REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150500422159 Aziza Banu - C/O ಶೈಖ್ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಅಲಿ 11/139 PHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022180012000026/05/2022
560400263538 Rajeshwari - W/O ಅನಿಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ೧೦/೧೧/೫ PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500142309 Fairoza Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ 11-133 ಬಿಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500147279 Tahseen Begum - D/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಅಕ್ರಂ ಖಾನ್ ೧೧/PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500147527 Subhadra - W/O ಪರಶುರಾಮ ೧೧-೧೨೦ ತೊಪೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/20223002000026/05/2022
560500147530 Sridevi - W/O ಪಂಡಿತರಾವ ೧೧/೨೦ ಕೆ ಇ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/20226004000026/05/2022
560500147854 Anita - S/O ಶ್ರೀಪಾದ್ ಜಾಜ ೧೧-೨೨೬ ಬಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/20226004000026/05/2022
560500147935 Veereshwari - W/O ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಕೋರಿ ೧೧/೧೮೫ PHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/20223002000027/05/2022
560500148365 Nazema Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಕೀರ ಅಹ್ಮೆದ್ 11PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20226004000025/05/2022
560500148367 Syeda Noor Jahan Begum - W/O ಸೈಯೆದ್ ಆಸೀಫ್ ಅಲಿ ೧೧/೧೦೭ PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20226004000025/05/2022
560500148379 Nazeeya Banu - S/O ಸೈಯೆದ್ ಸೈದಾ ಮಿಯಾ ೧೧/೧೩೯ PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500148380 Naziya Banu - S/O ಸೈದಾ ಮಿಯಾ ೧೧-೨೦೬ ತೋಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022150010000025/05/2022
560500148381 Asiya Begum - W/O ಎಂ ಡಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ೧೧-೬೫ PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500148390 Sultana Banu - S/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಸಾಜಿದ ಅಲಿ 4/94 PHH(NK) / NCS------30000000-
560500148397 Syeda Fauziya - W/O ಸೈಯೆದ್ ಉಬೈದ್ ಉಲ್ಲಾ ೧೧/೧೦PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022150010000025/05/2022
560500148398 Shahenaz Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ೧೨-೬ ಟೊPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022150010000026/05/2022
560500148408 Aiyesha - S/O ಮೋಹಮ್ಮದ ಅಜಿಮುದ್ದಿನ ೧೧-೧೦PHH(NK) / NCS------60000000-
560500148419 Farhana Banu - S/O ಎಂ ಡಿ ಸಲಾಹುದ್ದೀನ್ ೧೧-೧೧೨PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022180012000025/05/2022
560500148421 ಆಫಸಿನ ನಾಜ - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಬೇಗ ೧೧-೧೧೬ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500148422 Shaheen Begum - S/O ರಸುಲ್ ಸಾಬ ೧೫/೯೬ ಸನಾ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500148429 Parveen Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ಡಿ ಮುನಾವರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022150010000026/05/2022
560500148436 Jaina Bee - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕುರ್ ೧೧-೧೦೦ PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022210014000025/05/2022
560500148437 Mohsina Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಂಡಿ ಹುಜುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500148441 Shams Fatima - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ೧೧-೬೦ ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560500148476 Gousiya Begum - W/O ಮುಬೀನ್ ೧೧-೫೮೫೪೩೦ ತೋಪೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/20229006000026/05/2022
560500148483 Sabeha Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಹಬುದ್ದೀನ್ 11-86PHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/2022150010000027/05/2022
560500148496 Mayraj Fatima - W/O ಡಾ|| ಎಂ ಡಿ ಫರೋಕ ೧೧-೧೩೧ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500148510 ಜಯಶ್ರೀ - W/O ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ೧೧/೨೦೨ ತೋಪPHH(NK) / NCSBiometric****991121/05/2022FPS****991121/05/202212008000021/05/2022
560500148517 Raisa Begum - W/O ಮಿರ್ಜ ಮೆರಾಜ್ ಬಿಗ್ ೧೧/೭೭ PHH(NK) / NCS------180000000-
560500148535 Wajida Tabasum - W/O ಶಾಹ ನವಾಜ ೧೧-೧೪೧ ತೋಪ ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560500148546 Shanaz - W/O ಸೈಯದ್ ಇರ್ಫಾನ್ ೧೧/೨೧೨ PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022180012000025/05/2022
560500148548 Nasreen Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಚಾ೦ದಪಾಶ ೧೧/೨೧೨ PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500148557 Naseem Begum - S/O ಎಂ ಡಿ ಜಾಫಾರ ಸಾಬ ೧೧-೮೧ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500148564 Ashwini - W/O ದಿಪಕ್ ೧೨-೭೧ ತೋಪ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****465012/05/2022FPS****465012/05/20226004000012/05/2022
560500148567 Salima Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಮನಾನ ೧೧-೨೬ ತೋಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20229006000025/05/2022
560500148575 Shabana Begum - S/O ಇಸಾಮೊದ್ದೀನ್ ೧೧-೪೧ ತೊಪPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022240016000025/05/2022
560500148587 Samreen Sultana - S/O ಅಜಗರ ಗೌರಿ ೧೧-೨೧೩ ತೋಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500148589 ಶಾಫಿಯಾ ಝರಿನ್ - W/O ಎಂಡಿ ಸಲಾಹುದ್ದೀನ್ ೧/೧೦೧ PHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/2022150010000027/05/2022
560500148620 Mukashaf Iram - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತಬ್ರೆಜ್ ಇರ್ಫಾನ್ 11-PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500148624 Laiq Begum - D/O ಎಂ ಡಿ ಮಸಿಉದ್ದೀನ್ ೧೧-೧೩೨ PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022150010000025/05/2022
560500148639 Heena Bee - W/O ಸೈಯ ಜಲೀಲ್ ಅಹ್ಮೆದ್ ೧೧/೧೧೪PHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/20226004000027/05/2022
560500148672 Zubeda Begum - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಫೈಜುದ್ದಿನ ೧೧/೭PHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/20226004000027/05/2022
560500148683 Heema - W/O ರವಿ ಗೌಲ್ಲಿ ೧೧-೧೯೨ ತೋಪ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022150010000025/05/2022
560500148687 Samreen Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ಡಿ ಶಫಿPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20226004000025/05/2022
560500148696 Harika - S/O ಬಾಬುರಾವ್ ಕಲ್ಲೂರ್ ೬-೧೧೩ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500148707 Vaishali - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಗಡಮಿ ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/202212008000026/05/2022
560500148709 Rokhiya Begum - S/O ಸೈಯದ್ ದಾವುದ ಮಿಯಾ ೧೧-೯೮/೧PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022180012000025/05/2022
560500148745 Kausar Banu - S/O ಮಿರ್ಜಾ ನಜೇರ ಬೇಗ್ ೧೧-೧೧೬ PHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/20229006000027/05/2022
560500148746 Zakiya Banu - S/O ಮಿರ್ಜಾ ಚಾ೦ದ ಬೇಗ ೧೧-೧೧೬ PHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/20223002000027/05/2022
560500148793 Salma Begum - S/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಅಜೇಮುದ್ದಿನ ೧೧-PHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/2022210014000027/05/2022
