REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
350100395758 Jyoti - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜಕುಮಾರ ಹೆಚ್ ಜಿ 4-PHH(NK) / NCS------90000000-
560500145595 ಕಲ್ಪನಾ - W/O: ಜಗದೀಶ್ ಆರ್ಯ 10-118/2ಏ PHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/202212008000024/05/2022
560500145686 Farzana Begum - S/O ಎಂಡಿ ಮಸ್ತಾನ್ ಅಲಿ ದರ್ವೇಶ PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022150010000028/05/2022
560500145739 Sunita - W/O: ಶಿವರಾಜ ನಿರಾಲೆ 204 ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/20226004000024/05/2022
560500145766 Shahera Banu - S/O ಸಿದ್ದಿಕ ಮಿಯ್ಯ ೧೪೯ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022150010000025/05/2022
560500145886 Elisharani - S/O ಗುಂಡಪ್ಪ ಬಜೋಳಗಿಕರ್ ೧೦೦/ಅ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500145990 ಎಸ್ಥರ ರಾಣಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಶೇಖರ 54 ಮೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500146028 Khaiser Banu - W/O ಎಮಡಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಹಸನಪುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560500146032 Yasmeen Begum - D/O ಎಂಡಿ ಯಖುಬ್ ಸಾಬ್ ೭-೬೭ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500146205 Siddamma - W/O ಲಕ್ಷ್ಮನ ನಜೆರಥ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/20223002000028/05/2022
560500146260 Mehaboobi - W/O ಎಮ್ ಡಿ ಹಾಷಮ - - - PHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/202212008000024/05/2022
560500146297 Reshama Parveen - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ಡಿ ಇಸಮುದ್ದೀನ PHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/20223002000024/05/2022
560500146301 Sameera Naaz - D/O ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಬಸವ ನಗರ್PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/20226004000025/05/2022
560500146332 Preamavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಪಂಚಾಳ 82 PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022180012000025/05/2022
560500146366 Sumitrabai - W/O ರುಬೆನ್ ಮುರಾದ್ ನಗರ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/20229006000024/05/2022
560500146418 Haseeba Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಇಮ್ರನುಲ್ಲಾಃ 2/204 PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/20229006000028/05/2022
560500146491 Santoshbai - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮೇನ್ ರೋಡ ಓಲ್ಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/202212008000025/05/2022
560500146512 Humera Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮುಜೀಬ್ ಊರ್ ರಹಮಾನ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500146516 Hurabi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022180012000028/05/2022
560500146521 Lalita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಮೈನ್ ರೊಡ PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/202212008000025/05/2022
560500146582 Ashna - W/O ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮೆದ್ 12/97 ಪೇಟPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/202212008000024/05/2022
560500146591 Farhana Begum - W/O ಜೀಲಾನಿ ದರ್ವೇಶ 8/2 ಮೂರದ ನPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/20226004000024/05/2022
560500146609 Shahin Banu - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಇನುದ್ದೀನPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022150010000024/05/2022
560500146610 Naziya Begum - W/O ಎಂಡಿ ಮುಸತಾಕ ಅಹ್ಮೆದ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560500146621 Naziyabee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಮೀಲ್ ಹಳ್ಳಿಖೆಡ (ಬPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/20229006000028/05/2022
560500146622 Noor Zahan - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಖುದ್ದುಸ್ ಮಿಯ ಮೇನ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560500146642 Ameena Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ಡಿ ಇಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022180012000025/05/2022
560500146658 Ashiya Begum - W/O ಬಾಬಾ ದರ್ವೇಶ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022150010000024/05/2022
560500146698 Shilpa - W/O ಉಮೇಶ ಮಡಿವಾಳ 130 ಬಸವ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/20226004000024/05/2022
560500146701 Khaja Begum - W/O ಜಲೀಲ್ ೯೯೯/೧ ನಿಯರ್ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/20223002000028/05/2022
560500146717 Sultana - D/O: ನಬಿ ಸಾಬ್ 15 ಬೋತಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/202212008000025/05/2022
560500146720 Aliya Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಸಾಜಿದ ಮಿಯಾ ಬಾಗವಾನ PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/20226004000028/05/2022
560500146729 Haleema Bee - W/O ರಿಯಾಜ ಹಸ್ಸನ್ ಪುರಾ ೧PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022150010000025/05/2022
560500146908 ಮರಿಯಂ ಬೀ - W/O ಹಬಿಬ್ ಲದ್ದಾಫ್ ಮೈನ ರೊಡ ಹಸPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/202212008000028/05/2022
560500146943 Waheeda Begum - S/O ಸೈಯದ್ ಜಲೀಲ್ ಸಾಬ್ 13-42 ಪPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022150010000028/05/2022
