REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560500140254 Jaishree - W/O ಬಸವರಾಜ್ ೭-೨೧೭ ಧನಗರ್ ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500140289 Vaishali - W/O ಸುಭಾಷಚಂದ್ರ ಮನೆ ನ 7/241 ಧNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500147262 Surekha - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ೧/೫೯ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500147266 Renuka - S/O ನಾಗೇಶ್ ೭-೧೬೧ ಧನಗಾರ ಗಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****804717/05/2022FPS****804717/05/20226004000017/05/2022
560500147280 Yallamma - W/O ಕಟೆಪ್ಪಾ ೭-೧೫೪ ಧನಗರಗಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****804717/05/2022FPS****804717/05/2022180012000017/05/2022
560500147289 Laxmi - W/O ರಮೇಶ್ ೧-೩೪ ಇಂದಿರಾ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****804716/05/2022FPS****804716/05/20229006000016/05/2022
560500147294 Renuka - S/O ಮಲೇಶ್ ತೆಲೇಕರ್ 1-102 ಇಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****804716/05/2022FPS****804716/05/20226004000016/05/2022
560500147296 Rajeshwari - S/O ಮರೆಪ್ಪ ೧-೧೩೯ ಇಂದಿರಾನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****596518/05/2022FPS****596518/05/20226004000018/05/2022
560500147297 Shella - W/O ನಾಗೇಂದ್ರ ಜಾನ್ವೀರ್ 1-126 PHH(NK) / NCSBiometric****804718/05/2022FPS****804718/05/20229006000018/05/2022
560500147303 Katemma - W/O ಮರೆಪ್ಪಾ ೭/೧೫೦ ಧನಗರ ಗಡPHH(NK) / NCSBiometric****804717/05/2022FPS****804717/05/20226004000017/05/2022
560500147305 Rajeshwari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 2/28 PHH(NK) / NCSBiometric****804713/05/2022FPS****804713/05/20226004000013/05/2022
560500147307 Umadevi - S/O ಶಿವರಾಜ್ ೨/೨೪ ಇಂದ್ರನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****804713/05/2022FPS****804713/05/20226004000013/05/2022
560500147312 Yalamma - W/O ಕಂಟೆಪ್ಪ ೭-೧೪೫ ಧನಗರ ಗಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560500147316 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ 729 ಧನಗPHH(NK) / NCSBiometric****804714/05/2022FPS****804714/05/202212008000014/05/2022
560500147317 Sharanamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಲೀಪ ಎಮ್‌ ಪೀPHH(NK) / NCSBiometric****804718/05/2022FPS****804718/05/20223002000018/05/2022
560500147319 Nirmala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನೀಲಕಂಠ 7/227 ಧPHH(NK) / NCSBiometric****804714/05/2022FPS****804714/05/202212008000014/05/2022
560500147322 Ambika - W/O: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಾಗರ 1-98 ಇPHH(NK) / NCSBiometric****804714/05/2022FPS****804714/05/202212008000014/05/2022
560500147325 Hemavati - S/O ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ೭-೪೬ ಶಿವಪುPHH(NK) / NCSBiometric****804716/05/2022FPS****804716/05/20229006000016/05/2022
560500147326 Katemma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ 7/163 ಧನಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560500147339 Vijaylaxmi - W/O ದತ್ತು ೭-೨೪೪ ಧನಗರಗಡ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****804714/05/2022FPS****804714/05/20226004000014/05/2022
560500147346 Parvati - S/O ಮಾಣಿಕ್ ರಾವ್ ೧/೪೪ ಇಂದಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560500147358 Sangeeta - S/O ಸುಭಾಷ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ೨/೨೮ ಇNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500147360 Santoshi - W/O ಕೈಲಾಸ 1/57 ಇಂದ್ರನಗರ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****804714/05/2022FPS****804714/05/202212008000014/05/2022
560500147381 Uthradevi - S/O ನಾಗಪ್ಪಾ ೭/೨೦೬ ಧನಗರ ಗಡPHH(NK) / NCSBiometric****804718/05/2022FPS****804718/05/202212008000018/05/2022
560500147382 Shridevi - S/O ನಾಗಪ್ಪ ೭-೨೦೬ ಧನಗರ ಗಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****804718/05/2022FPS****804718/05/20226004000018/05/2022
560500147384 Pratibha - W/O ರಜನಿಕಾಂತ ಶಂಬು ಶಂಕರ 1-165 PHH(NK) / NCSBiometric****804714/05/2022FPS****804714/05/202212008000014/05/2022
