REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150500256268 Parveen Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಎಮ್‌ಡಿ ಸಲೌದ್ದೀನ್ 5/PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20221515010000015/05/2022
150500404766 Padmavati - W/O ಸತೀಶ ಪರಿಟ 5-99 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲPHH(NK) / CSBiometric****777112/05/2022FPS****777112/05/2022150010000012/05/2022
560300150616 Sunita - S/O ಮಾಣಿಕ ಸಿಂಗ್ 5-150 ತಾಂಡುರPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20229006000016/05/2022
560500140601 Gouramma - W/O ಜಗನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಕರಣನಿ ೧೦/೮೪PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20226004000016/05/2022
560500142325 Savita - W/O ಅಶೋಕುಮಾರ್ ದುರ್ಗದ ೫-೧೧೬ NPHH(NK) / CS------100000000-
560500147256 ಅರಗಿಣಿ - W/O ಸುರೇಶ ೧/೧೬೫ ಇಂದ್ರ ನಗರPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/20226004000018/05/2022
560500147263 Noor Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ್ ಲಾಲ ಮಿಯಾ 5-PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20226004000016/05/2022
560500147335 Kareem Bi - W/O ಸೈಯದ್ ಮಹೇಮೊದ್ ಮಿಯಾ ೫/೨೦೨PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20223002000016/05/2022
560500147353 Seema - W/O ಸತೀಶ ಕುಮಾರ ಕಟ್ಟೀಮನಿ 2-28 PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20229006000015/05/2022
560500147423 Najboon Begam - W/O ಖಾಜಾ ಮಿಯ್ಯ್ ೪-೭೫ ಕುಫಾPHH(NK) / CS------30000000-
560500147515 Saraswati - W/O ರಾಜಪ್ಪಾ 5 ಜವಾಹರ್ ರೋಡ PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500148315 Shivalila - W/O: ಶಿವಲಿಂಗ ದನಕಾಯಿ ಅಗಡಿ PHH(NK) / CS------90000000-
560500148368 Sana Begum - S/O ಮೊಇನುದ್ದೀನ್ ೫/೬೬ ಸೈಯದPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20226004000016/05/2022
560500148369 Chand Sultana - S/O ಸೈಯದ್ ಖಾಜಾ ಮಿಯಾ ೫-೧೫೫ NPHH(NK) / CS------00000000-
560500148371 Doulat Banu - S/O ಸ್ಯೆಯದ್ ಮಹ್ಮೂದ್ ೫-೧೬೧ PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20229006000015/05/2022
560500148372 Tasleem Begum - S/O ಖಾಸಿಂ ಪಟೇಲ್ ೫-೫೭ ಜೋಶಿPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20229006000015/05/2022
560500148373 Sajida Banu - W/O ಸೈಯೆದ್ ಮಹ್ಮೂದ್ ೫-೧೬೧ PHH(NK) / CSBiometric****077719/05/2022FPS****077719/05/2022150010000019/05/2022
560500148374 Arshiya Banu - W/O ಸಯೈದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮಹಡಿ ೫/೧೬೧ PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022180012000015/05/2022
560500148375 Muskaan Banu - W/O ಸೈಯೆದ್ ಸಮೀರ ಖಾನ್ ೫-೧೮೦ PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20229006000015/05/2022
560500148377 ಜರೀನಾ ಬಾನು - W/O ಎಮ್‌ ಡಿ ಸೈಫುದ್ದೀನ್ 5-158 PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500148378 Tabassum Banu - W/O ಸೈಯೆದ್ ಶಕೀಲ್ ಮಿಯಾ ೫-೧೮೦ PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20229006000015/05/2022
560500148383 Najiya Begum - S/O ಸಯೆದ್ ಅರಿಫ್ ಅಲಿ ೬-೧೩೦ PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500148384 Syed Reshma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ್ ಅಶ್ಫಕ್ PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022150010000015/05/2022
560500148385 Zareena Begum - W/O ಸಮೀಉಲಾ 5-87 ಸೈಯದ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500148388 Azreen Banu - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಡೆಮಿಯ್ಯಾ PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022150010000015/05/2022
560500148392 Nikhath Tabassum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಹಾಸನ 5-90 PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20226004000016/05/2022
560500148394 Tasneem Banu - S/O ಸ್ಯಯದ್ ಮಹೇಬೂಬ್ ಮಿಯಾ ೫-೧೭PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500148404 Afreen Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ್ ವಾಜೀದ 5/75 PHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/20226004000018/05/2022
560500148410 Nazia Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ್ ಅಸದ್PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022180012000015/05/2022
560500148411 Malani - W/O ತಜೋದ್ದೀನ್ ೫/೧೨೫ ಜೋಶಿ PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500148412 Besmella Bee - W/O ಪಿರ್ಪಶ ೫-೧೬೯ ಸಯೆದ್ ಗಲPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022180012000015/05/2022
560500148417 Anjum Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಜಾವೀದ್ 5-75 ಜೋಶಿ PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022150010000015/05/2022
560500148418 Aliya Begum - S/O ಸೈಯದ್ ಖಾಜಾ ಮಿಯಾ ೫-೧೪೮ PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500148420 Parveen Banu - W/O ಎಂಡಿ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ೫-೧೦೧ PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20226004000015/05/2022
560500148427 Manjubi - S/O ಸೈಯೆದ್ ಬಡೆ ಮಿಯಾ ೫/೧೭೦ PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500148431 Shaheen Sultana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಂಡಿ ಹುಸ್ಸPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022210014000016/05/2022
560500148432 Shabaz Fatima - S/O ಮೋಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲಾ ೫-೮೭ ಸPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500148435 Heena Kausar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹ್ಮದ ಅಮೀರPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500148439 Hummer Begum - W/O ಎಮ್ ಡಿ ಮೊಇನೋದ್ದೀನ್ ೫-೧೦೫PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500148445 Farida Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಜಫ್ಫಾರ್ ೫/೮೬ ಸೈPHH(NK) / CSBiometric****077720/05/2022FPS****077720/05/2022180012000020/05/2022
560500148448 Asma Banu - S/O ಲಾಲಾ ಖಾನ್ ೫/೧೪೯/೫ ಸೈಯPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20226004000016/05/2022
560500148456 ಜಾಫರ್ ಬಾನು - W/O ಎಂಡಿ ಜಮೀಲ್ ೫-೧೦೧ ಸೈಯದPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022180012000015/05/2022
560500148457 ರಫಾತ್ ಅಂಜುಮ್ - W/O ಎಂಡಿ ಸಿದ್ದಿಖ್ ೫-೧೦೧ ಸPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022150010000015/05/2022
560500148471 Abeda Banu - W/O ಸೈಯದ ಖು೦ದಮೀರ ಮಿಯಾ ೫/೧೪೯/PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500148508 Umesh - D/O ಪ್ರಕಾಶ್ ೫/೩೯ ಜೋಶಿ ಗಲ್PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20226004000016/05/2022
560500148512 Bharat Bai - W/O ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಭಾಷ್ ರೋPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20226004000015/05/2022