560500146959 Yasmeen Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸೈಯದ್ ರಸೂಲ್ ಅತ್ತರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/202212008000024/05/2022
560500147010 Rihana Begum - S/O: ಎಮ್ ಡಿ ಸಿಲಾರ್ ಸಾಬ್ ಬರಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/202212008000024/05/2022
560500147029 Khairun Bee - W/O ಕಯ್ಯುಮ ಮಿಯಾ ೪/೧೧೯ ಮೊಮPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022180012000028/05/2022
560500147071 Sughra Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ಡಿ ನಯೀಮ್ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022150010000028/05/2022
560500147072 Farheen Sultana - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಅತೀಕ್ 6-49PHH(NK) / NCS------150000000-
560500147104 Raziya Banu - W/O ಮದ್ ಮಹೇಬೂಬ್ ಮಜ್ಗಿ ೧೩-೪೯ PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022270018000028/05/2022
560500147111 Khamar Begum - D/O: ಎಮ್ ಡಿ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ಬಾಲುರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****687226/05/2022FPS****687226/05/2022180012000026/05/2022
560500147112 Parveen Begum - W/O: ಎಂಡಿ ಖಾಜಾ 553 PHH(NK) / NCSBiometric****687226/05/2022FPS****687226/05/202212008000026/05/2022
560500147164 Akhtar Bee - W/O: ಅಸ್ಲಮ್ ಖಾನ್ ಪಠನ್ 13-111 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500147165 Vanamal - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ 42 ಹಸPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/20229006000024/05/2022
560500147167 Zulaikha Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022180012000028/05/2022
560500147170 Gousiyaa Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹೈದರ್ಷಾ ಮೇನ್ ರೋಡ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560500147189 Surekha - W/O ಸಂಜೀವಕುಮಾರ್ ಮೆರಗಿ #87 ನಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500147199 Ayesha Begum - W/O ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯಾ 14-18 ಬಡಿ ಬೇಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560500147201 Yasmeen - W/O ಮನ್ಸೂರ್ ಸೈದುಬೈಯ 61/ಬೀ ಟೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560500147207 Nustrat Sultana - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾಜಾ ಮೈನೋದ್ದಿನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/202212008000028/05/2022
560500147228 Sharada - W/O ಸಂತೋಷ ಪಂಚಾಳ - ಈಶ್ವರ ಕಾಲೊPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/202212008000024/05/2022
560500147237 Imtayaz Banu - W/O: ಎಮಡಿ ಶಕೀಲ 13-30 ಪೇಟೆ PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/20229006000028/05/2022
560500147434 Naheda Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶೈಖ್ ಅಹ್ಮೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560500147524 Anita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಶೋಕ 2-163 ನಜರೆತ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022150010000024/05/2022
560500147528 Shweta - S/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/20226004000028/05/2022
560500147594 Hurmath Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚೂಟು ಮಿಯಾ PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/20229006000028/05/2022
560500147687 Mubin Bee - S/O ಎಮಡಿ ಸಿದ್ದಿಕ ೧೩-೮ ಪೇಟPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022150010000025/05/2022
560500147690 Mangala - W/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ ಹಜರಗಿ 116 PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022180012000025/05/2022
560500147742 Nikhat Banu - W/O ಮೊಹಮದ ಲೈಕುದ್ದೀನ ಮೈನ ರೊಡ PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/202212008000025/05/2022
560500147753 Ruksana Begum - S/O ಮೊಹಮದ ನವಾಜ ಮೈನ ರೊಡ ದಸ್ತಗPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022150010000028/05/2022
560500147754 Shabana - W/O ಉಜಳಾಯೆಶಾ ಮೈನ ರೊಡ ಮೋಮೀನನ್PHH(NK) / NCSBiometric****687226/05/2022FPS****687226/05/202212008000026/05/2022
560500147778 Manika Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಪಂಚಾಳ 82 PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/20223002000025/05/2022
560500147936 Haleema Begum - W/O: ಎಮ್ ಡಿ ಜೀಲಾನಿ 22 ಹಸ್ಸPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/20226004000028/05/2022
560500147965 Shahnaz Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೆಬೂಬ್ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/20226004000024/05/2022
560500147987 Firdos Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ ರೌಫPHH(NK) / NCSBiometric****687226/05/2022FPS****687226/05/202212008000026/05/2022
560500148148 Jabeen Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ.ಮತಿನ್ ನೀಲವಾಲೇ ಮೈನ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500148153 Rehana Sultana - W/O ಂಡ್ ಅಲೀಂ ಮೊಹಲ್ಲ ಹುಸ್ಸPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/20226004000025/05/2022
560500148173 Irfana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮುಸ್ತಫಾ PHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/20229006000024/05/2022
