REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
330100445791 Sheshikala - S/O: ದಶರತ್ #2-88 ಅಲ್ಲುರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560400245520 Sabera Begum - W/O: ಮಂಜೀಲೆಸಾಬ್ ಲದಾಫ್ 47 ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
560500142191 Shilpavati - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ #0 ಸುಲ್ಥಾನಬಾದ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560500143849 Jaheda - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶೈಕ್ ಜಿಲಾನಿ #194/01PHH(NK) / NCS------200000000-
560500144753 Vimalabai - W/O: ದತ್ತತ್ರಿ ರಾವ 66/1 PHH(NK) / NCS------50000000-
560500145694 Savita - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೇಳ 2/58 ಅಲPHH(NK) / NCS------250000000-
560500146047 Anitha - W/O: ಗುರುನಾಥ ಚಂರೆಡ್ಡ 1-79 ಅಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560500146118 Laxmi - W/O ಶಿವಕುಮಾರ 154 - PHH(NK) / NCS------250000000-
560500146133 Surekha - W/O: ರವಿ ಗದಗ 60 ಅಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500146144 Munnamma - W/O: ಬಸವರಾಜ್ ಮೆಟ್ಟರೆ 85/2 PHH(NK) / NCS------250000000-
560500146154 Janabai - W/O: ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಮೆತ್ರೆ 56 PHH(NK) / NCS------250000000-
560500146155 Jagdevi - W/O: ರಾಜಶೇಕರ್ 93/ಸೀ ಅಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500146158 Mallamma - W/O: ಕಾಂತಪ್ಪಾ ಹೊಂಗೊಂಡ 56 ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
560500146269 Ushadevi - W/O ಸಂಗ್ರಾಮ್ 7 ಅಲ್ಲೂರ ಅಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560500146270 Umashree - W/O ಓಂಕಾರಯ್ಯ 9 ಅಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500146275 Sushmita - W/O ನರೇಂದ್ರ ಗೋಟುರ್ ಮೈನ ರೊಡ ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
560500146315 Sangeeta - W/O ಸೀದ್ದಾ ರೆಡ್ಡಿ #10/2 , PHH(NK) / NCS------100000000-
560500146316 Bhagyashree - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ವಾಲೆಕಾರ 32 - PHH(NK) / NCS------50000000-
560500146370 Jafhar Sadik - S/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಫಾತ್ರು ಸಾಬ್ 103 PHH(NK) / NCS------100000000-
560500146397 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ ಐ 4PHH(NK) / NCS------100000000-
560500146543 Shivananda - W/O ಜಗನ್ನಾಥ ಮೇನ್ ರೋಡ ಅಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500146737 Sudharani - S/O ನಾಗಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ 1/59 ಮೇನPHH(NK) / NCSBiometric****681506/06/2023FPS****681506/06/20233002000006/06/2023
560500146867 Shakouthala - W/O: ಭೀಮರಾವ್ 38 ಅಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500146942 Mallamma - W/O: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಗದಗ್ 85 ಅಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560500146947 Eramma - W/O: ಜಗನಾಥ 1-82 ಅಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500146948 Aswini - W/O: ಬಸವರಾಜ್ ಚಾಮ ರೆಡ್ಡಿ 50/4 PHH(NK) / NCS------300000000-
560500146955 Akshata - W/O: ಚೆನ್ ಬಸಪ್ಪ ವಲ್ಲಿಕಾರ್ 2/8PHH(NK) / NCS------250000000-
560500146964 Lalita - W/O: ಜಗನ್ನಾಥ 25 PHH(NK) / NCS------200000000-
560500146972 Anita - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ಮೈನ ರೊಡ ಅಲ್ಲೂPHH(NK) / NCS------250000000-
560500146974 Kaveri - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ ಮೈನ ರೊಡ ಅಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500147013 Sudharani - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಹುಮನಾಬಾದ ಅPHH(NK) / NCS------250000000-
560500147055 Shahin Begum - W/O: ಮಾವಹಡ ರಫಿ 33 ಅಲ್ಲೂರ ಅಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560500147056 Kavita - S/O: ಶಂಕರ ರಾವ್ ಪವಾರ್ 99 ಅಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560500147057 Naseema Begum - S/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜಿಜ್ ಲಾಖಂಗೌನ್ ಏPHH(NK) / NCS------350000000-
560500147063 ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ - W/O ವಿನೋದ ಖರ್ಗೆ ಮೇನ್ ರೋಡ ಹೌಸPHH(NK) / NCS------100000000-
560500147075 Khairun Begum - S/O: ಅಹ್ಮದ್ ಸಾಬ 46 ಅಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500147140 Preeyadrshini - W/O ದಿಲೀಪ #0 , PHH(NK) / NCS------200000000-
560500147160 Sana Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಅಲಿ ಮನೆ ನ. 44/3 ನೂPHH(NK) / NCS------200000000-
560500147627 Arifa Begum - W/O: ಫಾಯಜೊದ್ದೀನ್ 45 ಅಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------350000000-
560500147694 Sumitra - W/O: ಜಲ್ಲಿಂದರ್ ಗದರ 72 ಅಲ್ಲPHH(NK) / NCS------250000000-
560500147732 Kavita - W/O ಗೋಪಾಲ್ ಮೈನ ರೊಡ ಅಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500147744 Triveni - W/O ರಾಜಪ್ಪ 178 ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500147789 Jayashree - S/O: ವೈಜೀನಾಥ ಖರಗೆ 63 ಅಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500147799 Belakarani - S/O: ಸುಧಾಕರ 162 ಅಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500147839 Asifa - S/O: ಖಾಸೀಮ್ ಅಲಿ 42 ಅಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500147864 Pooja - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮೈನ ರೊಡ ಅಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500147885 Kanyakumari - D/O: ವೈಜೀನಾಥ 95 ಅಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500147924 Sumitra - W/O ಅನಿಲ #57 , PHH(NK) / NCS------100000000-
560500148163 Mahananda - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 26 ನಿಯರ್ ಹನುಮಾನPHH(NK) / NCS------200000000-
560500148178 Mahadevi - W/O ಶ್ರೀನಾಥ್ 51 ಅಲ್ಲೂರ ಅಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560500148190 Jagadevi - W/O: ಶಿವರಾಜ ಮೆತ್ರೆ 57 ಅಲ್ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560500148220 Gausiya Begum - W/O: ನಾಸೀರುದ್ದೀನ್ ಮಸುಲ್ದಾರ್ ಏPHH(NK) / NCS------100000000-
560500148239 Jaimini - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾತ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500148265 Gangamma - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೀಲವಂತ್ 46 PHH(NK) / NCS------100000000-
