REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560500140409 Anusuya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನೀಲ 1/41 ಮೇನ್ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560500140554 Rajeshree - S/O: ಕಾಶೀನಾಥ ಹುಲಗುತ್ತೆ 2/122 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500141437 Sobha - W/O: ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ 59/2 PHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20229006000027/05/2022
560500142256 Radha - W/O ಸಂತೋಷ ಮನೆ ನ 2/214 ಮೇನ್ ರPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/20229006000028/05/2022
560500142335 Anjali - S/O ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ 2/141 ಸೇಡೋಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500142365 Rekha Bai - W/O: ಜಟಿಂಗ್ ರಾವ್ 2/145 ಸೇಡೋಳ PHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022150010000028/05/2022
560500142395 Manemma - W/O ಮಂಜುನಾಥ 2/339 ಎಮ್‌ಬ ಚೌಕ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560500143449 Kalpana Dandekar - S/O: ಭಾವ ರಾವ ದಂಡೆಕರ್ 2/150 ಇPHH(NK) / NCS------90000000-
560500143515 Sudha Hadimani - W/O ವಿಲಾಸರಾವ್ ಮನೆ ನ 259 ಮೇನ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560500144124 Chandrakala - W/O: ಜಗನಾಥ 2/117 PHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20229006000027/05/2022
560500144490 Anita - W/O: ಸಂತೋಷ 2/115 PHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20229006000027/05/2022
560500144500 Shilpa - W/O ನಾಮದೇವ್ 2/150 ಶೆಡೋಲ ಶೆಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560500144550 Priyanka - W/O ಮಾರುತಿ ದಂಡೆಕರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500144566 Rekha - W/O: ಅಂಬದಾಸ 520 PHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/202212008000028/05/2022
560500144585 Kamashala Bai - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ 2/136 PHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20226004000027/05/2022
560500144586 Radhika - S/O: ಶಿವಾಜಿ 1/142 PHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/202212008000028/05/2022
560500144991 Reshma Begum - W/O: ರಸೀದ ಮಿಯ್ಯ 2/75 PHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022150010000028/05/2022
560500144993 Rohini - W/O: ಸತೀಶ 1/14NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500145036 Bharat Bai - W/O: ವಮನ್ ರಾವ್ 1/47 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500145038 Aruna Bai - W/O: ವಿನಾಯಕ ರಾವ 28 PHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/202212008000028/05/2022
560500145045 Shobha - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಗುಳಗೆ 237 PHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/20229006000028/05/2022
560500145063 Mahanand - W/O: ವೆಂಕಟರಾವ್ 1/14 PHH(NK) / NCS------90000000-
560500145161 Panchashila - W/O ಶಾಂತಕುಮಾರ್ 2/203 ವಾರ್ಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/202212008000028/05/2022
560500145195 Adishakti - W/O: ಸಂಜೀವಕುಮಾರ 1/68 PHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/20229006000028/05/2022
560500145287 Kantabai - W/O: ಬಾಬು ರೆಡಿ 2/41 ಸೇಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022150010000028/05/2022
560500145301 Laxmi Bai - W/O: ಪಂಡರಿ 2/145 ಸೇಡೋಳ ಸೇಡೋಳ PHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022150010000028/05/2022
560500145315 Surekha - W/O: ತುಕಾರಾಮ 2/195 ಸೇಡೋಳ ಸೇಡೋPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20226004000027/05/2022
560500147139 Ragini - W/O ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಮನೆ ನ 2/180 ಬಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20226004000027/05/2022
560500147243 ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಡುಕ್ರೆ - S/O ಸಾಧವರಾವ್ ಡೋಕರೆ 8 ನಿಯರ್ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****867525/05/2022FPS****867525/05/20226004000025/05/2022
560500148855 Chandramma - S/O: ತುಕಾರಾಮ ನಂ 2/156 ಸೆಡೋಳ PHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/2022150010000027/05/2022
560500149966 Anita - S/O: ಶೆಂಕರ ರಾವ 2/158 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500150073 Pushpa Vati - S/O: ವೆಂಕಟ 2/205 PHH(NK) / NCSBiometric****369023/05/2022FPS****369023/05/202212008000023/05/2022
560500150352 Bhagamma - S/O: ಶಾಮಣ್ಣ 2/190 PHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20229006000027/05/2022
560500150453 ನಾಗಮಣಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಪನ ರಾವ 235 PHH(NK) / NCS------120000000-
560500150651 Vasima - S/O ಎಂಡಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560500150862 Satya Bhama - S/O: ಆತ್ಮ ರಾಮ್ ಸುವರ್ಣಕರ 2/43 PHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022150010000028/05/2022
