REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300143920 T Kavitha - W/O ಸಂಜಾಯಕುಮಾರ್ ಹಿಬಾರೆ 10-126NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500145657 Afreen Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೈನೋದ್ದಿಂನPHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/2022180012000024/05/2022
560500145719 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಬಾವಗಿ ಹೀರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500145870 Alika - W/O: ರಾವಣ್ಸಿದಪ್ಪ 130 ಸಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/20226004000024/05/2022
560500146026 ನಾಗಮ್ಮ - W/O ಶಾಮರಾವ ೨೬೩ ಬಸವ ನಗರ್ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022150010000022/05/2022
560500146058 Nirmala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ #143PHH(NK) / NCSBiometric****851526/05/2022FPS****851526/05/202212008000026/05/2022
560500146082 Sapna - S/O ಬಸವರಾಜ್ ಮಜಗೆ ೯೯೯/೬೩ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500146095 Bhagyawanti - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ 4PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/202212008000025/05/2022
560500146096 Kalpana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ ರೆಡ್ಡಿ 4-41 PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20229006000022/05/2022
560500146105 Poolavati - S/O ನಾಗಪ್ಪ ವಡರ್ ೨೫೦ ಬಸವ ನPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/20226004000023/05/2022
560500146131 ಸಂಗೀತಾ - S/O: ಬಾಬು ರಾವ್ ಸೂಗೂರು 3/34 PHH(NK) / NCSBiometric****165426/05/2022FPS****165426/05/2022150010000026/05/2022
560500146143 Laxmi - S/O: ರಾಜಪ್ಪಾ ವಾಡೇಕರ 11-61 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500146148 Santoshi - S/O ಶರಣಪ್ಪ ಮೈಲೂರಕರ ೧೦೦/ಅ PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022150010000025/05/2022
560500146195 Asma Begum - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಖಲೀಲ್ ರಾಜೇಭಾಯ 14/PHH(NK) / NCS------90000000-
560500146207 Renuka - S/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 246 ಪುಗಾಟ ನPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500146212 Jaishree - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ 9/113 PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20226004000025/05/2022
560500146227 Tayyaba Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ಡಿ ಮೈನPHH(NK) / NCS------60000000-
560500146230 Gundamma - S/O ಶಿವರಾಯ ೬-೨೨೮ ಬಸವ ನಗರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500146253 ಸವಿತಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರಪ್ಪಾ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500146281 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪಾ ಮೇನ್ ರೋಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022150010000022/05/2022
560500146331 Imran - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಖPHH(NK) / NCS------60000000-
560500146352 Jyothi - S/O ಇಸ್ಮಯಿಲಪ್ಪಾ ೧೦೨೯ ನ್ಯೂPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500146425 Sarala - W/O ನಾಗರಾಜ ಗುಮ್ಮಾಡೆ ಮೈನ ರೊಡ PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/202212008000025/05/2022
560500146426 Jagdevi - W/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಪನಶೆಟ್ಟಿ 1/14 PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500146451 Kastur Bai - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ ೯-೧೮೨ ನ್ಯೂ ಭPHH(NK) / NCS------120000000-
560500146466 Nausheen Anjum - S/O ಎಂಡಿ ಖಾಸಿಮ ನಿಯರ್ ಜಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20226004000025/05/2022
560500146468 Asma Begum - S/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮಿದ 97 PHH(NK) / NCS------120000000-
560500146469 ಸುನಿತಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪ ಉಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500146473 Shantamma - W/O ವೈಜಿನಾಥ್ ಭೀಮ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/202212008000023/05/2022
560500146518 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರೇವಣಪ್ಪ ತಿಮಗೊಂಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500146529 Prabavati - W/O: ಗುರುಸಿದಪ್ಪಾ ಕಣಜೆ 1-80 PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/202212008000025/05/2022
560500146570 ಗೌರಮ್ಮ - W/O ಯಶವಂತರಾವ್ ೩-೫೩ ಹಿರೆ ಅPHH(NK) / NCS------90000000-
560500146571 Shivalila - S/O: ಯಶವಂತ್ ರಾವ 56/ಏ ಚಿಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560500146580 Shantamma - S/O ಸಯಪ್ಪ ದಸುರ್ ೨೧೬/೩ ನ್ಯPHH(NK) / NCS------120000000-
560500146590 Shreedevi - W/O ಮಹಾದೇವ ಮೈನ ರೊಡ ಹೀರಿ ಅಗಸಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500146728 Mukteshwari Bharshetty - W/O ಓಂಪ್ರಕಾಶ ಭರಶೆಟ್ಟಿ ೫೦ PHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/202212008000024/05/2022
560500146861 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - S/O: ಶಂಕರ ರಾವ್ 67/68 PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20226004000025/05/2022
560500146918 Ellamma - W/O ಅಂಬಣ್ಣ ವದ್ದರ್ ೪-೧೫೯ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/20223002000023/05/2022
560500146927 ಸಾರು ಬಾಯಿ - W/O: ಪುಟರಾಜ 6/160 ನಜೆರತ್ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20229006000022/05/2022
560500146928 Sridevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ 14 PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022180012000022/05/2022
560500146929 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗೇಂದ್ರ 438/14 PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022180012000025/05/2022
560500146931 Vijaylaxmi - W/O ರವಿಂದ್ರ ೪/೯೩ ಗಣೇಶ್ ಮಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/20226004000024/05/2022
560500146958 Bharat Bai - S/O ಬಾಬಣ್ಣ ಧಡೇನೋರ್ ೧೦ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022150010000022/05/2022
560500146973 Saleema Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ ಹಮೀPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022210014000025/05/2022
560500147006 Nirmala - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಮೀನಕೇರಿ - ಗಣೇಶ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****851526/05/2022FPS****851526/05/20226004000026/05/2022
