REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560500141222 ಉಷಾದೇವಿ - W/O ಸಂಜು ರೆಡ್ಡಿ ೧೦/೩೭ ಶಿವಪುPHH(NK) / NCS------100000000-
560500142453 Rizwana Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮPHH(NK) / NCS------300000000-
560500147293 Kashamma - W/O ವೀರಣ್ಣ ೧-೪೩ ಇಂದಿರಾ ನಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560500147647 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ 9-13 ಶಿವಪುPHH(NK) / NCS------200000000-
560500148241 Bhagirathi - W/O ಭೀಮಣ್ಣಾ ೧೦/೬೪ ಶಿವಪುರ PHH(NK) / NCS------50000000-
560500148242 Chinnamma - W/O ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ 10-134-10 ಶಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560500148399 Afreen Sultan - W/O ಅಖೀಲ್ ಕಸಾಬ 7-146 ಧನಗರ್ ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560500148588 Fauziya Begum - S/O ಎಮ್‌ಡಿ ಖಾಜಾ 8/228 ಶಿವಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500148603 Nagma Parveen - W/O ಸೈಯದ್ ಅಜೋರುದ್ದೀನ್ ಶಿವPHH(NK) / NCS------100000000-
560500148608 Jagadevi - W/O ಪ್ರಭು ರಡ್ಡಿ 2141 ವಾಂಜರಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500148644 Shaziya Tarannum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸುದ್ದೀನ್ 9-135PHH(NK) / NCS------150000000-
560500148649 Qamar Kahekashan - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ 9-24 ಚರಾಂ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500148701 Shireen Unisa Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪರವೇಜ್ ಅಹ್ಮೆದ್ 9PHH(NK) / NCS------150000000-
560500148723 Reshma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲರಾಜ 9-6/ಏ ಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500148777 Afreen Begum - S/O ಮಜೀದ ಷಾ ದರ್ವೇಶ ೯-೧೧ ಶPHH(NK) / NCS------200000000-
560500148784 Sajida Begum - W/O ಸೈಯದ್ ರಫಿಕ ೯/೨೦/ಎ ಶಿವಪುPHH(NK) / NCS------250000000-
560500153558 Omrana Begum - W/O ಮೋಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ೯/೧೦ ಶಿPHH(NK) / NCS------350000000-
560500153590 Rihana Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ್ ಶೇರು 9-86 PHH(NK) / NCS------300000000-
560500153669 Geeta - W/O: ಅಂಬಯ್ಯ 08 ಶಿವಪುರಿ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCS------150000000-
560500153984 Bhagyashree - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ ರೆಚೆಟ್ಟಿ ೧೭-೭೭ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500153988 Sharadabai - W/O ಶರಣಪ್ಪ ರೇಚಟ್ಟಿ ೧೭-೭೭ ನೀPHH(NK) / NCS------100000000-
560500154575 Saliya Banu - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಫೀಕ್ ಸಾಬ ೯/೩ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500154664 Ruqsana - S/O ಮಹಮದ್ ದಸ್ತಗಿರ್ ೧೦/೨೨ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500154946 Heena Begum - W/O ಅಮೀರ 9-101 . ಶಿವಪುರ ಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560500155337 Panchashila - W/O ರಮೇಶ ಸಜ್ಜನ 21-666 ಐಶ್ವರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500155396 Rabbana Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಕದೀರ್ 9-15 ಶಿವಪುPHH(NK) / NCS------100000000-
560500155948 ಗುಜಮ್ಮ - W/O ಮೋನಪ್ಪ 35 ಕೋಳಿವಾಡ ಹುಮನಬPHH(NK) / NCS------100000000-
560500156859 Farhana - W/O ಜಾವೀದ್ ಶಿವಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಬPHH(NK) / NCS------100000000-
560500158891 Rukhi Yabee - W/O ಶೈಕ್ ಅಲೀಮ 9-14 ಶಿವಪುರ ಗಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560500180615 Md Alauddin - ಅಲಾವುದ್ದಿನ ತದೆ ಗೌಸೊದ್ದಿನ ಸಾ||AAY(NK) / NCS------350000000-
560500180616 hayat bee - ಮ.ನಂ.10-17, ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCS------50000000-
560500180617 ಶಿವಕುಮಾರಬಾಯಿ - ಮ.ನಂ.9-121, ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬAAY(NK) / NCS------350000000-
560500180618 sahejad bi - ಮ.ನಂ.9-126, ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCS------50000000-
560500180619 esmayal bi - 9-104 ಶಿವಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------50000000-
560500180620 ನಾಬಿ ಸಾಬ - ಮನೆ ನಂ 9/12 ಶಿವಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560500180621 ಸೈಯದ ಖುರಸಿದ - ಮನೆ ಸಂ 9/98 ಶಿವ ಪುರ 9 ಹುಮನಾ ಬಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560500180622 najira bi - ಮ.ನಂ.9-114 ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560500180623 ತಾಹೆರಾ ಬಾನು - ಮ.ನಂ.9-114, ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬAAY(NK) / NCS------350000000-
