REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150500355006 Aneeta - C/O ಶ್ರೀನಾಥ್ 21-182/1 ನಿಯರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
150500355007 Sangita - C/O ರಾಜಪ್ಪ 21-182/1 ಓಲ್ಡ್ ಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****181227/05/2022FPS****181227/05/20226004000027/05/2022
150500408590 Nazema Begum - C/O ಸಲಿಮುದ್ದೀನ್ 20/43 ಸನಾ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****884715/05/2022FPS****884715/05/20226004000015/05/2022
560200197391 Prabhavati - S/O ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ೧೪/೮೪/೧ ನೀಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177757 Shailavati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವಪ್ಪಾ 11 ತೋಪೆ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/202212008000025/05/2022
560400284346 Asma Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಆರೀಫ್ ಹುಸ್ಸೈನ್ 20-2PHH(NK) / NCSBiometric****181227/05/2022FPS****181227/05/2022150010000027/05/2022
560500139710 Rehana Begum - S/O ಆಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಕಲ್ಲೂರ್ ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500139812 Sabiya Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಮಶಾಕ ಖಾನ್ 20-126 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500140276 Nilamma - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ೬/೮೨ ಗಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500140499 Shalva Rani - W/O ರಾಜು ಕ-೯೩ ತಾಲುಕಾ ಪಂಚಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500140590 Nusrat Fatima Begum - W/O ಮಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ 21-200PHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/2022180012000023/05/2022
560500147248 Sunanda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ 7/163 PHH(NK) / NCSBiometric****804714/05/2022FPS****804714/05/2022150010000014/05/2022
560500147329 Mangala - W/O ಕಿರಣ ಮಿತ್ಕೆರಿ ೨೦-೨೩೧ ಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/20223002000023/05/2022
560500147580 Sangeeta - W/O ವೀರೇಶ 18-191 ಕೋಳಿವಾಡ PHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/202212008000025/05/2022
560500147628 Vidya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರವೀಣ್ 14-0187 PHH(NK) / NCS------30000000-
560500147874 Shrutika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೀಲಿಪ್ ಅನಂತವಾಡಕರ PHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/2022150010000025/05/2022
560500148434 Akhtar Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾಲಿದ್ ಅಹ್ಮೆದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/202212008000023/05/2022
560500148450 Tahreen Begum - W/O ಅಕ್ರಂ ಸಾಹಾ ೨೦-೨೧ ಫಾಖಿPHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/20226004000025/05/2022
560500148534 Vijaylaxmi - S/O ಭಗವಂತ ರಾವ ಗಾಬಲೇ ೧೧/೧೬೭ PHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/20226004000023/05/2022
560500148554 Swapna - S/O ಶಾಂತ್ಲಿನ್ಗಿ ೨೨-೨೩ ಅಗಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/20229006000025/05/2022
560500148573 Gouramma - W/O ಹಣಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ ೧೦೭-೨೧ ಸ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****804728/05/2022FPS****804728/05/20229006000028/05/2022
560500148574 Zareena Begum - S/O ಕಲಿಮುಲ್ಲ ಸನಾ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500148577 Yashmeen Begum - S/O ಎಮಡಿ ಮಸ್ತಾನ್ ಶಾ ೨೦-೮ PHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/2022150010000023/05/2022
560500148623 Ratnamma - S/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ 17-80 ಹೇಳುರ್ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/20226004000023/05/2022
560500148642 Waheeda Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಆಫಜಲ್ ಮಿಯ್ಯಾ ೨೦-೧೧PHH(NK) / NCSBiometric****509618/05/2022FPS****509618/05/202212008000018/05/2022
560500148646 Saleha Banu - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಹೀರ್ ೨೦-೪೯೨ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/20229006000024/05/2022
560500148690 Haleema Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹ್ಮದ ಹುಸ್ಸೇನ್ ಏ2PHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/20229006000025/05/2022
560500148722 Sahajahan - S/O ಹ್ಜೋರ ಶಾ ೨೦/೨೨ ಫಾಕಿರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560500148758 Ullfath Banu - S/O ದಸ್ತಗಿರ್ ೨೦-೭೪ ನಿಯರ ಡೈರPHH(NK) / NCSBiometric****181226/05/2022FPS****181226/05/202212008000026/05/2022
560500148762 Mubeena - S/O ಎಂ ದಿ ಕಮರೊದ್ದಿನ ಶಾ ೨೦-೧PHH(NK) / NCS------60000000-
560500148770 Basamma - W/O ಶಾಂತ ಲಿಂಗಯ್ಯ ೨೨-೨೩ ಅಗPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/20229006000023/05/2022
560500148786 Jyoti - S/O ರೇವಣಪ್ಪ ೧೭/೧೧೨ ಜೆರಪೆಟPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/20226004000023/05/2022
560500148832 Indumati - W/O ರಾಜಶೇಕರ್ ಚಿಂಚೋಳಿ ೧೩-೧೭೪ PHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/20229006000024/05/2022
