REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200155145 Mamatha - C/O ಬಸವರಾಜ 11/187 ಚೆಟ್ಟಿ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****464322/05/2022FPS****464322/05/202212008000022/05/2022
560500140290 Ashwini - W/O ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ೬/೫೭ ಚಿದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500146797 ಸತ್ಯಭಾಮಾ - S/O ಜ್ಞಾನೋಬಾ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 71 ಮೇPHH(NK) / NCSBiometric****464322/05/2022FPS****464322/05/2022150010000022/05/2022
560500147506 Bhagyashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ ಅಶ್ರ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/20229006000023/05/2022
560500147507 Loya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಖಾರ್ಜುನ PHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/20229006000023/05/2022
560500148533 Sudha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ ಜೋಷಿ ಗಳPHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/20229006000028/05/2022
560500148583 Bhagyashri - W/O ನಾಗೇಶ 5-117 ಮೇನ್ ರೋಡ ನಿPHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/20226004000028/05/2022
560500148607 Aleem Begum - W/O ಎಂಡಿ ಮುಜೀಬ್ ೧-೭೯ ಇಂದಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500148729 Archana - W/O ಡೆವಿದಾಸ 12/16 ಬಾಲಾಜಿ ಟೆಂPHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/20226004000028/05/2022
560500148740 Basamma - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ೬-೧೪೩ ಸಯೆದ್PHH(NK) / NCSBiometric****464329/05/2022FPS****464329/05/20229006000029/05/2022
560500149643 Subhadra Bai - W/O ಸಂಗಪ್ಪ ಮಟುರ್ ೧೩/೧೯೮/೩ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500151075 Narasamma - W/O ಅಡೇಪ್ಪಾ ೬-೩೮ ಜೋಶಿ ಗಲ್PHH(NK) / NCS ****464327/05/2022FPS****464327/05/20223002000027/05/2022
560500152440 Mamata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ 12/56 PHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/202212008000023/05/2022
560500152630 Annapurna Hiremath - S/O ವೀರಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ೧೨/೧೫೬ PHH(NK) / NCSBiometric****464324/05/2022FPS****464324/05/202212008000024/05/2022
560500152726 Padmavati - W/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಸಿದ್ದೆಶ್ವರ್ ೬-೧PHH(NK) / NCSBiometric****464321/05/2022FPS****464321/05/20229006000021/05/2022
560500152956 Renukadevi - W/O ನೀಲಕಂಠ ಪಾಟೀಲ 6-81 ಮೇನ್ ರPHH(NK) / NCSBiometric****464324/05/2022FPS****464324/05/20229006000024/05/2022
560500153094 Sarswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ 6/39 PHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/2022150010000023/05/2022
560500153191 Preeti - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ಮನೆ ನ. 121/172 PHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/20229006000023/05/2022
560500153221 Anuradha - W/O ಸಂಗಮೇಶ 6-31 ಜವಹರ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/202212008000023/05/2022
560500153395 Anita - W/O ದತ್ತಾತ್ರಯ್ಯಾ ೬-೪೮ ಹಿಂದಗPHH(NK) / NCSBiometric****464324/05/2022FPS****464324/05/202212008000024/05/2022
560500153453 Kavya - W/O ವೀರೇಶ್ ೫/೧೮೭/೨ ಸೈಯದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****464329/05/2022FPS****464329/05/20229006000029/05/2022
560500153774 Sujata - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 6-109 ಮಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/20229006000026/05/2022
560500153900 Savitri - S/O ಸುಭಾಷ ೧೨/೬೪ ತೋಪ್ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/20229006000023/05/2022
560500153912 Annapurna - W/O ಸುನೀಲ 6/80 ಗಾಡಾ ಗಳ್ಲಿ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/2022150010000028/05/2022
560500153981 Kavita - W/O ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ೬/೧೪೭ ಸುಭಾಷ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/202212008000028/05/2022
560500154249 Asharani - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ೬/೮೨ ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****140225/05/2022FPS****140225/05/20226004000025/05/2022
560500154598 Jayalaxmi R Chidri - W/O ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚಿದ್ರಿ ೬-೪೮ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/202212008000028/05/2022
560500154963 Shashikala Mulge - W/O ವೀರೆಶಟ್ಟಿ ಮುಲಗೆ ೬-೬೬ ಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500155060 Arun - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ೬-೮೧ ಗದ ಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560500155228 Shruti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರೇಶ್ 6/89 ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/20229006000023/05/2022
560500155299 ರೈಸಾ ಬೆಗುಂ - W/O ಸೈಯದ್ ಚಂದ್ ಪಶಾ 25/288 ನಿPHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/2022180012000023/05/2022
560500155420 Parwati - W/O ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ ಚಿದ್ರಿ ೬-೪೧ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500155471 Dropati - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ೬-೭೮ ಗಾದಾ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/2022180012000026/05/2022