560500148811 Sangeeta - W/O ದತ್ತ ಕುಮಾರ್ ೧೧-೧೬೯ ತೋಪ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500148814 Sunita - W/O ಅಶೋಕ್ ೧೨-೭೨ ಸುಭಾಷ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500148815 Bharatamma - S/O ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ ೧೨-೫೨ ಟೊಪೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500148823 Bi Bi Fatima - S/O ಎ೦ ಡಿ ಯೂಸುಫ್ ೧೧-೧೩೨ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560500148824 Meher Jabeen - W/O ಸೈಯದ್ ಪಾಶಾ ಅಲಿ 11/40 ಮೇನPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500148838 ಮಸರತ್ ಬೆಗಮ್ - W/O ಮಜ್ಹರ ಮಿಯ ೧೨/೭ ತೋಪ್ ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560500152718 Rachamma - W/O ಶರಣಪ್ಪ ಕಂದಗೊಳ ೨೦೯ ಕಲ್ಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/20229006000026/05/2022
560500152760 ಅಜಿಜ್ ಮುನಿಸಾ - W/O ಸೈಯದ್ ಸಿದ್ದಿಖ್ ಮಿಯಾ ೫-೧೯PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20229006000025/05/2022
560500152761 ಸಯೆದ ಬಾನು - W/O ಸೈಯದ ಸಿದ್ದಿಖ ಮಿಯಾ ೫-೧೬೦ PHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/20226004000027/05/2022
560500152840 Zeeba Jahan - W/O: ತನ್ವೀರ್ ಅಸದ್ 11/109 ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560500152899 Manoja - W/O ನಾಗೇಂದ್ರ ಗೀರಿ ೧೧-೧೬೨ ತೋPHH(NK) / NCS------120000000-
560500153016 Veeranna - S/O ಗುರಪ್ಪ ಕೋಟೆ ೧೨-೫೨ ತೋಪ ಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560500153240 ರಶೀದಾ ಬೆಗ೦ - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ವಲೆಯೂದ್ದೀನ್ ೧೧PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500153346 Tasleem Banu - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ತಹೆರ್ ಅಲಿ ೧೧-೧PHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022180012000026/05/2022
560500153393 Halima Begum - W/O ಮಿರ್ಜಾ ಖೈಯುಮ ಬೇಗ ೧೧-೭೭ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500153406 ನಸೀಂ ಬೆಗುಂ - W/O ಹಬೀಬ್ ಬೇಗ್ ೧೧-೧೬೮ ಟೊಪೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500153519 Chandrakala - W/O ವಿಕ್ರಾಂತ ಕುಮಾರ 6/161 ಸುಭPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022150010000025/05/2022
560500153538 Champavati - W/O ಪ್ರಹಲಾದರಾವ ೬/೧೩೨ ಮಲ್ಲಿಕPHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/20229006000027/05/2022
560500153645 Sameem Begum - W/O ಸೈಯೆದ್ ಮುಜಾಹಿದ್ ಆಲ್ಲಿ ೧೧PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20226004000025/05/2022
560500153751 Rashida Banu - D/O ಎಂ ಡಿ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ೧೧-೧೦೭ PHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/20223002000026/05/2022
560500153771 Vishnuverdhan Reddy - S/O ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ೧೨-೫೨ ಟೊಪೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20223002000025/05/2022
560500153907 Jana Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹನಮಂತ 11-03 ವಾರ್ಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500154091 ಸುಜಾತಾ - S/O ಧುಳಪ್ಪಾ ೨-೧೯೨/೨ ಕುಂಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500154103 Fazeelat Begum - W/O ಮೋಹದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ 11-94 PHH(NK) / NCS------90000000-
560500154232 Afsar Jahan - W/O ಅಫ್ಸರ್ ಪಶಾ ೬/೧೪೬ ಸುಭಾಷ್PHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/202212008000026/05/2022
560500154298 Seema Begum - W/O ಶಾಹಿದ್ ಹುಸ್ಸೈನ್ ಬಾಬಾ 11-1PHH(NK) / NCS------120000000-
560500154440 Summayya Abareen - W/O ಶೈಕ್ ನವಾಜ 11-81 ತೋಪೆ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560500154992 Sayeeda Begam - W/O ಫೆರೋಜ್ ಕಾನ್ 11/94 . ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560500155192 Shajahan Begam - S/O ಎ೦ ಡಿ ಮಶಕ ಸಾಬ ೧೧-೧೦೧ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500155445 Chand Bee - S/O ಸೈಯೆದ್ ಅಮೀರ್ ೧೧/೧೧೦ ತೋಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560500155490 Roopa - S/O ಶರಣಪ್ಪ ೧೧-೦೩ ಸುಭಾಷ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500155501 Kamala Bai - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ೧೧-೧೧ ತೋಪೆ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/20226004000026/05/2022
560500155886 Apsana Begum Biradar - W/O: ನಸೀಬ ಖಾನ್ 1-69 ತಲಮಾಡಗಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500156101 Sharada Bai - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 11/197 ತೋಪ PHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/20223002000026/05/2022
560500156268 Tanveer Fatima - W/O ಮಿರಜಾ ಆರೀಫ್ ಬೈಗ್ 11-95 ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560500156443 Maimunnisa - W/O ಎಮ್ ಡಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ೧PHH(NK) / NCS------60000000-
560500156619 Santoshi - W/O ವೆಂಕಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಯರ ಥೆರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500156684 Mohammadi Begam - W/O ಮಿರ್ಜಾ ಫಾರೋಕ ಬೇಗ್ ೧೧-೭೬ PHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/202212008000026/05/2022
560500156725 Sushila Bai - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ಸೇಡೊಳಕರ್ ೨೨-೭೭೩PHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/20226004000027/05/2022
560500157385 Ajmain Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ ಡಿ ಇಕಬಾಲ ಮಹೇದಿ PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022210014000025/05/2022
560500157486 Aruna D B - W/O ಪ್ರಭಾಕರ ದಾಮಾ 12-7 ನಿಯರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500157504 Deepika - C/O ಅಭಿಜಿತ ಕುಮಾರ್ 12-31 ತೋಪ PHH(NK) / NCSBiometric****620823/05/2022FPS****620823/05/20226004000023/05/2022
560500157556 Fatima Begum - W/O ಎಂಡಿ ಅಜೇಮುದ್ದಿನ ಸಿ-೧೩/೪೩PHH(NK) / NCS------60000000-
560500157607 Yasmeen Sultana - S/O ಎಂ ಡಿ ಮಸ್ತಾನ್ ೧೧/೯೮ ತೋಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560500157848 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೌತಮ 10/136 ಶಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560500157866 Mumtaz Begum - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ ೧೧-೧೨೮/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/20229006000026/05/2022
560500158205 Madiha Saba - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಹಾಬ್ 11/128/1 PHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/20229006000026/05/2022
560500158206 Shahana Banu - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಅಹತೆಶಾಮ್ 11-127 ತPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/20229006000026/05/2022
560500158856 Irfana Begum - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತರ್ ೧೧-೧೪೫ PHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/2022150010000027/05/2022
560500159075 Qamar Banu - W/O ಶೈಖ್ ಮಜ್ಹರ್ ೧೩/೧೪ ಬಿಬPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/20226004000026/05/2022
560500159372 Rafatabanu Patil - W/O ಸೈಯದ್ ಮುನ್ವರ್ ಅಲಿ ಏಚ್ ನ 2PHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/2022150010000027/05/2022
560500181271 ಶಮಶೋದ್ದಿನ್‌ - ಶಮಶುದ್ದಿನ ತಂದೆ ಅಮಿರುದ್ದಿನ ಸಾ|AAY(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022200015000025/05/2022
560500181273 ಮಹಮ್ಮದ.ಫಕಿರ - TOPE GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/20229006000026/05/2022