560500151009 Vimala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ರಾವ ಮೇನ್PHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/20226004000028/05/2022
560500151010 Narasamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ ಏಚ್‌ ನ 00 ಸೇPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20226004000027/05/2022
560500151015 Eramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಬಣ್ಣಾ 2/65 ಸೇಡೋPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20229006000027/05/2022
560500152507 Sushila Bai - W/O: ಶಾಂತಪ್ಪ ಪಸಾರ್ಗಿ 4-120/12PHH(NK) / NCSBiometric****407926/05/2022FPS****407926/05/20229006000026/05/2022
560500152676 Kastura Bai - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಗಂಗಾಪಾಟೀಲ ೪/೧೪ PHH(NK) / NCSBiometric****407926/05/2022FPS****407926/05/20229006000026/05/2022
560500152857 Lalita - S/O ಗೀರೆಪ್ಪ 5/84 ದುಬಲಗುಂಡಿ ವPHH(NK) / NCSBiometric****407926/05/2022FPS****407926/05/2022150010000026/05/2022
560500153122 Balika - W/O ರಮೇಶ 2/129 ಮೇನ್ ರೋಡ ಸೇಡೋPHH(NK) / NCS------90000000-
560500153164 Usha - W/O ದತ್ತಾ ಮನೆ ನ. 2/209 ಹನುಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/202212008000027/05/2022
560500153211 Kalavati - W/O: ರಮೇಶ ಮೇಳ 439 ಸೇಡೋಳ ಸೇಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/20226004000023/05/2022
560500153513 Mahadevi - W/O: ರಾಮಕುಮಾರ್ ಚೀನಕೆರಾ ಸೇPHH(NK) / NCSBiometric****333222/05/2022FPS****333222/05/2022150010000022/05/2022
560500153521 Archana - W/O ಉಮೇಶ ಮೆತ್ರೆ . . ಸೇಡೋಳ ಸೇPHH(NK) / NCSBiometric****713016/05/2022FPS****713016/05/20226004000016/05/2022
560500153528 Renuka - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ಚವ್ಹಾಣ #2/183 PHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20226004000027/05/2022
560500153588 Yallamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಣ್ಣಾ ವಾರ್ಡ್ ನ PHH(NK) / NCSBiometric****407926/05/2022FPS****407926/05/20226004000026/05/2022
560500153820 Sushila Bai - S/O ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ನಂದಗಿ ೬-೭ ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560500154246 Tejamma - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ 2-126 ಸೇಡೋಳ ಸೇಡೋPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20226004000027/05/2022
560500154700 Shilpa - D/O: ರಾಮಣ್ಣಾ ಮೆತ್ರೆ 335 ಸೇಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/202212008000027/05/2022
560500154730 Ratna Prabha - W/O ದೇವೇಂದ್ರ ಶೆಡೋಳ ತಾ ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/20226004000028/05/2022
560500154782 Nikeeta - W/O ಸಿದ್ದಪ್ಪ #2/126 ಸರಕಾರಿ ಶPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/20226004000028/05/2022
560500154945 Sapna - W/O: ಮೋಹನ ಸಿದ್ದಗೊಂಡ ಓಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560500154976 Suresh - S/O ಬಾಬಣ್ಣ ಎಖೆಳಿಕರ ದುಬಲಗುಂಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****417924/05/2022FPS****417924/05/20223002000024/05/2022
560500154978 Ashwini - W/O: ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ 5-143 ದುಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****417924/05/2022FPS****417924/05/20229006000024/05/2022
560500155223 Manikbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಖನ ಭೋಲಾ 3/71 PHH(NK) / NCSBiometric****677721/05/2022FPS****677721/05/2022240016000021/05/2022
560500155315 Reshma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಮಲಾಕರ 2/203 ಸೇಡೋPHH(NK) / NCS------90000000-
560500155475 Priya - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 2/168 0 ಸೇಡೋಳ PHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/20229006000028/05/2022
560500155706 Iramma - S/O: ಬಸಪ್ಪಾ ಕುಡಂಬಲ 00 ದುಬಲಗುಂPHH(NK) / NCSBiometric****407926/05/2022FPS****407926/05/20226004000026/05/2022
560500155751 Lalitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಮುತಕರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500155765 Isaq Miyya - S/O ಬಶೀರಮಿಯ್ಯಾ ಪಿಂಜಾರ 2/85 ದNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500155769 Savita - D/O ಅಶೋಕ ಶಿರಶಟ್ಟಿ 1/4/6 ದುಬಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500155825 Sujata - S/O ಜಗನಾಥ ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಸೇಡೋಳ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500156044 Shalini Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಹರರಾವ 1/2 ಸೇಡೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500156200 Mahananda - S/O ಬಾಬುರಾವ್ # 188 . ದುಬಾಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****417925/05/2022FPS****417925/05/20229006000025/05/2022