560500148318 Parvati - W/O ಬಲವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ೧೭೮ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500148878 ಅನೀತಾ - W/O ಗುರುನಾಥ ಮೈನ ರೊಡ ಅಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500150551 Kamala Bai - W/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಹೊನರೆಡ್ಡಿ 115 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500151130 Lalita - W/O ಅನಂದ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲೂರ ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
560500151443 Renuka - S/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ಪಂಚಾಳ 2/21 - PHH(NK) / NCS------150000000-
560500151504 Panchamma - W/O: ಬಾಬುರಾವ್ 178 ಅಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500151517 Mallamma - W/O: ಮಾರುತಿ ಎಸ್.ಟೀ ಹೊನ್ನಗೊಂಡ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500151547 Aminabi Markhale - W/O: ಶಬೀರ್ ಮಿಯ 33 ಅಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500151605 Ayyamma - W/O: ಈರಪ್ಪ ಇಂದೂರ್ 1/39 ಅಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560500151643 Aruna Bai - W/O: ಶಂಕರ ಬಿರಧಾರ 62 ಅಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------350000000-
560500151653 Arunadevi - S/O: ಈರಪ್ಪ ಹೊನ್ನರೆಡ್ಡಿ 178 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500151655 Kaveri Bappa - S/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ಗೋಟುರ್ 10 ಅಲ್ಲೂPHH(NK) / NCS------200000000-
560500151657 Mahadevi - W/O ಪ್ರಭು ಗದಗ 391 - PHH(NK) / NCS------300000000-
560500151679 Ambika - S/O ವೀರಪ್ಪ ಬಿರಾದರ್ ೩೪/೧ PHH(NK) / NCS------300000000-
560500151680 Tippava - S/O: ನರಸಪ್ಪ ಮೆತ್ರ 20/2 ಅಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560500151891 Sundramma - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ 2/99 ಅಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500151914 Radha Bai - W/O: ಬಸಪ್ಪಾ 31 ಅಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500151945 Vidyavati - W/O: ಚನ್ನಶೆಟ್ಟಿ (2)ಬ್ಲಾಕ್ 15 PHH(NK) / NCS------200000000-
560500152626 Eramma - W/O ಬಸವರಾಜ ಗೋಟುರ 7 ಅಲ್ಲುರಾ ಅಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560500153606 Padmavati - W/O: ಬಾಬು ಹೊನ್ನರೆಡ್ಡಿ 2-38-ಸೀPHH(NK) / NCS------350000000-
560500153613 Ashwini - W/O ಶಿವಾನಂದ ಮೇನ್ ರೊಡ ಅಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500153933 Gawramma - S/O: ಶಿವಮೂರ್ತೆಪ್ಪಾ ದಾಪಕೆ 75 PHH(NK) / NCS------100000000-
560500154387 Shakuntala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಬಣ್ಣಾ ಕಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560500154617 Muttamma - W/O: ದತ್ತಾತ್ರಿ ಪಂಚಲ 2/21 ಅPHH(NK) / NCS------50000000-
560500154618 Devika - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಂಚಲ 21 ಅಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560500154667 Malamma - W/O: ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಮ್ನಾರೆಡ್ಡಿ 62 PHH(NK) / NCS------100000000-
560500157304 Annapurna - W/O ಭದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಣಾ ಮೇನ್ ರೊPHH(NK) / NCS------100000000-
560500157336 Sumitra - W/O ಅಶೋಕ್ ೫೮ ಸಿಜನಲ್ ಕೋಟರ್ಸ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500157544 Meenakshi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪುಂಡಲಿಕ ಮಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560500157805 Kalavati - D/O: ಪುಂಡಲಿಖ್ 102 ಅಲ್ಲೂರ ಅPHH(NK) / NCS------100000000-
560500157892 Rathnamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪಾ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500157895 Shivakantha - W/O: ಶರಂಗೌಳ ಬೀರಾದಾರ 31 ಅಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500158067 Jaiamma - W/O: ತುಕಾರಾಮ್ 150/5/62 ಅಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560500158158 Kalavati - W/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ಗೊಟುರ್ 07 ಅಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560500158198 Sheshamma - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ಮೆತ್ರೇ 40 ಅಲ್ಲPHH(NK) / NCS------250000000-
560500158225 Laxmi - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ನಿರ್ಣ 74 ಅಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560500158272 Vimalabai - W/O ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯಾ ಮೇನ್ ರೋಡ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560500158278 Chandramma - W/O: ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ 25 ಅಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------50000000-
560500158716 Saraswati - W/O: ಸುಭಾಷ್ ಮ್ನಾರೆಡ್ಡಿ 62 PHH(NK) / NCS------100000000-
560500158902 Aishwarya - ಪ್ರಕಾಶ 102 ಅಲ್ಲೂರ ಅಲ್ಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500158962 Eramma - W/O ವೈಜೀನಾಥ ಬಿರಾದಾರ ಮೇನ್ ರೊಡ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500159142 Shreelekha - S/O ಶಂಕರೇಪ್ಪಾ ಮೇನ್ ರೊಡ ಅಲ್ಲೂPHH(NK) / NCS------200000000-
560500159143 Rangamma - W/O ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ೮೨ ಅಲ್ಲೂPHH(NK) / NCS------150000000-
560500159151 Rani - ರಾಜಪ್ಪ ಚಾಮರೆಡ್ಡಿ 82 ಅಲ್ಲುರಾ ಅPHH(NK) / NCS------250000000-
560500159673 Dayanand - S/O: ಮನೋಹರ್ ಗದಗ 74 ಅಲ್ಲುರಾ ಅNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500164203 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಮ.ನಂ-1/04, ಅಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164204 NAGAMMA - ಮ.ನಂ.19 ಅಲ್ಲುರಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164205 ಶಿವರಾಜ ತಂ. ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಶಿವರಾಜ ತಂ. ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮು:ಪೋ: ಅAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164207 Hemavati - ಮ.ನಂ-1/21, ಅಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560500164208 ಭಾರತಬಾಯಿ - ಧನರಾಜ ತಂ. ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಮು: ಪೋ: ಅಲAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164209 Kamalabai - ಮ.ನಂ-1/36, ಅಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164210 ಫಾತೀಮ - ಫಾತಿಮಾ ಗಂ. ವಾಹೇದಸಾಬ ಮಾಸೂಲ್ದಾರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500164211 Chandramma - ಅಲ್ಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164212 ಭೀಮಶಾ ಶರಣಪ್ಪಾ - ಮ.ನಂ59 ಅಲ್ಊರಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164213 ಭದ್ರಪ್ಪಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಭದ್ರಪ್ಪಾ ತಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೊನಗೊಂಡ AAY(NK) / NCS------350000000-