560500147054 Sweta - S/O: ಗುರಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/20226004000024/05/2022
560500147090 Sultan Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಿಯೋದ್ದೀPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022150010000022/05/2022
560500147106 Rahul - S/O ವೈಜಿನಾಥ್ ೧೧-೧೧೪ ನ್ಯೂ PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/20226004000023/05/2022
560500147109 Tabassum Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಅಕ್ಬರ್ ೧೦-೬೭ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500147123 ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ - S/O ಶಿರೋಮಣಿ ಹೊಸ ಕ್ರಿಶ್ಚನPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20226004000025/05/2022
560500147124 Noor Banu - S/O ಖೂದಾಬಾಕಷ 4/92 ಖುಡನ್ ಪೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20229006000025/05/2022
560500147129 Sunita - W/O: ಮೋಹನ್ 9/18 ನಿಯರ್ ಚರ್ಚPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/2022150010000023/05/2022
560500147150 Rekha - W/O: ಬಾಬು 6-173 ಓಲ್ಡ್ ಭೀಮ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560500147162 Shaheda Bee - W/O: ಎಮಡಿ ರಫೀಕ್ 1/83 ಬಾಗಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022150010000022/05/2022
560500147166 Reena - W/O ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20226004000025/05/2022
560500147511 Prabhavati - W/O: ಸತೀಶ್ ಬೆಳಕೇರ 2/63 ಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500147518 Saraswati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/202212008000024/05/2022
560500147569 Khaja Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಘೂಡು ಸಾಬ್ 4-105 PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20229006000022/05/2022
560500147619 Reshma Begum - W/O ಮೆಹಬೂಬ್ ಮಿಯ ೧೩/೧೧೬ ಪೇPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/20229006000023/05/2022
560500147635 Usha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅರುಣ ನಜೆರೆತ್ PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/202212008000023/05/2022
560500147636 ಚಿನ್ನಮ್ಮ - W/O ರಮೇಶ್ ಮಚ್ಕುರೆ ೧೦೦ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****202418/05/2022FPS****202418/05/202212008000018/05/2022
560500147648 Karuna - S/O ಬಸವರಾಜ್ ಮಜಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ ನೋ ೪PHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/20226004000024/05/2022
560500147658 Mohammadi Begum - S/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಲೀಲ ತೋಗೌನ್ 7-31PHH(NK) / NCSBiometric****159822/05/2022FPS****159822/05/2022240016000022/05/2022
560500147709 Sudharani - W/O ಸತೀಶ ಶೇರಿ 1/55 ಹೀರಿ ಅಗಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500147738 Fareen Begum - W/O ಮಹಮದ್ ಜಲೀಲ್ ಪಾಷಾ ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/2022150010000024/05/2022
560500147743 Afsana - S/O ಯಖೂಬಸಾಬ ಮೈನ ರೊಡ ಪೇಟೆ ಉಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/2022180012000023/05/2022
560500147746 Yevgeetgha - W/O ನಾಮದೇವ್ ೧೨/೧೧೨ ನ್ಯೂ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022150010000025/05/2022
560500147818 Kamala Bai - W/O ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಳವಾ ೧೦-೧೪೪ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****851526/05/2022FPS****851526/05/20223002000026/05/2022
560500147819 Praveeni - W/O: ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ಪಂಚಾಳ 20/57 PHH(NK) / NCSBiometric****851526/05/2022FPS****851526/05/20226004000026/05/2022
560500147850 Nausheen Sabohi - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಖಲೀಲ್ ಧನಾಸ್ರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/20226004000028/05/2022
560500147913 Mallamma - W/O: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 1-94 ಹೀರಿ ಅPHH(NK) / NCS------120000000-
560500148151 Kavith - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧರ್ಮೇಂದ್ರ #PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/202212008000023/05/2022
560500148171 Arati - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 77 ಭವಾನಿ ಮಂPHH(NK) / NCSBiometric****650424/05/2022FPS****650424/05/202212008000024/05/2022
560500148179 ಕುಮಾರಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜು ಹೂರಡೋPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20229006000025/05/2022
560500148189 Naheeda Begum - W/O ಸಾಲೌದೀನ್ ಮೈನ ರೊಡ ಹಸನ್ ಪುPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022210014000025/05/2022
560500148191 Reshma Banu - S/O ಎಮಡಿ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ೮-೫ PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022210014000022/05/2022
560500148224 Yallamma - D/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ೦೮ ಹಸನಪುರ್ ಗಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500148229 Manimma - S/O ಶಂಕರ ಹೇಳವ್ ೧೦/೫೨ ಹಸನ್PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/2022150010000023/05/2022
560500148231 ಕುಲಸೂಮ ಬೇಗಂ - S/O ಮೊದ್ದೀನ್ ಮೈನ ರೊಡ ಮಣಿಯಾರ್PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/202212008000025/05/2022
560500148245 Archana - S/O: ವಸಂತ್ ರಾವ್ ಶೆಂಡಗೆ 11-26 PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500148255 ಶಶಿಕಲಾ - W/O: ವೈಜೀನಾಥ ಚಿಕ ಮಠ 592-1 PHH(NK) / NCSBiometric****851526/05/2022FPS****851526/05/202212008000026/05/2022
560500148346 Priyanka - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ಜಂತೆ ಹೀರಿ ಅಗಸಿ PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500150062 Gangambika - S/O: ಶಿವಪುತ್ರ ಅಲ್ಲೂರೇ 74 ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500150069 Shabana Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20226004000025/05/2022
560500150088 Yasmeen Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯೌಸುಫ 10/58 ಮೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560500150107 Rizwana Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/2022150010000023/05/2022
560500150150 Sujata - S/O ಅಶೋಕ್ ಪಸರಾಗಿ ೧೧-೭೯ ನಿPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/202212008000023/05/2022
560500150154 Jamshidbegum - S/O ಮೋಹಮದ ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಪೆPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/202212008000023/05/2022
