REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150400219836 Sarita - C/O ವಿಠಲ ರಾವ 10/78 ಶಿವಪುರ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****017328/05/2022FPS****017328/05/20229006000028/05/2022
150500289823 Rajamma - C/O ಕೃಷ್ಣಾ 00 ಭವಾನಿ ಕಾಲೊನೀ PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/2022121208000023/05/2022
560500140493 Parvati - W/O ದೇವೇಂದ್ರ ೧೧-೨ ಶಿವಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500143277 Divya - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶ್ಯಾಮ್ ಪಂಚಲ 12 ಶಿವPHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/20229006000022/05/2022
560500145398 Bushra Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮಡಿ ಸಲ್ಟನPHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/202212008000022/05/2022
560500145401 Anjum Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ಡಿ ಸಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/202212008000022/05/2022
560500145402 Farha Mubeen - W/O ಎಂಡಿ ಅಜೇಮುದ್ದಿನ ೧೮-೨೮೦ PHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/2022150010000022/05/2022
560500145403 Kanis Fatima - W/O ಎಂಡಿ ಸಲಾಉದ್ದೀನ್ ೧೮-೨೮೦ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500147451 Shila - W/O ಕಾಶೀನಾಥ ಟಿಪ್ ಗಲಿ 11-PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/202212008000023/05/2022
560500147632 Pooja - W/O ಮಹೇಶ 10/142 ಶಿವಪುರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/20229006000023/05/2022
560500147752 Anjali - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕ 10-PHH(NK) / NCS------60000000-
560500147815 Sonali - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಂಜುನಾಥ 10 ಶPHH(NK) / NCS------60000000-
560500147966 Asiya Begum - W/O ಎಂಡಿ ಅಶ್ರಫ್ ಅಲಿ ಜೇರಪೆPHH(NK) / NCSBiometric****017324/05/2022FPS****017324/05/20226004000024/05/2022
560500148121 Savita - W/O ಪೀರಾಜಿರಾವ ೧೦-೭೧ ಶಿವಪುPHH(NK) / NCS------60000000-
560500148474 Manjula - W/O ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ೧೦-೧೧೯ ಶPHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/202212008000023/05/2022
560500148475 Archana - S/O ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ೧೦-೧೧೯ PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/20226004000023/05/2022
560500148529 Shajaha Begum - W/O ಕಿಸ್ಮತ ಖಾನ ೧೦-೪೭ ಶಿವಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560500148584 Shashikala - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ೧೦-೫೬ ಸಂಬಾಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****519323/05/2022FPS****519323/05/20229006000023/05/2022
560500148614 Pavitra - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಣ್ಣ PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/202212008000023/05/2022
560500148673 Kavita - W/O ತುಳಜಾರಾಮ 134 . ಶಿವಪುರ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/20229006000023/05/2022
560500148675 Radha - W/O ಸಂಗಪ್ಪ ವಾರಿಕ್ ೧೦-೨೨೦ PHH(NK) / NCSBiometric****974224/05/2022FPS****974224/05/20229006000024/05/2022
560500148680 Chand Bee - W/O ಎಂಡಿ ರಹೀಮ ಶಿವಪುರ ಗಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/20229006000023/05/2022
560500148695 Varsha - W/O: ಜಗದೇಶ 10-65 ಶಿವಪುರ ಗಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560500148697 Deepika - W/O ಮಾಣಿಕ ರೆಡ್ಡಿ 10-196/1 ಶಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500148700 Yasmin Sultana - W/O ಎಂ ಡಿ ಶಕೀಲ್ ೧೦/೧೧೦ ಶPHH(NK) / NCS------60000000-
560500148703 Jagdevi - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ ೧೦-೮೨ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500148704 Suneeta - W/O: ಸತ್ಯನಾರಯಣ ರೆಡ್ಡಿ 10-52/1PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/2022150010000023/05/2022
560500148706 Sultana Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಮಿಜೋದ್ದೀನ್ 9-14/PHH(NK) / NCS------60000000-
560500148711 Premila - W/O ತುಕಾರಾಮ ೧೦-೭೮ ಶಿವಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****017328/05/2022FPS****017328/05/202212008000028/05/2022
560500148716 Prema - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಮಶೇಖರ ಸಿಂದೆ 10-PHH(NK) / NCS------120000000-
560500148717 Sangeeta - W/O ಭೀಮರಾವ ಧುಮಾಳೆ ೧೦-೬೮ ಶPHH(NK) / NCSBiometric****017328/05/2022FPS****017328/05/20226004000028/05/2022
560500148728 Shakuntala - W/O ಮಹೇಶ ೮/೩೪ ಶಿವಪುರ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560500148743 Bhagyashree - D/O: ಅನೀಲ ರೆಡ್ಡಿ ಕಂಚೆಟ್ಟಿ 10/PHH(NK) / NCSBiometric****017324/05/2022FPS****017324/05/202212008000024/05/2022
560500148766 Sudha - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ೧೦/೨೧೭ ಶಿವಪPHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/2022150010000023/05/2022
560500148808 Jyothi - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ ವಾರಿಕ 10/204 ಶPHH(NK) / NCSBiometric****017328/05/2022FPS****017328/05/20226004000028/05/2022
560500148809 Preethi - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೀಲಕ೦ಠೆ ೧೦/PHH(NK) / NCS------120000000-