560500155667 Bi Bi Hajra - W/O ಸೈಯದ ದಸ್ತಗಿರ 6-134 ಸೈಯದ PHH(NK) / NCSBiometric****464322/05/2022FPS****464322/05/20226004000022/05/2022
560500156112 Ashwini Varma - W/O ಬನವಾರಿ ವರ್ಮ 12-165 ಬಾಲಾಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560500156344 ಶಶಿಕಲಾ - W/O ದೇವದತ್ತ ಉಪಲ್ಲಿ ೬-೧೧೩ PHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/2022150010000023/05/2022
560500156722 Kavitha - W/O ನನಿಗೋಪಾಲ ದಾಸ ೬/೮೩ ಗಾದPHH(NK) / NCSBiometric****464324/05/2022FPS****464324/05/202212008000024/05/2022
560500157780 Shital - W/O ಪ್ರಶಾಂತ ಉದ್ಗಿರೆ 5-99 . PHH(NK) / NCSBiometric****370123/05/2022FPS****370123/05/20229006000023/05/2022
560500157859 Shweta - W/O ಕಿರಣ ಸೂರ್ಯನ್ 6-153 ನಿಯರ್PHH(NK) / NCSBiometric****464321/05/2022FPS****464321/05/20226004000021/05/2022
560500159048 Vijaylaxmi - W/O ಅಶೋಕ್ ೬/೧೧೬ ಸಿದ್ದೇಶ್ವPHH(NK) / NCSBiometric****464321/05/2022FPS****464321/05/202212008000021/05/2022
560500159370 Saroja - W/O ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ೬-೧೭೭ ಸುಭಾಷPHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/20226004000026/05/2022
560500159554 Veeramma - W/O ಮಲ್ಲಯ್ಯ ೬-೧೭೭ ಸುಭಾಷ್ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/202212008000026/05/2022
560500159628 Mahadevi - W/O ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ೬/೮೨ ಗಾದಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500159652 Suvarna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ ಸಿಗಿ 12/58 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500180543 ಸೈಯದ್‌ ಅಸರಫ - ಮನೆ ಸಂ 5-201 ಸೈದ ಗಲಿ ಹುಮನಾಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500180561 Indubai - ಮ.ನಂ-6/90,ಹುಮನಾಬಾದ.PHH(NK) / NCSBiometric****011726/05/2022FPS****011726/05/20223002000026/05/2022
560500180563 kalavati - ಮನೆ ನಂ: 6/177 ಗಾದಾ ಗಲ್ಲಿ ಹಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560500180564 Surekha Hatti - ಮ.ನಂ 6/37 ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****464321/05/2022FPS****464321/05/2022200015000021/05/2022
560500180565 Godavari - ಮ.ನಂ.6-11 ಗಾದಾ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/2022200015000023/05/2022
560500180567 ಸುಮಿತ್ರಾ - ಮನೆ ನಂ: 25-1207 ಹಳೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/2022180012000023/05/2022
560500180568 AMBIKA - ಮ.ನಂ.6-37 ಹುಮನಾಬಾದ 585330PHH(NK) / NCSBiometric****464321/05/2022FPS****464321/05/202212008000021/05/2022
560500180642 ವೀರಯ್ಯಾ - ವೀರಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಶರಣಯ್ಯಾ ಮನೆ ನAAY(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/2022200015000028/05/2022
560500180644 Sarsvati - ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯಾ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯಾ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/20226004000023/05/2022
560500181648 Fatima Begum - ಸೈಯದ್ ಅಫಜಲ್ ತಂದೆ ಸೈಯದ್ ಗೌಸ್ AAY(NK) / NCSBiometric****464322/05/2022FPS****464322/05/2022200015000022/05/2022
560500181649 Manjula - ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.PHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/20229006000023/05/2022
560500181650 ನಾಗಮ್ಮ - ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಸಂಗಯ್ಯಾ ಗಾದಾ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/20226004000028/05/2022
560500181651 ಅನರ್ಪುಣಾ - ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಗಂಡ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ (ಬಾಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560500181652 Niramalla - ನೀಲಕಂಠ ತಂದೆ ದಿ. ಪುಂಡಲಿಕರಾವ ವಾಸPHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/2022150010000028/05/2022
560500181653 VIMALA BAI - ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದಿ: ಸಂಗಪ್ಪಾ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/20229006000026/05/2022
560500181654 Parvati - ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಾ ಸಜ್ಜನಶೆPHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/2022180012000028/05/2022
560500181655 ಸುರೇಶ - ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಪಟನೋರ ಸುPHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/202212008000023/05/2022
560500181657 SABERA BEGUM - SYED GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCS ****464327/05/2022FPS****464327/05/20223002000027/05/2022
560500181658 ಕ್ವಸರ ಬೆಗುಂ - ಮೊಹ್ಮದ್ ಅಲೀಮ ತಂದೆ ಹಜರತ ಅಲಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****464321/05/2022FPS****464321/05/2022180012000021/05/2022
560500181659 Shakeela Bee - SYED GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****464321/05/2022FPS****464321/05/202212008000021/05/2022
560500181660 HAMEDA BI - ಫಯುಮ್ ಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಮಕಬೂಲ್ ಮಿಯ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****464321/05/2022FPS****464321/05/2022150010000021/05/2022
560500181661 ಖಮರ ಬೆಗಂ - ಖಮರ್ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ದಿಃ ಮೈನೊದ್ದಿನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****464321/05/2022FPS****464321/05/20226004000021/05/2022
560500181662 ಕಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಮ.ನಂ.6-10 ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/20226004000026/05/2022