560500148516 Rafiya Banu - S/O ಸೈಯದ್ ಇಬ್ರಹೀಮ್ 5-177 ಸೈಯPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500148545 Shaheda Banu - W/O ಸೈಯದ್ ಶದುಲ್ಲಾ ಮಿಯಾ ೫/೨೦೨PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500148547 Afsana Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹೀರೂದ್ದೀನ್ ಕುರೈಷPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20229006000015/05/2022
560500148552 Bhavani - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ PHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/20226004000018/05/2022
560500148562 Rabiya Begum - S/O: ಹುಸ್ಸನೂದ್ದೀನ್ 5/133 ಸPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500148563 Saniya Banu - W/O ಸೈಯೆದ್ ಕಜೀಮ ೫-೧೬೮ ಸೈಯPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500148568 Sana Fatima - S/O ಸಲಿಮೊದ್ದೀನ್ ೪/೬೭ ಕುಫಲತೋPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20226004000016/05/2022
560500148595 Noor Banu - W/O ಸೈಯದ್ ಇಸಾಮಿಯಾನ್ 5-179 ಸೈPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500148600 Raisa Begum - S/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಅಬ್ದುಲಾ ೫-೮೭ PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500148612 Farjana Begum. - W/O ಶೇಕ್ ಸಲೀಂ ಸೈಯದ್ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / CSBiometric****000322/05/2022FPS****000322/05/20229006000022/05/2022
560500148650 Geeta Bai - W/O ರೂಪ ಸಿಂಗ್ ೫-೧೧೬ ಸೈಯದ್PHH(NK) / CSBiometric****424125/05/2022FPS****424125/05/20229006000025/05/2022
560500148731 Najama Begum - S/O ಎಮಡಿ ಯೌಸುಫ್ ಶಃ ೪-೧೫ ಕPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500148732 Renuka - S/O ಬಸಯ್ಯ ೫/೧೨೮ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/20229006000018/05/2022
560500148737 Nagamma - W/O ರಾಮಣ್ಣಾ ೫/೧೨೯ ತಾಂಡೂರ NPHH(NK) / CS------00000000-
560500148764 Vajeeda Shaik - W/O: ಫಾರೂಕ ಶೈಕ 5-72 ಜೋಶಿ ಗಲ್PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500148776 Atiya Sultana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ್ ಖಾಜಾPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500148778 Sayeeda Banu - D/O ಸಯೆದ್ ಮೂಸಾ ಮಿಯಾನ್ ೫-೧೭೮ PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022180012000016/05/2022
560500148785 Narsamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ 5/86 ಜೋPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/2022150010000018/05/2022
560500148792 Rafiqunnisa Banu - W/O ಸೈಯದ್ ಖಾಜ ಮಿಯನ್ ೫/೧೫೫ PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500148801 Sayeda Nasreen - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ್ ಮಕ್ಸPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/20229006000018/05/2022
560500148810 Syeda Farah - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ ಮಹಬೂಬPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20229006000016/05/2022
560500148816 ಅರ್ಶಿಯ ಫಾತಿಮಾ - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಫಹೀಮ್ 5-PHH(NK) / CS------90000000-
560500148817 Badarunnisa Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಕುದ್ದೊಸ ೫-೧೮೪ PHH(NK) / CS------90000000-
560500148818 Sampurna - W/O ಬಸವರಾಜ್ ೫-೧೫೬ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500148820 Raheema Begum - W/O ಚಂದ ಪಾಶ ೫-೧೦೮ ಜೋಷಿ ಗಲ್ಲPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022180012000016/05/2022
560500149603 Saba Anjum - S/O ಸಯೆದ್ ಇಸ್ಮೈಲ್ ೫/೧೦೨ ಸNPHH(NK) / CS------00000000-
560500151072 ಜ್ಯೋತಿ - W/O ಆಕಾಶ್ 5/173 ಶುಭಾಶ್ ಚಂದ್ರPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20226004000015/05/2022
560500152318 Asma Parveen - W/O ಎಂಡಿ ಮೆಹದಿ ಹಾಸನ ಸೈಯದ್PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500152706 Mahananda - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ೫/೧೧೩ ಜPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500152715 Laxmibai - W/O ಶಿವಪ್ಪಾ 6/37 ಮುರ್ಗಾ ಮಠ ಹPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/20223002000018/05/2022
560500152817 Firdouse Begum - S/O ಸೈಯದ್ ಹುಸೈನ್ ೫/೩೪೩ ಜೋPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500152867 Shabana Begum - ಚಂದ್ ಪಶಾ 5-70 ಜೋಶಿ ಗ್ಯಾಲಿ ಹುPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20229006000015/05/2022
560500152996 Vimlabai - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ೫/೮೦ ಜೋPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20226004000016/05/2022
560500153003 Shivlila - W/O ವೀರಯ್ಯಾ ಶಿವಪುಜಿ ಮಠ ೪/೧೫೫PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20229006000015/05/2022
560500153573 Nafees Anjum - W/O ಸೈಯದ್ ಜಾಫರ್ ಮಿಯಾ 5-193 ಸPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500153598 Shobha - W/O ಶಿವಪ್ಪ ೫-೩೯ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20226004000016/05/2022
560500153753 ಎದೆರ್ನೆಸ ಬೆಗ೦ - W/O ಶೈಕ್ ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ೬/೧೩೧ PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022180012000016/05/2022
560500153766 Fariya Begum - W/O ಮೋಹದ ಐಜಾಜ ಹಾಸನ 5-91 ಸೈಯದPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500153863 Fatima Begum - W/O ಎಮ್ ಡಿ ಇಸ್ಮಾಲ್ ೫/೭೦ ಜೋಷPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022180012000015/05/2022
560500154061 Padmini - W/O ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಹೊಂನಡ್ಡಿ ೬-೧೩೮ PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20229006000016/05/2022
560500154066 Afsha Parvin - W/O ಎಂಡಿ ಮಹೆಬೂಬ್ 5/70 ಜೋಶಿ ಗPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20226004000015/05/2022
560500154283 Munazza Nousheen - S/O ಸಯೆದ್ ರೋಶನ್ ೫-೧೬೫ ಸಯೆದ್PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20226004000016/05/2022
560500154497 Khurshid Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಜಮೀರ 5-34/1 ಜೋಶಿ ಗPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500154499 Malan Bee - W/O ಸೈಯದ್ ಮೊಇನುದ್ದೀನ್ ೫/೪೨ PHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/20223002000018/05/2022
560500154675 Rahennuma Banu - W/O ಸೈಯದ ಅಮೀರ್ ಖಾನ ೫-೧೮೦ PHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/20226004000018/05/2022
560500154844 Shakunthala - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ ೪-೧೬೨ ಜವಾಹರ್ ರPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500155048 Fauziya Begum - S/O ಎಮ್.ಡಿ. ಅಮೀರುದ್ದೀನ್ ೫-೧೦PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20226004000016/05/2022
560500155073 Asha - W/O ಮಹೇಶ 6146 . ಬಸವ ನಗರ ಪೋPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20229006000016/05/2022
560500155286 Arshiya Fatima - W/O ಸಯೆದ್ ಮೊಹಿಉದ್ದೀನ್ ಮಜ್ಹರ್ PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022210014000015/05/2022
560500155565 Shruthi - W/O ಮಹೇಶ ಹಣಕುಣಿ 5-17 ಜವಾಹರ್ PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20226004000015/05/2022
