REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560500141669 Chandramma - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ PHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500141670 Mukta Bai - S/O ಲಕ್ಷುಮಾನ ರಾವ ೩ ೩ಮೈನ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****047119/05/2022FPS****047119/05/20229006000019/05/2022
560500141671 Divya - W/O ವಿಠಲ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/202212008000020/05/2022
560500141672 Nazima - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೈನುದ್ದೀನ್PHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500141673 Mahananda - W/O: ಪರಮೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500141674 Kamla Bai - W/O: ಮಾರುತಿ 1/66 PHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500141676 Shamshad Begum - C/O ಮೌಲಾನ್ ಸಾಬ್ 1/26 ನಿಯರ್ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022180012000020/05/2022
560500141678 Rangamma - W/O: ರಾಮಣ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500141685 Varsha Rani - W/O: ಸಂಜು PHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500141686 Manjula Bai - W/O: ಕಿಶೋರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500141687 Padmasri - W/O: ಭಗವನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20223002000021/05/2022
560500141692 Surekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕ ರಾವ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560500141704 Padmina Bai - W/O: ಭಗವನ್ ರಾವ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500141728 Rupa - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ಹೆಗಡೆ 2/172 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500141748 Meraj Sultana - S/O: ಖಾಜಾಸಾಹೇಬ 1/20NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500141850 Vandana - S/O ನಾಮದೇವರಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500142389 Shakuntala - W/O: ಅಶೋಕ ರಾವ 1/109 ಚಂದನಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500142400 Janabai - W/O ನೇತಾಜಿ 1/44 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಚಂPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/202212008000020/05/2022
560500142761 Sangeeta Bai - W/O: ರಗವೀರ PHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20229006000020/05/2022
560500143429 Mallamma - W/O: ಮಚೀಂದರನತ PHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20226004000020/05/2022
560500143434 Sarasvati - W/O: ಕುಪಿಂದರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022150010000020/05/2022
560500143471 Basamma - W/O: ಶಂಕರ್ ರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20223002000020/05/2022
560500143557 Pravin - W/O: ಸಲೀಮ PHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/202212008000020/05/2022
560500144890 Chinnamma - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ್ PHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20229006000020/05/2022
560500149342 Yallamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಯಪ್ಪಾ 2/88 PHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20229006000021/05/2022
560500149350 Janabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೀತೇಂದ್ರ 2/76 PHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/202212008000020/05/2022
560500149375 Panchasheela - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ PHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20229006000020/05/2022
560500149377 Kalavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಣ್ಣ 2-53 PHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/202212008000020/05/2022
560500149378 Kamala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನಾಥ PHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20226004000020/05/2022
560500149381 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20229006000020/05/2022
560500149459 Maya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ PHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500149606 Shanta Bai - W/O: ಶ್ರೀಧರ ರಾವ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500149662 Rajamma - W/O: ತುಕಾರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500149830 Surekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರದೀಪ 1/175 PHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/2022150010000020/05/2022
560500149986 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವೀಂದ್ರ ಓತಗಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500150784 Vaishali - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀರಂಗ 1/135 PHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500151194 Priya - W/O: ರಾಘವಿಂದರ 1/082 PHH(NK) / NCS------90000000-
560500151219 Chytanna - W/O: ಬ್ಯಾಲ್ ಕಿಶನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500151955 Sumabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಲಾಶಾರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500152841 Asharani - W/O ಗೌತಮ ಶಿಂದೆ . . ಚಂದನ್ ಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500152962 Archana - W/O ಸತೀಶ್ 2/73 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಂಪಲPHH(NK) / NCSBiometric****256628/05/2022FPS****256628/05/20226004000028/05/2022
560500153815 Hanamavva - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೀರೆಪ್ಪ ಮನೆ ನ. 1/PHH(NK) / NCS------30000000-
560500154114 Sarika - W/O ದಿಲೀಪ್ # ೧/೧೦೫ ಚಂದನಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20226004000020/05/2022
560500154165 Daivata - W/O ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಿರಾದಾರ . . ಚಂದPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/2022210014000020/05/2022
560500154233 Shobha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ಮಾನಕರPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500154269 Dropatbai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20229006000020/05/2022
560500154299 Mangala - S/O: ಸುಭಾಷ ಮೆತ್ರೆ 3/328 ಚಂದನಹPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500154321 Asha - S/O: ಜೈರಾಜ್ ಚತೂರೆ 21-462 ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560500154837 Rekha - W/O ಮಹಾದೇವ 00 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಚಂದನPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022150010000021/05/2022