560500181663 Jagdevi - ಬಂಡಯ್ಯಾ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/202212008000023/05/2022
560500181664 ಪ್ರಭು ರಾವ - PRABHURAO S/O CHANBASAPPA DHULPHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/20229006000023/05/2022
560500181665 Tarabai - ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/202212008000026/05/2022
560500181666 SALEEMA BEE - ಸಲೀಮಾ ಬೀ ಗಂಡ ಖಯುಮ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.6-PHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/20226004000028/05/2022
560500181667 ಜಬ್ಯರ ಮಿಯಾ - ಜಬ್ಬಾರ ಮಿಯಾ ತಂದೆ ಗಫುರ ಸಾಬ ಸಾ|AAY(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/2022200015000028/05/2022
560500181668 ಅನುರಾದಾ - ಅನುರಾಧಾ ಗಂಡ ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾ|PHH(NK) / NCSBiometric****464324/05/2022FPS****464324/05/20229006000024/05/2022
560500181669 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಚಿದ್ರಿ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****464324/05/2022FPS****464324/05/20229006000024/05/2022
560500181670 ಪಾರ್ವತಿ - ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಸುಭಾಷ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.0PHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/20226004000023/05/2022
560500181671 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಸಂಗಯ್ಯಾ ಸಾ|PHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/202212008000026/05/2022
560500181672 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಂಗಯ್ಯಾ ಸಾ|| ಮPHH(NK) / NCSBiometric****464324/05/2022FPS****464324/05/202212008000024/05/2022
560500181673 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಸಂಗಯ್ಯಾ ಸಾ|| ಮPHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/202212008000026/05/2022
560500181674 ವಿಷ್ಣು ಕಂತ - ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ ತಂದೆ ಸಂಗಯ್ಯ ಮನೆ.ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/20226004000026/05/2022
560500181675 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ - ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಕೇಶವರಾವ ಸಾ|| ಮPHH(NK) / NCSBiometric****464321/05/2022FPS****464321/05/20226004000021/05/2022
560500181676 gayatri - ವೀರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮ.PHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/20229006000023/05/2022
560500181677 ರವೀಂದ್ರ - ರವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮ.PHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/202212008000023/05/2022
560500181678 Premila - ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮ.ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/2022150010000028/05/2022
560500181679 Shivakanta - ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮPHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/2022180012000026/05/2022
560500181680 ಅನಿಲ ಕುಮಾರ - ಹತ್ತಿ 6-127 ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500181681 Padmavati - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅಡೆಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮ.PHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/202212008000023/05/2022
560500181682 ಶ್ರಿನಿವಾಸ - ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ಪುಂಡಲಿಕ ಸಾ|| ಮPHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/202212008000023/05/2022
560500181683 SUSHILA BAI - GADA GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****464327/05/2022FPS****464327/05/20226004000027/05/2022
560500181684 ಬಸಪ್ಪಾ - ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಅಡವೆಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****464324/05/2022FPS****464324/05/20226004000024/05/2022
560500181685 ವಿಜಯ ಲಷ್ಮಿ - ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ದಿ. ಅಶೋಕಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/20229006000026/05/2022
560500181686 SUMITRA BAI - ವೀರಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮ.PHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/2022180012000023/05/2022
560500181687 Kalavati - ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಶಿವಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.0PHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/20229006000026/05/2022
560500181688 Manjula - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****464324/05/2022FPS****464324/05/20229006000024/05/2022
560500181690 Indubai - ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಭಿಮಶಾ ಸಾ|| ಮ.PHH(NK) / NCSBiometric****126816/05/2022FPS****126816/05/202212008000016/05/2022
560500181691 ಜಗದೀಶ - ಜಗದೀಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಸೈಯದ್ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****464329/05/2022FPS****464329/05/202212008000029/05/2022
560500181692 RENUKA - ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ್ ಮ ನಂ.5-PHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/20229006000026/05/2022
560500181693 Sumangala - ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಸಾ|| ಮ.ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/202212008000026/05/2022