560500155803 Sunita - W/O ಶರನಬಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಓಲ್ಡ್NPHH(NK) / CS------00000000-
560500156110 Pyari Bi - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲೀಂ ೫/೩೨ ಜ`ಓPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500156111 Reshma Begum - W/O ನಯುಮೊದ್ದೀನ್ ೫-೩೨ ಕುಫಾರ್PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022180012000016/05/2022
560500156493 Kavya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪ್ರಭಾ 7NPHH(NK) / CS------100000000-
560500156998 Pooja - ನಾಗರಾಜ್ 5-144 ಜೋಶಿ ಗ್ಯಾಲಿ PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20226004000015/05/2022
560500157313 Arshiyabegum - S/O ಸೈಯದ್ ಅರಿಫ್ ಅಲಿ ೬-೧೩೦ ಸPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20229006000016/05/2022
560500157380 Malan Begum - W/O ಮಹ್ಮೂದ್ ಅಲಿ ೫-೬೭ ಜೋಶಿPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/202212008000018/05/2022
560500157432 Triveni - W/O ರವಿ ೫/೩೪/೨ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20229006000015/05/2022
560500157636 Zabeena Begum - W/O ಸೈಯದ್ ನವಾಜ್ ಮಿಯಾ 5-130 ಸPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500157798 Heena Khanam - ಂಡ್ ಸಬೀರ್ 5-75 ಜೋಶಿ ಗ್ಯಾಲಿ PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20226004000016/05/2022
560500158008 Ambika - W/O: ರಾಘವೇಂದ್ರ 5-38 ಜೋಶಿ ಗಲ್PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500158041 Afreen Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ ತಾಹೆರ ಅಹ್ಮೆದ 5PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022150010000015/05/2022
560500158058 Mehraj Begum - W/O ಯೌಸುಫ್ 5/67 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಹPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20226004000015/05/2022
560500158087 Sultana - W/O ಹುಸೇನ 10-41 ಮೇನ್ ರೋಡ ಶಿPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20226004000016/05/2022
560500158089 Asmaa - W/O ಅಲೀಮುದ್ದೀನ್ 5-66 ಜೋಶಿ ಗಲPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/202212008000018/05/2022
560500158420 Lateefa Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಹರೂನ್ ಮಿಯ್ಯ 5-64 ಜPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/20229006000018/05/2022
560500158577 Mahananda - W/O ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ್ ತಿಬಶಟ್ಟಿ ಮೇನNPHH(NK) / CS------100000000-
560500158717 Jaishree - W/O ವಸಂತ 5-21 ಜವರ ರೋಡ ಜೋಶಿ PHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/20226004000018/05/2022
560500158956 Ayesha Siddiqua - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಸೀಂ ಸಾಜಿದ 5-184PHH(NK) / CS------60000000-
560500158999 Jaishira - W/O ನಾಗೇಶ ಪಂಚಲ ೫/೨೪ ಜವರ ರೋಡPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/20226004000018/05/2022
560500159385 Mohammadi Begum - S/O ಮದ್ ಗೌಸ್ ಮಿಯನ್ ೫/೬೬ ಜೋಶPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20229006000015/05/2022
560500159603 Sumitra - W/O ಭಾರತರಾವ್ ೧/೫೧ ಇಂದ್ರನಗNPHH(NK) / CS------50000000-
560500159667 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ 5/21 ಜೋಶಿ ಗPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20226004000015/05/2022
560500180536 kamla bai - ಮ.ನಂ.5-144, ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / CS------00000000-
560500180537 ಅಜಿಮೊದಿನ - ಮ.ನಂ.5-55 ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/2022200015000018/05/2022
560500180538 ನಾರಾಯಣ ರಾವ - ಮ.ನಂ.21-137/165, ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೋನAAY(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022200015000016/05/2022
560500180540 bija jan bi - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CS------30000000-
560500180541 subdra bai - ಜೋಶಿ ಗಲಿ ಮ.ನ. 5/22 ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CS------30000000-
560500180542 ತುಕಾರಾಮ - ಜೋಶಿ ಗಲಿPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20229006000016/05/2022
560500180544 masin bi - ಮ ನಂ 5-33 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20223002000016/05/2022
560500180545 Syed Isamuddin - ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022200015000015/05/2022
560500180546 ಹಮಿದ ಮಿಯ್ಯಾ - ಜೋಶಿ ಗಲಿPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20226004000015/05/2022
560500180547 ಖಾಜಾ ನಬು - ಮ.ನಂ.5-67, ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20226004000015/05/2022
560500180548 ರಮೇಶ - ಮ ನಂ 6-37 ನಿಯರ ಮುರಗಿ ಮಠ ಜೋಶಿ ಗAAY(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022200015000015/05/2022
560500180549 ಮಹಾದೇವ - ಮ.ನಂ.4-74, ಜವಾಹರ ರೋಡ ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022200015000016/05/2022
560500180551 Parvati - W/O ಅಶೋಕ್ ೫-೩ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022150010000015/05/2022
560500180552 Prabhavati - W/O ಕುಶಪ್ಪಾ 5/11 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ AAY(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022200015000016/05/2022
560500180554 ಗೋಪಾಲರಾವ - ಮ.ನಂ-5/10, ಜವಾಹರ ರೋಡ,ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲAAY(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022200015000015/05/2022
560500180555 ವಸಿಯ ಬೆಗ೦ - ಮ ನಂ 5-64 ಜವಾಹರ ರೋಡ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022200015000015/05/2022
560500180556 Umabai - C/O ಪೀರಾಜಿ 171 ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೊನೀ AAY(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022200015000016/05/2022
560500180557 Raheema Banu - ಮ.ನಂ-5/34/1, ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022200015000016/05/2022
560500180558 Kamlabai - ಮ.ನಂ.5-76, ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022200015000015/05/2022
560500180559 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಮ.ನಂ.5-27 ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022200015000016/05/2022
560500180560 ಶ್ರಿದೇವಿ - 5/73 ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022200015000015/05/2022
560500181573 Vidyavati - ಮ.ನಂ,5/147/2 ಹುಮನಾಬ಻ದPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022210014000015/05/2022
560500181574 ಎಮ್ ಡಿ ಮಕ್ಬುಲ್‌ - ಸ್ಯದ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20226004000015/05/2022
560500181575 Jaina Banu - ಸ್ಯದ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500181576 ghaduma - ಕುಫರತೋಡ ಮೊಹಲ್ಲಾ ತಾ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CS------30000000-
560500181577 ಪರ್ವೀನ್ ಬೇಗಂ - 5-57 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500181578 Khaleda Banu - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022210014000015/05/2022