560500149167 Goutami Bidri - W/O ಅರವಿಂದ ಬಿಡ್ರಿ 3-49 ಚಿರಾಗ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560500149294 ಗೀತಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ 25/597/PHH(NK) / NCSBiometric****140225/05/2022FPS****140225/05/20226004000025/05/2022
560500149607 Noor Jaha Begam - W/O ಎಂ.ಡಿ ಯೂನುಸ್ ೨೦-೧೨೧ ಪಾಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500149631 Vijayalaxmi - W/O ರಮೇಶ್ ೨೦/೩೩೮ ವೀರಭದ್ರೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500149780 Asharani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಚಿನ ಕನಕಟಕರ್ 154 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500149904 Hafija Begum - W/O ನಿಸರ ಅಹೆಮದ್ ೧೮/೭೭ ನೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500150112 Sangeeta - S/O ಗೊರಕನಾಥ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಜನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500150244 Rehana Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೈಕ್ ಎಜಾಜ ಅಹ್ಮೆದ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500150835 Aruna - W/O ಗೌತಮ ಶಿಂದೆ ೨೫-೬೨೭ ಭವಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500150989 Saraswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕ ಕೋಳಿವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500152453 Sangeeta - W/O ವೀರೆಶ ಶಾಲಿಮಠ ೨೫-೨೫ ಹೌPHH(NK) / NCSBiometric****181227/05/2022FPS****181227/05/202212008000027/05/2022
560500152499 Sheema - D/O ಅನ್ನೆಪ್ಪ ಪವಾರ್ ೨೦-೫೧೫ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/20229006000024/05/2022
560500152511 Surekha - W/O ನರಸಿಂಗರಾವ ಭಂಡಾರಿ ೨೧-೩೯೨ PHH(NK) / NCSBiometric****181226/05/2022FPS****181226/05/20229006000026/05/2022
560500152551 ನೀಲಮ್ಮಾ - D/O ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ೧೭೭-೧ ಜವಾPHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/2022150010000024/05/2022
560500152579 Akkamma - W/O ಭಾರತ ರೆಡ್ಡಿ ೨೫ ಕಲ್ಲೂರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/2022150010000024/05/2022
560500152621 Aruna - 19-318 . ನೂರ್ ಖಾನ್ ಅಖದ ಗಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/202212008000023/05/2022
560500152799 Kalpana - W/O ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಪಸರ್ಗಿ 21/515 PHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/202212008000024/05/2022
560500153082 Bhuvaneshwari - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 597/17 ನಿಯರ್ ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560500153151 Asma Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ # 20-303 . PHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/202212008000025/05/2022
560500153174 Shabhana Begum - W/O ಎಂ ಡಿ ಜಬರ್ ಸಾಬ ೨೦/೧೧ PHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/202212008000024/05/2022
560500153198 Laxmi Ghawalkar - W/O ಸಚಿನ್ ಘವಾಳಕರ 25/369 ಬಿಹೈPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/20229006000023/05/2022
560500153217 Mohseena Begum - W/O ಎಮ್ ಡಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಶಾ ದುರ್ವPHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/202212008000025/05/2022
560500153329 Rajeshwari - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜೈಷೆತ್ತಿ ೨೧PHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/202212008000023/05/2022
560500153371 Kaveeri - W/O ಆದಿನಾಥ್ ೨೨-೬೮ ಅಗಡಿ ಲೇPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/20229006000023/05/2022
560500153382 Lalitabai - W/O ಬಸವರಾಜ್ ೩/೩೮ ವಿಜಯಲಕ್ಷPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/2022180012000023/05/2022
560500153385 Raisa - W/O ಎಂಡಿ ನಾಸೀರ್ ಹುಸ್ಸೈನ್ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560500153423 Saraswati - W/O ವೀರಣ್ಣಾ ೧೮-೮೭ ಥೆರ ಮೈದPHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/2022150010000024/05/2022
560500153430 ಮಹಾನಂದಾ - W/O ದಸರಾಥ ೧೭-೧೪೭/೧ ಜೆರಪೆಟPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/202212008000023/05/2022
560500153465 Ameena Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ್ ಸಲೀಮೊದ್ದೀನ PHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/20226004000024/05/2022
560500153494 Gouri - W/O ಸಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ೨೧-೪೩೨ ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****181227/05/2022FPS****181227/05/2022150010000027/05/2022
560500153526 S Sarika - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವಧರ ಅಡಯ್ಯ 22/282 PHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/20229006000025/05/2022
560500153566 Asifa Begum - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ಉದ್ದಿನ್ 20-31PHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/20226004000024/05/2022
560500153640 Sangamma - W/O ವೀರುಪಾಕ್ಷಯ್ಯಾ ೨೩-೪೦೨ PHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/20226004000025/05/2022