560500148174 Panchashila - S/O ದಶರಥ ೯-೮೧೭೦ ಮುರಾದ್ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022150010000025/05/2022
560500148198 Syeda Romana Anjum - S/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಜಮೇರುದ್ದಿನ ಸೌದಾPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/20226004000028/05/2022
560500148208 Nazema - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಖಾತೀಬ್ PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/202212008000028/05/2022
560500148244 Afsar Begum - W/O ಮುನೀರುದ್ದೀನ್ ಕುರೆಶಿ ೧೧೨ PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022180012000028/05/2022
560500148248 Gousiya Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ್ ೧-೨೬ ಮೊPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/20229006000028/05/2022
560500148275 Naseema Begum - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಮುರ್ತುಜ ಸಬ ೨೯೭/ಅPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/20226004000025/05/2022
560500148335 Rehana Begum - S/O ಇಮಾಮ ಸಾಬ ೭-೧೪೬ ಕುರೆಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****687226/05/2022FPS****687226/05/202212008000026/05/2022
560500148846 Hasina Bee - S/O ಮೈನೋದ್ದೀನ್ ಸೌದಗರ್ ಪ್ಲಾಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****687226/05/2022FPS****687226/05/2022150010000026/05/2022
560500149863 Shakila Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಬೀಸಾಬ್ ಒಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022210014000024/05/2022
560500150108 Hanifa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ ಮಹೆತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500150525 Monika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮನೋಜಕುಮಾರ ಮೈನ ರೊಡPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/20226004000025/05/2022
560500150822 Sangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ಬೋತಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****260026/05/2022FPS****260026/05/202212008000026/05/2022
560500150952 Mavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಶರಥ 96 ನಿಯರ್ ಚರPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022150010000025/05/2022
560500150999 Fathimabegum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ ರಫೀಕ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500151023 Savita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅರ್ಜುನರಾವ್PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022150010000025/05/2022
560500151233 Chandrakala - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಿಯನಿ 131 ಸPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/20226004000025/05/2022
560500151243 Bibi Fatima - W/O ಜಫ್ಫಾರ್ ೯೭ ಬಸವ ನಗರ್ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****687226/05/2022FPS****687226/05/2022240016000026/05/2022
560500151252 Pushpvati - W/O: ಅರ್ಜುನ್ ರಾವ್ 10-125 ಸPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022180012000024/05/2022
560500151301 Akthar Bee - W/O ರಹಿಂ ಸಾಬು ಹಸ್ನ್ಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/20229006000024/05/2022
560500151315 Subhadra - W/O: ಮಣಿಕ ಬಸವ ಕಾಲೊನೀ PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/202212008000025/05/2022
560500151324 Kalawati - W/O ಶಂಕರ ರಾವ್ ಗೋರಮೆ೦ಟ ಹಾPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022150010000025/05/2022
560500151327 Gousiya Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮೆದ ಖಾಜಾ 188PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022150010000025/05/2022
560500151337 Bajarunisa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೈನೋದ್ದಿನ್PHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022180012000024/05/2022
560500151351 Maimunissa Begum - W/O ಎಮಡಿ ಮಕ್ಸೋದ ಅಲಿ ಬಾಗವಾನ್ PHH(NK) / NCS------240000000-
560500151366 Faimeeda Begum - S/O ಜೈನೋದ್ದೀನ್ ಜರಗರ 125 ಖುರೇPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/202212008000024/05/2022
560500151433 ಮಸರತ್ ಬೆಗ೦ - S/O ಎಂಡಿ ಅಜೇಮುದ್ದಿನ ೪-೧೧೯ PHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/202212008000024/05/2022
560500151492 Hure Iqbal Khatun - W/O ಸಯೆದ್ ಇಸಮೈಲ್ ೧೪/೧೯ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022180012000024/05/2022
560500151506 Nasheer Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಬ್ಬೀರ್ ಮಿಯ್ಯ 284PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/20229006000025/05/2022
560500151512 Mangala - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮೆತ್ರೆ 126PHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022150010000024/05/2022
560500151535 Fareeda Banu - D/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್\ ಫರೋಕ ೧೧-೧೬೧ PHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022150010000024/05/2022
560500151549 Habiba - S/O: ಅಬ್ದುಲ ಖಾದರ್ 141 ಪೇಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022150010000024/05/2022
560500151562 Haseena Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಖಾಸಿಂ ಖುರೇPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022180012000028/05/2022