560500156354 Nagamma - W/O ಅಶೋಕ ವಾರ್ಡ್ ಎನ್‌0 5 ದುಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****417926/05/2022FPS****417926/05/20229006000026/05/2022
560500156377 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆರ ಶೀರ್ಷೆಟ್ಟಿ ದುಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****417924/05/2022FPS****417924/05/2022150010000024/05/2022
560500156554 Sujata - W/O ಗೋರಕಾನಾಥ #1/138 ಸರಕಾರಿ ಶPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/2022150010000027/05/2022
560500156564 Parwathi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಪ್ಪ 5/PHH(NK) / NCSBiometric****417924/05/2022FPS****417924/05/2022150010000024/05/2022
560500156568 Kamalabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬೋಮಣಿ 5/7PHH(NK) / NCSBiometric****417924/05/2022FPS****417924/05/202212008000024/05/2022
560500156673 Meghabai - ಮಾಧವರಾವ್ 1-50 ಶೆಡೋಲ ಶೆಡೋಲ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500156720 Hemavati - W/O: ಅಮಕಾಂತ 7/40 ದುಬಲಗುಂಡಿ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500156959 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಂದ್ರಜೀತ್ ಭೋಲಾ ದುಬPHH(NK) / NCSBiometric****417922/05/2022FPS****417922/05/20229006000022/05/2022
560500157003 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ 385 ಶೆಡೋಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500157126 Chandarkala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ ಸಿದ್ದಗೊಂಡ PHH(NK) / NCSBiometric****126824/05/2022FPS****126824/05/20229006000024/05/2022
560500157174 Chinnamma - W/O: ನಾಗರಾಜ್ ಅಂದುರೆ 4/40 ದುಬಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500157188 Rajeshwari - W/O ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ 3/39 ದುಬಲಗುಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****417924/05/2022FPS****417924/05/2022150010000024/05/2022
560500157341 Basavanjeli - W/O ಸಂಗಮೇಶ 5/74 ದುಬಲಗುಂಡಿ ದPHH(NK) / NCSBiometric****417924/05/2022FPS****417924/05/20229006000024/05/2022
560500157342 Sridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಪ್ಪಾ 19 ದುಬಲಗುPHH(NK) / NCSBiometric****417924/05/2022FPS****417924/05/20226004000024/05/2022
560500157378 Jaishree - S/O: ನಾಗೇಂದ್ರ 2/145 ಸೇಡೋಳ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20226004000027/05/2022
560500157414 Shahina Begam - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಶೀದ್ ಮಿಯ್PHH(NK) / NCSBiometric****417924/05/2022FPS****417924/05/2022150010000024/05/2022
560500157478 Shakuntala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅರ್ಜುನ್ ರಾವ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20229006000027/05/2022
560500157538 Sidamma - W/O ಕಮಲಾಕರ್ ಚಂದಾ ನಂ ೧೨/೨ ವರ್PHH(NK) / NCSBiometric****417924/05/2022FPS****417924/05/20226004000024/05/2022
560500157570 Kalavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭು ದುಬಲಗುಂಡಿ ದುPHH(NK) / NCSBiometric****417924/05/2022FPS****417924/05/20229006000024/05/2022
560500157574 Mahananda - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ 1/79 ಸೇಡೋಳ ಸೇಡೋPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/202212008000028/05/2022
560500157682 Archana - W/O ನಂದುಕುಮಾರ್ . . ಸೇಡೋಳ ಅಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560500157818 Vimala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾಜಿ ಏಚ್‌ ನ 00 PHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/20226004000028/05/2022
560500157929 Uzma Nikhat Khan - W/O ಗೌಸ ಖಾನ್ #63 ವಾರ್ಡ್ ನುಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****417924/05/2022FPS****417924/05/202212008000024/05/2022
560500158156 Sangeeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬೀಮಣ್ಣ 6/PHH(NK) / NCSBiometric****417924/05/2022FPS****417924/05/20226004000024/05/2022
560500158176 Tukkamma - W/O ತುಕಾರಾಮ 6/156 ಡುಬಲಗುಂಡಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500158246 Salima Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ದಸ್ತಗಿರ ಮೇನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****417922/05/2022FPS****417922/05/2022150010000022/05/2022
560500158257 Ulka - S/O: ಸತೀಶ ಕಾಸನಾಳೆ 5/70 ದುಬಲಗುPHH(NK) / NCSBiometric****407926/05/2022FPS****407926/05/202212008000026/05/2022
560500158343 Laxmibai - C/O ಶಾಮರಾವ 1/98 ಸೇಡೋಳ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/2022150010000027/05/2022
560500158378 Yogita - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಡುಕರೆ 212 ಸೇಡೋಳ PHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/2022150010000027/05/2022
560500158422 Rekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****417925/05/2022FPS****417925/05/20229006000025/05/2022
