159821/05/2022FPS****159821/05/20226004000021/05/2022
560500145696 Chand Bee - W/O ಜಾಫರ್ ಮಾಸುಲದಾರ - ಹಸನಪೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****997725/05/2022FPS****997725/05/20226004000025/05/2022
560500145710 Punam - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದತ್ತಾತ್ರಿ ಮೇನ್ ರೋAAY(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/2022200015000023/05/2022
560500145712 Leela - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಾಲಿಂದ್ರಸಿಂಗ್ ರಜಪುPHH(NK) / NCS------60000000-
560500145715 Sarika - D/O: ಅಮರ ಹಿಬಾರೆ 11-26 ಭವPHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/202212008000023/05/2022
560500145717 Rekha - W/O: ಸಂತೋಷ ಮುಗನೂರೇ 3-80 ನಿPHH(NK) / NCSBiometric****159821/05/2022FPS****159821/05/202212008000021/05/2022
560500145738 Nagamani - W/O ಸಂಜು ಮೈನ ರೊಡ ಬಸವ ನಗರ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/20229006000022/05/2022
560500145769 Asma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮದ್ ಮುಜೀಬ್ ಮೇನ್PHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/2022150010000022/05/2022
560500145877 Laxmi - W/O ಶರಣಪ್ಪ ತಿಬಶೆಟ್ಟಿ - ಹೀರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/20226004000022/05/2022
560500145903 Prabha - W/O ಸುದೇಶ ಕುಮಾರ ದುಬೇ ಭೈ PHH(NK) / NCSBiometric****159824/05/2022FPS****159824/05/20226004000024/05/2022
560500146156 Jagadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಂಜುನಾಥ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****159826/05/2022FPS****159826/05/20229006000026/05/2022
560500146184 Pavitra - W/O ನಾಗನಾಥ - ಚಿಕ ಮಠ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500146206 Afreen Banu - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಸತಾರ್ ೧೩/೧೪೩ PHH(NK) / NCSBiometric****159824/05/2022FPS****159824/05/2022150010000024/05/2022
560500146226 ಸವಿತಾ - W/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಲಕಶೆಟ್ಟಿ 2-161 PHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/20229006000023/05/2022
560500146246 Sangeeta - W/O: ನಾಗಪ್ಪ 3/41 PHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/202212008000022/05/2022
560500146257 Prabhavati - S/O: ದೇವಾನಂದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ PHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/202212008000023/05/2022
560500146286 Ashwini - W/O ರಾಜಶೇಖರ್ ಸಜ್ಜನ 1-71 ನಿಯರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500146372 Sarswati - S/O: ಬಸವನಪ್ಪ ಶಿವಗೊಂದಿ ಆರ್ಯ ಸಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****159824/05/2022FPS****159824/05/202212008000024/05/2022
560500146396 Laxmi - W/O ರೇವಣಸಿದ್ದ ೦೭೨ ಕೆನರಾ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560500146439 Santoshi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಬುರಾವ 8-88 ನಿಯರ್PHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/2022150010000023/05/2022
560500146463 ಅಮಿನಾ ಬೀ - S/O ಎಂಡಿ ಖಾಜಾ ಮಿಯನ್ ದಸ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/2022150010000022/05/2022
560500146485 Reshma Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಶಾಕ್ 7-92 ಪೇಟPHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/202212008000023/05/2022
560500146495 Hajuma - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ೧೩-೧೪೧ ಪೇಟ PHH(NK) / NCSBiometric****159826/05/2022FPS****159826/05/20229006000026/05/2022
560500146579 Tejamma - W/O ಬಸವರಾಜ - ಬಸವ ನಗರ ಕಾಲೊನೀ PHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/2022180012000022/05/2022
560500146651 ವಿದ್ಯಾವತಿ - W/O ಮನೋಹರ್ ಹುಡಗೆನೋರ ಮೇನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500146690 Maheboob Banu - S/O ಎಂಡಿ ಹಸೀನ್ ಸಾಬ ಮಜ್ಗಿ ೧೩-PHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/20229006000022/05/2022
560500146697 Pratibha - W/O ಸುಭಾಶಚಂದ್ರ ಪಂಚಾಳ 129 ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****700819/05/2022FPS****700819/05/202212080000019/05/2022
560500146699 ಸಕ್ಷೆನಾ - W/O ಹರೀಶ್ ಖಾಶೇನೋರ್ (ಹುಡಿಗೆನೋರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500146713 Jagadevi - W/O ನಾಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ 4/6 ನಿಯರ ಹುPHH(NK) / NCS------90000000-
560500146718 Bilqees Banu - S/O: ಅಬ್ದುಲ ಖಾದರ್ ಹಸನ ಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/202212008000023/05/2022
560500146743 Sunita - S/O: ಲಕ್ಷುಮಣ ಕಾಣಜಿಕರ 142 ಹPHH(NK) / NCSBiometric****159824/05/2022FPS****159824/05/202212008000024/05/2022
560500146765 Gayitri - W/O ಮಂಜುನಾಥ್ ೨-೧೨-೧ ಹಿರಿಆPHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/202212008000023/05/2022
