REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150300159740 Saniya Muskan - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಹೀದ #5-PHH(NK) / NCS------150000000-
560200194285 Kastur Bai - S/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ೩೪೨/ಬ ನಿಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139889 Martamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗೋಪಾಲ್ ಹೌಸ್ ನ.132 PHH(NK) / NCS------90000000-
560300175812 VARSHA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಧನ ಚPHH(NK) / NCS------120000000-
560500143609 Venkatamma - W/O ರಾಜು ೦೫ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಶನ್ PHH(NK) / NCS------180000000-
560500145172 Sangeeta - C/O ಸಂತೋಷ 9/34 ನಜರತ್ ಕಾಲೊನೀ PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/20229006000026/05/2022
560500145206 Ashvini - W/O ಸಂತೋಷ್ ರಂಗದಳ ೩೫೦ ತಾ ಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560500145832 Jabeen Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಫಕೀರ ಅಹಮದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500145846 Ambika - S/O: ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ 3/74 ಹೀರಿPHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/202212008000027/05/2022
560500145940 Gangubai - S/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ಸಗರ್ 97 ಬಸವನಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560500146034 Sultana Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಸ್ತಾನ್ ಸಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500146150 Mandakini - W/O ಸಂತೋಷ ೪/ಕ ಹಳ್ಳಿ ಖೇಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/202212008000025/05/2022
560500146162 Rathnambika - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಧುದನಕರ್ ಮೈನ ರPHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20223002000025/05/2022
560500146171 ಮಯೂರಿ - W/O ಅಭಿಷೇಕ ಮಹಿಂದ್ರಕರ 6-121 ಶPHH(NK) / NCS------90000000-
560500146306 Abidabi - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ರಫೀಕ್ 4/27 ಪಾಗಾ ಗPHH(NK) / NCS------180000000-
560500146307 Prema - W/O: ಸೋಮಯ್ಯಾ ಮುಡಬಿ ಹಿರಿ ಅPHH(NK) / NCS------120000000-
560500146351 Savita - S/O ಶಿವಶಂಕರ ಅಯ೯ಸಮಾಜ PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022150010000025/05/2022
560500146616 Mangala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560500146636 ತೇಜಮ್ಮ - W/O ಶಿವರಾಜ ಸಗರ 33/2 - PHH(NK) / NCS------30000000-
560500146655 Mangala - W/O ನಿತಿನ್ ಆರ್ಯ ೧೩-೯೩ ಪೆಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560500146676 Sapana - W/O ಚಿದಾನಂದ ಡಣಕೆ - ಓಲ್ಡ್ ಭೀಮPHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20229006000025/05/2022
560500146754 ಮಾಯಾವತಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸನ್ಮುಕಪ್ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20226004000025/05/2022
560500146800 Laxmi - S/O: ಭೀಮಣ್ಣ ಜಾಂತಿ 3/72 ಹೀರPHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022150010000025/05/2022
560500146827 Sarojani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿದ್ಯಾನಂದ 1/114 PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022210014000025/05/2022
560500146870 Jamseed Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ ಅಮೀರ 999/PHH(NK) / NCS------150000000-
560500146886 Santoshi - W/O ಹಣಮಂತ ಮೊಟ್ಟೆ ೫-೩೫ ನPHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20226004000025/05/2022
560500146976 Bibi Fatima - S/O: ಮಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ ಕುರುಬಖೆಳಗಿ 1PHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/2022180012000027/05/2022
560500147005 Nazma Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ್ ಖುರ್ಷೀದ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500147041 Sana Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋರೇ ಮಿಯಾ ಖುದಾವನ PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/202212008000026/05/2022
560500147044 Naziya Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ.ಅಫ್ರೋಜ ದಸ್ತಗಿರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500147050 Laxmi - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ 3/74 ಹೀPHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/202212008000027/05/2022
560500147134 Mahananda - W/O ಈಶ್ವರ್ ೧೦೪ ಬಸವ ನಗರ್ ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560500147174 Shilpa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮನೋಹರ್ ಚಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/20229006000026/05/2022
560500147214 Shilpa - S/O: ಹರಿಚಂದ್ರ ಪುಣೇಕರ್ ಭವಾPHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/202212008000027/05/2022
560500147217 ಸುರೇಖಾ - W/O ನಾಗೇಶ್ ಧುಮಾಳೆ 224 ನಿಯರ ಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560500147238 ಜ್ಯೋತಿ - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ಶೀರಸಾಗರ 6-99 PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/20229006000026/05/2022
560500147385 Parvti - S/O: ಬಸವಣಪ್ಪ ಮಾಮನಕೆರಿ 132 PHH(NK) / NCS------180000000-
560500147559 Naziya Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಇಶಾಕ - ಬಾಗವನ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500147870 Najiya Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೈಕ್ ಫರೀದ್ ನಾಯ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560500147920 Shankaramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/20223002000026/05/2022
560500148133 Mahananda - W/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ ೪-೧೫೮ ಶಿವPHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/2022150010000027/05/2022