560500147387 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಪ್ಪ ಆರ್ಯ 130 PHH(NK) / NCSBiometric****804713/05/2022FPS****804713/05/202212008000013/05/2022
560500147390 Sudharani Basale - S/O ಹನಮಂತಪ್ಪ ಪಾ೦ಡ್ರೆ ೭/೨೧೬ PHH(NK) / NCSBiometric****804716/05/2022FPS****804716/05/202212008000016/05/2022
560500147404 Sridevi - W/O ಅನ್ನೆಪ್ಪಾ ೧-೧೧೭ ನಿಯರ ಕರPHH(NK) / NCSBiometric****804718/05/2022FPS****804718/05/20229006000018/05/2022
560500147415 Saraswati - S/O ಮಾರುತಿ ೧/೫೨/೧ ಇಂದ್ರನಗPHH(NK) / NCSBiometric****804716/05/2022FPS****804716/05/2022150010000016/05/2022
560500147435 Laxmibai - W/O ಸುಭಾಷ್ ೧-೮೦ ಇಂದಿರಾನಗರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500147441 Lalitabai - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ್ ೧-೧೦೨ ಇಂದಿರPHH(NK) / NCSBiometric****804716/05/2022FPS****804716/05/20226004000016/05/2022
560500147450 Sharanamma - W/O ಶಂಕರ ೧/೩೭ ಕು೦ಬಾರ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560500147452 Revnamma - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ ೧/೧೩೬ ಇಂದಿರPHH(NK) / NCSBiometric****804713/05/2022FPS****804713/05/20226004000013/05/2022
560500147461 Ramesh - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಲಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****804717/05/2022FPS****804717/05/20229006000017/05/2022
560500147467 Maremma - W/O ರಮೇಶ್ ೭-೧೮೯ ಧನಗಾರ್ ಗಡPHH(NK) / NCSBiometric****804714/05/2022FPS****804714/05/20226004000014/05/2022
560500147473 ಸುಮಿತ್ರ - W/O ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ಮ೦ಠಳಕರ ೧-೧೫೧ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500147474 Shobha - D/O: ತಿಪ್ಪಣ್ಣ 4/75 ಭೀಮ್ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****804713/05/2022FPS****804713/05/20229006000013/05/2022
560500147485 Anita - S/O ಶಿವರಾಜ ೨/೨೪ ಇಂದಿರಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****804718/05/2022FPS****804718/05/20229006000018/05/2022
560500147493 Uma Rani - S/O ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮನೆ ನಂ 1/150 ಇಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560500147503 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ 1-26 PHH(NK) / NCSBiometric****618117/05/2022FPS****618117/05/202212080000017/05/2022
560500147510 Jagadevi - S/O ಭರತ ೧-೨೬ ಇಂದಿರಾ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****804716/05/2022FPS****804716/05/202212008000016/05/2022
560500147564 Vimalabai - W/O ಶಿವರಾಜ್ ೧-೬೩ ಇಂದಿರಾ ನPHH(NK) / NCSBiometric****804716/05/2022FPS****804716/05/20229006000016/05/2022
560500147568 Geeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜು 7/176 ಧನಗPHH(NK) / NCSBiometric****804718/05/2022FPS****804718/05/20226004000018/05/2022
560500147573 Sonamma - W/O ಶೈಲೇಶ 1-431 ಇಂದ್ರನಗರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500147601 Savita - W/O ಆಕಾಶ 7-221 ಧಂಗರ ಗಡ್ಡ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****804714/05/2022FPS****804714/05/202212008000014/05/2022
560500147651 Sampat Kumari - W/O: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಠಳಕರ 1/150 PHH(NK) / NCSBiometric****804728/05/2022FPS****804728/05/2022150010000028/05/2022
560500147675 Madhu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೌಲಪ್ಪಾ 2/1 ಇಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****804718/05/2022FPS****804718/05/2022150010000018/05/2022
560500147679 Milinda - W/O ಯಶವಂತ ೨/೪೧ ಇಂದ್ರನಗರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****804716/05/2022FPS****804716/05/202212008000016/05/2022
560500147722 Lavina - W/O ಸಂದೀಪ 2-28 ಇಂದ್ರನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****804717/05/2022FPS****804717/05/20229006000017/05/2022
560500147750 Ashwini - S/O ಪಾಂಡುರಂಗ ೧-೧೩೧/೧ ಇಂದ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****804713/05/2022FPS****804713/05/20226004000013/05/2022