560500181694 ಶಿವ ಶರಣಪ್ಪಾ - ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಮ ನ. PHH(NK) / NCSBiometric****464321/05/2022FPS****464321/05/2022150010000021/05/2022
560500181695 Sunita - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಸಾ|| PHH(NK) / NCSBiometric****464321/05/2022FPS****464321/05/202212008000021/05/2022
560500181696 Joyati - ಜ್ಯೋತಿ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.06,PHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/20223002000028/05/2022
560500181697 Geeta - ಸಂತೋಶ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.0PHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/202212008000023/05/2022
560500181698 Hasina Bee - ಸೈಯದ ಖಾಜಾ ತಂದೆ ಸೈದ ಜಾಫರ್ ಸಾಬAAY(NK) / NCSBiometric****464322/05/2022FPS****464322/05/2022200015000022/05/2022
560500181972 ಶರೀಫ - humnabadPHH(NK) / NCSBiometric****464324/05/2022FPS****464324/05/20229006000024/05/2022
560500181973 ರಮೇಶ - ರಮೇಶ ತಂದೆ ದಶರಥ ದೊಗ್ರೆ ಸಾ|| ಮ.PHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/20226004000023/05/2022
560500181974 ರಫೆಯುನ್ನಿಸಾ - HOUSE NO 12/53 TOPE GALLI HUPHH(NK) / NCSBiometric****464324/05/2022FPS****464324/05/2022150010000024/05/2022
560500181975 REKHA PANDE - ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಜಗಮೋಹನ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/2022180012000023/05/2022
560500181976 DHANRAJ - ಧನರಾಜ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ರಾವ ಸಾ|| ಮ.PHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/20223002000028/05/2022
560500181977 ರೇಣುಕಾ - ರೆಣುಕಾ ಗಂಡ ದಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಸಾ|| ಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560500181978 ಸುಧಾಕರ ರಾವ - ಸುಧಾಕರರಾವ ತಂದೆ ದತ್ತಾತ್ರೆಯರಾವ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****464321/05/2022FPS****464321/05/202212008000021/05/2022
560500183072 ಪ್ರಕಾಶ - ಮ.ನಂ.5-113, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರೋಡ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****464321/05/2022FPS****464321/05/20229006000021/05/2022
560500184772 ಸ್.ಉಸ್ಮಾನ - HumnabadTOPE GALLI HUMNABAD PHH(NK) / NCS------30000000-
560500184773 ಶಾಮರಾವ - ಶಾಮರಾವ ತಂದೆ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560500184774 ದೇಶಮುಖ - ದೇಶಮುಖ ತಂದೆ ಶಿವಮೂರ್ತಯ್ಯಾ ಸಾ||PHH(NK) / NCS------90000000-
560500184776 ಜಗದೇಶ - ಜಗನ್ನಾಥರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/20229006000023/05/2022
560500184777 Lalitabai - ಸತೀಶ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.12PHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/20226004000028/05/2022
560500184778 ಮಾಣಿಕ ಬಾಯಿ - ಮಾಣಿಕಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ ಜಾಜಿ ಸಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560500184780 ಬಸವರಾಜ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪಾ ಸಾ|PHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/20226004000028/05/2022
560500184781 ಶಿವಕುಮಾರ - ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪಾ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/20229006000026/05/2022
560500184782 ಅಂಬಿಕಾ - ಅಂಬಾದಾಸ ತಂದೆ ವಿಜಯರಾವ ಸಾ|| ಮ.ನPHH(NK) / NCSBiometric****464321/05/2022FPS****464321/05/20229006000021/05/2022
560500184783 Mahananda S Hirematha - ಶಂಭುಲಿಂಗ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯಾ ಮ ನಂ 12PHH(NK) / NCSBiometric****464324/05/2022FPS****464324/05/2022150010000024/05/2022
560500184784 ನೀಲ ಕಂಟಯ್ಯ - ನೀಲಕಂಟಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/20226004000028/05/2022
560500184785 ರಾಜಶೆಖರ - ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾವ ಸಾ|| ಮPHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/2022150010000023/05/2022
560500184943 laximi bai - ಮನೆ ನಂ 6/21 ಜವಹರ್ ರೂಡ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184945 ದತ್ತು ಕುಮಾರ - ಮ.ನಂ.6-62, ಗಾದಾ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184946 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಆರ್ ಗಾದಾ ಮನೆ ನಂ: 22NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184947 ನಾಗಯ್ಯಾ - ಮ.ನಂ.6/82 ಹುಮನ಻ಬ಻ದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184948 ವೀರಶೆಟ್ಟಿ - ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184949 ಶ್ರೀನಿವಾಸ - ಚಿದ್ರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184950 ಶಾಂತಕುಮಾರ - ಶಾಂತಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184957 Gangabai - ಮ.ನಂ-12/53,NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500207127 ವೀರಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ - ವೀರಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯಾ ಹಿPHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/20226004000026/05/2022
560500207187 ವೀರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಸಿದ್ದನ್ನಾ - ಮನೆ.ಸ:6-75, ಜೊಸಿಗಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****464327/05/2022FPS****464327/05/20229006000027/05/2022
560500207203 Neelavati - ಮನೆ ನಂ: 6-132, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500207215 Seema Ghanchi - ಮೋಹನಲಾಲ ತಂದೆ ಹನಸಾಜಿ ಸಾ|| 6/76PHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/2022150010000023/05/2022