560500155206 Saumn Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಾಯವಂತರಾವ್PHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500155762 Shakuntala Pawar - W/O ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಪವರ್ # 1/92 .NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500155964 Sharanamma - W/O: ವಿಠಲ ರಾವ್ ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಚಂದನಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500156063 Sridevi - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500156267 Pooja - W/O ಜಲಿಂದರ 00 ಚಂದನ್ಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20229006000020/05/2022
560500156711 Nageena Bai - W/O: ಜಗದೀಶ್ 3/306 ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/2022150010000020/05/2022
560500156769 Ambika - D/O: ಶಿವಪುತ್ರ 85 ಕಠಳ್ಳಿ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20226004000020/05/2022
560500156773 Aneeta - W/O ಅರ್ಜುನ ಪಂಚಾಳ 2/98 ಚಂದನ್ಹPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20223002000020/05/2022
560500156875 Shesha Bai - W/O ವೈಜಿನಾಥ 2/54 ಚಂದನ್ಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****256628/05/2022FPS****256628/05/20226004000028/05/2022
560500156958 Shahu - S/O ಮನೋಹರ್ ರಾವ್ ಚಂದನಹಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022150010000021/05/2022
560500156963 Kashibai - W/O: ಅಶೋಕ್ # 2 / 165 ಚಂದನಹಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****940114/05/2022FPS****940114/05/202212080000014/05/2022
560500156968 Anusuya - W/O ಗುಂಡಪ್ಪ #2/167 ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022150010000020/05/2022
560500156974 Eramma - W/O: ಶಿವಾಜಿ 1/153 ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500156992 Seku Bai - W/O: ಶಿವಾಜಿ ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಚಂದನಹಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/2022150010000020/05/2022
560500157359 Jayashree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500157561 Chandrakala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗದೀಶ್ 3-358 ಚಂದನPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022150010000021/05/2022
560500157714 Reshma Begum - W/O ದಸ್ತಗಿರ . . ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಚಂPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20229006000020/05/2022
560500157724 Shobha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಶಿಂPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500157747 Vandanbai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ 2/34PHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500157855 Renuka - W/O ಸುರೇಶ ಮನೆ ನ 00 ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022150010000021/05/2022
560500157921 Minakshi - W/O ರಾಜೇಶ 2/12 ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಹುPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500157971 Bhagyashree - W/O ಬ್ರಹ್ಮಜೀ 2/131 ಚಂದನPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/2022150010000020/05/2022
560500157985 Sudharani - W/O ಕಿರಣಕುಮಾರ್ 2/145 ಚಂದನಹಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500158597 Susmita - D/O: ಜ್ಞಾಂದೇವ 2/71ಏ ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500158635 Saroja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲಹರವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20229006000021/05/2022
560500158680 Pavitra - W/O ಮಾರುತಿ 1/125 ಚಂದನ್ಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022150010000020/05/2022
560500158835 Ashvini - S/O: ಶ್ರೀಮಂತ ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಚಂದನಹಳ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560500158863 Aruna Bai - W/O: ಕಲ್ಯಾಣರಾವ 1-152 ಚಂದನ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500158923 Soundarya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಮಂತ 2PHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20226004000020/05/2022
560500158978 Sarasvati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರೇವಣಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500159019 Laxmi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗರಾವ್ ಹೌಸ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20229006000021/05/2022
560500159135 Suma G Yatanoor - S/O: ಭೀಮಶಾ ಸಾಗರ 3-277 ಚಂದನಹಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500159278 Premala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಚಾಂದರ್ 1PHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022180012000021/05/2022
560500159288 Kavita - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ ೨/೧೬೫ ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****940115/05/2022FPS****940115/05/202212080000015/05/2022
560500159322 Roopa - W/O ಧಮ್ಮರಥನ್ # ಮೇನ್ ರೋಡ ಚಂದನPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500159330 Anusu Bayi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಚ್ಚಂದ್ರ 2/69 ಚಂದPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/202212008000020/05/2022
560500159347 Shantabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನ್ನಾಥ 2/37 ಚಂದನPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022150010000021/05/2022
560500159348 Vaishali - W/O ಅಂಬಾದಾಸ 2/13 ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****470715/05/2022FPS****470715/05/20229006000015/05/2022
560500159449 Dhondu Bai - S/O: ಶಕರಾಂ 1/44 ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಚಂದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500159456 Mukatabai - W/O: ಶಿಶುಪಾಲ ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಚಂದನಹಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20226004000020/05/2022
560500164983 ಆಣೆಪ್ಪಾ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20229006000020/05/2022
560500164984 ಆಶಾ ಬಾಯಿ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022200015000021/05/2022
560500164985 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022200015000020/05/2022
560500164986 Ruta Bai - ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022150010000021/05/2022
560500164987 ತುಕಾರಾಮ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022200015000020/05/2022
560500164988 ಸುರೇಶ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022200015000020/05/2022
560500164989 ಶಂಕರ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500164990 Sundrabai - ಚಂದನಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/2022200015000020/05/2022