560500180624 ರಹಿಮತ ಅಲಿ - ರಹಮತ ಅಲಿ ದರವೇಶ ತಂದೆ ತಯ್ಯಬ ಅಲಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560500180625 mumta ja bi - S/O ಎಂಡಿ ಮುಶ್ತಾಖ್ ಅಲಿ ಬ/೯/೧೦AAY(NK) / NCS------350000000-
560500180626 ಬಿಬನಬಿ - 9-130 ಶಿವಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------300000000-
560500180627 saberabi - 09 ಶಿವಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------50000000-
560500180628 Pushpa - ಮನೆ ನಂ 9/41 ಶಿವಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560500180630 Chandamma - ಮನೆ ನಂ 9-20ಶಿವ ಪುರ 9 ಹುಮನಾ ಬಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560500180631 Sakina Bee - ಚನದ ಪಾಶಾ ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / NCS------350000000-
560500180632 Maheboob Bee - ಅಹ್ಮದ ಪಾಶಾ ತಂದೆ ನಬಿ ಸಾಬ ಶಿPHH(NK) / NCS------500000000-
560500180633 viswa nath - ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಶಿವಪೂPHH(NK) / NCS------50000000-
560500180634 sugandha - ಮ.ನಂ.9-6/ಎ, ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCS------50000000-
560500180635 ಶ್ರಿನಿವಾಸ - ಶಿವ ಪುರ 9 ತಾ ಹುಮನಾಬಾದ ಬೀದರ ಜಿಲAAY(NK) / NCS------350000000-
560500180636 Shabana Begum - ಮನೆ ಸಂ 10/31 ಶಿವುಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಹAAY(NK) / NCS------350000000-
560500180637 tukkamma - ಮ.ನಂ.9-59, ನಿಯರ್ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ AAY(NK) / NCS------350000000-
560500180638 Bhujjamma - ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪಾ AAY(NK) / NCS------350000000-
560500180639 ASMA SULTANA - ಮೊಹ್ಮದ ಮಹಬೂಬ ತಂದೆ ಮೊಹ್ಮದ ಹಯಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560500180640 ಸುಗಂಧಾ - ಸುಗಂಧಾ ತಂದೆ ನರಸಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾ|| ಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560500181893 Zakiya Begum - W/O ಮೈನೋದ್ದೀನ್ ೮/೧೧೯ ಶಿವಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500181906 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ತುಳಜಾರಾಮ ಸಾ||PHH(NK) / NCS------150000000-
560500181907 ತುಳಜಾ ರಾಮ್‌ - ತುಳಜಾರಾಮ ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
560500181908 Tukamma - ತುಕ್ಕಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಂಕರರಾವ ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500181910 Indira - ನೀಲಕಂಠ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ಬಿದ್ರಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500181911 ತಾಹೇರಾ ಬೇಗಂ - ತಾಹೆರಾ ಬೀ ಗಂಡ ಮದಾರ ಸಾಬ ಶವಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500181912 ಮ ಮಹೇತಾಬ್‌ ಸಾಬ - ಶಿವ ಪುರ - 9 ಹುಮನಾಬಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------300000000-
560500181913 Anuradha Telang - ನಾರಾಯಣ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಶಿವಪೂರಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560500181914 Savitribai - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಹಿಪತಿ ದಾಮಾ ವಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500181915 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಶಾಂತಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ಶಿವಪೂPHH(NK) / NCS------150000000-
560500181916 Bhavani - ಅನಿಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವಾಜಿ ಈಡ್ಗಾ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560500181917 Laxmi Bai - ಮ.ನಂ.6-69 ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಚಿತ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560500181918 ಸತಿಶ - satish s/o kamanna sinde shivpPHH(NK) / NCS------150000000-
560500181919 Tabasum Begum - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------250000000-
560500181920 ಅ ರಶಿದ ಅಲಿ - ಶಿವ ಪುರ - 9 ಹುಮನಾಬಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560500181921 Shashikala - ಝರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮ.PHH(NK) / NCS------150000000-
560500181923 Rameshwari - S/O ಶಿವಾಜಿ ಬಾಗವಾಲೆ 9-139 ಶಿವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500181924 ನರಸಯ್ಯ - ನರಸಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಸಾ|| ಮ.ನಂPHH(NK) / NCS------100000000-
560500181925 ಮ ಖಾಜಾ - MD KHAJA SHAH DARVESH S/O VALLPHH(NK) / NCS------100000000-