560500164214 Kaveri - ಪೀರಪ್ಪಾ ತಂ. ನರಸಪ್ಪಾ ಮು: ಅಲ್ಲAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164215 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಪ್ರಭು - ಮ.ನಂ,178 ಅಲ್ಲೂರಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164216 ಸುಭಾಷ - ಮ.ನಂ.187 ಅಲ್ಲೂರಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164217 Kashamma W/o Shankar - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂ. ಶಂಕರ ಮು: ಅಲ್ಲೂರುAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164218 muktambi - ಮ.ನಂ. 182 ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560500164219 ಫರೀದ ಸಾಬ ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ - ಮ.ನಂ. 60 ಅಲ್ಲೂರಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164220 ಪುಂಡಲಿಕ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಪುಂಡಲೀಕ ತಂ. ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಹೊಸಳಿಕರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500164221 ದ್ರೋಪತಿ - ಮ.ನಂ-1/178. ಅಲ್ಲೂರ.PHH(NK) / NCS------200000000-
560500164222 sanpavati - ಮ.ನಂ-1/45, ಅಲೂರ.AAY(NK) / NCS------350000000-
560500164223 ಮಾರುತಿ ಜೊತೆಪ್ಪ - ಮ.ನಂ-43, ಅಲ್ಲುರ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560500164224 Putalamma - ಮಡೆಪ್ಪಾ ತಂ. ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಹೋಸಳಿಕರ AAY(NK) / NCS------350000000-
560500164225 ಸರಸ್ವತಿ - ಮ.ನಂ-45, ಅಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500164226 ಚಿತ್ರಮ್ಮ - ALLURPHH(NK) / NCS------250000000-
560500164227 ಬಸಪ್ಪಾ ಭೀಮಶಾ - ಬಸಪ್ಪಾ ತಮ. ಭೀಮಶಾ ಗದಗ ಮು:ಪೋ: ಅAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164228 Putalabai - ದೇವಿಂದ್ರ ತಂ. ಭೀಮಶಾ ಮು: ಅಲ್ಲೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500164229 ರವಿ - ಮ.ನಂ-1/17, ಅಲ್ಲೂರ.PHH(NK) / NCS------100000000-
560500164230 ಪುಂಡಲಿಕ ಹಸನಪ್ಪಾ - ಮ.ನಂ.15 ಅಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164231 Saraswati - ಮಾರುತಿ ತಂ. ಕಾಳಪ್ಪಾ ಮಾಲೆ ಮು: ಪAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164232 ಮನೋಹರ - ಮನೋಹರ ತಂ. ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಗದಗ ಮು:ಪೋ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500164233 ಬಸಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಬಸಪ್ಪಾ ತಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗದಗ ಮು: ಪೋAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164234 ನಾಗಪ್ಪಾ - ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂ. ಹುಸೇನಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ AAY(NK) / NCS------350000000-
560500164235 ಶ್ರೀ ಮಂತ ರಾವ ಶಿವಪ್ಪಾ - ಶ್ರೀಮಂತರಾವ ತಂ. ಶಿವಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500164236 Gouramma - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂ. ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಹಡಪದAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164237 ಅಬೇದ ಅಲಿ ಮಹಮದ.ಸಾಬ - ಮ.ನಂ.10 ಅಲ್ಲುರ಻AAY(NK) / NCS------350000000-
560500164238 Vijay Laxmi - ರವಿ ತಂ. ಗುರುನಾಥ ಹೂಗಾರ ಮು:ಪೋ: AAY(NK) / NCS------350000000-
560500164239 Rihana Begum - ರಿಹಾನಾಬೇಗಂ. ಗಂ. ಚಾಂದಪಾಶಾ ಮಾಸೂಲPHH(NK) / NCS------50000000-
560500164240 ರಾಜಪ್ಪಾ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಮ.ನಂ.12 ಅಲ್ಲೂರಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164241 ರೇವಣಪ್ಪಾ - ಮ.ನಂ.178 ಅಲ್ಲೂರಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164242 ಭಾಗಮ್ಮ - ಮ.ನಂ-10/2, ಅಲ್ಲೂರ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560500164244 ಶೊಕತ ಅಲಿ ಶಾಮಶೋದ್ದಿನ್‌ - ಶೋಕತ ಅಲಿ ತಂ. ಶಮಶೋದ್ದಿನ್ ದಫೆದಾರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164245 ನಬಿಸಾಬ ಹುಸೆನ ಸಾಬ - ಮ.ನಂ. 47/2 ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560500164246 Sharanamma - ಮ.ನಂ. 50/3 ಅಲ್ಲೂರಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164247 Sharadabai - ಮ.ನಂ.34 ಅಲ್ಲೂರಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164248 Sushila Bai - ತುಕರಾಮ ತಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇತ್ರೆ ಮು:AAY(NK) / NCS------350000000-
560500164249 Kamalabai W/o Virupakshappa - ಕಮಳಬಾಯಿ ಗಂ. ವೀರಪಕ್ಷಪ್ಪಾ ಮರಕಲ್ PHH(NK) / NCS------50000000-
560500164250 Lalitabai - ಅಲ್ಲುರುAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164251 ಹಣಮಂತ ತಂ. ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಹಣಮಂತ ತಂ. ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಮೆತ್ರಿ ಮುAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164252 sugand bai - ಸುಗಂಧಬಾಯಿ ಗಂ. ರಾಜಪ್ಪಾ ವರಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
560500164253 kamala - ಮ.ನಂ.9/9 ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500164254 Ambika - ಅಂಬಿಕಾ ಗಂ. ರಾಜಕುಮಾರ ಮಡಿವಾಳ ಮುAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164255 ಗುರುನಾಥ ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಗುರುನಾಥ ತಂ. ಭೀಮಣ್ಣಾ ಮು: ಅಲ್ಲAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164256 chandramma shankrappa - ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಗಂ. ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಮು: AAY(NK) / NCS------350000000-