560500148234 Noorjahan - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ೫-೨೯ ಮೊಮPHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/202212008000026/05/2022
560500148311 Sumangala - W/O: ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪರಿಟ 7/114 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500150236 Nasrim Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಯುಂ 89 PHH(NK) / NCS------120000000-
560500150318 Sangeeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರೇಪ್ಪ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500150419 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪಾ ತಿಮಗೊಂಡಿ PHH(NK) / NCS------180000000-
560500150807 Shashirekha - W/O: ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮಾಮಡಿ 107 ಸುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500150978 Sunita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜಕುಮಾರ ಪರೀಟ 7-11 PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022150010000025/05/2022
560500151394 Kallammaa - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಗೊವೆರ್ನಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/202212008000025/05/2022
560500151427 Joteshwari - S/O ಕಾಶಪ್ಪಾ ಉಪ್ಪಾರ ೨೪೨ ಬಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560500151442 Rajiya - W/O: ನೂರ ಪಾಶಾ 11/16-2 ಹಸ್ಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560500151455 Shankremma - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬಿರಾದರ್ ೩೩ PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022180012000025/05/2022
560500151551 Afzal Bee - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಜಮೇರುದ್ದಿನ ಸೌದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500151625 Banu Bee - W/O: ಮಖಬೂಲ್ ಸಾಬ 4-76 ಚೂಡಿಫPHH(NK) / NCS------90000000-
560500151728 Sabiya Sultana - W/O ಖಾಜಾ ಮೈನೋದ್ದಿನ್ ಖುರೇಶಿ 11PHH(NK) / NCS------150000000-
560500151773 Chandrakala - W/O: ಮಹದೇವ ರೆಡ್ಡಿ 14/53 PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/202212008000026/05/2022
560500151801 Sabera Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ ಸತ್ತರ್ ಖತೀಬ 38 ಬಡPHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/202212008000026/05/2022
560500151826 Gori Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ ಹಕೀಮ ಮೈನ ರೊಡ ಮೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022150010000025/05/2022
560500151837 Rijawana Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊದೀನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/20229006000026/05/2022
560500151862 Gopibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮೇನ್ ರೋPHH(NK) / NCS------150000000-
560500151944 Samina Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಎಮ್ ಡಿ ಶಫಿ ಬಾಗವಾನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022240016000025/05/2022
560500152017 Pushpa - W/O ಸನಮುಖಪ್ಪಾ ೪೫-೪೬ ಬ್ಯಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20226004000025/05/2022
560500152687 Ambika - W/O: ಜಗನಾಥ ಹೂಗಾರ 57/1 ಪೇಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/2022150010000027/05/2022
560500152887 Ratnamma - W/O ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜಗನಥಿ ೧/೧೧೪ PHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/202212008000027/05/2022
560500153037 Jayamma - W/O ಉಮಾಕಾಂತ್ ೧೭೪ ವೊರ್ಕೆರ್ಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/2022150010000026/05/2022
560500153057 ಪರಮ್ಮಾ - S/O: ಶಿವರಾಜ ಹಳ್ಳಿಖೆಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560500153204 Seema - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಪಾನಶಟ್ಟಿ ೩/೧೪ PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/2022180012000026/05/2022
560500153293 Shakuntala - W/O ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ದ ೬ ಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20229006000025/05/2022
560500153324 Lakshmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ್ 9-47/ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20229006000025/05/2022
560500153491 Reshma Begum - W/O ಶೈಕ ಜಿಯವುದ್ದೀನ್ - - - PHH(NK) / NCS------60000000-
560500153555 Shireen Begum - W/O: ಸರತಾಜ 224/1 ಹಸನ್ ಪುPHH(NK) / NCS------120000000-
560500153572 Pooja - W/O ಸಂತೋಷ ಹಡಪದ ಮೈನ ರೊಡ ಬಸವಾ PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/202212008000026/05/2022
560500153690 Haseena Begum - S/O ಎಮಡಿ ಯಾಕೂಬ್ ಅಲಿ 298 ನಿಯರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500153906 Venkamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಪ್ಪ 5-32-1 PHH(NK) / NCS------90000000-
560500154674 Tabbasum Banu - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಫಕ್ರೋದ್ದೀನPHH(NK) / NCS------90000000-
560500154719 Anita - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ 7/114 ಗಣೇಶPHH(NK) / NCS------120000000-
560500154756 Uzma Farheen - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೆರೋಜ್ ಮಿಯನ 348/PHH(NK) / NCS------120000000-
560500155004 Nazema Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ ರೌಫ ಮೂPHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/2022240016000027/05/2022
560500155069 Shakuntala - W/O ರಾಹುಲ ರತ್ನಾಕರ ಮೇನ್ ರೋಡ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/20226004000026/05/2022
560500155079 Sangeeta - W/O ಗೌತಮ ರತ್ನಾಕರ್ ೨೫ ಮುರಾPHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022150010000025/05/2022
560500155094 Mahadevi - W/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ತಿಬಶೇಟ್ಟಿ 4/93 PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/202212008000026/05/2022