560500164991 ಶಿವರಾಮ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022200015000020/05/2022
560500164992 Rajamma - ಚಂದನಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022200015000020/05/2022
560500164993 Anitabai - ಚಂದನಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022200015000021/05/2022
560500164994 ಲಲಿತಾ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022200015000021/05/2022
560500164995 ಗೌರಮ್ಮ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/2022200015000020/05/2022
560500164996 ಪದ್ಮಾಣಿಬಾಯಿ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500164997 ಶ್ರೀಮಂತ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20226004000020/05/2022
560500164998 ಸರು ಬಾಯಿ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****256628/05/2022FPS****256628/05/2022200015000028/05/2022
560500164999 sushila bai - ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS ****816020/05/2022FPS****816020/05/20229006000020/05/2022
560500165000 ಹೀನ ಬೆಗಮ್ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022200015000020/05/2022
560500165001 ಮಾರುತಿ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20226004000020/05/2022
560500165002 Lalitabai - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022200015000021/05/2022
560500165003 ಬಾಜಿರಾವ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20229006000020/05/2022
560500165004 ಹಾಜಪ್ಪ - ಚಂದನಾ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022200015000021/05/2022
560500165005 ತಿಪಣ್ಣ - ಚಂದನ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022200015000020/05/2022
560500165006 lakshimi bai - ಚಂದನಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022200015000021/05/2022
560500165007 Nagamma - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022200015000021/05/2022
560500165008 gundamma - ಚಂದನಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022200015000020/05/2022
560500165010 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/2022200015000020/05/2022
560500165011 ಶೀವಮ್ಮಾ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022200015000021/05/2022
560500165012 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256628/05/2022FPS****256628/05/2022150010000028/05/2022
560500165013 mallamma - ಚಂದನಹಳ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022200015000021/05/2022
560500165014 ಮಾರುತಿ - ಚಂದನಹಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022200015000021/05/2022
560500165015 Nilamma - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022200015000021/05/2022
560500165016 ಕಾಶಿನಾಥ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256628/05/2022FPS****256628/05/20223002000028/05/2022
560500165017 ಶಂಕರ - ಚಂದನಹಳ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20226004000020/05/2022
560500165018 sharanamma - ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS ****256621/05/2022FPS****256621/05/20223002000021/05/2022
560500165019 ಶಾಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022200015000021/05/2022
560500165020 ಕಾಶಣ್ಣ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****256628/05/2022FPS****256628/05/2022200015000028/05/2022
560500165021 ರಾಮ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/2022200015000020/05/2022
560500165022 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/2022200015000020/05/2022
560500165023 kamalabai - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022200015000021/05/2022
560500165024 Khairuna Bi - ಚಂದನಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/2022200015000020/05/2022
560500165026 ಮಾಣಿಕ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****256628/05/2022FPS****256628/05/2022200015000028/05/2022
560500165027 ಶಾಂತಪ್ಪಾ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/2022200015000020/05/2022
560500165028 shivama - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560500165029 ಬಾಬುರಾವ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022200015000021/05/2022
560500178730 ಮಾಪವ್ವ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022200015000020/05/2022
560500178731 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20229006000021/05/2022
560500178732 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/2022150010000020/05/2022
560500178733 ಅರ್ಜುನ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022150010000020/05/2022
560500178734 ಸಂತೋಷಿ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022150010000020/05/2022
560500178735 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500178737 ಕಾಶಿನಾಥ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20226004000020/05/2022
560500178738 ತುಳಸಿರಾಮ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/202212008000020/05/2022
560500178739 lalitabai - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20229006000020/05/2022
560500178740 Bandemma - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿiPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022180012000020/05/2022
560500178741 ನಾಮದೇವ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500178742 Bhagamma - ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/202212008000020/05/2022
560500178743 ಮಹಾನ0ದಾ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/2022150010000020/05/2022
560500178744 ಬಿಜಾ ಬಾಯಿ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022150010000020/05/2022
560500178745 badimma - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS ****256620/05/2022FPS****256620/05/20226004000020/05/2022
560500178746 ಸೊನ ಬಾಯಿ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20226004000020/05/2022
560500178747 laximibai - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500178748 ರಾಮ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20229006000020/05/2022
560500178749 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20223002000021/05/2022
560500178750 ತಾನಾಜಿ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20229006000021/05/2022
560500178751 ಮೀನಾಬಾಯಿ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20229006000021/05/2022
560500178752 shobhabai - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022200015000021/05/2022