560500147768 Hemavati - W/O ಶಾಮಸನ್ ೨/೪ ಇಂದಿರಾನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****804713/05/2022FPS****804713/05/202212008000013/05/2022
560500147883 Rekha - W/O: ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಜಂಜೀರ 1/20 ಇPHH(NK) / NCSBiometric****804728/05/2022FPS****804728/05/20229006000028/05/2022
560500147899 Priyanka - W/O ಜೀವನ 1-151 ಇಂದ್ರ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****804718/05/2022FPS****804718/05/20226004000018/05/2022
560500147909 Shankremma - W/O ಮಾಣಿಕ ೧-೫೯ ಇಂದಿರಾನಗರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500147923 Manik Bai - D/O ಶಾಯಿಬಣ್ಣ ಮನೆ ನ 1/90 ವಾರ್PHH(NK) / NCSBiometric****804728/05/2022FPS****804728/05/20226004000028/05/2022
560500147969 Arpita - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 1/73/1 ಇಂದ್ರನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****804728/05/2022FPS****804728/05/20226004000028/05/2022
560500147994 Yallamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ 7/140 ಧನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560500147999 Rupa - W/O ಶ್ರೀಧರ 2-36 ಇಂದ್ರನಗರ ಹುಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560500148016 Lalitabai - W/O ಕೈಲಾಸ್ ೧-೧೨೭ ಇಂದಿರಾನಗPHH(NK) / NCSBiometric****804713/05/2022FPS****804713/05/202212008000013/05/2022
560500148033 Renuka - W/O ಅಂಬಣ್ಣ ೭-೧೮ ಧನಗರ ಗಡ್ಡPHH(NK) / NCSBiometric****804718/05/2022FPS****804718/05/2022150010000018/05/2022
560500148041 Sridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬಾದಾಸ್ ಧನಗರ ಗಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****804714/05/2022FPS****804714/05/2022150010000014/05/2022
560500148140 Swati - W/O ಸ೦ಜುಕುಮಾರ ೧/೩೩ ಇಂದಿರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500148227 ಸುನಿತಾ - W/O: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಸುಬೇದಾರ 2/52 PHH(NK) / NCSBiometric****804728/05/2022FPS****804728/05/202212008000028/05/2022
560500148319 Jaiwanti Kattimani - W/O ಭರತರಾವ ೭-೪೬ ಶಿವಪುರ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****804714/05/2022FPS****804714/05/2022180012000014/05/2022
560500148362 Ahimadi Begum - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಗುಲಾಮ್ ನಬಿ ೨-೫PHH(NK) / NCSBiometric****370126/05/2022FPS****370126/05/2022150010000026/05/2022
560500148364 Sabera Bee - W/O ಮೈನೋದ್ದೀನ್ ೧೯/೧ ಶಿವಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****804728/05/2022FPS****804728/05/20226004000028/05/2022
560500148402 Rafia Begum - W/O ಎಂಡಿ ತೋಫಿಕ ಅಲಿ ಶಿವಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****804728/05/2022FPS****804728/05/20226004000028/05/2022
560500148403 Amrin Fatima - D/O ಎಮ್ ಡಿ ರಫೀಕ್ ೭-೧೪ ಬಕ್ಕರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500148424 Saleha Begum - W/O ಮೋಹದ ಅಬ್ದುಲ ಮತೀನ ೭-೮ PHH(NK) / NCSBiometric****804728/05/2022FPS****804728/05/20229006000028/05/2022
560500148468 ಸಾಜಿದಾ ಖಾತೂನ್ - S/O ಅನ್ವರ್ ಅಲಿನ ಖಾನ ೭-೧೦೧ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500148477 Rehana Begum - W/O ಗೌಸ್ ಮೊಹಿಉದ್ದೀನ್ ಶಿವPHH(NK) / NCSBiometric****804718/05/2022FPS****804718/05/202212008000018/05/2022
560500148488 Asma Begum - W/O ಬಷೀರಜ್ಜಮ 1-6/3 . ಹರಿಜನ್PHH(NK) / NCSBiometric****804728/05/2022FPS****804728/05/202212008000028/05/2022
560500148489 Safoora Begum - S/O ಎಮಡಿ ಹುಸ್ಸೈನ್ ೧-೬ ಹರಿPHH(NK) / NCSBiometric****804728/05/2022FPS****804728/05/20229006000028/05/2022
560500148490 Farzana Begum - S/O ಎಂ ಡಿ ಹುಸ್ಸೈನ್ ೭/೧೭ PHH(NK) / NCSBiometric****804718/05/2022FPS****804718/05/20229006000018/05/2022
560500148491 Raeesa Begum - S/O ಎಮ್ ಡಿ ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ ೭-೧PHH(NK) / NCSBiometric****804714/05/2022FPS****804714/05/2022150010000014/05/2022
560500148493 Shaheen Begum - W/O ಶ್ಯಾದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ 2/117/1 PHH(NK) / NCSBiometric****804714/05/2022FPS****804714/05/202212008000014/05/2022
560500148497 Nasreen Begum - W/O ಎಮ್ ಡಿ ಗೌಸ್ ೭-೧೪೯ ಶಿವಪುPHH(NK) / NCSBiometric****804714/05/2022FPS****804714/05/2022210014000014/05/2022