560500181274 Nazima Banu - W/O ಮೋಹದ ಜಾವೀದ ೧೧/೧೨೭ ತೋಪAAY(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022200015000025/05/2022
560500181275 Noorjahan Begum - TOPE GALLI HUMNABDPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500181276 SULTANA BEGUM - TOPE GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022150010000025/05/2022
560500181277 ಅಂಜುಮ್ - TOPE GALLIAAY(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022200015000025/05/2022
560500181278 ಅಕ್ರಂ ಖಾನ - TOPE GALLI HUMNABADAAY(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022200015000025/05/2022
560500181279 ಸೈಯದ್‌ ಜಾಕೀರ - ಹುಮನಾಬಾಧAAY(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022200015000025/05/2022
560500181280 ಸೈಯದ್‌ ನೊರ - TOPE GALLI HUMNABADAAY(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022200015000026/05/2022
560500181281 ರಹೀಮೊದ್ದಿನ್‌ - ರಹಿಮುದ್ದಿನ ತಂದೆ ಅಮಿರುದ್ದಿನ್ ಸPHH(NK) / NCS------180000000-
560500181282 ಬದಿಯಾ ಜಮಾಖಾನ - TOPE GALLI HUMNABADAAY(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022200015000025/05/2022
560500181283 Shameem Begum - ಮನೆ ನಂ 11-100 ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬAAY(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022200015000025/05/2022
560500181284 jahira begum - humnabadPHH(NK) / NCS ****358827/05/2022FPS****358827/05/20223002000027/05/2022
560500181285 ಮಹಮ್ಮದ ನುರೊದ್ದಿನ್ - TOPE GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022150010000025/05/2022
560500181286 ಬಿ ಪಾಶಾ ಬೇಗಂ - ಮ. ರಫೀಕುದ್ದಿನ ತಂದೆ ದಿ. ಶೇಕ ಮೊಹAAY(NK) / NCS------200000000-
560500181287 Veena - ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಸಂಗಯ್ಯಾ ಸಾ|| ಮ.ನAAY(NK) / NCS------200000000-
560500182134 Kusumabai - ಮ.ನಂ-11/198, ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560500182135 ಇಂದ್ರ ಬಾಯಿ - ಮ.ನಂ.11/182 ಹುಮನ಻ಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20229006000025/05/2022
560500182136 LAXMI BAI - ಮ.ನಂ-13/202, ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20223002000025/05/2022
560500182137 ರಮಾಬಾಯಿ - ರಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭಾರತ ತೋಪಲ್ಲಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/20226004000026/05/2022
560500182138 Vijaylaxmi - humnabadPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/20229006000026/05/2022
560500182139 Neelavathi - ನೀಲಾವತಿ ಗಂಡ ಡಿ. ವೈಜಿನಾಥ ಸಾ||ಮPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20229006000025/05/2022
560500182141 ಆನಂದ್‌ - ಮ.ನಂ.11, ತೋಪಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/202212008000026/05/2022
560500182142 Laxmi - ಮ ನಂ 11-174 ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022180012000025/05/2022
560500182143 Uttambai - ಮ.ನಂ.11-197, ತೋಪಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20226004000025/05/2022
560500182144 ಪಾರ್ವತಿ - ಬಾಲಜಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/20229006000027/05/2022
560500184786 Farheen Begum - ತೋಪ್ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/2022150010000027/05/2022
560500184787 ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ - ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಮ.ನPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022150010000026/05/2022
560500184788 ಬಸ್ವಣಪ್ಪ - ಬಸವಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಾ|| ಮPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/20226004000026/05/2022
560500184789 ಮಹಮ್ಮದ.ಮಸ್ತಾನ - 11-98 ತೋಪ್ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ ಜೀAAY(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022200015000025/05/2022
560500184790 Kaleemunnisa Begum - ತೋಷPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022150010000025/05/2022
560500184791 SALIYA BEGAUM - ಸಾಲಿಯಾ ಬೇಗಂ ಮನೆ ಸಂ 11/101/3 PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022150010000025/05/2022
560500184792 ಅಜಗರ್‌ ಗೌರಿ - ASGAR GOURI S/O RAJ MOHAMMED PHH(NK) / NCS------90000000-
560500184793 ಮಹಮ್ಮದ ಇಸಾಕ - ಮ.ಇಸಾಕ ತಂದೆ ಚಾಂದ ಮಿಯ್ಯಾ ಸಾ|| PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20226004000025/05/2022
560500184794 Shamshuna Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಶೇಕ ೧೧-೭PHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022210014000026/05/2022
560500184795 ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ - ತೋಷ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022150010000026/05/2022
560500184796 ಶೆಕ ಜಲಿಲ ಅಮ್ಮದ್‌ - humnabadPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500184797 ಬಸವಂತ ಗಿರ - ಬಸವಂತಗಿರ ತಂದೆ ಗಣಪತಗಿರ ಸಾ|| ಮ.PHH(NK) / NCS ****358827/05/2022FPS****358827/05/20226004000027/05/2022
560500184798 ರಮೇಶ - RAMESH S/O SHARANAPPA CHIMKOD PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500184799 ಮಿಜಾರ್‌ ವಾಜಿದ ಬೇಗ - ತೋಷ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/202212008000026/05/2022
560500184800 ಮಿಜಾರ್‌ ರಾಯಿಸ ಬೇಗ - ತೋಷ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022150010000025/05/2022
560500184801 ಸೈಯದ್‌ ಎಜಾಜ್‌ ಅಲಿ - TOPE GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022180012000025/05/2022
560500184802 ಮಹಮ್ಮದ ಜಹಿರೊದ್ದಿನ - TOP ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500184803 ಮಹಮ್ಮದ ಸಲಾವುದ್ದಿನ - ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/2022150010000027/05/2022
560500184804 Tahera Begum - ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20226004000025/05/2022
560500184805 ನಜುಕ ಬೇಗಂ - ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/2022200015000027/05/2022
560500184806 ತಾಜೋದ್ದಿನ - SYED TAJUDDIN S/O SYED GOUSENPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184807 ಶ್ರೀಕಾಂತ - ಮನೆ ನಂ 11-172 ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560500184808 ಸಂತೋಷ - ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಮನೆ ನಂ: PHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/202212008000026/05/2022
560500184809 Meharunisa Begum - TOPE GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500184810 ಗಫರ ಬೇಗ - TEACHERS COLONY HUMNABAD KALLUPHH(NK) / NCS------60000000-
560500184811 Radhika - D/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 71/54/29 . ತೋPHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/20229006000027/05/2022
560500184812 BALAMANI - ಬಾಲಮಣಿ ಗಂಡ ದಿಃ ವೀರಣ್ಣಾ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****933318/05/2022FPS****933318/05/202212008000018/05/2022
560500184813 ಸೈಯದ್‌ ಶರಿಪ ಅಲಿ - TOPE GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022180012000026/05/2022
560500184814 ಸೈಯದ್‌ ಶರೀಫ - ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ತಾ ಹುಮನಾಬಾದ ಬೀದರ ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560500184815 Syed Menhaj - KAREEMA BEE W/O LATE AMIRUDDINPHH(NK) / NCS------30000000-
560500184816 Ayesha Begum - ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್‌PHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/2022150010000027/05/2022
560500184817 Sabera Begum - W/O ಎಂ ಡಿ ಮುನೀರುದ್ದೀನ್ ೧೧-೧೨PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20229006000025/05/2022