560500178753 Kastura Bai - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/202212008000020/05/2022
560500178754 ಶ್ರೀ ನಿವಾಸ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20226004000020/05/2022
560500178755 ಮನೋಹರ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20229006000021/05/2022
560500178756 Saraswati - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500178757 ಪದ್ಮಾಕರ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256628/05/2022FPS****256628/05/202212008000028/05/2022
560500178758 ಉತ್ತಮ್ ಬಾಯಿ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20226004000020/05/2022
560500178759 ಮಾರುತಿ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/2022150010000020/05/2022
560500178760 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20223002000020/05/2022
560500178761 sunita - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500178762 ರಾಮದಾಸ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500178763 laximibai - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20229006000021/05/2022
560500178764 PADMINI BAI - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500178765 LAXIMIBAI - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500178767 ಶಿವಾರಾಜ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20229006000020/05/2022
560500178768 ವಜೀರಾ ಸಾಬ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20226004000020/05/2022
560500178769 Munwarabe - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022150010000021/05/2022
560500178770 ನವಾಜ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022150010000020/05/2022
560500178771 AMINA BEE - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/202212008000020/05/2022
560500178772 Gori Bee - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20226004000020/05/2022
560500178773 ಸಿಲಾರ ಸಾಬ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/202212008000020/05/2022
560500178774 ಕಾಸಿಮ ಸಾಬ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256628/05/2022FPS****256628/05/20229006000028/05/2022
560500178775 sumitra bai - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500178776 ಮುದ್ರಿಕಾ ಬಾಯಿ - ಚಂದನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20229006000021/05/2022
560500178777 Mahananda - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20226004000020/05/2022
560500178778 Taslim Bee - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022200015000020/05/2022
560500178779 Rajamma - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20229006000021/05/2022
560500178780 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500178782 shivamma - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20223002000021/05/2022
560500178783 ರಮೇಶ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500178784 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/202212008000020/05/2022
560500178785 Kastura Bai - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500178786 ಲಷ್ಮಿಣ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20229006000021/05/2022
560500178787 ಮಾಣಿಕ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500178788 ಸೈಬಣ್ಣಾ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20229006000021/05/2022
560500178789 ಕುಪೇಂದ್ರ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022180012000021/05/2022
560500178790 ತೇಜಮ್ಮ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500178791 Eshwari - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20229006000021/05/2022
560500178792 Lalitabai - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500178793 Bhagamma - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20226004000020/05/2022
560500178794 ಚಾಂದಸಾಬ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500178795 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022180012000020/05/2022
560500178797 ಆರಜುನ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500178798 Kalamma - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022180012000021/05/2022
560500178799 ಮೈನುದ್ದಿನ್‌ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256628/05/2022FPS****256628/05/20223002000028/05/2022
560500178800 ದೇವಿದಾಸ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/202212008000020/05/2022
560500178801 ಸುದಾಕರ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20226004000020/05/2022
560500178802 ಸಂಗಮ್ಮ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20229006000020/05/2022
560500178803 ಸಂಜು - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/202212008000020/05/2022
560500178804 mavana bai - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20223002000020/05/2022
560500178805 ಚಂಪಾ ಬಾಯಿ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****140224/05/2022FPS****140224/05/20226004000024/05/2022
560500178806 ratanamma - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20223002000021/05/2022
560500178807 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20226004000020/05/2022
560500178808 Lalita Bai - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022180012000021/05/2022
560500178809 ಪಾರವತಿ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022200015000021/05/2022
560500178811 vimala bai - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022150010000021/05/2022
560500178812 ವಂದನಾಬಾಯಿ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20229006000020/05/2022
560500178813 ಖಾಲೆ ಸಾಬ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/202212008000020/05/2022
560500178814 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500178815 Nagamma - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500178816 ತಾನಾಜಿರಾವ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20229006000020/05/2022
560500178817 Eandu bai - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022180012000021/05/2022
560500178818 ಝರೆಪ್ಪ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022150010000020/05/2022
560500178819 ಶಂಕರ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022150010000020/05/2022
560500178820 ಭಿಮಶ್ಯಾ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022210014000020/05/2022
560500178821 ಮಾರುತಿ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20226004000020/05/2022