560500207222 SUMANGLA W/O SUDHAKAR - ಮನೆ ನಂ 6-98 ಗಾದಾ ಗಲ್ಲಿ ಹಲೆ ಟಿ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500207223 sharanappa - ಮನೆ ನಂ 13/217 ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರ ಹತ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560500207243 ASHOK - ಮನೆ ನಂ: 20-85/1, ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ PHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/202212008000023/05/2022
560500207317 UMESH VALSE - ಮನೆ.ನಂ.6-87 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500207356 RAMESH S/o SHIVRAJ KODGE - ಡಾ| ರಾಜೇಶ ಕಂಪನಿ ಹಳೆ ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500207384 Rajeshwari - ಮನೆ ನ.13-169,ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****464324/05/2022FPS****464324/05/2022150010000024/05/2022
560500207419 Siddammaa - ಸಿದಮಾ ಗಂಡ ಜಗದಿಶ ಮ ನಂ 6-94 ಗಾದPHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/2022150010000026/05/2022
560500207492 ಜಿಜಾಬಾಯಿ ದಿ | ರಾನಂಜಿ ಚೌಹಾಣ - ಮ ನಂ 6-123 ಹಳೇ ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಆಫೀಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/20223002000026/05/2022
560500207541 Preeti - ಸಿ/ಒ ಎಮ ಆರ್ ಗಾದಾ ಬಿಲಡೀಗ ಹಳೆಯ ಟPHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/202212008000026/05/2022
560500207619 Vidyawati - ವಿದ್ಯಾವತಿ ದಿ| ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಮಸ್ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****117218/05/2022FPS****117218/05/20223002000018/05/2022
560500207632 ASHOK RECHATTY - ಅಶೋಕ ತಂ| ಶರಣಪ್ಪಾ ರಿಚಟ್ಟಿ ಮ ನಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560500207903 Smt Mallamma P Patil - h,no. 6-109 ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/2022210014000023/05/2022
560500208018 Manjula - ವಿನಾಯಕ ತಂದೆ ಬಲಭೀಮ ಪಂಚಾಳ ಮನೆ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****464324/05/2022FPS****464324/05/2022150010000024/05/2022
560500210005 Suvarna - HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****464321/05/2022FPS****464321/05/202212008000021/05/2022
560500210006 Jyoti - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಸಾ|PHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/2022150010000026/05/2022
560500210045 ಗೊರಕ ನಾಥ - ಗೋರಖನಾಥ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಸಾ|| ಮ.ನPHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/20226004000023/05/2022
560500210135 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಅಮರತಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮ.PHH(NK) / NCS------90000000-
560500210144 Laxmibai - ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಚಟ್ಟಿ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****464321/05/2022FPS****464321/05/20223002000021/05/2022
560500210226 ಸಾವಿತ್ರಿ - ಮನೆ ನಂ 6/97 ಗಾದಾ ಗಲ್ಲಿ ತಾ ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/20229006000026/05/2022
560500210244 ಸತಿಶ - Satish s/o sanagappa maroor gaNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500210249 ಕಾಶಿ ನಾಥ - ಗಾದಾ ಗಲ್ಲಿ HumnabadNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500210260 ಶನಾ ಮುಕ್‌ ಯ್ಯ - ಶನ್ಮುಖಯ್ಯಾ ತಂದೆ ನಾಗಯ್ಯಾ ಸಾ|| PHH(NK) / NCSBiometric****464324/05/2022FPS****464324/05/20226004000024/05/2022
560500210268 ಶಿವರಾಜ - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಹಂದ್ರಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/20226004000028/05/2022
560500210284 Sumitra - ಕಿಶನರಾವ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮೊಳಕೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****464324/05/2022FPS****464324/05/20229006000024/05/2022
560500210311 ಶಿವಜಿರಾವ್‌ - ಶಿವಾಜಿರಾವ ತಂದೆ ದತ್ತುರಾವ ಸಾ|| PHH(NK) / NCS------30000000-
560500210322 Archana Devatraj - H.No. 8-186 Gada galli HumnabaPHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/202212008000026/05/2022
560500210338 ನಂದಕಿಶೋರ - ನಂದಕಿಶೋರ ತಂದೆ ನಾಗೋರಾವ ಸಾ|| ಮ.PHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/202212008000026/05/2022
560500210339 ರೇಖಾ ಸಂತೋಷ್ - ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಾ ತೊಪ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****464324/05/2022FPS****464324/05/202212008000024/05/2022
560500210350 Rukmini bai - ರುಕ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ತಾನಾಜಿ ಸಾ|| PHH(NK) / NCSBiometric****464321/05/2022FPS****464321/05/20223002000021/05/2022
560500210372 ಗೋಪಾಲರಾವ್‌ - ಗೊಪಾಲರಾವ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಸಾ|| ಮ.PHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/20226004000028/05/2022
560500210384 ಕರಬಸಯ್ಯಾ - ಕರಬಸಯ್ಯಾ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/20229006000023/05/2022
560500210461 MANGESH S/O KAMALAKAR RAO - ಮು. ಮನೆ ನಂ. 6/87, ಗಾದಾ ಗಲ್ಲಿ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****464322/05/2022FPS****464322/05/202212008000022/05/2022
560500210467 Divya - ಮು. ಮನೆ ನಂ. 6-69, ನಿಯರ ಮುರಘಾ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****464321/05/2022FPS****464321/05/202212008000021/05/2022