560500164257 Sundaramma - ಶಿವರಾಮ ತಂ. ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ ಮುAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164258 Surekha - ಅಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500164259 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂ. ನರಸಪ್ಪಾ ಮೆತ್ರಿ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560500164260 Saida Begum - ಅಮಿನಾಬಿ ಗಂ. ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಬ ಮಾಸೂಲ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560500176740 ಮಂಗಲಾ - ಮ.ನಂ.55 ಅಲ್ಲುರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560500176741 shanthamma - ಮ.ನಂ.64/2 ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560500176742 nirmala - ಈರಪ್ಪಾ ತಂ. ಭೀಮಣ್ಣಾ ಬಿರಾದಾರ ಮುPHH(NK) / NCS------200000000-
560500176743 Siddamma - ವೀರಯ್ಯಾ ತಂ. ಪುಂಡಯ್ಯಾ ಗುಡಿ ಮು:PHH(NK) / NCS------150000000-
560500176744 ರಮೇಶ ನಾಗಣ್ಣಾ - ಮ.ನಂ-96, ಅಲ್ಲೂರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560500176745 ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ತಂ. ವೀರಪಕ್ಷಪ್ಪಾ - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂ. ವೀರಪಕ್ಷಪ್ಪಾ ಮರಕಲ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500176746 Laxmi Bai - ಮಾರುತಿ ತಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇತ್ರಿ ಮು:PHH(NK) / NCS------200000000-
560500176747 Farida Begum - ಫತ್ರುಸಾಬ ತಂ. ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ಮಾಸೂಲ್ದPHH(NK) / NCS------250000000-
560500176748 ಶರಣಯ್ಯ - ಶರಣಯ್ಯ ಗಂ. ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯಾ ಗುಡಿ AAY(NK) / NCS------350000000-
560500176749 shnkrappa revanappa - ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ತಂ. ರೇವಣಪ್ಪಾ ಮಾಲಿಪಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560500176750 ರೈಸಾ ಬೆಗಂ - ಜಮಿರಲಿ ತಂ. ಶಮಶೋದ್ದಿನ್ ದಫೆದಾರ PHH(NK) / NCS------300000000-
560500176752 Parveen Begum - ಮ.ನಂ-38/5, ಅಲ್ಲೂರ್PHH(NK) / NCS------350000000-
560500176753 Shamina Bee - ಇಸುಬ ಅಲಿ ತಂ. ಶಮಶೋದ್ದಿನ್ ದಫೆದಾರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500176754 ರಜೀಯಾ ಬೆಗಂ - ರಜೀಯಾಬೇಗಂ ಗಂ. ಅಹ್ಮದಸಾಬ ಮು: ಅPHH(NK) / NCS------100000000-
560500176755 Halima Begum - ಚಾಂದಪಾಶಾ ತಂ. ಅಹ್ಮದಸಾಬ ಲದಾಫ್ ಮPHH(NK) / NCS------400000000-
560500176756 ಫತ್ರ ಸಾಬ - ಮ.ನಂ. 63 ಅಲ್ಲುರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560500176758 ರಿಹಾನಾ ಬೆಗಂ - ಜಾಫರ ಅಲಿ ತಂ. ಗನಿಸಾಬ ಲದಾಫ ಮು:ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
560500176760 sharnamma - ಮ.ನಂ.178 ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560500176761 ಈರಪ್ಪಾ ದಶರಥ - ಈರಪ್ಪಾ ತಂ. ದಶರಥ ವಾಲಿಕರ್ ಮು:ಪೋPHH(NK) / NCS------100000000-
560500176762 Gangamma - ಈಶ್ವರ ತಂ. ರುಕ್ಕಪ್ಪಾ ವಾಲಿಕರ ಮುPHH(NK) / NCS------100000000-
560500176763 Mangala - ಮ.ನಂ. 178 ಅಲ್ಲುರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560500176765 Rangamma - ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ತಂ. ರುದ್ರಪ್ಪಾ ವಾಲಿಕರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500176766 ಸುಧಾಕರ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಸುಧಾಕರ ತಂ. ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ವಾಲಿಕರ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500176767 Gaopemma - ಶಿವಪ್ಪಾ ಬಾಬಣ್ಣಾ ಮು:ಅಲ್ಲೂರುAAY(NK) / NCS------350000000-
560500176768 ಜಯದಂತ ಶಂಕರಪ್ಪಾ - ಮ.ನಂ. 19 ಅಲ್ಲೂರ಻PHH(NK) / NCS------200000000-
560500176769 nilamma - ಮ,ನಂ,19 ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------350000000-
560500176770 ತುಕಾರಾಮ - ತುಕರಾಮ ತಂ. ಈರಪ್ಪಾ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಮು:PHH(NK) / NCS------200000000-
560500176771 ಝರೇಮ್ಮಾ - ಮ.ನಂ. 4 ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560500176772 Chitramma - ಅಮೃತ ತಂ. ಈರಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ ಮು:ಪೋ:PHH(NK) / NCS------100000000-
560500176773 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮ.ನಂ-17, ಅಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500176774 nijgun - ಮ.ನಂ. 145 ಅಲ್ಊರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560500176775 ಮಾಣಿಕ - ಮಾಣಿಕ ತಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾಲೆ ಮು:ಪೋ:PHH(NK) / NCS------100000000-
560500176776 ghalamma - ಮ.ನಂ-68, ಅಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500176777 ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ - ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ತಂ. ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಹೊಸಳಿಕರ AAY(NK) / NCS------350000000-
560500176778 ಸಂಬಣ್ಣಾ - ಸಂಬಣ್ಣಾ ತಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗದಗ ಮು:ಪೋPHH(NK) / NCS------100000000-
560500176779 ತುಕಾರಾಮ - ತುಕರಾಮ ತಂ. ಸಂಬಣ್ಣಾ ಗದಗ ಮು:ಪೋ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560500176780 Shridevi - ವಿಠಲ ತಂ. ಮರೆಪ್ಪಾ ಗದಗ ಮು: ಪೋ: PHH(NK) / NCS------200000000-
560500176781 ವಿಠಲ - ಮ.ನಂ.60 ಅಲ್ಲುರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560500176782 Kausar Begum - ಮ.ನಂ.178 ಅಲ್ಲೂರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500176783 Shobha Devi - ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ತಂ. ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಉಪಾರ ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560500176784 Bharath Bai - ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂ. ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮೆತ್ರಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500176785 ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂ. ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮೆತ್ರೆ - ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂ. ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮೆತ್ರೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500176786 Mamula Bee - ಯುಸುಫ್ ತಂ. ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ ಮು:ಪೋPHH(NK) / NCS------350000000-
560500176787 ವೈಜನಾಥ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಮ.ನಂ.50/5 ಅಲ್ಲುರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560500176788 Satyamma - ಕಮಲಾಕರ ತಂ. ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಮು: ಅಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560500176789 ಅಹದ ಬೆಗಂ - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಂ. ವಾಹೇದಸಾಬ ಮಾಸೂಲ್ದPHH(NK) / NCS------150000000-