560500150254 Vijayalaxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಪ್ಪ #1PHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/202212008000024/05/2022
560500150289 ಮಸ್ತಾನ ಬೇಗಮ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಶೀದ ಬಾಗವಾನ ಮೈನ PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022210014000022/05/2022
560500150349 Malamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಷಾ PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/20229006000023/05/2022
560500150350 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುನಾಥ ಹಿರಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500150469 Noorjaha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಿಯಾಜುದ್ದಿನ ಮೇನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/20226004000023/05/2022
560500150484 Sharada Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಮಣ್ಣ 61PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20229006000025/05/2022
560500150511 Hasina Khatun - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಖುPHH(NK) / NCSBiometric****687228/05/2022FPS****687228/05/2022210014000028/05/2022
560500150532 Shameem Begum - S/O ಮದ ಬಾಬು ಮಿಯನ ಪೆಟ ಉಮದPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500150546 Kaveri - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಷಾ #25PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/20226004000023/05/2022
560500150547 Naagamma - S/O ಹಣಮಂತ ರಾವ ವಳಡೊಡ್ಡಿ ೫೩ PHH(NK) / NCSBiometric****533525/05/2022FPS****533525/05/20226004000025/05/2022
560500150714 Sulochana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಿದಾಸ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/202212008000023/05/2022
560500150732 Dhanashree - S/O: ಮಣಿಕ ದಿಲವಾರ 79 ಹಳೆಯ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20226004000022/05/2022
560500150737 Mahalakshmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪಾ ಉಪPHH(NK) / NCSBiometric****851526/05/2022FPS****851526/05/20226004000026/05/2022
560500150855 Arshiya Begm - S/O ತಾಜುದ್ದೀನ್ ದರ್ವೇಶ್ ೧೨-೯೭PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/202212008000023/05/2022
560500150891 Minakshi - S/O ಚಂದ್ರಪ್ಪ ೯೧/೮೬ ಟೀಚೆರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560500150905 Dropati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವೇಂದ್ರ ಟೈಗರ ಮೈನPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20229006000022/05/2022
560500150992 Jyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭು ಹುಲಸೂರೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20226004000025/05/2022
560500150995 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಪರೀಟ PHH(NK) / NCSBiometric****964723/05/2022FPS****964723/05/20226004000023/05/2022
560500151006 Jaishree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಂತವೀರ ಮೀನ್ ಕೆರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500151293 Syed Shabana - S/O ಸೈಯೆದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫೂರ್ ೧೬೧PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/2022150010000023/05/2022
560500151321 Jagadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಶಾ ಪಸರ್ಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022150010000025/05/2022
560500151474 ಶಂತಮ್ಮ - W/O ಶಿವರಾಜ್ ೨೪೫ ವೊರ್ಕೆರ್ಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/2022150010000024/05/2022
560500151480 Kamalmma - S/O ಶೇಕಪ್ಪಾ ಟೈಗರ ೧೧-೯೩ ನ್PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500151490 Sumanbai - W/O: ದಿಗಬಂರ ರಾವ್ 63/2 ಭ್ರಮPHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/2022150010000024/05/2022
560500151525 Nirmala - S/O ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಹಲಬುರಗಿ 6/28 PHH(NK) / NCSBiometric****851526/05/2022FPS****851526/05/20229006000026/05/2022
560500151552 Abeda Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಜೀಜ ಮಿಯ್ಯ ದಸPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/2022150010000023/05/2022
560500151555 Yallamma - W/O ಗುರಪ್ಪ ವಡರ ೧೧೦ ಬಸವ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022150010000025/05/2022
560500151563 Malamma - W/O: ರಾಜಪ್ಪಾ 1-55 ಹೀರೆ ಅಗಸPHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/20229006000024/05/2022
560500151576 Chand Bee - S/O ಖಮ್ರುದ್ದೀನ್ ಮೈನ ರೊಡ ಹಸನ್PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022150010000025/05/2022
560500151586 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - S/O: ಕಾಶಪ್ಪಾ 125 ಹುಮನಾಬಾದ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/20229006000024/05/2022
560500151592 Sushilabai - W/O: ವೀರಪ್ಪಾ ಶೇರೀ 55 ಹೀರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****851526/05/2022FPS****851526/05/20229006000026/05/2022
560500151593 Mahadevi - W/O ಪ್ರಭುರಾವ್ ಕುಂಬಾರ್ ಹಿPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20226004000022/05/2022
560500151666 Salima Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ಡಿ ತಾಜೋದ್ದೀನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20229006000025/05/2022
560500151670 Sujatha - W/O: ಹನುಮಂತ ರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****812328/05/2022FPS****812328/05/202212008000028/05/2022
560500151699 Pushpavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಝರೇಪ್ಪ 17 ಹಿರಕ್ಷPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20229006000025/05/2022
560500151742 Lalitabai - W/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಭವನಿ ದೇವPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20226004000025/05/2022
560500151750 Saraswati Bai - W/O: ರಾಚಪ್ಪಾ ಭರಶಟ್ಟಿ 57NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500151766 Tejamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಹಳ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20229006000022/05/2022
560500151770 Sangeeta - W/O ಸಂತೋಷ ವಾಡೇಕಾರ್ - ಹೀರಿ ಅಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560500151771 Renuka - W/O ನಾಗೇಶ್ ೯-೧೮೫ ನ್ಯೂ ಭೀಂPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022150010000022/05/2022