560500184818 SAREBA BEE - TOP GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/20223002000026/05/2022
560500184819 ಶೋಭಾ - ಶೋಭಾ ತಂದೆ ವೀರಣ್ಣಾ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.1PHH(NK) / NCS------90000000-
560500184820 Kalavati - ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಸುಭಾಶ ಭತಮುರುಗೇ ಸಾ|PHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/20229006000027/05/2022
560500184821 Zakiya Banu - SYED NIZAMUDDIN S/O SYED GOUPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500184822 SYED NUSRATH - TOPE GALLI HUMNABAD DIST BIDARPHH(NK) / NCS------180000000-
560500184823 SHAKEELA BEGUM - SHAKEELA BEGUM W/O SYED RIYASAPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500184824 ತಾಹೆರಾ ಬೆಗಂ - TOP GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20229006000025/05/2022
560500184825 Nasreen Banu - HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022180012000025/05/2022
560500184826 ಖಾಜಾ ಬೆಗಂ - HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****884713/05/2022FPS****884713/05/20229006000013/05/2022
560500184827 ಮಹಮ್ಮದ.ನಯುಮ್ - ಮ.ನಯಿಮೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮ.ಅಹ್ಮದ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/2022180012000027/05/2022
560500184828 Jagadevi - PRITHIVRAJ S/O U SHARNAPPA RPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/202212008000026/05/2022
560500184829 ಮಹಮ್ಮದ.ಮೈನೊದ್ದಿನ - TOPE GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCS------150000000-
560500184830 Raziya Banu - TOPE GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCS------180000000-
560500184831 Rafeeka Banu - humnabadPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/202212008000026/05/2022
560500184832 Vidyavati - ರವಿ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಮುದಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022150010000026/05/2022
560500184833 davolat bagam - ತೊಫಾ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022150010000026/05/2022
560500184834 ಮಹಮ್ಮದ.ಯುಸುಫ - tope galli humnabadPHH(NK) / NCS------150000000-
560500184835 Ilahi Begum - ಮನೆ ಸಂ 11-118 ತೋಫ್ ಗಲ್ಲಿ ಹುPHH(NK) / NCS------120000000-
560500184836 Maherunnisa Begum - ತೊಫ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560500184837 ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫ್ಫಾರ್‌ - ABDUL GAFOOR S/O ABDUL WAHAB PHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/20229006000026/05/2022
560500184838 ಮಹ್ಮದ ಮಸ್ತಾನ ಸಬಾ - H.NO. 11-36 TOPE GALLI HUMNABAPHH(NK) / NCS ****358827/05/2022FPS****358827/05/20226004000027/05/2022
560500184839 ಮಹ್ಮದ ಖಾಜಾ - MOHAMMED KHAJA MOINUDDIN S/O AAY(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022200015000025/05/2022
560500184840 ಮಹ್ಮದ ಮೈನೊದ್ದಿನ - ತೋಫ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮಾನಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560500184841 ಹೆಜರಾ ಬಿ - ತೋಫ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮಾನಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20226004000025/05/2022
560500184842 Fahmeeda Begum - ತೋಫ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮಾನಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022180012000025/05/2022
560500184843 ಮಹ್ಮದ ಖಯುಮ ಊದ್ದಿನ - ಮೊಹ್ಮದ ಖಯುಮುದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮೊಹ್ಮದ AAY(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022200015000025/05/2022
560500184844 Akhatar Begum - SYED IQBAL S/O SYED AMEER RPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022210014000025/05/2022
560500184845 ಶಬನ ಬೆಗುಂ - ABDUL KHADEER TOPE GALLI HUMAAY(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022200015000026/05/2022
560500184846 KHAJA MAINUDDIN - H.NO. 11-177 TOPE GALLI HUMNABPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20223002000025/05/2022
560500184847 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಸವನಪ್ಪಾ ಸಾ|| PHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/202212008000026/05/2022
560500184848 ಸೈಯದ್‌ ಶಹಾಜ್‌ ಮಾಣ - TOPE GALLI HUMNABAD DIST BIDPHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/20226004000027/05/2022
560500184956 ಎಂ ಡಿ ಗೌಸೋದ್ದೀನ್ - ತೋಫ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿಲ್ಲೆ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184979 ಮಹಮದ ಯುಸುಫ - TOPE GALLI HUMNABADNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184980 ಸೈಯದ್‌ ಹಾರುನ ರಶಿದ - ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185187 JALAL BANU - ಪಾಶಾ ಮಿಯಾನ ಕಾಲೋನಿ ಹುಮನಾಬಾದ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/2022150010000027/05/2022
560500185599 ಮಹಮ್ಮದ.ಇಲಿಯಾಜ್‌ - MOHAMMED ILYAS S/O DR. MOHAMNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185600 ಡಾಃ ಮುಹ್ಹದ. ಫಾರುಖ್ - DR MOHAMMED FAROOQ S/O DR MONPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185601 SABERA BANU - MD NIZAMUDDIN S/O MD ABDUL RPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022150010000026/05/2022
560500185602 ಗೌರಮ್ಮ - ಗೌರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪಾ ತೋಪಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185603 ನಾಗೆಂದ್ರ ಗಿರಿ - ನಾಗೇಂದ್ರ ಗಿರಿ ತಂದೆ ಬಸವನ ಗಿರಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185604 ರೇಣುಕಾ - ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಸಂಜೀವ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.1NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185605 ಮಾಣಿಕ - ತೋಷ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185606 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಸಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರೇವಣ್ಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185607 ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ - ತೋಷ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185608 ಮಹಮ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಲ ಅಹ್ಮದ - ಮನೆ ಸಂ 11-73 ಓಲ್ಡ ತಹಸೀಲ್ ಅಫೀಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185610 ಮಹಮ್ಮದ ಶಫಿಯೊದ್ದಿನ - ಮಹಮ್ಮದ ಶಫಿಯೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ಶೇಖ್ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185611 IRAMMA W/o ISHWAR REDDY - ಗಲ್ಲಿIRAMMA W/O ISHWAR REDDY NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185612 ಮಹಮ್ಮದ.ಜಿಯಾವೋದಿನ - ಮೊಹ್ಮದ್ ಜಿಯಾವೊದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಮೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185613 ಸಿದ್ದಯಾ - ಸಿದ್ದಯ್ಯಾ ಒಡೆಯರ್ ತಂದೆ ಶಿವಶಮಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185614 ಸತೀಶ ಕುಮಾರ - ಸತೀಶ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ಉಪ್ಪಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185615 ಏಡವರಡ - ಎಡವರ್ಡ ತಂದೆ ಸಾಮಸನ್ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185616 Farooqa Begum - ಶೇಖ ಮೋಶಿನ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಶೇಖ ನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022180012000026/05/2022
560500185617 Maimoona Begum - H.NO.11-123 OLD TOPE GALLI HNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185618 MALAN KHATOON - MALAN KHATOON W/o MOHAMMED SAPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20229006000025/05/2022