560500176790 ಕುಲಸುಂಬಿ - ALLURPHH(NK) / NCS------250000000-
560500176791 Ratnamma - ಶಂಕರ ರಾವ ತಂ. ರುದ್ರಪ್ಪಾ ಗದಗ ಮುPHH(NK) / NCS------150000000-
560500176792 ಸುಬ್ಬಮ್ಮ - ಸಂತೋಷ ತಂ. ನಾಗಪ್ಪಾ ಚಂದನಕೇರಾ ಮುPHH(NK) / NCS------250000000-
560500176793 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂ. ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಉಡಬಾಳ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500176794 ಜಗದೇವಿ - ರೇವಣಪ್ಪಾ ತಂ. ಶಿವಪ್ಪಾ ಶೇರಿಕಾರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500176795 Parvati - ಶಿವರಾಜ ಭೀಮಶಾ ಮ.ನಂ-16, ಅಲ್ಲೂರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560500176796 Vijaya Laxmi - ಅಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500176797 mahadevi - ಮಹಾದೇವಿ ಗಂ. ಉಮಾಕಾಂತ ಗೋಟೂರ ಮು:PHH(NK) / NCS------50000000-
560500176798 Sunita - ಗುರುನಾಥ ತಂ. ಶರಣಪ್ಪಾ ಗೋಟೂರ್ ಮುPHH(NK) / NCS------150000000-
560500176799 ಕಾಂತಮ್ಮಾ ವೀರ ಭದ್ರಪ್ಪಾ - ಕಾಂತಮ್ಮಾ ಗಂ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ ಗೋಟುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500176800 ರಿಯಾಸತಲಿ ವಹೇದ ಅಲಿ - ALLURPHH(NK) / NCS------200000000-
560500176801 ಹುಸೆನ ಸಾಬ - ಮ.ನಂ ಅಲ್ಉರ಻PHH(NK) / NCS------100000000-
560500176802 ಗೌರಮ್ಮ - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂ. ಸಂಗಪ್ಪಾ ಚಾಮರಡ್ಡಿPHH(NK) / NCS------350000000-
560500176803 ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂ. ಸಂಗಪ್ಪಾ - ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂ. ಸಂಗಪ್ಪಾ ಚಾಮರಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500176804 shanthamma - ಶಾಂತಮ್ಮಾ ತಂ. ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಫತಪುರ ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560500176805 Sangeeta - ಶಿವರಾಜ ತಂ. ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಹುಡಗಿ ಮು;PHH(NK) / NCS------250000000-
560500176806 shalamma - ಶಾಲಮ್ಮಾ ಗಂ. ವೈಜಿನಾಥ ಭರಡೆ ಮು: PHH(NK) / NCS------50000000-
560500176808 Fatima Begum - ರಸೀದಮಿಯ್ಯಾ ತಂ. ಅಬ್ದುಲಸಾಬ ಮಚಕುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500176809 ಅಬ್ದುಲ್ - ಮ.ನಂ-47/6, ಅಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500176810 ಶಾಹದಾ ಬೀ - ಮ.ನಂ-47/5, ಅಲ್ಲೂರ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560500176811 ಅಹ್ಮದ ಬೆಗಂ - ಮಿಶ್ರಾತಲಿ ಅಲಿ ತಂ. ಮೈಬೂಬಸಾಬ ಮಚಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560500176812 ಖುರಸಿದ ಅಲಿ - ಮ.ನಂ-47/5, ಅಲ್ಲೂರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560500176813 ಜೈಬುನಬಿ - ಮಸ್ತಾನ ತಂ. ಜಾಹೇದಲಿ ಮಜಕುರಿ ಮು:PHH(NK) / NCS------250000000-
560500176814 ಅಬ್ಬಾಸ ಅಲಿ - ಅಬ್ಬಾಸಲಿ ತಂ. ಮಹ್ಮದಸಾಬ ಮಚಕುರಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500176815 ನಾಗಪ್ಪಾ - ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂ. ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಚಾಮರಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500176816 Bharatha Bai - ಅಲ್ಲೂರ ತಾ ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / NCS------350000000-
560500176817 Jagdevi - ಮ.ನಂ.50/3 ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500176818 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಶರಣಮ್ಮಾ ಗಂ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಚಾಮರಡ್ಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560500176819 ಚಂದ ಪಾಶಾ - ಮ.ನಂ.54 ಅಲ್ಲೂರಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560500176820 rangamma - ರಂಗಮ್ಮಾ ಗಂ. ಶಿವರಾಯ ವರವಟ್ಟಿ ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560500176821 ಜಹದ ಅಲಿ - ಮ.ನಂ.47 ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500176822 Shoba - ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂ. ವೈಜಿನಾಥ ಭರಡಿ ಮು: PHH(NK) / NCS------150000000-
560500176823 Vijayalaxmi - ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂ. ಮಂಜುನಾಥ ಇಂದೂರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500176824 ಶೋಭಾವತಿ - ಶೋಭಾವತಿ ಗಂ. ವೈಜಿನಾಥ ಬೋತಗಿ ಮು:PHH(NK) / NCS------50000000-
560500176825 Raziya Begum - ಅಲಿಮೊದ್ದಿನ್ ತಂ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ ಮಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560500176826 ಬಿಸ್ಮಿಲಾ - ಬಿಸ್ಮಿಲಾ ತಂ. ಮತಾಬಸಾಬ ಮಾಸೂಲ್ದಾರAAY(NK) / NCS------350000000-
560500176827 vidyavati - ನಾಗೇಂದ್ರ ತಂ. ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಉಡಬಾಳ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
560500176828 Rabbana Machkuri - ಕರೀಮ ತಂ. ಜಾಹೇದಲಿ ಮಚಕುರಿ ಮು:ಪೋPHH(NK) / NCS------250000000-
560500176830 Savita - ಲಾಲಪ್ಪಾ ತಂ. ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗದಗ ಮು:ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
560500176831 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂ. ಸುಭಾಷ ಭೋಲಾ ಮುPHH(NK) / NCS------150000000-
560500176832 ಪ್ರಹಲಾದ್‌ - ಪ್ರಹ್ಲಾದ ತಂ. ನರಸಪ್ಪಾ ಮೆತ್ರೆ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560500176833 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ತಂ. ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಗದಗ ಮುPHH(NK) / NCS------50000000-
560500176834 ಶಿವಮ್ಮ ಗಂ. ಕ್ರಿಷ್ಣಪ್ಪಾ - ಶಿವಮ್ಮ ಗಂ. ಕ್ರಿಷ್ಣಪ್ಪಾ ಮು: ಅಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560500176835 Mahadevi - ಅಂಬ್ರುತ ತಂ. ಶಿವರಾಯ ವರವಟ್ಟಿ ಮುPHH(NK) / NCS------200000000-