560500148827 Kavita - S/O ಗುಂಡೂಜಿರಾವ ೬೬ ಶಿವಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****017324/05/2022FPS****017324/05/202212008000024/05/2022
560500148835 Geeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಶಿಮಲು 10/131 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500149309 Sultana Begum - W/O ಎ೦ಡಿ ಇಕ್ಬಾಲ ೧೯-೩೯೩ ನೂPHH(NK) / NCSBiometric****017324/05/2022FPS****017324/05/20229006000024/05/2022
560500149509 Sana Afroze - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನದೀಂ ಇಮ್ರೊಜೇ #19PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/202212008000023/05/2022
560500149579 Chennamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ರಾವ್ 22/140 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500149652 Nirmala Varma - S/O ಶ್ರೀಕಿಶನ್ ವರ್ಮಾ ನಿಯರ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500150541 ಅನಿತಾ - W/O ರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ ೫೧-೧೦ ಶಿವಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500151109 Geeta - W/O ರವಿ ರೆಡ್ದಿ ೧೦-೭೯ ಶಿವಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500152316 Reehan Begum - W/O ಸಯೆದ್ ಅಲ್ಲಾಉದ್ದೀನ್ ೧೯೪೪ PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/20226004000023/05/2022
560500152317 Neha Naaz - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶ್ಯಾಮ್ಸ್ ತಬ್ರೆಜ್ PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/20229006000023/05/2022
560500152322 Syed Nilofer - W/O ಸೈಯೆದ ಇಮ್ರಾನ್ ೧೯-೩೫೪ PHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/202212008000022/05/2022
560500152358 Fatima Sultana - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಅಲೀಂ 11-137 ತೋಪ PHH(NK) / NCSBiometric****017321/05/2022FPS****017321/05/20229006000021/05/2022
560500152360 Anjum Begum - W/O ಎಮ್.ಡಿ ಹಸೀಬೋದ್ದೀನ್ 18-117PHH(NK) / NCSBiometric****017324/05/2022FPS****017324/05/202212008000024/05/2022
560500152399 ಫರಜಾನಾ ಬೆಗ೦ - W/O ಮೋಹಮದ ತಾಹೆರ ಪಾಶಾ ೧೩-೧೫೦ PHH(NK) / NCSBiometric****017324/05/2022FPS****017324/05/202212008000024/05/2022
560500152417 Shireen Begum - W/O ಎಂಡಿ ಮಿಸಬಾಉದ್ದಿನ ೧೩-೧೨೯ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500152418 Heena Begum - W/O ಎಂಡಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ೧೩/೧೨೯ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500152419 Shabana Begum - S/O ಸಯೆದ್ ಹಮಿದುಲ್ಲ ೧೮-೨೭೩ PHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/2022150010000022/05/2022
560500152433 Kalikadevi - C/O ವಾಸುದೇವ 10/134/14 ಶಿವಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/20229006000022/05/2022
560500152452 Rizwana Begum - W/O ಎಂಡಿ ಮೊಇಜುದ್ದಿನ ೮೮/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****884713/05/2022FPS****884713/05/20229006000013/05/2022
560500152470 Fahmeeda Begum - W/O ಖದೀರ್ ಖಾನ್ ೧೯/೪೩೯ ನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/202212008000023/05/2022
560500152561 Malashree - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚಂದ್ರಕಾಂತ 00 ಶಿವಪುPHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/20229006000023/05/2022
560500152610 ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ - W/O ಮಹೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ೧೦-೧೮೨ ಶPHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/202212008000023/05/2022
560500152628 Gausiya Begum - W/O ಅ ಸತ್ತರ್ ೧೬-೧೨೫ ಜೆಅರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560500152633 Shridevi - W/O ರಮೇಶ ರೆಡ್ಡಿ ೧೦-೨೨೨ ಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/2022150010000022/05/2022
560500152642 Saroja - W/O ಗೋವಿಂದರಾವ ೧೦/೭೮ ಶಿವಪುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500152665 Mahjabeen - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫPHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/202212008000022/05/2022
560500152767 Salma Shaikh - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೈಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫೂರ್PHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/202212008000022/05/2022
560500152771 Sunitra Bai - W/O ಭೀಮರಾವ್ ನಿಯರ ಭವಾನಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/202212008000022/05/2022
560500152846 Sameena Begum - W/O ಶೈಖ ಉಮರ 11-81 ತೋಪೆ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500152853 Heena Sultana - S/O ಎಂಡಿ ಮೊಇನ್ ಖಾನ್ ೧೯-೪೨೧ PHH(NK) / NCSBiometric****017321/05/2022FPS****017321/05/20229006000021/05/2022
560500152859 Chandramma - W/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಭೋಲಾ 10-197 ಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****017321/05/2022FPS****017321/05/20229006000021/05/2022
560500152997 Jagadevi - W/O ಮಾಣಿಕ ರೆಡ್ಡಿ ೧೦-೨೭ ಶಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500153092 Afsar Begum - W/O ಕುರಬಾನ ಹುಸ್ಸೈನ್ ೧೮-೧೨೩ PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/2022180012000023/05/2022