560500178822 ಜ್ಞಾನೋಬ - ಚಂದನ್ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022---90060000-
560500178823 ಚಿತ್ರಮ್ಮ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256628/05/2022FPS****256628/05/202212008000028/05/2022
560500178824 ರುದ್ರಪ್ಪ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500178825 ರಾಜಶ್ರಿ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500178826 Minikabai - ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500178827 ದೇವಿದಾಸ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/202212008000020/05/2022
560500178828 ಸದಾಶಿವ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500178829 ಮಾರುತಿ - ಚಂದನಹಳ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022150010000020/05/2022
560500178830 ಶಿವಾಜಿ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022150010000021/05/2022
560500178831 ಭಾವರಾವ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500178833 ವಾಮನರಾವ್‌ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20226004000020/05/2022
560500178834 ದ್ರುಪತ ಬಾಯಿ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/2022200015000020/05/2022
560500178835 Manamma - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20223002000020/05/2022
560500178836 ಫತ್ರುಸಾಬ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20223002000020/05/2022
560500178837 ಇಮಾಮೋದ್ದೀನ್‌ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022150010000021/05/2022
560500178838 ಮುಸ್ತಫಾ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/2022180012000020/05/2022
560500178839 Balika - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500178840 ನಾಮದೇವ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20229006000020/05/2022
560500178841 Gundamma - ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/202212008000020/05/2022
560500178842 Shobhabai - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022180012000020/05/2022
560500178843 ಬಳಿರಾಮ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022150010000021/05/2022
560500178844 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಮಹಾನಂದಾ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಸಾ: ಚಂದನಹPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20229006000020/05/2022
560500178845 ಅಂಜು ಬಾಯಿ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/2022180012000020/05/2022
560500178846 Sarubai - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022150010000020/05/2022
560500178847 Thrivana Bai - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/2022180012000020/05/2022
560500178849 Sunita - ಚಂದನಹಳ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022180012000020/05/2022
560500178850 Rangamma - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20223002000021/05/2022
560500178851 ಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****873028/05/2022FPS****873028/05/20226004000028/05/2022
560500178852 ಶಂಕರರಾವ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500178853 Laxmi Bai - ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20229006000021/05/2022
560500178854 Veeramma - ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20223002000020/05/2022
560500180369 ನಿವರ್ತಿ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180370 ವಿಲಾಸ ರಾವ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180371 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180372 ಮಾರುತಿ - ಸಿಂಧೇ ಚಂದನಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180373 ಜಯರಾಜ್‌ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500180374 ಭೀಮರಾವ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185706 ಚಂದ್ರಶೇಖರ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿ CHANDANHALLINPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187174 ಸುನಿತಾ - ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಿಪಯ್ಯಾ ತೇಲಗ ಚಂದನಹಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022150010000020/05/2022
560500187181 Nagin Bai - ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ಕೇಶರಾವ ಇಗಳೆ ಚಂದನಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500187224 kalamma d/o gurupadya chandanh - ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500187229 ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಸಂಜುಕಾಮಾರ - ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಾಳೆ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20229006000021/05/2022
560500187246 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಪಂಡರಿನಾಥ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಚಂದನಹಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022150010000021/05/2022
560500187259 deelip s/o raosab - ದೀಲಿಪ ತಂದೆ ರಾವಸಾಬ ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500187262 Vimala Bai - C/O ರಾಮದಾಸ 1/99 ಚಂಧನ್ಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022180012000020/05/2022
560500187266 sudhakar s/o pandurang - ಸುಧಾಕರ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500187268 ಜೈಶ್ರೀಬಾಯಿ - ರಾವಸಾಬ ತಂದೆ ನರಸಿ ರಾವ ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20229006000020/05/2022
560500187281 datta s/o jhareppa - ದತ್ತ ತಂದೆ ಝರೇಪ್ಪಾ ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500187292 balaji srieepatirao - ಸೋನಕೇರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187310 Balika W/o Dattu - ಬಾಲಿಕಾ ಗಂಡ ದತ್ತು ಚಂದನಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187351 Lalubai - ವಿಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಚಂದನಹಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022180012000021/05/2022
560500187352 Vishwanath S/o Saibanna - ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಸಾಯಬ್ಣಣಾ ಸೋನಕೇರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187416 PRASHANTH RAO S/O JANARDHANR A - ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ತಾ ಹುಮನಾಬಾಧ ಬೀದರ ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187463 Devidas s/o Atmaram - ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಚಂದನಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187474 Sanjay s/o Tukaram - ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ತಾ/ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ/ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187494 Subhash S/o Prakash - ಸುಭಾಷತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೇಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187500 BALBHEEM S/O MANIKAPPA METRE - ಬಲಬೀಮ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187515 SUBHASH S/ORAMAYYA - ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯಾ ಚಂದನಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187519 mastan s/o fatrusab mulla - ಮಸ್ತಾನ ತಂದೆ ಫತ್ರುಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20229006000020/05/2022