560500158430 Suhasini - W/O ಜಗದೀಶ 23 ಶೆಡೋಳ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/20229006000028/05/2022
560500158483 Jyothi - W/O ಸತೀಶಕುಮಾರ್ ನಿಯರ್ ರಾಚೋಟೆಶ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560500158593 Renuka - W/O ಶಿವಾನಂದ 1/3 ವಿಠಲ್ ಮಂದಿರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500158638 Kashibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ 2-237 PHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20226004000027/05/2022
560500158787 Eramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪ 4/1/1 ವಾರPHH(NK) / NCSBiometric****407926/05/2022FPS****407926/05/20223002000026/05/2022
560500159064 Laxmi Bai - W/O: ಗಣಪತ ರಾವ 1-48 ಸೇಡೋಳ ಸೇಡೋPHH(NK) / NCS------30000000-
560500159625 Mahananda - W/O ಮಹಾದೇವ ಮಮದಾಪೂರೆ 7/35 . ದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500159686 Varsha - W/O: ಮಣಿಕ ರಾವ 1/14 ಸೇಡೋಳ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500159729 Sujath - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಕರ ಸ್ವಾಮಿ 1/135 ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500165030 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಲಕ್ಷ್ಮುಣ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಭಾಗ್ಯAAY(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022200015000028/05/2022
560500165031 ಮಾಣಿಕ - ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮುಣ ವಾಲೆ ಸಾ||ಸAAY(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022200015000028/05/2022
560500165032 Panchubai - ಸೆಡೋಳAAY(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022200015000028/05/2022
560500165033 Radhabai - ಕಮಾಳಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮದವರಾವ ವರವಟ್ಟೆ PHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/20226004000028/05/2022
560500165034 ಶಿವಕುಮಾರ - ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾದಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸAAY(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022200015000028/05/2022
560500165035 ಆಶೋಕ್‌ - ಸೇಡೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/202212008000027/05/2022
560500165036 ವೀರುಪಾಕ್ಷಯ್ಯಾ - ವೀರುಪಾಕ್ಷಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ ,ಸೇಡೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/2022150010000027/05/2022
560500165037 shankremma - ಶಂಕ್ರೆಮ್ಮಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560500165038 ಅರುಣಾ ಬಾಯಿ - ಅರುಣಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಗಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560500165039 hasmat bee - ಹಸಮತಬಿ ಗಂಡ ಮಹೆಬುಸಾಬ ಮೋಜನ ಸಾ|| PHH(NK) / NCS ****407928/05/2022FPS****407928/05/20223002000028/05/2022
560500165040 ವಿರಭದ್ರ - ಸೇಡೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20229006000027/05/2022
560500165041 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಚಂದ್ರಕಲಾ ತಂದೆ ವಿಠೋಬಾ ಹುಪ್ಪಳೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022240016000028/05/2022
560500165042 NAGAMMA W/O KASHINATH RAO - ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ರಾವ ಗುಳಗೆ PHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20223002000027/05/2022
560500165043 ನಾರಾಯಣರಾವ - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20229006000027/05/2022
560500165044 Sultan Bee - ಸೇಡೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022200015000028/05/2022
560500165045 ವಿಠಲ - ಸೇಡೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/2022200015000027/05/2022
560500165046 ಮಲಂಗಶಾ - ಸೆಡೋಳAAY(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022200015000028/05/2022
560500165047 ಅಬ್ದುಲ್ - ಸೇಡೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022200015000028/05/2022
560500165048 Jaira Bee - ಸೇಡೊಳPHH(NK) / NCS ****407928/05/2022FPS****407928/05/20223002000028/05/2022
560500165049 ನರಸಮ್ಮ - ನರಸಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಚ್ಛೆಂದ್ರ ಸೊನಕಾಂಬಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560500165050 noor bi - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20223002000027/05/2022
560500165051 ಇಸುಫ ಶಾಹ - ಯುಸುಫಸಾಬ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನ ಶಾಹ ಸಾ||ಸPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20226004000027/05/2022
560500165052 Khuteja Begum - ಸೇಡೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/2022200015000027/05/2022
560500165053 ದಸ್ತಗೀರ - ದಸ್ತಗೀರ ತಂದೆ ನಬೀಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾವಾಲೆAAY(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022200015000028/05/2022