560500155270 Sundramma - W/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ೨೪೭ ಬಸವ ನಗರ್PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/202212008000025/05/2022
560500155302 Soumya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಬಸವ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/2022150010000026/05/2022
560500155312 Channamma - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ೪೧ ಮುರಾದ್ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/202212008000025/05/2022
560500155415 Channamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುಪಾದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500155503 Sunita Bai - W/O ಮಾಣಿಕ್ ನ್ಯೂ ಕ್ರೀರೆಸಚPHH(NK) / NCS------90000000-
560500155512 Saraswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/202212008000027/05/2022
560500155523 Reshma Begum - W/O: ಎಮ ಡಿ ಶಫಿ ದಸ್ತೆಗಿರೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500155547 Rekha - W/O ಮಾಣಿಕ್ ಬಸವ ನಗರ್ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCS------180000000-
560500155718 Shameem Begum - S/O ಮಹಬೂಬಸಾಬ್ ಮೈನ ರೊಡ ಟೀಚರ್ಸPHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20229006000025/05/2022
560500155798 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ 0 ಬಸವನಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500156201 Chitrakala - W/O: ಶ್ರೀಮಂತ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ 139 PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/202212008000025/05/2022
560500156320 Mahmadi Begum - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ 999/43 PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/202212008000026/05/2022
560500156448 Shabana Begum - W/O ಗೌಸೋದ್ಡೀನ್ ಮೇನ್ ರೊಡ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022150010000025/05/2022
560500156577 Dhanalakshmi - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ೫೮ ಹಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500156677 Rohini - W/O: ವಿಲಾಸಕುಮಾರ ಬೆಳಕೇರಿ 13-10PHH(NK) / NCS------120000000-
560500156700 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - S/O ನಾಗರಾಜ್ ಬುರುಡ ೧೮೪ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/2022150010000027/05/2022
560500156749 Kamalaabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾನಿಕಸಾಬ ಹಳ್ಳಿಖೆಡPHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/202212008000026/05/2022
560500156844 Butool Banu - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ ನಸPHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022150010000025/05/2022
560500156845 Bilqees Begum - W/O ಎಂಡಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಲಾಡ್ಜಿ ೫PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022150010000025/05/2022
560500157185 Sangeeta - W/O ರವೀಂದ್ರ 42 ಬಸವ ನಗರ ಹಾಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/2022150010000026/05/2022
560500157308 Mahanthabai - W/O: ಅಣ್ಣಾರಾವ 167 ಬಸವನಗರ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/20226004000026/05/2022
560500157635 Radha Bai - W/O: ಗಣಪತ್ ರಾವ್ 317/ಜೇ ಪವಾPHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20226004000025/05/2022
560500157858 Fatima Begum - W/O ಸೈಯದ ಅಜಿಮೊದ್ದೀನ್ ೨೧೩ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500157934 Manikala - W/O ಅನಂದ ಚಾಲಕಿ ಮೇನ್ ರೋಡ ಬಸವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500157954 Anita - W/O ಶಾಲಿವಾನ ೧೯೩ ವೊರ್ಕೆರ್ಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560500158001 Raja Prasanna - W/O: ರಾಜ ರಾಜಕುಮಾರ 12-40/3 PHH(NK) / NCSBiometric****255619/05/2022FPS****255619/05/20229006000019/05/2022
560500158288 Kamlabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಶಾ ಬ್ಯಾಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560500158519 Vijaylaxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರೇಪ್ಪಾ 7-1/144PHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/20226004000027/05/2022
560500158589 Lalita Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕ ಸಗರ ಮೂರಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560500158623 Goree Be - W/O ಗೌಸೋದ್ಡೀನ್ ಮಾಸುಲ್ದಾರ್ ಹೌಸPHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/202212008000025/05/2022
560500158705 Premila - W/O ದಶರತ ಮೇನ್ ರೊಡ ನಜರತ್ ಕಾಲೊPHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/202212008000026/05/2022
560500159163 Shridevi - W/O ಶಿವಾನಂದ್ ಬಸವ ನಗರ್ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/2022150010000027/05/2022
560500159174 Nandini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸಗರ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560500159275 Sangeeta - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ 151 PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/2022150010000026/05/2022
560500164013 Shameem Begum - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/2022200015000026/05/2022
560500164040 Mastan Sab - ಬಸವನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022200015000025/05/2022
560500164102 ನೀಲಮ್ಮಾ - ಬಸವ ಕಾಲೋನಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500164103 Shanta Bai - ಬಸವನಗರ ಕಾಲೇನಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20223002000025/05/2022
560500164155 Maimunnisa Begum - ಹಸನ ಪೊರಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022200015000025/05/2022
560500164163 JAITUN BI - ದಸ್ತಗಿರ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500164164 Shabana - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500164165 Zaheda Begum - ಶೈಕ ಮಹೇಬೂಬ ತಂದೆ ರಾಜ್ ಅಹ್ಮೆದ ಸಾAAY(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022200015000025/05/2022