560500153231 Samreen Begum - W/O ಎಮ್ ಏ ಸೋಹೇಲ #18/186 ನೂರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560500153342 Arifa Banu - W/O ಅಜಿಜ ಖಾನ್ ೧೯-೫೫೭ ನೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/2022180012000022/05/2022
560500153349 Srinivas Reddy - S/O ರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ ೧೦-೨೨೨ ಶಿವPHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/20223002000023/05/2022
560500153359 Nusrath Fatima - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ ಅಲಿ 9-80 ಟಿಪ್ಪು PHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/20229006000022/05/2022
560500153362 Sanjeeda Begum - D/O ಕಮ್ರುದ್ದಿನ ೧೯-೪೦೬ ನPHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/20229006000022/05/2022
560500153473 Amreen Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560500153553 Seena - S/O ಅಣೆಪ್ಪಾ 23/23 ಬಸವನಗರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500153616 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 10-249 ಶಿವಪPHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/20229006000022/05/2022
560500153627 Parvati - W/O ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ 10-94 ಶಿವಪುರ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/20229006000023/05/2022
560500153746 Afreen Sultana - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಲ್ 19-439 ನPHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/20229006000022/05/2022
560500153812 Nasreen Fateema - S/O ಶೈಕ್ ಇಮಂ ಸಾಬ ೧೫/೧೯೩ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560500153873 Savitri - W/O ನಾಗರಾಜ್ 43/83 ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋPHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/202212008000022/05/2022
560500153919 Rekhabai - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ೧೦/೪೨ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500153921 Ghausiya Banu - W/O ಮೋಹಮದ ಮೊಇಜ್ ಖಾನ್ ೨೧-೧೪೬/PHH(NK) / NCSBiometric****017328/05/2022FPS****017328/05/202212008000028/05/2022
560500153957 Seema - W/O ಬಸವರಾಜ 10-128 ಶಿವಪುರ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560500153962 Ansar Begum - W/O ಮೋಹಮ್ಮದ್ ಖಲೀಲ್ ೧೯-೩೧೮/೧೨PHH(NK) / NCS------150000000-
560500153963 Mahananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ 13/195 ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560500153968 Farzana Begum - W/O ಎಮ್ ಡಿ ಮೂಸ ಖಾನ್ ೧೮-೧೩೧ PHH(NK) / NCSBiometric****867519/05/2022FPS****867519/05/2022150010000019/05/2022
560500153972 Sarita - W/O ಧನರಾಜ್ ೨೩-೪೦೦/೧ ಶಿವನಗPHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/202212008000022/05/2022
560500153976 Tulsabai - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗಾದಗಿ ೨೫/೬೦೯ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/20229006000023/05/2022
560500153985 Munna Bi - W/O ಎಮ್ ಡಿ ರಾಜೆ ಖಾನ್ ೧೯-೪೫೭ PHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/20229006000022/05/2022
560500154000 Noor Jahan Khan - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ ಮಸಿಉಲ್ಲಾ ಖಾನ ೧೯PHH(NK) / NCS------150000000-
560500154002 Ambu Bai - W/O ಸಿದ್ಧೋಜಿ ೩/೧೦ ಶಿವಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/20223002000023/05/2022
560500154086 Jagubai - W/O ಸಹದೇವ ಪೂಜಾರಿ ೧೯/೧೦ ಭವಾನPHH(NK) / NCS------30000000-
560500154113 ಶ್ರುತಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಿಂದ್ರ 23-139 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500154150 Susila - W/O ಮಾಣಿಕ ೧೦/೧೩೮ ಆಶ್ರಯಾ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/20229006000023/05/2022
560500154219 Roopa - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ 25-606 ಭವನಿ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/2022150010000023/05/2022
560500154238 ಹುಸನಾ ಜಬೀನ್ - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಯಾಲ್ ೧೮-೧೭೪PHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/202212008000022/05/2022
560500154350 Soniya - W/O ನಾಮದೇವ ೧೦-೭೪ ಶಿವಪುರ ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560500154409 Shashikala Kohikar - W/O ಖಂಡೇ ರಾವ ೧೦-೨೦೩ ಶಿವಪುPHH(NK) / NCS------150000000-
560500154501 Priyanka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೀವನ್ ರೆಡ್ಡಿ 10/1PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/20229006000023/05/2022
560500154515 Anjana V - D/O ವೈಜಿನಾಥ ೨೩-೧೧೨ ಹೌಸಿಂಗ್ PHH(NK) / NCSBiometric****294921/05/2022FPS****294921/05/2022150010000021/05/2022
560500154735 Vaishali - W/O ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ 11-160 ತೋಪ ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560500154867 Madhumati - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಪರಿಟ 18-160 ಕೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****867529/05/2022FPS****867529/05/20226004000029/05/2022
560500154944 Afreen Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋಹಮದ ಖಾಜಾ ಮಿಯಾ 1PHH(NK) / NCS------120000000-