560500181926 ಶೈನಾಜ ಬೇಗಂ - ಶೈನಾಜ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಪಾಶಾ ಮಿಯ್ಯಾ PHH(NK) / NCS------300000000-
560500181927 ಮೈನೋದ್ದಿನ - ಖಾಜಾ ಮೈನುದ್ದಿನ ತಂದೆ ಚಾಂದಸಾಬ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500181928 Aliya Begum - ಶಿವ ಪುರ - 9 ಹುಮನಾಬಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500181929 Mumtaz Begum - ಮೊಹ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಂದೆ ಜಮಿರುದPHH(NK) / NCS------250000000-
560500181930 ಗೌಸೊದ್ದೀನ್‌ - ಗೌಸುದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ದಸ್ತಗೀರ ಶಿವಪPHH(NK) / NCS------200000000-
560500181931 ಸಲ್ಲಾವೊದ್ದಿನ್ - ಸಲಾವುದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ದಸ್ತಗೀರ ಶPHH(NK) / NCS------300000000-
560500181932 ಚಾಂದ ಬೀ - ಗೋರೇಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಹೀಮ PHH(NK) / NCS------300000000-
560500181933 mahaboobi - ಮಹಬೂಬ ಬೀ ಗಂಡ ಫಕೀರ ಸಾಬ ಶಿವಪPHH(NK) / NCS------50000000-
560500181934 Asha Banu - SHIVPUR GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCS------200000000-
560500181935 Jahira Bee - ಶಿವ ಪುರ - 9 ಹುಮನಾಬಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------400000000-
560500181936 Fatima Bee - ಸೈಯದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಂದೆ ಸೈಯ್ ರಶೀದ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500181937 ಹನೀಫಾ ಬಿ - ನಬಿಸಾಬ ತಂದೆ ಶಮಶೊದ್ದಿನ್ ಸಾ|| ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560500181938 ದಸ್ತಗಿರ - ದಸ್ತಗೀರ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ ಶPHH(NK) / NCS------200000000-
560500181939 Aisha Begam - MOHAMMED TABREZ AHMED S/O MOHPHH(NK) / NCS------250000000-
560500181940 Rajeeya Bee - ರಜೀಯಾಸುಲ್ತಾನಾ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಮ.ಅಜಿಮೋPHH(NK) / NCS------250000000-
560500181941 ಫಾತೀಮಾ - ಫಾತಿಮಾ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ದಿ. ಸೈಯದ ಇಸ್ಮಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500181942 ಶೈಕ ಅಮಿರ - ಶಪುರ 9PHH(NK) / NCS------250000000-
560500181943 Shamim Bi - SHIPUR GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCS------300000000-
560500181944 ಜಾಕೀರ ಹುಸೆನ - ಜಾಕೀರ ಹುಸೇನ ತಂದೆ ನಜೀರ ಅಹ್ಮದ ಸಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560500181945 ನೂರಜಹಾ - ನೂರಜಹಾ ಗಂಡ ಚುನ್ನು ಮಿಯ್ಯಾ ಶPHH(NK) / NCS------50000000-
560500181947 Taisin Sultana Begum - W/O ಮೊಹ್ಮೆದ್ ಇಸ್ಮೈಲ್ ೯-೪೭ PHH(NK) / NCS------300000000-
560500181948 Muntaza Begum - ಮೋಹಿನ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಲಾಹಿಲ ಪಟೇಲ ಸಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560500181949 Naziya Begum - ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------300000000-
560500181950 ಸೈದಾ ಏಕಬಲ್ - ಶಿವಪುರಾ 09 ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------200000000-
560500181951 ಶಹಾಬೊದ್ದಿನ - ಶಹಾಬೂದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಹೇಮಾನPHH(NK) / NCS------50000000-
560500181952 ಸಾನಿದಾ ಬೇಗಂ - ಸಾನಿದಾಬೇಗಂ ಗಂಡ ರಸೂಲಸಾಬ ಶಿವPHH(NK) / NCS------150000000-
560500181953 ಅಮೇರೊದ್ದಿನ - ಅಮೇರುದ್ದಿನ ತಂದೆ ಜಮೀರಸಾಬ ಸಾ|| PHH(NK) / NCS------200000000-
560500181954 ಮುಸ್ತಫ - ಮುಸ್ತಫಾ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಸಲೀಮ ಸಾ||PHH(NK) / NCS------150000000-
560500181955 RAHAMAT BEE - ಮಹತಾಬ ಸಾಬ ತಂದೆ ಶಮಶುದ್ದಿನ್ PHH(NK) / NCS------350000000-
560500181956 Shakila Begum - ಶಿವಪುರಾ 09 ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------350000000-
560500181957 ಶಬ್ಬಿರ ಮಿಯ್ಯಾ - SHABBIR MIYAN S/O HYDER SAB PHH(NK) / NCS------100000000-
560500181958 Shameena Begum - ಮೊಹಬೂಬಸಾಬ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ PHH(NK) / NCS------300000000-
560500181959 ಜಗದೇವಿ - ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥರೆಡ್ಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560500181960 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ ತಂದೆ ದಸ್ತಗೀರಸಾಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560500181961 Raziya Begum - ರಜಿಯಾ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಬಾಬುಮಿಯಾ ಸಾ|| PHH(NK) / NCS------300000000-
560500181962 ಹಸಿನ ಭಗಂ - ಹಸೀನಾಬೇಗಂ ಗಂಡ ಇನಾಯತ ಅಲಿ ಶಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560500181963 ಗೌರಮ್ಮ - ಗೌರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಹಣಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಸಾ|| PHH(NK) / NCS------150000000-