560500146810 Gayatri - W/O ಅಜಿತಕುಮಾರ ಕಿವಡೆ 49/12/113PHH(NK) / NCSBiometric****159824/05/2022FPS****159824/05/202212008000024/05/2022
560500146823 Sudhrani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಷ ಪಂಚಾಳ ಓಲ್ಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560500146830 Sangeeta - W/O: ಧನರಾಜ ಪೀಸೆ 11-26 ಮೇನ್PHH(NK) / NCSBiometric****159825/05/2022FPS****159825/05/20226004000025/05/2022
560500146835 Shashikala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೇನ್ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****159825/05/2022FPS****159825/05/20229006000025/05/2022
560500146839 Suvarna - W/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ಮೂಕಿ 4-44 ಪಾಗPHH(NK) / NCSBiometric****159828/05/2022FPS****159828/05/20226004000028/05/2022
560500146844 Sumeta - S/O ದಿವೆಂದರ್ ಕಾರಣದ ಮುರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****159828/05/2022FPS****159828/05/202212008000028/05/2022
560500146845 Preeti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಿಲೇಶ 6-120 PHH(NK) / NCS------90000000-
560500146865 Shaheda Begum - W/O: ಚಾಂದ ಖಾನ 99 ಡಾಕುಲ್ಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****159826/05/2022FPS****159826/05/2022180012000026/05/2022
560500146866 Channamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ PHH(NK) / NCSBiometric****159826/05/2022FPS****159826/05/20226004000026/05/2022
560500146871 Chinnamma - S/O: ಧರ್ಮಣ್ಣಾ 1/143 ಹೀರೆ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****159828/05/2022FPS****159828/05/2022150010000028/05/2022
560500146895 Shafiya Begum - S/O ಎಮ್‌ ಡಿ ಅಲ್ಲೌದ್ದೀನ್ - ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/2022150010000022/05/2022
560500146935 Jyooti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೀರPHH(NK) / NCSBiometric****158924/05/2022FPS****158924/05/20226004000024/05/2022
560500146999 Savita - S/O: ಶಾಮರಾವ ಡಣಕೆ 7/24 ಹಳೆ PHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/20226004000023/05/2022
560500147020 Rani - W/O ಪ್ರವೀಣ ವಾಕುಡೆ - ಟಿಚರ್ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****159825/05/2022FPS****159825/05/20229006000025/05/2022
560500147026 Nagamma - W/O: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಮೂನಕೆರಿ 2-40PHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/2022210014000022/05/2022
560500147034 Ranibai - W/O ಶಾಮಣ್ಣ ಅರಳಿ 8/140 ಓಲ್ಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****159824/05/2022FPS****159824/05/20226004000024/05/2022
560500147035 Naseema Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಇಮಾಮಾ ಸಾಬ PHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/2022150010000022/05/2022
560500147052 ಚಿತ್ರಾಬಾಯಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ PHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/2022150010000022/05/2022
560500147064 Mallamma - S/O ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪಾ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜPHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/20226004000022/05/2022
560500147068 Pooja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿರಾವ್PHH(NK) / NCSBiometric****159827/05/2022FPS****159827/05/202212008000027/05/2022
560500147115 Zahura Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಸಯೀದ 216 PHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/2022150010000022/05/2022
560500147149 Shweta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಪಂಚಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500147163 Laxmi - W/O ಹಣಮಂತ ಪರೀಟ 45 ಈಶ್ವರ ಕಾಲೊPHH(NK) / NCS------30000000-
560500147172 Meenakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪರಿಟ ಮೇPHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/2022210014000023/05/2022
560500147216 Gangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೇಪ್ಪಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ PHH(NK) / NCSBiometric****159824/05/2022FPS****159824/05/20223002000024/05/2022
560500147225 Umadevi - W/O ನಾಗರಾಜ ಖರಗೆ ಮೈನ ರೊಡ ಹೊಸ PHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/20226004000022/05/2022
560500147233 Laxmi - W/O ಶಿವಕುಮಾರ 3/16/ಏ ಹೈಯರ್ ಆಗPHH(NK) / NCSBiometric****159825/05/2022FPS****159825/05/20229006000025/05/2022
560500147239 Rasheeda Banu - W/O ಎಂಡಿ ಖುದಾಬಕಾಶ್ ಖುದಾವಂದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/202212008000023/05/2022