560500153667 Sonal - W/O ರಮೇಶ ಘವಳಕರ 25/369 ಟೀಎಮ್ PHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/202212008000023/05/2022
560500153747 Zulekha Banu - W/O ಎ೦ಡಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ೨೦-೧೩೯ PHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/202212008000025/05/2022
560500153891 Pavitra - W/O ಕಾಶೀನಾಥ ಮರೂರ್ 25/201 ಶಿವPHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/20229006000024/05/2022
560500153966 Padmavati - W/O ದಿಲೀಪ್ ಪವಾರ್ 24-111 ಶಿವನPHH(NK) / NCSBiometric****181226/05/2022FPS****181226/05/202212008000026/05/2022
560500153973 Saidani Begum - W/O ಸಯೆದ್ ತಾಹೆರ್ ಪಾಶಾ ೨೫/೧೨೫PHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/2022150010000025/05/2022
560500154146 Ruheena Afroz - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ 20/122 PHH(NK) / NCS------90000000-
560500154152 Raziya Sultana - W/O ಎಂ ಡಿ ಮೊಇನುದ್ದೀನ್ ೨೦-೪೯PHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/2022150010000024/05/2022
560500154333 Mahadevi - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ೨೧/೧೮೨ ಹೌಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/202212008000025/05/2022
560500154383 Umme Salma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ್ ಫಸೀಉಲ್ಲಾ 18PHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/202212008000025/05/2022
560500154582 Ayesha Banu - W/O ಶೈಖ್ ವಾಜಿದ್ ಪಶಾ 20-122 ಬPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/202212008000023/05/2022
560500155089 Fareeda Begum - S/O ಎಂಡಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ 17-18 PHH(NK) / NCSBiometric****181226/05/2022FPS****181226/05/20229006000026/05/2022
560500155099 Haseena Begum - W/O ನಜೇರ ಅಹ್ಮೆದ್ ೧೯-೩೯೨ ನPHH(NK) / NCSBiometric****181228/05/2022FPS****181228/05/2022240016000028/05/2022
560500155169 Sudharani - W/O ಅರವಿಂದ 25-446/3 ಕಲ್ಲೂರ ರPHH(NK) / NCSBiometric****181227/05/2022FPS****181227/05/202212008000027/05/2022
560500155173 Jyoti - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶರಣಪ್ಪಾ ಕಲ್ಲೂರ 23-4NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500155209 Shilpa Rani - 23/352 ಬಸವನಗರ ಕಾಲೊನೀ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/20226004000023/05/2022
560500155231 Farhana Khatoon - W/O ಎಂಡಿ ಆದಿಲ್ ಮೆಹದಿ 20-145 PHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/2022150010000023/05/2022
560500155318 Anju - W/O ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****181227/05/2022FPS****181227/05/20226004000027/05/2022
560500155416 Padmini - W/O ತುಕಾರಾಮ ೨೫-೪೩ ಏನ್ ಎಚ್-೯PHH(NK) / NCSBiometric****294926/05/2022FPS****294926/05/2022180012000026/05/2022
560500155450 Chand Banu - W/O ಮೋಹದ ಇಕ್ಬಲ ೨೦-೧೪೫ ಒಲ್ಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/202212008000023/05/2022
560500155452 Shaainaj Begum - W/O ಮಹೋಮ್ಮದ್ ಫೈಜೊದಿನ ಶಾ ೨೦/೧PHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/2022180012000023/05/2022
560500155483 Samreen Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ್ ಶಮೀಉದ್ದೀನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/20226004000024/05/2022
560500155532 Sushmita - S/O ಜಗದೀಶ ಎಮ್ ಐ ಜಿ-೪ ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560500155533 Radhika - W/O ರವಿ ಮನೆ ನ. 20-284 ಕಲ್ಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/202212008000023/05/2022
560500155616 Rekha - W/O ಹಣಮ೦ತ ೨೧-೯೬ ಕಲ್ಲುರ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/202212008000023/05/2022
560500155644 Farhana Begum - W/O ಎಂಡಿ ಹಾಜಿ ಶಾಹ 20/21 ಫಕೀರPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/20226004000023/05/2022
560500155645 Neeta - W/O ಸಚಿನ್ 22-305/63 ಶಿವಚಂದ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/202212008000023/05/2022
560500155763 Shivaleela - S/O ಅಣ್ಣೇಪ್ಪಾ 25/339 ಟೀ ಎಮ್‌NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500155795 Indirabai - S/O ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಬಿರಾದರ ೧೩೯ PHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/202212008000023/05/2022
560500156271 Chandrakala Poddar - W/O ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಪೋದ್ದಾರ್ ೨೧-೩೭NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500156412 Anisabi - W/O ಶೈಕ್ ಅಲೀಂ 01 ಫಕೀರ್ ತೆಕದಾPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/2022150010000023/05/2022
560500156520 Anita - W/O ಕಾಶೀನಾಥ ಗುದಗೆ ೧೯/೨೫-೧೯೧ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500156567 Anita - W/O ವೀರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಹೌಸಿಂಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****181226/05/2022FPS****181226/05/2022180012000026/05/2022
560500156736 Veena B Kamate - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಜಮಾದಾರ್ 22-305/75 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500156964 Muskan Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ ಇಮ್ರಾನ ಶಾಹ 20/18 PHH(NK) / NCSBiometric****181228/05/2022FPS****181228/05/202212008000028/05/2022