560500180256 shakuntala - ಶಕುಂತಲಾ ಗಂ. ಕಾಶಿನಾಥ ಮಡಿವಾಳ ಮುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180257 ಮಲ್ಲಿನಾಥ - ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತಂ. ನಾಗಪ್ಪಾ ಗೋಟೂರ್ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180258 Mahadevi - ಪ್ರಭುಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180259 ಈರಪ್ಪ - ಮ.ನಂ 62 ಅಲ್ಲೂರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180260 Nirmala - ಅಲೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180262 ಸಂಗ್ರಮ - AllurNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500186941 Vaijanthi - ಮನೆ ನಂ.II-57,ನಾನಿಕ ತಂ. ಶಿವಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500186942 Sangita Gadag - ಮನೆ ನಂ.II-57,ಮಛೇಂದ್ರ ತಂ. ಶಿವಪ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560500187331 Sharanappa S/o Ambruth Kamble - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂ. ಅಮೃತ ಕಾಂಬಳೆ ಮು:ಪೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187754 Basavarajeshwari D/o Shivaraj - ಶಿವರಾಜ ತಂ. ಈರಪ್ಪಾ ಹೊನರಡ್ಡಿ ಮುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187824 Kashinath S/o Tukaram Udbal - ಕಾಶಿನಾಥ ತಂ. ತುಕರಾಮ ಉಡಬಾಳ ಮು:ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500188305 RAMRADDY S/O SHANKAR CHAMRADDY - ರಾಮರಡ್ಡಿ ತಂ. ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ಚಾಮರಡ್ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500189595 Vijaykumar S/o Amrutrao Kamble - ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂ. ಅಮೃತರಾವ ಕಾಂಬಳೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500191004 Sridevi - ಶಿವಕುಮಾರ ತಂ. ನಾಗಪ್ಪಾ ಹೊನಗೊಂಡ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500191019 Rajiya Begum Masuldar - ಹೈದರಸಾಬ ತಂ. ಭಿಸಮಿಲ್ಲಾಸಾಬ ಮಾಸೂಲPHH(NK) / NCS------250000000-
560500191055 Savita - ರಾಜಪ್ಪಾ ತಂ. ಬಾಬು ವಾಲಿಕರ, ಮು:ಪೋPHH(NK) / NCS------200000000-
560500191109 ರಘುನಾಥ ತಂ. ಸಂಬಣ್ಣಾ ಗದಗ - ರಘುನಾಥ ತಂ. ಸಂಬಣ್ಣಾ ಗದಗ ಮು:ಪೋ:PHH(NK) / NCS------100000000-
560500191372 Annapurna - ಸತೀಷ ತಂ. ನಾಗೇಶ ಹೊಸಳಿಕರ ಮು:ಪೋ:PHH(NK) / NCS------200000000-
560500191606 Iramma - ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂ ಹಣಮಂತರಡ್ಡಿ ಇಂದೂರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500191608 Priya Darshni - ಪ್ರಶಾಂತರಡ್ಡಿ ತಂ. ಸುಭಾಷ ಮಾನರಡ್ಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560500191615 Saraswati - ರಮೇಶ ತಂ. ರಾಜಪ್ಪಾ ವರವಟ್ಟಿ ಮು:ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
560500191622 Seetamma W/o Baburao Manreddy - ಸೀತಮ್ಮಾ ಗಂ. ಬಾಬುರಾವ ಮಾನರಡ್ಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500191650 Farhana Begum - ಅಯೂಬ ತಂ. ವಾಯಸಾಬ ಮಾಸುಲ್ದಾರ ಮು:ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
560500191677 Paramma - ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂ. ರಾಜಪ್ಪಾ ವರವಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500191692 Sabiya Begum - ಫಾರೂಕ ತಂ. ವಾಯಸಾಬ ಮಾಸೂಲ್ದಾರ ಮು:PHH(NK) / NCS------250000000-
560500191700 Raziya Begum - ಜಬ್ಬರಮಿಯಾ ತಂ. ಚಾಂದಸಾಬ ಮು:ಪೋ:ಅPHH(NK) / NCS------250000000-
560500191746 ಖೈರುನಬೀ ಗಂ. ಅಬ್ದುಲ ಸಲಾಂ - ಖೈರುನಬೀ ಗಂ. ಅಬ್ದುಲ ಸಲಾಂ ಮಾಸೂಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560500191814 ಸುಂದರ ತಂ ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ - ಸುಂದರ ತಂ ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ಹೊಸಳಿಕರ್ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560500191838 ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂ. ಮಾರುತಿ ಗದಗ - ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂ. ಮಾರುತಿ ಗದಗ ಮು:ಪೋPHH(NK) / NCS------100000000-
560500191854 Jagadevi D/o Shankar Hongond - ಜಗದೇವಿ ತಂ. ಶಂಕರ ಹೊನಗೊಂಡ ಮು:ಪೋ:PHH(NK) / NCS------50000000-
560500191873 Shilpa - ರವಿಂದ್ರ ತಂ. ಸಂಬಣ್ಣಾ ಗದಗ ಮು:ಪೋPHH(NK) / NCS------200000000-
560500191884 Surekha W/o Nagendra - ನಾಗೇಂದ್ರ ತಂ. ಈಶ್ವರ ವಾಲಿಕರ ಮು:PHH(NK) / NCS------200000000-
560500193282 Ashok - D/O: ಅಶೋಕ ಬಿರಾದಾರ 2-48 ಹೀರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500193730 ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂ. ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂ. ಸಂಗಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500193739 ಸಂಗ್ರಾಮ್‌ ಹೂನ್ನರಡ್ಡ - ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560500193744 Rekha Nagappa - ರೇಖಾ ಗಂ. ನಾಗಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ ಮು: PHH(NK) / NCS------150000000-
560500193748 Iramma - ಪಂಡಿತ ತಂ. ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಇಂದೂರ ಮು: PHH(NK) / NCS------150000000-
560500193750 Sayed Waheed Ahmed - ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560500193752 Parveen Begum - ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560500193755 ಶ್ರೀದೇವಿ - AllurNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500193756 ದಾವುದ ಅಹ್ಮದ - ದಾವುದ್ ಅಹ್ಮದ್ ತಂ. ಜಮೀರ ಅಹ್ಮದ ತPHH(NK) / NCS------200000000-
560500193762 Geeta - ALLURPHH(NK) / NCS------250000000-
560500193764 Gouramma - AllurPHH(NK) / NCS------200000000-
560500193769 Bhagamma - ಅಲ್ಲುರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500193771 ಗೋವಿಂದ ಮೇತ್ರಿ - ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560500193773 ಉಮೇಶ ಗುಡಿ - ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560500193778 ನಾಗವೇಣಿ - ಶ್ರೀಮಂತ ತಂ. ವೀರಪಕ್ಷಪ್ಪಾ ಮರಕಲ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500193784 Prabhavathi - ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂ. ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಮುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500193790 Paramma - ALLURPHH(NK) / NCS------350000000-
560500193794 Manjula - ALLURPHH(NK) / NCS------300000000-
560500193795 Sobhavati - ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560500193799 Sangeeta - ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560500193801 Gundamma Metre - ಶ್ರೀಮಂತ ತಂ. ಶಂಕರ ಮೇತ್ರಿ ಮು:ಪೋPHH(NK) / NCS------250000000-
560500193804 ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂ. ಶೇಷಪ್ಪಾ ಶೇರಿಕಾರ - ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂ. ಶೇಷಪ್ಪಾ ಶೇರಿಕಾರ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560500193806 ಮುನ್ನೆಮ್ಮಾ - ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560500193816 ಕವಿತಾ - ಅಲ್ಲೂರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500193818 ಮಾಯಿಜುದಿನ - ALLURPHH(NK) / NCS------200000000-