560500210471 Renuka - ಶೀವರಾಜ ತಂದೆ ಶಂಕರೇಪ್ಪಾ ಕಂಜೆ ನಿಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500210761 Arunnabai - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಅಮೃತಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮ.ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500210781 KRISHNAVENI - ಮನೆ ನಂ: 6-185 ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500210832 GEETA - ಮನೆ ನಂ: 14/160 ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/20229006000026/05/2022
560500210840 Rudramani - ಮನೆ ನಂ: 174/2 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/202212008000028/05/2022
560500210841 Santoshi - ಮನೆ ನಂ: 12/78 ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/202212008000023/05/2022
560500210842 ಅನಿತಾ - ಮನೆ ನಂ: 2/59 ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/202212008000028/05/2022
560500210843 REVANSIDAPPA GURAGOL - ಮನೆ ನಂ: 2-168 ಚಟ್ಟಿ ಗಲ್ಲಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/202212008000023/05/2022
560500210845 GUNDAMMA NAGANNA - ಮನೆ ನಂ: 9999 ಗಾದಾ ಗಲ್ಲಿ ತಾ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/20223002000028/05/2022
560500210854 Gouramma - ಜೀಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****464321/05/2022FPS****464321/05/2022150010000021/05/2022
560500210892 SHIVAJI RAO - ಮ.ನಂ-13/182, ಹುಮನಾಬಾದ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500210894 Sumitra - ಡಾ|ರಾಜೇಶ ತಂದೆ ಸಿ.ಪಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500210895 MALLAPPA MALGOND - ಮನೆ ನಂ: 6-36 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500211078 SHILPA SAJJANSHETTY - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****370123/05/2022FPS****370123/05/20226004000023/05/2022
560500211083 Harsharani - ಮ.ನಂ-12/46, ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/202212008000023/05/2022
560500211149 ಸರಸ್ವತಿ - ಮ.ನಂ.6-32/1, ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/20229006000026/05/2022
560500211150 SHRUTI - ಮ.ನಂ.6-32, ಜವಾಹರ ರೋಡ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/20229006000026/05/2022
560500211169 SURESH - ಮ.ನಂ.6-96, ಗಾದಾಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/202212008000026/05/2022
560500211173 Renuka - ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ರುದ್ರಯ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****464324/05/2022FPS****464324/05/2022150010000024/05/2022
560500211184 PRABHU - ಮನೆ ನಂ: 6-90 ಗಾದಾ ಗಲ್ಲಿ ತಾ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****464327/05/2022FPS****464327/05/2022150010000027/05/2022
560500211190 ANANTH - ಮನೆ ನಂ: 6-136 ಸುಭಾಷ ರೋಡ ತಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500211192 Sagar Bai - ಮ.ನಂ.6/88, ಗಾದಾ ಗಲ್ಲಿ, ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****464321/05/2022FPS****464321/05/2022150010000021/05/2022
560500211193 RAHUL VALSE - ಮ.ನಂ.6-88, ಗಾದಾಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****464321/05/2022FPS****464321/05/20229006000021/05/2022
560500211221 Jagadevi - ಮನೆ ನಂ: 6/76 ಗಾದಾ ಗಲ್ಲಿ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****464321/05/2022FPS****464321/05/202212008000021/05/2022
560500211285 KASTURI BAI - ಮ ನಂ.6/83 ಗಾದಾ ಗಲೀ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/202212008000023/05/2022
560500211292 ERAMMA RAJKUMAR PANCHAL - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:4/155, ಜವಾಹರ ರಸ್ತೆ,PHH(NK) / NCS------30000000-
560500211305 KASHEMMA - ಮ.ನಂ-6/112, ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560500211319 Shobha - ಮ.ನಂ.6-59, ಮುರುಘಾಮಠ ಹತ್ತಿರ ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/202212008000028/05/2022
560500211330 SANTOSH SHIVAPPA HATTI - #ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:6-37, ಮುರ್ಗಾ ಮಠ ಹತPHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/20229006000028/05/2022
560500211340 PRABHU - ಮ.ನಂ.4-27, ಜವಾಹರ ರೋಡ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/20229600000028/05/2022
560500211347 LAXMIBAI - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/20229006000028/05/2022
560500211356 KAMALABAI - ಮ.ನಂ.6-34/2, ಸುಭಾಷ ರೋಡ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/20229006000026/05/2022
560500211359 SHOBHA - ಮ.ನಂ.6-20, ಗಾದಾಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/202212008000028/05/2022
560500211360 Anita - ಮ.ನಂ-6/11/1, ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560500211361 Surekha - ಮನೆ ನಂ: 6/98 ಗಾದಾ ಗಲ್ಲಿ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/2022150010000026/05/2022
560500211363 Laxmi Bai - ಮ.ನಂ.6-143, ಶಿವಚಂದ್ರ ರೋಡ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****464321/05/2022FPS****464321/05/20226004000021/05/2022
560500211658 Renuka - ಮ.ನಂ-13/161, ಹುಮನಾಬಾದ.PHH(NK) / NCSBiometric****464324/05/2022FPS****464324/05/20226004000024/05/2022
560500211660 RAJKUMAR - ಮ.ನಂ-12/46, ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500211671 Gangu - ವಿರೇಶ ರೆಡ್ಢಿ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ರೆಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/202212008000028/05/2022