560500157059 Swapna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಾಡಪ್ಪ ಬೀ ಕೊಂಬಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/20229006000023/05/2022
560500157245 Janka Bai - W/O ಶಂಕೆರೆಪ್ಪಾ ತಾಳ೦ಪಳ್ಳಿ ೨೧/PHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/20223002000023/05/2022
560500157311 Aruna - W/O ಶಿವಪುತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ೨೩-೨೧೨ PHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/20229006000023/05/2022
560500157405 Sunita - W/O: ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ 25-385 ಹPHH(NK) / NCS------30000000-
560500157467 Rukhasana Banu - W/O ಸೈಯದ್ ಹುಸ್ಸೈನ್ ೨೦-೭೬ PHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/202212008000024/05/2022
560500157469 Aktarbee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಲ್ಫಾತಳಿ ಫಕೀರPHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/2022210014000024/05/2022
560500157582 Jagadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಂತವೀರ ಎಸ್‌ ನಾಟೀಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500157676 Parveen Sultana - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಹಾಫೀಜ್ 20/105 ಬಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500157736 Channabasamma - S/O ರಾಚಪ್ಪಾ ೨೧/೪೮೪ ಪೋಲಿಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/20229006000023/05/2022
560500157790 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ್ ಮುಚಿ ಹುಮನಬಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560500157952 Seemanathani - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಂತ್ ೨೧-೫೦೦ PHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/20226004000024/05/2022
560500158037 Gangu Bai - W/O ಜಗದೀಶ್ ಬಿರಾದರ್ ೨೧-೩೦೧ PHH(NK) / NCSBiometric****181228/05/2022FPS****181228/05/202212008000028/05/2022
560500158122 Radha - W/O ಹಣಮಂತ ಮನೆ ನ. 20/286 ಕಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/20229006000023/05/2022
560500158275 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೀಮಾನ್ ಗಾಂಧಿ PHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/202212008000023/05/2022
560500158311 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಮಶೇಖರ ಮಠಪತಿ 23-PHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/202212008000024/05/2022
560500158316 Lalita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ ಮನೆ ನ 20/95PHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/20226004000024/05/2022
560500158368 Manjula - S/O ಶರಣಯ್ಯ ೨೦-೨೮೨ ಕಲ್ಲೂರ್ ರPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/20229006000023/05/2022
560500158524 Anita - W/O ದಿಲಿಪ ರಾಜೋಳೆ ೨೧-೩೩-೯ ಸಂಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560500158924 Manjula - D/O ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಕಠರೆ ೨೨-೬೬NPHH(NK) / NCS------50000000-
560500159184 Satyavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಚೋಟಯ್ಯ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
560500159533 Suvarna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಶರತ 20/92 ವಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/20229006000023/05/2022
560500159540 Sonika Patil - W/O: ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ 21/234 ಅಕ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500159541 Sharadadevi Kumbar - W/O ಗುಂಡಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ೨೩/೩೭೯ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560500159697 Shareefa - W/O ಬಾಬುಮಿಯಾ 23-410 ಮೇನ್ ರೋಡAAY(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/2022200015000023/05/2022
560500167393 lalith - ಸುಭಾಷ ಜಾಜಿ ಕಲ್ಲೂರ ರೋಡ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****497320/05/2022FPS****497320/05/20223002000020/05/2022
560500180812 Kulsam Begum - ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/2022200015000024/05/2022
560500180813 Sabera Begam - fakir tekdaPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/20226004000023/05/2022
560500180814 Aktar Bee Darwesh - ಅಖ್ತರ ಬೀ ಗಂಡ ದಿ ನಿಜಾಮುದ್ದಿನ್AAY(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/2022200015000024/05/2022
560500180816 Jilani Begum - 20-21-1 ಫಕೀರ ಟೇಕಡಾ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/202212008000024/05/2022
560500180817 ಹೂಜರ ಮಿಯ್ಯಾ - ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560500180818 ಅ ಸಮದ ಶಾ - ಹುಮನಾಭಾದAAY(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/2022200015000025/05/2022
560500180819 Mohsina Begum - ABDUL SALIM SHAH S/O ABDUL GAAAY(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/2022200015000023/05/2022
560500180820 Fareeda Banu - ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫAAY(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/2022200015000025/05/2022