560500185619 ಅಬ್ದುಲ್ ಮಾಜಿದ - tope galli humnabadNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185620 ಮ. ಖಾಜಾ ಮೈನುದ್ದಿನ್ - ಮ.ನಂ.11-126 ತೋಪಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185621 ಮಹಮ್ಮದ.ಶಫಿ - ತೊಫಾ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185622 ಅಜಿಮುದ್ದಿನ್‌ - MOHAMMED AZEEMUDDIN S/O MOHANPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185623 ಮಹಮ್ಮದ.ಅಲ್ಲುದ್‌ದೀನ - MD ALAUDDIN S/O MD ABDUL RAHNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185625 ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫ್ಫಾರ್‌ - ABDUL GAFFAR S/O ABDUL SATTAR NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185626 ಶ್ರವಣಕುಮಾರ್‌ - ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಾ|NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185627 ಮಹ್ಮದ ವಲಿ - MOHAMMED WALIUDDIN S/O MOHAMMNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185628 ಮಹ್ಮದ ಶೇಫಿಯೋದ್ದಿನ್ - ಮೊಹ್ಮದ ಶಫಿಯುದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮೊಹ್ಮದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185629 abadula hamida - ಅಬ್ದುಲ ಹಮೀದ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಹಮಾನ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185630 ಮಹ್ಮದ ನಾಜಿರೋದಿನ - MOHAMMED NAJEEBUDDIN S/O MOHANPHH(NK) / NCS------00000000-
560500207256 pooja w/o prakash - ಮನೆ ನಂ 22-773 ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ನಿವಾಸPHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/2022150010000027/05/2022
560500207268 Rahimunnasa Mullawale - ಮುಖಿಮ ತಂ/ ಮಕಬುಲ ಮಿಯಾ ರೆ/o 6/11PHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/202212008000026/05/2022
560500207288 Mamtaz Begum - ಎಮ್.ಡಿ.ಖಾಜಾ ಮೈನುದ್ದಿನ ತಂ/ ಎಮPHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/2022180012000027/05/2022
560500207306 MD.NAZEERUDDIN S/o MD.BURHANUD - ತುಪ ಗಲಿ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500207322 ನಸೀಮಾ ಬೇಗಂ - ನಸೀಮಾ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಎಮ್ ಡಿ ಮಸ್ತಾನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500207351 Shanta Bai - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ೨೫-೫೯೭/೨೩ ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022150010000025/05/2022
560500207362 SHAMA BEGUM - ಸಿ/ಒ ಖೈರುನ್ನಿಸಾ ಬೇಗಮ್ ಸನಾ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022180012000026/05/2022
560500207365 Samreen Begum - ಮನೆ ನಂ,11/94 ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560500207379 ಎಮ್.ಡಿ.ಅಬುಬಕರ್ ಅಹಮದ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾ - ಮನೆ ನ.11-73 ತೋಪೆ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022150010000025/05/2022
560500207394 Ishrath Begum - ಸಲೀಮ ತಂದೆ ಶಕುರ ಮನೇ ನಂ 11/137 PHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022150010000026/05/2022
560500207422 KASHAMMA - ಮನೆ ನ.25-241 ಶೀವ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500207425 WAJIDA TABASSUM - ಮನೆ ಸಂ. 11-86 ತೊಪೆ ಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022150010000026/05/2022
560500207433 Naseema Begum - ಮ.ಸೈದ್ ತಂ. ಮ. ಗನಿ ಮನೆ ಸಂ. 1-PHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/2022180012000027/05/2022
560500207438 Ganathgiri S/o Ghanshamgiri - ಮ ನಂ 11-219 ತೊಪ್ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/2022150010000027/05/2022
560500207470 ಎಮ್.ಡಿ.ಜುಬೇರ ಗೌರಿ - ಮನೆ ನ.11/213 ತೊಪೆ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560500207476 Malan Bee - ಮನೆ ನಂ .11-79/2 ಟೋಪೀ ಗಲ್ಲೀ ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022180012000025/05/2022
560500207479 Jagadevi - ಸಿ/ಒ ವೇರಣ್ನಾ ಕಲಮಾದರಗಿ ಮನೆ,ನಂ, PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500207509 MIRZA ALI BAIG - ಪ್ಲಾಟ ನ,39 ನಿಯರ ಪಾಶಾ ಮಿಯಾನ ದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20229006000025/05/2022
560500207542 Sunita - ಶ್ರೀಕೇಶ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಧೊತರೇ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/2022180012000027/05/2022
560500207660 MD FASIUDDIN SALEEM - ಮ ನಂ 11-153 ತೊಪ್ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500207706 ಸಿ. ರಾಜೆಂದ್ರನ್ ತಂ| ಕೆ. ಚಿನ್ನು - ಮ ನಂ5-79 ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಎದುರು ಮುರುಘPHH(NK) / NCS------120000000-
560500207712 Bhuvaneshwari - ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಪೋಲಿಸ್ ಪಾಟಿಲ್ ತಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560500207715 Anuja - ಅನುಜಾ ಗಂಡ ಅವಿನಾಶ ವಾಡಿ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/2022210014000027/05/2022
560500207738 Naziyanaaz - ಮನೆ ನಂ 11-60 ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನPHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/2022150010000027/05/2022
560500207756 ರಾಶದಾ ಬೇಗಂ - ಮನೆ ಸಂ.20-43/ಅ37 ಸನಾ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/202212008000026/05/2022
560500207788 ಸೈಯದ್ ಯುಸುಫ ಅಲಿ ತಂ ಸೈಯದ್ ಉಸ್ಮಾ - ಮನೆ ನಂ 11-34, ತೊಪೆ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022150010000026/05/2022
560500207821 Nusrat Begum - ಮು.ಮನೆ ಸಂ.11-63 ಟೋಪ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022180012000025/05/2022
560500207825 ತನವೀರ ಬೇಗಂ ಗಂ ದಿ ಸೈಯದ್ ಹೈದರಲ್ಲ - ಮನೆ ನಂ 11-39/1 ತೊಪ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
560500207849 ಸೈಯದ ತಯ್ಯಬ ಅಲಿ - ಸೈಯದ ತಯ್ಯಬ ಅಲಿ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಕುತಭುPHH(NK) / NCS------150000000-
560500207850 ಮೊ ಇಕ್ಬಾಲ್ ತಂ ಮೊ ಮಸ್ತಾನ್ ಸಾಬ್ - ಮೊ ಇಕ್ಬಾಲ್ ತಂ ಮೊ ಮಸ್ತಾನ್ ಸಾಬ್ PHH(NK) / NCS------210000000-
560500207909 Jaya - ಮನೆ ನಂ 13/193 ಬಿ ಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನPHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/202212008000027/05/2022
560500207958 ಆಕಾಶ - ಆಕಾಶ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೇರ ಆಫ್ ಮಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560500208088 SHARANAYYA S/O SHANKARAYYA WAD - ಮನೆ ನಂ: 21-331, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022200015000025/05/2022
560500208089 Laxmi - ಮನೆ ನಂ: 5-66, ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500208094 Santoshkumar S/o Jagannath Rao - ಮನೆ ನಂ 24/5 Teacher Colony HumPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/202212008000026/05/2022
560500208100 MD MUBASHEERUL HAQ S/O MD MUMT - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****011727/05/2022FPS****011727/05/2022180012000027/05/2022
560500208107 ಸ.ಮುಬಾರಕ - ಮ.ನಂ: 11-205 ತುಪ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500208117 Khairunnisa - ನೂರ ಖಾನ ಆಖಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022150010000026/05/2022
560500208130 HEENA BANU - ಸ್ಥಳPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500208132 ಹಸನ ಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ದಾದಾ ಮಿಯ್ಯಾ ಸೈ - ಮನೆ ನಂ: 192 ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ತಾ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022150010000026/05/2022
560500208139 ಮಿರ್ಜಾ ಮಹೇಬೂಬ ಬೇಗ - ಮಿರ್ಜಾ ಮಹಬೂಬ ಬೇಗ ತಂದೆ ಮಹೇಮೂದ AAY(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022200015000026/05/2022