560500211705 ಶಶಿಕಾಂತ ಭಗೋಜಿ - ಮ.ನಂ-12-92/2, ತೋಪ ಗಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/20229006000023/05/2022
560500211714 NAGAMMA - ಮ.ನಂ.14-25, ಅಗಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/2022150010000028/05/2022
560500211728 Asharani Mulge - ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ವಿರಶೇಟ್ಟಿPHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/202212008000028/05/2022
560500211765 ಅಂಬಿಕಾ - ಅಂಬಿಕಾ ಗಂಡ ಶಿವಕುಮಾರPHH(NK) / NCSBiometric****464324/05/2022FPS****464324/05/202212008000024/05/2022
560500211767 SUNILKUMAR - ಮ.ನಂ-6/37, ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/20229006000023/05/2022
560500211781 Latha - ಮನೆ ನಂ: 13/159 ಬೀಬಿ ಗಲ್ಲಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****568027/05/2022FPS****568027/05/202212008000027/05/2022
560500211886 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಮ.ನಂ.12, ತೋಪಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/202212008000026/05/2022
560500211931 RAJU MALLIKARJUN - ಮ.ನಂ.5-125, ತಾಂಡೂರಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560500211963 Mangala - ಮ.ನಂ.5-207, ಸುಭಾಶ ರೋಡ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500212083 ಅನಿಲಕುಮಾರ - ಮ.ನಂ.12/149 ತೋಪಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****464323/05/2022FPS****464323/05/202212008000023/05/2022
560500212099 ಚಂದ್ರಕಲಾ ಗಂಡ ದಿವಂಗತ ಪ್ರಕಾಶ - ಮನೆ ನಂ: 11/168 ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/202212008000028/05/2022
560500212118 Annapurna - W/O ಮಾಣಿಕ ರಾವ ೧೨-೨೮ ನೀಯರ PHH(NK) / NCSBiometric****464321/05/2022FPS****464321/05/20229006000021/05/2022
560500212143 JAISHREE - ಮನೆ ನಂ: 11-135 ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/2022150010000028/05/2022
560500212241 Rachamma - ಶಿವಾನಂದ ಮನೆ ನಂ 14-105 ಬಿಬಿ ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560500212243 Rekha - ಆನಂದ ಪ್ರಕಾಶ ಮ.ನಂ.13-40 ಬಿಬಿಗPHH(NK) / NCSBiometric****464324/05/2022FPS****464324/05/20226004000024/05/2022
560500212244 Mallamma - ಅಣ್ಣಾರಾವ ಮನೆ ನಂ 5/139 ಜೋಶಿಗಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500212245 Chandrakala - ರಾಚಯ್ಯ 13/176 ಬಿ ಬಿ . ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/2022150010000026/05/2022
560500212246 SHASHIKALA - ರಾಚಯ್ಯ 13/176 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/202212008000026/05/2022
560500212254 Sujata - ಪ್ರಭುಲಿಂಗ್ಯಯ ಹುಮನಾಬಾದ 13/21 PHH(NK) / NCSBiometric****464324/05/2022FPS****464324/05/202212008000024/05/2022
560500212255 Suwarna - ವೀರಯ್ಯ 13/21 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುPHH(NK) / NCSBiometric****464324/05/2022FPS****464324/05/20226004000024/05/2022
560500212281 SUNITA - ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮಡಪತಿ H NO 13/19 ಬಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500212312 Parameswari - ಮುದ್ದಪ್ಪಾ ಪುಜಾರಿ 6-78 ಗಾದಾ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/2022150010000026/05/2022
560500212850 Suryakant Rao - S/O: ಸಂಗಪ್ಪಾ #6/40 ಏಚ್ ಡಿ ಬಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500212856 Govind - S/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಚಿದ್ರಿ ೬/೪೦ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560500213021 Sharadabai Bhavi - S/O ಶಂಗಪ್ಪಾ ೬-೫೭ ಗಾದಾ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500213250 Vaishali - W/O ವೆಂಕಟ್ ೬/೯೬ ಗಾದಾ ಗಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500213532 Komalabai - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಚಿದ್ರಿ ೬-೫೫ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500213640 Sarasvati - W/O ಸುಭಾಷ್ ೬-೧೩೫ ಸುಭಾಷ್ ರೋಡNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500213922 Shalika - W/O ತೀರ್ಥಪ್ಪ ಕಲ್ಲೂರ್ ತಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500213932 Rekha - W/O ರಮೇಶ ಸಜ್ಜನಶೆಟ್ಟಿ ೧೨/೮೭ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214410 Jyotikala - W/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ೬/೯೭ ಗಾದಾ ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214568 Vimalabai - W/O ಬಸವಣಪ್ಪ ಹತ್ತಿ ೬-೪೦ ಜವNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500214619 Shilpa - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಚಿದ್ರಿ ೬/೫೬ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214759 Shobha - W/O ರಮೇಶ ಕುಮಾರ ಮನೆ ನ೦ ೬೨೬ ಬ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214774 Devika - W/O ಬಸವರಾಜ್ ೨೦-೪೯೬ ಕಲ್ಲೂರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500215019 Mrs Jyoti - S/O ಶಕ್ರೆಪ್ಪ ಚಿದ್ರಿ ೧೨-೪೫ ಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500215188 Shivasharnappa Malshetty - S/O ಪಂಚಪ್ಪಾ ಮಾಳಶೆಟ್ಟಿ ೩/೫೧ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560500215335 Smt Kesherbai Devatraj - W/O ಜಗನಾಥರಾವ ದೇವತರಾಜ ೬/೮೪ ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500215528 Bhagyashri Wadi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಂಜುನಾಥ ವಾಡಿ 6/13NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500215551 Nagamma Salger - W/O ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ಸಲಗರ ೬-೧೨೦ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500215612 Champavathi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜೈದೇವ್ ರೆಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500216221 Suvarna - W/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಜ್ಜನಶೇಟ್ಟಿ ೬PHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/20226004000026/05/2022