560500151567 Shahenaz Banu - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560500151573 Poonam Pandey - S/O ತ್ರಿಭುವನ ಪಾಂಡೆ ೧೪/೫೦ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500151578 Taheera Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ ಖಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500151587 Sultana - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ 11-173 PHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/20226004000024/05/2022
560500151597 Mahbood Bee - W/O ನಜೀರ್ ಅಹ್ಮದ ೮೬/೧ ನ್ಯೂPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022150010000028/05/2022
560500151600 Paramma - W/O: ಶಂಕರ ಕೊಂಡೆ 232 ಟಿಚರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/20229006000028/05/2022
560500151620 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರುಕ್ಕಣ್ಣಾ PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/20229006000028/05/2022
560500151678 Najimunissa - W/O ಸೈಯದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ೧೦-೬೭PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/20226004000028/05/2022
560500151690 Begum Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಹಮ್ಮದ್ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/20229006000024/05/2022
560500151719 Bibi Khuteja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮುಖ್ತಾರ್ ಅಹೆಮದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/202212008000025/05/2022
560500151727 Kousar Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಫರೀದ ಸಾಬ ಮೈನ ರೊಡ PHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022150010000024/05/2022
560500151738 Atiya Banu - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಜದ ಖಾನ PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022150010000028/05/2022
560500151796 Chand Bibi - S/O: ಸಂಶೋದ್ಡೀನ ಪೂನಾ ಟೈಲರ 291 PHH(NK) / NCS------120000000-
560500151798 Nasima Begum - S/O ಪಾಶಾ ಮಿಯ ೧೨-೧೦೭ ಮುರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022210014000024/05/2022
560500151814 Zarina Begum - W/O ಮಹೇಬುಬ್ ಬೆಳಕೇರಿ ೧೩-೭ PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022150010000025/05/2022
560500151851 Fatima Begum - S/O ನಾಜೇರ ಮಿಯ ಭಾಯಿ ೧೨-೧೨೪/ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/202212008000028/05/2022
560500151867 Irfana Begum - W/O ಅಹ್ಮೆದ್ 9-85 ಖುರೇಶಿ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022180012000028/05/2022
560500151873 Aasha Anjum - W/O ಶಕೀಲ ಕುರೇಶಿ ಮೇನ್ ರೋಡ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/202212008000024/05/2022
560500151885 Sabiya Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ ಡಿ ಯೌಸಫ್ PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022210014000028/05/2022
560500151901 Ayesha Begum - W/O ಎಂಡಿ ಜಮೀಲ ೫೦ ಹಸನ೦ಪೂರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500151912 Heena Begum - S/O ಎಂಡಿ ಇಸ್ಮಾಯಲ ೨೬೨ ಹಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022210014000024/05/2022
560500151932 Masarath Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಇಸPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/20226004000025/05/2022
560500151946 Bhushra Gazal - S/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಸಿದ್ದಿಕ ೧೦-೧೧೮PHH(NK) / NCS------180000000-
560500151947 Asra Amreen - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ಡಿ.ಜಹೀPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/20229006000028/05/2022
560500151951 Afreen Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೈಖ್ ಖಾಜಾ ಮೈನ ರೊಡPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/202212008000024/05/2022
560500151967 Hemlata - ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅಲೆಂಡ್ ಗ್ಯಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022150010000025/05/2022
560500151976 Sabeena Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಮಕ್ಬುಲ್ 189/2 , PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/20229006000025/05/2022
560500151988 Anjum Unnisa - D/O ಮಹುಮ್ಮದ್ ಫತ್ರುಸಾಬ್ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022150010000025/05/2022
560500151989 Asiya Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ರೌPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/202212008000028/05/2022
560500152023 Khaja Bi - S/O ಫರೀದ ಸಾಬ ದರಬಾನ ೧೨೯ ಟPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022150010000025/05/2022
560500152659 Godavari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ್ #45 PHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/202212008000024/05/2022
560500152738 Ameenabee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಫೀಜ ಮೇನ್PHH(NK) / NCSBiometric****687226/05/2022FPS****687226/05/2022150010000026/05/2022
560500152763 ನಸಿಮಾ ಬೆಗ೦ - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ೧೩-೫/PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022150010000028/05/2022
560500152764 ಜುಬೇದಾಬಿ - W/O ಸೈಯದ್ ರಸೂಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಹೊPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022180012000028/05/2022