560500208142 Sultana Begum - ಮಿರ್ಜಾ ಫೇರೋಜ ಬೇಗ ತಂದೆ ಮಿರ್ಜಾPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022180012000025/05/2022
560500208161 ಮಹಮ್ಮದ ಶಪೀ - MOHAMMED SHAFI AHMED S/O MOHAPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022150010000025/05/2022
560500208162 ಸೈದ್‌ ಸಲಾವುದ್ದಿನ - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****581718/05/2022FPS****581718/05/202212008000018/05/2022
560500208163 MD KHAJA MIYA - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20229006000025/05/2022
560500208209 Farhana Begum - W/O ಎಂ ಡಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ೧೧/೩೮ PHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/2022180012000027/05/2022
560500208211 ವಾಣಿಶ್ರಿ - ರತನಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ ಸಾ|PHH(NK) / NCS------150000000-
560500208217 ಸಂತೋಷ - ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಭಿಮಶೆಟ್ಟಿ ಸಾ|| ಮ.ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560500208222 ಸೈಯದ ಮಹ್ಮದ ಕಲಿಮುಲ್ಲಾ - SYED MOHAMMAD KALEEMULLAH S/ONPHH(NK) / NCS------00000000-
560500208235 mirza fayaz beg - TOPE GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20223002000025/05/2022
560500208237 ashok - ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಾ ಸಾ|| 12/74,PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20223002000025/05/2022
560500208244 ಜಗನಾಥ - TOPE GALLI HUMNABADNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500208247 ಮೊ.ಎಜಾಜ್‌ ಅಹಮದ್‌ - TOPE GALLI HUMNABADNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500208266 ಆಸ್ಮಾ ಅಂಜುಂ - R/O HOUSE NO 11/72 TOPE GALLIPHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/202212008000027/05/2022
560500208269 ಮೇಘಮಾಲ - ಮೇಘಮಾಲಾ ಗಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಳ್ಳಿಖೇಡಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560500208281 Amina begam - TOPE GALLI HUMNABAD DIST BIDARPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/20223002000026/05/2022
560500208285 Jyoti - ಜ್ಯೋತಿ ತಂದೆ ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಸಾ|| NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500208287 ಮಹಮ್ಮದ ತಾಹೇರ - TOPE GALLI HUMNABADNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500208290 Khuteja Bee - ಮನೆ ನಂ 11-177 ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ತಾ ಹುPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022210014000025/05/2022
560500208291 BI BAN BI - ರೇಶಮವಾಲೇPHH(NK) / NCS ****358827/05/2022FPS****358827/05/20223002000027/05/2022
560500208301 Najma Begum - ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022200015000026/05/2022
560500208305 Haleema Bi - ಮನೆ ನಂ 11-177 ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ತಾ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022150010000025/05/2022
560500208320 ಮಹಮ್ಮದ ಆಜಾಮ್‌ - H.NO. NOOR KHAN AKHADA HUMNABANPHH(NK) / NCS------00000000-
560500208322 putali bee - TOPE GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20223002000025/05/2022
560500208334 ಸಲ್ಮಿ ಬೆಗಂ - ಸಲೇಮಾ ಬೇಗಂ ಗಂದೆ ಮುಹ್ಮದ ಸುಜಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022180012000026/05/2022
560500208336 ರಾಮರೆಡ್ಡಿ - RAM REDDY S/O ISHWAR REDDY RNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500208341 ayasha begum - ತೋಷ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/20229006000026/05/2022
560500208344 Gousiya begum - 11-101 TOPE GALLI HUMNABAD DPHH(NK) / NCS------210000000-
560500208348 Malamma - ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾ|PHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/20226004000026/05/2022
560500208378 ಶೇಷಪ್ಪಾ - ಶೇಷಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಸಾ|| ಮ.ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500208397 ಸೈದ್‌ ಈಸಮ್ಮಾಯಿಲ - humnabadNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500208401 ಮಹಮ್ಮದ.ರಫ್ಫೀಕ್‌ - TOPE GALLI HUMNABAD DIST BIDARPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022210014000026/05/2022
560500208412 ಮಹಮ್ಮದ ಸೈಯದ್‌ - ತೋಷ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022210014000025/05/2022
560500208428 ಪರವಿನ್‌ ಸುಲ್ತಾನ - ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022150010000025/05/2022
560500208446 Farhana Begum - ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560500208447 ವಿರೇಶ್‌ - ವೀರೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾ||PHH(NK) / NCSBiometric****292417/05/2022FPS****292417/05/202212008000017/05/2022
560500208455 ರಿಜವಾನಾ - hbdPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20229006000025/05/2022
560500208459 SHAIK JUNAID AHMED - GAZI SALAHUDDIN HOUSE NO 11/PHH(NK) / NCS------30000000-
560500208494 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಭಗವತರಾವ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಜೊಶಿ ಸಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500208495 Anisa Begum - 11-36 TOPE GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCS------150000000-
560500208498 bejan be - topgalli humnabadPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20223002000025/05/2022
560500208509 Farida Begum - ಮಿರ್ಜಾ ಮಜೀದ್ ಬೇಗ್ ತಂದೆ ಮಿರ್PHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/2022150010000027/05/2022
560500208526 Naseem Begum - W/O ಎಂ ಡಿ ಹಮೀದ್ ೧೧-೧೨೪ ತೋಪೆPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500208575 ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್‌ - ಸಿದ್ದಯ್ಯಾ ತಂದೆ ವೀರಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500208581 ಶಾಂತಕುಮಾರ - ಶಾಂತಕುಮಾರ ತಂದೆ ವೀರಣ್ಣಾ ಸಾ|| ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500208584 Azra Jabeen - W/O ಸೈಯದ್ ಮಜ್ಹರ್ ಅಲಿ ೧೧-೪೨ PHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022150010000026/05/2022
560500208599 ಶಶಿಕಾಂತ್ - TOPE GALLI HUMNABADNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500208610 ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಸಂತೋಷ ಗೌಳಿ ಸಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500208613 Kalim Begum - HUMNABADAAY(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022200015000026/05/2022
560500208632 Rabia Bee - ರಾಬಿಯಾಬೀ ಗಂಡ ರಸುಲಸಾಬ ಸಾ|| ಮ.ನPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20226004000025/05/2022
560500208648 ಮಹಮ್ಮದ .¸ಸಮಿಯೋದ್ದಿನ - TOPE GALLI HUMNADBAD H NO, 11-PHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/202212008000027/05/2022
560500208653 Yasmeen Begum - ಮನೆ ನಂ 11/81 ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022200015000026/05/2022
560500208673 ಚಂದ್‌ಪಾಶ - HumnabadPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022180012000025/05/2022
560500208678 ASMA BEGUM - TOPE GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500208682 GUNDAMMA - ಗುಂಡಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಗುರಣ್ಣಾ ಸಾ|| ಮ.ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560500208691 ಮಹಮ್ಮದ.ಫಸೀಉದ್‌ದೀನ - TOPE GALLI HUMNABAD DIST BIPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500208696 ಮಹ್ಮದ ನುರೋದ್ದಿನ್ - ಕೋಷ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮಾನಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500208731 ಗೌಸಿಯಾ ಬೇಗಂ - GOUSIYA BEGUM W/O LATE KHAMRUDPHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/2022150010000027/05/2022