560500164166 ಮೂದನ ಸಾಬ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500164167 Laikabegum - ಮೋಮಿನಾನ ಮಹೇಲಾ ಮು:ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022200015000025/05/2022
560500164168 Khaja Banu - ಮೋಮಿನಾನ ಮಸಜೀದ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022200015000025/05/2022
560500164169 Sabera Bee - ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 03 ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500164170 kousara banu - ವಾರ್ಡ ನಂ 02 ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022200015000025/05/2022
560500164171 ಬಾಬು ಮಿಯ್ಯ - ಮೊಮಿನ ಗಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022200015000025/05/2022
560500164172 ರೊಖಿಯಾ ಬೇಗಂ - ಬಾಗಬಾನ್ ಗಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20226004000025/05/2022
560500164173 Safoora - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/2022200015000026/05/2022
560500164174 Kundanbai - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****159828/05/2022FPS****159828/05/202212008000028/05/2022
560500164175 Hasmat bee - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/2022200015000027/05/2022
560500164176 ಮಸ್ತಾನಬಿ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20226004000025/05/2022
560500164177 Maheboob Bee - ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 03 ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/20226004000026/05/2022
560500164179 ಮಹಾದೇವ ರಾವ - ದಸ್ತೆಗಿರ ಮಹೇಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/2022200015000026/05/2022
560500164180 Doulath Bee - ದಸ್ತೆಗಿರ ಮಹೇಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500164181 ನೂರುನಿಸಾ - ಹಲ್ಲಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022200015000025/05/2022
560500164182 safi nisha - ಬಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳೀಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20223002000025/05/2022
560500164183 ಗೌಸಿಯಾ ಬೇಗಂ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500164184 shantamma - ಅಮರೈ ಹಳ್ಳಿಖೇಢ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/2022200015000026/05/2022
560500164185 yankappa - ಜಾಮಾ ಮಜ್ಜಿದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560500164186 ratnamma - ಬಸವನಗರ ಕಾಲೊನಿ, ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560500164188 ಸುನಿಲ - ಟೈಗರ ಹೋಸ ಭೀಮ ನಗರದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/2022200015000027/05/2022
560500164189 laxmi - ದಸ್ತೆಗಿರ ಮಹೇಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20223002000025/05/2022
560500164190 ನಾಗಮ್ಮ - ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560500164191 shankremma - ನಜರತ ಕಾಲೊನಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560500164192 Gousiya Begum - ಮುಮಿನನ ಮಹೆಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500164193 ವಿಜಯಲಕ್ಷಮಿ - ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500164194 Shamim Begum - ನೇಕವಾಡಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022150010000025/05/2022
560500164195 aruna bai - ಮುರದನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/202212008000023/05/2022
560500164196 Rafiqunnisa - ದಸ್ತಗಿರ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500164197 ರಾಬಿಯಾಬಿ - ದಸ್ತೆಗಿರ ಮಹೇಲಾ,ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500164198 manjola - ಕೇನರಾ ಬ್ಯಾಂಖ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (AAY(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/2022200015000027/05/2022
560500164199 ಗೊವಿಂದ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022200015000025/05/2022
560500164200 ಮೋದೀನ ಸಾಬ - ದಸ್ತಾಗೀರ ಮೈಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/2022200015000027/05/2022
560500164201 Hallima Bee - ಬಗವಾನ್ ಗಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500164202 SHAKUNTALA - ಬಸ್ವೇಶ್ವರ ಮುಖ್ಯೆ ರಸ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಖೇAAY(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/2022200015000027/05/2022
560500171301 SHERANAMMA - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022150010000025/05/2022
560500175995 Kalavati - ಬಸವನಗರ ಕಾಲೊನಿ ಹಳ್ಳೀಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/202212008000027/05/2022
560500176029 Jagadevi - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/20226004000026/05/2022
560500176037 Ghalemma - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ0PHH(NK) / NCS------60000000-
560500176042 sidamma - ಬಸವ ನಗರ ಕಾಲೊನಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20226004000025/05/2022
560500176047 Mahadevi - S.B.H.ಬ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022150010000025/05/2022
560500176052 ಗೌರಮ್ಮ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/2022150010000026/05/2022
560500176056 Tulsi Bai - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/2022180012000027/05/2022
560500176058 ಸೀಮಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560500176059 Siddamma - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560500176060 anitha - ಹಳ್ಳಿಖೇದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/202212008000026/05/2022
560500176067 Fatima Begum - ಮುರಾದ ನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022200015000025/05/2022
560500176079 Sarasvati - ಮುರಾದ ನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/2022150010000027/05/2022
560500176082 Sugnamma W/o Arjun Kamthankar - ಬ್ಲಾಕ ನಂ 09 ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------210000000-