560500155103 Shahzamani Begum - W/O ಸಯೆದ್ ಇಕ್ರಮುಲ್ಲ ೧೮-೨೬೯/ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560500155229 Tahniyet Tabassum - S/O ಪಾಶಾ ಸಾಬ ೧೯-೪೩೯ ನೂರ ಖPHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/20226004000022/05/2022
560500155364 Arshiya Anjum - W/O ಮೋಹಮದ ಮಾಧರ್ 10/20/1 ಶಿವಪPHH(NK) / NCSBiometric****017324/05/2022FPS****017324/05/202212008000024/05/2022
560500155432 Kavita Mudabi - W/O ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಮುಡಬಿ ೧೦-೯೫ PHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/2022150010000022/05/2022
560500155444 Shankuntal - W/O ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ೨/೨೧೦ ಚಟ್ಟಿPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/20229006000023/05/2022
560500155486 Beepasha - S/O ಸಯೆದ್ ಖಲೀಲ್ ೨೦-೪೯೭ ಕಳುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500155500 Pallavi - W/O ಬಸವರಾಜ್ ಬಸರಡ್ಡಿ ೨೨-೩೦ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****017324/05/2022FPS****017324/05/202212008000024/05/2022
560500155619 Varsharani - W/O ಶಾಂತಕುಮಾರ್ 17-86 ಜೇರಪೇಟ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500155719 ಶರಣಪ್ಪಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/202212008000022/05/2022
560500155815 Nazneen Sultana - W/O ರಿಜ್ವನ್ ಅಹ್ಮೆದ್ 10/20 ಫಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500155857 Shivasharanappa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500155907 Shivalila - W/O ಗಜೇಂದ್ರ 2/158/1 ಓಲ್ಡ್ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****181227/05/2022FPS****181227/05/20226004000027/05/2022
560500155925 Amreen Jahan - S/O ಹುಸೈನ್ ಅಲಿ ೧೦/೧೧೦ ಶಿವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500155973 Yasmeen Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಹನೀಫ ಹುಸ್ಸೈನ 18-17PHH(NK) / NCS------60000000-
560500156074 Uzma Firdous - W/O ಎಂಡಿ ರಫಿ ಉಳ್ಳ ಖಾನ್ ೧೯-೨೦PHH(NK) / NCS------210000000-
560500156118 Zaheda Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ಡಿ ಸರ್ವರ 19-3PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/20229006000023/05/2022
560500156159 Padmavathi - W/O ಜೈವಂತ ರೆಡ್ಡಿ ೧೦-೭೯ ಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****017324/05/2022FPS****017324/05/202212008000024/05/2022
560500156212 Shameem Iram - W/O ಎ೦ಡಿ ಜಾವೀದ ೧೯-೩೯೬ ನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500156250 Anuradha - W/O ಸುರೇಶ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ನ. 10-92PHH(NK) / NCS------90000000-
560500156274 Renuka - W/O ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ 10-80 ಶಿವಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500156303 Mubashireen - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಇಲ್ಯಾಸ್ 20/43/ಏ43 PHH(NK) / NCS------150000000-
560500156396 Devaki - D/O ಸಿದರಾಮ್ 10/48 ಶಿವಪುರ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560500156453 Varnal Shailaja - W/O ಅನಿಲ ವರ್ನಾಳ 20-369 ವೀರಭದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500156460 Shameem Begum - W/O ರಹ್ಮವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ೧೯-೨೦೧ PHH(NK) / NCSBiometric****017328/05/2022FPS****017328/05/20226004000028/05/2022
560500156565 Asha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ ಎಮ್‌ಐಜೀ 32 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500156628 Shaikh Farida - W/O ಅಮ್ಜೆದ್ ಪಾಶಾ 19-358 ನೂರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560500156670 Haseena Begum - W/O ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ನೂರ ಖPHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/2022180012000022/05/2022
560500156768 Mubeen Kausar - W/O ಜಲೀಲ ಪಟೇಲ 19-403/1 . PHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/2022150010000022/05/2022
560500156822 Fahmeeda Begum - W/O ಮೋಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹುಸ್ಸೈನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500156899 Shailamma - W/O ರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ ೧೦-೧೦೫ ಶಿವPHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/2022150010000023/05/2022
560500156902 Aishwarya - W/O ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಡ್ಡಿ 10-10/4 ಶPHH(NK) / NCSBiometric****017321/05/2022FPS****017321/05/202212008000021/05/2022
560500156962 Tasleem Sultana - W/O ಮೋಹಮ್ಮದ್ ಹುಸ್ಸೈನ್ ೮-೭೭ PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/2022150010000023/05/2022
560500156990 Sunitha - W/O ಸಂಜು ರೆಡ್ಡಿ ೧೦/೧೬೫ ಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/2022150010000023/05/2022
560500157007 Jaibunnisa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಬ್ರಜ್ ಖಾನ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****312817/05/2022FPS****312817/05/2022210014000017/05/2022
560500157089 Ambika - W/O ಜಯಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ #10/19 ಶಿವPHH(NK) / NCS------90000000-
560500157400 Swaroop - W/O ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ೧೦/೭೯ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500157433 Monika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕರೆಡ್ಡಿ ಶPHH(NK) / NCS------120000000-