560500165054 Matabee - ಸೇಡೊಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560500165055 Vanita - ಸೆಡೋಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560500165056 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/20223002000028/05/2022
560500165057 ವೆಂಕಟ - ವೆಂಕಟ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ದಂಡೆಕರ ಸಾ||AAY(NK) / NCS------200000000-
560500165058 ಮಾಣಿಕ - ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಲ ದಂಡೆಕರ ಮು|| PHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/20226004000028/05/2022
560500165059 Padminbai - ಪದ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಗೇಶ ದಂಡೆಕರ PHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20226004000027/05/2022
560500165060 ಇಂದುಮತಿ - ಸೇಡೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/202212008000028/05/2022
560500165061 ಗಂಗಮ್ಮ - ಗಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ ಮೇತ್ರೆ ಸಾ||ಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560500165062 ಶಂಕರ - ಸೆಡೋಳAAY(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022200015000028/05/2022
560500165063 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20223002000027/05/2022
560500165064 ಝರು ಬಾಯಿ - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20226004000027/05/2022
560500165065 tulsiram - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20223002000027/05/2022
560500165066 Bharat Bai - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/2022180012000027/05/2022
560500165067 Sarswati - ಸೇಡೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/2022200015000027/05/2022
560500165068 kastur bai - ಸೇಡೊಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560500165069 Shantamma - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20229006000027/05/2022
560500165070 ಸೀತಮ್ಮ - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20226004000027/05/2022
560500165071 Sulabai - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಬನ್ನಾಳೆ AAY(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022200015000028/05/2022
560500165072 kavita - ಸೇಡೊಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560500165073 rajamma - ರಾಜೇಮ್ಮಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಭಾಗ್ಯಕPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20223002000027/05/2022
560500165074 ಅಂಜನಾ - ಸೇಡೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/20229006000028/05/2022
560500165075 Gangamma - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022150010000028/05/2022
560500165076 ಪ್ರಭು - ಸೇಡೋಳAAY(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022200015000028/05/2022
560500165077 Nilamma - ಸೇಡೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/2022200015000027/05/2022
560500165079 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಸೇಡೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/202212008000027/05/2022
560500165081 ಉಮರಾವ್ - ಉಮರಾವ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಅಣ್ಣಾಜಿ ಸೆಡೋAAY(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/2022200015000027/05/2022
560500165082 ಭಕ್ತಮ್ಮ - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20229006000027/05/2022
560500165083 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ - ಸೆಡೋಳAAY(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022200015000028/05/2022
560500165084 ಸುಭಾಶ - ಸೆಡೋಳAAY(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/2022200015000027/05/2022
560500165085 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ದಂಡೆಕರ AAY(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/2022200015000027/05/2022
560500165086 ವಿಠಲ - ಸೆಡೋಳAAY(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022200015000028/05/2022
560500165087 ಶಿವಾರಾಜ - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಕೊಟೆಗಿರೆ ಸಾ||AAY(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022200015000028/05/2022
560500165088 ಪಾರವತಿ - ಸೇಡೋಳೆAAY(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022200015000028/05/2022
560500178855 ಕಮಳಾ ಬಾಯ - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560500178856 ಸುನೀತಾ - ಸೆಢೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022150010000028/05/2022
560500178857 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ನಾಗೋಂಡ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20226004000027/05/2022
560500178858 ಆಶೋಕ್‌ - ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಸಾ||ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/202212008000028/05/2022
560500178859 ಜಟಿಂಗರಾವ - ಜೆಟಿಂಗ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಸಾ||ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560500178860 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - sedolPHH(NK) / NCS------60000000-