560500193826 ಸರಸ್ವತಿ - ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560500193838 ಸಂಜುರಡ್ಡಿ ತಂ. ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಇಂದೂರ - ಸಂಜುರಡ್ಡಿ ತಂ. ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಇಂದೂರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500193843 Manjula - ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560500193849 Patima begam - ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560500193854 ಅಮೃತ ಮರಖಲ - ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560500193859 Jagadevi - ಹಣಮಂತ ತಂ. ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಮು:ಪೋ: ಅಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560500193867 Chinnamma - ಕಾಶಿನಾಥ ತಂ. ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500193874 ವಿಮಾಲಾ ಬಾಯಿ - ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560500193882 ರೇವಣಪ್ಪಾ - AllurPHH(NK) / NCS------100000000-
560500193888 ಉಮಾದೇವಿ ಗಂ. ನಿಂಗಪ್ಪಾ - ನಿಂಗಪ್ಪಾ ತಂ. ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560500193894 Sundramma - ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ತಂ. ಶಿವಪ್ಪಾ ಮು:ಪೋ: ಅPHH(NK) / NCS------100000000-
560500193899 Vandana - AllurPHH(NK) / NCS------200000000-
560500193919 Eshamma Bi - ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500193945 ಶಿವ ಪುತ್ತ - ಅಲ್ಲೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500198023 ಆನಿತಾ - ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560500198064 ಕುಲಸುಮ ಬೀ - AllurPHH(NK) / NCS------150000000-
560500198076 Jagadevi - ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560500198141 ನಾಗಮ್ಮ - ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560500198202 Gouramma - AllurPHH(NK) / NCS------350000000-
560500198259 Malan Bee - AllurPHH(NK) / NCS------300000000-
560500198280 Asha Begum - ಆಶಾಬೀ ಗಂ. ಜಹಿರೊದ್ದಿನ್ ಮುಲ್ಲಾವಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560500198327 Nilavati - ALLURPHH(NK) / NCS------250000000-
560500198424 Shivamma Biradar - ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560500198459 ಅಕ್ಕಮಹಾ ದೇವಿ - ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560500198812 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಅಲ್ಲೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500198850 Rekha - ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560500198907 ಜಗದೇವಿ - ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560500200046 Bakamma - ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560500200885 Lakshmi - ಜಗನ್ನಾಥ ತಂ. ವೀರಪ್ಪಾ ಹೊನರಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500200899 Vidyavati - ಬಸಪ್ಪಾ ತಂ. ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಇಂದೂರ ಮು:PHH(NK) / NCS------150000000-
560500201604 ಫರ್ಜಾನ ಬೇಗುಂ - ಫರಜಾನಾ ಬೆಗಂ ತಸಿಲ್ದಾರ ಮು:ಪೋ:ಅಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500201900 Shrimanth Rao Biradar - AllurNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500202159 ಪಾರ್ವತಿ - ಪಾರ್ವತಿ ಗಂ. ಶಿವಪುತ್ರ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500202552 Sampata - ಸಂಪತಾ ಗಂ. ರಮೇಶ ಮಾಲೆ ಮು:ಪೋ: ಅಲAAY(NK) / NCS------350000000-
560500202562 BHIMA BAI - ALLURAAY(NK) / NCS------350000000-
560500202565 Fameda Bee - ಅಲ್ಲೂರಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560500202716 ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ - AllurPHH(NK) / NCS------150000000-
560500202723 Shivleela - ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560500202742 ಅಮಿನಾಬಿ - ALLURPHH(NK) / NCS------50000000-
560500202743 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂ. ರೇವಣಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ಮುPHH(NK) / NCS------100000000-
560500202744 Bhageerati - AllurPHH(NK) / NCS------100000000-
560500203988 ಗಂಗಾಧರಯ್ಯಾ ತಂ. ನಾಗಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ - ಗಂಗಾಧರಯ್ಯಾ ತಂ. ನಾಗಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500204348 KASHAMMA D/O SHANKAR - ಅಲ್ಲೂರ ತಾ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------50000000-
560500204350 Jagadevi - ಅಲ್ಲೂರ ತಾ ಹುಮನಾಬಾದೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560500204352 Jaisree - ಅಲೂರ ತಾ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------200000000-
560500204356 Parmeshwari - ವಸಂತ ತಂ. ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ ಮು:PHH(NK) / NCS------250000000-
560500204357 Arefa Begum - ಖಾದರ ತಂ. ಭೀಸಮಿಲ್ಲಾ ಮಾಸೂಲ್ದಾರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500204360 Anand S/o Vaijinath Walikar - ಆನಂದ ತಂ. ವೈಜಿನಾಥ ವಾಲಿಕರ ಮು: ಅPHH(NK) / NCS------100000000-
560500204363 ಬೇಬಾ - ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂ. ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500204366 Shivanand S/o Anand Male - ಶಿವಾನಂದ ತಂ. ಆನಂದ ಮಾಲೆ ಮು: ಅಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560500204368 Savitha - ಚನ್ನಪ್ಪಾ ತಂ. ಮಾರುತಿ ಮಾಲೆ ಮು: PHH(NK) / NCS------200000000-
560500204371 ನಾಗಮಣಿ ಗಂ. ಅನಂತರಡ್ಡಿ ಚಾಮರಡ್ಡಿ - ನಾಗಮಣಿ ಗಂ. ಅನಂತರಡ್ಡಿ ಚಾಮರಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500204374 Rahul - ಮ.ನಂ.2/69 ಅಲುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500204378 Kavitha - ಜಿತೇಂದ್ರ ತಂ. ಸಂಬಣ್ಣಾ ಗದಗ ಮು: PHH(NK) / NCS------250000000-
560500204380 Shilpa - ಶಿಲ್ಪಾ ಗಂ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾಂಬ್ಳೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500204382 Meenakshi - ಅಲ್ಲೂರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560500204456 Saraswati - ಸರಸ್ವತಿ ಗಂ. ಜಗನ್ನಾಥ ಮಠಪತಿ ಮು:PHH(NK) / NCS------100000000-
560500204499 Kasturi Bai - ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ ಗಂ. ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಮಠಪತPHH(NK) / NCS------250000000-
560500204990 Suresh s/o shankar - ಅಲ್ಲೂರ ತಾ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------250000000-
560500204997 ಸುಲ್ತಾನಾ ಬೆಗಂ - ತಾಜೋದ್ದಿನ್ ತಂ. ಮೈಬೂಬಸಾಬ ಮಾಸೂಲ್PHH(NK) / NCS------300000000-
560500206587 ಅನುಷಾಮ್ಮ - ಅನಸಾಬಾಯಿ ಗಂ. ನಾಗಪ್ಪಾ ಇಂದೂರ ಮುPHH(NK) / NCS------150000000-
