REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
340100465974 Shashikala M - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಖೆಳಗಿ 14-PHH(NK) / NCS------200000000-
560200182359 Sajida Begum - W/O ಮೊಯಿನೋದ್ದೀನ್ ಬಾಗವಾನ್ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
560200213855 Mangala - द्वारा: ಸಂತೋಷ ಏಚ್ ನ2/63 ಬಾಗವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300150777 Maharudramma - W/O ನೂರೊಂದ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ೨೫/೮೧ AAY(NK) / NCS------350000000-
560400291895 Jeenat Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜAAY(NK) / NCS------350000000-
560500139678 Kamala Bai - W/O ನರಸಿಂಗ ರಾವ ಝೆರಪೇಟ ಹುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500139793 ಫೆಹ್ಮಿದಾ ಬೇಗಂ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೆಹತಾಬ ಜಾನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500140000 Mahboob Bee - W/O ಎಂ ಎ ಸಮ್ಮದ ೧೫/೭೫ ಬಾಗವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500140030 Wazira Begum - W/O ಎಂ ಎ ರಹಮಾನ್ ೧೫/೭೫ ಬಾಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500140614 Jyoti - S/O ನರ್ಶಿಂಗ್ ರಾವ್ ೧೭/೧೮೪ ಜೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500141373 Afroz Sultana - W/O ಶೈಕ್ ಅಬ್ರಾರ್ ೧೬-೧೫೨ ನೀಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500142451 Arjuman Gazala - D/O ಶೇಕ್ ಅಬ್ರಾರ್ ೧೬-೧೫೨ ಜೆರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500145387 Chanchala Bai - W/O ಹೀರಾಲಾಲ್ ೧೫-೫೬ ಶಿವಚಂದ್ರPHH(NK) / NCS------100000000-
560500147014 Laxmi Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಹಾವರಧಾನ್ 18/132 ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560500147245 Mohammedi Begum - D/O ಮಡ್ ತಮ್ಮಿಜುದ್ದಿನ ೧೪-೬೯/೩PHH(NK) / NCS------50000000-
560500147250 Jaitun Be - W/O ಎಂಎ ಹಕೀಮ್ ೧೫/೧೬೫ ಬಾಗವPHH(NK) / NCS------50000000-
560500147253 Khaja Sab - S/O ಮೊಹಮ್ಮೆದ್ ಸಬ್ ೧೬/೧೩೯ ಜೆPHH(NK) / NCS------50000000-
560500147254 Ningamma - W/O ಪ್ರಭು ಜೇರಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ 1PHH(NK) / NCS------200000000-
560500147290 Parveen Begam - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯಾಕೂಬ್ ಸಾಬ್ 14/6PHH(NK) / NCS------300000000-
560500147299 Bhimabai Janveer - S/O: ಅರ್ಜುನ ಜಾನ್ವೆ 1/19 ಇಂದಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560500147328 Aneed Banu - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಸೀರುದ್ದೀನ್ 16/PHH(NK) / NCS------250000000-
560500147351 Nagmma - W/O ತುಕಾರಾಂ ಕಟಳಿಕರ್ ೭-೨೪೬ ಧPHH(NK) / NCS------100000000-
560500147355 Sagera Begum - W/O ಮೊಇನುದ್ದೀನ್ ೧೫/೧೦೫ ಬಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560500147432 Sridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಲ್ಮೀಕಿ 17/160 PHH(NK) / NCS------100000000-
560500147436 Narsabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮರಾವ 15-185 ಸೀPHH(NK) / NCS------50000000-
560500147438 Chandrakala - W/O: ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಹುಲೆನೋರ್ 1-10PHH(NK) / NCS------150000000-