560500181579 ನಸಿಂ ಬಾನು - ಚೊಶಿ ಗಲ್ಲಿ (ನುರ ಮುಹೆಲ್ಲಾ) ಹುಮPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20226004000016/05/2022
560500181580 ಸೈಯದ್ ಅಲಿ - ಚೊಶಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/20229006000018/05/2022
560500181581 Gori Begum - ಚೊಶಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20226004000015/05/2022
560500181582 pasha bi - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500181583 ನುರುನ ಬಿ - 5-67ಚೊಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20226004000015/05/2022
560500181584 Vashiya Begam - ಚೊಶಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022180012000015/05/2022
560500181585 Shaik Shameem Banu - ಮನೆ ಸಂ 5-72/2 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ (ನೋರ PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022150010000015/05/2022
560500181586 Asha Begum - ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022180012000016/05/2022
560500181587 ಮಜದ ಬೆಗಂ - MOHAMMED ALI S/O MD HUSSAIN SAPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/2022180012000018/05/2022
560500181588 ತಿಪಣ್ಣ - ಮ.ನಂ.5-86, ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/20229006000018/05/2022
560500181589 ಸಾಬೇರಾ ಬೆಗಂ - ಅಹ್ಮದ ಸಾಬ್ ತಂಡ ನ್ನನೆ ಸಾಬಾ ಮನAAY(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/2022200015000018/05/2022
560500181590 KALAVATI - ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ತಾ ಹುಮನಾಬಾದ ಬೀದPHH(NK) / CS------120000000-
560500181591 Suma - 5/24 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022180012000016/05/2022
560500181592 ಕೊಂಡಾಬಾಯಿ - ಹುಮನಬದPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/20226004000018/05/2022
560500181593 ಪ್ರಕಾಶ - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500181594 ಜಗದೇವಿ - ಜಗದೇವಿPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500181595 kamalabai - ಮ.ನಂ.5-34/2, ಜೊಶಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20223002000015/05/2022
560500181596 Anita - ಮ.ನಂ.5-34/2, ಶಿವಪೂರ ರೋಡ ಜೋಶಿಗಲPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022150010000015/05/2022
560500181597 Ratnamma - ಮ.ನಂ.5-36, ಜವಾಹರ ರೋಡ ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500181598 NAGAMMA - 5-107 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022180012000016/05/2022
560500181600 ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ - 5/22 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500181601 ಶಾಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಮ ನಂ 5-21 ಜವಾಹರ ರೋಡ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/20229006000018/05/2022
560500181602 Renuka - ಮ ನಂ 5-21 ಜವಾಹರ ರೋಡ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/202212008000018/05/2022
560500181603 ಶಕುಂತಲಾ - ಮ.ನಂ.5-21,. ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಶಿವಪೂರ ಹPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20229006000015/05/2022
560500181604 ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಜೋಶಿ ಗಲಿPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500181605 ಮಹಾದೇವ - ಮ.ನಂ.5-65, ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ AAY(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022200015000016/05/2022
560500181606 ದಯಾನಂದ - ಮ.ನಂ.5-120, ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500181607 Nirmala - ಮ.ನಂ.5-2, ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / CS------00000000-
560500181608 ಅರುಣಾ - ಮ.ನಂ.5-139, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರೋಡ ಮPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20229006000016/05/2022
560500181609 Parwati - ಮ ನಂ 5-139 ನಿಯರ ಮುರಗಿ ಮಠ ಜೋಶಿ PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022180012000015/05/2022
560500181610 ಸುನಿಲ ದತ್ತಾ - ಮ.ನಂ.5-139, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರೋಡ ನPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20226004000016/05/2022
560500181611 ಕಲಾವತಿ - ಮ.ನಂ.5-139, ಮುರುಘಾ ಮಠ ಜೋಶಿಗಲ್ಲPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20226004000016/05/2022
560500181612 shamala - ಮನೆ ನಂ: 5-142/3 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500181613 radha - ಮ ನಂ 5-142-43 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500181614 ನಂದಾ - ದಿನಕರ ರಾವ ತಂದೆ ರಾಮಕಿಶನ ರಾವ ಮನೆPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500181615 ರಾಘ ವೇಂದ್ರ ರಾವ - ರಾಘ ವೇಂದ್ರ ರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಜೋಶಿ ಗPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20229006000016/05/2022
560500181616 ರತಿ ದೇವಿ - ಮ.ನಂ.5-144, ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20229006000015/05/2022
560500181617 Chand Banu - ಮ.ನಂ.05-162, ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20229006000016/05/2022
560500181618 ಸೈಯದ ಖಾಸಿಮ ಮಿಯ್ಯಾ - 3/160ಸೈಯದ ಗಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CS------60000000-
560500181619 Shivaleela - ಮನೆ ನಂ 5/156 ಖಫಡತೋಡ ಮಹಲ್ಲಾ ಹುಮPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20229006000016/05/2022
560500181621 ವೀರಯ್ಯಾ - ಮನೆ ನಂ 5-175 ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500181623 ಬಾನು ಬಿ - ಸೈಯದ ಗಲಿPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022180012000016/05/2022
560500181624 ಸೈಯದ ಅಜಿಜ ಬಾನು - ಸೈಯದ ಗಲಿ ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022200015000016/05/2022
560500181625 ಚಂದ್ರ ಕಂತ - ಮ.ನಂ.5-173, ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ PHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/20226004000018/05/2022
560500181626 Rasheeda Banu - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500181627 Majeeda Begum - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022210014000015/05/2022
560500181628 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಮ.ನಂ.5-27, ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500181629 ಮೀನೀರಾ ಬೇಗಂ - ಜೊಶಿ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022200015000016/05/2022
560500181630 Rukmini - W/O ಲಕ್ಷ್ಮನ್ರಒ ಚವಾಣ್ ಜೋಶPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022150010000015/05/2022
560500181631 ಸುನಂದಾ - ಮ.ನಂ.5-51 ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500181632 ಶ್ರಿನಿವಾಸ - ಮ.ನಂ-5/42, ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20226004000016/05/2022
560500181633 ಎಜಾಜ್‌ - ವಾದಿ ವಾಫPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500181634 ಮ ಮಹೆಬುಬ - ಮ.ನಂ.5-39, ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500181635 ಮಹೆಬುಬ ಶಾಬ - ಮ.ನಂ.6-4/5 ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****804728/05/2022FPS****804728/05/202212008000028/05/2022