560500180821 ಯಂಕಮ್ಮಾ - ಮ.ನಂ.20-297, ಕಲ್ಲೂರ ರೋಡ ವಾಂಜರಿAAY(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/2022200015000023/05/2022
560500180823 ರತ್ನಮ್ಮ - ಮ.ನಂ.21, ಕಲ್ಲೂರ ರೋಡ ಹುಮನಾಬಾದಸAAY(NK) / NCS------200000000-
560500180824 Akhila Begum - ಎಂ ಡಿ ಖದೀರ ಶಾ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಗAAY(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/2022200015000023/05/2022
560500180867 Kastur Bai - ಮನೆ ನಂ 21-215 ವಾಂಜರಿ ತಾ ಹುಮನPHH(NK) / NCSBiometric****294917/05/2022FPS****294917/05/20226004000017/05/2022
560500181493 Premila Bai - ಲೋಕೇಶ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಅಲ್ಲಡವಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/2022150010000023/05/2022
560500181809 Satyabhama - C/O ವಿಠಲರಾವ್ ಕುಡಗುಂಟಿ 56 ಮೇನ್PHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/20226004000025/05/2022
560500181909 Ratnabai Sateesh Guttedar - W/O ಸತೀಶ ಗುತ್ತೇದಾರ ಹೌಸಿಂPHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/202212008000024/05/2022
560500182140 ಎಂ ಡಿ ಖಾಜಾ ಪಾಶಾ - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****731412/05/2022FPS****731412/05/20229006000012/05/2022
560500182162 ಸುಶಿಲಾ ಬಾಯಿ - ಸುಶೀಲಾ ಗಂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಾಗವಾಲೆ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****181226/05/2022FPS****181226/05/20229006000026/05/2022
560500182717 ಫರ್ಜಾನಾ ಬೆಗಂ - ಮೊಹ್ಮದ ತಜಮುಲ್ ಹುಸೇನ ಶಾಹ ತಂದೆ PHH(NK) / NCSBiometric****181228/05/2022FPS****181228/05/20226004000028/05/2022
560500182718 ಖಮ್ರುನ್ನಿಸಾ ಬಿ - ಫಕಿರ ಡೇಕಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/2022150010000025/05/2022
560500182719 ನಾಜ್ಮೀನ್ ಬೇಗಂ - ದರವೆಶPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/202212008000023/05/2022
560500182720 ಮಹಮ್ಮದ ಅಕಬರೀ ಹುಸೆನ - ಅಕಬರ್ ಶಾ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಗನಿ ಶಾ PHH(NK) / NCSBiometric****181227/05/2022FPS****181227/05/2022150010000027/05/2022
560500182721 ಎಮ್ ಡಿ ಅಫಜಲ್ ಹುಸೇನ್ - ಮನೆ ನಂ 20/24 ಫಕಿರ ಟೇಕಡಾ ತಾ ಹುPHH(NK) / NCSBiometric****181227/05/2022FPS****181227/05/2022150010000027/05/2022
560500182722 Sameena Bee - ಫಖಿರ ಟೆಕಡಾ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****181228/05/2022FPS****181228/05/2022180012000028/05/2022
560500182723 ಎಮ ಡಿ ಸಾಬುರಲಿ ಶಾ - 20/7 ಪಕೀರ ಟೇಕಡಾ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560500182724 Jarina Begum - ದರವೆಶPHH(NK) / NCSBiometric****181227/05/2022FPS****181227/05/2022180012000027/05/2022
560500182725 Hajrat Bee - W/O ಎ೦ ಡಿ ಇಸ್ಮೈಲ್ ಶಾ ೨೦-೨೩ AAY(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/2022200015000024/05/2022
560500182726 Rajeeya Banu - ಫಕಿರ ಡೇಕಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****809828/05/2022FPS****809828/05/2022150010000028/05/2022
560500182727 Saleema Begum - ಫಕಿರ ಡೇಕಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/2022150010000025/05/2022
560500182728 Amina Bee Darwesh - ಮೊಹ್ಮದ ಮಜಹರ ಅಲಿ ಶಾ ದರವೇಶ ತಂದPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/2022150010000023/05/2022
560500182729 ಮಹಮ್ಮದ ರಜಾಖ ಶಾಹ - ಫಕಿರ ಡೇಕಡಾ ತಾ ಹುಮನಾಬಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560500182730 Raziya Begum - ದಿರವೇಶPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/20229006000023/05/2022
560500182731 ಮುಹ್ಮ್ ದ ಸತ್ತಾರ್‌ - ಫಕಿರ ಡೇಕಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/20226004000024/05/2022
560500182732 ಮಾಸೂಮ ಅಲಿ ಶಾಹ - ಮ.ನಂ.12-20, ಫಕೀರ ಟೇಕಡಾ ಹುಮನಾಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/20229006000024/05/2022
560500182733 Ruqsana Begum - ಜಮೀರೊದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಮೊಹ್ಮದ ಹನ್ನPHH(NK) / NCSBiometric****181227/05/2022FPS****181227/05/2022150010000027/05/2022
560500182734 Yasmeen Sultana - ಮೊಹ್ಮದ ವಹಾಬ ಶಾಹ ತಂದೆ ಮೊಹ್ಮದ ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
560500182735 gausiya be - ಫಕಿರ ಡೇಕಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/2022200015000023/05/2022
560500182736 Wahida Bi - 21-11 ಫಕಿರ ಡೇಕಡಾ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/2022240016000023/05/2022
560500182737 Raheena Begum - ಎಂ ಡಿ ಗುಲಾಮ ಶಾ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****181226/05/2022FPS****181226/05/20229006000026/05/2022
560500182738 Rayees Fatima - ಫಕಿರ ಡೇಕಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/2022180012000023/05/2022
560500182740 Laxmibai - ಮ.ನಂ.20-285, ಕಲ್ಲೂರ ರೋಡ ಟಿಎಂಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/202212008000023/05/2022
560500182741 ಪ್ರತಿಭಾ ಬೆಲ್ಲಾಳೆ - ಮ.ನಂ.20-296 ಕಲ್ಲೂರ ರೋಡ ವೀರಭದ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500182742 Daulat Banu - ದವಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/20229006000024/05/2022
560500182743 ಸೈಯದ ಇಶಾಕ ಮಿಯ್ಯಾ - ದ್ಯರಾPHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/202212008000024/05/2022