560500176092 Shobha - B.S.N.L ಆಫಿಸ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/20226004000026/05/2022
560500176093 Jharemma - ಬಸವ ನಗರ ಕಾಲೊನಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022150010000025/05/2022
560500176101 Noorja Bee - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/202212008000025/05/2022
560500176107 Sharanamma - ಹಳ್ಲಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560500176108 Vidhyavthi - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560500176109 channamma - ಬಸವನಗರ ಕಾಲೊನಿ ಹಳ್ಳಿಖೆಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/2022150010000027/05/2022
560500176128 Amina B - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/202212008000027/05/2022
560500176135 paramma - ಬಸವನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/20226004000026/05/2022
560500176151 Chinnamma - ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 10, ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560500176229 Sangith - ಹಿರಿ ಅಗಸಿ ಗಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560500176481 Rukmini Bai - ಹಣಮನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20229006000025/05/2022
560500176497 ratnamma - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ರತ್ನಪ್ಪ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/2022150010000027/05/2022
560500176514 shakuntala - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560500176580 Nagamma - S.B.H.ಬ್ಯಾಂಕ ಮುಂದುಗಡೆ ಹಳ್ಳಿಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022150010000025/05/2022
560500176592 Renuka - ಬಸವ ನಗರ ಕಾಲೊನಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560500176598 Zulekha Bee w/o Late Abdul Ras - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560500176599 ಅಮೀನ ಬೀ - ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022150010000025/05/2022
560500176600 ಮೌಲಾನ ಸಾಬ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500176601 ವಲಿ ಅಹಮದ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500176602 Zaheerabee - ಮನಿಯಾರ ತಾಲಿಮ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500176603 Muskan Fatima - ಮನಿಯಾರ ತಾಲಿಮ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500176604 Kalpana - ಗಣೇಶ ಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಢ (ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500176605 Mehboob Bee - ಚುಡಿ ಫರೊಶ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/2022200015000026/05/2022
560500176606 ಫರಿದ ಸಾಬ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500176607 Huran Bee - ಗಣೇಶ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560500176608 Khairun Bee - ಚೂಡಿ ಫಿರೋಶ ಗಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022200015000025/05/2022
560500176609 pachu bi - ಮುಮೀನ ಮಹೇಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500176610 ಶೇಕ್ ಹೈದರ ಸಾಬ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560500176611 ನಾಗಪ್ಪ - ಹುಗಾರ ಪೇಟ ಉಮದಾ ನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/202212008000027/05/2022
560500176612 Sonamma - ಅಂಬೇದಕರ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560500176614 ಮೊಹೀನ್ ಪಾಶಾ ತಂದೆ ಶೇಖ್ ಮಹೇಬೊಬ್ - ಚೊಡಿ ಫರೊಶ ಮಹೇಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500176615 Eramma - ಗಣೇಶ ಕಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/20229006000026/05/2022
560500176616 Naseer Bi - ಮೊಮಿನಾ ಮಸಜ್ಜಿದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022180012000025/05/2022
560500176617 ವಹೀದ ಬೇಗ೦ - ಮಸಜ್ಜಿದೆ ಇಮಾಮೆ ಖಾಸಿಮ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ AAY(NK) / NCS------200000000-
560500176618 rajiya bi - ಮೊಮಿನಾನ್ ಗಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/2022150010000026/05/2022
560500176620 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ - ಗಣೇಶ ಕಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/2022180012000027/05/2022
560500176621 rahema bi - ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20229006000025/05/2022
560500176622 shannu - ಚುಡಿ ಫರಶ ಗಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022180012000025/05/2022
560500176623 ಬಾಸೀಡ - ಮುಮಿನಾನ ಗಲ್ಲಿ ಹಲ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/202212008000026/05/2022
560500176624 Kavita - ಮೊಮಿನಾನ್ ಗಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022200015000025/05/2022
560500176627 Kasturibai - ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500176628 ಶಾರದಬಾಯಿ - ಗಣೇಶ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500176629 Chennamma - ಗಣಪತಿ ಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560500176631 Munni Bee - ಹಲ್ಲಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560500176632 ಕಲಾವತಿ - ಗಣೇಶ ಗಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560500176633 Lalita Bai - ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/2022200015000027/05/2022
560500176634 ಆಶೋಕ್‌ - ಅಶೋಕ್ ತಂದೆ ರೆವನಪ್ಪಾ ಕಟಗಿ ನಿಯರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560500176635 ರಾಜಕುಮಾರ - ಕಟಗಿ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖPHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/202212008000026/05/2022
560500176636 ಬಸವರಾಜ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಕಟಗಿ ನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500176637 Chaya Bai - ನಾಯಕವಾಡ ಗಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****159821/05/2022FPS****159821/05/20226004000021/05/2022
560500176638 ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ - ನೈಕೋಡಿ ಮಹೇಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/20229006000027/05/2022