560500187580 Kalpana - ಸುಧಾಕರ ತಂದೆ ರಗೋನಾಥPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500187611 shashirao s/o panduranga a - ಶೇಷರಾವತಂದೆ ಪಾಂಡುಗಂಗ APHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022180012000021/05/2022
560500187616 Babanrao - ಚಂದನಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187657 Padmavati - ವಿಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಯ್ಯಾ ಚಂದನಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/202212008000020/05/2022
560500187740 Shivaji s/o Kashinath - ಚಂದ಻ನಹಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187953 Nehru s/o maruti - ನೆಹರು ತಂದೆ ಮಾರುತ್ತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500187974 LAXIMANNA S/O LAKAPPA - ಲಕ್ಷ್ಮಣಾ ತಂದೆ ಲಕ್ಕಪ್ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/202212008000020/05/2022
560500188108 Sampata Bai - ದಾಸರಾವ ತಂದೆ ಮುಕಿಂದರಾವPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/202212008000020/05/2022
560500188231 Kashinath S/o Shreepati - ಕಾಶಿನಾಥ ತಂ/ ಶ್ರೀ ಪತಿ ಮನೆ.ನಂ/PHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20229006000020/05/2022
560500188334 Mudrikabai - ನಾರಯಾಣಾ ತಂ/ ತುಕ್ಕರಾಮ ಮನೆ.ನಂ/2PHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022180012000021/05/2022
560500188346 BHIMSHA S/O HANMANT SINDHE - ಭೀಮಶಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಸಿಂಧೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500188401 Asha - ಸಂಜು ತಂದೆ ಲಕ್ಷಣಾPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022150010000020/05/2022
560500188410 ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ - ಕುಂಪ್ರೇದ್ರ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****256628/05/2022FPS****256628/05/202212008000028/05/2022
560500188487 Radhika Bai - ಮನೆ .ನಂ,115 ಮು. ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ತಾ/ PHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/202212008000020/05/2022
560500189003 Akrosh s/o Babajirao Neergode - ಅಕ್ರೊರ ತಂದೆ ಬಾಬಾಜಿರಾವ ನೀರಗೊಡೆPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20229006000020/05/2022
560500191166 Chadarmma - ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20223002000020/05/2022
560500191229 Niramala - ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20229006000021/05/2022
560500191683 Indu Bai - ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256628/05/2022FPS****256628/05/20229006000028/05/2022
560500195339 Sharda - ಚಂದನಹಳ್ಲಿ ChandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20223002000021/05/2022
560500195347 ರಾಮಣ್ಣಾ ಹಲಗೆ - ಚಂದನಹಳ್ಲಿ ChandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022150010000020/05/2022
560500195353 ಭೀಮಶಾ ಮೇತ್ರೆ - ಚಂದನಹಳ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****256628/05/2022FPS****256628/05/20229006000028/05/2022
560500195359 RAJA BAI - ಚಂದನ್‌ ಹಳ್ಳಿchandanhalliPHH(NK) / NCS------30000000-
560500195368 ಮಹಾದೇವ ಬಿರಾದರ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿ chandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500195374 ಸೋನಮ್ಮ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿ chandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/202212008000020/05/2022
560500195376 ಬಾಬು ಬೀರಾದರ - ಚಂದನಹಳ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500195384 ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಿಂಧೆ - ಚಂದನಹಳ್ಲಿ CHANDANHALLIAAY(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022200015000021/05/2022
560500195385 ಸೂಪಾನ ಬೀರಾದರ - ಚಂದನಹಳ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022150010000021/05/2022
560500195393 GAYA BAI - ಚಂದನಹಳ್ಲಿchandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/202212008000020/05/2022
560500195399 Mathura Bai - ಚಂದನಹಳ್ಲಿ chandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022150010000021/05/2022
560500195407 ದತ್ತಾತ್ರೇ ಬೀರಾದರ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿchandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022150010000021/05/2022
560500195414 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿchanadhalliPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022150010000020/05/2022
560500195418 Shalu bai - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿchandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20223002000021/05/2022
560500195422 ambavv - ಅಂಬವ್ವಾ ಸಾ: ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ತಾ: ಹುಮನAAY(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022200015000021/05/2022
560500195433 ಅಭಂಗ ಇಂಗಳೆ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ChandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/202212008000020/05/2022
560500195444 Latha - ಚಂದನಹಳ್ಲಿ chandan halliPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022180012000021/05/2022
560500195458 Kashi Bai - ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ChandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500195464 mahadevi - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560500195468 ಧೋಂಡಿಬಾ ಬೀರಾದರ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿ ChandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20226004000020/05/2022
560500195474 ರಾವಸಾಬ ಕಾಳೆ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ChandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500195478 ಏಕನಾಥ್‌ ಬೀರಾದರ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿChandnahalliPHH(NK) / NCSBiometric****256628/05/2022FPS****256628/05/20229006000028/05/2022
560500195485 ಶಿವಾಜಿ ಬೀರಾದರ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿ ChandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256628/05/2022FPS****256628/05/20226004000028/05/2022
560500195491 tippanna poojari - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿothagiPHH(NK) / NCS------30000000-