560500181636 shankremma - ಮ.ನಂ.5-1, ಜವಾಹರ ರೋಡ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CS------30000000-
560500181637 MOHAMMED AHMED SAB - ಜೋಶಿ ಗಲಿPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022180012000015/05/2022
560500181638 ಸಲಿಮಾ ಬೆಗಂ - ಜೈನಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022210014000016/05/2022
560500181639 ಹುಸೆನ - ಹುಮನಾಭಾದAAY(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022200015000015/05/2022
560500181640 Rekha - ಮನೆ ನಂ: 5-30 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾ PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500181641 Radhabai - ಮ.ನಂ.5-72/1, ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500181642 ಅಯೇಶಾ ಬೇಗಂ - ಅಯೇಶಾ ಬೇಗಂ ಗಂಃ ಎಂ ಡಿ ರುಕುಮೋದ್ದPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022150010000015/05/2022
560500181643 Bharata Bai - 5/113 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500181644 SAYED ANNU MIYA - SYED GALLI HUMNABADPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022210014000016/05/2022
560500181645 ಖುದಾ ಬಕಾಶ್‌ - 5/82/1 ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022150010000015/05/2022
560500181646 ನೊರ ಜಾಹಾ ಬೇಗಂ - ಸ್ರಯದ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500181647 ಸೈಯದ್‌ ಸಾಬೇರ್‌ ಅಲಿ - ಸ್ರಯದ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/2022180012000018/05/2022
560500181699 Mahadevi - ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.PHH(NK) / CSBiometric****077720/05/2022FPS****077720/05/20226004000020/05/2022
560500184932 ರಾಜಾ ಬೀ - ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022200015000016/05/2022
560500184935 ತಬಸುಮ್‌ ಬೇಗಂ - ಸ್ರಯದ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022200015000016/05/2022
560500184936 Shamsunnisa Begum - ಮನೆ ಸಂ 5-94 ಸಯದ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022210014000016/05/2022
560500184937 Syed Taufiq Unnisa - ಸ್ರಯದ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500184938 Shaheda Banu - ಸ್ಯದ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500184939 Mehboob Banu - SYED GALLIPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500184940 jahid begam - ಸ್ಯೆಯದ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022200015000016/05/2022
560500184942 ರಜೀಯಾ ಬೆಗಂ - syed galliPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20226004000016/05/2022
560500207202 Syeeda Mahdi - ಸೈಯದ ಕುಂದಮೀರ ಮಿಯಾ ತಂ/ಸೈಯದ ಯಾಕುAAY(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022200015000016/05/2022
560500207316 Salma Banu - ಮಹೆಬೂಬ ಅಲಿ ತಂ/ ಮೋಹ್ಮದ ಸಾಬ ಮನೆ PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500207320 SRIDEVI - ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂ/ ಬಸವರಾಜ ಪಟನ್ನೆ ಕುಂPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/20229006000018/05/2022
560500207332 SHABANA BEGUM - ಶಬಾನ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಸೈಯದ ಶಬ್ಬಿರ ಅಲಿAAY(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022200015000016/05/2022
560500207344 Waheeda - ಮನೆ ಸಂ. 5-343 ಜೊಶಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾ|PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20229006000015/05/2022
560500207596 Laxmi - R/O H NO,21/184/1 ಬಸವನಗರ ಕಾಲೋPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500207606 Veeranna - ವೀರಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಮರೊರ ಮPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500207623 ಜಗದೇವಿ - ಸಿ/ಒ ಸರಸ್ವತಿ ರಿಚೇತ್ತಯ ಮನೆ,ನಂ,PHH(NK) / CSBiometric****407928/05/2022FPS****407928/05/202212008000028/05/2022
560500207636 Komala - ಕೋಮಲಾ ಗಂಡ ಸುರೇಶ ಪರಿತ ಎಟ ಪೊಸ್ಟ PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20229006000015/05/2022
560500207645 Nagaveni - ಮಾರುತಿ ತಂ/ ಜರನಪ್ಪಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮರಗೆPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500207649 SUSHILABAI - ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವೇರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20229006000015/05/2022
560500207677 MANIK S/O PANDURANG - ಮ.ನಂ.5/8 ಹುಮನಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500207686 ಸಮೀರ ಫತೀಮ ಗಂಡ ಮೋಹಮದ ಮೈನುಜ - ಮೋಹಮದ ಮಹೇಜುದ್ದೀನ ತಂದೆ ಮೋಹಮದ ಖಸPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500207719 TUKARAM S/O AMBAJI SHELKE - ಗುರಯ್ಯಾ ತಂ| ಕಲಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮ PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500207747 DADARAO S/O PANDURANGRAO - ಶ್ರೀ ಗಣೆಶ ನಿವಾಸ ಮನೆ.ಸಂ.25-165/NPHH(NK) / CS------00000000-
560500207840 SHANKAR S/O ANNEPPA ROBIKAR - ಮು ಮ ನಂ| 22/682 ಬಸವನಗರ ಕಾಲೋನNPHH(NK) / CS------00000000-
560500207853 ಸೈಯದ್ ಮಹದ - ಸೈಯದ ಮೊಹಮ್ಮದ ತಂದೆ ಮ. ಇಮಾಮಸಾಬ ಸPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500207854 ಮೆಹಬೂಬ್ ಬೇ - SYED GALLI HUMNABADPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20229006000016/05/2022
560500207855 ಶನಾ ಬೇಗಂ - syed galli humnabadAAY(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022200015000016/05/2022
560500207856 ಶಾಹೀನ ಬೇಗಂ - ಮದರಗಾವPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20226004000016/05/2022
560500207858 ಆತಿಯ ಬೆಗಂ - ಅತಿಯಾ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಸೈಯದ ಇಸಮಾಯಿಲ ಅAAY(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/2022200015000018/05/2022
560500207862 Tayyaba Begum - JOSHI GALLI HUMNABADPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022180012000016/05/2022
560500207863 ರೆಸುಲ - ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/202212008000018/05/2022
560500207864 SYED ISMAIL - ಸಯ್ಯದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/20226004000018/05/2022
560500207865 ನಸೀಮಾಬೆಗುಂ - ನಸೀಮಾ ಬೇಗಂ ಮುಃ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022180012000015/05/2022
560500207866 ISMAILBI - ಫರತಾಪುರPHH(NK) / CS------30000000-
560500207867 Meharun Bee - W/O: ನೈಮೊದ್ದಿನ್ 5-60/3 ಜೋಶಿ PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022180012000015/05/2022
560500207868 ಶಾಜಾಹಾಂ - ಶಾಜಾಹಾಂ ಗಂಡ ಶೇಕ್ ಅಕ್ಬರ ಮನೆ.ನPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500207869 Malan Bee - MALAN BEE W/O MOHAMMED RASHEEDPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022150010000015/05/2022
560500207870 ಇಮ್ರಾನ ಬೆಗ೦ - JOSHI GALLI HUMNABADPHH(NK) / CS------60000000-
560500207871 md mastaan - ಮನೆ ಸಂ 5-72/1 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ (ನೊರ PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022210014000015/05/2022