560500176639 Hameeda Bi - ನೈಕ ವಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560500176640 Yaseen Begum - ನಾಯಕವಾಡ ಗಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560500176641 Hurmath Jaha - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022180012000025/05/2022
560500176642 ರಹಿಮಾ ಬೆಗಂ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/20226004000026/05/2022
560500176643 Afsar Begum - ಮಿಲತ ಗುಲಿಸ್ತಾನ ಮುಂದುಗಡೆ ಹಳ್ಳಿಖPHH(NK) / NCS------90000000-
560500176644 Rahima Begum - ನೆಕವಾಡಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳೀಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022150010000025/05/2022
560500176645 Tahera Bee - ನೇಕವಾಡಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/20229006000026/05/2022
560500176646 Rehana Bee - ನೈಕೋಡಿ ಮೈಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------210000000-
560500176647 ಮಹಮದ ಖಾಜಾ - ಮೊಹಲ್ಲಾ ನೇಕವಾಡಿ ಹಳ್ಳಿಖೆಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500176648 ಶೇಖ ಗುಲಾಮ - ಹಲ್ಲಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560500176649 ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಾರುತಿರಾವ - ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಾರುತಿರಾವ ಅಷ್ಠPHH(NK) / NCS------30000000-
560500176650 ವೈಜಯನತಿಮಾಲ - ಗೋಪಾಲ ರಾವ್ ತಂದೆ ರಾವ ಹಿಬರೆ ನಿಯPHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20226004000025/05/2022
560500176651 Sheshikala - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/202212008000027/05/2022
560500176652 Kalavati - ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560500176653 ಈರಮ್ಮಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560500176654 najiya begam - ಹಲ್ಲಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------210000000-
560500176655 Neelamma - ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 03 ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/2022270018000026/05/2022
560500176656 Saraswati - ದಸ್ತಗಿರ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022200015000025/05/2022
560500176657 ನಕುಲ್‌ - ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಹಲ್ಲಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/20229006000026/05/2022
560500176658 Kareem bee W/o Late Gaffar Sab - ಮನಿಯಾರ ತಾಲಿಮ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20223002000025/05/2022
560500176659 Kamala Bai - ಭವಾನಿ ದೇವಾಲಾಯದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560500176660 ಸಂಗಮೇಶ - ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500176661 ಬಾಬುರಾವ - ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಹಲ್ಲಿಖೇಡ (ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560500176662 shantabai - ಹುಸ್ಸೆನಿ ಬಾಷಾ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್AAY(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022200015000025/05/2022
560500176663 Anees begum - ಹಲ್ಲಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500176664 Rabiya Begum - ಹುಸೈನಿ ಮೈಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022180012000025/05/2022
560500176665 Azeez bee - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560500176666 ಜವಾಹರಲಾಲ ತಂದೆ ಗೋರಖ ನಾಥ - ಮಹಿಂದ್ರಕರ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ ಮು:ಹಳ್ಳಿಖPHH(NK) / NCS------120000000-
560500176667 Nisar Fatima - ಮುರಾದ ನಗರ ಕಾಲೊನಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/202212008000026/05/2022
560500176668 ಸಾಜಿದಾ ಬೇಗಂ - ಹುಸ್ಸೆನಿ ಆಲಂ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560500176669 Abeda Bee - ಹುಸೆನಿ ಆಲಂ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560500176670 Nirmala - ಮಾರಗ್ಯಾಮಾ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇPHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20226004000025/05/2022
560500176671 Arifa Begum - ಹುಸ್ಸೆನಿ ಆಲಂ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/202212008000026/05/2022
560500176672 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ದಸ್ತಗಿರ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/202212008000027/05/2022
560500176673 gundamma - ದಸ್ತಗಿರ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/20229006000027/05/2022
560500176674 Sarita - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/202212008000023/05/2022
560500176675 Kastur Bai - ದಸ್ತೆಗಿರ ಮಹೇಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****159823/05/2022FPS****159823/05/2022150010000023/05/2022
560500176676 Zeenath Begum - ದಸ್ತೆಗಿರ ಮಹೇಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022210014000025/05/2022
560500176677 Rajeeya Begum - ದಸ್ತಗಿರ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/202212008000025/05/2022
560500176678 Saleema Bee - ದಸ್ತಗಿರ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022150010000025/05/2022
560500176679 Naseema Begum - ದಸ್ತೆಗಿರ ಮಹೇಲಾ,ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/2022150010000026/05/2022
560500176680 Rihana Begum - ಮೊಹ್ಮದಿಯಾ ಮಸಜಿದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇPHH(NK) / NCS------180000000-
560500176681 Kanees Fatima - ದಸ್ತೆಗಿರ ಮಹೇಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಢ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022150010000025/05/2022
560500176682 Mamataj Begum - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------240000000-
560500176683 Daulat Bee - ದಸ್ತೆಗೀರ ಮಹೇಲಾ, ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022150010000025/05/2022