560500182744 ಸೈಯದ ಖಾಸಿಮ ಮಿಯ್ಯಾ - ದ್ಯರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560500182746 ಅಫಸರ ಮಿಯ್ಯಾ - ದ್ವರಾPHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/20226004000024/05/2022
560500182747 Fareeda Banu - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/20223002000024/05/2022
560500182748 ಸೈ ಮಿಯ್ಯಾ - ದ್ಯರಾPHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/2022210014000025/05/2022
560500182749 ಫಾರ್ಹತ್ ಫಾತಿಮಾ - ದ್ಯರಾPHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/2022180012000024/05/2022
560500182750 ಮಹಮ್ಮದ ಯೂನಸ್‌ ಶಾಹ - ಮನೆ ಸಂ 20/21 ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/202212008000024/05/2022
560500182751 Mahemoda Banu - ದ್ಯರಾ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/202212008000024/05/2022
560500182752 Zakira Begum - ತಾಜುದ್ದಿನ್ ಶಾ ದರವೇಶ ತಂದೆ ಇಸುAAY(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/2022200015000024/05/2022
560500182753 ಮಹಮ್ಮದ ಮುನೀರ ಶಾಹ ದರವೇಶ್ - 20-11 ಫಕೀರ ತೆಕಡಾ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/20229006000024/05/2022
560500182754 ಮಹಮದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶಾ - 20-22 ಫಕೀರ ಟೆಕಡಾ ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/2022200015000023/05/2022
560500182755 Shamshad Begum - W/O ಉಮರ್ ಅಲಿ ಶಾ ೨೦-೧೭ ಫಾಕPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/2022150010000023/05/2022
560500182756 ಮಹಮ್ಮದ ಯುಸುಫ ಅಲಿ ಶಾಹ - ಮ.ನಂ.20-11, ಎನ್.ಹೆಚ್-9 ಫಕೀರ ಟೇPHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/20229006000025/05/2022
560500182757 Rehana Parveen - ಗುಲಾಮ ಹುಸೇನ ತಂದೆ ಮೊಹ್ಮದ ಹುಸೇPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/2022150010000023/05/2022
560500182758 ಗುಲಾಮ ಮುಸ್ತಫ - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/20229006000024/05/2022
560500182759 Mamtaj Begum - ಹುಮನಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****181226/05/2022FPS****181226/05/2022200015000026/05/2022
560500182760 ಮಹಮ್ಮದ ಸಜ್ಜಾದ್‌ ಶಾಹ - 20/29 ಫಕೀರತೇಕಡಾ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/2022240016000023/05/2022
560500182761 ಮಹಮ್ಮದ ಮಸರಥ ಶಾಹ - ಮೊಹ್ಮದ ಮಸರತ ಅಲಿ ಶಾ ದರವೇಶ ತಂದAAY(NK) / NCSBiometric****181226/05/2022FPS****181226/05/2022200015000026/05/2022
560500182762 Mumtaz Begum - ಮ.ನಂ.20-15 ಫಕಿರಟೇಕಡಾ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/2022150010000025/05/2022
560500182763 Najmunisa Begum - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/2022210014000023/05/2022
560500182764 ಮಹಮ್ಮದ ಜಾಪರ - ಹುಮನಾಭಾದPHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/20226004000024/05/2022
560500182765 ಗುರಪ್ಪಾ - ಮ.ನಂ.21-97, ಕಲ್ಲೂರ ರೋಡ ವಡ್ಡರಗಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560500182766 ರಮ - ಮ.ನಂ.21, ಕುಮ್ಮರಕುಂಟಿ ಹುಮನಾಬಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/20226004000025/05/2022
560500182767 Rekhamma - ಮ.ನಂ.20-295, ಕಲ್ಲೂರ ರೋಡ ವಡ್ಡರಗPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/2022210014000023/05/2022
560500182768 Gouramma - ಮ.ನಂ.21-290, ಕಲ್ಲೂರ ರೋಡ ವಡ್ಡರ PHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/20226004000025/05/2022
560500182769 Chandramm - ಮ.ನಂ.21, ಅಶೋಕ ನಗರ ಕಲ್ಲೂರ ರೋಡ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/20229006000023/05/2022
560500182771 ರಮೇಶ - ರಮೇಶ ತಂದೆ ಮರಗೇಪ್ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/20229006000025/05/2022
560500182772 ಅಂಬಣ್ಣಾ - ಮ.ನಂ.20-88/1, ಕಲ್ಲೂರ ರೋಡ ವಡ್ಡರPHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/20226004000025/05/2022
560500182773 Sharamma - ಮ ನಂ 20-88 ಕಲ್ಲೂರ ರೋಡ ವಡ್ಡರ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/2022150010000025/05/2022
560500182774 Shantamma - ಮ.ನಂ.20-284, ಕಲ್ಲೂರ ರೋಡ ನಿಯರ್ AAY(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/2022200015000023/05/2022
560500182775 ಶಂಕರ - ಮ.ನಂ.20-285, ಕಲ್ಲೂರ ರೋಡ ಟಿಎಂಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/202212008000023/05/2022
560500182776 Shanta Bai - ಮ.ನಂ.20-286, ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/20229006000025/05/2022
560500182777 Bayemma - ಮ.ನಂ.20-89, ಕಲ್ಲೂರ ರೋಡ ವಡ್ಡರಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/2022150010000024/05/2022
560500182778 ratnamma - ಮ ನಂ 20-93 ಕಲ್ಲೂರ ರೋಡ ವಾಂಜಿರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/20223002000025/05/2022
560500182779 Amruth - ಮ ನಂ 21-84 ಕಲ್ಲೂರ ರೋಡ ವಡ್ಡರ ಗಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560500182780 ಆಂಬಮ್ಮ - ಮ ನಂ 21-82 ಕಲ್ಲೂರ ರೋಡ ವಾಂಜಿರಿ AAY(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/2022200015000023/05/2022
560500182781 ಬಾಬು - ಮ.ನಂ.20-46, ಕಲ್ಲೂರ ರೋಡ ವಾಂಜರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****181227/05/2022FPS****181227/05/20226004000027/05/2022
560500182782 Nagamma - ಮ.ನಂ.20-290, ಕಲ್ಲೂರ ರೋಡ ಜನತಾ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/20229006000024/05/2022