560500207872 Ghuduma Bee - ಮುಸ್ತರಿPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/202212008000018/05/2022
560500207873 Faimuda Begum - humnabadPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/2022150010000018/05/2022
560500207874 ಇಮಾಮ ಸಾಬ - ಮನೆ ಸಂ 5-77 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾPHH(NK) / CS------30000000-
560500207875 Zulaikha Bee - JOSHI GALLI HUMNABADPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022180012000015/05/2022
560500207876 ಮೈನೋದ್ದಿನ್ - HUMNABADAAY(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022200015000016/05/2022
560500207879 Mahetab Bee - JOSHI GALLI HUMNABADAAY(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022200015000016/05/2022
560500207880 ಸಲಿಮ - JOSHI GALLI HUMNABADPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20229006000015/05/2022
560500207881 Gudama Bi - JOSHI GALLI HUMNABADD IST BIDAPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20229006000015/05/2022
560500207882 Afreen Banu - ಸೈದ್PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022150010000015/05/2022
560500207883 ಮಹಮ್ಮದ.ಮೋಹಲಾ - ಮುಸ್ತರಿವಾಲೇPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20226004000015/05/2022
560500207884 ಸೈದ್‌ ರೀಯಾಜೋದ್ದಿನ - ಝಾಲೆಘರPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/20229006000018/05/2022
560500207885 Haseena Begum - GOSHI GALLI HUMNABADPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20229006000016/05/2022
560500207886 ಲಲಾ ಬಿ` - MOHAMMED AMIRUDDIN S/O MOHAMPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20226004000016/05/2022
560500207887 Meheboob Be - humnabadPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500207888 Sayed rahim - ಸೈಯದPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/20223002000018/05/2022
560500207889 ಸೈದ ಮಧ್ಹಾರ್ ಸಾಬ್ - ಸೈದ ಮಧ್ಹಾರ್ ಸಾಬ್ ತಂದೆ ಸೈದ ಮಲಂAAY(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/2022200015000018/05/2022
560500207890 ಸೈಯದ್‌ ಕಲೀಮ - gishi galli humnabadPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022180012000015/05/2022
560500207891 Yasmeen Begum - D/O ಮೋಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿಮೊದ್ದೀನ ೫-೧೧PHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/2022180012000018/05/2022
560500207892 Zaheda Begum - ZAHEDA BEGUM W/O LATE SULTAN APHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/20229006000018/05/2022
560500207893 Doulath Bee - JOSHI GALLI HUMNABADPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022210014000015/05/2022
560500207912 ಗುಲಾಮ ದಸ್ತಗಿರ - ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾ ಹುಮನಾಬಾದ ಬೀದರ PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022210014000015/05/2022
560500207929 ANJUM BEGUM - ಸ್ಥಳPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500208058 Sumera Bee - ಆದಾಯPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500208133 CHANDRAMMA W/O PUNDALIKAPPA - ಮನೆ ನಂ: 5-43, ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ತPHH(NK) / CSBiometric****495824/05/2022FPS****495824/05/20223002000024/05/2022
560500208164 ಸೈಯದ ಗೌಸ - hbdNPHH(NK) / CS------00000000-
560500208165 MAHER BANU - ಮಹೆರ ಬಾನು ಸ್ಯಯದ ಗಲ್ಲಿ 5-140 PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20223002000015/05/2022
560500208171 JAHIRA BHI - SYED GALLI HUMNABADPHH(NK) / CS------30000000-
560500208180 Jyothi - ವೀರಣ್ಣಾ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಪವಾರ್ PHH(NK) / CS------120000000-
560500208186 sangeeta - ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯಾ ತಂದೆ ನಾಗಯ್ಯಾ ನಿಟ್PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20229006000015/05/2022
560500208203 Humera Begum - SYED GALLI HUMNABADPHH(NK) / CSBiometric****077719/05/2022FPS****077719/05/20226004000019/05/2022
560500208214 ರವಿಕಾಂತ - ರವೀಕಾಂತ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣರಾವ ಸಾ||ಮPHH(NK) / CSBiometric****804714/05/2022FPS****804714/05/2022150010000014/05/2022
560500208219 ಸಾಹಿರಾ ಬಾನು - SYED GALLI HUMNABAD DIST BIDARPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500208220 ಸೈದ್‌ ಅಬೇದಮಿಯ್ಯ - SYED GALLI HUMNABAD DIST BIDARPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022180012000015/05/2022
560500208241 ಮಹ್ಮಮದ ಖಾನ್ - ಸ್ಯಯದ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/2022200015000018/05/2022
560500208256 KALABAI - ಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಶಂಕರ ವಾಕೋಡೆ ಸಾ|| ಮPHH(NK) / CS------30000000-
560500208258 ಸೈಯದ್ ಸಿದ್ದಿಕ - SYED SIDDIQ S/O SYED FATAH MIPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20229006000016/05/2022
560500208275 Tahera Begum - JOSHI GALLI HUMNABAD DIST BIDAPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500208311 ಬಸಪ್ಪಾ - ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮ.PHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/2022150010000018/05/2022
560500208318 Putalabai - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಪವಾರ ಸAAY(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/2022200015000018/05/2022
560500208325 ನಜಮುನ್ನಿಸಾ - ನಜಮುನ್ನಿಸಾ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಮ.ಗೌಸ ಸPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022180012000016/05/2022
560500208337 Raziya Banu - syed galli humnabad bidarPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500208343 vijaylaxmi - ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸಾ|PHH(NK) / CS------30000000-
560500208363 ಶಿವಲಿಲಾ - SHIVALEELA W/O OMKAR (LATE) RPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20226004000016/05/2022
560500208386 ಸೈಯದ್ ನಿಜಾಮೊದ್ದಿನ - ಸ್ಯದ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500208407 Zaibun Bee - ಕನಕಟ್ಟಿವಾಲೇPHH(NK) / CS------150000000-
560500208479 Shabana Banu - humnabadPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20229006000016/05/2022
560500208485 ದೌಲತ ಬೀ - SYED GALLI HUMNABADPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20229006000016/05/2022
560500208491 AMEER BEE - humnabadPHH(NK) / CS------30000000-
560500208492 Mahedi Banu - SYED GALLI HUMNABADPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/2022150010000018/05/2022
560500208497 Shamala Kumbar - C/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಬಾರ್ 5/121/1PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500208515 ಶ್ರೀದೇವಿ ಕರಬಸಪ್ಪಾ - ಕರಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500208525 Rizwana Begum - HUMNABADPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/202212008000018/05/2022