560500178861 ಮಹಾದೆವ - ಮಾಹಾದೇವ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಲಿಂಗಶೆಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560500178862 bharati bai - ತುಳಸಿರಾಮ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಹಡಪದ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/2022150010000027/05/2022
560500178863 ರಾಚಣ್ಣ - ರಾಚಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಹಡಪದ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20226004000027/05/2022
560500178864 ಚನ್ನಮ್ಮಾ - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022150010000028/05/2022
560500178865 ಪದ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ - ಪದ್ಮೀಣಿ ಗಂಡ ದಿಗಂಬರರಾವ ರಂಗೋಜಿ ಸPHH(NK) / NCS------30000000-
560500178866 ದತ್ತು - ಸೇಡೋಳ ತಾ ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022200015000028/05/2022
560500178867 Mahananda - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/2022180012000027/05/2022
560500178868 ಸುಭಾಣರಾವ - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20223002000027/05/2022
560500178869 shakuntala - ಉಮಾಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಇಂಚುರೆ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/2022150010000027/05/2022
560500178870 ಸುಭಾಷ - ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಹುಲಸೂರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022150010000028/05/2022
560500178871 ಭೀಮ ರಾವ - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20229006000027/05/2022
560500178872 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/202212008000028/05/2022
560500178873 ವಾಮನ ರಾವ - ವಾಮನರಾವ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಸಾ||ಸೆಡೋಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560500178874 chamu bai - ನಾರಾಯಣ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಗುಳ್ಗೆ ಸಾ||PHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/202212008000027/05/2022
560500178875 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಗುಳ್ಗೆ ಸಾ|PHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/202212008000028/05/2022
560500178876 kashemma - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಗಣಪತರಾವ ಸಾ||ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/2022180012000027/05/2022
560500178877 ಸುಭಾಶ - ಸೆಡೋಳAAY(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/2022200015000027/05/2022
560500178878 ತಾನಾಜಿ - ಸೆಡೋಳAAY(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/2022200015000027/05/2022
560500178879 sulechana - ಸುಲೇಚನಾ ಗಂಡ ಸುಭಾಷ ಪಂಚಾಳ ಸಾ||ಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560500178880 Shamala Bai - ವೈಜಿನಾಥ ಶ/. ಮಾರುತಿರಾವ ವಿಶ್ವಕರ್PHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/202212008000027/05/2022
560500178881 ಪಾಚುಸಾಬ - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20223002000027/05/2022
560500178882 ಉಸ್ಮಾನ ಸಾಬ - ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ತಂದೆ ಸುಲೆಮಾನಸಾಬ ಮೊಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560500178883 ಸತ್ತಾರ್‌ - ಮುಲ್ಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/202212008000027/05/2022
560500178884 rahima bee - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560500178885 ಮುನೀರಸಾಬ - ಮುನಿರಸಾಬ ತಂದೆ ಚುನ್ನುಸಾಬ ಮೋಜನ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/20226004000028/05/2022
560500178886 ಚುನ್ನು ಸಾಬ - ಚುನ್ನುಸಾಬ ತಂದೆ ಮುತ್ತುಸಾಬ ಸಾ||ಸPHH(NK) / NCS ****407928/05/2022FPS****407928/05/20223002000028/05/2022
560500178887 ಕರೀಮ ಸಾಬ - ಕರೀಮಸಾಬ ತಂದೆ ಚುನ್ನುಸಾಬ ಮೋಜನ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/20229006000028/05/2022
560500178888 Akhathar - ಬುರಾನ ಸಾಬ ತಂದೆ ಮುತ್ತುಸಾಬ ಮೊಜನ PHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20229006000027/05/2022
560500178889 Gangamma - ಪ್ರಕಾಶರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಸುರೇಶ ರೆಡ್ಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500178890 Malamma - ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಗಣಪತಿ ಮೋರೆ ಸಾ|| ಸPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20226004000027/05/2022
560500178891 ಝರೇಪ್ಪಾ - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022150010000028/05/2022
560500178892 ಫತ್ರುಸಾಬ - ಫತ್ರುಸಾಬ ತಂದೆ ಫರೀಧಸಾಬ ಮೊಜನ ಸಾ|PHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/202212008000027/05/2022
560500178893 ಗೌರಮ್ಮಾ - ಗೌರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ರಾಜೇಣ್ಣಾ ನಂದಗಾಂವ PHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/20229006000028/05/2022