560500148504 Salma Begum - S/O ಮೋಹಮದ ನಯೀಮುದ್ದೀನ್ ೨-೧೩೦ PHH(NK) / NCSBiometric****804728/05/2022FPS****804728/05/20229006000028/05/2022
560500148519 Nawziya Begum - S/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ ಅಫ್ಸರ ಖಾನ ೨-೧೪೧PHH(NK) / NCSBiometric****804714/05/2022FPS****804714/05/202212008000014/05/2022
560500148530 Nirmala - S/O ಸಂಗಪ್ಪಾ ೨-೧೮೮ ಕುಂಬಾರ್ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****804714/05/2022FPS****804714/05/202212008000014/05/2022
560500148536 Saraswati - W/O ಮಹೇಶ ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ 2/PHH(NK) / NCSBiometric****804718/05/2022FPS****804718/05/2022150010000018/05/2022
560500148569 Shruti - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 2-180 ಕುಂಬಾರ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****804718/05/2022FPS****804718/05/20226004000018/05/2022
560500148594 Rubina Bee - W/O ಶಹನವಾಜ್ 7-14 ಬಕ್ಕರ್ ಖಾಸಬPHH(NK) / NCSBiometric****804718/05/2022FPS****804718/05/202212008000018/05/2022
560500148610 Afrin Begum - W/O ಎಂಡಿ ತಾಹೆರಶಾ ಮನೆ ನ 2/80 PHH(NK) / NCSBiometric****804728/05/2022FPS****804728/05/20226004000028/05/2022
560500148626 Anisa Begum - W/O ಅಜ್ಯಮ ಖಾನ ೧-೧೩೭ ಇಂಧಿರPHH(NK) / NCSBiometric****804728/05/2022FPS****804728/05/20226004000028/05/2022
560500148627 Shabana Begum - S/O ಎಂಡಿ ಆಜಾಮ ಖಾನ್ ೧-೧೩೭ PHH(NK) / NCSBiometric****804728/05/2022FPS****804728/05/202212008000028/05/2022
560500148670 Shridevi - W/O ಅನಿಲ್ ೭-೧೩೨ ಉಪ್ಪಾರ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****804714/05/2022FPS****804714/05/20226004000014/05/2022
560500148671 Gangamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ 7/13PHH(NK) / NCSBiometric****804714/05/2022FPS****804714/05/20226004000014/05/2022
560500148688 ಅಷಿಯ ಬೇಗಂ - S/O ಮೌಲಾನಾ ಸಾಬ ೭/೨೪/೨ ಲಾಲಾ PHH(NK) / NCSBiometric****804718/05/2022FPS****804718/05/202212008000018/05/2022
560500148718 Afrin - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮ್ಮೋಹಮೆದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****242526/05/2022FPS****242526/05/202212008000026/05/2022
560500148782 Parvati - W/O ಮಹೇಶ 2-142/2 ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****804716/05/2022FPS****804716/05/202212008000016/05/2022
560500148795 Md Mubeen Khan - S/O ಮಡ್ ಹುಸ್ಸೈನ್ ಖಾನ್ ೧೬/೪೩ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500148798 Sumaiya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ಡಿ ನಾಸೀರ ಖುರೇಶPHH(NK) / NCS------120000000-
560500148813 Noorun Begum - W/O ಮಹೆತಾಬ್ ಶಾ 2-79 ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****804728/05/2022FPS****804728/05/202212008000028/05/2022
560500148831 Ruhina - W/O ಅಮ್ಜದ್ ಮಿಯಾ 1/148 ಕುರೇಶಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500149310 Asifa Begum - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಖುಸ್ರು ಪರ್ವೇಜ್ PHH(NK) / NCSBiometric****370117/05/2022FPS****370117/05/202212008000017/05/2022
560500149313 Ranjana - S/O ಸಂಬಣ್ಣಾ ಪಾಂಡೆ ೧-೧೦೭/೧ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500149523 Shivamma - W/O ನರಸಪ್ಪ ೭/೧೭೭ ಧನಗರಗಡ್ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500149565 Reshma - W/O ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮನೆ ನ 2/46 ಶ್ರೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500149604 Tasleem Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಮಸ್ತಾನ್ ೨/೧೧೯ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500149615 Shabana Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮಡಿ ನಿಜಾಮ 7-53/1NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500149627 Vahida Bi - C/O ಸೈಯದ್ ಖಾಜಾ ೧-೭೭ ಕೊಫಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500150401 Nilamma - W/O ರಾಜಶೇಖರ ೭-೨೧೨ ಧನಗರಗಡ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500150916 Haseena Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಮೊಹಿಉದ್ದೀನ್NPHH(NK) / NCS--