560500151811 Lalitamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಪ್ಪಾ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/20229006000023/05/2022
560500151846 Sonali - W/O: ರವೀಂದ್ರ ಔರದಕರ 4/73 ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/20229006000023/05/2022
560500151870 Parvati - W/O: ಬಾಬುರಾವ್ 57/1 PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20229006000022/05/2022
560500151878 Nagveni - W/O ಜಗನ್ನಾಥ 2-143 ಹೀರಿ ಅಗಸಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500151942 Nirmala - W/O ರವೀಂದ್ರ ಶೇರಿ 2-57 ಬ್ರಹ್ಮPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20229006000025/05/2022
560500151948 Sardar Bee - W/O ಸಯೆದ್ ಲಾಲ ಸಾಬ ೭೮/ಬಿ ನPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/2022180012000023/05/2022
560500151969 Khaja Begum - W/O ಸೈಯೆದ್ ಚಾ೦ದ ೭೮/ದ ನಾಯಕPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/2022180012000023/05/2022
560500151971 Mamatha - W/O: ರಮೇಶ ಏಚ್ ನ 57 ಹಾಳ್ಳಿಖPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022150010000025/05/2022
560500152005 Mamita - W/O ನಾಮದೇವ ರಂಜೋಳಕರ - ಹೀರಿ ಅಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560500152915 Juli - W/O: ಮೊಜೇಸ ನಜರೆತ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022180012000025/05/2022
560500153260 Chandrakala - W/O ಗಣೇಶ ಪಾಟಿಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500153298 Vijayalakshmi - S/O: ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪಾ ಚಂದಾ 3/19 PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/20229006000023/05/2022
560500153327 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲಕುಮಾರ #78 PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20226004000022/05/2022
560500153331 Zaremma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಪ್ಪಾ ವಾಡೇಕರ ಮೈNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500153401 Asharani - S/O: ಶಿವರಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ್ 8/32 ನPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/20229006000023/05/2022
560500153439 Sujatha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಹಳ್ಳಿಖೆPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500153440 Jagadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷಕುಮಾರ್ ಮೆತ್ರೆPHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/20229006000024/05/2022
560500153463 Jai Sira - W/O ಸ್ವಾಮಿದಾಸ ರಾಜಗೀರಿ ಮೇನ್ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/2022150010000023/05/2022
560500153612 Siddeshwari - W/O ಶಿವ ಪುತ್ರ ೧೪೦ ಹಳ್ಳಿಖೇPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/2022150010000023/05/2022
560500153688 Bhagirathi Bai - W/O ವಿದ್ಯಾನಂದ್ ಧುಮಾಳೆ ೫- ೧೨೩PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20229006000022/05/2022
560500153809 Tamanna Bhanu - S/O ಮಹೆತಾಬಷಾ ಮೇನ್ ರೋಡ ಬಡಾ ತಕPHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/20226004000024/05/2022
560500153967 Gangamma - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ದೊಡ್ದಮನಿ ಮೇನ್ ರೊಡPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20229006000022/05/2022
560500154163 ಶಿಲ್ಪಾ - S/O ಮಾಣಿಕರಾವ ೪೨ ಓಲಡ ಭೀಮ ನPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20226004000025/05/2022
560500154401 Rupavati - W/O ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ತಿಬಶೇಟ್ಟಿ ೫/PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/20229006000023/05/2022
560500154508 Lalita - W/O ನಾಗಣ್ಣ ೭೬ PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/20226004000023/05/2022
560500154524 Savitaa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನೆಹರು ಭರಶಟ್ಟಿ ಮೇನPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022150010000025/05/2022
560500154526 Shivnanda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರೇಶ ಶಿರಂಜಿ 13-2PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/20226004000023/05/2022
560500154531 Shobha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪುಂಡಲಿಕ ಬಾವಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20229006000025/05/2022
560500154564 Rajiyabi - W/O ಘೂಡುಸಾಬ ಮೇನ್ ರೊಡ ದಸ್ತಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20226004000022/05/2022
560500154565 Jaishree - W/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಹುಗಾರ್ ೧೩೭ PHH(NK) / NCSBiometric****851526/05/2022FPS****851526/05/20226004000026/05/2022
560500154577 Laxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು #29 PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20226004000025/05/2022
560500154579 Sarojini - W/O: ಪರಶುರಾಮ 5-97 ನಾಯಕವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****159824/05/2022FPS****159824/05/202212008000024/05/2022
560500154580 Ambika - W/O ಗಣೇಶ - ಮೋಮೀನನ್ ಮಹೆಲಾ ಹಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/20229006000024/05/2022
560500154591 Sharada Bai - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ೮೭ ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20226004000022/05/2022
560500154687 Pramila - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮನ್ನಳ್ಲಿಕರ 316PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20229006000025/05/2022
560500154752 Rekha - W/O ಹಣಮಂತ್ ೬೯ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/202212008000023/05/2022
560500154757 Roopavati - W/O ಗಣಪತಿ ದೊಡ್ದಮನಿ 62/ಎ ಹೀರಿPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500154915 Sunita - W/O ಬಸವರಾಜ್ ಟೆಕುರ ೧೧ ಹಿರಿPHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/202212008000024/05/2022
560500155003 Kavitha - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ಗೋರಮೆ೦ಟ ಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560500155072 Kavita - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಡಿವಾಳ ಬಸವನಗPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20229006000025/05/2022
560500155502 Geeta - S/O ಶಂಕರಯ್ಯ ೯೯೯/೫೩ ಟೀಚರ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500155505 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿ.ಸPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20229006000025/05/2022
560500155508 Shivakantha - W/O ಸಾಲೋಮನ್ ೧೨-೧೩೮ ನ್ಯೂ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20229006000022/05/2022