560500152891 Shashikala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜು ಕುಮಾರ 11-175PHH(NK) / NCSBiometric****996726/05/2022FPS****996726/05/20226004000026/05/2022
560500153143 Rashida Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಸೀಫ್ PHH(NK) / NCSBiometric****687226/05/2022FPS****687226/05/202212008000026/05/2022
560500153145 Mumtaj - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಾಫರ ಅಲೀ ಮೈನ್ ರೊಡPHH(NK) / NCSBiometric****687226/05/2022FPS****687226/05/2022210014000026/05/2022
560500153356 Shilpavati - W/O ರಾಜಶೇಖರ್ ಮೇನ್ ರೋಡ ಬಸವ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/20229006000025/05/2022
560500153695 Rubeena Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮಡಿ ಸರ್ಫಾರಜ್ 298PHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/202212008000024/05/2022
560500153850 Nusrat Begum - S/O ಅಹ್ಮೆದ್ ಸಾಬ ೩೧೯/೨ ಹಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/202212008000028/05/2022
560500153855 Nasreen Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಖಾಜಾ ಮೇನ್ ರೊಡ ಹೌಸPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/202212008000028/05/2022
560500153940 Gousiya Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಅಸ್ಲಂ 6-17 ದಸ್ತಗೀPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/202212008000024/05/2022
560500154338 Maimmonnisa - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ನವಾಜ್ ಮುರಾPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022180012000024/05/2022
560500154344 Haseena - S/O ಮಹೇಬೂಬ್ ಸಬ ಓತಗಿವಾಲೆ ೮೫ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500154345 Saidamma - W/O ನರಸಪ್ಪಾ ಎಡೆನ್ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500154348 Rajamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದರಪ್ಪ 9-9 PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/20229006000025/05/2022
560500154429 Bismillabi - S/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ 1-30 ಹಸPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022180012000024/05/2022
560500154505 Rajiya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಸೀರ್ ಮೇನ್ ರೋಡ ಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560500154520 ಆಯೇಶಾ ಫಾತಿಮಾ - W/O ಎಂಡಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಜಗೆ ೧೩-೪PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022150010000025/05/2022
560500154523 Shahina Begum - S/O ಅಲಿಮೋದ್ದೀನ್ 123 ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022180012000024/05/2022
560500154558 Rahima Bee - S/O ಕಿಸ್ಮತಉಲ್ಲಾ ೫-೮೫ ನೈಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022150010000028/05/2022
560500154634 Samreen Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಾಜೋದ್ದೀನ ಕಲ್ಯಾಣಿ PHH(NK) / NCSBiometric****687226/05/2022FPS****687226/05/2022150010000026/05/2022
560500154651 Tasleem Begum - W/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಆಯುಬ ನಿಯರ್ ಹಸPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022150010000024/05/2022
560500154661 Farzana Begum - W/O ಎಮಡಿ ಮಸ್ತಾನ್ ೨/೧೭೯ ಮುPHH(NK) / NCS------180000000-
560500154728 Shameem Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022210014000025/05/2022
560500154741 Nazema Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಮೇನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/20229006000025/05/2022
560500154772 Rasida Begum - W/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ #999/1 PHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/202212008000024/05/2022
560500154933 Rabikarani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ 00 ಮPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/202212008000024/05/2022
560500154959 Pooja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****202412/05/2022FPS****202412/05/20226004000012/05/2022
560500155009 Sahida Begum - S/O ಮದ ಶಂಶೋದ್ದೀನ್ ಮುರಾದ್PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/202212008000028/05/2022
560500155050 Afsar Bee - S/O: ಸುಲೇಮಾನ್ ಸಾಬ್ 44 ಹಳ್ಳಿಖೇPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022180012000025/05/2022
560500155074 ಸಫುರಾ ಬೇಗಂ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ಡಿ ಮೌಲಾನಾ 13-PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022150010000028/05/2022
560500155082 Shaikh Naushad Khalil - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ಡಿ ಸಲೀPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/20226004000025/05/2022
560500155148 Ahemada Bi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಲಿ ಅಹೆಮದ 22 ಹPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/20226004000028/05/2022
560500155295 Hajara Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ೧೨-೭೭ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/20223002000025/05/2022
560500155300 Rayeesa Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ ರಶೀPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/202212008000025/05/2022
560500155355 Yasmeen Begum - W/O ಮೀರಾ ಮೇನ್ ರೊಡ ಪೇಟ ಉಮಾದಾ PHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/202212008000024/05/2022