560500216231 Vijaylaxmi - W/O ಸುಭಾಶ್ ಸುರಮಪಲ್ಲಿ ೬-೮೫ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500216237 Aruna Bai - W/O: ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮಡಗಿ 6-118 ಸಿದ್PHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/20223002000028/05/2022
560500216359 Rajeshri - W/O ಮಹೇಶ್ ವಾಲಸೆ ೬/೮೮ ಗಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/202212008000028/05/2022
560500216656 Kamalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಪ್ಪ 6-80 ಗಾದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500217208 Shweta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿನೋದ ಕುಮಾರ 13/27NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500217371 Baqtiyar Sultana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ ಏ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀPHH(NK) / NCSBiometric****464321/05/2022FPS****464321/05/2022240016000021/05/2022
560500217437 Basamma - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ೧೨/೩೯ ಚಿದ್ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500218004 Shantabai - W/O ಬಸವರಾಜ್ ಭಾವಿ ೬/೧೧ ಗಾದNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500218005 Parwati - W/O ಜಗದೀಶ್ ೬/೧೧ ಗಾದ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500218334 Varsha - ಮಧುಕರ್ 12/85 ಸೈಯದ್ ಗ್ಯಾಲಿ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****464327/05/2022FPS****464327/05/20229600000027/05/2022
560500218546 Shilpa - C/O ಸುರೇಶ 6/135 ಸುಭಾಶ ರೋಡ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/202212800000026/05/2022
560500218810 Sugamma Siddeshwar - W/O ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500218906 Paravati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ್ ನಾರಾಯಣಪೇಟಕರ್PHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/20229006000028/05/2022
560500218940 Bee Bi Sumaiya - W/O ಎಂಡಿ ಮುಬೀನ್ ಪಾಶ ೧೪/೩೩ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500219300 Veena - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರೇಮಕುಮಾರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500219508 Mahananda - S/O ಶರಣಗೌಡ ಪೋಲಿಸ ಪಾಟೀಲ ೬/೬೯ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500219631 Renuka Bhavi - W/O ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಭಾವಿ ೬-೫೭ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/202212008000026/05/2022
560500219893 Laxmibai Kulkarni - W/O ಜಗನಾಥರಾವ ೬/೮೨ ಗಾದಾ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****464322/05/2022FPS****464322/05/2022150010000022/05/2022
560500220201 Sushilabai - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ೬/೯೪/೨ PHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/20226004000028/05/2022
560500220349 Sindrela - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರತೀಕ 21-23 ಸಿದ್ಧNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500220375 ಸಿದ್ದು - ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500220448 Sudhakumari - C/O ಅಶೋಕ 18/4/1 ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500220464 Sudharani - W/O ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಕವಡಿ # ಅನಂದ ಸ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500220472 Suresh Shinde - S/O ಲಕ್ಷ್ಮನ ರಾವ್ ಶಿಂದೆ ೨೧೩-೧NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500220518 Shiladevi - W/O ಗುರಯ್ಯಾ ೨೨-೨೫೯/೮ಅ ಬಸವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500220539 Digamber - S/O ಗುಂಡಾಜಿ ೨೫/೩೧ ಕಲ್ಲೂರ್ ರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500220572 Jameel Ahmed - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ಡಿ ಅಬ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560500220593 Anita. Menase - S/O ಹಣಮಂತ ಚಾಬುಕಸ್ವಾರ ೨೦/೩೭೪ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500220613 Lalita Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಾಶೇಪ್ಪಾ ಪರಶೆಟ್ಟಿ 2NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500220670 Roshan Begum - W/O ಎಮಡಿ ಮುಕ್ರಮಜಾ ೧೯-೩೫೮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500220864 Sarubai Siddeshwar - W/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ೬-PHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/202212008000028/05/2022
560500220879 Aishwarya - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವರಾಜ 6/66 ಗಾದಾ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/20226004000028/05/2022
560500221126 Sulochana Yalawar - S/O ಸೋಮನಾಥ್ ಯಾಳವಾರ 22/686 ಬಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500221862 Mallamma - W/O ಮಹದೇವ ೬/೧೫೯ ಸುಭಾಷ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****464326/05/2022FPS****464326/05/20229600000026/05/2022
560500222239 Pavitra - C/O ಅಂಬರೇಶ 6-33 ಗದಾ ಗಲ್ಲಿ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/20229006000028/05/2022
560500222513 Rupavathi - W/O ಮನೋಹರ್ ಕಳುರ್ ರೋಡ ಟೀಚರNPHH(NK) / NCS------00000000-
Top