REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
340100465974 Shashikala M - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಖೆಳಗಿ 14-PHH(NK) / NCSBiometric****370121/05/2022FPS****370121/05/202212008000021/05/2022
560200182359 Sajida Begum - W/O ಮೊಯಿನೋದ್ದೀನ್ ಬಾಗವಾನ್ ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****370118/05/2022FPS****370118/05/20229006000018/05/2022
560300150777 Maharudramma - W/O ನೂರೊಂದ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ೨೫/೮೧ AAY(NK) / NCSBiometric****370124/05/2022FPS****370124/05/2022200015000024/05/2022
560500139678 Kamala Bai - W/O ನರಸಿಂಗ ರಾವ ಝೆರಪೇಟ ಹುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500139793 ಫೆಹ್ಮಿದಾ ಬೇಗಂ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೆಹತಾಬ ಜಾನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500140000 Mahboob Bee - W/O ಎಂ ಎ ಸಮ್ಮದ ೧೫/೭೫ ಬಾಗವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500140030 Wazira Begum - W/O ಎಂ ಎ ರಹಮಾನ್ ೧೫/೭೫ ಬಾಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500140614 Jyoti - S/O ನರ್ಶಿಂಗ್ ರಾವ್ ೧೭/೧೮೪ ಜೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500141373 ಅಫ್ರೋಜ್ ಸುಲ್ತಾನಾ - W/O ಶೈಕ್ ಅಬ್ರಾರ್ ೧೬-೧೫೨ ನೀಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500142451 ಅರ್ಜುಮನ್ ಗಜಲ - D/O ಶೇಕ್ ಅಬ್ರಾರ್ ೧೬-೧೫೨ ಜೆರPHH(NK) / NCSBiometric****393527/05/2022FPS****393527/05/20226004000027/05/2022
560500145387 ಚಂಚಲಾ ಬಾಯಿ - W/O ಹೀರಾಲಾಲ್ ೧೫-೫೬ ಶಿವಚಂದ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
560500147245 Mohammedi Begum - D/O ಮಡ್ ತಮ್ಮಿಜುದ್ದಿನ ೧೪-೬೯/೩PHH(NK) / NCS------30000000-
560500147250 Jaitun Be - W/O ಎಂಎ ಹಕೀಮ್ ೧೫/೧೬೫ ಬಾಗವPHH(NK) / NCS------30000000-
560500147253 Khaja Sab - S/O ಮೊಹಮ್ಮೆದ್ ಸಬ್ ೧೬/೧೩೯ ಜೆPHH(NK) / NCSBiometric****370123/05/2022FPS****370123/05/20223002000023/05/2022
560500147254 Ningamma - W/O ಪ್ರಭು ಜೇರಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ 1PHH(NK) / NCSBiometric****370123/05/2022FPS****370123/05/202212008000023/05/2022
560500147290 Parveen Begam - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯಾಕೂಬ್ ಸಾಬ್ 14/6PHH(NK) / NCSBiometric****370118/05/2022FPS****370118/05/2022150010000018/05/2022
560500147299 Bhimabai Janveer - S/O: ಅರ್ಜುನ ಜಾನ್ವೆ 1/19 ಇಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****370121/05/2022FPS****370121/05/20226004000021/05/2022
560500147328 Aneed Banu - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಸೀರುದ್ದೀನ್ 16/PHH(NK) / NCSBiometric****370124/05/2022FPS****370124/05/2022150010000024/05/2022
560500147351 Nagmma - W/O ತುಕಾರಾಂ ಕಟಳಿಕರ್ ೭-೨೪೬ ಧPHH(NK) / NCSBiometric****370126/05/2022FPS****370126/05/20226004000026/05/2022
560500147355 Sagera Begum - W/O ಮೊಇನುದ್ದೀನ್ ೧೫/೧೦೫ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****370117/05/2022FPS****370117/05/20223002000017/05/2022
560500147432 Sridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಲ್ಮೀಕಿ 17/160 PHH(NK) / NCS------60000000-