560500208738 ಮಹಮ್ಮದ . - ಮೊಹ್ಮದ ಕಲಿಮೊದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಮೊಹ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500208743 ಮಹಮ್ಮದ.ಗಾಜೀ - TOPE GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCS ****358827/05/2022FPS****358827/05/20226004000027/05/2022
560500208799 Najara Begum - TOPE GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022180012000025/05/2022
560500208829 ಆರೀಫ್‌ ಹುಸೆನ - ಅರೀಫ್ ಹುಸೇನ ತಂದೆ ಮುಜಫರ್ ಹುಸೇPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022150010000026/05/2022
560500208941 Ashiya Begum - ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/20229006000027/05/2022
560500209537 ಮ. ಸರದಾರ್‌ ಪಾಶ - ಮ.ನಂ.11, ತೋಪಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022210014000025/05/2022
560500209551 ಅಹ್ಮೇದಿ ಬೆಗ೦ - TOPE GALLI HUMNABDAAY(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022200015000025/05/2022
560500209650 ABDUL KHADEER - ಅಬ್ದುಲಖದೀರ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಜಬ್ಬಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022150010000026/05/2022
560500209700 ಸುರೇಖಾ - ಸುರೇಖಾ ಗಂಡ ದಿ. ಕಾಶಿನಾಥ ಸಾ|| ಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560500209999 Jagdevi - ಸಿದ್ರಾಮ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ತೋಪ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/2022150010000027/05/2022
560500210243 ಮೇರಾಜ ಮುಸ್ತಫಾ ಬೇಗ - TOPE GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022150010000026/05/2022
560500210288 Mehrunnisa - TOPE GALLI HUMNABADAAY(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022200015000026/05/2022
560500210373 ಶಾಹೀನ್‌ ಬೇಗಂ - ಶಾಹೀನ್ ಬೆಗಂ ಗಂಡ ಸ್ಯೆ ಜಾಕೀರ ಅಲAAY(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/2022200015000027/05/2022
560500210391 ಅಮೀನುರ ಇಸ್ಲಾಂ - ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20229006000025/05/2022
560500210397 Iffath Banu - ಸಯೆದ ಶಾ ತಂದೆ ಸಯದಾ ಮಿಯಾ ಮನೆ ನPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20229006000025/05/2022
560500210400 ರೇಶ್ಮಾ ಬೇಗಂ - ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20229006000025/05/2022
560500210401 Nurath Banu - ನುಸರತ ಬಾನು ಗಂಡ ಮ. ಹಸನುದ್ದಿನ ಸಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500210411 ಮಹಮದ.ಜಾಕೀರ ಹುಸೈನ - ತೋಫ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500210412 ZULEQHA BANU - ZULEQHA BANU W/O SAYEED ANWARPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022150010000026/05/2022
560500210417 ರಜೀಯಾ ಬೇಗಂ - ತೊಫಾ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022200015000026/05/2022
560500210424 SYED KHALEEL-UZ-ZAMA (MOZAN) - ಸ್ಯದ ಖಲೀಲ-ಉಜ-ಜಮಾ (ಮೊಜನ್) ತಂದೆPHH(NK) / NCS ****358827/05/2022FPS****358827/05/20223002000027/05/2022
560500210435 ಬೀಬೀ ಸುಲತಾನಾ - ಶೇಖ್ ಮೆಹೆಬುಬ್ ಮನೆ ಸಂ : 12-7 PHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/2022150010000027/05/2022
560500210436 Mahejabeen - MAHE JABEEN ಗಂಡ ಸ್ಯಯದ ತಾಹೇರ ಆPHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/202212008000027/05/2022
560500210445 HAMEEDA BEGUM - ಹಮೀದಾ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ದಿಃ ಎಮ್ ಡಿ ಖಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500210491 ಅಜೀಂ ಬಾನು - TOPE GALLI HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20226004000025/05/2022
560500210494 Najma Begum - ಮೊಹ್ಮದ ಸರಫರಾಜ ತಂದೆ ದಿ. ಮಹ್ಮದ ಖPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022150010000025/05/2022
560500210550 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಅರ್ಜುನ್ ತೋಪ ಗಲ್ಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560500210629 JAGADEVI - ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಗಂಗಾಧರ ಸಾ|| 11/20PHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/20226004000027/05/2022
560500210683 zainul obeddin - TOPE GALLI HUMNABADNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500210764 Ahemeeda Begum - ಸೈಯದ ಯಾಖುಬ ಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ PHH(NK) / NCS------120000000-
560500210904 MD SHANAWAZ - ಮನೆ ಸಂ 11-141 ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500210911 ATEEQ BEGAM - ಮನೆ ನಂ: 11/131 ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500210992 IRFANA BEGUM - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/20226004000027/05/2022
560500210999 Mahinaz Fatima - W/O ಎಮಡಿ ಮುಜಿಬುದ್ದೀನ್ ಮನೆ ನ೦PHH(NK) / NCS------150000000-
560500211021 RENUKA - ಮ.ನಂ.11-5, ಸುಭಾಷ ರೋಡ ಶಿವಾಜಿ ಚೌPHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/20229006000027/05/2022
560500211024 SAMEERA BEGUM - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560500211032 Reshma Parveen - ಮನೆ ಸಂ 11-91 ತೋಫ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560500211038 ಸೈಯದ ಸುಲ್ತಾನ ಮೋಹಿಯುದ್ದಿನ - ಮ.ನಂ.11-107, ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500211046 MD AKBAR GOURI - ಮನೆ ನಂ: 11-213 ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500211047 ಎಂ ಡಿ ಅಹತೇಶಾಮುದ್ದಿನ್ - ಮನೆ ನಂ: 11/131 ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500211048 IFFAT AFREEN - ಮನೆ ನಂ: 11-131 ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/20229006000027/05/2022
560500211049 NASREEN SULTANA - ಮನೆ ನಂ: 11-131/1 ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022180012000025/05/2022
560500211051 ಗುಲ್ಣಜ್ ಬೇಗಂ - 12/8 ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/20229006000026/05/2022
560500211062 Shameem Sultana - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500211070 ARJUMAN BEGUM - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/202212008000027/05/2022
560500211106 Ameena Begum - W/O ಸಯೆದ್ ನಸಇರ್ ಅಲಿ ೧೧/೩೩ ನPHH(NK) / NCS------150000000-
560500211165 SHIVASHARANAPPA - ಮನೆ ನಂ: 11-35 ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/202212008000027/05/2022
560500211186 ಜೈಶ್ರೀ - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560500211265 JAGDEVI - ಹುಮನಾಭಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560500211310 CHANDRAMMA - ಮ.ನಂ-13/26/1, ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****464328/05/2022FPS****464328/05/20223002000028/05/2022
560500211512 KHAIRUNNISA BEGUM - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022180012000025/05/2022
560500211891 ASHOK - ಮ.ನಂ-11/225, ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500211914 Manjula - ಮ.ನಂ.12-185, ತೋಪಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/202212008000027/05/2022
560500211977 ANEESA BEGUM - ಹುಮನಾಭಾದPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500212008 ಪ್ರೇಮಾ - ಮನೆ ನಂ: 11/73, ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****085816/05/2022FPS****085816/05/202212008000016/05/2022
560500212015 NASREEN BANU - ನಸ್ರೀನ್ ಬೇಗೆಂ 5/158/1 ಸೈಯದ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022150010000026/05/2022