560500155510 ರಜಿಯಾ ಬೆಗ೦ - W/O ಮೋಹಮದ ಫಾಸಿಉದ್ದೀನ್ ೧೦-೭೬ PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022150010000022/05/2022
560500155514 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವ ಕುಮಾರ ಅರಳಿ 8/PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20226004000022/05/2022
560500155524 Savita - W/O ಸಾಲೋಮನ ೧೨/ ೧೪೦ ನ್ಯೂ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022150010000025/05/2022
560500155525 Ameena Bee - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ವಹೀದ್ ಬಗವನ 49 PHH(NK) / NCS------120000000-
560500155526 Laxmi - W/O: ರಾಜು ಬೀ ಕೇ ಟೀ ಟೀ ಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500155537 Komala - W/O ಅಂಬ್ರೇಶ ಹೂಗಾರ - ಜಾಮಿಯಾ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/202212008000023/05/2022
560500155653 Shivlata - W/O ಥಾಮ್ಸನ ಮೇನ್ ರೊಡ ಪ್ಲಾಟ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/202212008000024/05/2022
560500155683 Sugamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಕುಂಬಾರ 3PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20226004000025/05/2022
560500155685 Mangala Tekur - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಣಾಥ ಟೇಕೂರ ಹಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/202212008000025/05/2022
560500155747 Mahanandaa - W/O ಸಂತೋಷಕುಮಾರ್ ಮೇನ್ ರೋಡ ಹೌಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500155808 Halamma - W/O: ಧರ್ಮರಾಜ 2/8 ಕೆಇಬಿ ರೋಡ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500156091 Nasim Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ ಡಿ ಖಲೀಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022180012000025/05/2022
560500156154 Afsana Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಲ್ಯಾಸ್ ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500156157 Meenakshi - S/O ನಾಗಪ್ಪಾ ೧೩೨ ದಸ್ತಗಿರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/20226004000023/05/2022
560500156158 ಅಕ್ತರ್ ಬೆಗ೦ - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ೪-೧೨PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500156242 Tayaba Begum - S/O: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಹೆದ 358 ಮೊPHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/2022150010000023/05/2022
560500156359 Manikamma - S/O ಶಂಕರ ಚಂದನಕೇರಿ 3/3 ಸಂಗಮೇಶPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/20229006000023/05/2022
560500156522 Sugra Bee - W/O ಜಾಫರ ಪಟೇಲ 7 ಹೀರಿ ಅಗಸಿ ಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/2022150010000023/05/2022
560500156536 Sujata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗದೀಶ ಭರಶೆಟ್ಟಿ 1/PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/202212008000025/05/2022
560500156586 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - S/O ವೈಜಿನಾಥ್ ಜ್ಯೋತಿ ೪೩ ಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20226004000025/05/2022
560500156648 Siddamma Malgi - W/O: ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಮಳಗಿ 45 ಹೀರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/20229006000024/05/2022
560500156652 Lalita - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ೫೪ ವೊರ್ಕೆರ್ಸ್ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/2022180012000023/05/2022
560500156719 Jaishree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಂದ ಮೈನ ರೊಡ ಮೂರPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022150010000025/05/2022
560500156747 Shantamma - W/O ಮುಲತಾನಿ ಮೇನ್ ರೊಡ ಬಸವ ನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500156750 Shaheen Begum - W/O ಎಂಡಿ ಜಾವೀದ ಪಾಷಾ ಹಸ್ಸPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022150010000022/05/2022
560500156754 Tejamma - W/O ನಾಗೀಂದ್ರ ವಡ್ಡರ್ - ನಿಯರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/202212008000025/05/2022
560500156781 Kasutarabayi - W/O ಬಸಪ್ಪಾ ಓತಗಿ ೬-೧೦೧ ನಜರPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20226004000025/05/2022
560500156949 Gayathri - W/O ಅಕ್ಷಿತ ಕುಂಬಾರ 142 ಬೀಎಸ್‌PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20226004000025/05/2022
560500156950 Premala - W/O ಶಾಂತಪ್ಪಾ ೧೪೨ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20229006000025/05/2022
560500157004 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ ಮಡಿವಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20229006000022/05/2022
560500157106 Sulechana - W/O ಅಮೃತರಾವ ಬಿರಾದರ ೩/೪ ಹಿPHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/20226004000024/05/2022
560500157134 Khaja Begum - W/O ಮೋಹಮದ ಹುಸ್ಸೈನ್ ಕುರೆಶಿ ೧೧PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500157152 Shanta Bai - S/O: ಮಡೆಪ್ಪಾ ತಿಬಾಶೆಟ್ಟಿ 5/110PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20226004000025/05/2022
560500157205 Sheshikala - W/O: ಮಾಣಿಕ 9-16 ನಜರೆತ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/202212008000023/05/2022
560500157305 Jyoti - W/O ಸಂತೋಷ ಡಾಂಗೆ ಮೇನ್ ರೋಡ ಹೌಸPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/202212008000023/05/2022
560500157307 Reshma - W/O ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಮದಾಲೇ - - ಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560500157338 Mahetab Bee - W/O ಅಬ್ದುಲ ಜಲೀಲ 6-26 ಖುರೇಶಿ PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500157365 Ayeshaa Begum - W/O ಮಹಮದ್ ಹನೀಫ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಪೇಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560500157392 Malan Bee - S/O ಮಹೇಬೂಬ್ ಸಬ ಮಂಗಲಗಿ ೧೧ PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20226004000025/05/2022
560500157547 Gundamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ರಮ ನಜೆರೆತPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500157625 Shameem Begum - S/O ಫರೀದ ಸಾಬ ೨೭೬ ಟೀಚರ್ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/20229006000024/05/2022
560500157761 Kavita - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹೋಡಮನಿ ೩/೪೧ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****509916/05/2022FPS****509916/05/20229060000016/05/2022