560500157435 Haneefa Bee - W/O ಎ೦ಡಿ ಮಕ್ಬೋಲ ಅಹ್ಮೆದ್ ೧೮-PHH(NK) / NCSBiometric****017321/05/2022FPS****017321/05/2022180012000021/05/2022
560500157491 Sabera Bee - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ೨೧/೩೩೫ PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/202212008000023/05/2022
560500157565 Reshma Begum - W/O ಅಹ್ಮೆದ್ ಖುರೈಷಿ 22-674 ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/202212008000022/05/2022
560500157670 Rekha - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ ೧೦/೧೧೯ ಶಿವಪPHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/2022180012000023/05/2022
560500157957 Priyanka - W/O ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ 10-34 ಶಿವPHH(NK) / NCS------90000000-
560500158021 Saavitraa - W/O ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಶಿವಪುರ ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****791519/05/2022FPS****791519/05/20229006000019/05/2022
560500158105 Rita - W/O ಕೈಲಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ೧೦/೧೫೦ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500158143 Sulochan - W/O ವೆಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಿ ೧೦/೮೮ ಹುಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560500158229 Pragati - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 10/53 ಶಿವಪುರ ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560500158317 Anita Chouti - W/O ಲಕ್ಷ್ಮೈಯ್ಯಾ ಚೌಟಿ ಎಲ್ ಐ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/20226004000023/05/2022
560500158425 Raziya Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಶಿದ್ 19-54 ನೂರ್PHH(NK) / NCSBiometric****017324/05/2022FPS****017324/05/20226004000024/05/2022
560500158464 Vaijanta - W/O ಆಕಾಶ 10 ಶಿವಪುರ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/2022180012000022/05/2022
560500158465 Afreen Begum - D/O ಸೈಯದ್ ಸಲಾಹುದ್ದೀನ್ 13/47 PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/20223002000023/05/2022
560500158536 Kalpana - W/O ಕುಂತಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ರೆಡ್ಡಿ 10-PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/20226004000023/05/2022
560500158574 Kausar Khanam - W/O ಸಯೆದ್ ತಮಿಜ್ ೧೮-೨೮೩ ಮೇನ್PHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/20229006000022/05/2022
560500158610 Ruksana Begum - S/O ಮೊದೀನ್ ಸಾಬ್ ೨೨-೬೭೪ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/202212008000022/05/2022
560500158698 Asra Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋಹದ ಅಹ್ಮೆದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****017324/05/2022FPS****017324/05/20229006000024/05/2022
560500158776 Manjula - S/O: ಪ್ರಭುರೆಡ್ಡಿ 10/95 ತೇಆಚರPHH(NK) / NCS------120000000-
560500158862 Nilambika - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ 22-52 ಶಿವಚಂದ್ರ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****017324/05/2022FPS****017324/05/202212008000024/05/2022
560500158932 Sujata - S/O ವೀರಣ್ಣಾ ೧೦-೧೭೪ ಶಿವಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500158941 Anisa Begum - S/O ಮನಸೂರ್ ಅಹೆಮದ್ ೧೦/೪೧ ಶPHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/20229006000022/05/2022
560500159180 Sushma - W/O ಸುನಿಲಕುಮಾರ ಗಂಗಾ 22-426 ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500159251 Kiran Reddy Manda - S/O: ತಿಪ್ಪಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮಂಡಾ 10-5 NPHH(NK) / NCS------50000000-
560500159254 Bharatabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ 2/11NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500159265 Ambu Bai - W/O ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾವ್ 10-62 ಶಿವಪNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500159302 Sana Begum - W/O ಎಂಡಿ ಜಫಾರ್ 18-291 ನೂರ್ ಖPHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/202212008000022/05/2022
560500159428 Vijaya - W/O ನಾಗಣ್ಣಾ ಮನ್ನೂರ್ ೧೨-೨೬/೧ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500159522 Lata - W/O ಪರಮೇಶ್ವರ್ ೭/೩೮ ಶಿವಪುರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500159663 ಅನಿತಾ - W/O ಟೀ ಉಮೇಶ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ 10-82 ಸPHH(NK) / NCSBiometric****017324/05/2022FPS****017324/05/202212008000024/05/2022
560500159690 Annapurna - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಂಡ 10/05,ಬ್ಲಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500172856 Shivani - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಮುಲ್ 22/595 ಬAAY(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/2022200015000023/05/2022
560500180641 SHANTABAI - ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಡಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಮ.ನAAY(NK) / NCSBiometric****017328/05/2022FPS****017328/05/2022200015000028/05/2022