560500147650 Kavita - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕರದಾಸ 167 ಜೈನ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560500147676 Saraswati - W/O ವೀರಣ್ಣಾ ಕೊಳಿವಾಡಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500147814 ರೇಣುಕಾ - W/O ರಘುನಾಥ ಜಗದನಕರ ಚೌದರಿ ೧೭/೧PHH(NK) / NCS------200000000-
560500147838 Savita - W/O: ವೀರಪ್ಪಾ 65 ಧುಮುನ್ಸೂರ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560500147867 Rekha - W/O ಸಂತೋಷ್ ೧೬-೪೩ ಜೆರಪೆಟ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500147930 Sabera Bee - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತರ್ ಖಾನ್ ೧೬-೯PHH(NK) / NCS------50000000-
560500148058 Hanifa Bee - W/O ಮಹಿಬೂಬ್ ಸಬ್ ೧೫-೧೭೬ ಬಾಗವPHH(NK) / NCS------50000000-
560500148295 Afreen Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಾಜಿದ್ 14-69 ಬೀPHH(NK) / NCS------200000000-
560500148361 Sumera Begam - ಲೇಟ್ ಮದ ಶಬ್ಬೀರ್ ೧೬-೮೨ ಜೆರಪೆಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560500148370 Sardar Sultana - W/O ಜಾಕೀರ ಹುಸೇನ 14-82 ಬಿಬಿ ಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560500148376 Fareeda Yasmeen - S/O ಶೈಕ್ ಗ್ಹುಡು ಸಬ್ ೧೫-೧೧೮ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500148382 Nuzhat Sultana - S/O ಶೈಕ್ ಅಲ್ಲಃ ಬಕಾಶ್ ೧೬-೧೫೨ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500148386 Yasmeen Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಂಡಿ ಗಫಾರ್ ಅಹ್ಮೆದ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560500148387 Saleema Begum - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಗೌಸೆಮೊಹಿಉದ್ದೀನ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560500148389 ಹಸೀನಾ ಬೆಗ೦ - W/O ಮೋಹದ ಇಜಾಜ್ ಪಾಶ ೨೦/೪೩/ಅ೪೩PHH(NK) / NCS------200000000-
560500148395 Amad Bee - W/O ನಜೀರ ಷಾ ಬಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560500148396 Shareefa Bee - W/O ಮಹ್ಮದ ಸಾಜಿದ್ ಸಾಬ ೧೬/೧೯/೧PHH(NK) / NCS------350000000-
560500148409 Zaiba Norin - W/O ಎಂಡಿ ರಯಿಎಸ್ ೧೫/೧೬೫ ಬಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560500148416 Savita - S/O ಭೀಮರಾವ್ ೧೭-೨೪೧ ನೀಯರ್ ವೀPHH(NK) / NCS------100000000-
560500148433 Sana Begum - S/O ಮದ ಹನೀಫ್ ೧೬-೯೨ ಜ್ಯರ್ಪೆತPHH(NK) / NCS------150000000-
560500148438 Mumtaz Bee - C/O ಅ ರೌಫ್ ೧೫-೧೭೦ ಬಗ್ವನ್ ಗಲPHH(NK) / NCS------250000000-
560500148440 Rubeena - W/O ಎಂಡಿ ಜಮೀರ ಮನೆ ನ 16/109 ಧPHH(NK) / NCS------150000000-
560500148442 Heena Begum - S/O: ಮೊಹಮ್ಮದ ಇಮಾಮಾ ಸಾಬ ಏಚ್ ನ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500148444 Fatima Begum - W/O ಎ ವಹೀದ ೧೪-೬೯/೧ ಬಿ ಬಿ ಗಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560500148446 Begum Bee - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಮಹೇಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ೧PHH(NK) / NCS------150000000-
560500148447 ಮೊಹಮ್ಮದಿ ಬೆಗಮ್ - W/O ಮದ ಜಮೀರುದ್ದಿನ ೧೮-೨೨೭ ಕೋPHH(NK) / NCS------200000000-
560500148465 Naziya Begum - W/O: ಆಜಾಮ್ ಖಾನ 1-5 ಇಂದ್ರನಗರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500148473 Nazima Begum - W/O ಗುಲಾಮ್ ಇರ್ಫಾನ್ ೧೬/೧೭ ನೀPHH(NK) / NCS------450000000-