560500208533 Shabana - SYED MOHSIN S/O SYED LALA MIPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500208543 BIJAN bi - ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / CS------30000000-
560500208585 ಅಶೋಕ - ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಸಂಗಣ್ಣಾ ಮಂದಕನಳ್ಳಿ, PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500208587 ವೆಂಕಟ - ವೆಂಕಟ ತಂದೆ ಬುದ್ದಿವಂತ ವಾಕೋಡೆ ಸPHH(NK) / CS------60000000-
560500208592 shanthabai - ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾರಾಯಣ ಸಾ|| ಮ.ನPHH(NK) / CS------30000000-
560500208614 KALAVATI ( sneha ) - ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮ.ನPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022150010000015/05/2022
560500208615 Prabhavati - ಪ್ರಭಾವತಿ ಗಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ಮನೆ.ನಂ 99PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20223002000016/05/2022
560500208637 Haseena Begum - ಮುಸ್ತರಿ ವಾಲೆPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022210014000016/05/2022
560500208650 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ - ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಗಂಡ ಜಗನ್ನಾಥ ಜೋಶಿPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20226004000015/05/2022
560500208660 NASEEM BEGUM - JOSHI GALLI HUMNABADPHH(NK) / CS------90000000-
560500208661 FARIDA BEGAM - humnabadPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20223002000016/05/2022
560500208664 mahaboob bi - JOSHI GALLI HUMNABADPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20223002000016/05/2022
560500208666 ಮಹಮ್ಮದ.ಖಲೀಮ - humnabadAAY(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022200015000016/05/2022
560500208680 ಮೀರಾಜ ಬಾನು - ಮುಸ್ಲಿಂPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500208724 ಸೈದ್‌ ಯುಸುಫ ಅಲಿ - RIHANA BEGUM W/O LATE SYED YOUPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20226004000016/05/2022
560500208744 ಸಯದ.ಮೈಹೇಬುಬಮಿಯ್ಯಾ - ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ humnabadPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022150010000015/05/2022
560500208754 Ayesha Siddiqua - ಅಬ್ದುಲ ಖಯುಮ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಸಲೀಮ PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022150010000015/05/2022
560500208765 ತಾಹಿರಾಬಾನ - ಸೈಯದPHH(NK) / CS------60000000-
560500208768 Zareena Banu - SYED GALLI HUMNABADPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500208780 Rehana Begum - TAJUDDIN S/O MAINUDDIN R/OPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022150010000015/05/2022
560500208791 Shafi Begum - ಶಫಿ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಶೇಖ ಚಾಂದ ಪಾಶಾ AAY(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022200015000015/05/2022
560500208792 Sainaz Begum - ಶಹನಾಜ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ PHH(NK) / CS------90000000-
560500208820 ಸಯದ ನುಸರತ - ಸೈಯದ ಗ್ಗಲಿPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022180012000016/05/2022
560500208822 FATIMA KHATOON - SYED NOORUDDIN S/O SYED MAHBOOPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500208832 RUTEJA BEGUM - SHAIK MOHAMMED GOUSE S/O SHAIKPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500208900 Ferdos Begum - SYED GALLI HUMNABADPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022150010000016/05/2022
560500208944 Suvarna - ಶಂಕರರಾವ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಬಬಲಾದ PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20229006000015/05/2022
560500208958 Shabana Begum - JOSHI GALLI HUMNABADPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500209360 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/2022150010000018/05/2022
560500210067 saiyad mahmudi - ಜೋಶಿ ಗಲಿPHH(NK) / CS------30000000-
560500210246 ಮಾಹದೇವಪ್ಪಾ - ಮಹಾದೇವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಕಾNPHH(NK) / CS------00000000-
560500210416 ರಹೆಮತ್ ಸುಲ್ತಾನಾ - ರೆಹ್ಮತ್ ಸುಲ್ತಾನಾ ಗಂಡ ಎಂ ಡಿ ಅಬNPHH(NK) / CS------00000000-
560500210419 ಅ ಚಾಂದ ಸಾಬ - ನಿಲಂಗ ವಾಲೆPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500210430 Tabasum Begum - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 5-87 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500210434 Safoora Begum - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆಃ 5-87 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/2022150010000018/05/2022
560500210451 ಪದ್ಮಾವತಿ ಗಂ/ ಗುಂಡುರಾವ ಕಂದಗುಳ - ಮನೆ ನಂ 5-139 ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022150010000015/05/2022
560500210496 Nafeesa Begum - ನಫೀಸಾ ಬೇಗಂ 5-79/1 ಸೈದ ಗಲಿ ಹAAY(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022200015000016/05/2022
560500210502 Reshma Banu - ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/20229006000018/05/2022
560500210512 ಮಂಗಲಾ - ಮಂಗಲಾ ಗಂಡ ವಿಜಯ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.5-12PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500210641 Basavtritava - ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ವಾಂPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022210014000015/05/2022
560500210710 ಬಸವರಾಜ - Basavaraj S/O MAHADEVAYYA kasuPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500210938 ಸೈಯದ ಕಲೀಮೋದ್ದಿನ್ - ಮ.ನಂ.20-43/ಆ31 ಸನಾ ಕಾಲೋನಿ ಹುಮನNPHH(NK) / CS------00000000-
560500210940 ABDUL SHUKOOR - ಅಬ್ದುಲ ಶುಕುರ ತಂದೆ ಎಂ.ಡಿ ಉಸ್ಮಾನNPHH(NK) / CS------00000000-
560500210942 ZAINAB BEE - ಮ.ನಂ.5-87, ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / CS------00000000-
560500211167 VIMALA SHASHIKANT - ಮನೆ ನಂ: 6-15 ಜವಾಹರ ರೋಡ ಗಾದಾPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022180012000016/05/2022
560500211182 Minakshi - ಮನೆ ನಂ: 5-27 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾ ಹPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/202212008000018/05/2022
560500211288 SAHAJAN - ಮನೆ ನಂ: 6/4/36 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ತPHH(NK) / CS------90000000-
560500211293 S K SANTU - ಮ.ನಂ.6-36, ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20226004000016/05/2022