560500180645 bhagirati - ಮನೆ ನಂ 10/136 ಶಿವಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮAAY(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/2022200015000023/05/2022
560500180646 ನರಸಮ್ಮಾ - ಮ.ನಂ.10-40/1 ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾAAY(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/2022200015000022/05/2022
560500180647 ಶರಣಪ್ಪ - ಮ.ನಂ.10-53/2 ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCSBiometric****017328/05/2022FPS****017328/05/20223002000028/05/2022
560500180648 ಪ್ರಭಾವತಿ - ರಮೇಶ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.10AAY(NK) / NCSBiometric****017321/05/2022FPS****017321/05/2022200015000021/05/2022
560500180649 Satyamma - ಮ.ನಂ.10-152 ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬAAY(NK) / NCSBiometric****017328/05/2022FPS****017328/05/2022200015000028/05/2022
560500180650 ಬಾಬು - ಮನೆ ನಂ 10-157 ಶಿವಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/20229006000023/05/2022
560500180651 ನಾಗ ರಡ್ಡಿ - ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮ.AAY(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/2022200015000023/05/2022
560500180652 pula bai - ಮ.ನಂ.10-243 ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬAAY(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/2022200015000022/05/2022
560500180653 ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಸುರೇಶ ಮ.ನಂ.1PHH(NK) / NCSBiometric****017328/05/2022FPS****017328/05/20226004000028/05/2022
560500180654 ಮುನ್ನಿ ಬಾಯಿ - ಮ.ನಂ.10-148 ಶೀವಪೂರಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560500180655 mallamma - ಮನೆ ನಂ 10/48 ಶಿವಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನAAY(NK) / NCS------200000000-
560500180656 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಮ.ನಂ.10-170 ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬAAY(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/2022200015000023/05/2022
560500180657 ರಮೇಶ - ರಮೇಶ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವರಾವ ಸಾ|| 10-75AAY(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/2022200015000023/05/2022
560500180658 Savitra - ವಿನಾಯಕರಾವ ತಂದೆ ಭಿಮಾಶಂಕರ ಸಾ|| ಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560500180659 ಸುನಿತಾ - ಗಂ: ದಿ. ಅನಿಲ ರೆಡ್ಡಿ, ಮ.ನಂ.10-9AAY(NK) / NCS------200000000-
560500180660 Sunita - ಮಚ್ಚಿಂಧ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಕೇಶವ ರೆಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/2022150010000023/05/2022
560500180661 ishvaramma - ನಾರಾಯಣ ತಂದೆ ಝರನಪ್ಪಾ ಮನೆ ನಂ: AAY(NK) / NCS------200000000-
560500180662 ಸುರೇಶ ರೆಡ್ಡಿ - ಸುರೇಶರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ವೀರಪಣ್ಣಾ ರೆಡ್AAY(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/2022200015000023/05/2022
560500180663 ಸಲೇಹಾ ಬೀ - ಮ ನಂ. 18/177/19 ನೊರ ಖಾನ ಅಖಾಡ ಹAAY(NK) / NCSBiometric****017324/05/2022FPS****017324/05/2022200015000024/05/2022
560500180664 ರಶೀದಾ ಬೇಗಂ - ಮ ನಂ.19/450 ನೊರ ಖಾನ ಅಖಾಡಾ ಹುಮನAAY(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/2022200015000023/05/2022
560500180665 MAHADEVI - ಮನೆ ನಂ 19/100 ನೂರ ಖಾನ ಅಖಾಡಾ ಹುPHH(NK) / NCS------30000000-
560500180666 ಸುಲೆಮಾನ - ಮ ನಂ.19/162/2 ನೊರ ಖಾನ ಅಖಾಡಾ ಹುAAY(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/2022200015000023/05/2022
560500180667 ಎಂಡಿ ಇಬ್ರಾಹಿಮ ಖಾನ - ಮ ನಂ.19/412 ನೊರ ಖಾನ ಆಖಾಡಾ ಹುಮನAAY(NK) / NCSBiometric****017328/05/2022FPS****017328/05/2022200015000028/05/2022
560500180668 ಮೆಡ ಫೀರೊಜ್‌ ಖಾನ - ಮ ನಂ 19/440 ಸರದಾರ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತ AAY(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/2022200015000022/05/2022
560500180669 Sultana Begum - ಮ ನಂ. 19-32 ನೊರ ಖಾನ ಅಖಾಡ ಹುಮನಾAAY(NK) / NCSBiometric****017321/05/2022FPS****017321/05/2022200015000021/05/2022
560500180670 ಮಹಮ್ಮದ ರಫಿ - .ಮನೆ ಸಂ 19/360.ನೋರ ಖನ ಅಖಾಡ ಹುಮAAY(NK) / NCSBiometric****017321/05/2022FPS****017321/05/2022200015000021/05/2022
560500180671 ಮಹ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ - ಮ ನಂ. 19, ನೋರ ಖಾನ ಅಖಾಡ್ ಹುಮನಾಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560500180672 ಮಾರುತಿ ರಾವ - ಮನೆ ನಮ 10-68 ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ತಾ AAY(NK) / NCS------200000000-
560500180673 Basavreddy - ಮ.ನಂ.10-88, ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/20229006000022/05/2022
560500180674 Jai Sudha - ಮ.ನಂ.10-102/1, ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****017324/05/2022FPS****017324/05/2022180012000024/05/2022
560500180675 ಸರದಾರ - ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****017324/05/2022FPS****017324/05/2022200015000024/05/2022
560500180676 Shabana Begum - ಶಬಾನಾ ಬೇಗಂ ಗಂ ಸೈಯದ ಇಬ್ರಾಹೀಂ AAY(NK) / NCS------200000000-
560500181272 Shridevi - W/O ಬಾಬು ೧೧/೮ ತೋಪ್ ಗಲ್ಲಿ AAY(NK) / NCSBiometric****017324/05/2022FPS****017324/05/2022200015000024/05/2022