560500147436 Narsabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮರಾವ 15-185 ಸೀPHH(NK) / NCSBiometric****370124/05/2022FPS****370124/05/20223002000024/05/2022
560500147438 Chandrakala - W/O: ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಹುಲೆನೋರ್ 1-10PHH(NK) / NCSBiometric****370124/05/2022FPS****370124/05/20229006000024/05/2022
560500147456 Kausar Jahan - D/O ಎಂ ಡಿ ಕಯಮುದ್ದಿನ ೧೫/೧೩೩ PHH(NK) / NCS------30000000-
560500147650 Kavita - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕರದಾಸ 167 ಜೈನ್PHH(NK) / NCSBiometric****370121/05/2022FPS****370121/05/20229006000021/05/2022
560500147676 Saraswati - W/O ವೀರಣ್ಣಾ ಕೊಳಿವಾಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****370118/05/2022FPS****370118/05/20229006000018/05/2022
560500147814 ರೇಣುಕಾ - W/O ರಘುನಾಥ ಜಗದನಕರ ಚೌದರಿ ೧೭/೧PHH(NK) / NCSBiometric****370121/05/2022FPS****370121/05/202212008000021/05/2022
560500147838 Savita - W/O: ವೀರಪ್ಪಾ 65 ಧುಮುನ್ಸೂರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560500147867 Rekha - W/O ಸಂತೋಷ್ ೧೬-೪೩ ಜೆರಪೆಟ PHH(NK) / NCSBiometric****311825/05/2022FPS****311825/05/20229006000025/05/2022
560500147930 Sabera Bee - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತರ್ ಖಾನ್ ೧೬-೯PHH(NK) / NCS------30000000-
560500148058 Hanifa Bee - W/O ಮಹಿಬೂಬ್ ಸಬ್ ೧೫-೧೭೬ ಬಾಗವPHH(NK) / NCS------30000000-
560500148295 Afreen Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಾಜಿದ್ 14-69 ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****370117/05/2022FPS****370117/05/20226004000017/05/2022
560500148361 Sumera Begam - ಲೇಟ್ ಮದ ಶಬ್ಬೀರ್ ೧೬-೮೨ ಜೆರಪೆಟPHH(NK) / NCSBiometric****370118/05/2022FPS****370118/05/20229006000018/05/2022
560500148370 Sardar Sultana - W/O ಜಾಕೀರ ಹುಸೇನ 14-82 ಬಿಬಿ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****370117/05/2022FPS****370117/05/2022180012000017/05/2022
560500148376 Fareeda Yasmeen - S/O ಶೈಕ್ ಗ್ಹುಡು ಸಬ್ ೧೫-೧೧೮ PHH(NK) / NCSBiometric****370117/05/2022FPS****370117/05/202212008000017/05/2022
560500148382 Nuzhat Sultana - S/O ಶೈಕ್ ಅಲ್ಲಃ ಬಕಾಶ್ ೧೬-೧೫೨ PHH(NK) / NCSBiometric****370118/05/2022FPS****370118/05/20229006000018/05/2022
560500148386 Yasmeen Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಂಡಿ ಗಫಾರ್ ಅಹ್ಮೆದ್PHH(NK) / NCSBiometric****370118/05/2022FPS****370118/05/20226004000018/05/2022
560500148387 Saleema Begum - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಗೌಸೆಮೊಹಿಉದ್ದೀನ್PHH(NK) / NCSBiometric****370121/05/2022FPS****370121/05/20226004000021/05/2022
560500148389 ಹಸೀನಾ ಬೆಗ೦ - W/O ಮೋಹದ ಇಜಾಜ್ ಪಾಶ ೨೦/೪೩/ಅ೪೩PHH(NK) / NCSBiometric****370118/05/2022FPS****370118/05/202212008000018/05/2022
560500148395 Amad Bee - W/O ನಜೀರ ಷಾ ಬಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****370117/05/2022FPS****370117/05/20226004000017/05/2022
560500148396 Shareefa Bee - W/O ಮಹ್ಮದ ಸಾಜಿದ್ ಸಾಬ ೧೬/೧೯/೧PHH(NK) / NCSBiometric****370122/05/2022FPS****370122/05/2022210014000022/05/2022
560500148409 Zaiba Norin - W/O ಎಂಡಿ ರಯಿಎಸ್ ೧೫/೧೬೫ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****370121/05/2022FPS****370121/05/20221500