560500176684 Khaja Bee - ದಸ್ತೆಗಿರ ಮಹೇಲಾ,ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560500176685 Afsar Begum - ಮೆಹಬೂಬ ಸುಭಾನಿ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022150010000025/05/2022
560500176686 ಮೊಹ್ಮದ ಏಜಾಜ ಖಾದ್ರಿ ತಂದೆ ಮೊಹ್ಮದ - ದಸ್ತಗಿರ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560500176687 ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ - ದಸ್ತೆಗಿರ ಮಹೇಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20226004000025/05/2022
560500176688 Apsar begam - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/2022200015000026/05/2022
560500176689 ಆಶೋಕ್‌ - ದಸ್ತಾಗೀರ ಮೈಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20226004000025/05/2022
560500176690 Vaijinath - ದಸ್ತಾಗೀರ ಮಹೇಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560500176691 ಬಾಬು - ಹಲ್ಲಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/20226004000026/05/2022
560500176692 Sunita Bai - ದಸ್ತಾಗೀರ ಮಹೆಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560500176693 gouramma - ದಸ್ತಾಗೀರ ಮೈಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/202212008000025/05/2022
560500176694 Sangamma Nimbure - ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022150010000025/05/2022
560500176695 ಮಾರುತಿ - ಹಲ್ಲಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/2022150010000027/05/2022
560500176696 ಶಿವಾರಾಜ - ಹಲ್ಲಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560500176697 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ದಸ್ತೆಗಿರ ಮಹೇಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಢ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/20229006000027/05/2022
560500176698 Laxmi Bai - ದಸ್ತೆಗಿರ ಮಹೇಲಾ,ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500176699 Amina Bee - ದಸ್ತೆಗಿರ ಮಹೇಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/202212008000025/05/2022
560500176700 Syed Abdul Hameed - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560500176701 ಮಹೆಬುಬ ಸಾಬ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560500176702 tukkamma - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560500176703 shankramma - ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬPHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/202212008000025/05/2022
560500176705 ಮಾಣಿಕ - ಹೊಸ ಭೀಮ ನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/20229006000026/05/2022
560500176706 laxmibai - ಅಮರೈ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560500176708 mallamma - ಬಸವ ನಗರ ಕಾಲೊನಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560500176709 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಬಸವನಗರ ಕಾಲೊನಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560500176710 Jabunnisa - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------210000000-
560500176711 Nasima Begum - ಹಲ್ಲಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560500176712 Hussaina Bee - ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 04 ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560500176713 Bi Bi Ma - ಬಾಗವಾನ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560500176714 Mumtaz Bee - ಹಲ್ಲಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/2022200015000026/05/2022
560500176715 Gousiya Begum - ಖುರೆಶಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20229006000025/05/2022
560500176716 Anjum Athar - ಖುರೆಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560500176717 ರಫೀಕ್‌ ಅಹಿಮದ - ಖುರೆಶಿ ಗಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/20226004000026/05/2022
560500176718 Rubina Begum - ಖುರೇಶಿ ಗಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/2022150010000026/05/2022
560500176719 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಖುರೆಶಿ ಮಹೇಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20229006000025/05/2022
560500176720 bharatabai - ಮರಗ್ಯಾಮಾ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡPHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20229006000025/05/2022
560500176721 ಜೈನಬ ಬೀ - ದಸ್ತೆಗಿರ ಮಹೇಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಢ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/202212008000025/05/2022
560500176722 Sajeed Begum - ದಸ್ತೆಗಿರ ಮಹೇಲಾ,ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****064425/05/2022FPS****064425/05/2022180012000025/05/2022
560500176723 ಫಾತೀಮಾ ಬೀ - ಹಳ್ಳಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022200015000025/05/2022
560500176724 Jubeda Khatun - ದಸ್ತೆಗಿರ ಮಹೇಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500176725 amina begm - ದಸ್ತಗಿರ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022200015000025/05/2022
560500176726 syed farid - ನಿಯರ ಫಾರಿದ ಚಂದ್ ಸಾಬ ಬಗ್ವಾನ ನಿಯAAY(NK) / NCS------200000000-
560500176727 Raziya Begum w/o Late Khaseem - ಬಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20223002000025/05/2022
560500176728 Amina - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/2022200015000026/05/2022
560500176729 Sindhu Bai - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500176730 ಶಾಹಾಜಾಹ ಬೇಗಂ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/2022200015000027/05/2022
560500176731 Chand Bee - ಮುರಾದ ನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500176732 ಕಮಳಮ್ಮ - ಬಸವ ಕಾಲೊನಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/20226004000027/05/2022
560500176733 ಎಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಬಸವನಗರ ಕಾಲೊನಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/2022150010000027/05/2022