560500181971 Sangeeta - W/O ಲಾಲಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ೧೪/೬೬ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****017324/05/2022FPS****017324/05/2022150010000024/05/2022
560500181979 ಪ್ರಕಾಶ ರೆಡ್ಡಿ - ಪ್ರಕಾಶ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ AAY(NK) / NCSBiometric****017328/05/2022FPS****017328/05/2022200015000028/05/2022
560500181980 ಅಬ್ದುಲ ಹಮೀದ - ಅಬ್ದುಲ ಹಮೀದ ತಂದೆ ರಸುಲ ಸಾಬ ಸಾ|PHH(NK) / NCSBiometric****017324/05/2022FPS****017324/05/2022150010000024/05/2022
560500181981 abida bee - MAHEBOOBSAB S/O FATEKHAN SHIVPHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/2022180012000022/05/2022
560500181982 Hameeda Begum - SHIVPUR GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/2022180012000022/05/2022
560500181983 ಸೈ ಹೈಮದ - ಸ್ಯೆದ್ ಹಮಿದ್ ತಂದೆ ಸ್ಯೆದ್ ನಬಿಸಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500181984 ಬಾಬು ರಡ್ಡಿ - ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಶಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500181985 Iramma - ಈರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಈರಣ್ಣಾ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.1PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/20229006000023/05/2022
560500181986 veeramma - ವೀರಣ್ಣ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.1PHH(NK) / NCSBiometric****017321/05/2022FPS****017321/05/202212008000021/05/2022
560500181987 sugandha - ಸುಗಂಧ ಗಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/2022150010000023/05/2022
560500181989 Paramma - ಪ್ರಭು ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಶ್ರೀಕಾಂಬಳೆ PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/2022150010000023/05/2022
560500181990 ಕಮಲಾಕರ - humnabadPHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/202212008000023/05/2022
560500181991 ಪ್ರಕಾಶ - ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.PHH(NK) / NCSBiometric****017328/05/2022FPS****017328/05/202212008000028/05/2022
560500181992 Shobha - shivpur galli humnabadPHH(NK) / NCSBiometric****017328/05/2022FPS****017328/05/202212008000028/05/2022
560500181993 Malamma - ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ಸಾ|| ಮ.ನPHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/20229006000023/05/2022
560500181994 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಸಾ|| ಮ.ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****017324/05/2022FPS****017324/05/202212008000024/05/2022
560500181995 ಜಗಾನಾಥ - ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/20229006000023/05/2022
560500181996 ಮನೊಹರ - ಮನೋಹರ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.10PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/20229006000023/05/2022
560500181997 Malashri - ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಸಾ|| ಮ.PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/2022150010000023/05/2022
560500181998 Kamala Bai - ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪ್ರಭುರಾವ ಸಾ||ಮ.ನPHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/2022150010000022/05/2022
560500181999 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560500182000 ಸಿದ್ದಾರ್ಥ - ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರ ಸಾ|| PHH(NK) / NCS------90000000-
560500182001 Sushilabai - ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮ.ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****017324/05/2022FPS****017324/05/2022180012000024/05/2022
560500182002 Jagadevi - ಜೈಕಾಂತರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಶರಣ ರೆಡ್ಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****017321/05/2022FPS****017321/05/2022180012000021/05/2022
560500182003 Sadakh Bi - SHIVPUR GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****017324/05/2022FPS****017324/05/2022150010000024/05/2022
560500182004 ಸೈಯದ್‌ ಅಫ್‌ಜಲ್‌ - ಸೈಯದ ಅಫಜಲ ತಂದೆ ಸಹೇಬ ಪಟೇಲ ಸಾ|PHH(NK) / NCS------180000000-
560500182005 ಅಂಬೋಜಿ ರಾಯ - ಅಂಬೋಜಿರಾವ ತಂದೆ ಮಾಹಾದೆವರಾವ ಸಾ|PHH(NK) / NCSBiometric****017328/05/2022FPS****017328/05/2022150010000028/05/2022
560500182006 Narayanamma - ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಯಂಕಾರೆಡ್ಡಿ ಶಿವPHH(NK) / NCSBiometric****017321/05/2022FPS****017321/05/20229006000021/05/2022
560500182007 ಹಸನ ಅಲಿ - ಹಸನಅಲಿ ತಂದೆ ಬಶೀರುದ್ದಿನ್ ಸಾ|| PHH(NK) / NCS------60000000-
560500182008 Yankamma - W/O ಯಂಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ೧೦-೧೦೬ ಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/20229006000023/05/2022
560500182009 HANAMANTHREDDY - ಹಣಮಂತರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರೆಡ್ಡಿ ಸPHH(NK) / NCS------30000000-
560500182010 ರಾಮಚಂದ್ರ - ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮ.PHH(NK) / NCSBiometric****017321/05/2022FPS****017321/05/20229006000021/05/2022
560500182011 ತುಳಜಾ ರಾಮ - ತುಳಜಾರಾಮ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮ.AAY(NK) / NCSBiometric****017321/05/2022FPS****017321/05/2022200015000021/05/2022