560500212019 Mallamma - ಮ.ನಂ. 2/46 ಹುಮನಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560500212046 Afreen Begum - ಮನೆ ನಂ: 11-417 ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022210014000025/05/2022
560500212073 ANURADHA - ಮ.ನಂ.11-227, ತೋಪಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022150010000026/05/2022
560500212079 MALLIKARJUN - ಮನೆ ನಂ: 11/170 ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500212082 ನಸೀಮ ಬಾನು ಸೈಯದ ಅಶಫಾಕ ಮಿಯ್ಯಾ - ಮ.ನಂ.5-192 ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022150010000026/05/2022
560500212086 Noor Jahan - ಮ.ನಂ.11-121, ತೋಪಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/202212008000026/05/2022
560500212137 Tahseen Banu - ಮನೆ ನಂ: 20/127 ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯಾ ದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/202212008000026/05/2022
560500212146 ಸುಜಾತಾ - ಸುಜಾತಾ ಗಂಡ ಸುನೀಲ ಹಂದ್ರಾಳೆ, ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/202212008000026/05/2022
560500212168 AFSHAN JABEEN - S/O: ಅಬ್ದುಲ ಗನಿ ಏಚ್ ನ 21-310 PHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022150010000026/05/2022
560500212175 ರಫಾಥ್ ಬೆಗಂ - ಸಟಾರ ಫಂಶನ ಹಾಲ ರೋಡ ಜೋಶೀ ಗಲೀ ಹುಮPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022180012000025/05/2022
560500212196 ಹಫೇಜಾ ಬಿ - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022240016000026/05/2022
560500212204 Nasreen Fathaima - ಮನೆ ನಂ: 11/84 ತೋಪ ಗಲ್ಲಿ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/20229006000026/05/2022
560500212361 Jenish Sangma - C/O ಓವನ್ ದೇಶ್ಮೊಂಡ್ ವೆಲ್ತಾ 11-NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500212584 Chandrakala - W/O ಭೀಮಣ್ಣಾ ೧೨/೫೩ ಓಲ್ಡ್ ಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500212928 Kashibai - W/O ವೀರಣ್ಣಾ ವಾಡಿ ೬-೧೬೧ ಸುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500213725 Basawaraj - S/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಸೀಗೀ ೧೨/೪೯ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560500214052 Vishalaxi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮುನೇಶ್ವರ 23/45 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214199 Jyothi - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ೬-೧೩೯ ಸುಭಾಷ್ ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214401 Badrunisa Begum - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಮೊಹಿಉದ್ದೀನ್ ೧೧NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214417 Sarala Bai - W/O ಬಸವರಾಜ ೧೩-೨೪ ಬಾಲಾಜಿ ರೋಡNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500214581 Neha - D/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 12-58 ನಿಯರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214618 Ashwini - W/O ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜಾಜೀ ೧೨-೭೨ ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214679 Sulochana - W/O ಶಾಂತಪ್ಪ ಕೋರಿ ೧೧-೧೮೬ ತೋಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214683 Arati - W/O ಸಂತೋಷ ಮನ್ನರ ೧೨-೨೬/೧ ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214852 Manoramma Harkood - W/O ಬಸವನಪ್ಪ ಹಾರಕೂಡ 13-204 ನಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500214980 Farha Noorien - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ ಮುಜೀಬುದ್ದೀನ ಅಹ್ಮೆದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500215238 Shridevi - W/O ಜಗನಾಥ್ ೧೧/೧೮೮ ತೋಪ್ ಗಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500215254 Noor Jahan Begum - W/O ಮೋಹಮ್ಮದ್ ಹಬೀಬುದ್ದೀನ್ ೧೧-NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500215855 Anita - W/O ಅರವಿಂದ್ ೧೧/೧೨೩ ತೋಪ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022150010000025/05/2022
560500215873 Manikamma - W/O ಮಾಣಿಕ್ ರಾವ್ ೧೧-೫ ಸುಭಾಷ್PHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/20229006000026/05/2022
560500216025 Mubeena Farheen - W/O ಸೈಯದ ರಫೀಕ 5-139 ಸೈಯದ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/20229006000026/05/2022
560500216406 Shabana Yasmeen - W/O ಸೈಯದ್ ಮೆಹರಾಜ್ 5-174 . ಹುPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500216502 Aaisha Fatima - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಶಫಿಉದ್ದೀನ್ ೧೧-PHH(NK) / NCS------30000000-
560500216590 Gyaneshwari - D/O ರೇವಣಪ್ಪ ೧೨-೫೧ ತೋಪ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/202212008000027/05/2022
560500216647 Sundar Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾಜಿ 12/7 ತೋಪ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560500216703 Mehraj Begum - W/O ಶಬಾಜ್ ಮೂಕರಮ್ 11-91 ತೋಪ್ PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/20229006000025/05/2022
560500216708 Syed Unnisa Begum - W/O ಮಿರಜಾ ತಾಹೆರ ಬೈಗ್ 11-77 ತPHH(NK) / NCSBiometric****792316/05/2022FPS****792316/05/20223002000016/05/2022
560500216732 Jagadevi - W/O ಶಂಕರಯ್ಯ ೨೦/೩೩೧ ಕಲ್ಲೂರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/202212008000025/05/2022
560500216778 Shweta - W/O: ಬಸಪ್ಪ 1/64 ಮಸ್ಜಿದ್‌PHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/2022150010000027/05/2022
560500216787 Azhara Begum - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಇಕ್ಬಲ ಅಹೆಮದ್ ೪PHH(NK) / NCS------120000000-
560500217034 Parvathi - W/O ಮಾಣಿಕ ರೆಡ್ಡಿ 11-173 ಸುಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****358825/05/2022FPS****358825/05/2022150010000025/05/2022
560500217291 Raziya Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲೀಂ ೧೧/೧೪೧ ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500217314 Khaja Begum - W/O ಎಮಡಿ ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ 6/24 ಮೋಮPHH(NK) / NCSBiometric****581715/05/2022FPS****581715/05/2022150010000015/05/2022
560500217931 Aqsa Ruhi Khan - S/O ಎಂಡಿ ಅಜಾಮ್ ಮೊಹಿಉದ್ದೀನ್ ೧PHH(NK) / NCS------90000000-
560500218094 Chetana - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ೧೨-೮೨ ಓಲ್ಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560500218190 Juturu Prasanthi - W/O ಪ್ರಭು ರೆಡ್ಡಿ ೧೧/೧೨೫ ಸುಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500218213 Syeda Umme Safiya - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಶುಜಾಉದ್ದೀನ್ ೧೧PHH(NK) / NCSBiometric****358826/05/2022FPS****358826/05/2022210014000026/05/2022
560500218346 Shweta - W/O ಸಂಗಮೇಶ 11-17 ಸುಭಾಶ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560500218353 Meenakshi - S/O: ಸಂಗಯ್ಯ ಕೊತರಕಿ 11-17 ತೋಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560500218493 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ ಸೈಯದPHH(NK) / NCSBiometric****646018/05/2022FPS****646018/05/202212008000018/05/2022
560500218648 Gul Bhasheera Khanam - W/O ಸೈಯದ್ ಜಮೀಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾ 1PHH(NK) / NCSBiometric****358827/05/2022FPS****358827/05/2022180012000027/05/2022
560500218696 Swathi - C/O ಬಾಲಾಜಿ ಕೊಟರಕಿ 11/17 ಸುಭಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560500218698 Divya Vani - C/O ನವೀನಕುಮಾರ ಕೊಟರಕಿ 11-17 ಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560500218709 Ushadevi - D/O ಬಸವರಾಜ ೧೩-೪೦ ಬಿಬಿ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
560500218819 Geeta - S/O ಕೃಷ್ಣಮುರ್ತಿ ೧೨-೯೬ ತೋಪNPHH(NK) / NCS-----