560500181964 Tukkamma - ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಮೈಪತಿ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.9-PHH(NK) / NCS------150000000-
560500181965 Tabdil Banu - ಶಿವಪುರಾ 09 ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560500181966 Jaakira Begum - ಜಾಕೀರಾ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಮೊಹ್ಮದ ಅಬ್ದುPHH(NK) / NCS------200000000-
560500181967 Farjana Begum - ನಿಜಾಮುದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಶಮಶುದ್ದಿನ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560500181968 GOUSUDDIN - SHIVPUR MULTANI GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCS------100000000-
560500181969 ಜ್ಯೆನುದಿನ - SHIVPURGALLI HUMNABADPHH(NK) / NCS------350000000-
560500181970 ಕಲಿಮ ಬಿ - ಕಲೀಮ ಬೀ ಗಂಡ ಅಲಿಂ ಮಿಯ್ಯಾ ಸಾ|| PHH(NK) / NCS------200000000-
560500182536 ರಾಜು - ಮನೆ ನಂ 14-101 ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾ ಹPHH(NK) / NCS------250000000-
560500184199 Mastan Bee - W/O ಖುದ್ಬೋದಿನ 9-198 ಶಿವಪುರ ಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560500184953 ಮಹಮ್ಮದ ಜಮೀರ - ಮಹಮ್ಮದ ಜಮೀರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184954 ALHAJ ABDUL KHADEER - ALHAJ ABDUL KHADEER S/O ABDULAAY(NK) / NCS------350000000-
560500207245 MAHATMA BHOSLE - ಮಹಾತ್ಮಾ ತಂದೆ ಸಿವಾಜಿರಾವ ಭೊಸಲೇ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560500207281 SALEEM KHAN - ಸಲೀಮ ಖಾನ ತಂ/ ಮೈನುದ್ದಿನ ಮನೆ ನಂ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500207329 ಅಶೋಕ - ಅಶೋಕ ತಂದೆ ನರಶಿನಗ ರಾವ ಬಿದ್ರಿ ಶಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560500207358 Rabiya Basri - ಮನೆ.ನ.8-75 ಶೀವಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500207405 Tabassum Begum - ಮನೆ,ನ,9-35 ಶೀವಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCS------350000000-
560500207411 Kashibai - ಮನೆ ನ.10-69,ಶೀವಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನPHH(NK) / NCS------300000000-
560500207424 Ramsingh S/o Dhansingh - ಮು ಶಿವಪುರ ಎದುರು ಠಾಣೆ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560500207449 RAJKUMAR - ಮನೆ ನ.7-57 ಶೀವಪುರ ಲಾಲ ಸಾಬ ಚೀಲPHH(NK) / NCS------300000000-
560500207456 Godavari Arya - ಮನೆ,ನಂ, 3-109 ಹತ್ತಿರ ನಾಗನಾಧ ಮಂPHH(NK) / NCS------100000000-
560500207458 Kavita - ಮು ಮ ನಂ 8-16 ರಸ್ತೆ ಶಿವಪುರ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560500207534 ಜಗನಾಧರಾವ ಧುಮಲೇ - ಆ/ಓ ಮನೆ,ನಂ,10-80 ಶಿವಪುರ ಸ್ಟರೇಟPHH(NK) / NCS------200000000-
560500207544 Sunil S/o Pratap Singh - ಸಾ|| ಮ.ನಂ.10-45, ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
560500207548 ಆಶಾ - ಆಶಾ ಗಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನೆ ಸಂ. PHH(NK) / NCS------200000000-
560500207550 Fathima - ನೂರ ಜಹಾನ್ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಅಬೇದ ಅಲಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500207584 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ಮ ನಂ 10-57 ಶಿವಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560500207611 Saroja - ಮನೆ.ಸಂ.8-140 ಶಿವಪುರ ಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560500207613 SHIVKUMAR - ಶಿವಕುಮಾರ ತಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ತೆಲಂಗ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500207627 ಓಂಕಾರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕ್ರಾಜುನ - ಮನೆ,ನಂ,3/43 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500207661 Reshma Begum - ಸೈಕ ಹಾಜಿ ತಂ/ ಸೈಕ ಖಾಜಾ ಮನೆ ನಂ 9PHH(NK) / NCS------300000000-
560500207899 NAYANA - ಮನೆ ನಂ: 8/95, ಶಿವಪೂರ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500208060 PAWAN DUBE S/O NARSINGH PARSAD - ಮನೆ ನಂ: 13/193 ಬೀಬೀ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
560500208063 SHIVKUMAR S/O ZEREPPA - ಸಾ|| ಮ.ನಂ.33-934, ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿ, PHH(NK) / NCS------200000000-
560500208096 Heena Begum - ಶಿವುಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500208547 Heena Begum - ಖಸಯಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560500208672 Wasiya Banu - ಮನೆ ನಂ 8/121 ಶಿವಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಹPHH(NK) / NCS------400000000-