560500212339 Jai Bheem - S/O: ದೇವೇಂದ್ರ ಗದಗ 39/11 ಅಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500212382 Ruksana - W/O ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ 5-62 , ಅಲ್ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560500212540 Shivalingamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಪ್ಪಾ ಮೈನ ರೊಡ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560500212901 Shivraj - S/O: ಕಾರ್ಬಾಸಪ್ಪ 2-54 ಹಳ್ಳಿಖೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500212925 Rachamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಶರಣ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214413 Shantabai - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಲೀ 28 ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214811 Madivalayya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500215832 Neelagangamma - W/O: ಅಶೋಕ್ 1-24-1 ಅಲ್ಲೂರ ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
560500216911 Meenakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಓಂಕಾರ 178 ಮುPHH(NK) / NCS------200000000-
560500216979 Prabhavathi - W/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ಇಂದೂರ್ 52/5 ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500216987 Susheelabai - C/O ಶಿವರಾಯ ಹೌಸ್ ನ.55 ಮೇನ್ ರೋNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500216996 Chandrakala - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ್ ಉಡಬಲ್ 00-00 ಅಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560500217076 Kalavati - W/O: ರಾಜಶೇಖರ್ 62 ಅಲ್ಲೂರ ಅಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560500217079 Jagadevi - W/O: ಸುಭಾಷ 64/1 ಅಲ್ಲೂರ ಅಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560500217383 Putlabai - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಹೊನರೆಡ್ಡಿ 239 PHH(NK) / NCS------100000000-
560500217455 Neha - C/O ಂಹೋಡ್ ಫಾಯಜ್ 67 ಅಲ್ಲೂರ ಅಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500217878 Shweta Rani - W/O ವೀರಯ್ಯ ಅಲ್ಲೂರ ಹುಮನಾಬಾದ ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
560500218006 Pooja Patil - S/O ಬಸಪ್ಪ 178 ಅಲ್ಲೂರ ಅಲ್ಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560500218097 Tejamma - W/O: ಶೇಷಾಪ್ಪ ಷೆರಕರ್ ಅಲ್ಲೂರ 1-PHH(NK) / NCS------100000000-
560500218241 Tejamma - S/O: ಬಸಪ್ಪ 82 ಅಲ್ಲೂರ ಅಲ್ಲುರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500218272 Jyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಳಪ್ಪಾ ಮೈನ ರೊಡ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500218311 Gouramma - S/O: ಯಶ್ವಂತ 8 ಅಲ್ಲೂರ ಮಸ್ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500219032 Kaveri - C/O ಪರಮೇಶ್ವರ 102 ನಿಯರ್ ಅಂಬೇಡPHH(NK) / NCS------100000000-
560500219187 Farheen Begum - C/O ಇಮಮುದ್ದೀನ್ . ಆಲೂರ ಅಲ್ಲುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500219574 Swati - W/O ವೀರಶಟ್ಟಿ ಮೇನ್ ರೊಡ ಅಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500219576 Vimala Bai - W/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮೇನ್ ರೋಡ ಹೌಸ್ ನPHH(NK) / NCS------300000000-
560500219586 Vimalabai - W/O: ವೈಜೀನಾಥ 3 ಅಲ್ಲೂರ ಅಲ್ಲPHH(NK) / NCS------50000000-
560500219774 Afreen Begum - W/O ಜಾಫರ ಮರಕಲೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560500219814 Suslamma - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಉಡಬಳ 27 ಅಲ್ಲPHH(NK) / NCS------50000000-
560500219992 Parubai - W/O: ಶಿವಲಾಲ 2/10 ಅಲ್ಲೂರ ಅಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500220773 Aswini - C/O ಪ್ರಶಾಂತ್ 2/57 ನಿಯರ್ ಅಂಬೇPHH(NK) / NCS------200000000-
560500220775 Madhumati - W/O: ಯಶ್ವಂತ್ 8 ಅಲ್ಲೂರ ಅಲ್ಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560500220779 Malashri - ಮಹೇಶ್ 03 ಅಲ್ಲೂರ ಅಲ್ಲುರಾ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------150000000-
560500220780 Dropati - D/O ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಮಾಲೆ ಮೇನ್ ರೊಡ PHH(NK) / NCS------50000000-
560500220820 Deena - W/O ದಯಾನಂದ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500220829 Sudha - S/O ಪಂಡಿತಪ್ಪ ಅಲ್ಲುರ್ ಅಲ್ಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500221043 Pallavi - W/O ಅಮೃತ ಮಾಲೆ - - ಅಲ್ಲುರಾ ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
560500221057 Kanteppa - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಧಾನಪ್ಪ 1/14 ಹುಡNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500221238 Sudharani - S/O: ತುಕಾರಾಮ ಗದಗ್ 39/12 ಅಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560500221245 Kamalabai - W/O: ಶಂಕರ್ ಉಮ್ಮಪುರೆ 93 ಅಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560500221874 Pavitra - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಾನರಡ್ದಿ ಅಲ್ಲೂರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500222047 Bhagyashree - W/O ಸಂತೋಷ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲೂರ ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
560500222252 Pavitra - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಮಲಾಕರ #2PHH(NK) / NCS------200000000-
560500222473 Geeta - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ಮನೆ ನಂ 1NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500222508 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭರತ ಅಲ್ಲುರ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560500222613 Pratiba - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 1/136 ಲಕ್ಷ್ಮಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500222716 Nandini - ದಿಲೀಪಕುಮಾರ್ ೬/೨೧ ಮಂಗಲಗಿ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500222877 Ashwini - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ರಂಜೇರಿ 3/60 ನಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500223637 Shivamangala - S/O: ಸಂಬಣ್ಣ ಮಲಕನೋರ 7/64 ಹುಡ್ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500223960 Prabhavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೇನ್ ರPHH(NK) / NCS------300000000-
Top