560500195500 Meenakshi - ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ChandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022150010000021/05/2022
560500195990 ಉತ್ಮಾ ಬಾಯಿ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ChandnhalliPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/202212008000020/05/2022
560500195995 ಉಮಾಕಾಂತ ಮೇತ್ರ - ಚಂದನಹಳ್ಲಿ ChandanhalliPHH(NK) / NCS------150000000-
560500195999 ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಮೇತ್ರ - ಚಂದನಹಳ್ಲಿ ChandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20223002000021/05/2022
560500196004 Honamma - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿ ChandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/2022150010000020/05/2022
560500196006 Kastura Bai - ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ChandanhalliAAY(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022200015000020/05/2022
560500196010 Renuka - ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ChandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/2022180012000020/05/2022
560500196017 ಶಿವಕುಮಾರ ಮಾನಕೇರ - ಚಂದನಹಳ್ಲಿ ChandnhalliPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/202212008000020/05/2022
560500196021 ಗಣಪತಿ ಮಾಳಗುಂಡ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿ VhandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/2022150010000020/05/2022
560500196025 Suvarna - ಚಂದನಹಳ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022150010000020/05/2022
560500196028 ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ChandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256628/05/2022FPS****256628/05/20229006000028/05/2022
560500196034 ವಿನಾಯಕ ಕಾಳೆ - ಚಂದನಹಳ್ಲಿ vChandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022150010000021/05/2022
560500196037 ಶಿವಾಜಿ ಸಾಗರ - ಚಂದನಹಳ್ಲಿ ChandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/202212008000020/05/2022
560500196039 ಗೀತಾ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ChandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500196041 ಲಕ್ಷ್ಷ್ಮಣ್‌ ಬೀರಾದರ - ಚಂದನಹಳ್ಲಿ ChandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20229006000021/05/2022
560500196046 ಅರ್ಜುನ ಮೇತ್ರ - ಚಂದನಹಳ್ಲಿ ChandnhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20229006000021/05/2022
560500196048 ರಾಜಣ್ಣ ಮಾಳಗೋಂಡ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ChandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20229006000021/05/2022
560500197355 Manikbai - ಚಂದನಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500197453 Sharanaiah madpati - ಚಂದನಹಳ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500197507 Chandarkanth matpati - ಚಂದನಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500197648 Sangitha Mankare - ಚಂದನಹಳ್ಳಿchandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20223002000021/05/2022
560500197739 Mallamma - ಚಂದನಹಳ್ಳಿchandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20229006000020/05/2022
560500201070 LAXMIBAI DEVIDAS - ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ದೇವಿದಾಸ ಶಿವಶಜಿ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500201116 BALAJI S/O KESHAVRAO INGALE - ಬಾಲಜಿ ತಂದೆ ಕೇಶವರಾವ ಇಗಳೆ ಚಂದನಹಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500201117 BABU S/O GEERAPPA METRI - ಬಾಬು ತಂದೆ ಗೀರೇಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರ ಚಂದನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500201118 chandrarao \ madorao - ಚಂದ್ರರಾವ ತಂದೆ ಮಾದೊರಾವ ಚಂದಹಳ್ಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500201119 Smt. Vimalabai W/o Gnyandev - ವಿಮಾಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜ್ವಾನದೇವ ಚಂದನಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500201120 DEEPAK S/O SHIVAJI - ದೀಪಕ ತಂದೆ ಶಿವಾಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500201121 pralad s/o shankar - ಚಂದನಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500201127 Shishpal s/o Narsingrao - ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ತಾ/ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ/ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500201135 SHRIMANT S/O LAXMAN - ಶ್ರೀಮಂತ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500201136 Padary s/o baliram - ಪಂಡರಿ ತಂದೆ ಬಳಿರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500201191 shivaji s\o sidram masimade ch - ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಮಾ ಮಾಸಿಮಾಡೆಚಂPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500201192 NARSING S/O RAMANA - ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ರಾಮಣಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500201576 Kalavathi - ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ChandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20223002000020/05/2022
560500201586 ಅಂಬವ - CHANDANHALLIAAY(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022200015000020/05/2022
560500201592 ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ - ಚಂದನಹಳ್ಲಿ chandnhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20226004000020/05/2022
560500201600 Rukmini - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022200015000021/05/2022
560500201628 Sangamma - ಚಂದನಹಳ್ಲಿchandanhalliAAY(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022200015000020/05/2022
560500201629 ತಿಪಣಾ ಮತ್ರೆ - ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ChandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256628/05/2022FPS****256628/05/20229006000028/05/2022
560500201630 Sinabayi - ಚಂದನಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/2022200015000020/05/2022
560500201631 ವಿಶ್ವಾಂಬರ್‌ ಬಿರಾದರ - ಚಂದನಹಳ್ಲಿ CHANDANHALLINPHH(NK) / NCS------00000000-
560500201632 ಗೋದಾವರಿ ರಾಜಗೋಂಡಾಕ - ಚಂದನಹಳ್ಲಿchandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022180012000021/05/2022
560500201636 ದತ್ತಾತ್ರಿ ಮೇತ್ರ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿ ChandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500201786 Pulabai raguba - ಚಂದನಹಳ್ಲಿ ChandanhalliPHH(NK) / NCS------30000000-
560500201921 Sushilabai - ಚಂದನಹಳ್ಳಿchandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20226004000020/05/2022
560500202171 ಮಾರುತಿ ಸ್ನತೆ - ಚಂದನಹಳ್ಲಿ ChandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500202269 ಛಾಯಾ - ChandanhalliAAY(NK) / NCSBiometric****256628/05/2022FPS****256628/05/2022200015000028/05/2022