560500209492 MAHEBOOB BEE - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------50000000-
560500209495 Sunita - ನಾರಾಯಣ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ತೆಲಂಗ ಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
560500209496 ಅಹ್ಮತ ಖಾನ - MOHAMMED AHMED KHAN S/O MOHAMPHH(NK) / NCS------200000000-
560500209498 Samdani Begum - ಮನಸೂರ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಮ. ಮುಸಾ ಸಾ||PHH(NK) / NCS------150000000-
560500209500 Rashida Begum - ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಹಿದ ತಂದೆ ಮತಾಬ ಸಾಬ PHH(NK) / NCS------350000000-
560500209502 ಸೈದ್‌ ಸಲಾವುದ್ದಿನ - ಸೈಯದ ಸಲ್ಲಾವುದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಶPHH(NK) / NCS------200000000-
560500209503 Gousiya Begum - HUMNABADAAY(NK) / NCS------350000000-
560500209504 latif banu - shivpur galli humnabadPHH(NK) / NCS------50000000-
560500209505 maibub bi - ಮಹೇಬೂಬ ಬೀ ಗಂಡ ಬಾಬು ಮಿಯ್ಯಾ ಸಾ|PHH(NK) / NCS------50000000-
560500209510 JAREENA - ಮೊಹ್ಮದ ಖದೀರ ತಂದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ ರುಕಮೋPHH(NK) / NCS------250000000-
560500209511 ಮೊಸಿನ್ ಬೆಗಂ - SHIVPUR GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCS------200000000-
560500209512 ಮಹಮ್ಮದ ಅಲಿ - ಮೊಹ್ಮದ ಅಲಿ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಯುಮ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500209514 MIRAJ FATIMA - ಬಂಡವಾಲೇPHH(NK) / NCS------300000000-
560500209515 Nasreen - ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ತಾ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------200000000-
560500209516 Mohammedi Begum - ಅಬ್ದುಲ ಖಾಜಾ ಪಾಶಾ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
560500209517 ಶಜೋವೂದ್ದಿನ - ಸೈಯದ ಶಿಜಾವುದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಸೈಯದ PHH(NK) / NCS------300000000-
560500209520 ರಹೀಮ್‌ - SHIVPUR GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCS------250000000-
560500209521 RENUKA - ಪ್ರಧೀಪ್‌ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ PHH(NK) / NCS------300000000-
560500209523 Shabana Begum - SHIVPUR GALLI HUMNABAD DISTPHH(NK) / NCS------250000000-
560500209524 ಸಾಹೇರಾ ಬಾನು - MOHAMMED IFTIKHARUDDIN S/O MOPHH(NK) / NCS------200000000-
560500209525 Masrath Bee - ಶಿವಪುರಾ 09 ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------350000000-
560500209528 ASIYA BANU - SHIVPUR GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCS------250000000-
560500209531 Raheesa Banu - SHIVPUR GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCS------150000000-
560500209532 ಇಂದು ಬಾಯಿ - ಇಂದುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಶೋಕ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.9PHH(NK) / NCS------150000000-
560500209535 Mariyam Bi - ಸೈಯದ ನಬೀ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸPHH(NK) / NCS------250000000-
560500209536 PARVEEN BEGAM W/o (LATE) MD AB - ಪರವೀನ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಎಂ ಡಿ ಅಬ್ದುಲ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500209538 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಶಿವಪುರಾ 09 ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------100000000-
560500209539 Akheela - ಸಿಂದಿನಕೇರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560500209540 Banu Bee. - ಮಹೇಬೂಬಸಾಬ ತಂದೆ ಹೈದರಸಾಬ ಸಾ|| ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560500209541 Paravati - ಸವಿತಾ ಗಂಡ ದಿಃ ರಾಜು ಮನೆ ನಂ: 7PHH(NK) / NCS------100000000-
560500209543 Phymunnisa - ಫಯುಮ ತಂದೆ ಮ.ಹಾರುಣ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.9PHH(NK) / NCS------250000000-
560500209545 Joran Bee - ಖಾಜಾ ಮೀಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಶೇಕ ಮೈನೊದ್ದಿನPHH(NK) / NCS------250000000-
560500209546 Zareena Begum - ತಾಜುದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಚಾಂದ ಪಾಶಾ ಶಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560500209547 Parveen Sultana - HOUSE NO, 9-92 SHIVPUR GALLI HPHH(NK) / NCS------300000000-
560500209548 ಕಿಶನ - ಕಿಶನ ತಂದೆ ಯಂಕಯ್ಯಾ ಮನೆ ನಂ: 9/PHH(NK) / NCS------200000000-
560500209549 ಅಮಿರಮಿಯ್ಯಾ - SHIVPUR GALLI HUMANADPHH(NK) / NCS------200000000-
560500209552 ಮಹಬೂಬ ಸಾಬ - ಸಿಂಧನಕೇರಾವಲೇPHH(NK) / NCS------150000000-