560500182784 ಶಮೀಮ ಬೇಗಂ - ಫಕಿರ ಡೇಕಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560500182786 ಅಬ್ದುಲ್ ಫ - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/20229006000024/05/2022
560500182787 ಜಗನಾಥ - ಮ ನಂ 20-292 ಕಲ್ಲೂರ ರೋಡ ವಡ್ಡರ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/20229006000023/05/2022
560500182788 ರಾಜು - ರಾಜು ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಾ ಪವಾರ, # ಮನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/2022150010000023/05/2022
560500182789 Kausara Begum - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/2022180012000023/05/2022
560500182790 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಹುಮನಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****181226/05/2022FPS****181226/05/20229006000026/05/2022
560500182791 ಸುಜಾತಾ - ಸುಜಾತಾ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ಟೀಚರ ಕೊಲೊನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****181228/05/2022FPS****181228/05/20229006000028/05/2022
560500182792 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - 22-65ಥೇರ ಮೈದಾನ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560500182794 GANGAMMA - ವಿಜಯರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ವPHH(NK) / NCSBiometric****181226/05/2022FPS****181226/05/2022150010000026/05/2022
560500182795 ಗೀತಾ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯಾ ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/202212008000025/05/2022
560500182796 Kavya - ಮ.ಸಂ 22/254 ಅಗಡಿ ಲೇಜೌಟ್ ನಿಯರPHH(NK) / NCSBiometric****181226/05/2022FPS****181226/05/202212008000026/05/2022
560500182799 ಬಸವರಾಜ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಪರತಪ್ಪಾ ತುಗಾಂವ ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500182800 ರ.ವ.ನಸ್ರೀನ್‌ ಮ್ಮಾ ರಾವ - ರ.ವ.ನಸ್ರೀನ್‌ ಮ್ಮಾ ರಾವ ಬಸ್ ಸ್ಡಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500182801 ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ - ಮ.ನಂ.13/182 ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560500182803 ಸುದರ್ಶನ - ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560500182804 ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಹಣಕುಣಿ ರೋಡ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಹುಮನPHH(NK) / NCS ****181223/05/2022FPS****181223/05/20223002000023/05/2022
560500182805 ವೀರಣ್ಣಾ - ಮನೆ ನಂ: 21-67/131 ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/2022212014000024/05/2022
560500182806 Annpurna - ಹಣಕುನೀ ರೋಡ ಟಿಚರ್ಸ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/202212008000023/05/2022
560500182807 shiva lila - ಥೆರ್ ಮೈದಾನ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****181223/05/2022FPS****181223/05/202212008000023/05/2022
560500182808 SIDDARAMAYYA - TEAR MADAN HUMNABADPHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/20226004000025/05/2022
560500182809 Laxmi - ಮ.ನಂ.28-623, ಬಸವನಗರ ಹುಮನಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****181225/05/2022FPS****181225/05/20226004000025/05/2022
560500182810 ರವಿ ಸಿಂಗ - ರವಿಸಿಂಗ ತಂದೆ ತುಳಜಾರಾಮ ಸಿಂಗ, ಮPHH(NK) / NCSBiometric****181226/05/2022FPS****181226/05/202212008000026/05/2022
560500183097 ಚನ್ನಾ ವಿರಯ್ಯ - ಮ.ನಂ.25-1178, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/20229006000024/05/2022
560500184344 ಮ.ಅಲ್ಹಾಬಕ್ಷ - ಮ.ಅಲ್ಹಾಬಕ್ಷ ತಂದೆ ಇಸಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ PHH(NK) / NCSBiometric****181224/05/2022FPS****181224/05/2022180012000024/05/2022
560500184860 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಮ.ನಂ.21-69/29 ಹಣಕುಣಿ ರೋಡ ಹುಮನಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184925 ರಮೇಶ - ರಮೇಶ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಶರಣಗಿರಿ ನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500184933 ಸೈಯದ್ ಇಕ್ಬಲ - ಮನೆ ಸಂ 20-145 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185113 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಶರಣಪ್ಪಾ ಪಾಟಿಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185176 ಜಲಿಲ ಸಾಬ - ನೋರ ಖಾನ ಅಖಾಡ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185177 ಅಂಬದಾಸ ರಾವ - ಅಂಬದಾಸ ರಾವ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ರಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185180 ಶಂಕರ - ಮ.ನಂ.20-382, ಕಲ್ಲೂರ ರೋಡ ನಿಯರ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185183 ಮಹಮ್ಮದ ಇಫ್ತೆಕರ್‌ - IDSMT LAYOT NEAR BHAGAT SINGH NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185186 ಮಹೀದ್‌ ಮಿಯ್ಯಾ - ಮ.