560500147431 Shaloobai - W/O ಸಂತೋಷ ಕಿವಡೆ ಮೈನ ರೊಡ ಹೊಸ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500147446 Nandini - S/O ರಾಮಣ್ಣ ಕಾಂಠಿ ೯-೧೬೪ ನ್PHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/2022150010000023/05/2022
560500147466 Shantabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜರಣಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿಖೆಡ (PHH(NK) / NCS------210000000-
560500147468 ದೀಪಿಕಾ - S/O: ವಸಂತ್ ರಾವ್ ಸೇಂಡಗೆ 1126 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500147570 Ambuja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜಯಕುಮಾರ 13/97 PHH(NK) / NCSBiometric****159821/05/2022FPS****159821/05/202212008000021/05/2022
560500147590 Kalavathi - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕಟಗಿ ೨೮ PHH(NK) / NCSBiometric****159826/05/2022FPS****159826/05/202212008000026/05/2022
560500147625 Sumitra - W/O ಮನೋಹರ್ ಔರದಕರ 41 ಹೀರಿ ಅಗಸPHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/20229006000022/05/2022
560500147645 Vindavati - D/O ಗುರಬಸಪ್ಪಾ ೧೦೦/೭ ಹಿರಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****159828/05/2022FPS****159828/05/20223002000028/05/2022
560500147811 Satyavati - W/O ರಾಜು ಇಪ್ಪಳಿ 6-129 ಶಿವಾಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/20226004000022/05/2022
560500147845 Noorjahan Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಲ್ತಾನ ಅಹ್ಮೆದ 12PHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/2022150010000022/05/2022
560500147868 Parveen Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ಡಿ ಮಹೆಬೂಬ್ 44PHH(NK) / NCSBiometric****159828/05/2022FPS****159828/05/2022150010000028/05/2022
560500147887 Ananda - S/O: ಬಸವರಾಜ ಏಚ್ ನ 338, ಟೀಚPHH(NK) / NCSBiometric****159824/05/2022FPS****159824/05/20226004000024/05/2022
560500147896 Shamimbegum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ಹುಸೇನ PHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/2022210014000023/05/2022
560500147904 Vanuja - W/O ಚಂದ್ರಮಣಿ ತಮಗೀಕರ - ಹೊಸ ಭೀPHH(NK) / NCSBiometric****159827/05/2022FPS****159827/05/20226004000027/05/2022
560500148011 Maheshwari - W/O ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಂಚಾಳ 12/57 ಈಶPHH(NK) / NCSBiometric****159827/05/2022FPS****159827/05/20226004000027/05/2022
560500148064 Kirankumari - W/O ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಮೈನ ರೊಡ ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/20229006000023/05/2022
560500148085 Urmila - W/O: ಪರಮೇಶ್ವರ ಹಿಬಾರೆ 11-26 PHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/202212008000023/05/2022
560500148089 Lal Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಫಾತ್ರು ಸಾಬ್ ಮೇನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****159824/05/2022FPS****159824/05/2022150010000024/05/2022
560500148093 Umadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ 64-2 PHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/202212008000022/05/2022
560500148096 Kastubai - S/O: ಮುಕೀಂದಪ್ಪ ಚಿರೆಡ್ಡಿ 2-73 PHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/202212008000023/05/2022
560500148218 Meenakshi - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ೩/೪ ಹಿರPHH(NK) / NCSBiometric****159827/05/2022FPS****159827/05/20226004000027/05/2022
560500148246 ಮದ ಅಶ್ಫಕ ಉಸ್ತಾದ್ - S/O ಮದ ಖುರ್ಷಿದ್ ಉಸ್ತಾದ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500148280 Atiya Begum - W/O ಎಂಡಿ ಮಹೇಬೂಬ್ ಮಸುಲ್ದರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/2022150010000022/05/2022
560500148306 Shreedevi - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಅರಕೆನೋರ - ಬಿಹೈಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560500148313 Sushila - W/O: ಝರೇಪ್ಪ ಕಣ್ನಕನೂರ 9/45 PHH(NK) / NCSBiometric****159827/05/2022FPS****159827/05/2022180012000027/05/2022
560500148326 Jayamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಂಡುರಂಗ PHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/20229006000022/05/2022
560500148331 Shireen Banu - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯPHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/202212008000022/05/2022
560500148349 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಣ್ಣ ಚೀಚೋಲಿ ಹಳ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560500149481 Parvathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಿಂದ್ರ ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/20229006000023/05/2022