560500155373 Mahrunnisa Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸಾಖ್ ಮಿಯಾ 44 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500155511 Rehanaa Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಯುಮ ಮೇನ್ ರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500155516 Raisa Begum - S/O: ಎಮಡಿ ಅಜೀಮೌದ್ದೀನ್ 4/119 PHH(NK) / NCSBiometric****687226/05/2022FPS****687226/05/202212008000026/05/2022
560500155551 Mubeena Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜ್ ಮಹಮ್ಮPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022180012000025/05/2022
560500155556 Ruksana Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ ಮುನೀರ ಮೇನ್ ರPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022210014000025/05/2022
560500155576 Shabana Begum - S/O: ಗೌಸ 13-52 ಪೇಟೆ ಉಮದ ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/202212008000028/05/2022
560500155582 Yasmeen Begum - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಮುಜೀಬ್ ೧೨-೮ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500155778 Shaheen Nimbargi - ಮೋಹಡ ರಿಜ್ವನ್ 4/94 ಚೊಡಿಫಾರೊಶ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500155780 Sovarta - W/O ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇನ್ ರೋಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500155900 Kajal - W/O ಶೈಕ್ ಚಾಂದ್ ಹೌಸ್ ನ.6/125 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500156211 Tanveer Jahan - W/O ಎಂಡಿ ಕಲೀಂ 4/119 ಮಹೆಲ ಮೋಮPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/20229006000024/05/2022
560500156317 Sameena Parveen - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಚಾಂದ್ ಪಾಷಾ ಮೇನ್ ರೊPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/202212008000025/05/2022
560500156319 Maleka Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ ೧೩-೬ ಪೆಟPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/202212008000028/05/2022
560500156321 Rayeesa Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಬೆಲಖೇರಿ ೧೩PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022180012000028/05/2022
560500156375 Nasreen Sultana - W/O ಮಹೆಬೂಬ್ ಪಶಾ 4-159 - ಹಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/20226004000028/05/2022
560500156376 Nafees Begum - W/O ಉಸ್ಮಾನ್ 4-159 - ಹಳ್ಳಿಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/20226004000028/05/2022
560500156417 Sabiha Begum - S/O ಎ೦ಡಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/202212008000028/05/2022
560500156599 Asma Begum - W/O ಎಂಡಿ ಮುಫಾಸ್ಸೀಲ್ 7-31 ದಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/202212008000022/05/2022
560500156601 Zoraan Bi - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ 2-117 ಪPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022180012000025/05/2022
560500156666 Rihana - W/O ಎಂಡಿ ಗೌಸ - - ಹಸಪುರ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/20226004000025/05/2022
560500156685 Salma Bi - S/O ಎಂಡಿ ಇಸಮಯ್ಯಿಲ ಕುರೆಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****687226/05/2022FPS****687226/05/2022210014000026/05/2022
560500156775 Tukaram - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜನಾಥ PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/20229006000028/05/2022
560500156874 Mubeena Begum - W/O ಅಹ್ಮೆದ್ ಪಾಶಾ 239 ಮುಮೀನಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560500156903 ಮಂಗಲಾ - W/O: ನಾಗಭೂಷಣ ಹಿಬಾರೆ 108 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500157181 Nafisa Begum - W/O ಎಂಡಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ೭-೬೨ PHH(NK) / NCSBiometric****687226/05/2022FPS****687226/05/20229006000026/05/2022
560500157434 Shahin Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಮಶೋದ್ದೀನ್ ಕೆನರPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022180012000028/05/2022
560500157451 Rafath - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಮುನೀರ ಮಿಯಾ ಪಠಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/20226004000025/05/2022
560500157514 Shabana Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ಡಿ ಫಾರೂಕ್ PHH(NK) / NCSBiometric****687226/05/2022FPS****687226/05/202212008000026/05/2022
560500157589 Sana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮದ ಖಾಜಾPHH(NK) / NCSBiometric****687226/05/2022FPS****687226/05/20226004000026/05/2022
560500157762 Zaibunnisa Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಸತPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022210014000025/05/2022
560500157820 Jaitu Bee - W/O: ಅಬ್ದುಲ ರಶೀದ್ ಮಾಸುಲ್ದಾರ 5PHH(NK) / NCSBiometric****687226/05/2022FPS****687226/05/2022150010000026/05/2022
560500157861 Rubina Begum - W/O ಎಮ್ ಡಿ ರಬ್ಬಾನಿ 12-36 ಹಸನPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/20229006000028/05/2022
560500157922 Naseema Begum - W/O ಮೋಹಮದ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ೭-೧೧೫ PHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/20226004000024/05/2022