560500209554 ವಿನೊದ ಕುಮಾರ - ವಿನೋದಕುಮಾರ ತಂದೆ ಈಶ್ವರ ಬಿದ್ರಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500209555 Noor Jahan - ಎಮ್ ಡಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ತಂದೆ ಗೌಸುದ್ದPHH(NK) / NCS------250000000-
560500209557 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಶ್ರೀದೇವಿ ತಂದೆ ನರಸಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾ||PHH(NK) / NCS------100000000-
560500209558 ರಾಜ್ಯಶ್ರೀ - ರಾಜಶ್ರೀ ಗಂಡ ಅನಿಲರೆಡ್ಡಿ ಸಾ|| ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560500209562 ಮಹ್ಮದ ತಾಜೊದ್ದೀನ - ಮಹ್ಮದ್‌ ತಾಜುದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500209567 abdulla - humnabadPHH(NK) / NCS------50000000-
560500209568 Shobha - ಶೋಭಾ ಗಂಡ ಬಸವಾರೆಡ್ಡಿ ಶಿವಪೂರಗಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560500209569 SHABIYA NAJ - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಪಾಶಾ ತಂದೆ ಮಹೇಬೂಬ ಸಾಬ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500209571 ಅಪ್ಸರ್‌ - ಮನೆ ನಂ 9-90 ಶಿವಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500209573 ಮಹಮ್ಮದ ರಫಿಕ - shivpur galli humnabadPHH(NK) / NCS------250000000-
560500209575 ವೈಜಿನಾಥ - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮ.ನPHH(NK) / NCS------100000000-
560500209576 Najirabi - shivpur galli humnabadPHH(NK) / NCS------200000000-
560500209579 ಸಮಿಯೊದ್ದಿನ - ಸಮಿಯುದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮ.ರಸೋಲಸಾಬ ಸಾ|PHH(NK) / NCS------200000000-
560500209580 ಅಮುದಬೀ - ರಾಬನ ವಾಲೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560500209582 ಉಮೇಶ - ಉಮಾಕಾಂತ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಸಾ|| ಮ.ನPHH(NK) / NCS------200000000-
560500209583 Shabana Begum - ಸೈಯದ ಫಯುಮ ತಂದೆ ಸೈಯದ ನಥ್ಥಡ, ಶಿPHH(NK) / NCS------400000000-
560500209584 Khairun Bee - SHIVPUR GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCS------250000000-
560500209587 ಬಾಬ ಮಿಂುಾ - ಬಾಬಾಮೀಯ್ನಾ ತಂದೆ ಗೋರೆಮೀಯ್ನಾ ಮನPHH(NK) / NCS------300000000-
560500209592 ಜಾಕಿರ ಹುಸೇನ - ಜಾಕಿರ ಹುಸೇನ ತಂದೆ ಫಕೀರ ಸಾಬ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500209593 ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫ - ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫರ ತಂದೆ ಹೈದರ ಖಾನ PHH(NK) / NCS------50000000-
560500209594 Saleema Begum - W/O ರೋಷನ 9-94 ಶಿವಪುರ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500209602 Rizwana Begum - MUHALLA MULTANI GALLI SHIVPUR PHH(NK) / NCS------300000000-
560500209603 AMEENA BEE - ಶಪುರ 9PHH(NK) / NCS------50000000-
560500209605 Ashwini - ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದಿ.ದೇವಿದಾಸ ದಾಮಾ AAY(NK) / NCS------350000000-
560500209606 ಜಗನಾಥ - ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಮೋರ್ಟಗಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560500209608 ಮಹಮ್ಮದ ಞಸ್ಮಾಯಲ - SHIVPUR GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCS------100000000-
560500209611 FARZANA BEGUM - MULTANI GALLI SHIVPUR HUMNABADPHH(NK) / NCS------150000000-
560500209615 YASMEEN BEGUM - ದಸ್ತಗಿರ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ ಸಾ||PHH(NK) / NCS------150000000-
560500209618 khubrabi - ಖಬುರಾಬೀ ಗಂಡ ಖಾಜಾ ಮಿಯ್ಯಾ ಸಾ|| PHH(NK) / NCS------50000000-
560500209619 usha bai - ಶಿವ ಪುರ - 9 ಹುಮನಾಬಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500209620 Sahera Begum - SHIVPUR GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCS------250000000-
560500209621 Kalavati - ಈರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮ.PHH(NK) / NCS------350000000-
560500209622 Rekha - ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಚೋದರಿ ಶಿವಪPHH(NK) / NCS------300000000-
560500209623 ಸೈಯದ - ಸೈಯದ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಮೈನುದ್ದಿನPHH(NK) / NCS------200000000-
560500209624 ಬಿಸಮಿಲ್ಲಾ ಬ - ಮಿರದನPHH(NK) / NCS------200000000-
560500209627 sarswati - ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ಜಗನ್ನಾಥ ಸಾ|| ಮ.ನಂPHH(NK) / NCS------50000000-
560500209629 Mallamma - ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ದಿ. ಸಂಗ್ರಾಮರೆಡ್ಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560500209632 Shamshad Begum - MULATANI GALLI SHIVPUR HUMNABAPHH(NK) / NCS------200000000-