560500148482 Heena Begum - D/O ಎಂಡಿ ತಮೇಜುದ್ದಿನ ೧೬/೫೬ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500148486 Sunita - W/O ಬಸವರಾಜ್ ೧೭/೪೧ ಜೆರಪೆಟ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500148487 Nusrat Fatima - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಜೀದ್ ಎಕ್ಬಾಲ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500148495 Raziya Begum - S/O ಮಕ್ಬುಲ ಮಿಯಾ ಜೆರಪೆಟ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500148501 Yasmin - S/O ಎಂ ಡಿ ಫಕ್ರುದ್ದಿನ ೧೫-೧೦೦PHH(NK) / NCS------250000000-
560500148506 Anjurani - W/O ಧನರಾಜ 15/124 ಬಾಗವನ್ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------250000000-
560500148518 Heena Kausar - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಅಂಜುಮ ಶಕೀಲ 16/71/1PHH(NK) / NCS------150000000-
560500148520 Gousiya - S/O ಬಾಬು ಮಿಯ ೧೬-೭೮-/೧ ಜೆರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500148526 Farooqa Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಬಾಗವPHH(NK) / NCS------200000000-
560500148539 Shilpa Khimatakar - W/O ನಾಗರಾಜ ಖಮತಿಕರ ೧೫-೧೧೩ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500148551 Umadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರPHH(NK) / NCS------250000000-
560500148553 Shreedevi - W/O: ರಾಜಶೇಖರ ಯಳವಂತಗಿ 17/116 PHH(NK) / NCS------200000000-
560500148555 Rayisa Begum - W/O ದಸ್ತಗಿರ್ ೧೫/೧೭೭ ಬಾಗವಾನ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560500148556 Zaybunnisa - W/O ಮಡ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಬಿ ೧೫/೧೭೭ PHH(NK) / NCS------150000000-
560500148558 Afsar Banu - S/O ಎಮ ಎ ಅರಿಫ್ ೧೫/೧೬೫ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560500148560 Survana - W/O ಚಂದ್ರಕಾ೦ತ ೧೭-೫೮-೧ ಜೆರPHH(NK) / NCS------200000000-
560500148561 Asiya Begum - S/O ಎಂ ಡಿ ಅಕ್ತರ್ ಖಾನ್ ೧೪-೩೨ PHH(NK) / NCS------300000000-
560500148578 Shabana Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮೆದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಮ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
560500148580 Salma Begum - S/O ರಹಿಮತುಲಾ ಖಾನ್ ೧೬-೭೪ ನೀಯPHH(NK) / NCS------100000000-
560500148582 Naseema Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ್ ಜಾಕೀರ ಜPHH(NK) / NCS------200000000-
560500148596 Mohseena Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಅಲೀಮುದ್ದೀನ್ ೧೫/೧೮೩PHH(NK) / NCS------250000000-
560500148597 Hazrath Bee - S/O ಮಡ್ ಹುಸ್ಸೈನ್ ಸಬ್ ಮೀರನ್ ೧PHH(NK) / NCS------150000000-
560500148599 Tahseen Banu - W/O ಎಂಡಿ ಫೆರೋಜ್ 00 ಜೀರಪೇಟ ಗಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560500148605 Khaja Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ 15-PHH(NK) / NCS------250000000-
560500148609 Nazeeya Begum - S/O ಎಂಡಿ ಹಬಿಬ್ಉದ್ದೀನ್ ೧೬/೧೬/PHH(NK) / NCS------200000000-
560500148615 Taiyaba Begum - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ರಫಿ ೧೫/೭೪ ಬPHH(NK) / NCS------300000000-
560500148618 Fatima Bee - W/O ಎಂ ಡಿ ಕಯಮುದ್ದಿನ ೧೫/೧೩೩ PHH(NK) / NCS------200000000-
560500148622 Ameena Bee - W/O ಎಂ ಡಿ ಶಫಿಉದ್ದೀನ್ ೧೫/೧೩೩PHH(NK) / NCS------250000000-
560500148628 Bhagya Vanthi - S/O ವೀರಣ್ಣ ೧೭/೫೭ ನೀಯರ್ ವೀರಭPHH(NK) / NCS------150000000-
560500148640 Sangeeta - W/O ಅನಿಲ ಲಸುನೆ 17/30 ಜೇರಪೆಟ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560500148641 Asifa Anjum - W/O ಎಂಡಿ ರಫೀಕ್ ಮನೆ ನ. 18-227 PHH(NK) / NCS