560500158036 Rohi Samreen - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಕ್ ಚಾಂದಪಾಶಾ PHH(NK) / NCSBiometric****687226/05/2022FPS****687226/05/2022180012000026/05/2022
560500158096 Fatima - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನೂರ್ ಖಾನ್ ಹಳ್ಳಿಖೆPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022180012000024/05/2022
560500158164 Shireen Fatima - D/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಸಿದ್ದಿಕ ಮಿಯನ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500158174 Asarathbi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮೆದ್ ಸಾಬ್ 21PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/20226004000025/05/2022
560500158258 Farzana Begum - W/O ಹೈದರ ಹುಸೈನ ಕುರೆಶಿ ೭-೧೧೭PHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022150010000024/05/2022
560500158274 Maheboob Bee - S/O ಮೋಹದ ಜಾಫರ್ ಸಬ ಹಸ್ಸನ್PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/20229006000025/05/2022
560500158370 Dilshad Begum - W/O ಮಹಮದ್ ಸಮದಾನಿ ಮೈನ ರೊಡ ಹಸನPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/202212008000028/05/2022
560500158446 Kaveri - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022150010000025/05/2022
560500158458 Syeda Husna Parveen - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ ಬಾಗವನ 7/79 ಬPHH(NK) / NCSBiometric****687226/05/2022FPS****687226/05/20229006000026/05/2022
560500158459 Malan Bee - S/O: ಮಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ 6/51/1 ಮೋPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/202212008000024/05/2022
560500158472 Tasnem Begum - W/O ಶೇಕ್ ಮುನೀರ ಅಹ್ಮೆದ್ ೨೬೧ PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022210014000028/05/2022
560500158473 Qairunnisa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲೀಮ್ ನದಾಫPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022180012000028/05/2022
560500158491 Haneefa Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ ಮೇನ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560500158517 Raheema Bee - W/O ಎಮ್‌ಡಿ.ಆರೀಫ ಮೈನ ರೊಡ ಪೇಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/202212008000025/05/2022
560500158555 Meraj Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಬ್ಬೀರ ಅಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/202212008000025/05/2022
560500158556 Zaibun Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಮೈನ PHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/20226004000024/05/2022
560500158558 Sayeda Saleha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ ಮೆರಜುದ್ದೀನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/20229006000028/05/2022
560500158559 Shahada Bee - W/O ಮೊಹಮದ ಖಾಜಾ ಮೈನ್ ರೊಡ ಮುರಾPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/202212008000024/05/2022
560500158605 Rabbani Begam - W/O: ಅಬುದುಲ್ ಶುಕೂರ್ 57 ಕಿನPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/20226004000028/05/2022
560500158668 Afreen Banu - W/O ಫೆರೋಜ್ 149 ಬಸವ ನಾಗರ ಕಾಲೊPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/202212008000024/05/2022
560500158691 Sameena Banu - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ ಖಲೀPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022150010000028/05/2022
560500158692 Gousia Begum - W/O: ಖಾಜಾ ಮೈನುದ್ದೀನ್ ಹಸಂಪPHH(NK) / NCSBiometric****687226/05/2022FPS****687226/05/202212008000026/05/2022
560500158895 Ghalemma - W/O ಶಂಕರ ಟೈಗರ್ ನ್ಯೂ ಭೀಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/20223002000025/05/2022
560500158947 Nasreen Begum - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ದಸ್ತೆಗPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022180012000025/05/2022
560500158971 Mumtaz Bee - W/O ಮೀರನ್ ಸಾಬ ದಸ್ತಗಿರ್ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/20229006000025/05/2022
560500158977 Reshma Begam - S/O ಎಂಡಿ ಇಸ್ಮಯಿಲ ೨೬೨ ಬಸವ PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022150010000028/05/2022
560500159173 Rashida Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮದ್ ಹಬಿಬ್ ಮೈನ ರPHH(NK) / NCSBiometric****687226/05/2022FPS****687226/05/202212008000026/05/2022
560500159237 Rizwana Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ಡಿ.ಸುಲPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022150010000028/05/2022
560500159242 Mamula Bee - W/O ಎಂಡಿ ಯೌಸುಫ್ ೧೧-೧೫೩ ಪೆPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/202212008000024/05/2022
560500159306 Shainaz Begum - W/O ಮಹುಮ್ಮದ್ ಪತ್ರುಸಾಬ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/202212008000025/05/2022
560500159419 Mosin Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಹಮದ್ ಪಾಶಾ ಮಾಸುಲದಾPHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022180012000024/05/2022
560500164086 sharnamma - ಬಾಜೋಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022200015000028/05/2022
560500164087 ಸಿತಮ್ಮ - ಹೊಸ ಭೀಮ ನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022200015000028/05/2022
560500164088 ಮೆಹೆಬೂಬ ಬೀ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022200015000024/05/2022