560500209633 Kalavati Bai - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಖಂಡಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮ.PHH(NK) / NCS------50000000-
560500209634 Zareena Begum - shivpur galli humnabadPHH(NK) / NCS------100000000-
560500209635 DEEPA - ಮಹಾಂತೇಶ ತಂದೆ ಶಂಕರರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560500209636 Rasidabai - ರಶೀದಾ ಬೀ ಗಂಡ ಅಬ್ದುಲ ಮುಮತಾಜ ಸಾPHH(NK) / NCS------350000000-
560500209876 Firdos - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶೈಕ್ ಅಮೀನ್ 10/28 ಶPHH(NK) / NCS------250000000-
560500210237 ಖಮಾ ರಾಜ - ಖಮಾ ರಾಜ ತಂದೆ ವ್ಯನಕಯಾ ಶಿವಪುರಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500210336 ಮಹಮ್ಮದ ಮೌಲಾ - ಮೊಹಮ್ಮದ ಮೌಲಾ ತಂದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560500210374 ಮನೋಹರ - ಮನೋಹರ ತಂದೆ ವೆಂಕಯ್ಯಾ ತೆಲಂಗ ಮನೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560500210626 Parveen Begum - W/O ಜಹಿರೂದ್ದೀನ್ ೯-೮೨/೨ ಶಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560500210627 Sultana - ಮುಜಿಬೊದ್ದಿನ ಶಾ ತಂದೆ ಮೈನೊದ್ದಿನ AAY(NK) / NCS------350000000-
560500210649 a khadar - ABDUL KHADER S/O ABDUL IMAM SPHH(NK) / NCS------50000000-
560500210692 Kamalabai - W/O ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ೯೦ ಶಿವಪುರ ಗಲPHH(NK) / NCS------50000000-
560500210707 Rehamath - W/O ಅಲ್ತಾಫ್ ಹುಸೇನ 9-94 ಶಿವಪುPHH(NK) / NCS------200000000-
560500210746 Nausiya Begum - ಅಲೀಮ ಖಾನ ತಂದೆ ಗಫೂರ ಖಾನ ಶಿವPHH(NK) / NCS------350000000-
560500210797 Pavitra - ಮ.ನಂ.9-44, ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560500210825 ರಾಮೇಶ್ವರಿ - ಮನೆ ನಂ: 9/108 ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ತPHH(NK) / NCS------200000000-
560500210826 Bandemma - ಮನೆ ನಂ: 8/133 ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ತPHH(NK) / NCS------50000000-
560500210994 Rayeesa Begum - ಮೆನ ಸಂ 9/14 ಶಿವುಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನPHH(NK) / NCS------250000000-
560500211000 Shama Begum - ಮನೆ ನಂ: 9-103 ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ಹುಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560500211003 Kanchana - ಮನೆ ನಂ: 7/128 ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ತPHH(NK) / NCS------200000000-
560500211039 AFREEN BEGUM - ಮನೆ ನಂ: 8/75 ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ತಾ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500211055 Ambika - ಮನೆ ನಂ: 7/56 ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560500211061 KALAWATI - ಮ.ನಂ.8-5, ಖುರೆಷಿಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------100000000-
560500211073 Priyanka - ಮನೆ ನಂ: 9-67 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಶPHH(NK) / NCS------200000000-
560500211082 Ambu Bai - ಮನೆ ನಂ: 9/60/1 ಶಿವಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಹPHH(NK) / NCS------250000000-
560500211086 Sarala - ಮನೆ ನಂ: 9/54 ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560500211093 SHAJAHAN BEGUM - ಮನೆ ಸಂ 10-27 ಶಿವುಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಹPHH(NK) / NCS------300000000-
560500211104 Mumtaz Begum - ಮನೆ ನಂ: 9-20 ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560500211109 Savita - ಶಿವೂರಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಮಂಡಾ ಆಸ್ಪತ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560500211207 Afsana Begum - ಮನೆ ನಂ: 9-122 ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ತPHH(NK) / NCS------250000000-
560500211214 ಕೌಸರ ಜಹಾನ - 9/89 ಶೀಪುರ ಗಲೀ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560500211218 BEBI - ಮನೆ ನಂ: 10-8 ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560500211286 ISHWARAMMA LATE YANKAYYA - ಮನೆ ನಂ: 9/61 ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560500211434 LAXMAN - ಮನೆ ನಂ: 9/6 ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ತಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500211465 Parveen - 8-57 ಶಿವಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------250000000-
560500211468 MD.ALTAF AHEMAD - ಮನೆ ನಂ: 9-84 ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560500211699 GOUSIYA BEGAM LATE MD.ADAM - ಮ.ನಂ.7-75, ಬಕ್ಕರ ಖಸಾಬ ಗಲ್ಲಿ ಹುPHH(NK) / NCS------50000000-