560500178894 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ - ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ರಾಮಗೊAAY(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022200015000028/05/2022
560500178895 Manimma - ಸೆಡೋಳAAY(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/2022200015000027/05/2022
560500178896 ನಬಿ ಸಾಬ - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560500178897 Mahadevi - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022150010000028/05/2022
560500178898 Premala bai - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20223002000027/05/2022
560500178899 narayan - ನಾರಾಯಣರಾವ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಸಾ||PHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/20223002000028/05/2022
560500178900 ವಿಠಲ - ವಿಠಲ ತಂದೆ ಶೆರಣಪ್ಪಾ ಹುಣಾಸಗೆರಾ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022180012000028/05/2022
560500178901 ಕಾಂತಾ - ವಿಠಲ ತಂದೆ ಈಶ್ವರ ರಂಗೋಜಿ ಸಾ|| ಪೋPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/20226004000028/05/2022
560500178903 ರಾಮಾ ಬಾಯಿ - ರಮಾಬಾಯಿ ಚವ್ಹಾಣ ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/202212008000028/05/2022
560500178904 ಜಾಹಿದಾಬೀ - ಜಾಹಿದಾಬಿ ಗಂಡ ಏಕಾಬಾಲಪಾಶಾ ಮುಲ್ಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/20226004000028/05/2022
560500178905 Chinnamma - ಶಂಕರ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಸಜ್ಜನಶೇಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/202212008000028/05/2022
560500178906 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/20226004000028/05/2022
560500178907 Parvati - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022150010000028/05/2022
560500178908 ಕಾಶಣ್ಣ - ಸೆಡೋಳAAY(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/2022200015000027/05/2022
560500178909 ಪದ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ - ಪದ್ಮಿಣಿ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ಸಾ|| ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/2022180012000027/05/2022
560500178910 ಅರ್ಜುನ - ಸಡೋಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560500178911 ಬಾಬು - ಸೇಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20226004000027/05/2022
560500178912 ನಾಗೇಶ್‌ - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/20229006000028/05/2022
560500178913 ಸೊನಾ ಬಾಯಿ - ಸೋನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಪಣ್ಣಾ ದಂಡೆಕರ ಮುPHH(NK) / NCS------60000000-
560500178914 Mangala Bai - ಮಂಗಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮುಣ ಚವ್ಹಾನ PHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/2022180012000027/05/2022
560500178915 ಮಾಣಿಕ - ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಚವ್ಹಾಣ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/202212008000028/05/2022
560500178916 ಮಾರುತಿ - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪಾ ಚವ್ಹಾಣ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20226004000027/05/2022
560500178917 ಅಂಬವ್ವಾ - ಅಂಬವ್ವಾ ಗಂಡ ದಯಾನಂದ ಮೇತ್ರೆ ಸಾ||PHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20229006000027/05/2022
560500178918 ಚಂದ್ರಶೇಖರ - ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಮೇತ್ರೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500178920 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20229006000027/05/2022
560500178921 ದಶರಥ - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022150010000028/05/2022
560500178922 ನಾಗೇಶ್‌ - ಚವ್ಹನ ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/202212008000028/05/2022
560500178923 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20229006000027/05/2022
560500178924 ಸುರೇಶ - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/202212008000027/05/2022
560500178925 laxmi bai - ಸೇಡೋಳPHH(NK) / NCS ****407927/05/2022FPS****407927/05/20223002000027/05/2022
560500178926 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/20226004000028/05/2022
560500178927 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/20226004000028/05/2022
560500178928 ದಿಲಿಪ - ಸೆಡೋಳAAY(NK) / NCSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/2022200015000028/05/2022
560500178929 ವಿಲಾಸ - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/2022180012000027/05/2022
560500178930 sangamma - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/20223002000027/05/2022
560500178931 ಮೈಸಪ್ಪ - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****407927/05/2022FPS****407927/05/202212008000027/05/2022
560500178932 ಪಾರಬತಿ - ಸೆಡೋಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560500178933 peeramma - ಪೀರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಮಾಲೆ ಸಾ||ಪ