560500149781 Saraswathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮೇನPHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/2022150010000023/05/2022
560500149785 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಡಿತ 4-13 ನಾಯPHH(NK) / NCSBiometric****159827/05/2022FPS****159827/05/202212008000027/05/2022
560500149831 Farzana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮಡಿ ಗೌಶೋದ್ಡೀನ್ 6PHH(NK) / NCS------210000000-
560500150084 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನೀಲ ಗಣೇಶ PHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/20229006000023/05/2022
560500150247 Rubeena - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****159827/05/2022FPS****159827/05/20226004000027/05/2022
560500150314 Chandramma Ellale - W/O: ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಎಲ್ಲಳೇ 61 ಭವಾನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500150335 Dropathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ ನಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/2022180012000022/05/2022
560500150351 Sangeeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಲಪ್ಪ 3PHH(NK) / NCSBiometric****159824/05/2022FPS****159824/05/2022180012000024/05/2022
560500150567 Sameena Begum - S/O ಇಸ್ಮೈಲ್ ೧೩-೧೪೧ ನಾರ್ ಮಾರPHH(NK) / NCSBiometric****159826/05/2022FPS****159826/05/20226004000026/05/2022
560500150725 Munni Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಕಫಾರೀದ 4/27 PHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/202212008000022/05/2022
560500150773 Jaishree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನೀಲ ನಜೆರೆತ್PHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/20226004000022/05/2022
560500150861 Mangala - W/O ಸಂತೋಷ ಪೋಷನಗಿರ್ 1-32 ಹೀರಿPHH(NK) / NCSBiometric****159821/05/2022FPS****159821/05/20226004000021/05/2022
560500150944 Anasumma - S/O: ಅಂಬಣ್ಣಾ ಬಸವ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/20229006000022/05/2022
560500150962 Chandramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪ 141 ಹುಲPHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/2022240016000022/05/2022
560500150963 Mutamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟೇಶ 1PHH(NK) / NCS------60000000-
560500150969 Sheshikala - S/O: ಅದೆಪ್ಪ 3/57 ಹಾಳ್ಳಿಯ್ಖPHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/202212008000023/05/2022
560500151014 Rekha Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಶೇರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****159827/05/2022FPS****159827/05/202212008000027/05/2022
560500151247 Banu Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮನ್ಸುರ ಅಲಿ 47/6 PHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/2022180012000023/05/2022
560500151282 Noorjahan - S/O ಮೈನೋದ್ದೀನ್ ಖಾತಿಬ ಸಾಬ ೧೧/PHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/2022150010000023/05/2022
560500151292 Shakuntala - W/O ಮದನರಾವ 5/95 ನಾಯ್ಕೊಡಿ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****159824/05/2022FPS****159824/05/2022150010000024/05/2022
560500151306 Ashwini - W/O ರಾಘವೇಂದ್ರ # 4/72 . ಪತಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500151326 Chandrakala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನ್ನಾಥ ಮೇನ್ ರೋಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****159824/05/2022FPS****159824/05/2022150010000024/05/2022
560500151330 Shameem Begum - S/O: ಸೈಯದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 64 PHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/2022210014000022/05/2022
560500151345 Sarswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮನೋಹರ ಭರಶೆಟ್ಟಿ 34PHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/202212008000023/05/2022
560500151356 Shilapa - W/O ಬನದೆಶ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500151365 Shabeena Begum - W/O ಶಂಶುದ್ದೀನ - - ಗಣೇಶ ಕಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****159824/05/2022FPS****159824/05/20226004000024/05/2022
560500151368 Nagamma - W/O ನಾಗಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ್ ೧೩೨ ಹಿPHH(NK) / NCSBiometric****159825/05/2022FPS****159825/05/20229006000025/05/2022
560500151372 Anjana - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ೭-೧೨೪ ಪೆಟ PHH(NK) / NCSBiometric****159824/05/2022FPS****159824/05/20229006000024/05/2022