560500182012 Kamlabai - ಕಮಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮನೆ. ನಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560500182013 ಪಾರ್ವತಿ - ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಶಿವಪ್ಪಾ ಶಿವಪೂರಗಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560500182014 VANDANA - ರಾಜರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಗಂಗಾರಾಮ ಸಾ|| ಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560500182015 ತಿರುಮಲ ರೆಡ್ಡಿ - ತಿರುಮಲರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/20226004000022/05/2022
560500182016 ಗೋಪಾಲ ರಡ್ಡಿ - ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ತುಕ್ಕಾರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/2022180012000023/05/2022
560500182017 RADHA BAI - ರಾಧಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****017324/05/2022FPS****017324/05/202212008000024/05/2022
560500182018 Bhagamma - ಭಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಸಾ|| ಮ.PHH(NK) / NCSBiometric****017324/05/2022FPS****017324/05/20229006000024/05/2022
560500182019 Shilkamma - ಶಿಲ್ಕಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಸುಭಾಷ ಸಾ|| ಮ.ನPHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/202212008000022/05/2022
560500182020 ರಾಧಾ ಬಾಯಿ - ರಾಧಾಬಾಯಿ ತಂದೆ ಕಮಲಾಕರ ಸಾ|| ಮ.ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560500182021 ಶೋಭಾವತಿ - ಶೋಭಾವತಿ ಗಂಡ ನೀಲಕಂಠ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/2022180012000023/05/2022
560500182022 ಸುರ್ಯಕಾಂತ - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಕಾಳಪ್ಪಾ ಬುಳ್ಳಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500182023 Laxmi - ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಮಲ್ಕಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮ.ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/2022210014000023/05/2022
560500182024 Anjali - ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಸಾ||ಮ.ನಂ.1PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/20229006000023/05/2022
560500182025 ಯುವರಾಜ - ಯುವರಾಜ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವರಾವ ಸಾ|| ಮ.PHH(NK) / NCS------150000000-
560500182026 ಮಾಣಿಕ ರಡ್ಡಿ - ಮಾಣಿಕರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಗುಂಡಾರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500182027 Rajeshwari - ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಶಿವಪೂರಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****017328/05/2022FPS****017328/05/20229006000028/05/2022
560500182028 ಶ್ರೀ ಜೈವಂತ - ಜೈವಂತ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಸಿಂಧನಕೇರಾ, PHH(NK) / NCSBiometric****017322/05/2022FPS****017322/05/2022150010000022/05/2022
560500182029 ಮಚೇಂದ್ರ್ - ಮಚೆಂದ್ರ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.PHH(NK) / NCSBiometric****017328/05/2022FPS****017328/05/2022150010000028/05/2022
560500182030 SHARADAMMA - ಕರಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಂಬಣ್ಣಾ ಮನೆ ನಂ:PHH(NK) / NCS ****017324/05/2022FPS****017324/05/20223002000024/05/2022
560500182031 viramma - ವೀರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ವಿಠಲ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.10PHH(NK) / NCS------30000000-
560500182032 ಸವಿತಾ - ಸವಿತಾ ಗಂಡ ಭಾರತ ಮನೆ ನಂ: 10-257PHH(NK) / NCSBiometric****017324/05/2022FPS****017324/05/202212008000024/05/2022
560500182033 ರೇಷ್ಮಾ ಗಂಡ ದಿವಂಗತ ರಾಜಕುಮಾರ - ರೇಷ್ಮಾ ಗಂಡ ದಿವಂಗತ ರಾಜಕುಮಾರ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****017328/05/2022FPS****017328/05/202212008000028/05/2022
560500182034 kalavati - ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ವೀರಣ್ಣಾ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.PHH(NK) / NCS ****017328/05/2022FPS****017328/05/20223002000028/05/2022
560500182035 ಭೀಮ ರಡ್ಡಿ - ಭಿಮರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಯೆಮರೆಡ್ಡಿ ಸಾ||PHH(NK) / NCS------60000000-
560500182036 Eramma - ಯೇಮರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಭಿಮರೆಡ್ಡಿ ಸಾ||PHH(NK) / NCSBiometric****017324/05/2022FPS****017324/05/2022150010000024/05/2022
560500182037 ಖೇಮಾ ರಡ್ಡಿ - ಖೇಮರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ ಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****017328/05/2022FPS****017328/05/2022150010000028/05/2022
560500182038 TIPPAMMA - ತಿಪ್ಪಮ್ಮಾ ಗಂಡ ನರಸಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560500182039 ಶೋಭಾವತಿ - ಶೋಭಾವತಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕರೆಡ್ಡಿ ಶಿವಪೂPHH(NK) / NCSBiometric****017324/05/2022FPS****017324/05/20226004000024/05/2022
560500182040 Padmavati - ವೀರಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಗುಂಡಾರೆಡ್ಡಿ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/20226004000023/05/2022
560500182041 ಪ್ರಭುರೆಡ್ಡಿ - ಪ್ರಭುರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಗುಂಡಾರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****017323/05/2022FPS****017323/05/202212008000023/05/2022