560500157826 Kastur Bai - W/O ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಝಿಳ್ಳಿ ೨-೧೨೪ PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20229006000022/05/2022
560500157878 Sushilamma - W/O ಶಿವರಾಯ ಹಡಪದ ೪-೧೨ ನಾಯಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560500157999 Sangeeta - W/O: ನಾಗರಾಜ ಪರೀಟ 2-173 ಹುಲPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022150010000022/05/2022
560500158073 Rabeka - W/O ಯೋಹಾನ - ನಜರತ್ ಕಾಲೊನೀ ಹಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500158082 Mamita - W/O ಮಹೇಶ ಹೂಗಾರ ಮೇನ್ ರೋಡ ನಿಯರPHH(NK) / NCSBiometric****851526/05/2022FPS****851526/05/20226004000026/05/2022
560500158098 Manjula - W/O ನೇಮಿನಾಥ ಮೈನ ರೊಡ ಹೀರಿ ಅಗಸPHH(NK) / NCSBiometric****404824/05/2022FPS****404824/05/20226004000024/05/2022
560500158103 Radhika - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುಬಸಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/20226004000024/05/2022
560500158140 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ಮೇನ್ ರPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/202212008000023/05/2022
560500158163 Putalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಪ್ಪಾ ನಜೆರೆತPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20229006000022/05/2022
560500158214 Kavita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜಿನಾಥ ಮಜPHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/2022150010000024/05/2022
560500158312 Raziya Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಖದರ್ ಟೀಚರ್ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500158333 Kavita - W/O: ಜಾನ್ಸನ್ ಬಾಳುರಕರ್ 18 ಬPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/202212008000025/05/2022
560500158406 Basamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಪ್ಪ 119 ನಿಯPHH(NK) / NCSBiometric****851526/05/2022FPS****851526/05/2022210014000026/05/2022
560500158416 Iramma - W/O: ಸುಭಾಷ ಜೈಂತಿ 3/68 ಹಳ್ಳಿಖೇPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/20229006000023/05/2022
560500158522 Vimalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸ್ಸಪ್ಪಾ ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/20229006000023/05/2022
560500158557 Sadhana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಡರಿನಾಥ 5/93 PHH(NK) / NCSBiometric****159824/05/2022FPS****159824/05/202212008000024/05/2022
560500158591 Vijaylaxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ 6 ಭೀಮ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022150010000025/05/2022
560500158733 Suvarna - W/O ಯೇಸುದಾಸ್ #76 ನಜೆರೆತ್ ಕಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560500158985 Shantamma - W/O: ದೇವಿಂದ್ರ 348/51/5 ಮುರPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20229006000022/05/2022
560500158987 Laxmi - W/O ಸತೀಶ್ ಮೈಲೂರೆ ೧/೯೯ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20226004000022/05/2022
560500159012 Savitra - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನೀತೇಶ ಮೈನ ರೊಡ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20229006000025/05/2022
560500159029 Saraswati - W/O ಶಾಮ ರಾವ್ ಹಳೆ ಭೀಮ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/202212008000024/05/2022
560500159090 Shaheen Begum - W/O ಅಹ್ಮೆದ ಖಾನ್ ದಸ್ತಗಿರ್PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022180012000022/05/2022
560500159106 Fatima Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಇನುದ್ದೀನ್ 999/1PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022180012000022/05/2022
560500159149 Padmini - S/O ಧರ್ಮಣ್ಣ ಮಾಲೆ ೧೯೫ ಹರಿಜPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20229006000022/05/2022
560500159152 Sujata - W/O ರವಿಕುಮಾರ - ನಜರತ್ ಕಾಲೊನೀ PHH(NK) / NCSBiometric****277719/05/2022FPS****277719/05/20226004000019/05/2022
560500159190 Parwati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****851526/05/2022FPS****851526/05/202212008000026/05/2022
560500159346 Nagamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹನುಮಂತಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20226004000022/05/2022
560500159377 Mumtaj Begum - W/O ಹಬೀಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ 1/08 ಬಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500159515 Surekha - S/O ಶಂಕರೆಪ್ಪ ಶೇರಿಕಾರ ಹಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500159610 Malan Bi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಸ್ತಗೀರ 188/1 PHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/20226004000024/05/2022
560500159717 Shobha - W/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ೨-೧೩ ಹಿರೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500163938 Shekuntala - ಡಾಕುಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/2022200015000024/05/2022
560500164054 ರಹಿಮುನ್ನಿಸಾ - ರಹಿಮುನ್ನಿಸಾ ಗಂಡ ರಹಿಮುನ್ನಿಸಾ ನAAY(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/2022200015000024/05/2022
560500164083 Sakkubai - ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 01 ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500164127 ಶಂಕರ - ನಜರತ ಕಾಲೊನಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022200015000025/05/2022
560500164129 Kamalabai - ಹಿರಿ ಅಗಸಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022200015000025/05/2022
560500164130 ವಿದ್ಯಾವತಿ - ವಿದ್ಯಾವತಿ ಗಂಡ ರವಿಂದ್ರ ಮಿನ್ಕೆರಿAAY(NK) / NCSBiometric****851526/05/2022FPS****851526/05/2022200015000026/05/2022
560500164131 ಮಾಪಣ್ಣ - ಹೋಸ ಭೀಮ ನಗರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022200015000022/05/2022
560500164133 ಎಮ್.ಡಿ ಹಸನ - ದಸ್ತಾಗೀರ ಮೈಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022200015000022/05/2022
560500164134 Laxmi - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022200015000025/05/2022
560500164135 ರಾಜಪ್ಪಾ - ದಸ್ತೆಗಿರ ಮಹೇಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಢ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022200015000025/05/2022
560500164136 Shantamma - ನಾಜರತ ಕಾಲೊನಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022200015000022/05/2022
560500164137 ತಿಪಮ್ಮಾ - ವಡ್ಡರ ಮು:ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/2022200015000024/05/2022