560500151382 Shobha - S/O ಭಾರತ ಪ್ರಸಾದ ದುಬೇ ಭೈ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500151390 Md Lateef - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಖತೀಬ್ ೪೯ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500151402 Shakuntala - S/O: ರೇವಣಪ್ಪ 6/61 PHH(NK) / NCS------120000000-
560500151406 Kasturi Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅರ್ಜುನ ರಾವ 107 ನಿಯPHH(NK) / NCSBiometric****159824/05/2022FPS****159824/05/202212008000024/05/2022
560500151449 Chitrabai - S/O ಹಣಮಂತ ರಾವ 17 ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿPHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/20226004000023/05/2022
560500151487 Gousima Banu - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****159824/05/2022FPS****159824/05/20229006000024/05/2022
560500151529 Rahmat Bee - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಪೆಟ ಉಮPHH(NK) / NCSBiometric****159825/05/2022FPS****159825/05/20229006000025/05/2022
560500151556 Kamalabayi - W/O ಹುಲೆಪ್ಪ ೨೮ ಮುರತ ನಗರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500151584 Mastan Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ಡಿ ಖುದPHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/2022180012000022/05/2022
560500151604 Gayatri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುನಾಥ ದಿಕ್ಷಿತ PHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/202212008000023/05/2022
560500151619 Sumitra Bai - S/O: ಶರಣಪ್ಪ 6-124 ನಜರೆತ PHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/20226004000023/05/2022
560500151624 Mahananda - S/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ೬೨ ಹನುಮಾನ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500151637 Saraswti - W/O: ಜೈರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ 4/5/1 PHH(NK) / NCSBiometric****159826/05/2022FPS****159826/05/20226004000026/05/2022
560500151638 Jaishree - W/O ರಮೇಶ ಮೆತ್ರೆ 1-58/3/5 ಹೀರPHH(NK) / NCSBiometric****159827/05/2022FPS****159827/05/20229006000027/05/2022
560500151641 Vijayalaxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜ್ಜಿನಾತ್ ಕುಲಕರ್ಣPHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/20226004000023/05/2022
560500151645 Basamma - W/O ಬಸವಣಪ್ಪ ಜಾಂತಿ 190 ನಿಯರ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****159824/05/2022FPS****159824/05/20229006000024/05/2022
560500151689 ಸರಿತಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500151694 Jagdevi - S/O ಹಣಮಂತ ೬-೧೩೪ ಹಳಿ ಖೇಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****159824/05/2022FPS****159824/05/2022180012000024/05/2022
560500151736 Bhagirathi - W/O ರಾಮಣ್ಣ ನಿಡವಚೆರ್ ೮/೩೮ PHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/20229006000023/05/2022
560500151788 Mahoboob Bee - W/O ಮಹತಬ್ ಸಾಬ ೫-೧೪ ಚೊಡಿ ಫPHH(NK) / NCSBiometric****159824/05/2022FPS****159824/05/20229006000024/05/2022
560500151794 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 8PHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/20229006000023/05/2022
560500151797 Kavita - S/O ರಘುನಾಥ್ ೬-೧೧೯ ಹಿರೆ ಅಗPHH(NK) / NCSBiometric****159827/05/2022FPS****159827/05/2022150010000027/05/2022
560500151804 ಸಂಗಮ್ಮ - W/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ ೪-೩೬ ಪಗಾ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****159826/05/2022FPS****159826/05/20229006000026/05/2022
560500151812 Mamata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಭರಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCSBiometric****159824/05/2022FPS****159824/05/20229006000024/05/2022
560500151823 Sapna - W/O ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೈನ ರೊಡ ಎದನ್PHH(NK) / NCSBiometric****159828/05/2022FPS****159828/05/20229006000028/05/2022
560500151829 Zareena Begum - W/O ಮುನೀರ ಮಿಯ ೧೨-೩೩/ಅ ಹಸನPHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/2022240016000023/05/2022
560500151836 Padmavati - D/O: ವೆಂಕಟರಾವ ದೇಶಪಾಂಡೆ 2-111 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500151843 Rajeshri - S/O: ಗೊರಖನಾಥ 8-3/3 ಶಿವಾಜPHH(NK) / NCSBiometric****159821/05/2022FPS****159821/05/2022150010000021/05/2022
560500151868 Mahananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ರಾವ 5/53 PHH(NK) / NCSBiometric****159827/05/2022FPS****159827/05/20229006000027/05/2022
560500151882 ಸರಸ್ವತಿ - S/O ಕಲ್ಯಾಣರಾವ್ ೬-೩೦ ಭವಾನಿPHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/2022180012000022/05/2022
560500151886 Suvarna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರೇಶ ಪಾಟೀಲ 104 PHH(NK) / NCSBiometric****159826/05/2022FPS****1598