560500202380 ಸುಮಿತ್ರ ಬಾಯಿ ಇಂಗಳೆ - ಚಂದನಹಳ್ಲಿchandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500202596 ಗುಂಡಪ್ಪ ಸಿಂದೆ - ಚಂದನಹಳ್ಲಿ ChandanhalliPHH(NK) / NCS------30000000-
560500202610 padmakar - ಪದ್ಮಕರ ತಂದೆ ಶಂಕರ ರಾವ ಪಾಟೀಲ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500202791 ರೇಖಾ - ಚಂದನ್ ಹಳ್ಳಿ ChandanhalliPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/202212008000020/05/2022
560500203914 Radhika - ವೆಂಕಟ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಬೀರದರ ಮ:ನಂ PHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/202212008000020/05/2022
560500203915 SALEEM - ಸಲ್ಲಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೈನೋದ್ದನ ಚಂದನಹಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20226004000020/05/2022
560500203916 ಅನುಶಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪ್ರಕಾಶ - ಅನುಶಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ಬಿರದಾರ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500203917 SHAM RAO S/O MANOHRAO - ಶಾಮರಾವ ತಂದೆ ಮನೋಹರಾವ ಮು:ಚಂದನಹPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/202212008000020/05/2022
560500203919 MANOHARAO S/O MANIKRAO - ಮನೋಹರಾವ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ರಾವ ಮು:ಚಂPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20226004000020/05/2022
560500203921 Ramdas - ರಾಮದಾಸ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಮನೆ.ನಂ 22PHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20229006000020/05/2022
560500203923 shivakumar s/o lakshman metre - ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೆತರೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500204306 Mahadevi - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಬಾನುದಾಸ ಮ.ನಂ 1/79 PHH(NK) / NCSBiometric****256628/05/2022FPS****256628/05/20229006000028/05/2022
560500204307 balika - ಬಾಲಿಕಾ ಗಂಡ ದತ್ತು ಮ.ನಂ 1/66 ಚಂPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500204491 Mahadevi - ಕಾಶಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಮನೆ.ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/2022150010000020/05/2022
560500204493 SURESH S/O RAMNNA - ಸುರೇಶ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಮು:ಚಂದನಹಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500204494 ಶಕುಂತಲ ಬಾಯಿ - ಮು: ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಹುಮುನಾಬಾಧ ಜೀ:PHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20223002000021/05/2022
560500204635 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಕಮಲ ನಗರ ತಾಜಸುಲ್ತಾಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/202212008000020/05/2022
560500204636 Lalita Bai - ಸುಜೀತ ತಂದೆ ರಾವಸಾಹೇಬ ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/202212008000021/05/2022
560500204745 Sushila Bai - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಕೇಶವ ರಾವ ಇಗಳೆ ಮ:ನPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022210014000021/05/2022
560500204752 kirshana - ಕ್ರಿಷ್ಣಾ ತಂದೆ ಮಾರುತಿರಾವ ಮನೆ: ನPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/20226004000020/05/2022
560500204939 arjun - ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಮಸಿಮಡೇ ಮ.ನಂ PHH(NK) / NCSBiometric****256628/05/2022FPS****256628/05/20226004000028/05/2022
560500204940 ARJUN S/O SHRIDHAR RAO - ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ಶ್ರೀಧರರಾವ ಮು:ಚಂPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20229006000021/05/2022
560500205312 Prajavani - ಪಂಡರಿನಾಥ ತಂದೆ ಶ್ರಾವಣ ಪೋಜಾರಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20229006000021/05/2022
560500205329 NARSINGRAO - ನರಸಿಂಗರಾವ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಕಳೆ ಮು:PHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20229006000021/05/2022
560500205439 Kevalabai - ಚೌಳಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಶವಾನಾಥ ರಾಜಗೊಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/2022180012000020/05/2022
560500205465 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಮನೋಹರ ರಾವ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಬೀರಾದರ PHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500205483 Sila Bai - ಲಲ್ಲಿತಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜಗನಾಥ ಯೂಗಾಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/2022150010000021/05/2022
560500205484 Lalitabai - ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವೀಠಲ ಕಲ್ಕರಣಿ ಮ:PHH(NK) / NCS------30000000-
560500205487 GODAVARI S/O SIDDAPPA - ಗೋದವರಿ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಮು:ಚಂPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500205489 BHASKAR S/O SHRIMANT - ಭಾಸ್ಕರ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಮು:ಚಂದನಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500205490 Anusha Bai - ವೆಂಕಟರಾವ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಪಾಟೀಲ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20229006000021/05/2022
560500205492 Jalindra - ಜಾಲಿಂದ್ರ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಬೀರದರ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20229006000021/05/2022
560500205498 Dilip - ದೀಲಿಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಬೇಲ್ಲೆ ಮ:ನPHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500205502 prakash - ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ ಮನೆ,ನಂ 316 PHH(NK) / NCSBiometric****256621/05/2022FPS****256621/05/20226004000021/05/2022
560500205504 Suryakanth - ಸುರ್ಯಾಕಾಂತ ತಂದೆ ರಮೇಶ ಮಾನಕರ ಮ:PHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20226004000020/05/2022
560500205505 Zarnamma - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಕಾಶೀನಾಥ ಮೇತ್ರೆ ಮ:PHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/202212008000020/05/2022
560500205506 Lata - ಮು:ಚಂದನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****256628/05/2022FPS****256628/05/2022150010000028/05/2022
560500205510 Nikhita - ಉದ್ದೇವ ತಂದೆ ಬಾಜಿರಾವ,ಮು// ಚಂದನಹPHH(NK) / NCSBiometric****816020/05/2022FPS****816020/05/202212008000020/05/2022
560500205512 Babita - ಮು:ಚಣದನಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಹುಮುನಾಬಾದ ಜೀ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****256620/05/2022FPS****256620/05/20221500