560500164138 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ದಸ್ತೆಗಿರ ಮಹೇಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20229006000025/05/2022
560500164139 ಸರೋಜನಿ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022200015000025/05/2022
560500164140 Tukamma - ದಸ್ತೆಗಿರ ಮಹೇಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022200015000025/05/2022
560500164141 Ranemma - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/2022200015000023/05/2022
560500164142 SHENKARAMMA - ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 06,ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022200015000022/05/2022
560500164143 salima bee - ಪೇಟ ಉಂದಾನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/20223002000024/05/2022
560500164144 Salimmabi - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022200015000025/05/2022
560500164146 ಚಿನ್ನಮ್ಮ - ಹಲ್ಲಿಖೆಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/20226004000023/05/2022
560500164147 Lalita Bai - ಹಳ್ಳಿಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022210014000025/05/2022
560500164148 ಅಡೆಪ್ಪಾ - ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಗಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022200015000022/05/2022
560500164149 SHANTAMMA - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/2022200015000024/05/2022
560500164150 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಅಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹಿರ ಅಗಸಿ ಗಲ್ಲಿ ಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560500164151 ಅಹಾದೇವಿ - ನ್ಯೊ ಭೀಮ ನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022200015000022/05/2022
560500164153 Shantamma - ಹೊಸ ಭೀಮ ನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022200015000022/05/2022
560500164154 ವೆಂಕಟಮ್ಮ - ಭವಾನಿ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(AAY(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022200015000022/05/2022
560500164156 ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ - ಮೆಹಲಾ ಹಸನಪುರಾ ಹಳ್ಳೀಖೇಢ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500164158 ಶರಣಮ್ಮ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022200015000022/05/2022
560500164159 Sumitra - ಹಳೇ ಭೀಮ ನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022200015000022/05/2022
560500164160 ಸಂಜೀವಕುಮಾರ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022200015000022/05/2022
560500164161 Anjamma - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/2022200015000024/05/2022
560500164162 ತುಕಾರಾಮ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022200015000025/05/2022
560500176177 ವೈಶಾಲಿ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500176227 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ - ವಾಲಿ ಹಿರಿ ಅಗಸಿ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022180012000025/05/2022
560500176485 ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500176486 Kantamma - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/2022240016000024/05/2022
560500176487 ಭೀಮಶಾ - ಚರ್ಚ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/2022200015000023/05/2022
560500176488 nirmala - ಹೊಸ ಭೀಮ ನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/2022200015000024/05/2022
560500176489 Narasamma - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022200015000022/05/2022
560500176490 ಹಬೀಬಾ ಬೆಗ೦ - ಪೆಟ ಉಮದಾ ನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/2022200015000024/05/2022
560500176491 ಪಾಶಾ ಬಿ - ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 07 ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/2022200015000024/05/2022
560500176493 ಈರಮ್ಮಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ )AAY(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/2022200015000023/05/2022
560500176494 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022200015000022/05/2022
560500176495 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/2022200015000024/05/2022
560500176496 Khairunnisa Begum - C/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸೆ ಕುರೇಶಿ 112 PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022240016000022/05/2022
560500176498 Parvati - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ )PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/2022150010000023/05/2022
560500176499 ಸುಲ್ತಾನಾ - ದಸ್ತೆಗಿರ ಮಹೇಲಾ,ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/202212008000023/05/2022
560500176500 Irfana Begum w/o Ameer Sab Raj - ದಸ್ತೆಗಿರ ಮಹೇಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022200015000022/05/2022
560500176501 ಶರೀಫ ಖಾನ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022200015000022/05/2022
560500176502 drupati - ಹುಲಸುರ ಮಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (PHH(NK) / NCSBiometric****851526/05/2022FPS****851526/05/2022150010000026/05/2022
560500176503 ಗಂಗಮ್ಮಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560500176504 ಚಿನ್ನಮ್ಮ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/20226004000023/05/2022
560500176505 Thejamma - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022270018000022/05/2022
560500176506 ನಾಗ ರಾಜ - ನಜರತ ಕಾಲೊನಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20226004000022/05/2022
560500176507 Kanis Fatima - ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 07, ಪೇಟ ಉಂದಾನಗರ, PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20229006000022/05/2022
560500176508 ಮೋಹಿಉದ್ದೀನ - ಪೆಟ ಉಮದಾ ನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500176509 Zeelakha Bee - ಪೇಟ ಉಂದಾನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560500176510 Issa Begum W/o Late Abdul Kare - ಪೆಟ ಉಮದಾ ನಗರ ಹಳ್ಳಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/2022150010000024/05/2022
560500176511 khurshida begam - ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 05 ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/2022180012000023/05/2022
560500176512 Khaironnisa - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****159821/05/2022FPS****159821/05/202212008000021/05/2022