560500164089 Hajee begum - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022200015000028/05/2022
560500164090 Tukkamma - ಯಾದನ ಕಾಲೋನಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022200015000024/05/2022
560500164091 ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ತಂದೆ ಹಸನ ಶರೀಫ್ ಖ - ಮಹೇದ್ವಿ ಮಸ್ಜಿದ ಹತ್ತಿರ, ಪೇಟ ಉಂದAAY(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022200015000025/05/2022
560500164092 Kousar Banu - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022200015000028/05/2022
560500164093 ಶಕುಂತಲಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/20226004000024/05/2022
560500164094 MASTAN BI - ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡAAY(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022200015000025/05/2022
560500164095 ಶೇಕ್ ಮಹೆಬೂಬ ಸಾಬ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500164096 Prayag Bai - ಮುರಾದ ನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/20226004000025/05/2022
560500164097 Tasleem Bee - ಮುರಾಷಾ ವಲಿ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖAAY(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022200015000024/05/2022
560500164098 Rihana begum - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022200015000028/05/2022
560500164099 JULEKHA BI - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022210014000028/05/2022
560500164100 ಅಬ್ದುಲ ರೌಫ್ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------210000000-
560500164101 Aktarbi - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560500164105 Mutamma - ಮುರಾದ ನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022150010000024/05/2022
560500164106 ಮೈನುದ್ದಿನ - ಮುರಾದ ನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****687226/05/2022FPS****687226/05/2022180012000026/05/2022
560500164107 Kubira bee - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022210014000028/05/2022
560500164108 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಮುರಾದ ನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022200015000025/05/2022
560500164109 ಮಹಮದ ಮೈನೊದಿನ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500164110 AHMADA BEGUM W/O MOHD RASOOL - ಮುರಾದ ನಗರ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 09 ಅಂಚೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560500164111 ಸೈಯದ ಮುಶೀರೊದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಮ - ಮುರಾದ ನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022200015000024/05/2022
560500164113 ಖಾಜಾ ಸಾಬ - ಮುರಾಶಾ ವಾಲಿ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರಾ ಹಳ್ಳAAY(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022200015000024/05/2022
560500164114 Guljan Bi - ಮುರಾದ ನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022180012000024/05/2022
560500164115 ಶಾಮಣ್ಣಾ - ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/20226004000025/05/2022
560500164116 Shanta Bai - ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೆಡ (PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/20226004000025/05/2022
560500164117 Jaibun Bee - ಪೇಟ ಉಂದಾನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022200015000025/05/2022
560500164118 laxmi bai - ಹೋಸ ಭೀಮ ನಗರದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡೆ(AAY(NK) / NCS------200000000-
560500164119 Ghousia Begum - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500164120 Yasmeen Begum - ಪೇಟ ಉಂದಾನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022200015000024/05/2022
560500164121 Sarasvati - ಮೇತ್ರೆ ಹಸನಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(AAY(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022200015000028/05/2022
560500164122 Aasha Bee - ಪೇಟ ಉಂದಾನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಢ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****687224/05/2022FPS****687224/05/2022200015000024/05/2022
560500164123 Iramma - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022200015000025/05/2022
560500164125 shahajan - ಪೇಟ ಉಂದಾನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022270018000028/05/2022
560500164126 Maheboob Bee - ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 07, ಪೇಟ ಉಂದಾನಗರ, PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022150010000028/05/2022
560500164178 Jilekha Begum - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022200015000025/05/2022
560500172294 Huvamma - ಮ.ನಂ.5/127 ದುಬಲಗುಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/20223002000025/05/2022
560500176008 Shaheda Begum - ಖುರೇಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022270018000025/05/2022
560500176078 Sharifa Bee - ಮುರಾದ ನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/20229006000028/05/2022
560500176141 Gousiya Banu - ಮುರಾದ ನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****687225/05/2022FPS****687225/05/2022200015000025/05/2022
560500176314 laxmi - ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ನ್ಯೂ ಭೀಮAAY(NK) / NCSBiometric****6872