560500211304 Vimala Bai - ಮ.ನಂ-6/35/1, ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ, ಹುಮನಾPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500211491 ಶಿವಲೀಲಾ ಗಂಡ ಪವನ - ಮನೆ ನಂ: 5/38 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಮುರPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500211500 ರೇಶ್ಮಾ - ಮನೆ ನಂ: 5/2 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾ ಹುPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500212138 SHAHEEN BANU - ಸ್ಯಯದ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20229006000015/05/2022
560500213943 Prabhavathi - ಶಾಮರಾವ್ 00 ಹುಮನಾಬಾದ್ ಹುಮನಾಬNPHH(NK) / CS------00000000-
560500214168 Sidhumati - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ೫-೧೭ ಜವಾಹರ್ NPHH(NK) / CS------100000000-
560500214182 Nagamma - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ೬-೮೨ ದಾಣಿ ಬಜಾರ NPHH(NK) / CS------50000000-
560500214223 Neelamma - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಜಮಶೇಟ್ಟಿ ೪-೧೭NPHH(NK) / CS------100000000-
560500214404 Anita - W/O ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ೪-೧೭೨ ಜವಾಹNPHH(NK) / CS------100000000-
560500214405 Rachamma - W/O ಶಿವರಾಜ್ ೬/೧೦೧ ಗಾದಾ ಗಲ್ಲNPHH(NK) / CS------50000000-
560500214603 Nusrat Fatima - W/O ಎಂಡಿ ಕಮರುದ್ದಿನ ೫-೭೫ ಜNPHH(NK) / CS------100000000-
560500215069 Nirmala - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಾಂಡುರ 6/96 ಮPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/202212008000015/05/2022
560500215802 Jyoti Raichurkar - W/O ಅಶೋಕ ರಾವ ರಾಯಚೊರಕರ ೫/೧೩೯ PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20229006000016/05/2022
560500215878 Godavari - S/O ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ೫/೧೬೮ PHH(NK) / CSBiometric****213716/05/2022FPS****213716/05/20226004000016/05/2022
560500215881 Renuka - W/O ನಾಗರಾಜ 5-34 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಹPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20229006000016/05/2022
560500215975 Bharat Bai - W/O ವೀರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಪ್ಗಿರ್ ಮಠPHH(NK) / CS------90000000-
560500216399 Nasreen Banu - W/O ಎಮ್ ಡಿ ಖಯುಮ ೫-೧೩೧ ಸೈಯದ PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500216610 Rehana Shaik - C/O ಶೈಕ್ ವಸೀಂ 5-108 ಜೋಶಿ ಗಲ್PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20226004000016/05/2022
560500216670 Sangamma Hudge - W/O ಶರಣಪ್ಪ ಹುಡ್ಗೆ ೬-೩೬ ಜೋಶಿPHH(NK) / CSBiometric****804228/05/2022FPS****804228/05/202212008000028/05/2022
560500216964 Ansuya Bhola - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ ಭೋಲಾ 2-2 ಇಂದ್ರನPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/2022180012000016/05/2022
560500217013 Arunavati - W/O ಸತೀಶ 1-67 ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಹುPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20226204000016/05/2022
560500217133 Sulochana - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ೪/೧೫೫ ಜವಾPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/2022150010000018/05/2022
560500217376 Samreen Banu - W/O: ಸಾಯೆದ್ ಸಲೀಂ ಸೈಯದ್ ಗಳ್ಲPHH(NK) / CSBiometric****509621/05/2022FPS****509621/05/2022240016000021/05/2022
560500217856 Anees Begum - W/O ನೂರುಲ್ಲ 5-74 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/202212008000016/05/2022
560500217890 Kausar Banu - W/O ಶೈಕ್ ಅಹ್ಮೆದ್ ೫/೬೬ ಜೋಶಿ PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022180012000015/05/2022
560500218633 Sujata - W/O ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಚಾಳ ೫-೨೧ PHH(NK) / CS------90000000-
560500218639 Kavita - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಶ್ರಾವಣ ೫-೧೩ ಜವPHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20226004000016/05/2022
560500218673 Shabana Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲೀಮ್ 21/212 ಕಲPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/20226004000018/05/2022
560500219160 Pushppa - W/O ವೈಜಿನಾಥ ೨೦/೩೭೨ ಜೋಶಿ ಗPHH(NK) / CS------210000000-
560500219398 Asha Begum - C/O ಮೋಹದ್. ಇಸ್ರೈಲ್ 22-57 ಜೋಶPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/20229006000018/05/2022
560500219557 Khutejja - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜಿದ ೫-೩೨ ಜೋಷಿ PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20223002000016/05/2022
560500219559 Latha - W/O: ಅರವಿಂದ ಶ್ರವಣ್ ಏಚ್ ನ 5/13PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20229006000016/05/2022
560500219594 Eshwari - S/O ರಾಜಕುಮಾರ ಗದ ಗಲ್ಲಿ ಗಾPHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20229906000015/05/2022
560500219707 Syed Mubarak - S/O ಸಯೆದ್ ಯಾಕುಬಮಿಯ್ಯ ೫-೧೭೩ PHH(NK) / CS------30000000-
560500219780 Neelamma - W/O ಮಾಣಿಕ್ ರಾವ್ ೪-೧೬೭ ಜವಾNPHH(NK) / CS------100000000-
560500220353 Laxmidevi - W/O ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ೩-೮ ಚೆಟ್NPHH(NK) / CS------100000000-
560500220508 Sharmila - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಶೋಕ ದೇವಣಿ 17-48 ನNPHH(NK) / CS------00000000-
560500220525 Jyoti - W/O ಜಗದೀಶ್ಚಂದ್ರ ಧನ್ನೂರ್ (NPHH(NK) / CS------00000000-
560500220962 Radha Bai - W/O ಪೋಪಟ್ ೫-೮೬ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / CSBiometric****077719/05/2022FPS****077719/05/20226004000019/05/2022
560500220963 Laxmi Bai - W/O ಖಾಚ್ರು ೫-೮೬ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲPHH(NK) / CS------60000000-
560500221361 Salma Begum - W/O ಮಿರ್ಜ ದಸ್ತೆಗಿರ್ ಬೆಗ್ ೧೧೯PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/2022121208000015/05/2022
560500221462 Asha - S/O ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ೫-೩೪ ಜೋಶಿ ಗPHH(NK) / CSBiometric****077718/05/2022FPS****077718/05/20226004000018/05/2022
560500221752 Nagamma - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ೭-೧೬೯ ಧನಗರಗಡ್PHH(NK) / CS------60000000-
560500221755 Muskan - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸೈಯದ್ ಗೌಸ ಪಾಶಾ 5/93PHH(NK) / CSBiometric****077716/05/2022FPS****077716/05/20226004000016/05/2022
560500221860 Sayara Begum - W/O ಮಹಮದ್ ಹುಸೇನ ಸಾಬ ೮/೨೯ PHH(NK) / CSBiometric****129625/05/2022FPS****129625/05/2022150010000025/05/2022
560500221908 Yallamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಯಿಬಣ್ಣ 7/166 PHH(NK) / CSBiometric****804716/05/2022FPS****804716/05/202212008000016/05/2022
560500222208 Shah Jahaan Banu - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸೈಯದ್ ನುಸ್ರತ್ 5-201PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20221818012000015/05/2022
560500222284 Prabhavathi - W/O ರಾಜು ೫/೨೭ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / CSBiometric****077715/05/2022FPS****077715/05/20229906000015/05/2022
560500222393 Channamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸತೀಶ ವಾರ್ಡ್ 01/113 NPHH(NK) / CS------00000000-
Top