560500176515 Rabeeya bee - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560500176517 Fatima Bee - ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****482217/05/2022FPS****482217/05/20226004000017/05/2022
560500176518 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022200015000025/05/2022
560500176519 Sham Bai - ಮು:ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022200015000022/05/2022
560500176520 ಆಶೋಕ್‌ - ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/20226004000023/05/2022
560500176521 Shridevi - ಕೋಲಿ ಭವಾನಿ ದೇವಲಾಯದ ಹತ್ತಿರ ಮು:ಹPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/202212008000025/05/2022
560500176522 Paramma - ಭವಾನಿ ಮಂದಿರದ ಹತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/20223002000023/05/2022
560500176523 nilamma - ನ್ಯೂ ಭೀಮ ನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/20229006000023/05/2022
560500176524 ಜಹರ ಬೀ - ಜಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳೀಖೇಡ (AAY(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022200015000025/05/2022
560500176525 ಮಾಣಿಕ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/202212008000023/05/2022
560500176526 Bandemma - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022180012000022/05/2022
560500176528 Godavari - ಒಲ್ಡ ಭೀಮ ನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500176529 Lalita Bai - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560500176530 ಗ್ಯಾನುಮ್ಮಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20226004000022/05/2022
560500176531 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500176532 Tana Bai - ಹೊಸ ಭೀಮ ನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/20229006000024/05/2022
560500176534 khutubunnisa BEGUM - ದಸ್ತಗಿರ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20229006000022/05/2022
560500176535 Malan Bee - ಮೊಮಿನಾನ ಮಜ್ಜಿದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೆಡPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022180012000022/05/2022
560500176537 malamma - ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 04 ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022150010000025/05/2022
560500176538 Bakkamma - ದಸ್ತಗಿರ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/2022180012000024/05/2022
560500176539 ಬಕ್ಕಮ್ಮಾ - ದಸ್ತಗಿರ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/20226004000023/05/2022
560500176540 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ದಸ್ತಗಿರ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/202212008000024/05/2022
560500176541 ಶೇಕಮ್ಮಾ - ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 04 ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022150010000025/05/2022
560500176542 ಕಮಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಂಕರ - ಹುಲಸೊರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022200015000022/05/2022
560500176543 ದಶರತ - ಅರ್ ಸಿ ಸಿ ಭಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500176544 ಅನಿತಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022150010000022/05/2022
560500176545 ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20226004000022/05/2022
560500176546 ರೇಖಮ್ಮ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/2022150010000023/05/2022
560500176547 Shantamma - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022180012000022/05/2022
560500176548 Santoshi Bai - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ )PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20226004000022/05/2022
560500176549 jivita - ನಜರತ ಕಾಲೊನಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/20229006000023/05/2022
560500176550 ರವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಶಂಕರ - ಬಸವನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/2022180012000023/05/2022
560500176552 ತೇಜಮ್ಮ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500176553 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/20229006000022/05/2022
560500176554 ಶಿವ ರಾಜ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/202212008000022/05/2022
560500176555 ರೋತಮ್ಮಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022150010000022/05/2022
560500176556 ಅನುಸೇಮ್ಮ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851523/05/2022FPS****851523/05/20223002000023/05/2022
560500176557 ಹಸೀನಾ ಬಿ - ಪೆಟ ಉಮದಾ ನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/20229006000024/05/2022
560500176558 Tahera Bee - ಪೇಟ ಉಂದಾನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****306924/05/2022FPS****306924/05/2022240016000024/05/2022
560500176559 maherun bi - ಖುರೆಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851524/05/2022FPS****851524/05/2022240016000024/05/2022
560500176560 pushpamma - ಬಸವತೀರ್ಥ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡAAY(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022200015000025/05/2022
560500176561 ನೂರ್ಜಾಹಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ )PHH(NK) / NCS------90000000-
560500176563 Johra Bee - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/20229006000025/05/2022
560500176564 ಖಾಜಾಮೈನೋದ್ದಿನ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560500176565 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಜಾಮಾ ಮಜ್ಜಿದ ಮುಂದುಗಡೆ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ AAY(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022200015000022/05/2022
560500176566 laxmi - ಬಸವನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500176567 Hanmawwa - ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೆಡ (ಬPHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022180012000022/05/2022
560500176568 ಜಗದೇವಿ - ಭಾವಾನಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (PHH(NK) / NCSBiometric****851522/05/2022FPS****851522/05/2022150010000022/05/2022
560500176569 ಬಬು - ಬಾಬು ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಹಳುರ ನಿಯರ್ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****851525/05/2022FPS****851525/05/2022900600