560500211926 Laikunisa - C/O ಶಾಹಿದ್ ಅಕ್ರಂ ಉದ್ದಿನ್ 9/19PHH(NK) / NCS------150000000-
560500212171 GAUSIYA BEGUM - ಮ.ನಂ.6-131, ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560500212182 Anjana Devi - ಮನೆ ನಂ: 10-68 ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560500212183 SHANTABAI - ಮ.ನಂ.10-243, ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560500212184 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಮ.ನಮ.10-243, ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500212332 Syed Faiz Mahemmed - S/O ಸೈಯದ್ ನೂರ ಮಹೇಮ್ಮೆದ್ ೬-೧೩PHH(NK) / NCS------50000000-
560500213655 Amar - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವಾಜಿರಾವ 41 ನಾಮದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500214218 Bhavani - C/O ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಏಚ್‌ ನ 7/102 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500215111 Iswari - W/O ಸುಭಾಷ ಮೇದಾ ೫೧ ತಾ ಹುಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500216569 Rajiya Banu - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ್ ಸಾಲೌPHH(NK) / NCS------300000000-
560500217196 Satyamma - W/O ಶಂಕರ ಅವಳಿ ೨೩-೨೫೧ ಬಸವ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500217530 Afreenbegum - W/O ಎಂಡಿ ಶೇಕ್ ಉಸ್ಮಾನ್ 9/89 ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560500217609 Taiyaba Begum - W/O ರೋಕಮೊದೀನ್ ೯/೧೩೨ ಶಿಪುರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500217624 Salma Begum - W/O ಶೈಕ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮನೆ ನ 9-14PHH(NK) / NCS------150000000-
560500217888 Bismila Bee - W/O ನಬಿ ಸಾಬ ೮-೨೮ ಶಿವಪುರ ಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560500217917 Kalavati - C/O ಬಾಬುರಾವ್ #23-491 ಶಿವನಗರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500218003 Parvati - C/O ನಾಗಪ್ಪ ಶಿವಾ ನಗರ ಬಸವ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500218777 Farida Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬುರ್ಹಾನುದ್ದೀನ್ 9PHH(NK) / NCS------300000000-
560500220466 Arshiya Nazneen - C/O ಸೈಯದ ಅಬ್ದುಲ ಹಾದಿ 13-121 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500220590 Anil Kumar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಧುರಾಯ 2NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500222154 Sunita - W/O ಚಿದಾನಂದ್ ೨೦/೮೩ ಶಿವಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500222198 Noor Jahan - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತರ್ ೯-೨೧ ಶಿವPHH(NK) / NCS------150000000-
560500222453 Asha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಸವರಾಜ 21-69/29 ಒಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500222484 Rukamini - W/O ಆನಂದ್ ೨೨/೩೯೦ ಶಿವ ಚಂದ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560500222552 Indira - W/O ಶಿವಾಜಿ ಬಾಗವಾಲೆ ೮-೧೩೯ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500222620 Renuka - W/O: ದಿಳಿಪಾಕುಮಾರ 25 ಕಲ್ಲೂರ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500222666 Vimalabai - W/O ಬಾಬಣ್ಣ ೭-೪೦ ಕುಫಾರ್ತೋಡ ಗNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500222690 Fatima Nisha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಂಡಿ ಮಸ್ತನಸಾಬ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500222718 Tukkamma - W/O: ವೀರಣ್ಣ ಕಳಮದ್ರಾಗಿ 10-61 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500222761 Tahseen Anjum - W/O ಮೊಹಮ್ಮೆದ್ ಇಬ್ರಹೀಮ್ ಅಹ್ಮೆದ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500222785 Reshma Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತೌಫೀಕ್ 9/1PHH(NK) / NCS------100000000-
560500222790 ಅಮಜದ - ಅಮಜದ ತಂದೆ ಮೈನುದ್ದಿನ್ ಶಿವಪೂರಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560500222854 Sujata - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ೧೦-೧೫೧ ಶಿವಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500222934 Kaveri - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜಕುಮಾರ 293/7 ಮೇನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500223108 Jayashree - W/O ಹುಲಿಕಂಟರಾವ್ ಮನೆ ನ 10/78 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500223469 Muskan Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಮೀರೋದ್ದೀನ್ 10/41/1PHH(K) / NCS------100000000-
560500223789 Bibi Fatima - C/O ಲಹೀಕ 10/22 ಶಿವಪುರ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
Top