ನಂ.20-35, ಡಾಯೇರಾ ಕಾಲೋನಿ ಹುಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185192 ಶಿವರಾಜ - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥಪ್ಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185193 ಭದರುನಿಸಾ ಬೇಗಂ - 20/9 ಫಕೀರ ಟೇಕಡಾ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185194 ಅಶೋಕ - ಬಸ್ ಸ್ಡಂಡ ಎರಿಯಾ ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185196 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಸಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪಾ ಬಸ್ ಸ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185197 ಪ್ರಕಾಶ - ಬಸ್ ಸ್ಡಂಡ ಎರಿಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185198 ನಾಗರಾಜ - ಬಸ್ ಸ್ಡಂಡ ಎರಿಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185199 ಚಂದ್ರಶೇಖರ - ಬೀರಾದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185200 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಬಸ್ ಸ್ಡಂಡ ಎರಿಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185201 ವೀರಣ್ಣ - ಬಸ್ ಸ್ಡಂಡ ಎರಿಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185202 bhagamma - ಬಸ್ ಸ್ಡಂಡ ಎರಿಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185204 ಬೀಮಶಾ - ಭೀಮಶೇನ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗಾಯಕವಾಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185205 ಭೀಮ ರಾವ - ಹ್ ಸ್ ಗ ಕಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185206 ನಾಮದೇವ - ಕುತ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185207 ನರಸಪ್ಪ - ಪ ಸ ತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185208 ಬಾಬು ರಾವ - ಮ.ನಂ.23-311/2, ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185209 ಅಶೋಕ - ಮನೆ ನಂ: 24/25/1 ಪಿ ಡ್ಬ್ಲ್ಯೂ ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185210 ಶ್ರೀಮಂತ ರಾವ - ಆ ಬಿ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185211 ಮಹೇಶ - ಮಹೇಶ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ಅನಂತವಾಡಕರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185212 ಸೈಯದ್‌ ಬಾಹೃದ್ದೀನ್‌ - ಶಿಷ್ಕಕರಾ ಕೊಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185213 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ಮನೆ ಸಂ 24/55 ಟೀಚರ್ಸ ಕಾಲೋನಿ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185214 ಚಿತ್ರಲೇಖ - ತಿಚರ ಕೊಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185215 ಜಗನಾಥ ರಾವ - ತಿಚರ ಕೊಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185216 ಶಿವಶಂಕರ - ತಿಚರ ಕೊಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185217 ಸಲಾಮುದ್ದೀನ್‌ - ತಿಚರ ಕೊಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185218 ಅರ್ಜುನ ರಾವ - ಅರ್ಜುನರಾವ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಟೀಚರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185219 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - laxman s/o devendrappa panchalNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185220 ಪ್ರಭು ರಾವ - prabhu rao S/om Basappa Ghodi NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185221 Kausar Shabana - H NO 24-126 TEACHERS COLONY NENPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185223 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಟಿಚರಸ್ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185224 ಫಕ್ರೋದ್ದಿನ - ಟಿಚರಸ್ ಕೊಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185225 ಸೈ ಇದರೀಶ - ಟಿಚರಸ್ ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185226 ಅರ್ಜುನ ರಾವ - ಟಿಚರಸ್ ಕೊಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185227 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ರಾಚಯ್ಯಾ ಪತ್ರಿ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185228 ಹನುಮಾನ - ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185229 ದೇವಿಂದ್ರ - ಮನೆ ನಂ: 21/577 ಹಣಕುಣಿ ರೋಡ ಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185230 ಬಸವ ರಾಜ - ಹಣ ಕುನೀ ರೋಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185231 ಕೆ ಸುಂದರ - ಟಿಚರಸ್ ಕೊಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185232 ಸುರೇಶ - ಹಣ ಕುನೀ ರೋಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185233 ಪುಂಡಲಿಕ ರಾವ - ಟಿಚರಸ್ ಕೊಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185234 ಬಲವಂತ ರಾವ - ಬಲವಂತ ರಾವ ತಂದೆ ಭವಾನರಾವ ದನತ್ತಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185235 ಜಗ ನಾಥ್‌ - ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಲಕ್ಕಪ್ಪಾ ಕಾಂಬ್ಳೆ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185236 ಸುರೇಶ - ಸುರೇಶ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಪೋಳ, ಸಿಧ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185237 vaijinath - ಹಣ ಕುನೀ ರೋಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185238 ಸುಕೇಶ ಕುಮಾರ - ಸುಕೇಶಕುಮಾರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಹೋಸಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185240 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪಾ ಮನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185241 ಈರಪ್ಪಾ - Erappa S/O vishawnath vadgeri NPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185243 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ.ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185244 ದಸರಥ ರಾವ - ದಶರಥ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಾಥ ಮನೆ ನಂ: ಎಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185245 ಯುಸುಫ - ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ.ಕಾಲೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500185246 ಬಸವ ರಾಜ - ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-