560500176734 Paramma - ಜಾಮಾ ಮಜ್ಜಿದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500176735 Tayaba Begum - ಮೊಹಮ್ಮದಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/2022180012000027/05/2022
560500176736 Chitrakala - ಚಿತ್ರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/2022150010000026/05/2022
560500176737 ಸುಶಿಲಮ್ಮ - ಬಸವ ನಗರ ಕಾಲೊನಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20226004000025/05/2022
560500176738 Shamshunnisa - ಮುರಾದ ನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560500179744 ಶಂಕರ ರಾವ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180242 ಬಾಬು ರಾವ - ಏರಟೇಲ್ ಟಾವರ ಹತ್ತಿರ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180243 ಸುಜಾತಾ - ಹಿಬಾರೆ ಡಾಲರ ಕಾಲೋನಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180244 ಭಾರತ ರಾವ - ಹಿಬಾರೆ ಡಾಲರ ಕಾಲೋನಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180245 ರಮೇಶ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180246 ಮನೋಹರ - ಮನೋಹರ್ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180247 ದೀವಕರರಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180248 ಪ್ರಬಾಕರ್‌ - ಅರಯಾ ಸಮಾಜ್ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180249 ಖಾಜಾಮೈನೋದ್ದಿನ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180251 ಎಮ್ ಡಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಂದೆ ವಜಿರ ಸಾಬ - ಮೊಮಿನಾನ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180252 ಎಮ್.ಡಿ ಇಬ್ರಾಹಿಮ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180253 ಮ ಡಿ ಸಲಿಮ ಸಾಬ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187198 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಬ್ಲಾಕ ನಂ 1 ಗ್ರಾಮ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/2022150010000026/05/2022
560500187816 Mohammed Naser S/o Mohammed Sh - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500188527 Bhavani - ಹಿರಿ ಅಗಸಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560500188531 SANTOSH S/O BASVANAPPA MADIWAL - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/20226004000026/05/2022
560500188572 Roopa - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/2022150010000026/05/2022
560500188573 Geeta - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/202212008000026/05/2022
560500188578 MANIKESHAWARI - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560500191312 Mohammed Wajeed S/o Ghudusab M - ಪಾಂಗಾ ಗಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/202212008000025/05/2022
560500191379 Shaja Begum - ಮನಿಯಾರ ತಾಲಿಮ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಬಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560500191557 Siddamma - ಹೊಸ ಭೀಮ ನಗರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/2022210014000027/05/2022
560500191670 Savitra S/o Jaivanth Bhatiya - ಟೀಚರ ಕಾಲೋನಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560500191697 Shwetha Sugure - ಗ್ರಾಮ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560500191704 Jyothi - ಗ್ರಾಮ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560500191889 Syd Gouse S/o Syed Ahemad - ದಸ್ತಗಿರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ0PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022150010000025/05/2022
560500191894 Asma Tabassum - ನೇಕವಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/2022150010000027/05/2022
560500191912 Sanjeev S/o Narsappa Kanak - ಗ್ರಾಮ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/20229006000025/05/2022
560500191950 Vijaylaxmi - ಗ್ರಾಮ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560500191957 Malan Bee - ದಸ್ತಗಿರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022180012000025/05/2022
560500191965 Farha Anjum - ಟೀಚರ ಕಾಲೊನಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022150010000025/05/2022
560500193157 Rajeshwari - ಹಳ್ಳಿಖೆಡ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022150010000025/05/2022
560500193168 Parvati - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/20229006000027/05/2022
560500193184 Surekha - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/2022150010000026/05/2022
560500193187 Kastur Bai - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/20226004000026/05/2022
560500193189 ಸುನೀತಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/2022200015000026/05/2022
560500193258 Anjum Banu - ಹಲ್ಲಿಖೇಡ ಬಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560500193301 Shridevi - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/202212008000025/05/2022
560500193326 ಶಿವಕುಮಾರ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560500193346 ಕಲಾವತಿ - ಹಲ್ಲಿಖೇಡ ಬಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560500193357 ಅಬ್ದುಲ್ ಅಕೀ - ಹಲ್ಲಿಖೇಡ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500193373 ದಿಲೀಪ್‌ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465725/05/2022FPS****465725/05/2022150010000025/05/2022
560500193380 ಮುನ್ನಿ ಬಿ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/20229006000026/05/2022
560500193390 KALAVATI - ಹಲ್ಲಿಖೇಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560500193400 Shivaleela - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500193406 nilamma - ಹಲ್ಲಿಖೇಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****465726/05/2022FPS****465726/05/20223002000026/05/2022
560500193412 ಅಯೂಬ ಮಿಂಯ್ಯಾ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560500193420 ಶಂಕರ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****465727/05/2022FPS****465727/05/20222000